Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag werd echter al jaren op zoek geweest naar een fatsoenlijke woning voor de woning sowieso niet te doen. Vorig jaar hebben een half jaar bij mijn schoonouders gewoond omdat gewoon echt heel moeilijk was om een huurappartement voor elkaar te krijgen. Ik heb wel vrienden die momenteel met een camera om toch ergens kunnen zitten. Super. Heel lang gekeken, maar niet te betalen. Kiezers vinden na de zorg de woningmarkt het belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen.

[00:00:28]

En dat is ook logisch, want bijna iedereen voelt op de één of andere manier wel de gevolgen van het schreeuwende tekort aan woningen. De één staat al jaren op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. De ander wil kopen, maar komt er niet tussen omdat er met tienduizenden euro's op vraagprijzen wordt overbodig. En weer een ander wil misschien op latere leeftijd kleiner gaan wonen, maar kan zo'n woning niet vinden. De verhalen zijn talrijk. De zorgen ook. En de oplossing.

[00:00:53]

Daar zijn ook heel veel ideeën over. Wat zijn de plannen van de politieke partijen om Nederland uit de huizencrisis te trekken? En hoe haalbaar zijn de stoere doelstellingen en cijfers die in de campagne over tafel vliegen? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins en de dag is vrijdag 5 maart.

[00:01:16]

Een huis, een huis. Wie helpt ons aan een huis? Duizenden keren per dag wordt die vraag gesteld. Een schreeuwend tekort aan woningen is niet nieuw in Nederland. Woningnood is jarenlang volksvijand nummer één geweest. Het begon in de oorlog toen er niets gebouwd werd en er tegelijkertijd heel veel verwoest werd.

[00:01:38]

Het is de schuld van de oorlog. De oorlog met al zijn verwoestingen. Tachtigduizend huizen totaal vernield, veertigduizend zwaar beschadigd. Ook bouwde voor de oorlog elk jaar veertigduizend nieuwe woningen. Maar die nieuwbouw van woningen heeft zeven jaar lang stil gestaan, waardoor we een tekort van 300 duizend woningen hebben.

[00:02:00]

In een prachtige aflevering van Andere Tijden is te zien hoe gezinnen jarenlang bij elkaar inwonen. Vaak ook in krotten. Na de oorlog kwam de babyboom en groeide de bevolking hard en er moest dus in hoog tempo gebouwd worden. Maar het duurde lang voordat die operatie echt goed op gang kwam. Tot halverwege in de jaren zestig waren veel mensen echt radeloos.

[00:02:20]

Ik ben niet zeven keer geweest met de woning die lijst stond en toen maakte hun uit Ledegem Monash krijgen. We hebben nu drie jaar op gewacht en nu wil ik er wel eens een keertje een woning hebben, of zeven jaar en acht jaar.

[00:02:31]

Ook blijft de verkrotting, met name in de steden, een probleem. Zwolle kent zoals meer steden nog altijd het probleem van de krotwoningen. Dat verschillende van deze huizen nog bewoond worden, is niet geheel onverklaarbaar. Ook Zwolle heeft namelijk te kampen met de woningnood.

[00:02:46]

Daar is lang hard tegen gestreden, onder meer door de staatssecretaris van Volkshuisvesting en wethouder in Amsterdam Jan Cheever. In de jaren zeventig en 80. Van hem komt ook de vaak aangehaalde uitspraak In Geouwehoer kun je niet wonen en dan vind ik het geouwehoer onmogelijk welvaartsstaat te spreken.

[00:03:03]

Weet ik wat allemaal wat anders en goed hebben? Dus ook geen reet voor. We hebben het niet allemaal goed. Dus een grote groep die iets beters heeft is bedoeld als een ander. Ontstellend veel mensen die in rottigheid.

[00:03:12]

Vanaf de jaren negentig is er bewust beleid gevoerd om een heel deel van die oude sociale huurwoningen die na de oorlog gebouwd waren, te verkopen. Ze voldeden niet meer aan moderne standaarden. Ze waren oud en vies geworden en er heerste ook een liberaal idee dat meer mensen hun eigen huis moesten kunnen kopen.

[00:03:30]

Nou, de keuken is voorzien van IS vooral luxe lukte aardig Blatt. We hebben een vaatwasser, we hebben een Caulker. We hebben een vriezer en een en een koelkast gedeelte. Daarna volgt een tijd waarin het beter gaat en de VVD is daar ook nog altijd trots op. Maar dan volgt de kredietcrisis in 2008 en stort de woningmarkt in.

[00:03:49]

Goedenavond, het kon eigenlijk niet gebeuren, zei iedereen. Maar het gebeurt toch.

[00:03:54]

Gigantische Amerikaanse banken worden in één klap van de kaart geveegd.

[00:03:59]

Het leidt ertoe dat huizen leeg staan en niet te verkopen zijn en de huurprijzen dalen. Iets wat je hier nu helemaal niet meer kan voorstellen. Het leidt er ook toe dat de bouw stil komt te liggen, terwijl de bevolking wel door blijft groeien. Meer mensen ook alleen willen wonen en ouderen ook langer thuis wonen, dus niet doorstromen. Het is het begin van de huidige woon Cresus en van een totaal overspannen woningmarkt.

[00:04:21]

Nou ja, weet je, ik heb zelf gelukkig een woning. Maar ik merk wel dat jongere mensen die een woning willen zoeken. Dat is gewoon niet mogelijk en financieel niet. En er is gewoon daar zijn gewoon geen woningen. Ook nu weer is er een tekort van ruim 300 duizend woningen. En volgens een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn moeten er de komende 10 jaar één miljoen woningen uit de grond gestampt worden.

[00:04:46]

En dat is ook echt nodig om het probleem op te lossen, zegt Floor Milakovic. Ze is sociaal geograaf, planoloog en journalist, gespecialiseerd in de woningmarkt. Die overspanning woningmarkt werd heel lang gezien door een aantal partijen in Den Haag als een soort van luxeprobleem voor succesvolle steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen, die daar al lang echter probeerden te agenderen. We zitten hier gewoon mee, want die middengroep vooral die wordt echt verdrongen uit de steden en dus die hebben al lang gelobbyd in Den Haag.

[00:05:11]

Wat doe daar nou wat aan en je ziet dat nu de laat overal dat het gewoon een een nationaal nee in de hele breedte van het land echt een heel urgent probleem aan het worden is dat nu iedereen wakker wordt in Den Haag dat ook het CDA in is denkt hé, maar om mij maar in mijn achterbanden worstelt daar ook nu mee. En me dus. Dus het is inderdaad die als als de schaarste maar groot genoeg wordt dan op geen schade. Treedt die schaarste overal op en dan heeft het effect op het hele land.

[00:05:34]

En je ziet ook heel interessant voor een soort van olievlek werking. Dus tja, Amsterdammers gaan weg uit Amsterdam, want die kunnen het hier niet meer betalen. Ik weet wel vanuit Amsterdam naar hier. Uhm, dus die gaan met hun vele geld omdat het huis dat ze verkocht hebben in Amsterdam hebben ze veel geld. Die gaan dan naar eerst ging eens naar Utrecht en Haarlem. Inmiddels gaan ze ook naar Zwolle en daar zelfs delen op het Friese platteland bijvoorbeeld.

[00:05:55]

En die nemen dat geld mee en die verdringen daarmee weer de mensen daar van de woningmarkt. Dus ik hoorde dan weer in Zwolle gaan Zwollenaren die gaan naar Dalfsen, want die worden verdrongen naar Amsterdammers. De Ossenaren worden weer verder verdrongen door Zwollenaren. En zo krijg je een soort van olievlek effect waardoor inderdaad iedereen in hetzelfde schuitje zitten. Ja, en dan zul je toch echt zien, maar je moet daar echt op grond. Tot dat dat woonplan van een miljoen woningen in tien jaar.

[00:06:18]

Ik weet niet of dat helemaal de oplossing is, maar het is nu gewoon goed. Begin van laten zien. OK, we kunnen het. We moeten het ja en en anders zullen we dit. Lemiers kunnen oplossen, want er is nu een woningtekort van zo'n driehonderdduizend. Dan vraag je je af waar zijn al die mensen die geen huis hebben? Waar wonen die veel thuis? Ik wil je wel onderschatten, vaak hoeveel jongeren er nog thuis wonen tot 3 4 vijfentwintigtal tot echte ja, heel normaal.

[00:06:42]

Inmiddels is dat ook mijn jongere niet eens meer de illusie hebben dat ze op geen tijdens hun studie wel huis uit uit huis kunnen. Dus het is echt een GMD. Uit huis gaan wordt een soort van luxe. En en je ziet ook euh euh. Mensen met dieren die gescheiden zijn die niet. Die het niet lukt om allebei een nieuw huis te vinden zijn allerlei vormen en en en een mate waarin dat. En wie moet er dan bij elkaar in huis blijven wonen?

[00:07:03]

En Gaia bijvoorbeeld? Dus daar wordt ook. En euh. Ook. Inderdaad, met ouders die vaak door willen verhuizen, maar dan weer ook niet een goed appartement kunnen vinden, zitten ze erbij. Je hebt zitten op heel veel plekken zitten. Dat is niet omdat N. Bulc of N aanwijsbaar. Beroept zich op heel veel plekken waar een soort van. Ja ja, t m mensen gevangen raken in hun energie situatie, waar ze eigenlijk niet in willen zitten en je eigen huis een plek onder de zon dus liggen.

[00:07:25]

Het is zo belangrijk zou ik dolgraag jou willen beloven, maar dat kan ik natuurlijk niet. Kan niet zeggen dat jij volgend jaar dat huis hebt. Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn zo ongeveer alle politieke partijen er wel van doordrongen dat er snel iets fundamenteel moet veranderen op de huizenmarkt. En tijdens de campagne wordt er dan ook veel over gesproken. Kan ik volgend jaar de woning kopen? Waarschijnlijk niet als je een normaal inkomen heb. Op dit moment kom je er gewoon niet meer tussen.

[00:07:49]

Hoge huizenprijzen, hoge hypotheken, hoge huren voor kamers en woningen. Iedereen zegt bouwen. Een van de problemen is denk ik dat gewoon te weinig bouwen, bouwen, bouwen, bouwen. Maar de vraag is of dat wel kan. De komende jaren wordt er zelfs opnieuw een daling van de nieuwbouw verwacht, omdat er door de stikstof en Pfahls als problematiek een tijdlang geen bouwvergunningen zijn afgegeven. En de vraag is dus hoe dan?

[00:08:15]

En daar zijn veel antwoorden op te geven. Sommigen zeggen versnelde bouw door sneller bouwvergunningen af te geven en minder ruimte te laten voor bezwaarprocedures en legt de regie bij het Rijk niet bij gemeentes die deze opgaven helemaal niet aankunnen. Anderen zeggen bouw vooral woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen en hun grotere huizen vrijkomen. En huurders willen dat woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om sociale huurwoningen te bouwen. Iedereen heeft zo z'n eigen aandachtspunten en dat geldt ook voor de politieke partijen. Belangrijkste discussiepunten zijn volgens Floor waar er gebouwd gaat worden en wat voor een type huizen.

[00:08:53]

En wie daarvoor de lijnen uitzet. Vanuit het hele land is er een hoop om meer regie en visie vanuit Den Haag.

[00:09:00]

Dus je ziet dat er vanuit het rijk wel weer iets meer regie en sturing moet gaan komen. Inderdaad. Uhm uh, faciliteren van de juiste woningbouw inderdaad. En toch ja ondersteunen ook waar nodig dat is. Dat betekent niet dat er weer helemaal op de tekentafel in Den Haag moet gaan bedenken hoe en hoe het moeten. De Vierde Nota Ex Extra de Vinex van de van de Vinex wijk is de laatste keer dat we dat wel hebben gedaan. En dat heeft wel heel veel woningen toen ook opgeleverd en 650 duizend ofzo.

[00:09:26]

Maar daar is natuurlijk ook best wel kritiek op de nou ja, de vorm en de soorten data en de locatie van die van die wijken. Dus je moet inderdaad bij veel mensen die het lelijk vinden. Veel mensen vinden het lelijk maar in en dat is nog jaren. Dee D. D. Ja, dat is altijd tuurlijk altijd de smaak kwestie. Zijn ook heel veel mensen heel tevreden. Maar je ziet ook dat t. Het was de bedoeling dat t echt hele stedelijke wijken in geïntegreerd in de bestaande steden zouden worden en dat is echt niet gelukt.

[00:09:47]

Daar zegt tot één en ander misgegaan zijn echt wel klassieke buitenwijken geworden, terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. Slecht bereikbaar soms ook, terwijl dat ook niet de bedoeling was. Dus dat is belangrijk. En dat Den Haag toch weer een rol gaat spelen vanuit zowel gemeentes als provincies als projectontwikkelaars en beleggers, is al lang de roep van. Kom nou met iets meer visie en richting, dan kunnen wij ons daartoe toch toe verhouden. Dus de ideeën zijn er allang.

[00:10:09]

De oplossingen bestaan al lang en dus dus de belemmeringen. Die moeten gewoon worden weggenomen en dan lukt het heus wel. En ik denk in die zin dat we niet moeten onderschatten dat we gewoon echt gefaald hebben de afgelopen tien jaar. Dat dat heus niet zo moeilijk is als wordt nu gesuggereerd wordt. We hebben gewoon gefaald.

[00:10:25]

Jij hebt uhm ook goed gekeken natuurlijk naar wat de politieke partijen in hun programma's hebben staan. Daar is wel aandacht voor. Ja zeker. En dat is natuurlijk een enorme vooruitgang he? Want dat was als je inderdaad bedenkt dat Stef Blok als minister van Wonen. Vier jaar geleden, vlak voordat je klaar was met z'n. Met z'n termijn heel trots vertelde. We hebben geen minister van Wonen meer nodig, want het is allemaal vermarkten en en de. Het probleem is opgelost.

[00:10:48]

En als je dan nu ziet, vier jaar later, dat alle partijen het best als een heel centraal punt. Bijna alle partijen. Als het nou echt belangrijk centraal punt in hun programma hebben staan, dan weet je dat er wel iets gaat gebeuren dan. Ja, dan zal dat in een vervul in een regeerakkoord heus wel is gebleven. Welke partijen niet eigenlijk? Want je zegt bijna alle partijen ja naar de VVD. Die heeft uh uh. Een heel summier heeft het in een veel breder kopje waar dan ook.

[00:11:11]

Geloof op Schiphol en staat onder andere. Uhm, en een aantal ook wat kleinere partijen. Die hebben daar niet heel specifiek aandacht aan, maar maar de de ja, dat is de belangrijke grotere partij. Die hebben het allemaal echt wel op A, allemaal hun eigen manier. Ik vond het heel opmerkelijk om te zien dat. Eigenlijk alle factoren die een rol spelen bij het vinden van de oplossing zitten verspreid over drie grote partijen. Wel vind je terug aan de verkiezingsprogramma ze het van euh.

[00:11:33]

Inderdaad, die duurzaamheid is opgave tot het hele verhaal van een goede bereikbaarheid. Dus waar je woningen bouwt, moet je zorgen dat het ook goed bereikbaar wordt. Je zag het CDA had zelfs daarin staan dat er misschien weer een hele nieuwe stad moeten gaan bouwen. Toen dacht ik dat moeten we vooral misschien maar niet gaan doen hé. Dat is toch wel gebleken? Totdat het slechtste idee is. Euh ja. Almere en Lelystad hebben we natuurlijk helemaal vanuit het niets opgebouwd.

[00:11:55]

En dat, dat is nog steeds gewoon echt best wel heel moeizaam. En dat is absoluut niet te. De plekken waar mensen het liefst gaan wonen en ook steden als Emmen of of of euh euh. Nieuwegein of Purmerend of Spijkenisse die eigenlijk een dorpje waren en toen helemaal zijn uffw v d kunstmatig door de rijksoverheid en met nieuwbouw helemaal zijn uit de grond gestampt tot middelgrote steden. Dat zijn nu hele problematische plekken waar heel erg worstelen met met ja, maar met hun toekomst en met hun identiteit en karakter hun leefomgeving.

[00:12:23]

Dus dat moet je vooral niet doen, dus het is niet. Dit is niet een goed idee om te zeggen nou, daar is ruimte op een bepaalde plek. Daar kan. Daar kunnen we heel snel nog een heleboel huizen omheen bouwen. Of op een hele lege plek op een nieuwe plek. Dat is niet hoe het werkt.

[00:12:38]

Nee, dat is echt iets zo echt ontzettend dom zijn. Dat zou echt het laatste zijn wat we moeten doen, want dan zit je laat ook nog eens met een enorme nieuwe probleem. Stad waar je vervolgens weer wat je moet doen is kijken. Mensen willen wonen waar de economische dynamiek is en de economische dynamiek is op dit moment het sterkst in de grote steden in en rondom Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Den Haag gaat natuurlijk heel hard. Eindhoven gaat heel hard, maar ook andere.

[00:13:00]

Groningen gaat gaat hartstikke goed als daar. Daar waar economische dynamiek is. Daar willen mensen nu wonen, want daar is werkgelegenheid. Daar zijn voorzieningen en daar is een Cateau een nijpt toegang tot allerlei netwerken waar je waar je baat bij hebt, dus in die regio. Bij die steden moet je vooral kwalitatief hoogwaardige woningen gaan bijbouwen. Je moet dus zorgen. Ook heel belangrijk dat die dus betaalbaar blijven. Want wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat wat er wel gebouwd werd in die steden werd meteen zo duur dat die die middengroep werd zoveel nu over gaat dat het alsnog niet kon betalen om even terug te komen op de partij programma's.

[00:13:31]

Uhm, jij zegt VVD heeft dus eigenlijk weinig aandacht voor. Is er een partijprogramma dat er voor jou uitspringt waarvan je zegt. Nou, daar ligt een goed, helder plan. Nou ja, wat ik zei. Ik vond dus dat ze allemaal goeien dat veel wel goeie punten hadden. En en uh uh I. Ik bedoel een beetje D66 en GroenLinks zit natuurlijk erg op die duurzaamheid. Dat is logisch. Die zitten ook heel erg in bouwen bij de grote steden.

[00:13:53]

Maar je ziet dat de PvdA dan ook natuurlijk weer meer heel erg zit op die betaalbaarheid. En dat is logisch, want dat is ze, hun achterban en hun Nunn hun partijen. Een stempel zal ik maar zeggen. En die zitten ook meer in op de regio. Dus je ziet natuurlijk dat er niet alleen in de grote steden gebouwd moet worden. Ook in de regio is wel meer iets, is natuurlijk toenemende vraag. Het CDA zit natuurlijk ook heel erg op die regio die ze die willen weer helemaal terug.

[00:14:15]

Eigenlijk klonk het wel naar dat eurosysteem van de minister van VROM en Den Haag dat op de tekentafel door de plannen gaat maken. Die vallen weer helemaal terug, wat apart is eigenlijk omdat ze 10+. Eigenlijk komt het meer over als ideeën. Armoede omdat ze denken nou ja, dat weten we tenminste wat dat was dan dat dat echt misschien helemaal doordacht is. En dat is een beetje gemakzuchtig vond ik dat. Dus je ziet. Ik vind dat dat je wel in die zin heel duidelijk ziet dat elke partij z'n eigen dingetje over dat woningen zegt en dat er misschien te weinig partijen zijn die gewoon dat de hele integrale verhaal van hoe gaan we die die dat Nederland van de toekomst vormgeven en hoe combineer?

[00:14:49]

Hoe zie je dat wonen in combinatie met economische ontwikkeling, met bereikbaarheid, met die duurzaamheid? Stand transitie? Uhm. Want daar zul je het wel helemaal. Je moet het wel in een breder kader gaan zien. Ja precies, want je schetst een beeld van heel veel verschillende kleuren en smaken aan plannen, terwijl er eigenlijk dus juist een duidelijke visie nodig is. Zie jij het gebeuren dat die er straks komt? Ja, ik hoop het echt heel erg.

[00:15:10]

En E. Mijn grote angst is nu een beetje dat er nu, omdat we tien jaar lang eigenlijk te weinig hebben gedaan dat er nu als een dolle kwam. Overal maar wat dingen gaan neerzetten in in de hoop om die miljoen woningen in tien jaar te realiseren. En dat er dan nog vijftig jaar denken wat hebben we in godsnaam neergezette? Ja, dat moet je echt voorkomen en je moet wel ik. Ik heb wel goede hoop dat er echt wel een integrale visie gaat komen, want je die roep van zoveel kanten is zo sterk.

[00:15:34]

En ook in die partij, die prachtig programma's klinkt toch echt wel door dat men zich realiseert dat er meer behoefte aan die visie is. En wat ik vooral hoop is dat men echt ruimte geeft aan die kennis en expertise die in dat werkveld aanwezig is. En bij die ontwerpers ook. En daar is zo veel moois Kanner dat is. Ik las ook weer gisteren allemaal mooie artikelen over transformatie van oude scholen en oude fabrieksterreinen en oude leegstaande kantoren. Daar kan je ook op heel veel plekken nog zo ontzettend veel mee doen.

[00:16:00]

En vast valt zo snel op een goede, betaalbare manier valt er al snel winst te behalen. Dus ik hoop vooral dat het niet inderdaad een soort stoerdoenerij gaat worden. Uhm en dom bouwen omdat dat leuk staat op je, op je, op je afrekening. Slijter zeg maar van kijk eens wat ik behaald heb, maar dat het echt met liefde en kwaliteit en toewijding en en dan ook met oog misschien op de toekomst en de zin van het milieu en verduurzaming.

[00:16:23]

Want dat is natuurlijk eerder. Een probleem geweest dat de bouw vertraagd werd door de stikstof problematiek. En nu wordt er dan ook gezegd van. Moet er misschien al die vertragingen zoals zo snel mogelijk oplossen? En wat minder kritisch zijn? Ja, en dat is ook zo'n waanzin. Dat is inderdaad wat. Dat dat duurzaam, dat kan zo goed. We kunnen dat zo goed. Er zijn zoveel mogelijkheden inmiddels ten opzichte van tien jaar geleden. Ook om gewoon duurzaam, klimaatneutraal, circulaires om zelfs te bouwen.

[00:16:51]

Dat kan echt. Dat is gewoon echt totaal onzin als mensen zeggen dat het niet kan, want het kan snel, betaalbaar en goed. En dat is inderdaad. Ja, dan zullen er altijd verschillende belangen zijn en dat er bepaalde partijen of ontwikkelaars wie dan ook zou zeggen ergens duur en langzaam een week. Dat is gewoon onzin. Dan moet je gewoon niet meer naar luisteren. Die tijd is echt voorbij. En we zijn ook gedwongen. We moeten onszelf dwingen om ons gewoon netjes aan die afspraken van Parijs te houden.

[00:17:18]

En het is echt als je nu zegt dat het niet kan doen. Dan leef je gewoon twintig jaar terug in de tijd. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook de woning plannen van de partij partijen doorgerekend en concludeerde daarbij althans van de partijen die cijfers hadden ingeleverd. En VVD zat daar bijvoorbeeld niet bij. Maar van de partijen die wel goed doorgerekend konden worden, was de conclusie dat de woningnood over vier jaar in ieder geval niet voorbij is. Euh, dus dat dat die plannen het probleem niet gaan oplossen?

[00:17:46]

Waar moeten we denk je rekening mee houden wat jou betreft? Wanneer is deze woningnood voorbij? Ja, ik denk dat de echte woningnood voorbij. Ik denk dat dat echt nog wel eventjes gaat duren. Maar hé, het verlichten van de druk zou al heel prettig zijn. Dat hoeft niet meteen die hele noot op te lossen. Om toch al wel echt iets goeds te doen vind ik dat wel. Dat vind ik altijd ook wel tricky, want ik vind het heel goed hoor dat het planbureau dat zegt, want dat het nog niet genoeg is.

[00:18:07]

Maar je moet ook weer niet hebben dat we doodslaan uit V en V uit angst omdat dat allemaal toch niet genoeg. Dan krijg je zo'n doemdenken gevoel en dat is ook zonde. Maar ik denk dat er inderdaad, er zijn er best veel plekken. Je ziet ook in Amsterdam worden nu veel filmlocaties wordt er toch versneld eerder gebouwd dan aanvankelijk de bedoeling was? En je ziet wat ik net zei met die transformatie van leegstaande panden, ook in gewilde steden. Daar is echt snel euh euh.

[00:18:31]

Winst te behalen ook. Slimme oplossingen zit m ook soms in het doorschuiven van ouderen die in hun eentje of met z'n tweeën een groot gezinswoning wonen en die heus wel naar appartement willen, maar dat niet weten te vinden. Dat zit er ook in daarin dus. Zoek inderdaad oplossingen voor de individuele gevallen, want dat kan al een hele boel verlichten ook ook op wat kortere termijn. Ja en en ik vind ook dat we een beetje we moeten naar alles kijken.

[00:18:55]

De schaarste is inderdaad zo groot. Je moet er al die verschillende soorten oplossingen kijken en samen wordt dat dan heus wel een optelsom die zo groot is dat we dat problemen oplossen. Maar we moeten we inderdaad niet. Ja, we moeten flink aan de bak, maar we moeten ook niet uit angst gewoon rücksichtslos lelijke dingen gaan neerzetten. En dat was dan weer die fragmenten aan t begin. Die kwamen dus uit Andere Tijden. Aflevering Woningnood na 2011 en is makkelijk online te vinden als je even kobold.

[00:19:20]

Maandag staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar is voor nu. Fijn weekend! Nog steeds zijn er huizen waar zes mensen in één kamer moeten slapen. Nog steeds zijn er hele gezinnen die met een klein, zodatde genoegen moeten nemen.