Transcribe your podcast
[00:00:00]

Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of Radio Broadcast hoofdcast. Hoofdcast. Radiotherapie tegen hips en hysterie. Je luistert naar een Jord kast. Ik ben Milow, redacteur van de Kelder en co en monteur van Jort Kast. Misschien heb je hem wel eens eerder gehoord. En je hoort mij omdat. Zaterdag 15 augustus de uitzending van Dokkeren, Kelder en co niet doorging. Zoals sommigen van jullie weten kan de Jord kast eigenlijk niet bestaan zonder donkere kelder.

[00:00:38]

Want de gesprekken uit de uitzending, die luisterde ik terug met Jort. En daar zegt hij dan nog één en ander over. Dus ja, geen gesprek uit de uitzending. Geen Jort Kast zou je zeggen. Maar daarom ben ik hier dus geen nood. Want wanneer dat dus gebeurt. Een uitzending, want ook het kan de zo kan niet doorgaan. Dan trek ik wel eens mijn microfoon en opname apparaat uit de kast. En dan duik ik in het archief van de jonge doctoren.

[00:01:02]

Dat is een rubriek in de kelder en co. Waar hebben wetenschappers horen die net zijn gepromoveerd? Euh. En die een proefschrift pitchen? In deze aflevering heb ik weer drie van mijn favorieten uitgezocht van de afgelopen weken om mij te laten horen. We beginnen met een stevig juridisch proefschrift over de grondwet. Dat is van Manon zieliger. Zij promoveerde in Utrecht. Dat was in april. Toen was natuurlijk de crooner crisis net een beetje begonnen. Uhm, kregen we te maken met regels.

[00:01:31]

We mochten niet meer dicht bij elkaar zijn, aan elkaar komen, horeca moesten dicht, musea moesten dicht.

[00:01:38]

En dat is dus wel grappig, want haar proefschrift werd dus opeens best wel actueel. Zij promoveerde op een grondwet en de formulering van grondrechten die in haar optiek, zo legt ze uit in haar proefschrift.

[00:01:50]

Nee, vaak nog te breed zijn geformuleerd, niet specifiek genoeg of juist erg zijn verouderd, waardoor onze grondrechten niet optimaal worden beschermd. En dat was dus opeens best wel actueel, omdat je zou kunnen argumenteren dat die noodverordening op een bepaalde manier toch inbreuk heeft gemaakt op de rechten die we met z'n allen hebben. En dat is dan misschien wel een nobel doel, maar het is denk ik wel van groot belang dat we de rechten van burgers zo goed mogelijk beschermen.

[00:02:18]

En als die grondwet ja, een beetje verouderd is, dan lijkt het me goed dat iemand daar iets aan doet. En dat begint doodleuk met grondig onderzoek en dat helemaal ongedaan. Uhm, nou ja, ik stel voor dat we even gaan luisteren.

[00:02:30]

Manon Jupiter. We gaan het hebben over grondrechten. En dit zijn tijden waarin grondrechten zwaar onder druk staat en leven in dictatoriale tijden. En jij hebt een proefschrift gezet? Je bent al gepromoveerd. 15 april Digitaal bereiken via een lifestylebeurs uit Utrecht. Jeetje, wat val jij met je neus in de boter? Je begon in een democratie en jij eindigt in een dictatuur.

[00:02:54]

Hij Zeus, zo sterk zou ik dit willen uitdrukken. Maar ik val inderdaad met mijn neus in de boter. Als je kijkt naar hoeveel grondrechten nu het grondrecht grondwettelijke grondrechten nu in het nieuws zijn en ook spelen.

[00:03:07]

Want wat ben je? Wat zijn je bevindingen en mijn bevindingen? Zijn dat de grondrechten catalogus in onze grondwet hoofdstuk 1 van onze grondwet, dat die eigenlijk echt wel aan een update toe is? En dan voornamelijk omdat onze grondrechten nogal heel sober zijn geformuleerd, heel veel grondrechten niet in de grondwet zijn opgenomen, maar er toch ook wel wat inhoudelijke criteria ontbreken.

[00:03:33]

Maar de laatste grondwetsherziening belooft 19 drieëntachtig meen ik grote grote consensus Yining wel, waarin de grondrechten werden aangepakt. En je hebt een tweederde meerderheid nodig. Maar dat ligt politiek, want het duurt heel lang met een dubbele procedure. Zeker, dus je bent er niet in. Het duurt een grondwetswijziging. Duurt alleen al een jaar of tien, toch? Ja, dat duurt sowieso 2 2 parlementsverkiezing, dus dan ben je wel even zoet mee. Zeker Russisch. OK, we moeten dat wat.

[00:03:58]

Wat is er? Welke grondrechten missen we in onze grondwet?

[00:04:02]

Uhm, we missen. Uh denken. Het belangrijkst nu is bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces dat niet in onze grondwet genoemd. Nee, dat staat wel in bijvoorbeeld de Europese verdragen Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens EHRM. Maar ja, het recht op eerlijk proces als je nu al kijkt naar de huidige tijden. Uh uh, bepaalde rechtse zaken zittingen gaan niet door. Openbaarheid van zittingen is nu niet aan de orde. Het recht op een eerlijk proces toegang tot de rechter wordt nu ernstig beknot.

[00:04:29]

Uhm, wat bedoel je nou? Ik heb. Ik heb het nu meer over de over de korona tijden omdat ja zit in die door kunnen gaan. Uhm maar ja, in normale tijden denk ik dat het recht op een eerlijk proces ook zeker van toegevoegde waarde. Wat je nu echt ziet gebeuren in die in die Rutte heeft vanaf 15 maart. Je bent de kreet dingen gedaan. En dan, even later moest nog wel een stempel van het parlement gezet worden, maar dat was dan dagen later.

[00:04:56]

Nu zijn ze inmiddels in een fase dat ze die noodwet willen omzetten in meer stabiele wetgeving. Veel kritiek op het recht waarmee de politie zomaar je huis kon binnenvallen, omdat omdat je met z'n zessen bij elkaar zit spreekt, gaat ver.

[00:05:10]

Ik en ik deel die kritiek ook zeker. En dan hebben we het eigenlijk nog over een voorstadium voor wat ik. Ik zegt de moet meer in die grondwet komen en grondrechten die moeten uitgebreid worden. Maar wat er nu al staat, dat wordt ook niet naast mij. Maar is dat een grondrecht om de burger te beschermen als grondrecht om de zware Laris tegen de voordeur toegang te verschaffen? Je zou zeggen je wil de burger toch beschermen?

[00:05:32]

Zeker? En dat is ook de primaire functie van grondrechten. Natuurlijk. Uhm, je beschermt de burger natuurlijk ook om de volksgezondheid te dienen en daar moeten we soms grondrecht voor beperkt worden. Maar er moet wel altijd proportioneel zijn en noodzakelijk en voorzienbaar zijn. En nu is het zo dat we absoluut niet weten waar ze aan toe zijn en dat het eigenlijk met een beroep op volksgezondheid dit dat wordt beperkt.

[00:05:57]

Ik heb een relletje gehad omdat ik gebeld werd omdat de veiligheidsregio's al bij elkaar komen. Burgemeesters. Ik zal uit mijn huis op wat gezet worden met ruis gedacht. Kan dat zomaar? Een burgemeester? Ik heb die man nooit gekozen. Wie is hij eigenlijk? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, in principe is het zo dat euh. Bij bij wetten die door de door het parlement en de regering samen zijn gemaakt, kunnen grondrechten vergaand worden ingeperkt. Dus ook voor op het huis recht dat wat je nu ziet dat bijvoorbeeld feces aan de gang zijn.

[00:06:24]

Politie die komt binnen kwam er, maar daar is wel echt zo'n wet voor nodig. En nu zie je dus dat er met noodverordening. Dat zijn geen wetten die zijn. Hoe langer hoe lang mag je na? Hoe lang mag iets noodt zijn? Nou ja, in principe dus heel kort accuut. Maar we zien nu dat die situatie begint nu lang te duren en dan is het ook niet verwonderlijk. Nou ja, vind ik heel toch wel heel, heel fijn dat in ieder geval nu voornemens zijn om meteen met een spoed of in ieder geval met een wet te komen.

[00:06:51]

Maar die situatie heeft zich lang, heel lang gestrekt. En ja, dat is denk ik niet.

[00:06:55]

Zoals de grondwetgever dus hier is vind ik het best weinig. Wel wat discussie in het parlement over, maar dit is dus gewoon gebeurd. Tegelijkertijd heb je een enorme principiële discussie, bijvoorbeeld over de data. Moeten we dan hebben? Dat moeten we niet, want dat is net zo privacy. Opnieuw moeten we tienduizenden mensen bij de GGD aan nemen. Mijn gegevens liggen wel bezoeken en Facebook dat dan weer wel. Het is. Het is ook een beetje dubbel. Ze meten verschillende maten dat ze.

[00:07:20]

Dat zou je kunnen zeggen alleen. Kijk, onterecht zijn er natuurlijk wel om je te beschermen tegen de staat en de staat en Gugel en Facebook. Ze hebben veel macht zeker, maar hebben dan toch een andere positie.

[00:07:31]

Goebel is een soort supranationale mogendheid geworden, toch? Of zeker?

[00:07:35]

En daar? Dat, daar ligt weer een heel ander interessant Leers aan. Of daar tegen ook grondrechten moeten beschermen. Maar goed, daar heb ik niet. Heb je het gevoel dat een juriste die wat strenger in de leer zijn zoals jij waarschijnlijk aan zet zijn? Nu gaan de politici nood breekt wet. De toch, zoals meneer Orban bijvoorbeeld in Hongarije de macht naar zich toetrekken.

[00:07:53]

En nee ik. Want ik zie dus nu dat er echt de afgelopen drie weken dat juristen echt op de barricaden staan en dat er dus ook nu wat je hoort in de media. Daar wordt en ook daar komt een wet. Maar laten we die wet dan. Dat weten we nog niet, maar ik denk wel zeker dat om dit te voorkomen. Dat dat een grondwetswijziging wel echt noodzakelijk is. Maar geluk. Nou ja, gelukkig is misschien een foute woordkeuze.

[00:08:18]

Maar ja, we zien dat dat de grondwet om te wijzigen van crisis nodig heeft. Nou ja, we zitten nu in een crisis. Dat dit nou is, ja, dat dat we nu toch echt over kunnen gaan is nog nooit zo ver gegaan. Daar moet ik wel zeggen dat ik dat zeggen. Wij altijd officieel. Je hebt het al een keer gehoord met weliswaar het digitale promoveren, maar dan zeg je hoera.

[00:08:38]

Eerst en dan gaan we door met een mannelijker jonge dochter. Je moet je natuurlijk ook hebben. Probeer zo inclusief mogelijk te zijn en dit is misschien niet zo'n jonge dokter meer, maar hij is wel net gepromoveerd en daar gaat het natuurlijk om. Koen van t Veer is gepromoveerd aan de universiteit te Leiden. Het gaat over het kolonialisme en in het bijzonder over de zeereizen die in een tijdperk van 1850 tot 1940 werden gemaakt door mensen die dus van Nederland naar Nederlands-Indië reizen.

[00:09:12]

Of zoals we tegenwoordig kennen Indonesië. Daar denk je misschien wat een raar proefschrift onderwerp om te promoveren. Ben je dan niet snel uitgepraat? Nou, dat valt dus mee. Want zo'n zeereis, dat duurt natuurlijk ontzettend lang. Ze hadden toen nog geen gemotoriseerde vaartuigen, dus daar moest je nou helemaal om Afrika heen varen over de Indische Oceaan of wat er nog allemaal tussen ligt de Grote Oceaan. Ik weet het niet eens. Ja, dat kost wel even tijd.

[00:09:38]

En dan zit je ook nog met een heleboel mensen op één schip. En dat waren dus ook verschillende soorten mensen. Je had het inheemse schip personeel, maar je had ook de witte nieuwkomers die naar Indonesië afreisden. Eerder ervaren reizigers die al meerdere malen van die lange tochten hadden afgelegd. En die zitten natuurlijk ook vol verhalen. In die tijd zijn er dus ook heel veel van die verhalen opgeschreven door die mensen die reizen hebben gemaakt. En die verhalen heeft Kom van het Veer geanalyseerd.

[00:10:08]

43 in totaal. Je kan je voorstellen. Daar zitten een heleboel verschillende soorten verhalen in. Vreemde verhalen, mooie verhalen. Verhalen over een levensgevaarlijke aap, zoals Koen straks ook vertelt, en het eindresultaat, en dat is dus wel bijzonder. In een soort miniatuurversie, gecomprimeerde versie van de koloniale samenleving en in die tijd, maar waarvan de sporen volgens Koen in ieder geval nog altijd zichtbaar zijn in onze samenleving. Je zult ook wel snel horen dat Koen niet de eerste de beste spreker is.

[00:10:43]

Die moet het regelmatig voor een groep mensen staan, namelijk voor de klas. Hij is leraar Nederlands voor havo en vwo en voornamelijk aan de bovenbouw. En ja, je hoort ook gewoon dat die man wel weet hoe die een verhaal moet vertellen. Dus al met al hele fijne gast vonden wij goed verhaal. Laten we maar gewoon gaan luisteren. En ook nog goed om te weten is dat doctor Rosanne Hertzberger ook aan tafel zit. Zij is microbioloog en zij is dat ook.

[00:11:08]

Halverwege even een vraag.

[00:11:11]

De jonge dochter. Zo'n jongen is die niet hoor. Koen Koen van t Veer 51 wordt 51 gepromoveerd. 18februari te Leiden Geesteswetenschappen. En jij hebt een studie gedaan naar 43 romans roman Netjes, soms ook over ons Indië dat verloren is en sindsdien ween. Ik vertel kan ik wel een beetje voorstellen, vooral als je ziet wat voor prachtige literatuur over Indië is geschreven. Hedendaagse literatuur heb ik onderzocht en dat gaat dan specifiek over de Indische literatuur die geschreven is. Gesitueerd is eigenlijk op meel boten ha.

[00:11:46]

De belangrijkste verbindingen tussen Nederland en de koloniën gingen per boot en op die boten. Daar zit eigenlijk een kolonie in het klein en micro kolonie, zou je kunnen zeggen. Van Witte Gouverneur generaal tot uhm. Euh euh, gekleurde euh. Of Indonesische bedienden. En in die 43 verhalen die ik heb onderzocht krijg je eigenlijk een prima idee van hoe die koloniale verhoudingen eruitzagen. In de ogen van de kolonisatoren. En dat heb ik onderzocht en daar heb ik de kolonie op drift euh.

[00:12:23]

Over geschreven. Dat zijn trouwens verhalen die niet alleen daarover gaan, maar je kunt je voorstellen dat als je vier weken met elkaar op een boot zit onder nogal wisselende omstandigheden, dat er van alles en nog wat gebeurt. Er zijn extreme emoties, harde botsingen en bijzondere Loth verbindingen aan boord van van die boot. Er plegen zelfs mensen zelfmoord op de reis. De reling te springen nemen en dat is wel een hijgende methode.

[00:12:49]

Als je dan toch daar vaart zeker. Maar vertel wat is je conclusie? Ja, mijn conclusie is eigenlijk dat je ziet dat de koloniale ideologie die in die boeken zit verstopt bv. Meebeweegt met het politieke getij in de 19de eeuw. Daar komt de kolonie er uit als een soort van van wingewest, waarin de bevolkingsgroepen erg in elkaar overvloeien. En na 1900 en dan wordt het meer gevreeën dat kolonialisme niet meer als een wingewest, maar als een soort van ontwikkelingssamenwerking en de ethische politiek.

[00:13:27]

Noem je dat? En dan zie je juist een enorm enorme segregatie ontstaan in die maatschappij en ook aan boord. Tegelijkertijd zie je dat het Indonesische nationalisme opkomen en dan fungeren die boten als een soort van observatoria. Ze zien eigenlijk hoe ze uhm, hoe ze de door de witte machthebber of de blanke machthebbers Choiseul, hoe ze een ja waar die zwakke plekken van. Van die mensen liggen.

[00:13:52]

Dokter van het Veer, heeft u ook een illustratie? Een voorbeeld is zijn op boot een scène op zo'n boot.

[00:13:59]

Ja, die zijn er vele. Wat een belangrijk idee is, is dat je je moet onder je moet onderscheiden als witte euh kolonisator. Uhm, in de negentiende eeuw kun je alleen maar succesvol worden in Nederlands-Indië. Als je een beetje aanpast als je een beetje ver in Diest, maar daar kan je ook in doorschieten. Sommige mensen, die zijn te zeer afgedreven van de witte identiteit, zou je kunnen zeggen. Hoe bedoel je die gaan ervandoor met de Bijbel?

[00:14:28]

Of hoe zie ik? Nou nee, die zit. Ja, dat gebeurt ook wel, maar die zitten op een euh, die hebben een tijd op een buitenpost gezeten en die zijn daar te zeer gecultiveerd. Daar ging het mis. Hoe moet het wel? Hoe moet het wel? Geen idee, dat heb ik niet onderzocht hoe het wel moet. Maar volgens de ideologie moet je zoveel mogelijk binnen je eigen bevolkingsgroep blijven. En als je die grenzen overschrijdt, dan kan dat te erg zijn.

[00:14:53]

Voor een verhalen van is er uit 18 91 man een aap waarin iemand dertigjaar op een buitenpost heeft gezeten en een Nederlandse bestuursambtenaar delà bar. En die is zover in Diest dat ie bijvoorbeeld geen Nederlands meer kan praten. Hij kan geen schoenen meer dragen en daar komt ie pas achter als hij euh euh. Op een gegeven ogenblik werd de boot naar Nederland gaat om daar op ziekteverlof te gaan en de. Kan dit niet meer vinden? Ik past niet meer in de Europese maatschappij en de enige met wie die toch wel kan vinden is een aap die voor Artis bestemd is en die net als hij van een eiland in de Zuid-Molukken afkomt.

[00:15:29]

Die avond wordt zijn vriend. Hij spreekt en spreekt daar woorden mee. Die aap ontsnapt op een gegeven ogenblik, is een levensgevaarlijke aap die Samuel heet. Want dat is een duivel zoals jij misschien wel weet. En die klimt de mast in tijdens een storm. En die delà Bardi die die redt met gevaar voor eigen leven en zegt eigenlijk helemaal niet zo goed wat hij gedaan heeft. En vervolgens denkt hij van ja. Wat doen we eigenlijk? Waar gaan wij naartoe?

[00:15:51]

Passen wij nog in Nederland? En uiteindelijk vannacht al zijn de warme Golfstroom zit bij de Azoren. Dan verzwaart hij zich met lood, haalt de apen op en springt met de aap in zijn armen overboord. Het lijkt me een buitengewoon stijlvol einde van t Veer.

[00:16:05]

Even voor ik afsluit. Er is dus een populaire versie van boeken. De kolonie op drift, met een prachtige illustratie uit de jaren dertig voorop. Koloniaal gezinnetje met één donker iemand die een baby moet vasthouden de Bijbel. En voorts geef je natuurlijk les in Schiedam. Je bent eigenlijk gewoon leraar in dagelijks leven. Dat maakt het verschil ook. Scholengemeenschap Spierings zoek en geef ik les aan havo vwo, meestal bovenbouw. En die hebben jou de kans gegeven om deze studie te doen.

[00:16:33]

En zo heb ik een beursval gekregen en dat is ook wel eens Indië verloren.

[00:16:39]

Rampspoed geboren of zegt toch wel goed als je dit leest dat we er vanaf zijn.

[00:16:43]

Nou, ik denk dat we een moderne ereschuld hebben. Jakarta gaat onder water lopen zoals we weten. Misschien moeten we daar eens wat aan doen in plaats van excuses aanbieden. Misschien moeten we ervoor zorgen dat Indonesische studenten hier veel beter terecht kunnen en niet 16.000 euro moeten betalen om in Nederland te komen studeren. Maar bijvoorbeeld op probeert het college geld dat gewone Nederlandse studenten ook betalen. Momentje, nog even, dat mag ik dank je zeggen. Wij zeggen hoorde est Kelder en co.

[00:17:10]

Dat was Coen van het Ferus van de Universiteit Leiden. En de laatste jonge dokter die ik aan je wil voorleggen is Tessa Kramer. En ik zag ik kwam haar tegen op de website van de Universiteit van Maastricht en de titel die daar dacht ik meteen van. Wat? Wat zit daar achter?

[00:17:26]

Het ging namelijk over het beroep futuristen en zij promoveerde op onderzoek naar de waarden van die beroepsgroep die steeds verder aan het professionaliseren is. En dat roept bij mij dus al heel veel vraagtekens op. Want je denkt toch bij een futurist snel aan iemand die met een glazen bol de toekomst voorspeld? Dat is het niet helemaal. Eigenlijk is het helemaal niet, want ik mag van Tessa bijvoorbeeld ook echt geen glazen bol bij het artikel op de website van Radio 1 plaatsen, want dat heeft er dus niks mee te maken.

[00:17:58]

Maar wat een futurist dan wel is, of een futuroloog, kun je het ook noemen of een toekomst denken? Dat kan Tessa, die zelf natuurlijk ook futurist is, het beste zelf uitleggen.

[00:18:09]

De jonge dokter, daar staat zijn prachtige jurk. Tessa Kramer. Of is dat seksistisch? Ze kwam hier begin begin nooit over iemand zijn spijkerbroek.

[00:18:17]

Nee, ik vind het. Ik heb een mooie jurk aangetrokken voor de gelegenheid. Het is radio, maar goed, we hebben een cameraatje erbij. Jij bent 16 mei gepromoveerd in Maastricht. Dat heb je gedaan vanuit je keuken. Hoe ging dat? Dat was bijzonder. Dat had ik twee maanden daarvoor echt niet verwacht. Dat ik daar in mijn keuken zou gaan staan.

[00:18:37]

En terwijl de grapjes waar jij bent 16 mei gepromoveerd in Maastricht, dat heb je gedaan vanuit je keuken. Hoe ging dat? Dat was bijzonder. Dat had ik twee maanden daarvoor echt niet verwacht. Dat ik daar in mijn keuken zou gaan staan.

[00:18:52]

En terwijl er gewoon iemand een potje aan koken was achter, zou dat lekker onrustig.

[00:18:57]

Het was echt een heel andere ervaring dan ik had verwacht, maar bijzonder was wel dat ik het was wel ook toch wel echt een ceremonie met gewicht, dus het lukte. Maastricht University wel om mij daarin te helpen. Om het gewicht geeft dat het ook heeft.

[00:19:12]

Akkoord, je hebt een dissertatie geschreven per promotie. Je bent gepromoveerd op een studie over futur futurisme. Voor mij altijd een onderwerp waarvan ik denk oh ja, en dan heb je allemaal van die mensen in Zaanen die voorspellen waar het heen gaat. Adjiedj Bakas, Lidewij Edelkoort, maar ook de gebedsgenezeres van SBS6 die met zo'n glazen bol of tarotkaarten in de weer is, denk ik. Dit lijkt me geen wetenschap. Je krijgt even een minuut om het licht dat je toch doctor bent.

[00:19:40]

Dank je wel. Ik heb een enorme fascinatie voor de toekomst en vanuit dat uhm ja, die fascinatie ben ik futuristen gaan onderzoeken en begrijpen. Wat is nou precies hun waarde en hoe verhouden zij zich ook tot elkaar als beroep? Wat natuurlijk interessant is, is ook wat ik net we hoorden in de discussie is dat we heel erg sterke beelden hebben over wat moet nou precies een professie zijn? Dus bijvoorbeeld gezamenlijke certificering, onderwijs en futuristen. Al. Ze willen dolgraag willen ze dat ook met elkaar organiseren.

[00:20:10]

Maar het lukt ze niet, want ze zijn te verschillend. En dat is iets wat ik ben gaan onderzoeken naar hoe kunnen we ze dan wel begrijpen? En hoe kunnen ze dan wel ook op waarde schatten? Want het werk dat ze doen, het begrijpen van de toekomst is iets wat we eigenlijk allemaal iedere dag doen. En waar ik op uitkwam is dat zij eigenlijk alle heilige huisjes omgooien. In de sociologie naar hoe we naar professie kijken en daarin dus ook kunnen worden gezien als een hele nieuwe typologie.

[00:20:36]

Dus dat we echt op een andere manier moeten gaan kijken naar wat begrijpen wij nu als professie futurist en hoe? Definieer In The Future. Hoe groot is die groep over futuristen? Zijn? Of zitten in ons allen ook een klein futuristen?

[00:20:48]

Ja, ik zou zelf altijd zeggen dat er in ons allemaal een futurist zit. En professioneel gezien zijn er altijd wel mensen die bijvoorbeeld bij Planbureau bezig zijn met de toekomst, maar niet zeggen ik ben geen futurist. Er zijn ook professionele futurist die zeggen ik ben een futurist en hier is de toekomst. Daar zit heel veel diversiteit in. Futuristen zijn geen voorspellers, begrijp ik. Ik zou zeggen futurist is iemand die doet een inschatting van hoe de toekomst zal zijn.

[00:21:12]

Maar dat is geen voorspellen nee.

[00:21:13]

Het is interessant dat er best al veel aannames zijn over wat een futurist zou moeten zijn bijvoorbeeld. En laat ook het woord glazen bol of bij artikelen. Vandaag een artikel over futurisme. En ik was benieuwd. Ik vroeg de journalist ook wat voor wat voor symbool komt daarbij. Want meestal is dat een verrekijker of een glazen bol. Uhm, wat? Wat interessant is dat futurist met name helpen om het denken over de toekomst open te breken. Dus waar we altijd op de middelbare school leren terugkijken, helpt die futurisme een futuristen eigenlijk?

[00:21:42]

Het breed en het beeld verbreden met een futurist is een kijk. Bill Gates heeft een voorspelling gedaan over de komt keer een pandemie. Is hij dan ineens een futurist of gewoon ideen nerd? Wat wat? Wanneer? Ben Futurist is niet een erkend beroep toch?

[00:21:55]

Dat is dus het interessante daar ben ik naar op zoek gegaan ook. Nee, het is geen erkend beroep, maar mensen doen wel dat werk. En dat maakt dat we ook heel erg geneigd zijn om te Tadema keer af te scheiden van Oh. Dit is wel een futurist en dit niet. En ik heb mij afgevraagd is dat wel zo'n handig kader om te gebruiken? Want daarmee kunnen we heel makkelijk zeggen de onderwerpen die zij opbrengen zijn te gemakkelijk. Zullen we anders gewoon ze opzij schuiven en zeggen nee.

[00:22:21]

De wetenschapper van RIVM, dat is real science. De boekenkasten staan natuurlijk vol met kloeke werken over de geschiedenis van daar. Gravin en de Griene zegt misschien ook best iets over de toekomst. Maar waarom storten wij ons niet iets meer op het futurisme, denk je? Want dat had ons bijvoorbeeld met deze pandemie enigszins kunnen helpen. Ja, dat is iets waar ik zelf ook heel veel over heb nagedacht. Volgens mij zit m heel erg in onze angst voor onzekerheid dat op een moment dat we na gaan denken over de toekomst, we geneigd zijn om zekerheid te gaan zoeken.

[00:22:52]

Maar kunststuk de toekomst is onzeker en dat is iets wat we eigenlijk ons hele leven proberen te vermijden vanaf dat we pubers zijn. Liever niet onzeker zijn. Maar het is wel een realiteit. En met onzekerheid komt ook ongemak. Dus ook het ongemak van discussies zoals we dat ook opbracht. Wat er deze week gebeurt in de VS, dat is een ongemakkelijk discussie. Maar moeten we echt echt aangaan?

[00:23:13]

Misschien zit het ook in dat de grote voorspellingen en klimaat voorspellingen er zitten. Een enorm groot gevaar komt iets heel donkers op ons af, futurisme zou ook positief moeten zijn. En misschien maar goed kan bestellen.

[00:23:26]

Het is wat het is en dat is ook wel een aanname. Of de toekomst dat het ene of het andere is. De utopie of de dystopie. Ik zeg zelf altijd laten we dat middengebied zoeken, net als bijvoorbeeld Netflix serie Black Mirror die direct ons denken. Een beetje op een paar jaar in de toekomst. Het is dichtbij, net dichtbij genoeg om te zien. Oh, dat zou realiteit kunnen worden.

[00:23:45]

En je ziet op de Fontys Hogeschool wordt je nog hoogleraar Future Logi. Dat is wel mijn doel. Heel goed. Ik vind het heel stoer dat je dat durft te zeggen. Doet Nederlands niet zo snel een vrouw al helemaal niet? Ik dank je zeer futurist Tessa horen.

[00:24:00]

En dat was Tessa Cramer. Tot zover deze zeer beknopte en bepaald niet inclusieve.

[00:24:07]

Laat ik vooropstellen weergave van wat er zoal in de wetenschap gebeurt. Wil je nou een beter beeld, dan stel ik voor dat je gewoon naar de uitzendingen kan luisteren. Elke zaterdag van 1 tot 2 uur op Radio 1. En dan hebben we elke week iemand die net is gepromoveerd op een belangwekkend onderzoek. Of zelfs Jort zou zeggen vers wetenschappelijk talent. In de rubriek De jonge dokter en nu toch al de woorden van de presentator in de mond neem. Blijf denken, blijf luisteren.

[00:24:47]

Mensen zagen uit het nieuws. U weet het afgelopen week die gaan op de grill. Hoe gaat het met u? Hij maakt in hoge mate de dienst uit. Dat moet de partijleider ook doen. Ik help een beetje, maar deze is gelopen, denk ik. Ik hou niet zo van als ik heel eerlijk ben.

[00:25:03]

Koningsdag wordt een woning, is een geforceerd instak en wij volgen kosten van die gasten.

[00:25:08]

Waar ben je mee bezig en komt je besmeurt jezelf? Je maakt jezelf belachelijk, maakt veel lekkers kapot. Je zet het instituut de Eerste Kamer te kakken.

[00:25:17]

Kaassoort.