Transcribe your podcast
[00:00:00]

Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of Radio Broadcast hoofdcast. Hoofdcast. Radiotherapie tegen hips en hysterie. Fnrt luistert naar de Jord kast. Ik ga vandaag praten over de publieke sector om. Hoe is het om een ambtenaar te zijn? Of liever gezegd hoe is het om jou of trend volgen? Één tot één van die twee miljoen mensen te behoren die in de collectieve sector werken en die zich vaak financieel gepakt voelen? Dus hebben de politie zien demonstreren en mensen uit de ziekenhuizen natuurlijk ook het onderwijs aan de lopende band.

[00:00:45]

Dus daar is kennelijk iets mis. Daarom is het een goede gelegenheid om eens een specialist uit te nodigen. Dokter Keldonk op zijn naam is professor Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt van het onderwijs aan de Tilburg University, zoals het er tegenwoordig deftig heet. Dit was de week dat de Tweede Kamer discussieerde over moeten nou de helden van de zorg er geld bij hebben krijgen? Dus we krijgen al. Althans, dat heeft het kabinet toegezegd. Een bonus van duizend euro ooit, ergens misschien dit jaar.

[00:01:15]

Dat is waarom dat niet uitgekeerd kan worden. Meteen weet ik niet. Maar goed, dat is de toezegging. Daarnaast hebben ze zo loon toezeggingen gekregen. Een procentje of zeven, acht stijgt hun salaris de komende twee jaar. Maar wat de oppositie betreft is dat dus niet genoeg. En dit vond ik aanleiding om is door te praten over ja wordt de publieke sector. Er worden mensen die voor ons allemaal werken eigenlijk structureel tekort gedaan? Ja, belangrijk genoeg.

[00:01:40]

We hebben deze week de enorme consternatie gehad rond de salarissen in de zorgsector. Kamerdebatten, noem maar op. Dat is de aanleiding om een wat groter gesprek met jou te hebben. Over jou wordt eigenlijk die publieke sector beloond. Vandaag de politieagenten boos, morgen de euh. Nou ja, de verpleegsters, dan weer de andere mensen in publieke sector. Ik stel het even grof, maar als je nou echt slecht wil verdienen nooit in eigen huis kunnen kopen. Lekker partijen de kantjes eraf lopen, dan moet je naar de overheid.

[00:02:09]

Nou ja, de salarissen bij de overheid al misschien wel.

[00:02:12]

Maar eigenlijk ook in de marktsector natuurlijk. In de periode sinds de jaren 80 al 40 jaar lang zijn er in reële termen niet echt stegen en salarissen. Ontwikkeling in de marktsector in de publieke sector zijn op elkaar afgestemd. Nou ja, de huizen worden duurder. Kort gezegd. Stel nou, je bent een talent van een jaar of 22. Gaat de universiteit straks af? Ben je helemaal gek als je met de publieke sector gaat werken? En natuurlijk niet in de publieke sector.

[00:02:35]

Daar ligt het landsbelang voor. Ongelofelijk veel, maar dan moet je wel een grote prijs voor betalen. Financieel en licht trouver.

[00:02:41]

Welke soort werkzaamheden je hebt in de publieke sector?

[00:02:44]

KIJK gaat over groot en verwachtingsvol werken.

[00:02:47]

Zeker de zorg dat er misbruik van gemaakt door lekken die slaafjes kunnen knijpen. Want je doet toch belangrijk werk.

[00:02:54]

Het gaat over wat voor visie je hebt eigenlijk op de publieke zaak, op de rol van de overheid. Hoe de verzorgingsstaat moet werken? Al die ingrediënten komen bij elkaar. En dat zie je terug in de discussie over de leraren of over de salarissen.

[00:03:05]

Ik zet het een beetje aan om te klagen, want ik denk dat we uit enquêtes blijkt dat salaris nooit op één staat. Eigenlijk nergens. Zelfs bankiers leven geven geloof ik niet eens toe dat het salaris voor hen opeens of de bonus en het staatshoofd pas een catchy nummer 7 als reden om ergens wel of niet te gaan werken. Maar tegelijkertijd wordt natuurlijk chanteert, want heel veel leuke relevante beroepen. Of dat nou danseres is of voor mijn part freelancejournalist worden. Euh ja, of toch matig tot zeer slecht betaald omdat werkgevers misbruik maken van het feit dat het kennelijk heel leuk werk is.

[00:03:38]

We gaan ze even hebben over de verschillen in beloning tussen zorg, onderwijs en de publieke sector. We hebben het al kort gehad over die die die toestand deze week die zorgsector wilde doen, althans wat oppositie betreft. Geld kregen ze niet. Het kabinet zei je eigenlijk volgt jullie wel de marktsector. Je hebt zeven of acht procent bij de komende jaren. Het is wel genoeg. Zo ben je daar mee eens.

[00:04:01]

Als je het goed analyseert dan. En dan zijn er een paar dingen aan de hand. In de Tweede Kamer is er grote verdeeldheid. Dus het kabinet is een kabinet van vier partijen, dus dat is één punt. En die hebben een afspraak gemaakt. Die is bijna in beton gegoten, al bij de regeringsverklaring. En zo werkt de politiek op dit moment. Dus er is eigenlijk nauwelijks manoeuvreerbaarheid. Dan heb je de sociale partijen en de sociale partners, de partijen, organisaties van werkgevers en werknemers.

[00:04:28]

En die vinden natuurlijk gegeven de werken, inzet en de werkdruk en de loonverschillen die dat zijn, dat er misschien best reden is om iets meer loon te geven, maar die zijn gehouden aan die politieke verhoudingen.

[00:04:43]

Dat is dat het spel dat nu gespeeld wordt. Ik begrijp heel goed dat het kabinet op dit moment zegt goh, we hebben deze afspraken gemaakt en het gaat ook heel hard hun bonnetje.

[00:04:52]

Als je natuurlijk de 1 procent doet al meteen een half miljard en dat telt door.

[00:04:57]

Ja, en dat in een tijd waarin natuurlijk honderdduizenden mensen werkloos gaan worden en niet echt 7 procent erbij gaan krijgen, maar straks af gaan.

[00:05:04]

Je moet goed kijken naar die systematiek. De politiek bepaalt de kaders, zou je kunnen zeggen.

[00:05:09]

Maar die loononderhandelingen zijn een spel tussen organisaties van werkgevers en werknemers, dus de zorg, werkgevers en de vakorganisaties van het onderwijs, het onderwijs, de werkgevers en de vakorganisaties.

[00:05:19]

En dat spel dat is gespeeld en daarin zijn cao afspraken gemaakt. En de vraag moet je die niet openbreken? Nee. Nou, dat gaat dus voorlopig even niet gebeuren. Volgend jaar verkiezingen hebben ze weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Heeft het eigenlijk zin als je naar de publieke sector in het algemeen?

[00:05:34]

Nou dan de vraag worden de wat ik vroeg? Verpleegsters heten tegenwoordig dus verpleegkundigen in ziekenhuizen heten. Worden die nou slecht betaald? Nou, daar kun je twee dingen op zeggen. Zo ja, wat is slecht? Uhm, is drie vierduizend euro per maand bruto. Is dat een goed of slecht salaris? Ja, dat is helemaal relatief. Maar net uh wa waar het mee vergelijkt. Maar als we het vergelijken met een beroepsgenoten in het buitenland dan blijkt, blijken de Nederlanders dat behoorlijk goed te doen.

[00:06:00]

Het OESO gemiddelde. Daar zitten we heel erg ver boven. Er zijn eigenlijk maar twee landen binnen die groep van tientallen OESO landen die hoge scores naar Nederland. Tot je verbazing ligt de Verenigde Staten in Amerika. Daar verdienen ze helemaal een beetje meer dan Nederland en Luxemburg. Maar goed, Luxemburg is een Roovers nest van fiscale constructies en daar zijn de inkomens over de hele linie volgens mij heel hoog. Tot mijn verbazing. De Belgen zitten flink onder ons. Zelfs alle Scandinavische landen zitten onder ons.

[00:06:28]

Noorwegen zit ver onder ons. En uiteraard Frankrijk, Portugal, noem maar op. En dus nee, de verpleegsters worden en verpleegkundigen worden niet slecht betaald. Relatief en krijgen omdat hun loon tegenwoordig gekoppeld is aan de marktsector en er de komende jaren aardig wat bij. En dat kunnen we van de rest van de marktsector schat ik de komende jaren dus niet gaan zeggen, want we zitten midden in een korona crisis. Waarschijnlijk gaan de meeste mensen in bedrijfsleven niet echt op vooruit.

[00:06:54]

Terecht lijkt mij. Want als je geen winst maakt, ja, waarom zou je dan meer gaan verdienen? Maar dat gaan de verpleegkundigen en de mensen in de zorgsector dus wel. Dat zijn de feiten.

[00:07:04]

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Heeft het eigenlijk zin? Als je naar de publieke sector in het algemeen, maar specifiek onderwijs en zorg meer betaalt? Krijgen we dan beter onderwijs betere zorg? Dit is. Dit is een heel ingewikkelde vraag, die hoogleraar Gent. Ik ga even proberen uit te leggen.

[00:07:21]

Kijk als je als je kijkt naar de periode net voor de korona crisis. Toen liep het Malieveld week in week uit vol met publieke ambtenaren, dan weer zorgpersoneel, dan defensiepersoneel, brandweerlieden, politiemensen, leerkrachten die in estafette stakingen hebben georganiseerd en manifestaties om te pleiten voor de publieke zaak. Dat ging heel vaak overigens ook over de pensioenen en over de pensioenen in combinatie met een salaris dat.

[00:07:48]

Dat is dat dat gaat over de hun publieke bijdragen. En zij zeggen twee dingen de salarissen zijn relatief achtergebleven bij de marktsector.

[00:07:58]

En dat was altijd de uh uh, maar die waren altijd gekoppeld aan de aan de ontwikkeling, de markt euh euh. Lonen. En die waren dus in de periode van na de vorige crisis, de bankencrisis achtergebleven. En die zijn in de in 1819 weer bij getrokken.

[00:08:14]

Is eigenlijk toch al sinds die kabinetten Lubbers het eerste kabinet Lubbers de grote ambtenaren staken van 3 procent korting iedereen. Waar begin nou dat hele gedonder, dat hele euh, humeurige gedoe in de publieke sector? Volgens mij start dat allemaal zo rond dat eerste kabinet Lubbers. Nederland ziet dan eigenlijk diep in de recessie, net als nu, maar toch op een ander welvaartsniveau op een lager welvaartsniveau. Met de driedubbele 10 dus 10 procent inflatie, 10 procent financieringstekort en 10 procent werkloosheid zo'n beetje.

[00:08:43]

En dan kondigt het kabinet Lubbers n dus. Ruud Lubbers en zijn minister van Financiën Onno Ruding kondigen dan eigenlijk aan. Die ambtenarensalarissen moeten omlaag drieënhalf procent. En op dat moment zijn alle uitkeringen ook nog eens een keer gekoppeld aan een aan de. Ik denk dan aan de gemiddelde loonstijging in de tent die men een miljoen mensen met een uitkering. Met andere woorden 700 duizend ambtenaren. Vijfhonderdduizend trend volgens de mensen in de ziekenhuissector en dergelijke. En zo'n 3 miljoen mensen met een uitkering worden dan geraakt en gaan staken.

[00:09:16]

Moet je maar even horen hoe uhm nou ja, hoe hoog de gemoederen toen opliepen.

[00:09:26]

Kijk, dat was dus de grote demonstratie van de ambtenaren. En dat waren er nogal wat, want je moet je voorstellen. Zevenhonderdduizend ambtenaren werden drieënhalf procent teruggeschroefd. Installatie ze gingen niet op de nullijn, misschien in drieënhalf procent terug naar telde de inflatie weer op. Dus die mensen werden echt armer en hadden we ook nog een keer vijfhonderdduizend mensen die het dan trend volgens hen bijvoorbeeld mensen die bij ziekenhuizen werken en wat je toen ook nog had. De mensen met een uitkering waren gekoppeld aan de lonen in de marktsector, dus dat waren ook nog een keer 3 miljoen mensen.

[00:09:52]

Dus wat er gebeurde is dat er dat er meer dan 4 miljoen mensen werden geraakt. Die werden boos. Toch heeft het kabinet Lubbers 1 waar het geld werkelijk alle kanten uit pisten. In t begin heeft dat voor elkaar gekregen. Het effect daarvan in opgeteld bij het beroemde Akkoord van Wassenaar, waar we eigenlijk in 1980 loonmatiging hebben afgesproken. Dus we werken wat minder uren, maar dan krijgen we wat meer baantjes en dus stellen we niet te veel financiële eisen.

[00:10:17]

Heeft een soort beeld van de publieke sector gegeven van jou. Voor de kleine inkomens moet je bij de overheid zijn. Dus als je ooit nou in de stad wil wonen met een met een leuk huis voor je familie wat je wil kopen? Ja kan je vergeten als je leraar bent of agent. Of. Of nou ja, voor mij pardon de hogere banen op de ministeries. Je hebt gewoon een heel bescheiden inkomen, daar moet je niet over zeuren. Gelukkig doen de meeste mensen in publieke sector dat ook niet, omdat ze natuurlijk daar niet werken voor het geld, maar ook om andere redenen.

[00:10:42]

Maar dat loopt wel zo spaak dat volgens mij de kloof zeker voor de hogere ambtenaren zo groot wordt met de marktsector dat het wel heel onaantrekkelijk wordt om daar te werken. Nou, en dat voegen we dan toe. Of B beide met de mode van deze tijd is. Dat je niet alleen bij de overheid moet werken voor het geld of omdat je er dus echt niet voor t geld of omdat je departement kan werken. Maar inmiddels moet alles ook diversen inclusief zijn.

[00:11:07]

Dus je zal daar maar als een argeloze. Laten we zeggen twintiger met een economische opleiding. The man with us. Je meldde mijn ministerie. Ja, ik denk dat je werkt in weggehoond word. Wat kom je doen? Wat is de bedoeling? U heeft geen kleur. U bent niet homoseksueel. U komt niet uit een ander land. U bent niet. En u wilt ook wel eens een keer voelt aan werken. Ja, dat is echt niet de bedoeling.

[00:11:29]

Moet u niet bij de overheid zijn. En ik overdrijf het natuurlijk. Zit er een beetje aan, maar dat is wel een grote kloof die er volgens mij ontstaat tussen publieke sector en de marktsector. En ik zeg even als burger Jee Kelder. Dit is buitengewoon slecht, want de overheid is er voor ons allemaal zo ontzettend belangrijk dat we een goede publieke sector hebben. Ik zou daar eigenlijk voor zijn dat het revitaliseren dat ze betere inkomens krijgen, dat verder allemaal meer belasting voor gaan betalen, maar dat we niet per se meer ambtenaren krijgen.

[00:11:56]

Want we hebben nu toch ambtenaren presterend volgens een miljoen of twee. Dat is nogal wat. En dat tikt nogal aan. En dat zag je dus ook meteen met de zorgsector discussie. Als 1% meer salaris krijgen, betekent dat meteen al een half miljard voor de minister van Financiën. Dat doet pijn. Dat kan dus niet. Dus dan moet je zorgen dat je minder ambtenaren hebt?

[00:12:13]

Ga dan maar. Sindsdien is het eigenlijk al een beetje uit elkaar.

[00:12:18]

En dan ook aannemen dat geldt voor de hele economie. Ik bedoel de hele arbeidsmarkt.

[00:12:22]

Geldt dat dat het reële inkomen al 40 jaar irreële in vrije dagen, in arbeidsvoorwaarden, in meer vrijheid, in gewoon minder uren hoeven te werken? Ik bedoel 32 uur 36 uur. Wat werken zit minder dan in veel bedrijven natuurlijk.

[00:12:39]

Ja, maar dat is een keuze. En de partijwerking is een keus op zich. Zo meer uren werken zou de oplossing direct zijn voor de tekorten in het onderwijs en de zorg.

[00:12:50]

Dus dat is in een heel eenvoudig instrument om de sommetjes een paar uur meerwerken per week. Dan heb je dus eigenlijk die tekorten oplost.

[00:12:58]

Dat klopt dus. En dan moet je goed kijken naar de situatie waarin mensen werken in het huishouden. Hoe zit het gezinsinkomen in elkaar? Want vaak zijn het andere half inkomens en die maken dan de keuze om al dan niet meer te werken of de zorg voor de kinderen, wat ook een legitieme inzet is van arbeid.

[00:13:16]

Als ik nou zo'n hele algemene vraag stel over de kwaliteit van dat ligt altijd. Een beetje gevoelig als je praat over productiviteit en parttime werken. De waarheid is natuurlijk dat de meeste mensen in de publieke sector en zeker vrijwel alle vrouwen werken parttime en ik gun het iedereen van harte. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt als die een paar uur per week langer zouden werken, uiteraard ook voor beloond worden. Dan heb je eigenlijk het hele personeelstekort opgelost. Geldt ook voor de politie.

[00:13:43]

Geldt voor de zorg?

[00:13:43]

Geldt voor het onderwijs en een mevrouw van McKinsey heeft dit helemaal af te splitsen. En ja, je krijgt woedende reacties als je dat aankaart, maar als je 2 à 3 uur per week meer zou werken en daarmee een groot maatschappelijk probleem oplost. En dan ga je niet naar 70 uur per week, maar dan ga je na 35 uur per week of mijn part naar 20 uur per week. Het ligt er maar net aan wat voor contract je hebt. Uhm.

[00:14:05]

Dat zou euh, iets oplossen denk ik. En d. Ik zou denken dan moeten ze dat maar aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld ook door te zorgen dat, want dat is één van de grote fiscale problemen. Als jij van 30 naar 35 duizend euro bijvoorbeeld een inkomen gaat bruto dat je de netto besteedbaar na alle aftrekposten op achteruitgaat. Dus dat moet dus ook fiscaal aantrekkelijker gaan maken. Dat als je meer uren maakt dat je ook gewoon aanzienlijk meer overhoudt.

[00:14:27]

Ja, dat moet de politiek dan maar gewoon regelen, wat ook een legitieme inzet is van arbeid.

[00:14:33]

Als ik nou zo'n hele algemene vraag stel over de kwaliteit van onze publieke sector, althans voor de mensen die er werken en dan in verhouding tot die beloning. Hoe scoren wij? Hoe goed is onze civiele dienst vergeleken, ook met andere buitenlanden? Weet jij dat?

[00:14:48]

De kwaliteit van de publieke sector is vrij goed, maar waar? Waar liggen precies op dat en is de kwaliteit van de beloning is is is één punt. De zorgsector bleek in de statistieken naar Luxemburg best betaald en dus relatief goed betaald. Maar hoe staat het met de werkdruk? Wat is het verloop? Wat is de mate van agressie, wat de mate van ontplooiing is? Het speelt in deze in deze sectoren als zorg en onderwijs een hele belangrijke rol. Bij de intro stel je de vraag wat doe je als tweeëntwintigjarige?

[00:15:19]

Maar eigenlijk gaat het over wat doe je als twaalfjarige? Ha ha.

[00:15:22]

Dus hoe oriënteerden op het werk? Euh. Wat voor soort van onderwijs ga je volgen? Ga je in het mbo en het hbo? Wat voor soort van kwaliteit haal je? Wat voor kwalificatie? Punt lijkt mij.

[00:15:31]

En als je als je 12 bent en je ziet op televisie alleen maar staken. Boosheid bij die sectoren waar je dan misschien zou gaan werken. Dat je denkt ja is niet zo gezellig, maar ik ga daar niet heen. Ja, dat is beeldvorming.

[00:15:44]

Kijk maar, dat doen ze zelf. En het is een van de belangrijke punten die hier achter zit. Kijk de. Deze week wordt in een debat in de Tweede Kamer wordt gesproken over de beloning van 1 van gespecialiseerde verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Dat is. Dat is een heel ander wereldje. O en niet negatief aangeduid dan de wereld van de verzorgingstehuizen of de gehandicaptenzorg. H. Die ook in groot zijn en verwachtingsvol zijn. Waar? Waar je hoopt dat je ouders of kinderen in de kinderopvang uitstekend begeleid worden.

[00:16:16]

En dat zijn ook allemaal publieke sectoren met publiek kwaliteit dus.

[00:16:20]

En daar zijn die salarissen relatief matig.

[00:16:24]

Dus wat betreft die ziekenhuissector kun je zien in al die interraciale vergelijkt. Doet Nederland dat eigenlijk keurig waarbij ik even los laat? Of nou 3 of 4 duizend euro bruto per maand. Een fantastisch salaris, maar in vergelijking is dat relatief goed. Maar dat zit dus veel meer op andere sectoren binnen de zorgsector die enorm is. Want 1,2 1,3 miljoen mensen of 10 procent van de beroepsbevolking is groeiend als het goed is. Ja, want op dit moment is 1,7 op de zeven mensen in de zorginstellingen wel enkel.

[00:16:51]

Maar één op de vier geeft het feit dat we vergrijzen en technologisch ontwikkelen.

[00:16:56]

En dat is natuurlijk de angst van de. Van de politiek van iedereen. Jongens, als het niet aantrekkelijker wordt, dan gaat er niemand werken. En daar liggen we straks alleen in dat ziekenhuisbed met een robot te zijn.

[00:17:05]

Er zijn twee grote kwaliteiten die hier in het geding zijn. Dus investeren in onze kinderen. De kwaliteit van onderwijs staat, staat is in het geding is dat is. De kwaliteit van de publieke sector in algemene zin is niet goed, maar de kwaliteit van het onderwijs.

[00:17:18]

Interessant rapport over de brede maatschappelijke herwaardering. Wat uit het ministerie van OCW komt of uit het kabinet komt, staat dat sinds 2003 de kwaliteit van het onderwijs terugloopt.

[00:17:27]

Mijn kind heeft daar net net in januari een rapport over. Dus net voor het uitbreken van De Kronecker is een heel dik rapport uitgebracht over het belang van het funderen. Het onderwijs is een goed fundament voor iedereen en daarin wordt gewoon gezegd van nou ja, een 20:21. Investeer 700 miljoen en tot en laat dat op te lopen tot anderhalf miljard. Structureel.

[00:17:48]

Nou, dat zijn wel argumenten om te zeggen iets te doen waar de kwaliteit op het resultaat eindexamen. Waar kijk je dan?

[00:17:55]

Dat is nulletje. Dat is precies het punt. Je kunt kijken naar de PISA scores. Dat is de score die een 15 jarige voor je uit het programma haalt op het niveau van taalbeheersing wiskunde H. En ja, weet je dat waren we nooit koploper in wat het was Finland.

[00:18:09]

Maar als je op een andere manier naar het onderwijs kijkt, namelijk dat het andere loopbanen genereert dat er een sterk beroepsonderwijs is, dan is het misschien wel een verborgen geheim van het Nederlandse onderwijs dat het zich aan kan passen en kan ontwikkelen en kan vernieuwen. De leerkrachten daarentegen hebben nog steeds wel en dat is het verschil met de zorg waar de kennisland functie veel minder of in de zorg veel sterker, het onderwijs veel minder sterk ontwikkeld is. Die leerkrachten hebben die vragen ruimte om om zich te ontwikkelen.

[00:18:35]

Het is om lerend te zijn, een beroep om in te spelen op nieuwe technologie.

[00:18:40]

Zelf ben ik betrokken bij een project over digitalisering op de werkvloer. In het mbo weet je dat we met 14, 15 en logés dat zijn grote scholen betekent dat digitalisering en dus daar gaat over.

[00:18:53]

En zeker nu, in een crisis kun je gebruik maken van computers in het werk. Online cursussen dus eigenlijk het onderwijs meer gepersonaliseerd maken. Dan zie je dat we met relatief per school één of twee docenten daar moeten werken. Iedere docent staat eigenlijk steeds in de bespreking. Jago krijgen er nog tijd voor, passend in mijn.

[00:19:12]

In de marges van de dag wordt er op zo'n heel belangrijk thema, namelijk digitalisering en ontwikkeling van computers, terwijl we weten dat het niveau van vaardigheden relatief basaal is.

[00:19:22]

Nu wordt er gewerkt, dus de ontwikkelingskansen zijn zijn minimaal en het is zijn dus binnen. Die marges wordt dus zeg maar vernieuwd.

[00:19:30]

Want als je als je nou die hele publieke sector ik doet even in G. In Groven Banshees penseelstreken werken zo'n twee miljoen mensen. Ambtenarij plus trend volgens de ziekenhuizen. Grotere overheid, rijksoverheid, alles. Als je nou de behoeften van de maatschappij om alles geregeld te hebben eens moet hier verzorgd worden.

[00:19:48]

In Nederland hebben alleen maar meer mensen nodig, zeker in de zorgsector.

[00:19:52]

Uhm, lees ik in alle artikelen dus maar één ding heel erg nodig zijn productiviteit moet omhoog en moet de productiviteit niet inzien. Dat mensen allemaal altijd maar meer uren. Maar er moet gewoon meer uitkomen uit één werknemer. Anders redden we het niet helemaal goed. Te weinig mensen.

[00:20:05]

Dat is een heel goed punt. Kijk, en door de klas twee keer zo groot te maken verhoog je de productiviteit niet. En dus is de productiviteit in de zorg wel sterk toegenomen. Het is de tijd dat je in een ziekenhuis ligt op een moment dat je neusoperatie hebt, is veel korter geworden, want dan kun je gewoon thuis wachten.

[00:20:21]

Maar die productiviteitsstijging is in de publieke sector, waar je niet meteen de prikkel hebt van de markt, een probleem met beroemde bommen op problemen.

[00:20:29]

Dat is dat de productiviteit niet stijgt omdat je steeds hetzelfde werk doet eten uit je klas.

[00:20:35]

De kunst is nu kun je mensen, dus teams van professionals. Kun je die uitnodigen om de productiviteit te ontwikkelen? Dat lukt in een individuele klas niet zo eenvoudig. Over een individueel zorgteam ook niet zo eenvoudig.

[00:20:47]

Het is relatief solistisch werk. Je hebt veel autonomie en is zelf je beslissing op het moment dat je wat er in die klas gebeurt of in die zorginstelling gebeurt, in de gehandicaptenzorg je kunt delen met anderen. Dan kan je leren. Dus je moet eigenlijk een leerproces organiseren in de zorginstelling of in de school.

[00:21:03]

Dan moeten lerende organisaties worden en dat zijn er dus nog niet, zeg hij. En dat zijn het onvoldoende. Dat doen. Daar is een enorme kans.

[00:21:10]

Kijk maar wat Mark van der Meer hier Dinky probeert te betogen, maar doe mij wellicht niet altijd goed. Aangevuurd als interviewer is dat je kan natuurlijk altijd zeggen we willen meer handjes aan het bed willen meer mensen in de publieke sector.

[00:21:24]

Maar ja, van 1,2 miljoen mensen in de zorgsector 1,7 miljoen jaar. Waar haal je ze vandaan? Op GMD die mensen en ook niet. En het is ook nog eens een keer niet te betalen. Zij willen of hij eist dat eigenlijk wordt. We moeten op een andere manier gaan werken. Misschien moeten we meer technologie gaan toepassen. En als je het heel plat economisch bekijkt, moet je eigenlijk gewoon zeggen de productiviteit moet omhoog. Dat klinkt heel kil en onaardig.

[00:21:47]

Maar wat je zou willen is dat een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld gewoon meer mensen meer klint heeft, het dan nooit mooi kan bedienen. En dan niet op zo'n manier dat ze overwerkt raakt. Een burn out krijgt bijvoorbeeld omdat ze minder administratieve lasten heeft, omdat ze op een bepaalde manier kennis deelt met haar collega's of er gewoon op één of andere manier moeten proberen met z'n allen meer te kunnen doen met minder mensen, zonder dat de mensen die het toch al zo hard nodig hebt meteen de ziektewet inschrijven.

[00:22:15]

Dat is volgens mij en de wetenschappelijke uitdaging die er ligt om dit nu voor mekaar te krijgen. Hoe ga je hier een nieuwe overheidsorganisatie bouwen met alleen maar dit idee van we willen meer geld en we hebben meer collega's nodig. Je ziet het ook bij de politie, waar de nu zo'n vijftigduizend werken. Ja, je kan niet met honderdduizend politieagenten de straat op. Waar halen we waar? Hoe gaan we dat doen dan? En aangezien de Nels bijvoorbeeld ook niet bereid is om ervoor te betalen?

[00:22:37]

Want dat blijkt uit alle enquêtes. Iedereen vindt dat het moet, maar niemand gaat betalen. Dus de enige oplossing is intelligentie, slimheid, productiviteitsstijging een leerproces organiseren in een zorginstelling of in de school.

[00:22:50]

Dat moeten lerende organisaties worden en dat zijn er dus nog niet, zegt hij.

[00:22:53]

En dat zijn het onvoldoende. Dat zijn het om te doen en daar is een enorme kans.

[00:22:57]

Kijk, de uitdagingen zijn er ook bij vergrijzen.

[00:22:59]

Met z'n allen hebben we spraken van een sterke technologische ontwikkelingen. Digitalisering.

[00:23:05]

Er zijn tekorten, zijn tekorten bij de politie, zijn tekorten in de zorgsector. Ben bij de leraren.

[00:23:10]

Dus je zult andersoortig alles organisatorisch op moeten van anders moeten vinden gaan werken ook anders redden.

[00:23:16]

Minder dus niet in de verkiezingscampagne die die na verloop van dit jaar wel een keer zo. Ze had veel over de publieke sector gaan. We hebben inderdaad een jaar van demonstraties en hebben die hele korona crisis ook nog een keer overheen. Ze hadden een soort soort superminister, hebben nodig hebben voor de. Voor de publieke diensten in het echt een keer aangepakt gaat worden. Want dit struikelt eigenlijk van incident naar incident.

[00:23:37]

Kijk de je ziet nu dat de twee ministeries waar we het over hebben dubbel bezet zijn. Tijdens de superminister. Die zou daarboven staan of dat dat er niet van anders. Soort van organisatiemodel en de problemen die we nu bespreken lerarentekort of de tekorten in de zorg. Die hebben het ook te maken met de aansturing vanuit de departementen en leraren. Beleid is niet een afdeling of een thema. Het is natuurlijk een groot thema bij het ministerie van OCW. Maar waar zit precies de expertise die zit?

[00:24:06]

Zit hij dan bij de PO directie en de VO directie? En ik ben dus toch wat ingewikkeld?

[00:24:11]

Maar het is heel ingewikkeld, dus ik kan een superminister hier overeenkomen met mijn ouderwetse wat kapitalistische Geesje zou zeggen. Betaal ze gewoon beter, dan komen er vanzelf meer mensen. Of is dat toch echt te simpel bedacht? Euh. Als je betaalt, iedereen zal daar voor zijn. En ik heb net gesproken over dat behalve de minister van Financiën in de problematiek van de gehandicaptenzorg of van de verpleegkunde of de basisscholen. Maar je komt wel Hoekstra tegen de treffers houden.

[00:24:38]

Dat gebeurt, dus hebben wij dat de verover?

[00:24:40]

Nou ja, dat bleek eigenlijk binnenpretjes van de mensen. Jullie hebben 80 procent van de mensen zijn dus voor verhoging van de salarissen in de zorg. Slechts één procent is daar voor dat ze daar ook zelf iets aan gaan bijdragen. Dat moet natuurlijk de multinationals ofzo moeten betalen, maar zij zelf nooit. Nee, dat is de consequentie. Dat is wel een beetje hypocriet van dit volk. Wij willen meer publieke servers, maar willen daar niet voor betalen. Premies mogen niet omhoog, eigen bijdrages mogen niet omhoog.

[00:25:03]

Mogen de belastingen ook helemaal zijn.

[00:25:04]

Het ene procentje loonstijging is een half miljard of nu duizend euro. Toelage is ook een miljard in de zorg. Het gaat om hele grote aantallen, dus grote verwachtingsvol werk. Euh, het is geen professioneel werk. Het is geschoold werk. En ja, daar moet je als je je moet eens nadenken, kun je op een andere manier het werken organiseren om de problemen die achter die salaris politiek zitten beter te begrijpen. Dat de kwaliteit van het werk omhoog gaat.

[00:25:29]

Dat plezier omhoog gaat. Mensen kunnen bijkomen, dat ze voldoende pauze hebben en dat ze zich kunnen ontwikkelen. En dat is een soort van andere insteek. Als je daarin investeert, zal dat kunnen renderen.

[00:25:39]

Het gaat eigenlijk over de moderniteit en moet straks allemaal gaan onderwerpen of drankjes. En vaak komt het in het. In het live gesprek op radio dat niet helemaal aan de orde. En daar heb we altijd. Na tafelen en na tafelen met de gast levert dat veel informatie op. Bijvoorbeeld ook één van de grote problemen in de overheidssector is dat heel veel van die van die hogere overheidsambtenaren. Van IFES en mensen op ministeries. Zo, dat zijn een soort spreadsheet.

[00:26:02]

Managers die zijn er alleen maar op gericht hebben voor bij Rijkswaterstaat als een. Maken de allermooiste snelwegen van de wereld. Samen met Zwitserland hebben we de beste infrastructuur van de wereld, maar ze vergeet alleen het onderhoud. Want ja, dat is. Dat is vervelend. Dat is niet leuk. Dat is gedoe. Uhm, en die ambtenaren zijn dus echt allemaal opgericht om te zorgen dat meneer de minister of mevrouw de minister daar boven in geen politiek probleem krijgt, dat er geen budgetoverschrijdingen zijn en dat het er op papier boekhoudkundig gezien allemaal goed uitziet.

[00:26:29]

Dat gaat dus echt helemaal niet over kwaliteit voor de samenleving of over wat wij er allemaal aan hebben. En dat roept eigenlijk een andere discussie op. Hebben wij met z'n allen wel geld over voor onze publieke sector? Ik geloof niet dat groot geheim is dat ik redelijk anarcho liberaal en ingesteld en een zo klein mogelijke overheid wil. Maar ik wil vooral ook van een overheid die nou ja, die waarvoor mijn belastinggeld levert, waarin tevreden mensen blije mensen werken die kinderen opvoeden op scholen wat ze op een goede manier doen.

[00:26:57]

Die niet kleine franchises op de straat zetten die mij voor de minste geringste lopen te beboeten, maar dat je een soort sfeer hebt van het is leuk om bij de overheid te werken. En dat is niet iets wat ze volgens mij de laatste jaren met z'n allen niet helemaal voor mekaar krijgen. Is dit een soort slecht humeur? Hangt om de publieke sector. Dat zou moeten veranderen in ons aller belang. Ik heb gezegd aan een vriend dat men eigenlijk zegt zal niet zeggen tot het tot betere tijden, want het valt nogal mee en blijf je denken.

[00:27:37]

Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de Showbiz Moord, een verhaal over de moord op een succesvolle platenbaas in Hilversum.

[00:27:44]

En dat zonder de 6/7 prostitués schuddende kadootje van Bart.

[00:27:48]

Nooit iemand uit Hilversum of vermoord of raden kende. Geen maffia eigenlijk.

[00:27:53]

Iedereen die hij kende, had een motief om te wensen dat er iets met hem gebeurde.

[00:27:58]

De Showbiz Moord, een podcast van NPO Radio 1 en AvroTros, abonneert je in je favoriete podcast of kijk op Radio 1 toneel Slash Podcast.