Transcribe your podcast
[00:00:00]

Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of Radio Broadcast hoofdcast. Hoofdcast. Radiotherapie tegen hips en hysterie. Fnrt luistert naar de cast en we gaan het vandaag hebben over de carrière van vrouwen en hoe moet ik dat eigenlijk doen? Ja, dat moet ik doen. We hebben zelfs een oplossing, want iedereen denkt te kennen. Dan moeten quota komen en je moet ze wel wat harder werken omdat de meeste vrouwen driekwart van de vrouw partij en werd.

[00:00:37]

Maar ik heb nu een wetenschapper aan tafel. Die promoveert één dezer dagen op een onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen echt iets anders. Misschien ligt mannelijke kwaliteit missen en dat is netwerk van stopwoord, maar daar is wel een goed verhaal over te vertellen. Introduceerde. Jan Martens is onderzoeker aan het lectoraat zoals dat heet Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Zou jij zeggen ja, maar Hogeschool Arlo, is dat ook wetenschap? Nou ja, ze doen net alsof. En kennelijk kun je daar een groot onderzoek doen naar een.

[00:01:06]

En dat is wel te aardig bij die hogescholen naar praktische maatschappelijke problemen. En dat heet dus. Hoe komt het toch dat vrouwen kennelijk zo slecht zijn in het opbouwen van een netwerk of het het uitputten van hun netwerk? Dus Jan. Kom er maar in.

[00:01:20]

Nou, ik denk dat netwerken één van de aspecten is voor vrouwen om hun carrière doelen of hun carrière vorm te geven. We hebben natuurlijk heel veel discussie over quota over dat soort fenomenen. Daar zijn voorstanders zijn tegenstanders. Degenen die voor quota zeggen en zijn die zeggen van nou ja, als er niks gebeurt, dan duurt het nog heel veel jaren voor vrouwen en mannen dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt. En wat ik in mijn onderzoek geprobeerd heb is om te kijken van hoe kunnen netwerken bijdragen aan die doelen die je hebt?

[00:01:50]

Dus niet naar. Wat zijn belemmeringen? Wat zijn factoren die een carrière als qué mogelijk kunnen hinderen? Maar wat kun je nou zelf doen om als je doelen hebt in je carrière, als je binnen je bedrijf wilt groeien of als je andere dingen wilt doen? Hoe kun je dan? Hoe kun je dat doen? En wat helpt je netwerken en netwerken?

[00:02:08]

Ik vind dat een beetje smoezelig klinken. Ik denk als iemand wil netwerken en wil je iets aan me verdienen.

[00:02:13]

Nou ja, zo kun je daar naar kijken. Dat mag. Uhm, ik denk dat netwerken vooral gebruikmaken. Uhm. Dat je dan vooral gebruikmaakt van het sociaal kapitaal om je heen is een term die ik in een onderzoek veel gebruikt. Je kent veel mensen. Mensen hebben veel kennis, mensen hebben veel. Nou uhm hebben ze werken zelf ook op plekken. Als je daar gebruik van maakt en je stelt je vraag, dan kom je veel verder. Waarom zou je t alleen doen als anderen jou ook kennis kunnen bieden?

[00:02:38]

Zitten toch in een netwerk samenleving? Iedereen bedoel ik dan niet, maar de meeste mensen op LinkedIn. Je kan ze over via sociale media vinden. We zijn toch al één grote zompige CCleaner. Al heeft het over de schermen de maatschappij. Het gaat dan misschien digitaal. Nou, dan heb je al die ondernemers. Clipjes waar je lid van kan worden zijn vaak mannen dingen. Maar toch zijn ook vrouwen clubs hoor.

[00:02:59]

Ja, maar ik denk dat t. Er zijn veel clubs natuurlijk, maar ik weet en dat heeft mijn onderzoek ook aangetoond, dat als je erbij stilstaat wie er allemaal in je omgeving zit en dat er veel meer is dan die clubjes bedoel. Je kunt naar clubjes kijken, maar er zijn natuurlijk en die zijn ingericht met een beperkt aantal clubs in verhouding tot het aantal mensen. En waar het mij vooral om gaat is dat je nadenkt. Van wie zitten er in jouw omgeving?

[00:03:24]

Uhm, heel dicht bij je gezin. Uhm, je buurt, mensen uit sportclubs, mensen van de universiteit en maakte gebruik van al die kennis die er is. Maar jij hebt die.

[00:03:35]

Want hoe heb je onderzoek aangepakt?

[00:03:38]

Ja, ik heb gezegd een beetje moeite met het woord netwerken omdat het suggereert toch een soort. Euh ja, ik wil iets aan je verdienen. En dan helemaal van die mannen met die kleverige handen die dan in jij in je ruimte komen. Gelukkig. Is het nu allemaal klaar? Anderzijds, doordat zogenaamd netwerk heb ik mijn bankrekeningen wel ruimschoots kunnen spekken. Want bijna al mijn optredens in het Ik heb eens geteld, dat zijn er zo'n duizend in de afgelopen 10 15 jaar geweest zijn voor WRNY netwerk clubjes.

[00:04:06]

Dus een beetje van die ondernemers clubs die dan bij elkaar komen, meestal in de provincie omdat ze niks beters te doen hebben daar. En ja, daar mag ik dan vertellen hoe ze nog rijker worden of waarom wat ze van etiketten moeten weten of zouden en dat dat zijn op zich vrolijke happenings. Gezegd moet worden dat dat toch altijd in meerderheid mannen zijn. En als er al vrouwen zijn, zijn het meestal vrouwen van. Dat zijn toch mannen wereldhuis? En dat zou dus anders moeten, aldus Jan.

[00:04:33]

Maar jij hebt die.

[00:04:33]

Want hoe heb je onderzoek aangepakt? Je hebt aan een aantal vrouwen carrièrevrouw. Heb je die vraag gesteld? Hoe zit het met je netwerk? En toen vielen ze meteen stil.

[00:04:40]

Nou, ik heb verschillende groepen. De eerste groep die ik heb gevraagd is een at random groep vrouwen. Daar zat een best wel een groep bij die zei van ja, maar je moet mij niet interviewen, want ik heb gewoon geen netwerk. Kom toch maar aan tafel, dan gaan we wel kijken of dat zo is. Daarnaast heb ik mannen en vrouwen bevraagd over hoe zij met hun netwerk omgaan. Dus een een kwalitatieve kwantitatieve studie, dus echt een vragenlijst uitgezet onder een hele grote groep.

[00:05:05]

En als laatste heb ik topvrouwen bevraagd over hoe zij hun netwerk hebben gebruikt om op die plek te komen waar ze zitten. Nou ja, daar zit wel duidelijk verschil in die eerste groep. Daar zitten. G. Vrouwen die zeggen van ik heb geen netwerk. Uhm. Daarvan bleek later als ze daar over na gingen denken en getriggerd werden om om dat netwerk te tekenen, bijvoorbeeld om na over te vertellen. Dan kwamen toch wel groepen te voorschijn waar zij onderdeel van uitmaakten en kwamen ze ook tot de conclusie van hen.

[00:05:34]

Maar je kan ook veel meer mee doen. Je kan ook veel makkelijker bevragen. Dan kan ik. Waarom zit ik thuis achter dat scherm of in dat? In die eigen ruimte, terwijl anderen mij kunnen helpen bij de vragen die ik heb? En die topvrouwen zijn al veel verder daar. Die geven aan van jou, weet je. Ik weet wie er in mijn omgeving zitten. Ik maak daar gebruik van. Ik stel die vraag die die. Die doen dat dus heel bewust.

[00:05:57]

Hoe komt dit? Wat is er met die vrouwen aan de hand? Waarom durf je jezelf niet te verkopen?

[00:06:02]

Ik weet niet of het een een kwestie is van verkopen. Ik denk dat het veel meer bewustzijn en bewustwording is van je mag daar gebruik van maken.

[00:06:09]

Zit een mannen dingetje om je eigen belang na te streven of zoiets? Zit dat er een beetje aan? Misschien wel. En ik denk dat we dat één van de mensen die ik geïnterviewd heb zij ook van. Ik ben gewoon gaan kijken hoe dat werkte bij ons in het bedrijf en ik zag dat mannen wel op de deur klopten en vertelden wat ze deden en welke bijdrage ze hebben geleverd. Ik ben dat gewoon gaan doen en dat heeft me gebracht tot de positie waar ik nu was, want inmiddels was de CEO van dat bedrijf dus het t.

[00:06:35]

Er is een bepaalde manier van werken op een bepaalde manier van netwerken dingen vertellen en die mogen vrouwen denk ik wel wat meer gaan doen. Heb je tips hoe ze dat leren? Want je moet ook een beetje bescheidenheid zou verwerpen?

[00:06:47]

Bescheidenheid afwerpen, zichtbaar zijn en vertellen wat je kunt en wat je bijdrage is geweest. Dus inderdaad die bescheidenheid terzijde schuiven en echt met mensen in gesprek gaan.

[00:06:57]

Wat ik curieus vind. Heel veel verkopende beroepen op advertentieverkoop dus dat er heel vaak vrouwen worden. Waarom mannen maatschappij? Het is beter om met een vrouw op af te sturen. Die man wat eerder wat milder lijkt hoor. Het is geen toeval. Werkgevers doen dit uiteraard een welbegrepen eigenbelang. Dat kan dus wel, maar als het dan verkoopt het product van een ander. Als ze zichzelf moeten verkopen is het lastig.

[00:07:19]

Maar ja, ik denk dat je dan in de hoek van het netwerken zit waar jij net op duiden. Van dan gaat het al heel snel over verkopen en netwerken is denk ik veel meer met elkaar kennis en ervaring delen, maar ook helpen bij vragen die mensen hebben. Een student die die in dat hokje moet blijven zitten omdat we nu niet euh, geen onderwijs genoten kan worden. Op moment dat ze elkaar wel zien wordt er veel meer uitgewisseld en is er veel meer gelegenheid om echt interactie aan te gaan.

[00:07:47]

Dat is wel een enorme vraag. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik ook niet zo goed in netwerken ben. Je zal het niet geloven, maar ik ben ook een beetje te verlegen om altijd maar mensen aan te spreken. Maar ik hoor Milow niet op de achtergrond. Dat zijn lachen. Dat zijn mij niet verlegen vind, maar dat ben ik eigenlijk wel. De tragiek. Als je bekend bent, is dat niet zoveel zin heeft om verlegen te zijn, maar dat mensen jou wel aanspreken.

[00:08:08]

Al is het maar tegenwoordig via Instagram of andere dubieuze kanalen.

[00:08:13]

Maar wat je moet doen als je bijvoorbeeld op een feestje staat of op zo'n netwerk borrel en je komt niet van iemand af, dat probleem ik je natuurlijk allemaal. Ze staan teveel, je s&p's soms stinken is een beetje een vieze handen. Ze halen een lauwe witte wijn weg. Geen zin in hebt dan? Euh is daar. Dat heeft Cor van Zadelhoff altijd uitgeroepen tot een nummer 1 netwerker van Nederland. En die grote makelaar Cor van Zadelhoff voor vastgoedman. Leuke man.

[00:08:37]

En jij na wat je moet doen is dit. Je staat dus met iemand. En dan ga je er iemand anders bijhouden, geven, introduceren en zeg je zal ik even wat halen? En dan kun je even een drankje halen. Maar dan hou je met twee glazen en vergeet je zelf. Je kan die drie glazen tillen, dus dan geef je die twee mensen die elkaar het voorgesteld een glas en dan beeweg. Of je gaat gewoon meteen weg. Maar je kan niet zeggen.

[00:08:57]

Ik draai me er even uit. En wat je ook nooit moet doen als je net werkt, als je met zo'n één op één gesprek de hele tijd. Dat heb ik snel, die rollende ogen en andere dingen die er op de achtergrond gebeuren. Je praat met iemand, maar echt kijken naar iets anders, dat doe ik snel. Dat is mijn vak. Dat is super lomp. Uhm, ik kan het bijna niet voorkomen, maar daarom ga ik eigenlijk toch liever niet naar die dingen toe.

[00:09:17]

Ik kom altijd met een stapel van vijf tot tien visitekaartjes en die bewaar ik. Dus ik heb thuis een hele grote doos met duizenden visitekaartjes. Inmiddels van mensen die ik niet meer ken, maar die mij dus wel kennen. Dus wat ik regelmatig heb is dat ik dan ergens kom zegt.

[00:09:34]

Ja, toen hadden we gezellig eens. Hoezo ken je me niet? Hoezo? Ik ken je me niet? Uhm, help me even, help me even. En dan blijk ik zo iemand dan zeven jaar geleden een keer op een somberen november avond twee minuten te hebben gesproken. Ja, dan ben ik het even kwijt. Is dat erg? Nou, volgens Jan is dat heel erg langzaam aan.

[00:09:53]

Dat is wel een enorme vrouwelijke solidariteit. Laat ik zeggen, de nichtjes van Neelie Smit, Kroes of Neelie Kroes zetten tegenwoordig de laatste twintig jaar trouwens uitgerold.

[00:10:04]

Sorry meneer Smit.

[00:10:07]

Dat komt allemaal van die bijeenkomst waar ze ook enorm op kontjes proberen te geven. Nou, ik denk dat een bepaalde groep.

[00:10:15]

Zeer zeker weten hoe netwerken werken? Dat geldt ook voor vrouwen en dat geldt natuurlijk ook voor mannen op een moment dat je onderzoek doet en bepaalde groepen uhm gaat beschrijven. Dan zijn er altijd uitzonderingen op de bekende regel. Dus er zullen zeker vrouwen zijn die zeggen van nou ja netwerk. Hoezo, waar hebben we het over? Vind ik vanzelfsprekend. Maar onderzoek wijst uit dat het voor vrouwen dus niet vanzelfsprekend is.

[00:10:38]

Misschien is de man een ding, dokter AD Verbrugge, interruptie van dokter AD Verbrugge, de grote filosoof.

[00:10:45]

Zo zullen zowel een psychologische als sociaal of sociologische kant dan wat maar beide landen zeggen in families wel opvalt, is dat de vrouwen heel actief zijn in het onderhouden van die familie en verjaardagen. En omdat dat feestje bedoel, dat zag ik al bij me, bij mijn eigen moeder. Mijn vader was dan degene die dan maar mee ging. Het t lijkt ook juist, zeg maar alsof het contact ook binnen zo'n familie is, natuurlijk veel veiliger is dan de eigenaar om het zomer te noemen.

[00:11:13]

Is het ook die drempel van de naar. T. T. T Vreemde dus naar is iets wat echt buiten jaar. Want dat is natuurlijk vaak wat je moet doen omdat je de stap zet naar iets wat buiten je vertrouwde omgeving ligt. Want vrouwen zijn over het algemeen sociaal hulpvaardig, is mijn ervaring.

[00:11:29]

Ja, of t of je t per se als vreemd moet beschouwen? Weet ik niet. Of. Benoemen. Euh. Wat ik wel gezien heb is dat vrouwen voor anderen heel makkelijk dingen regelen. Dus. Dus men gaf aan van als ik iets voor een vrijwilligersorganisatie waar ik bij ben. En misschien is het geld dat ook wel voor familiekring dingen moet regelen, dingen moet vragen schakelen automatisch mijn netwerk in. Ook voor kinderen. Dat voorbeeld is ook een aantal keer genoemd.

[00:11:53]

Dat doen vrouwen dus wel, maar als het gaat over eigen carrière. Daar zit blijkbaar wel een drempel of een belemmering of iets wat niet vanzelfsprekend is.

[00:12:02]

Even over de vrouwen en de top halen. Je kunt je trouwens afvragen of dat over de top moet gaan. Misschien moeten tweede en derde Chiron ook even gevuld worden. Meeste vrouwen werkten hun partij even. De cijfers van de OESO 34 procent van de vrouw in de hand werkt in parttime. 23 procent van de mannen slechts. Het is precies andersom. Die verhouding. Misschien moet ook gewoon harder gewerkt worden als ik het harder in de zin van harder betaalde arbeid bedoel.

[00:12:27]

Ze doen andere dingen die waarschijnlijk nuttig zijn. En hebben we een verschijnsel dat we hier laatst op tafel kregen van een vrouwelijke wetenschapper die zei. Er is ook zoiets dat vrouwen in de weg zitten.

[00:12:35]

Het is de glazen klif, de glazen klif. Leg uit.

[00:12:41]

Nou ja, als dat. Ik heb in mijn onderzoek een aantal van dit soort fenomenen. Je hebt glazen plafond, klif, uhm zijn allerlei stereo. Wat is die klif nou? Die klif is dat vrouwen op een bepaalde positie komen. Een hele ingewikkelde positie? Euh. Hadden net de BBC. Theresa May is er een voorbeeld van. Is op een positie gekomen die hartstikke lastig was, maar ze keihard gewerkt heeft. En uiteindelijk is ze keihard ook weer afgeserveerd.

[00:13:08]

Mannen denken die baan hoef ik niet. Die mannen denken een vrouwtje oplossen. En dan heb je dan sta je al 1 0 achter. Denken we. En netwerken is dan niet de oplossing voor. Maar in een aantal van die posities is denk ik netwerken wel een middel om meer stabiliteit te creëren, om meer mensen om je heen te verzamelen, meer kennis te hebben. En nogmaals, het is niet het ei van Columbus, maar het helpt wel om uhm nou ja, stabieler te worden.

[00:13:35]

Dus moeilijk bij organisaties in problemen bedrijven, organisaties worden ze in eigenlijk hele eenzame banen geparkeerd.

[00:13:43]

En dan heb je handen en je net nodig om meer kans te hebben. Maar het is dus niet het ei van Columbus, want het zal natuurlijk ook zo zijn dat er posities zijn die ook met een goed netwerk ook even goed niet te doen zijn.

[00:13:57]

Als ik naar onderzoek kijk denk ik van ja zwaar. Maar ik vind het eigenlijk ook een open deur. Dat weten we toch allemaal wel?

[00:14:05]

Ja, dat zou kunnen. Uhm, misschien is het ook een open deur tegelijkertijd als ik de de vrouwen met wie ik gesproken heb. En ik geef ook regelmatig workshops en ik verzorg nu bijvoorbeeld voor een groot vakantie kantoor een webcast serie. Dan zie je ook dat vrouwen toch wel wat zoekende zijn van. Die hebben allemaal het idee van. Ik werk hard, ik doe mijn werk gewoon goed. Uhm, maar er is meer. Je moet uhm, ook die mensen om je heen opzoeken, ook in gesprek laten zien wat je bijdraagt.

[00:14:33]

En dat is niet vanzelfsprekend, dus misschien is het een open deur. Maar er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar netwerken waardoor netwerken en gander en carrière samen te brengen. Denk ik dat ik wel wat bijgedragen heb aan de aan de wetenschap, maar ook aan de praktijk om bedrijven ook te helpen.

[00:14:48]

Laatste opmerking in alle eerlijkheid vind ik het onderzoek de conclusies van t werkverzuim een beetje voor de hand liggend. Jouw netwerk is belangrijk. Moeten vrouwen leren de. Dat snap ik. Maar de eigenaar is wel dat ze kijkt naar oplossingen en niet ze ziet niet de hele tijd. In die zin dat slachtofferschap in die defensieve rol van. Er moeten quota komen deze Tarasov voeren, maar dat. Want anders lukt het allemaal niet. En het ligt allemaal aan de mannen.

[00:15:13]

Nee, ze kijkt echt gewoon naar de. Zegt Van Jongens, wat kunnen we of dames eigenlijk meisjes? Wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we? Hoe kunnen wij dit leren? Moeten wij hier meer mannen worden? Of moet het juist op een hele vrouwelijke manier doen? Maar dit moeten wij kunnen. En dat maakt haar onderzoek wat denk ik niet Nobelprijzen gaat halen, maar wel wat praktischer inzetbaar om bedrijven te helpen.

[00:15:35]

Laatste opmerking even ik heel interessant vond dat je onderzoek. Als je als jonge vrouwelijke ondernemer financiering moet regelen. Tip neem altijd een man mee.

[00:15:44]

Ja, dat is toch wel een beetje gênant ook. Maar dat schijnt wel te werken. Ja ja ook.

[00:15:52]

Nee dank je zeer bijna dokter. Het gaat volgende week gebeuren. Martens.

[00:15:58]

Tot zover dus vrouwen moeten leren netwerken.

[00:16:01]

Ik schaar daar zelf niet de functie mee. Instragram onder van de duidelijk masseert waarin ik nogal wat aanbiedingen van dames van een zekere leeftijd ik zeggen de mij krijgt die zichzelf in de aanbieding storten omdat ze denken dat ze mijn solitaire bestaan moeten veraangenamen. Daar is geen enkele aanleiding toe. Ik vermaak me uitstekend, doet het dus maar niet. Geldt trouwens ook voor mannen, maar die willen meestal niet leven met mij delen. Die willen meestal mijn leven delen, inzien van ze willen mee met spleten en ze willen mij tot ontploffing brengen zijn heel veel agressieve mannen die zich aandienen.

[00:16:31]

Dat is ook een vorm van netwerk. Doe maar niet. Tot zover blijf je denken. Blijf liefst.

[00:16:40]

Bij Radio 1 vindt de podcast Gids van Nederland Blankenberge tevens de volgende. Om te kijken of ze luisteren met een kritisch oor naar een Nederlandstalige podcast. Krijg ik kippenvel van. Het is echt een hoogstandje komen met hilarische persiflages door vuistdik Overton.

[00:17:01]

Sneller een meedogenloos eindoordeel vind ik nogal saai. Vinko Finck veeltermen en proever.

[00:17:07]

De podcast is wel goed te doen hoor. Als je vindt vink in je favoriete podcast en dit is toch net als Keith met Michael Block.

[00:17:17]

Vincent Bijlo standpunt vind ik fantastisch.

[00:17:20]

Op Radio 1 was het van alle kanten.