Transcribe your podcast
[00:00:00]

Welkom bij een podcast over media isme energie met Ernst-Jan Fout en Premier Clubbing en toekomstig premier en toekomstig premier club.

[00:00:11]

Je hoort, hij kan al goed orders geven en dat komt goed uit. Ik wil eerst heel eventjes nog van de mogelijkheid gebruik maken om de vrienden van de show De Nieuwe Vrienden van de Show welkom te heten, maar daarna gaan we naar hele belangrijke staatszaken. Allereerst welkom Sam Hengeveld, Marloes Yami, Wouter Nele, Thijs Wortman, Ariane Geert en Maarten Gerritsen. Jullie zijn lid van een unieke beweging geworden via podcast over media Pieternel.

[00:00:33]

Dankzij jullie kunnen we niet alleen nieuwe afleveringen maken, maar ook samen achter onze grote leider roerganger Clubbing gaan staan. Want we zitten. Het zijn moeilijke tijden. Er gebeurt een hoop. Het Capitool is bestormd en we zien het tijdperk van de decentralisatie op ons afkomen. We realiseren ons allemaal hoeveel macht we hebben overgedragen aan Facebook en Gugel. Ondertussen is er klimaatopwarming. De crisis die die vergeten we misschien even, net zoals Covee, dat er ook nog allemaal speelt.

[00:01:03]

De uitdaging die wij voor ons zien zijn gigantisch, gigantisch en we zijn allemaal op zoek naar licht in de duisternis, maar naar een leider. Nou, dat ben ik.

[00:01:14]

En die is er. Je zit tegenover mij. Ja, ik ben zijn vazal, zijn Jort en ik presenteer u met heel veel plezier premier Alexander Klöpping. Moet ik iets zeggen? Nee, we gaan nu gewoon luisteren.

[00:01:27]

Dit is de ontstaansgeschiedenis van Vona politiek. Ik heb een vergelijking met Churchill gemaakt. Dat heb ik gewoon gedaan en sta ik achter. En dan initieert word je allemaal duidelijk.

[00:01:56]

Nou en doe net alsof je thuis bent. Het is een beetje onwennig allemaal hoor, Alexander. Kijk maar even naar je, naar het lijstje wat ik volledig heb ingevuld deze week. Jij wil je zo beginnen. We zeker interessant. We zitten namelijk in Desmet Studio's. Ja, we zitten niet bij dag en nacht. Nee, omdat we het ons leuk leek om te. We gaan hebben zo'n gast. Kees de Koning. Het hooi dat voor ons is.

[00:02:22]

Dat over een uurtje. Voor de luisteraar is dat in de laatste aflevering, als de twee over twee dagen kredietdagen. Ja, we zijn nog in het gebouw. Promenade wordt opgenomen. Dat is een knipoogje naar. En uhm, het is wel leuk om wat bij hem te doen. We gaan hem zou vragen waarom heb je waar deze studio is van Kees de Koning? Maar waarom vertrekt allemaal? Omdat jij je ongemakkelijk daarbij bent? Ja, ik moet.

[00:02:47]

Ik ben best wel een gewoonte dier dat het niet zo werknemers is. In Jij Media Professional was die overal een aan om niet nog niet echt prettig. Maar misschien komt het nog. Uhm, maar goed, ik heb dat interview voorbereid. Jij hebt vandaag voorbereid. Je hebt een lijstje voor ons samengesteld. Dit was één lange verdedigingslinie. Nou kom maar. Wat vind je interessant om te weten van mij? Laten we beginnen met de zelfhulp. Jij hebt een soort, je hebt een soort zelfhulp analyse gedeeld en uhm.

[00:03:13]

Ik kan daar een beetje koket over doen. Maar ik vond het natuurlijk razend interessant en je vroeg ook of we een toneelstukje konden konden op. Nou ja, het kan zijn dat de zender even stoort. Ja sorry 5G. Het is het begin van het jaar. Ja en uhm, ik zat. Ik zat en ik heb veel sub stekjes. Inmiddels in mijn RSS reader. Ja, hoeveel sub stukjes heb jij? Zijn ze een stuk of dertig waar ook de meest obscure, obscure shit, gehele of obscure substances en aymar?

[00:03:40]

Daar heb ik nog wel een vraag over, want het zijn allemaal Amerikanen. Word je? Word je wel eens Amerika moe? Ja, zeker, want je leeft in een Nederlandse context. Ik heb hier zelf. Ik heb hier zelf denk ik last over. Ik leef in een Nederlandse context en ik neem de hele tijd die Amerikaanse shit op me. En dan bedoel ik niet wat ik vul de series op Netflix. Dat is natuurlijk ook allemaal nog. Maar ook gewoon die al die sub stekjes van Amerikaanse mannen in de new net zo oud zie ik ongeveer.

[00:04:08]

Mannen die mij vertellen, respondenten in huis. Maar ja, jij bent echt hypergevoelig hoor. Ik hoef maar een gender te noemen en jij slaat daar op aan. Jij kordon intonatie, die expliciteren ik. In ieder geval al die Amerikaanse mannen van euh, van onze leeftijd, die dan adviezen aan ons geven over hun zaken of een media over geld voor het leven. Allemaal vanuit die Amerikaanse context die echt als dag en nacht verschilt van Nederlandse context. Ik voel me er een beetje ongemakkelijk bij tegelijkertijd.

[00:04:43]

Die gekke niets dingetjes bestaan in Nederland niet. Nee, nou ja, een beetje ze podcast als dit maar maar niet van die sub stekjes zijn niet echt heel goed geschreven nieuws. Nieuwsbrieven van maar ook ben je. Ik denk dat je de Amerikaanse politiek vermoeid raakt. Ik kan me voorstellen maar. Maar zijn er nog andere dingen? Nee, ik heb het nu puur over de OM uit een dat je weet dat een cultuur die zo oud is. Alsof je alsof je alleen maar Italiaanse subtekst leest.

[00:05:07]

En je weet Italiaanse cultuur is ietsje anders dan de mijne. Toch laat ik me hier helemaal door je informeren. En ik heb ook gewoon wat behoefte om die dingen te lezen van mijn eigen cultuur, omdat ik het dan beter kan plaatsen in een maatschappij waar ik leef. Dus daar. Daar ik de luxe van groot taalgebied dat je dat je n niches van niches kan bedienen. Je zou wel weten dat is deze podcast ook. Ja, met podcast heb je het nu al, maar met nieuwsbrieven minder.

[00:05:31]

Misschien kan Nederland. Ja en nee zeker. En je ziet toch dat vaak als. Als mensen dan wel een nieuwsbrief beginnen, dat ze dan eentje beginnen voor voor een groter publiek, wat logisch is. Je moet het wat algemener maken, anders lezen echt 30 man het terwijl Amerikaans 20 keer zo groot. Dus dan heb je toch al wat meer lezers? Het is zo, maar ik dacht ik heb inderdaad een kat. Ik heb een soort van investeerders.

[00:05:54]

Dat heet de pomp letter. Een groot groot ding zag. Ik ken de niet maar grote investeerders nieuwsbrief. Ja, echt een leuk ding. Vijftigduizend subscriber. Ja en begint ook al zijn e-mails met to investors komma. Dus hij doet net alsof de een of andere hertford.

[00:06:09]

Verder is het wel mooi stijlfiguur, maar kijk maar hij citeert deze deze persoon zouden ze 33 33.000 subscriber in Amerika. Laten we zeggen het alleen maar Amerikanen die negentienduizend heeft. Dat zou dus gelijk staan. Ongeveer 4.000 subscriber in Nederland thuistap. En zo ja, dat is dus een beetje de orde van Vlaamse centen voor. Uhm dus. Uhm. Hij citeert. Dit is een self help dingetje wat hij wat hij citeert. En hij citeert een gesprek tussen de grote Tim Ferris, podcast maker en levenskunstenaar begint even bij zich.

[00:06:40]

Wie dat is, weet heel weinig mensen. En Graham, dank de co-founder of Eastwood Capitole, eerder een sympathieke, leuke vent. En het is een mooi zelfhulp ding om het begin van dit jaar denk ik te kaderen. Het is een Tim Fairies gesprek, dus wij gaan dit gesprek nu naakt. Mag ik Tim verder zijn? Jij bent in Ferrières. Ik ben Graham Duncan en ik moet zeggen ik vind die de inzicht in dit stukje echt interessant. Dat wilde ik met je delen.

[00:07:10]

Dus hier komt jij bent het woord heel lang. Vrouwke danken is. Antwoord. Als je al Hofwegen inschakelt. Alexander speelt Graham. Ik ben een van Innsbrück herpetoloog. Ik ben. Ik ben van Istra. Zo ja, zo de billionaires. Ik zal even opnieuw beginnen als heel belangrijk wordt. Zo time billionaires was dat het woord destijds refereert, maar nog een keer zo tuinbeurs wordt. Daar de Fourtou was listening to guy introduced speaker wielergoden die we sayn.

[00:07:39]

Piepel don't Reedie ondersteunt different between billionaires en miljonairs. Je zei de million sequens is lijkt het leven dees en billion seconds is Wanders en remember dat o shit dat ze halverwege het vinkentouw red right.

[00:07:54]

Weet je, Seda Whitmore time en million second is eleven days a billion seconds slightly over Surrey? Wanneer is er wordt sinking inbeukte. Kouwenaar is de stenger bij het cultureel Billionaires Margera Lucia Johanna Visboeck, Skytrax debuut Cultural Billionaires en hij veel. Hij viel ook in haar cultuur ressources ze cultuur Whit Manji en wie de Fayt dollar billionaires in een weden het bionisch te koop. De term deweek harder dan Condit cultural billionaires is thinking of the time billionaires that when I see sometimes.

[00:08:30]

Wanneer rolt de standaard? Was de het probleem heeft to billions seconds left their Arnt leading themselves as time billionaires was thinking about how if you kooitje? What moet Rupert Murdoch koersbord? Twenty billion dollars is Elissa Vanierschot what he hiệp ipqt the next five years of Zambiaans trini? Tony Roth helft Body in mind het Sarah Follett. Wanneer Roald houdt hij Price zit? OK, so far so much. Inderdaad, het lijkt zo construct aanmoeten moeten Hallaert Cappellen fitness first.

[00:09:01]

Nu ga je, nu ga je Tim Ferris. Zo doet u dat toch? Nee, maar serieus even door zijn vermogen. Hoe lang je doorging had ook kunnen zeggen. Op een gegeven moment gaat ie dan vertellen over Timmermans. Een kalender waar je je ondergang geen danken en Aldo heet. Uhm, Kappelle Vinckx. De eerste is dus dit vond ik sowieso al interessant. Een miljoen. Ze konden 11 dagen. En een miljard seconden is 31 jaar. Dat vond ik ook.

[00:09:29]

Ik had daar. Ik had daar dezelfde reactie op als Tim Verhofstadt. Het onderstreept de ongelijkheid in deze wereld. Ja eigenlijk als we ja, je zou eens moeten uitrekenen hoeveel tijd een dan heeft. Als je het zou vertalen ja dollars. En ergens verderop in dit. Ik vond het. Ik vond het citaat, vond ik. Of van die Grahame danken vond ik een beetje. Hij zegt eigenlijk dus gewoon goh, wat hebben we weinig tijd. Ja, maar het is een investeerders, bleek om naar tijd te kijken.

[00:09:58]

Het is dus bizar dat ie dan gaat, zich gaat voorstellen of Rupert Murdoch dan tijd zou kunnen kopen van een twintigjarige. Ja, maar wat er ergens later in het artikel die die subtekst meneer die dit allemaal die het euh ding heeft geciteerd. Wat wij nu weer citeren. Dat is echt ongelooflijk. Die draait op een gegeven het wel om van zou je willen ruilen. Ruilen met Warren Buffett? Ja, en dan moet je maar als je wil ruilen dan moet je ook zijn leeftijd mee ruilen.

[00:10:25]

Dus je krijgt. Je mag ze geld hebben, maar dan moet je ook de leeftijd hebben. Dat betekent dus dat je 90 bent. Er zijn weinig mensen die daar waarschijnlijk ja op zeggen. Ja precies dit is niet terwijl dit niet is wat je je de hele dag realiseert, terwijl er heel veel mensen zijn die heel hard werken om heel rijk te worden. Ja.

[00:10:42]

En welke lessen haalden jullie uit Alexander? Nou, het is dus goed en het vraagt. Het is het begin van het jaar. Ik net mijn baan, mijn baan opgezegd. Vandaag is de laatste werkdag. Ja, elk moment, ja en euh. Dit? Dit. Dit. Dit kadert de. Ik vind de dingen wel kadertjes. Dus wat bedoel je met kaderen dat je? Het is een cliché natuurlijk, maar de tijd die we besteden dat we die besteden op een nuttige manier nuttig, zoals je het ook zelf wil definiëren.

[00:11:13]

Dat hoeft hem niet werk te zijn, maar kan van alles zijn. Ik vind het wel euh, het t dat Tim verbinding van die kalender die iedere week visualiseert en dat je langzaam de weken ziet wegstrepen. Ik weet niet, dat is wel, want het een gevoel van urgentie van die schrikbarend kort. Je kan. Dat zou ook verlammend kunnen werken. Dat je hij op een gegeven moment. Ik weet niet of dat dezelfde pose maar Tim Urban is.

[00:11:38]

Dat is hem een filosoof en schrijver. Zijn site heeft Baathpartij Pathway, dus bekend van die stock tekeningetjes die hij maakt. En hij is nu de woordvoerder van Iele Masque, een soort van. En uhm, hij euh. Hij is geeist. Hij schreef een ander artikel. Volgens mij waren hier geen uitrekenen hoeveel tijd er nog met zijn ouders ging doorbrengen. De stijfsel, een typische Amerikaan die dan aan de andere kant van het land woont. Dat is alsof je van Amsterdam naar Moskou vliegt als je jouw ouders wil bezoeken.

[00:12:07]

En toen? Dat doet doet u een keer een halfjaar reizen ergens in de veertig. En het ging dus uitrekenen wat is de leeftijd van zijn ouders? Is in deze thuis relevanter? Zijn ouders waren ergens in de tachtig. Niet uitrekenen hoe vaak ga ik nog eigelijk bij mijn ouders langs hem in totaal? Ja, dat lijkt. Als je er niet over nadenkt denk je ik ga ik. Ik ben Tim en ik ga bij m'n ouders langs. Dat is mijn leven terwijl ik ben Tim en ik kan nog zes keer bij mijn ouders langs.

[00:12:29]

Dit is een heel ander verhaal. En dat deed je ook met hoeveel boeken je nog kunt lezen, bijvoorbeeld hoe vaak je nog op vakantie gaat. En als je zo over het leven nadenkt, dan wat. Maar wat doet dat dan volgens met jou? Nou, ik denk dat voor sommige mensen heel beklemmend voelt. En dat kan ik me ook echt wel voorstellen. Maar bij mij doet het tegenovergestelde het ACD. Het activeert me heel erg. Dus ik ik moet heel erg.

[00:12:50]

Ik moet nadenken over wat ik nu ga doen met mijn leven. Ernst dus. Vorige week hebben gesproken over dat ik het tv chuan uit componist ga worden. Deze week heb ik een ander idee en dat komt namelijk voort uit een artikel wat ik zat te lezen over voor en wat ik doorgestuurd krijgt van allemaal slimme mensen. En ik vind het altijd bedoeld als om op slimme mensen op het op hetzelfde moment allemaal hetzelfde artikel gaan delen. Dan spits mijn oren natuurlijk wel een beetje.

[00:13:16]

Dit was een artikel van Eli Dorado. Ook netjes niet subtekst. Als je echt gaaf bent heb je natuurlijk hoogte. Gewoon je eigen dingen. Uhm, da's wel echt zo he. Is er echt gaaf en je eigen dingen. Dat gaat natuurlijk helemaal terugkomen. Lamberto met je met zeitschrift. Maar de lijn, zij loopt voor haar. Ja, maar het is wel echt zo. V. V. D. Je bent nu natuurlijk de eerste mensen die gaan overstappen van subset naar hun eigen hoost ding.

[00:13:39]

Die zijn natuurlijk wel echt gaaf. Ja, en als je nu naar Kaleb Greenpeace is al weer kan je wel weer. Ja ja nu. Ik denk dat ze dit gaan natuurlijk een stap tussenzitten dat je eerst de gebundelde subtekst gaat krijgen, maar dan ga je de ontbinding krijgen en dan vooral naar hun eigen. Naar eigen hosting. Waarschijnlijk gaat WordPress op een gegeven moment met een hele grote campagne komen van je eigen newsletter. Ja, je kan gewoon Stryper op inpluggen.

[00:14:04]

Nou sowieso is natuurlijk het is. Het is de. Het is de je zou kunnen zeggen dat de maand van de decentralisatie is. Want ze hebben natuurlijk de sorry. Dit klinkt de maand van de decentralisatie. Welkom bij Radio 1. Dat dacht ik op de weg ernaartoe. Heb ik wil zijn kastje, zijn Arjen Lubach achtig kastje met allemaal van die zoon Geert met knopjes erop. Ja, en als je dan dat we dan het hele uhm. Dat we alle radio pakketten in alle jingle pakketten van radiostations erin hebben zitten.

[00:14:32]

Het is zo dat je gewoon kan kiezen dat je opeens opeens rijdt. Dan zeg je zoiets als het is de week van de decentralisatie. Opeens denkt dit is BNR. En dan die. Scor kan draaien terwijl ik praat. Ik wil dit eigenlijk voor mijn leven, maar bij gebrek daaraan. Wat ik eigenlijk op dit uur met jou? Wat ik heel graag wil. Ik luisterde gisteren luisteren naar de marathon interview met Kees de Koning. Een voorbereiding op de podcast volgende week volgt op maandag de laatste.

[00:14:57]

En daar? Daar gebeurt dat iemand het interesseert. Het is Caisson als de Sinterklaasje studio. Ze gaat zo beginnen en ze gaan een interview. Hun gesprek gaan ze doen als u wilt reageren en mail ons gaan, praat, praten. En dan? Dit was het eerste uur van Kees. En als Kees zijn hoop zat te dingen. Die paar dingen hij laat op Twitter is men boos. Het eindigt al lang. Interview is het einde drie uur later.

[00:15:22]

Inmiddels heeft het ANP een nieuwsbericht gemaakt over het gesprek dat Kees en AD ze voeren. Het was echt een heel bijzonder zacht. Ik wil dit. Ik wil iemand die. Nee, het is serieus. Het is gewoon een soort certitudes die eist nu en dan neem je het mij niet kwalijk. Elke uur begint een afsluit en ons businessmodel voor deze podcast om er een tweede laag director's commentary aan toe te voegen. Maar wij zetten de afgedraaid. Maar laten we deze afbellen maar toch nog even op het niveau van de iTunes te blijven.

[00:15:56]

Deze is een podcast die heet in vorm. Die praat alleen maar over radio tunes. Die heb ik dus deze week zit Luister. Leuk voor je heb je alleen maar dj's die praten over hoe gaaf het het zenderpakket van je of het Live pakket van Yorin. Weet je nog Yorin? Ja, ik zie af en toe nog een auto rijden met zo'n stick. Ja, de mensen die Grolle Jorans ofzo. Ja, Jorinde Moevement, die kan je niet winnen.

[00:16:15]

Die kost echt geld. Kun je dat kopen? Was dat echt een soort beweging? Ja. Anyway, maar ik wil dus BNR. Want soms heb je geen moment in het leven dat je opeens denkt. Het lijkt wel alsof ik in Zakendoen Met zit. Dan twee ik Radio 1. Als je weet ik zou graag onderbroken worden door door doelpunten van FC Twente en 3 is 1 5 3/8. Want er zijn ook af en toe momenten dat ik mezelf heel hard hoor lachen.

[00:16:42]

Ik denk dit is alleen maar hoe een 50 jarige dj lacht. Ik moet wel eerlijk eerlijk zeggen dat de ME momenten bij een podcast of media die ik het meest koester op persoonlijk niveau. Ja, was wel behoorlijk vaak 3/8, dus de zegt veel over jaren. Ja maar ja, dit is natuurlijk ook jouw vlucht van die Conn en intellectuele kost van de wereld. Dan is dit tegenover jullie iets over gender zeggen ik psych alweer psychologische Irja uit en nieuwe waardes bij yuans.

[00:17:08]

Toen telde ik het af nadat het de week van decentralisatie is. Ja, maar hier begon hierover, maar kom ik zo dus decentralisatie. Maar we hebben natuurlijk de bestorming van het Capitool gehad en daaraan vast. De totale euh, totale exodus van van Donald Trump van het internet gedwongen exodus is werkelijk op alle lagen is geen exodus in Exodus. Ga jezelf op pad omdat je je wil bevrijden van het Egyptische volk bijvoorbeeld. Dit was. Dit was gewoon zo, legt hij uit.

[00:17:41]

Hij is gewoon afgegooid. Hij is afgegooid. Ja, maar ook opeens allemaal. Het waren echt dominostenen. En volgens mij was het. Ze hadden zijn groepje hebben ofzo. Die is die Jack Dorsey en Rucker.

[00:17:54]

Ja, zou wel gaat zijn. Maar volgens mij is hij begonnen met tijdelijke blokkade. Dat was een beetje met watertje te peilen, zoals zoals onze regering onze raakt. Om gewoon te voorkomen dat er meer geweld zijn uitgelokt denk ik ook dat is. Dat is inderdaad onmogelijk als je teruggaat naar het moment als dat volgens mij ook gewoon een acute acute situatie. Ja ja, maar ze zou natuurlijk ook kunnen zeggen we hem nu gelijk eraf. Dit is gewoon. Ze zetten en je weet niet.

[00:18:21]

Ze testte het water met DLT door te zeggen. Nu is die tijdelijk Milhouse en dat werd omgezet in een definitieve blokkade. En niet alleen Twitter en Facebook, maar ook allerlei Twitter en Facebook zijn publicatie kanalen. Maar er werden ook allerlei diensten die die eromheen hangen, zoals bijvoorbeeld Stripe, die donaties verwerkt trok, zich trok zich terug aan zijn we gaan en dat is niet. Dat heb ik dat. Dat lees je niet op NOS.nl. Nou, ernst voor het laatste nieuws ben je hier.

[00:18:54]

Ja, dus ook betaalsystemen hebben gezegd te doen. Niet meer. Ja, maar heel heel veel dus door de hele technologie sterk op alle niveaus zijn. Er zijn er blokkades uitgedeeld. Een gek idee dat je bijvoorbeeld een winkel hebt en die verkoopt iets waar je de pin provider, de provider van de van pinapparaat het niet mee eens is. En dan zegt vanaf nu verzorgen wij geen pintransacties meer in onze winkel. Het is natuurlijk een interessant moment, want er zijn natuurlijk heel veel momenten geweest waarop dingen van het internet gefilterd worden.

[00:19:27]

Dus kinderporno is helder. Uhm, terrorisme, terrorisme, smaad, geweld. Er zijn allerlei legitieme redenen om vrijheid van meningsuiting in te perken. En er zijn. Allerlei niveaus van verantwoordelijkheid waarop dat uitgevoerd kan worden. Maar dit is nieuw in. In de zin dat het zo breed in het inderdaad is als in het zo al in de WhatsApp groep zitten en besluiten we. We gaan hem nu. Nu is het klaar. Ook lekker optimistisch om dat pas te doen.

[00:20:00]

Het moment dat de man het heeft. Maar Hoogerstraete Gooische Vrouwen TV gehalte enorm. Maar anyway, het je. Je kan ook zeggen. Misschien was dit uhm toen de echte druppel. Dat dat het soort van oproepen tot geweld en het kwaad doen van de democratie. Dat je dan niet meer kan meewerken aan live. Maar hoe dan ook, het is. Het is voor het eerst dat het zo breed gedragen is en roept natuurlijk allerlei interessante euh. Roept heel interessante vragen op.

[00:20:31]

Want nu zit Donald Trump en ik denk dat heel veel mensen in Nederland denken ja, ook prima wordt eraf gegooid. Terecht, want deze man moet je niet aan een platform geven. Helemaal niet net na. Na deze uitspraken. Maar het is natuurlijk. Het is natuurlijk uhm, best een ingewikkelde glijdende schaal. Nou nu ja, ook. Ook omdat het in principe Amerikaanse bedrijven zijn die lokale context helemaal niet in nationale context helemaal niet kunnen plaatsen. Dat is natuurlijk met uhm, met een Zwarte Piet discussie.

[00:21:04]

Ja, dat het vanuit een bedoel ik. Ik sta daar achter. Maar het is wel als die er niet achter staat. Dan moet het heel raar zijn dat een Amerikaans bedrijf besluit dat die nationale traditie zeker niet meer het heeft iets heel wat vreemd. Dat dat gewoon de afbeelding van Zwarte Piet verboden is inmiddels op Facebook. Eigendommen en uhm. En ik zat naar spek te luisteren tussen tussen John Gruber en Ben Thompson hierover. Want ik dacht ik ben toch op zoek naar een beetje soort van licht in deze €1.000.

[00:21:37]

Ik weet echt niet wat ik van deze discussie moet vinden, namelijk tussen over over het verbannen van Donald Trump. En zij maakt op zich een interessant onderscheid zeezijde naar één zijde. In principe moet je er altijd voor zorgen dat als je gaat censureren, dat je dat soort dicht in de tekstvak. Dus de Jisp is een deel. Die bezorgt je internet thuis. Die kan in principe veel traa. Uhm, dan heb je dus de the cloud of the hosting providers die daadwerkelijk het hoogste.

[00:22:05]

Dan heb je de misschien de website die het publiceert. Nou, zo zijn er allerlei niveaus waarop content. Nou, dat gaat allemaal daardoorheen. Dat lijken dus het centrum. Voorbeeld was een webserver die zegt deze gebruiker mag niet meer zijn, maar parler het wuppie netwerk. Dat is dus een site van niveau Twitter, waar je vervolgens een niveautje hoger in de sterk audoor Amazon die juist de hosting partijen. Dat willen we niet meer hebben. Ja ja, dus eerst door de appstores.

[00:22:33]

Dat is een redelijk oppervlakkig niveau 1, namelijk 1. Je kan 1. De app niet meer downloaden is eigenlijk nog een niveau tussen jou onderwijsniveau. Ja ja, het is die niet echt het. O nee, ik snap wel waarom dat zegt. Want in Intergraph in Iowa is het natuurlijk gewoon zo. En dan zou je nog kunnen zeggen je kan naar de browser switchen. Maar op dat niveau was zelfs Emmerson zo ver. Die zei waar Hosea niet meer.

[00:22:59]

Toen Eemsland eenmaal zei zij alle andere hosting providers van Gugel tot Bla zeiden wij gaan het ook niet meer door. Ja, een niveau daarboven. Zalig zijn dat je het überhaupt niet. Je huizingh krijgt verbinding om dat er op ISP niveau gefilterd wordt. En dat gebeurt bijvoorbeeld met muziek downloaden. Dus als jij naar The Pirate Bay wil gaan bij Ziggo kom je niet in omdat dat op ISP niveau wordt gedaan en dus ook alle proxies van The Pirate Bay krijg je zo'n mooie zeker al melding over dat rechter het verboden heeft.

[00:23:28]

Hoe dan ook, zij zeiden in principale is het een goed idee dat als je gaat filteren wat in sommige gevallen dus legitiem is. Uhm, dat je dat doet zo dicht mogelijk op het niveau waar het echt speelt, dus dat je veel troep is. B-niveau is eigenlijk super onwenselijk, want het is een hele brede kam die uhm die mogelijk allerlei nadelen heeft. Als je eenmaal op die manier gaat filteren. Bijvoorbeeld je blokkeert een domein waar nog allerlei andere dingen op gebeuren die een geweldig team zijn ofzo.

[00:23:58]

Op ISP niveau valt dat de hele tijd met mijn. Het is niet iets B-niveau, maar met mijn uh scream content of Nemes Creative. Daar kan je dus content restricties invoeren. Daar heb ik al ingevoerd dat ik niet meer naar nieuwssites mag gaan en dat daar. Daar wordt gewoon heel veel domeinen. Kan ik dan ook niet meer in. Ja, ik wilde laatst naar de uitstekende financiële blog phuc die studieschuld. Ja, en kom ik dan niet meer op?

[00:24:21]

Ja, supergoed voorbeeld. Ja of vroeger. Ik ben. Ik ben opgegroeid in een christelijk milieu en in het begin dacht het internet dat je dan van de providers ja, deernes blocker. Wat meer dan dat. Gewoon een christelijke versie van het internet. Hmm, ik had al een vriendje die gas bij het internet ging. Dat was een hele gekke ervaring, want kan. Je kan bijna nergens. Ja, dat was niet. Het was. Dat was echt gereformeerd christelijk.

[00:24:45]

Maar wat merkte je daarvan? Wat? Wat wilde je dan behalve porno? Alle sites waar ik heen ging na allemaal van die flauwe humor sites enzo die er ook kwamen daar niet op jaarbasis. Komt met haar vast ergens op die site een tepel stond. Ja ja ja. Werd gewoon hele domein gehaald. Blokkeert? Ja ja, dat is echt he. Dat is hoe dik dat dictatuur. Dictators doen gewoon op op op DNS niveau of op op Jisp niveau veel te nauw.

[00:25:09]

Anyway, dus in in principale is het goed om zo dicht mogelijk op het niveau van publicatie om daar te filteren. En in die zin hebben Facebook en Twitter zijn de partijen die het dichtst bij publicatie niveau zitten voor Donald Trump. Die hebben daar verantwoordelijkheid in, want Donald Trump is daadwerkelijk in het soort van. Als je Twitter ziet als een semesters prompt waar je tweet invoert. Dat is de plek waar je het publiceert. Het is niet naar buiten linken, naar een plek waar men de video waarin Donald Trump zegt You're so special lavi you halm, die de video werd gehost op Twitter.

[00:25:45]

Dat is niet zomaar een linkje naar de site van het Witte Huis. Dus daarmee is er verantwoordelijkheid op het publicatie niveau ver voorbij de servers. Ik begrijp het.

[00:25:54]

En kunnen zij zich afvragen hoort dit hier hoort het hier thuis? Maar in Twitter haalde dus die tweet offline waarin die die video zei Why love you go home? Die video ging offline en dat zorgt voor een heel rare situatie. Want als jij New York Times bent en jij wil graag linken naar je wil die video laat zien, wie wil op z'n minst iets schrijven wat net nog effe hebben gedownload? Of. Natuurlijk is ridicuul dat je dat je de de bron.

[00:26:25]

Video. Ik heb dus artikel zitten lezen waarbij de Fendt geparafraseerd werd omdat die journalist m 1 keer heeft kunnen bekijken en daarna niet meer. Nou, dat is gewoon echt compleet. Bizar natuurlijk, zelfs als tegenstander van informatie. Helemaal als de president van de VS staten betreft moet je toch kunnen weten wat de man zegt om te weten waar je waar je tegen bent. Dus dat dat bronmateriaal verwijderd wordt is ja is denk ik een heel is eigenlijk best ingewikkeld om dit zo toe te staan.

[00:26:54]

Maar zij maakt nog een tweede tweedeling. En die vond ik echt interessant, namelijk dat Facebook en Twitter niet alleen publicatie platform zijn, maar ze zeggen ook het zijn. Ze zorgen ook voor implications, dus ze versterken de boodschap middels een algoritme. Alles wat je op Facebook en Twitter zit is algoritmische media. Dus zij hebben een zij maken keuzes over wat jij extra te zien. Ja, ik weet nog, tijdens de verkiezingen ging het erover dat Facebook de hele tijd.

[00:27:18]

Be labels plaatste bij Crum berichten en dergelijke. En toen had een Facebook gebruiker had een screenshot gedeeld van een post van Traum waarbij stond. Dit is let op, hier staat valse informatie in en een Bushnell of een notification van Checkout. Discreet. Post by Donald Trump Jeremy geïnvesteerd in de spotjes bij Donald Trump. Dus je ziet waar jij. Kan je de filters aan de andere kant zie het algoritme denken. Volgens mij is het zo lekker loopt welke we even pushen naar geel voor gebruik.

[00:27:48]

O ja, wat een goed voorbeeld. Ja maar t zijn wel allemaal menselijke keuzes om te bedenken. Wat stuurt het algoritme voort? En zij zeiden de vrijheid van meningsuiting die nog heel. De bescherming die heel ver gaat als je het hebt over over de publicatie plek waar sta, waar staat het bericht waar iemand iets zegt? Ja. Je kunt een diepe link levendig houden naar een video of naar een stuk tekst, zonder dat je het verder employed. En dat is een keuze die Twitter gemaakt heeft met dat retweet uitzetten bijvoorbeeld.

[00:28:22]

En die Facebook zou kunnen maken. Maar in veel gevallen niet dood. Door gewoon de verspreiding van een video te stoppen. Dat kan natuurlijk. Je kan die verspreiding uitzetten. Er is helemaal geen vrijheid van meningsuiting argument. Wij hadden het er ook over rectificatie, want je hebt bijvoorbeeld ook altijd als er iets groots gebeurt. Dan komen er meteen allemaal valse informatie. Is er als een aanslag? Er komen er allemaal tweets van optimistische mensen. Of van trollen die een filmpje een heel andere aanslag bovenhalen en zeggen dit is de dader, red.

[00:28:54]

Jerry rondgaande binnentrad niet. Waar is die dingen? Die blazen natuurlijk op. Heel populair. En uhm, en dus altijd. De wet is eigenlijk altijd meer. Mensen zien dat die die vaak nieuws en niet wat het echt is. En hebben ze daar ook over gehad? En wat voor ons daarin kunnen spelen? Dat je dus, want je kan natuurlijk ook zo'n algoritme aanwenden om de rectificatie bij Lormans te krijgen. Ja, was dit trouwens het artikel want je.

[00:29:19]

Je had die laag van tuned toen de decentralisatie een maand bij BNR. Maar je zei ook dat deze al door alle mensen als toegestuurd was. Dat dit artikel? Nee, want dat is de volgende laag die ik wil bespreken met je. Maar ik wil nog even op deze laag blijven, want de decent week van de decentralisatie is het nog om een andere reden actueel gezamenlijk om de soort van massale migratie van mensen van WhatsApp naar andere chat apps. Ik weet dat jij niet in een bubbel zit, want jij bent tegen de waan van de dag.

[00:29:45]

Maar is dit iets wat je hebt meegekregen? Ja, leuk dat je het leuk dat je het mee zal krijgen. Ja, ik zit op Telegram en daar zag ik dat heel veel mensen om telco hem heeft de de ene of andere fietser die zijn vasca uit kunnen zetten en men nog te laat. Dat hebben doen dat ie een melding stuurt als iemand uit je adresboek op Telegram komt en met SIGNO. Ja, het waren er heel veel. Ik zit niet meer op signora en daar moet ik vast weer eens een keer op mijn hetzelfde effect.

[00:30:10]

Ja en ik zie op WhatsApp. Zie ik dan bepaalde contacten die dan een mooi icoontje van Telegram als profielfoto en een heel groot. Ben nog weg naar Telegram of ben wegnaar signore prefer cingel. Dus er is iets interessants gebeurd. Namelijk dat er een Facebook nieuwe algemene voorwaarden in een soort van aankondiging gedaan dat ze dat gaan doen. Eigenlijk hetgene wat wat jou al jaren zag aankomen is gebeurd is meer integratie met haar andere Facebook integratie met andere. Overigens, zegt Facebook.

[00:30:38]

Wij zijn helemaal niet bezig om chat, data of met wie je allemaal praat of wat dan ook om dat te delen met Facebook. Het gaat puur om de business tak van WhatsApp. Dat is de verdediging van Facebook, maar dat doet er niet toe in deze wereld. Zo jammer dat er zo weinig ruimte is voor nuance bij V. Als Facebook een privacy gaat. Ja, maar ja, nee, ik snap wel waarom je dit punt maakt. En ik vind het ook amusant, maar het is natuurlijk ook een vorm van intellectuele luiheid om niet per keer echt te bekijken waar het over gaat en in plaats daarvan met een brede kam of er over Facebook heen te gaan.

[00:31:11]

Ja of activisme. Ja, nee, ja, nee, dat is heel activistisch van jou. Maar bij Alexander wordt er een gesprek voeren. Hij zit hier op vrijdagmorgen. Ja, dit is inderdaad mijn moment dat ik altijd even even kan ontspannen, maar ik word de hele tijd de jouwe aangevallen. Maar vermeende activisme, vermeende politieke correctheid is er. Is er iets? Ja, dan wil je iets kwijt dat je mij in een andere studio hebt neergezet.

[00:31:37]

Maar uhm, uhm, ik ik. Euh. Dus er is een g migratie gaande van van WhatsApp gebruikers naar allerlei naar allerlei andere platforms. En deze keer voor mijn gevoel. Maar dit is allemaal totaal anekdotisch. Heb ik echt het gevoel dat het meer is dan de vorige keren dat er morele paniek was over ook weer WhatsApp of over Facebook? Die Loemba reacties en wat Wauman die nog meer hebben gehad? En uhm. Uhm. Hier zie je hetzelfde ding spelen, namelijk uhm.

[00:32:08]

De macht van een groot bedrijf die meerdere diensten probeert te bundelen, namelijk Facebook die WhatsApp berichten naar zich toetrekt. En laten we wel eens. Dat is natuurlijk gewoon aan de hand. Je kan wachten op het moment dat messaging diensten, dus dat je Instagram en je Facebook al die chat functies één unified ding worden. Dat Facebook ook kan claimen dat het niet meer uit elkaar kan trekken. Of voor wat je antitrust de antitrust redenen dat ze allemaal land wel helpen.

[00:32:32]

Hoe dan ook de jouwe. Toen dacht ik dit is natuurlijk de opkomst van van decentrale decentrale diensten. Jij bent natuurlijk the rise of bitcoin deze maand dat dat gaat door het dak nodigen uit voor een heel raar netwerk. Ja, dat was om te proberen. Het was niet zo'n succes, ook gedecentraliseerd en onbruikbaar. Maar dit is heel veel decentrale dingen die tegelijkertijd opkomen. Ik zie een trend ernst, maar ik ben hier. Jij bekijkt. Kijk hier nu heel technisch en rationeel naar en internet over internet hosting.

[00:33:02]

Intellectueel en begon het allemaal mee. Maar is het niet om ook gewoon een gevoel dat mensen een soort ongemak dat gebruikers nu hebben dat deels ontstaat over het net over hadden? De euh, dat dat die netwerken gelinkt worden aan aan de bestorming van het Capitool en en alles wat de afgelopen maanden heeft opgebouwd, van van The Social Dilemma tot de fabeltjes. Vuik dat mensen niet zozeer denken van die techniek goed gedecentraliseerd, maar dat ze vooral denken dit willen we niet.

[00:33:33]

Dit is de te machtig en te grote aan het worden en oorzaak van vermeende oorzaak. Of nou waren ze of niet van heel veel problemen in de maatschappij? Dus ik moet hier weg. En dat dan? Ja, instant. Zo'n melding die in de tech community heel erg over die algemene voorwaarden wordt opgeblazen. Waardoor heel veel mensen in die technologie die het stapje maken dat andere mensen wat later in de curve denken van een Syriër is daar uit. Ik ga ook mee dat het niet zo rationeel is.

[00:34:01]

Decentralisatie is nodig. Helemaal mee eens. Sterker nog, in Europa verandert niks omdat wij gewoon betere privacywetten hebben dan een staat. Dus in Europa is er zowiezo niks aan de hand. Dus waarom in godsnaam een Peano opeens beslissen om van wat je hebt naar SIGNO over te stappen? Geef toe daar niet van. Maar het is een beetje ja als is emotie. Ik ben helemaal met je eens. Ik ben het met je eens en ik kan me dus wel voorstellen dat decentrale plannen dit is.

[00:34:24]

Als ik vroeg naar die hackers congressen ging van CCC werd er altijd gewaarschuwd voor dit soort dingen. Pas op als er te veel macht naar individuele bedrijven gaan en iedereen gaat van dezelfde diensten gebruikmaken, dan leg je veel te veel macht in handen van één bedrijf. Dit zijn mensen die ik ken, die die heel bewust nadenken. Over welke dingen leg je bij Gugel neer? Welke dingen hebben Emmerson? Neerstort van het t. Silo's, bouwen van informatie in plaats van alles in een silo?

[00:34:47]

Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat zit. Hoe dit zich tot mediaraad Hartnett over maakt. Een grapje over Sap sterk dat het een gegeven Hiệp wordt om van Sap sterk af te gaan. Dat ze ook dat gaat Sap steckkreuz nu nog op de narratieve klok. Dat alles fantastisch is. Maar daar gaat er op gegeven met een tegenbeweging komen en er zal die tegenbeweging zal zijn. De eerste nieuwsbrief schrijver die uhm die zich genaaid voelt als doodstak omdat ie weg wil en en niet alles mee kan krijgen of uitrekent dat Sapec teveel rekent of over censuur schandaal.

[00:35:16]

Iets gaat zoiets gebeuren en daar gaat het dan gaat. Dan gaan mensen daar weer allemaal van af. Grotendeels komt er een soort correctie en dat is eigenlijk dan ook een vorm van decentralisatie met zich gerealiseerd. Terug bij af te afhankelijk geworden van Farwerck Chairs hosting bij IP. Ja nee, jij hebt zo'n al heel lang. Zo moet men die niet die verder niet heel populair is, maar die klaarstaat vast dit moment. Waarschijnlijk gebeurt het indie web movement en het zijn euh, mensen die terugverlangen naar de tijd dat iedereen nog zijn eigen homepage had.

[00:35:45]

Dat jij je eigen handen zeker? Alexander Klöpping Pantanal? Ja hoor. Nou ja, op heel veel plekken sceptisch. Ja. Oh ja, vergeet Citizen dat ik ook. En uhm daar. Dat je iedereen z'n eigen plek. Wat waar je, waar iedereen zijn eigen hoopte, mekaar knutselde en is ook beheer had je daar. Vaak had je daar dan in t begin linkjes opstaan naar andere sites die je gaaf vond. Sam mailde je naar een andere webmaster.

[00:36:08]

Zij zullen we linken naar elkaar. Later werd dat een blog rol. En eigenlijk zou je die die die mensen van de ini movement zeggen. Die blog rol is eigenlijk hetzelfde als je vriendenlijst, met één groot verschil. Die beheer jezelf en je vriendenlijst beheren niet zelf. Dus waar zij propageren is dat je je eigen site bouwt, dat je dat volgens bepaalde standaarden doet zodat al die sites met elkaar kunnen praten en dat je ook die informatie ook mee kan nemen naar naar.

[00:36:35]

Als je naar een andere hosting verhuist ofzo.

[00:36:39]

En dat gaat natuurlijk op een gegeven een heel probleem. Dat is nu heel veel werk ontoegankelijk. Je moet. Je moet het hier wel kunnen, dergelijke, zoals het vroeger ook was. Maar er komt een moment dat er dat iemand hier op ingaat spelen, dat het heel groot wordt en dat dat we allemaal weer op Alexander Pepingenaren zijn. Hele oude basale principes waar wij zelfs. Wij zijn echt niet van die van die open source nerds die alleen maar bezig zijn met in principe Linux gebruiken.

[00:37:07]

En al zijn we natuurlijk niet. Maar de principes die die mensen aanhouden en die natuurlijk. Uiteindelijk hebben die mensen een heel groot deel van het internet gevormd zoals het nu is. Die principes die die mensen aanhouden en die het begin de diensten waren die wij gebruiken omdat er gewoon geen alternatief was als Facebook of andere makkelijkere diensten. De principes die zij gebruikten, die zijn. Die worden steeds populairder denk ik. Door dit soort, door dit soort dingen. En uhm, met je signo is een goed voorbeeld van.

[00:37:37]

Dat is gewoon dat is. Daar wordt niks centraal opgeslagen bij signo. Uhm en uhm. Het grote gelijk h. En uhm dus dat gaat meer komen. Ik denk ook dat onze overheid best mag stimuleren. Daar kom ik dadelijk op. Ja, ze wil heel even een break doen voor het weer. Want jij hebt. Je hebt moet ie. Je hebt die pijp nog. Moet ik verder af? Jij hebt nog een artikeltje achter de hand. Uhm, laten we heel even een break doen.

[00:38:00]

Ik wel heel. Want jij was jij. Jij stuurde al vroeg weg van. Van de tuinbeurs, maar ik had daar nog wel door. Zat in dat artikel nog een insider. City dacht dit deel zo van iets uit te kiezen deze week. Dit deel is nu gewoon even even de zelfhulp break. Ja, weet je jezelf op slechts personal files brengen, maar dan gaan we daarna weer terug naar de wereldpolitiek. Dit zou een goed moment zijn voor een beenhard brtoen.

[00:38:19]

Ja maar houd. In dat artikel over tuinbeurs stond ook dat wij dat dat jonge mensen dus die time billionaires dat die de kracht van tijd onderschatten. Of de ja wat je kunt bereiken als je nadenkt over die over het feit dat je een time burner bent, bijvoorbeeld financieel. Dus hoe ik vroeger over financi dacht was er bijvoorbeeld aflatend of bit. Laten we Bitcoin als actie of voorbeeld gebruiken. Als je van Bitcoin rijk wil worden, dan moet je slim inkopen met je d treden en klappers maken.

[00:38:55]

En daar gaat dus niet veel tijd overheen. Dat is een kwestie van. Nou, stel dat je je. Je had deze week ontzettend veel geld met bitcoin kunnen verdienen als je gewoon met een beetje aan het trainen was en en en het geluk had dat dat goed ging. Zo dacht ik altijd over beleggen. Rijk worden. Maar als je die 10 billionaires approach neemt wat die ook in had. In het subsector artikel zegt dan de echte manier om daar rijk van te worden is gebruik te maken van die rijkdom in tijd die je hebt.

[00:39:23]

Dus uhm, elke week voor een paar euro paar tientjes misschien bitcoins kopen. Dat volhouden en dan de tijd zijn werk laten doen. En nu is bitcoin een beetje volatiel. Maar als je dat bijna bij de beurs doet, als jij gewoon als elke twintiger zou beginnen met een Paullus of laten we zeggen al 100 euro per maand opzij te zetten. Euh. En je houdt dat de rest van je leven vol, dan heb je aan het einde van je leven.

[00:39:47]

Heb je een paar ton aan halverwege je leven zelfs al gewoon door. En dat komt doordat je als je de tijd neemt, dan heb je de rente op rente effect. Euh, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar dat betekent eigenlijk dat je dus je hebt. Het eerste jaar heb je misschien de 10 procent rendement. Dan denk je van nou, dat is maar 10 procent maar 10 euro op die je op 100 euro. Maar vervolgens het tweede jaar is je rendement op dat op die uhm, op die 100 10 euro en niet meer op die oorspronkelijk 100 euro.

[00:40:15]

En zo, als je dat op een grafiek zet is exponentiële groei. Je verdient rente op de rente die je verdient. Zij noemden dat naar verluidt het achtste wereldwonder. En dat werkt ook omdat het effect zo bizar groot met een menselijk brein kan niet helemaal bevatten. Hoe hard die curve omhoog gaat is net als het is net als de er een koolvis groei. Ja, en het werkt ook de andere kant op, dus koningsspil. Bij de kamp kan je kan je je spullen op afbetaling kopen en dan?

[00:40:40]

Ja, daar wordt volgens echt een schandalig hoge rente voor gerekend. Ik geloof iets van Pim niet op vast, maar 14% zou in ieder geval de hoogste wat ze ongeveer mogen doen. En het werkt precies de andere kant op. Wat mensen gaan doen is dat ze de rente niet meer kunnen betalen. Dan kan je bij de Fécamp bij pinnen zoals ze dat ze als. In de volksmond heet En dan dus dan neem je weer meer geld bij je wijze op om de rente hen te kunnen betalen, maar daardoor wordt je schuld groter waardoor je de rente op rente effect krijgt en je dus precies de andere kant op hebt.

[00:41:07]

En in Amerika wat mensen dat met creditcards bijvoorbeeld. Uhm. Dat vind ik zo'n fascinerend. Iets aan dat aan Time artikel dat als je over die exponentiële groei nadenkt, dan over de tijd die wij bijvoorbeeld ook nog hebben als dertigers. Tien jaar later bij mijn waaruit ze er nu mee beginnen dat je dat je daar enorm van kan profiteren, maar dat het moeilijk te bevatten is dat het niet sexy is. Dat het niet niet het verhaal is dat je in media het succesverhaal dat je normaal media, hoort je nu vooral de klappers, de bitcoin klappers en zo dat je daarmee een enorme impact kan hebben.

[00:41:40]

Uhm, en niet alleen op de tijdspanne van decennia, maar ook in een jaar. Bijvoorbeeld als je elke dag 1 1% beter eens wordt. Dus jij gaat nu keyboard les nemen? Stel dat jij elke dag. Ik hoop dat je misschien maakt tuurlijk grotere sprongen. Maar we geven met kom je op een soort plateau. Als je dan denkt van ik word elke dag en beter worden, je had het een jaar vol. Ben je aan het eind van het jaar 37 keer beter als je terwijl je denkt ik tel al die 1 procent bij elkaar ook.

[00:42:06]

Maar dat is niet zo leuk. Telt elke keer die rente bij elkaar op. Ja, ik snap het. Ja, het is een soort van compaan ding dat rente op rente effect telt. Dus ook voor dingen leren. Voor informatie? Ja, dat is interessant idee. Maar dat onderschatten waren ze zeker. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Anyway. Uhm. Ja, je zit terug naar jaar. Je had een artikel dat heel veel mensen je slimme mensen mij stuurde.

[00:42:37]

En dan kom ik tenslotte op ons nobis maar. Want. Dit heeft iets. Dat is de aflevering. Rond de tijd heeft iets te maken. Hebben we er nog tijd voor? Dat ik ook nog het businessmodel uitleg? Ja, we hebben, zo heet de lijn maandag een interview en dat de gasten voorkomt dat er veertig minuten binnen is. Nog altijd is zat dus de. Dit artikel is een artikel waar dat probeert de komende tien jaar te voorspellen.

[00:43:01]

En het is een eldorado. Ik ken die van verder niet, maar we hoeven hem dus ook niet te kennen. Nee, want hij zegt interessante dingen. Hij hakt eigenlijk de toekomst op in een aantal hele grote gebieden. Wat doet Eli Eli Dorado? Dat weet ik dus niet. Dat zeg ik net als je weet helemaal niks van hem. Nee, het is gewoon een artikel wat ik relevant vind, omdat mensen die slim Democritus zwart hebben gewild. Hij is niet van Westrol Capital zo.

[00:43:23]

Ik hou van veel te bubbels en mijn veel te bulbus Assam. Het is waarschijnlijk hoe je een wapen wordt. Maar goed, leer tegen helf is er één is zo'n groot is zo'n overkoepelende categorie. Energy is er n, transportation is er één grote halen. Ja, ja en uhm. Uhm. Hij pakt allerlei foort, allerlei voortgang in de wetenschap en pakt daar nu de kleine hoopgevende dingen uit en probeert extra te extrapoleren voor over de komende tien jaar.

[00:43:54]

Dus bijvoorbeeld. Ik heb steeds meer bij dit soort. Ik weet dus niet wie dit is. Nee, maar ik gok dat het weer een Amerikaan is dat ergens in de veertig of dertig. En uhm, ik moet me dus steeds meer. Ik vecht dus de hele tijd, dus tussen twee emoties of gevoelens. Als ik dit soort artikelen lees. Want dit Yarne, deze subtekst Subotic. Geniale subtekst mensen. Ik heb altijd zo die. Ik weet nu ook zeker dat zij achter een bureau zitten, want ze kunnen nergens heen.

[00:44:22]

En die zitten dan achter hun bureau en hebben al een paar papers gelezen. En het zijn allemaal van die ingenieur wetenschappelijke papers. Bah! Nee, wacht even allemaal van die engineers productmanager achtige types vaak. Ik zeg niet dat hij het is, maar er zijn veel van dit soort types. Ja, die zijn al een tijdje bij Facebook. Raar dat je bij Goebel Stenvert het meegepakt. Even een biertje daar. We weten nu zit er achter een bureau en een lezer is inderdaad een paar papers en zou ook heel trots op en gaan ze transport extrapoleren.

[00:44:47]

En Woelders zeggen ze bedoel ik maak me daar zelf net ook schuldig aan met compoundboog. Maar waarom zeg je dit nou met ja, ik snap wat je zegt, maar waarom zeg je dit? Zou me met zo'n dedain nou, omdat ik het zo. Ik heb dus een beetje een irritatie ergernis bij dat soort. Dat is helder omdat ze. Ik vind het zo een matige naar naar. Vaak zit er dan kritiek in op waarom de mensen die echt met een boot in de modder staan.

[00:45:10]

Waarom begrijpen die dit niet? Oh, en dus wordt nooit die stap gemaakt naar van. Laat ik eens achter mijn bureautje vandaan komen en onderzoek gaan doen naar hoe het eigenlijk is in de echte echte praktijk. Daar stortbad mensen op ministeries of mensen in ziekenhuizen of bij de GGD of wat whatever die managers cultuur hierin alleen maar kunnen delegeren. Nee, het is een beetje gewoon een slim slimme internet. Jongetjes die weten dat die maar blijven blijven hangen. Dat de rest van de wereld niet begrijpt.

[00:45:40]

Ja, maar het is simpel. Het zijn wel de wetenschappers en de slimme internet jongetjes. Die hebben niet de wetenschap. Ik heb het niet over wetenschap wetenschappers. Ik heb het over die types die dan bij die staan voor de opleiding te hebben gedaan. Facebook Go-Go Uber zelf een startup hebben gehad en nu een subtekst schuiven. En die dingen zeggen dat het de ene emotie die ik voel, de ander emotie iets voelt. Stel je open voor de manier waarop die mensen denken.

[00:46:02]

Want heel veel technologische vooruitgang die we in de afgelopen 30 jaar meegemaakt is ook gebouwd door dit soort types of in ieder geval types waar ze voor werken. Dus die manier van denken die naar val is een goed voorbeeld beboete dat wij laatst hebben gelezen. Dat is dan die past helemaal in dit in dit euh in dit systeem. Een grote Silicon Valley investeerder en een beetje een soort van goeroe. Ja die die. Als we gewoon allemaal hem zouden volgen, dan weten we precies hoe de overheid daar mag staan.

[00:46:27]

Allemaal gelukkig zijn. En aan de andere kant denk ik van ja, dit zijn wel types die dus de vrijheid hebben in hun leven gecreerd om heel groot na te denken en allerlei conventies opzij te zetten. En dus je kunt ook wat van z'n leren. Met die emotie luister ik altijd lees ik dit soort stukken, al snap ik wel ze ga ik nu ook met die emotie ga ik nu ook luisteren naar jouw ZMA?

[00:46:49]

Nou, ik denk dat ik. Nou ik. Ik ben echt wel blij dat je het zegt, want ik heb daar duidelijk. Ik heb daar duidelijk ook wel wat over te zeggen. Okke moet namelijk mijn kandidaatschap voor premier van dit land aankondigen. Dat komt Dalek straks in deze uitzending naar Brugge. Nee, hij heeft het woord over erna die de fax, die faxen vaccinatie methode die nog nimmer niet gebruikt is en nu voor het eerst in korte tijd uitgerold wordt nadat de hele wereldbevolking.

[00:47:18]

Dat er ook met hetzelfde systeem met hetzelfde uit. Uhm, diezelfde methode om euh. Is er een eerste versie om aids te vaccineren? Ja en euh. Dat ze dezelfde methode zouden kunnen gebruiken proberen te gebruiken om kanker te proberen te genezen. Dat binnen energie um zonne energie en windenergie nog maar een heel klein deel minstens 9 procent of sensitivity wat er wereldwijd gebruikt wordt, dus dat is nog te weinig. En aan renewable energy. Maar dat die bijvoorbeeld schrijft over hoewel kernenergie veel potentie heeft, is nog steeds best wel duur.

[00:47:59]

Ja, wist ik niet, maar heel erg heeft een heel slecht imago het slecht imago. Ja, maar dat komt. Dat gaat denk ik nog wel bijdraaien, maar Gioia Thermal had ik nog nooit van gehoord. Maar het idee dat je diep gat vroeg of graaft in de grond en de warmte van de aarde gebruikt dat dat heel dat dat potentieel heel euh, heel erg interessant is en dat dat zo maar uhm energiegebruik. Of dat zomaar de kosten van energie van duurzame energie zou kunnen verlagen en daarmee de batterij die we maken in onze elektrische auto's.

[00:48:34]

Elektrische auto's zullen ook steeds uhm die op zijn minst worden. Benzineauto is natuurlijk gewoon verboden. Maar hij zegt zelfs daarvoor is het waarschijnlijk al zo omdat elektrisch rijden zo evident veel beter is dan rijden in een benzine auto en dat daarmee de uitstoot minder wordt en de lucht schoner gaat worden. Daardoor, want auto's stoten heel veel vieze kleine deeltjes uit die we allemaal weer inademen waardoor we ziek worden en zo. En zo supersonisch reizen gaat weer komen. Dus boem maakt van die van die vliegtuigen die sneller kunnen gaan dan het geluid en dat NASA al daadwerkelijk experimenten gepland heeft staan om te checken.

[00:49:14]

Hoe hard kunnen die supersonische Burms boven steden eigenlijk klinken voordat mensen echt woedend worden? Oh ja, om om maar aan te geven dat dat blijkbaar in het denken er mensen mee bezig zijn. Straks als vliegtuigen zo snel gaan dat ze door de grenzen van het geluid heen gaan. Ik woonde een tijdje op een plek waar de hele tijd straaljager een grensland geluid heen gingen. Als je echt is, schrikken de eerste paar keer een ongeluk. Maar wat het thema is in die in al deze dingen is toch vaak dat.

[00:49:43]

We modderen nu een beetje aan met niks doen. Maar op een gegeven moment komt er een enorme wetenschappelijke doorbraken ij die voor exponentiële verbetering gaat zorgen. Nou, we modderen door het T. Het citeert de hele tijd het productiviteit C-niveau van ons als mensheid en dat dat echt de afgelopen tijd. Ik weet niet meer sinds wanneer sinds de jaren 90 volgens mij of 80 zelfs helemaal niet zo heel hard meer groeit, veel minder hard dan hiervoor. En dit is dat dit de vraag is.

[00:50:13]

Dus wanneer door welke nieuwe uitvindingen gaan we dat weer? Gaan we dat weer krijgen die die periodes van hele snelle vooruitgang en. En in dit artikel betoogt eigenlijk door de opkomst van s van AI toegepast voor allerlei medische toepassingen of zelfrijdende auto's. De hoe starling dat is dat satellietnetwerk wat Lemniscaat bouwen is waardoor je met satelliet internetverbinding kan kan maken. De verwachting is dat hij daar heel veel geld mee gaat verdienen, dat hij dat in SpaceX kan stoppen en dat SpaceX vervolgens voor gaat zorgen dat we uhm.

[00:50:47]

Dat het heel goedkoop gaat worden om mensen of goederen naar andere planeten te brengen. Dat is twee. Zecca zegt als we voor 2030 niet mensen vervoeren richting Mars, dan is ons bedrijf, ons bedrijf gefaald. Ze staken de vooravond van weer zo'n enorme technische doorbraak zoals we die in de vorige eeuw zagen. En hij zegt het oude Panton Execution de lyne science is der. De engineers are willing. Even funding is een heleboel in most cases but society Hanomag urgency louisville agriculture is not puriteins progress faites de strikte Vlie voor citadis en art politics Reflektor cultuur.

[00:51:26]

Hij woont Yugo Fester en ik denk dus dat dit dit idee van technologie optimisme, want er is alles op aan te merken. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dit is dit basale idee van technologie optimisme. Als tegen gas, tegen het eindeloze. En dat voel ik zelf ook heel erg. Het eindeloze pessimistisch doen over alles wat technologie ons brengt. Dat dit de volgende. Dat dit de volgende golf zou kunnen zijn en dat een platform een politiek platform ergens en nu komt die ik zie.

[00:51:55]

Ik zie jij waar je het zou voor een politicus zeggen. Mag ik? Nou, ik maak me effenaf politiek platform wat als basis heeft. Technologische vooruitgang en zorgen dat ons land dat soort van de door de voorvechter daarvan gaat zijn. Dat je de keuze maakt als land. Dit is wat wij gaan doen. We gaan op die lange termijn dingen inzetten. We gaan bouwen. En wat bedoel je? Wat? Hoe? Wat? Wat gaan we doen?

[00:52:21]

Wat verwacht je van Nederland? Op al deze grote gebieden energie, transport, digitalisering van alle alle facetten van onze samenleving, van onderwijs en overheid. Maar ja, soms denk ik trek gewoon een stekker uit al die systemen. Dit systeem bij de overheid beginnen er opnieuw. Dat mag heel naïef. Dat mag heel naïef klinken, maar ik ben oprecht benieuwd wat wat er wat daar eigenlijk tegen is om daar gewoon mee te beginnen. Uhm. Dus je wilt bereiken door radicale als overheidsbank ISET veranderingen door te voeren, maar bijvoorbeeld ook dan maar ook investeren funding van van Università van de TU Delft.

[00:53:06]

Ja en zeggen wij gaan als als Nederland. Gaan we voorlopen in technologie die heel risicovol is, omdat de kans bestaat dat het allemaal mislukt? In plaats van dat we eindelijk wat beloodsing dan wat belangeloze mensen. Onze regering is meer bezig met het het soort van binnenhouden van het hoofdkantoor van Unilever dan dat ze echt aan het investeren zijn in technologie die weliswaar heel risicovol zijn, maar als we goed werden enorme impact kunnen hebben op de op de welvaart van ons land en daarmee positief voor alle lagen van de bevolking.

[00:53:36]

Ik ben zo een link met de Gouden Eeuw dus. Wij hadden destijds de Gouden Eeuw omdat we als kleine zeevissers natie als de eersten die technologie gebruikten van wereld bestrijken. En nu wil je een nieuwe gouden eeuw en dan zonder de slavernij. Met bijvoorbaat met. Met die voortrekkersrol op dit vlak en technologie juist. Dus dat is 1 en 2. Is gewoon het inzetten op uh uhm uh, naar niet zozeer nationalisme, maar wel een soort van patriottisme. Dit is de draad in het oeuvre van POM.

[00:54:10]

Ja, dus de combinatie van patriottisme. Ik denk ook dat die de premier. Dat ben ik dan. Euh, dat die dan ook kleiner wordt. Ik een soort van Jort Kelder, de vriend van de premier, in de media en in grote studio's, niet in het torentje. En met die potten pannen was wel goed televisie. Aan de mijn, in gigantische studio. En dan met heel veel LED en lezers. En point of view drones en robots.

[00:54:42]

Ja, hier raak ik je met je kwijt. Maar nee, maar ik denk dat dit uhm, als je goed bij kan dragen aan ons, aan ons nationale gevoel van trots, maar niet heel kil is als je ook een gevoel van warmte figuurlijk niet wordt. Niet kil, heel veel hout, heel veel hout, tonnen worden denk ik in het in het in. Maar er is ook eindelijk dat idee, omdat we verkiezingen kunnen organiseren en dat we daar een een moment van maken.

[00:55:05]

Zoals het Nederlands elftal speelt hebben we onze verkiezingen en dat het het tellen van de stemmen overal live gevolgd kan worden en dat er dat er pleinen zijn waar de lijsttrekkers hun eigen achterban toespreken. Het vieren van van de democratie van onze natie. Hier wordt jouw minister van Innovatie. Ja, ik moet het kabinet nog samenstellen, maar ik heb wel aan in het kandidaten op het oog ja. Partijcongres Moet je voorstellen hoe gaaf ons partijcongres kan zorgen over Chew aspect van jouw partij?

[00:55:36]

Dat aspect gaat gigantisch zijn. Je klinkt een beetje als grapje, maar ik zou dus niet verbaasd zijn als jij binnenkort echte politieke gaat. Want je wordt steeds politieker. Ja, jij zegt dat de hele tijd ja je hoort de luisteraar hoort dat ook. Ik ujm of er een groot politicus gesproken. Winston Churchill die uhm. Daar moest ik net aan denken. En misschien kan je hier iets mee in je campagne. Die uhm is dus een hoop geweest.

[00:56:00]

Heeft de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen? Heeft Hitler Nobelprijs een nobel Nobelprijs? Ik veel. En men? Hij is Zweedse nobel. En misschien heb je nog een globaal inhoudelijk. Niet ieder geval is hij misschien de Zweedse luisteraar die mij kan vertellen wie het uitspreekt, maar zelf uitzoeken. Maar die uhm a was een parlementariër. Heel veel heeft een hele rij carrière gehad, maar begon dus. Hij is ook soldaat geweest. Ook hij was als soldaat van het Britse leger betrokken bij de laatste charge met paarden.

[00:56:31]

Ook is dat markeerde het einde. Dat is de laatste keer dat het Britse leger met de cavalerie een charge uit. Daarna werd het gewoon kogels. Bedoel je? Ja daarna. Daarna was dit was volgens mij in India een einde van een afschuwelijke oorlog. En daarna komt de Eerste Wereldoorlog in de Eerste Wereldoorlog als de eerste doorbraak van Van der G. Echt, de echte doorbraak van technologie was er opeens allemaal niet meer romantisch volgens de mensen als Churchill, maar afschuwelijk nu dus daar.

[00:56:56]

Daar begon zijn carrière mee op een paard nog met een sabel als laatste en zijn carrière eindigde met dreiging van de atoombom. En hoe haar post Tweede Wereldoorlog toen die premier van haar. Hij was natuurlijk weer premier. Op een gegeven moment fan van het Verenigd Koninkrijk en een groot voorstander van de Verenigde Naties door de atoom dreiging. Als je die twee bliezen. Dat is een leegloop. Ja, in één mensenleven terwijl wij zijn geboren. Halfweg de jaren 80.

[00:57:24]

En als je kijkt naar het verschil tussen toen en nu in technologie. Dat is. Ik bedoel het. Het internet is groot geworden in onze levens en dat was het grijpen. Maar het is niet van het zwaard naar een kijkende schermpje van je telefoon. En dan denk je wel oud gaaf, alles beweegt. Maar dan kijk je weer op en dan zie je alle gebouwen uit de jaren 70, zeg maar onze wereld om. De wereld om ons heen is gewoon is gewoon niet echt veranderd.

[00:57:48]

Sinds de jaren zeventig leef je ook in Nederland. Waar je waar? Waar we best waar zijn? Ja, maar wat is. Wat is nou echt? Wat is nou echt nieuw en wat je ziet? De d. D. De de abri's op straat zijn van papier naar digitaal gegaan. Is nog steeds Ozbiliz systeem bijvoorbeeld, maar dit is onderdeel van jouw Nederlandse patriotisme gedoe. Clowes banksysteem is in vergelijking met bijvoorbeeld het grote lichtende voorbeeld Amerika fantastisch, maar dit is dus dit een rem op deze manier van denken.

[00:58:12]

Vreemd, maar je moet het wel weten. Je moet het wel weten. Miljonair Soeters luchter, de install Minix. Wat dat in andere landen slechter is? Dit is een onderdeel van jouw van jou. Ik probeer me te helpen en ik krijg een kernhem mail. Je moet. Je moet. Je kan niet zeggen Nederland. Uit het niets wordt het technologisch voorloopt. Je moet nu al laten zien hoe ver wij zijn. Euh, je hebt me even aan mijn verhaal gehad.

[00:58:33]

Maar bankensysteem is dus een al bij ons al veel beter of gewoon overheidsapparaat. Ik weet dat er dat daar. Dat het allemaal niet perfect is, maar gewoon dat je er bij de meeste overheidsdiensten kan inloggen mits regel in plaats van dat je naar een balie moet met de stap formulieren. Wat Bernauw, Amerika of Landen nog veel dichterbij nog moet. Wij zijn nog heel erg ver. Moet daar nog veel verder in gaan. Juist ja, ik zou het niet zou verwoorden, maar ik ben het wel met je eens.

[00:58:58]

Het is ook een beetje respect voor de mensen die daar al aan werken. Dat is ook waar. Ja, anders ga je. Ga je daar ook totaal geen draagvlak hebben? Je moet ook vind ik. Als je de poten in gaat moet je eerst 30 stages gaan lopen. De echte wereld voordat je. Ja, maar dat is de vraag ik. Ik vind dit standpunt niet hoor. Niet op hoog ambtelijk niveau, maar gewoon op het niveau van de mensen die het echt uitvoeren.

[00:59:18]

Ja maar. Maar ik denk ook dat dat dat oprecht wel en een een. Oprecht al een overweging dat. Als je eenmaal gaat praten en je gaat dan eindeloos horen waarom van mensen die al heel veel ervaring met iets zijn, maar wij eindelijk horen van mensen die heel veel ervaring met iets hebben zeggen waarom allemaal dingen allemaal niet kan en wat ze allemaal al geprobeerd hebben om het voor elkaar te krijgen en waar we het niet gelukt is. Ja, ik snap dat je natuurlijk maar zou als mens vastloopt in dingen.

[00:59:55]

Ik snap ik overheid heel veel. Euh historie heeft gewoon legacy opgebouwde legacy. Waarom dingen niet meer zo makkelijk gaan. Maar dit is ook waarom het makkelijker is om een nieuwe bank te beginnen dan een oude bank te blijven runnen met je COBOL systemen snappen in diezelfde vergelijking kun je ook toepassen op de GGD, die een systeem gaat maken om bij te houden wie er een vaccin prikkie heeft gehad. Ik maak zomaar zo zolang moet over jouw technologische onderbouwing als internet jongen achter je bureau.

[01:00:26]

Ik denk alleen dat er heel veel andere vlakken zijn waar waar je als politicus nooit een zwakte in de in de Inn, in de droom, in het in de droom, in de dromerige. Nee, de grote kracht van de zoals met alles de grote kracht van jouw idee dat het OM dat technologische vooruitgang is ook de grootste zwakte, omdat je dan per definitie de invloed van technologische vooruitgang overschat. Of anders gezegd andere manieren om om die vooruitgang te versnellen nog niet ziet.

[01:00:54]

Dus. Zo weet ik veel sociale manieren of dingen als kansen, gelijkheid. Of zouden je ook allemaal heel belangrijk zijn om tot drie paar punt van technologie vooruitgang te komen. Dus daarom denk ik dat je bijvoorbeeld dat je stage moet gaan lopen op een basisschool ofzo en stage moet gaan lopen in het ziekenhuis te komen. Dat die systemen zo kut zijn. Nee. Even los van de technologie wat manier wat wat andere dingen zijn die belangrijk zijn om dat grotere doel toe te dienen.

[01:01:19]

Kijk, de internet jongens kijken alleen bijna. Kijk er alleen maar naar technologie, naar de ratio, naar de kille wetenschap. Dat is heel waardevol, maar dat is niet genoeg. Nee, maar ik ik. Ik denk dat wij weer moeten gaan bouwen zodat mensen weer huizen kunnen kopen en dat we best kunnen nadenken over hoe we efficiënter zouden kunnen bouwen bijvoorbeeld. Maar ik denk dat je daar ook in plaats van zal gaan nadenken over jouw methode gebruiken uit de tijd van de piramides.

[01:01:45]

Tuurlijk dat dit a klinkt alsof het waar is. Het is natuurlijk niet, maar hij wil liever wel gaaf ook weten. Volgens mij waren die piramides best wel trouwens best ingewikkeld om te bouwen. Ook kunnen we weer meer mensen aan het duko in staat zal een huis te kopen. Dat bedoel ik meer. Zeker de Staatsloterij bedoeld als nee, maar dat bedoel ik met dat soort van enorme welvaartsgroei die we gaan meemaken. Dat dat goed is voor alle lagen van de bevolking is niet om een soort van rijken rijker te maken.

[01:02:12]

Dat is het doel hier niet van. Het hele idee is juist dat we er met z'n allen op vooruit gaan, maar dat we dat doen met grote slagen in plaats van dat we in de marges zitten te kutje. Dat is wat dit is. Ik ben heel benieuwd. Zal. Ja en jij jij? Jij probeert mij een soort van. Nee, jij interpreteert het dmv. Ik heb het hier niet over rijken rijker die dingen. Ik heb maar het sociale.

[01:02:33]

Als jij zegt welke dingen zijn echt belangrijk? Dat dat de. Er zijn een paar en ik ben er lang niet slim genoeg voor om dit allemaal goed uit te leggen. Maar heb denk ik een paar Laevers die je kunt zien waar je aan kunt zitten in een maatschappij om die vrij te krijgen om dat doel te bereiken. Eén daarvan is technologie en er zijn er nog een paar nog op aarde. Ik ben het wel met je eens. Dus mijn idee is het voor deze week.

[01:02:53]

Ik moet een podcast beginnen waardoor waar in iedere week mensen me gaan vertellen wat ik moet weten. Als ik straks premier ben ok, dus dan ga ik al die dingen leren waar jij het over hebt, ga ik dan leren? En die leercurve wordt dan gedeeld met mensen. Ja, mooi. Mooi idee toch? Laat ze die die ik ken, die het deels. Johan Fretz. Je hebt een boek geschreven over die premier zou worden, maar die had.

[01:03:21]

Die had gewoon een Obama bevlieging. Dat is niet. Dit is iets heel fundamenteel. Westen is iets heel fundamenteels ik. Ik vind het een mooi idee. En uhm, ik vind het ook een geruststellend idee dat jij dan zelf je eigen partij muziek gaat componeren. Ondertussen zeker wat prioriteiten. Ja, en ik kijk er heel erg naar uit om uhm om dit van dichtbij mee te maken. En jouw jord worden ook. Tenslotte het businessmodel van deze podcast en dat is de Strick die om deze uitzending gaat.

[01:03:48]

Een hele mooie manier om te zeggen dat de spanningsboog volledig weg is. En wil jij nog even een strikt Jakov? Ja, want ik heb m aangekondigd. Maar ik kan niet zeggen dat je op je laatste werkdag bij blenden een gebrek aan ambitie hebt. Want we hebben nu je gaat muzikant componist worden en je gaat premier worden. En ondertussen ben je ook nog zo goed om voor onze podcast een verdienmodel te ontwikkelen. Het leuke is dat onze volgende gast die er maandag binnenkomt, wandelen.

[01:04:15]

Die vindt de podcast heel erg interessant, omdat er nog geen verdienmodel. Nou nou gaat Denemarken hebben. Dus ik ben heel erg bv. Ik ben heel erg geïntimideerd door de Jong Beleggen podcast. Hebben wij het vaker over gehad? Is een podcast die praat over hoe jonge mensen moeten gaan beleggen? Want dan? Of dan? Dan kunnen ze later een echt pensioen betalen, want als parttime beurs dat niet voor ons regelen. Dus het is een soort online cursus die je gratis kan luisteren.

[01:04:43]

En zij hebben een vriend van de shading zoals wij. Maar in plaats van dat wij gewoon zeggen hallo word, vriend van de John, help ons de winter door wat nog steeds onze US-CERT van Pitch is, zeggen zij. Uhm, als jij lid wordt van vriend van de show, dan bouwen wij samen aan een systeem waar je je transacties van de Giro, je beleggings ding kan importeren en dat je een overzicht kan krijgen van hoe gediversifieerd je belegt. Dat is eigenlijk de rode draad van die show beleggen.

[01:05:13]

Diversificeren was best complex in de praktijk. Want hoeveel dollar bedrijven en hoeveel Jenn bedrijven investeer je in het is? Dan is het fijn dat er iets is wat dat allemaal structureert, zodat je weet of je het goed doet. Stukkies over dat stukje software naar de mensen toe maken zij. En dat abonnementsmodel is in feite het vriend van de show. En het gaat zo ver ernst dat ze die vriendin van de CIO niet eens meer voorlees omdat het er teveel zijn.

[01:05:36]

Nou, ik zat er een keer. Ik was daar een keer te gast met waarde, nu meer dan 200. Toen zeiden ze we gaan het niet meer voorlezen. Ja, toen waren het maar twee weken. Maar, want deze mensen worden dus eigenlijk doen er aan betalen voor die software toch dat dat is wat ze doen. Dat is een hele droge, zakelijke manier om te zeggen wat in feite een emotionele beslissing is. Leuk dat rollen is omgedraaid.

[01:05:57]

En toen dacht ik dus de dat businessmodel ding namelijk softer maken. Dat moeten wij ook doen. En toen dacht ik dit is nog een ruw idee he? Dus het is nog allemaal niet af. Ja, het is het begin van een idee. Toen dacht ik. O sorry, de bubbels die Stubbs subtekst bubbel is gewoon best lekker om te weten wat er in zo'n bubbel gebeurt. Want ondanks dat die mensen inderdaad projectmanager zijn geweest bij Facebook en Stenvert gedaan hebben en daarna denken dat ze maatschappelijk peper hebben gelezen in Santing over de wereld kunnen zeggen, wil ik dat nog wel.

[01:06:31]

Lezen is belangrijk voor je premierschap, voor mijn premierschap. Ja en uhm. Uhm, zo wil ik ook weten wat er op zaterdag morgen als de kranten de zaterdagkrant uit zijn gekomen zaterdagkrant zijn. Leuk. Wat journalist of mediamensen? Wat die eigenlijk het interessantst vonden uit al die kranten? Want ik heb nu. Ik wil eigenlijk wel weten wat er binnen die journalistieke bubbel. Wat die journalistiek journalist eigenlijk zelf het interessantst vinden. En eigenlijk ook binnen de politieke bubbel.

[01:07:04]

Allen weet ik veel, alle Tweede Kamerleden en politiek journalisten. En wat dan ook. Wat die delen wil ik eigenlijk ook inzichtelijk brengen. En dan kan ik wil Twitter gaan door scrollen. Maar ene moet ik een hele eer. Moet ik naar het witte lijst jureerde hebben? Het tweede moet ik. Han, moet ik soort van erachter komen door te gaan turven ofzo? Wat het vaakst gelinkt is? Wat het boeiendste is ofzo? En je moet wel weten wie de uit wie de bijbel bestaat.

[01:07:30]

Je moet weten uit wie de bubbel bestaat. Dus ik dacht ik wil een soort nzl. NZL doet dit al op basis van je eigen lijst, maar dat heeft niet iedereen goed. Zoals een nieuwsbrief Servus toch? En je stelt een nieuwsbrief samen op basis van de meest gedeelde links onder de mensen die hij volgt op Twitter. Dus wat ik zou willen is wij maken bubbels, filter bubbels. Dus omarmde bubbel in plaats van breker uit gaan. Creëer je eigen gediversifieerde media dieet, maar je bent een volwassen mens.

[01:07:55]

En dan zeggen we euh, media bubbel bijvoorbeeld. Kun je dan volgen? En dan tonen we de meest gedeelde links gesorteerd. Binnen een tijdsbestek wat jezelf aangeeft binnen die bubbel, zodat je op ieder moment kan zien. Dit is wat nu besproken wordt, of het nou in de NRC staat of in de Volkskrant, of van een vaag blog of een YouTube video. Wat het dan ook is, alle naar buiten gelinkte media vanuit tweets organiseren op op volgorde en ook alleen dat.

[01:08:25]

En dan misschien nog wat tweets erbij om een beetje context er aan te geven. Wat doe je om die link heen stond niet zelf kan natuurlijk ook. Ook interessant zijn de tweets zelfs kunnen context geven bij of instant citaat uit het stuk ofzo. En ik zou dat er zetten denk ik. Traantjes weet natuurlijk ook goed in mijn voorbeeld en en ik denk dat je dat tot op zeker niveau ook wel kan automatiseren. Waar ik het meest gelijk vuil rebit. We hebben.

[01:08:50]

Je hebt het wel eens erover gehad. Ik ben. Ik zit nu een beetje de existentiële fase, het nadenken over de stad en de toekomst van de stad. Ja, dat vind ik nu. Dat beginnen we steeds meer voor te interesseren op persoonlijk niveau van. Ik woon nu in de stad, maar hoe gaat de stad eigenlijk veranderen? Ook door koolwitje en dergelijke? OK. En nou, ik denk dat je een podcast kan maken over jou en aan de andere kant op maatschappelijk niveau van wat wordt de functie nog van een stad?

[01:09:13]

Hmm. Uh, als we bijvoorbeeld niet meer allemaal naar ons werk hoeven. En waarom zou je dan nog in de stad gaan zitten? Ja, en hoe gaat dat steden veranderen? Daar ik. Ik loop met die vraag rond snap. Ik heb dat al aan stad journalist gemaild zelfs dat. Ja zeg nog niet bestaat. Maar ik wil heel graag deze een oproep reageer op de mail. Ja trouwens, ik maak. Schuldig aan, maar dan zou ik.

[01:09:35]

Ik wil en u weet dat die bubbelbad staat van stad, journalisten en analisten. Is dit een bubbel? Want die hebben ouders gaat helemaal langs mij heen. Fijn om te weten, daar wil ik ingeplugd worden. Dus ik heb daar nu een beetje naar gezocht. Ik heb één of ander account gevonden die de woningmarkt nu analyseert om te kijken wat er met de huizenprijzen gebeurt. Omdat veel communicatie over de huizenprijzen al door makelaars instellingen die natuurlijk belang. En hij probeert echt te kijken inderdaad.

[01:09:55]

Dat is iemand. Maar ik wil daar ook een journalist. Die info inschrijfformulier. Kaski van Groene. Wil ik volgen. En ik wil die ene stadsjungle vaak net daarvan precies letterlijk volgen. En dan allemaal zo. Maar dit is de dienst. Wij carrère die mensen. Ja en kiezen. Dus wie zijn daar invloedrijk? Binnen die bubbel en vervolgens is wel degelijk redactioneel werk had gemoeten. Daar is wel iets van redactioneel waar, maar dat doe je als het goed is maar één keer.

[01:10:19]

Of dat het nog een paar keer per jaar. En dan vervolgens is het alleen maar uit geautomatiseerd indexeren wat zij delen. En uhm, en ik stel dus voor dat u dit sowieso doen voor politiek en media bubbels om het gewoon dicht bij de kern van deze podcast te houden. Maar het kan natuurlijk eindeloos uitbreiden. OK. Hoe we dat gaan testen als er deze week 100 mensen vriend van de show worden? Omdat sporten? Ga je dat doen?

[01:10:43]

Ja, dan zien we. Dan zien we dit als een als een steun in de rug. Nou, ik vind het wel een goede. Als het bovengemiddeld is. De. Voelt een beetje gelijk. 15 in plaats van 10 voelen wij ons emotioneel gesteund ok. Dus bij getriggerd en denk ik wil zoiets. Ik vind het oprecht en ik denk namelijk is de uitstekende manier om op een vroeger manier al invloed te kopen bij de toekomstige premier. De ja zeker dat allemaal op telt allemaal heb je al gerealiseerd.

[01:11:12]

Ik vergeet niet die alliteratie kabinet clubbing kabinet clubbing één kabinet clubbing 2 3 4 lijkt of Mark Rutte Mark Rutte kan halen. Ja ok. Maar is een goed idee toch? En ik heb ook nog allerlei idee over hoe je dat verder kan uitbreiden. Maar in de kern is is het nog even dit ik. Dit is een nou. Levenslang is een beetje dramatisch, maar ik denk al 15 jaar erover na over deze uitdaging. Ernst en ik. Ik sluit me hierbij aan.

[01:11:40]

Dat is maar goed ook, want we het.

[01:11:42]

Moet ook nog enig Premier Clubbing dank u wel graag gedaan van zal volgende week met Kees de Koning.

[01:11:57]

Ja, wie kent?