Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
Proofread
[00:00:09]

22 jaar, zo lang al sluimert het mysterie rond de dood van Nicky Verstappen. Soms blijft het jarenlang smeulen. Dan flakkerde het vuur ineens weer op. In deze podcast vertelde ik je over een schuchtere elfjarige jongen die twijfelde of hij überhaupt wel mee wilde gaan op zomerkamp, maar het toch deed. Ik vertelde over het gekibbel om een kauwgom. Over de Night Riders, die van het ene op het andere moment hun vriendje kwijt raakte en s nachts tegen elkaar kroop uit angst dat nog één van hen plotseling zou verdwijnen.

[00:00:50]

Ik vertelde over de beschuldigende vingers, misprijzend blikken en verdachtmakingen over een ooit zo'n hecht dorp dat in tweeën werd gespleten door een geheim dat als een grauwe sluier over de gemeenschap bleef hangen. Of het politieonderzoek over de duizenden uren die zijn gestoken en de zoektocht naar antwoorden. Antwoorden die nooit kwamen. Ik vertelde over de familie en boven alles is de tragedie rond Nicky Verstappen een verhaal over wanhoop en onzekerheid bij de nabestaanden. Over een vader en een moeder die al 22 jaar moeten leven met de raadselachtige dood van hun kind.

[00:01:32]

En ik vertelde over Breg, die na de vondst van Nikky over de Brunssummerheide fietste en later hoofdverdachte werd. Die na een verwoede klopjacht in Spanje in de kraag werd gevat en zich vanaf 28 september 2020 bij de rechter moet verantwoorden voor de dood van Nicky, zou hij iets kunnen vertellen over de allerlaatste uren, onthult hij. Het donkere geheim van de Brunssummerheide. Ben Joeri Jansen journalist van De Limburger en in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen.

[00:02:11]

Eten, slapen op de hei. En alle andere namen mijn. Hermina Ariër naar Diesen. Mondia les. Aflevering 6 De zwijgende verdachte.

[00:02:46]

Goedenavond Jos Breg, hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen is aangehouden. Dat gebeurde vanmiddag in Spanje, in de buurt van Barcelona.

[00:02:55]

Dames en heren. Zondagmiddag is in Spanje Noord-Spanje, in de buurt van Barcelona, Jos B. Aangehouden. De man die wij verdenken van betrokken te zijn bij de dood van Nicky Verstappen. De euforie is voelbaar na de arrestatie van Jos Breg, de man die een half jaar geleden plotseling van de radar verdween en na een grootscheepse zoekactie in de kraag werd gevat in een veld in de Spaanse Pyreneeën, op zo'n 55 kilometer van Barcelona. De man, wiens DNA is gevonden op de kleren en het lichaam van Nicky Verstappen, de man die zou kunnen vertellen wat er in de laatste uren van het prille leven van het jongetje is gebeurd.

[00:03:37]

De blijdschap van de nabestaanden kent geen grenzen. Jarenlang torste de familie een loodzware last van woede, verdriet en onzekerheid over haar schouders. En die lijkt er nu eindelijk van af te vallen. Vertrouwensman Peter de Vries is in extase. Eindelijk krijgt het recht zijn loop, twittert hij triomfantelijk. Ook bij het Openbaar Ministerie in Limburg is optimisme.

[00:04:05]

Wij zijn opgelucht met de aanhouding en danken het publiek voor alle tips en informatie die ze doorgestuurd hebben.

[00:04:13]

Hoofdofficier van justitie Jan Eland blaakt van zelfvertrouwen. Hij heeft een stevige zaak, klinkt het zelfverzekerd. Zelfs als Breg zich zou beroepen op zijn zwijgrecht. Met die laatste opmerking neemt Eyland ongewild alvast een voorschot op de maanden die komen gaan.

[00:04:30]

Want Jos Breg is voorlopig niet van plan om het achterste van zijn tong te laten zien, terwijl hij mede vanwege de maatschappelijke druk snel wordt uitgeleverd aan Nederland. Het dringt zich een andere vraag op. Wie gaat hem verdedigen? De Amsterdamse advocaat Gerald Roethof werpt zich op als raadsman van Breg, die door het OM wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nikki, seksueel misbruik en ontvoering van de elfjarige jongen uit Heibloem. Daar komt even later ook nog het bezit van kinderporno bij.

[00:05:11]

De strafpleiter lijkt niet onder de indruk van de aantijgingen tegen zijn cliënt. De DNA sporen van breigoed die op de kleding van Nicky zijn gevonden, noemt hij nietszeggend. DNA is verplaatsbaar. Als u straks teruggaat naar de zaak en u de kapje van de microfoon weggehaald en dan een misdrijf pleegt, gaat u nu doen wat u dat zou doen. Sinds mijn deelname DNA. Hoe komt het daar? Begrijpt wat ik bedoel. Is lastig. Laten we kijken wat experts zeggen en experts zeggen dit is geen ander spoor.

[00:05:41]

In 2008 in ieder geval geen daders.

[00:05:43]

Hij suggereert dat het op allerlei manieren kan zijn overgebracht zonder dat er direct contact is geweest tussen Breg en Nikki. Ze zouden bijvoorbeeld dezelfde wc kunnen hebben gebruikt. Of het kwam van de marechaussee medewerker die breg staande hield op de hei. Of misschien is er iets misgegaan bij het sporenonderzoek. Simpel gezegd het DNA kan op diverse wijzen op Nikisch lichaam en kleding terecht zijn gekomen zonder enige betrokkenheid van Breg Sextet.

[00:06:13]

Hier geven start een goeie handdruk als ik weg ga nu ga naar huis en dan pak brol lieten. Ik wil niet een intimideerde uithangen. Ik pak de onderbroek van uw vrouw vast te potverdorie mijn DNA op de andere van uw vrouw wat later is gebeurd. Maar vraag mij mijn Roethof, hoe kan dat? Als ik niet een goed geheugen heb voor Agenda en Touriya kan terugdenken, dan kan ik niet verklaren om mijn DNA op de onderbroek van de vrouw van Van Huisdeur te komen.

[00:06:35]

Duidelijk.

[00:06:35]

Bovendien, zo stelt Roethof, zijn er ook nog andere DNA sporen. De toegevoegde verdenking van kinderporno bezit, vindt hij karaktermoord. Een van hun levens en zedendelict kan volgens Roethof überhaupt geen sprake zijn, want de doodsoorzaak en seksueel misbruik zijn niet vastgesteld. De advocaat stelt daarom dat het OM geen zaak heeft en dat zijn cliënt op basis van de informatie die er nu ligt de dader niet kan zijn. De raadkamer denkt daar anders over. De voorzitter van de rechtbank spreekt van een stevige verdenking, voldoende om breg langer vast te houden.

[00:07:13]

Als gronden voor de voorlopige hechtenis zit de rechtbank het gevaar voor vlucht dat zou ontstaan bij vrijlating en de omstandigheid dat voor de verweten doodslag en het seksueel binnendringen de rechtsorde ernstig is geschokt. Dit betekent dan ook dat het verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis wordt afgewezen. Jos Breg slijt zijn dagen in de gevangenis in Vught. Het moet een zware periode voor hem zijn. Niet alleen omdat hij daar gezien wordt als zedendelinquent en dus onderaan de pikorde staat, maar vooral omdat de vrije vogel die altijd was ineens gekooide door het leven moet gaan.

[00:07:53]

De natuur, de bossen, de vrijheid, alles wat het leven voor hem de moeite waard maakte, speelt zich nu af buiten zijn gezichtsveld. Buiten de dikke gevangenismuren. De spaarzame uitstapjes die hij maakt, leidden naar de rechtbank in Maastricht. Hij is present bij de zogeheten pro forma zaken, de voorbereidende zittingen die de opmaat vormen naar de inhoudelijke behandeling. Het zijn emotionele confrontaties met de ouders van Nicky, die na al die jaren ineens oog in oog staan met de hoofdverdachte.

[00:08:32]

Als Brecht de zaal verlaat na de eerste zitting, kan moeder Beech die zich niet inhouden. Ze roept hem na.

[00:08:38]

Ze wil dat hij haar aankijkt en vraagt of hij recht loopt, stug door naar de uitgang. Hij blijft zwijgen. Antwoorden komen er niet. Pas als hij er geestelijk claver is, zal hij zijn mond open doen, zegt zijn advocaat.

[00:08:57]

Het is zo dat op dit moment de keuze gemaakt is om inhoudelijk niet op de vragen in te gaan. Op het moment dat cliënt van zijn kant er klaar voor is, zal er een verklaring komen. Bij de buitenwacht overheerst vooral onbegrip. Breg zou wel wat te verbergen hebben, klinkt het. Want waarom zou je de mond houden als je onschuldig bent? Het is een begrijpelijke gedachte, maar zo simpel zit de wereld niet in elkaar. Als verdachte hoef je immers niet mee te werken aan je eigen veroordeling.

[00:09:27]

Bovendien kan iemand goede redenen hebben om te zwijgen. Angst voor represailles bijvoorbeeld ook strategisch gezien, is niet zeggen vaak het beste. Met name aan het begin van de rechtsgang. Dan heeft de advocaat vaak nog geen dossier. Als een verdachte meteen een bekentenis aflegt, is de zaak al min of meer klaar. Als later blijkt dat er fouten in het onderzoek zijn gemaakt, bijvoorbeeld een onrechtmatige doorzoeking, kan de rechter altijd teruggrijpen op die bekentenis.

[00:09:59]

Toch is de Zweig strategie niet zonder risico's. Als de rechter aan het eind genoeg bewijs ziet en overtuigd is van je schuld, kan je zwijgzaamheid leiden tot een hogere straf. Nabestaanden zijn onnodig lang in onzekerheid gehouden over het lot van hun naasten, zodat het oordeel kunnen zijn. Hoe dan ook, de familie Verstappen is duidelijk over de opstelling van Breg. Ze vinden hem een lafaard. Hij heeft in een eerder stadium gezegd dat hij zeer begaan is met de familie en het lot van de familie.

[00:10:30]

Maar de familie moet eigenlijk constateren dat hij echt helemaal niets doet om aan die onzekerheid, die tergende onzekerheid, een eind te maken. De familie vindt dat vervelend. Familie vindt het ook laf.

[00:10:43]

Voorlopig gaat Breg vooral met zijn advocaat. Wat in die verhoren wordt besproken, houdt Roethof geheim. Wel houdt hij een troefkaart achter de hand. Een verklaring van Breg, die hij kort na zijn aanhouding op papier zetten, is door zijn advocaat in een kluis gelegd.

[00:10:59]

Het is een verklaring waarom hij uit zijn geheugen geput heeft wat hij in die periode ervaren heeft en meegemaakt heeft. Praten over de periode waarin uiteindelijk Nicky Verstappen is komen te overlijden. Periode waarin Nicky Verstappen op gegeven momenten wanneer het lichaam van Verstappen gevonden is. Waar is die verklaring nu op een geheime plek veilig weggeborgen?

[00:11:25]

Het is nog te vroeg om die te openen, vindt Roethof. Ondanks de steeds luidere roep van de rechters om ermee over de brug te komen.

[00:11:33]

In december 2018 wordt voor het eerst een tipje van de sluier opgelicht. Jos Breg heeft Nikky niet meegenomen, niet vervoerd, niet misbruikt en niet gedood, zegt hij. Ik ben niet de persoon Lieneke Verstappen heeft ontvoerd. Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen ontdekt heeft van met ontuchtige handelingen heeft het seksueel misbruik en niet eerder. Ja, ja. En ik ben ook niet de man in de persoon die Nicky Verstappen van dit leven heeft beroofd. Ik heb me niet schuldig gemaakt aan die handelingen.

[00:12:11]

Ik heb het niet gedaan. Het bezit van een kleine hoeveelheid kinderporno geeft hij wel toe.

[00:12:17]

Daar stond kinderporno op en de auto bekeken en het staat op de harde schijf. Dat heb ik gezien. Hij heeft u gezien. Hij heeft u ook opgeslagen op de harde schijf dat hebt gedaan. Tijdens de derde pro-formazitting komt er een rapport van de psychiatrische observatiecentrum Pieter Baan Centrum boven tafel. Jos Breg lijdt aan een pedofiele stoornis, zo luidt de conclusie. Roethof schetst echter het beeld van een doodnormale man zonder psychische stoornissen. In diezelfde zitting wordt besloten tot een schouw.

[00:12:54]

Dat betekent dat Breg in augustus 2019 samen met de rechters teruggaat naar de Brunssummerheide. De rechters willen met eigen ogen zien waar Nikky is verdwenen, is gevonden en waar de hoofdverdachte precies was toen hij later op zijn fiets door de marechaussee werd gezien.

[00:13:11]

Het gaat dan met name om dat Uhm, het Openbaar Ministerie OM op haar beeld. In mijn optiek hier wat schetsen. Ik ben het er weer eens een psychologisch spel gespeeld wordt. Ik werkte. De intro is de voorbereiding van een bepaald verhoor. Ik weet het niet.

[00:13:27]

De schouw is besloten. Publiek en pers zijn streng verboden, er worden geen pottenkijkers geduld. De ouders van Nicky Verstappen mogen wel mee. Hun hoop op een verklaring van Breg slinkt elke dag. Ze beseffen dat ze misschien wel nooit te weten komen hoe hun zoon om het leven is gekomen. Dat zijn laatste uren een mysterie zullen blijven.

[00:13:53]

In overleg met hun advocaat hebben we afgesproken dat ik daarin vooralsnog geen opmerkingen of verklaringen afgeven.

[00:14:04]

Ondertussen wordt in de rechtbank de druk nog verder opgevoerd. Rechter Marc Backx heeft zich tot breg beklom.

[00:14:10]

Misschien een beetje weg, maar u heeft eigenlijk de sleutel voor uzelf in hun eigen handen, als u zei. Ik ben er niet geweest. Ik heb er niks mee te maken. Het was niet alleen heel makkelijk om verklaren hoe de kou Dena over de Ghali of de foodies komt waarmee het lichaam van Nicky onderzocht is. Dan denk ik dat we helemaal geen redenen hebben om te een. Die luisterden naar het verhaal van Nicky Verstappen, een podcast van de Limburger gemaakt door mij.

[00:14:54]

Jurre Jansen kreeg Van Hulst, Margo van Campen en Joris Peeters. Paul Boodts en Claire van Dijck controleerden de feiten aan het licht. In deze podcast heet Flander en is van Rodenhuize. Volg het proces van Jos Breg op de Limburger puntenloos lijstje. Nicky Verstappen. Bedankt voor het luisteren tot gouden.