Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:00]

Hij maakt een groot fan van al je werk, historisch en vooral bij De Slimste Mens. Ik ben Mao en mijn achtergrond ligt ligt in een kunstmatige intelligentie. Hoe valt de geschiedkundige dominantie van Europa in specifieke West-Europa te verklaren? In andere woorden waarom hebben wij bijvoorbeeld Afrika Zuidoost-Azië gekoloniseerd en is er in plaats van andersom?

[00:00:31]

Ja, dat is een heel essentiële vraag. En en en hij beste, kan hij dat boek lezen van Yarra Diamond, Ganze Jermis en Steel. Dat kan ik warm aanbevelen dat wat althans deels een antwoord probeert te verzinnen op deze springende vraag. Natuurlijk, want als je bijvoorbeeld naar de wereld kijkt in het jaar 500, dan zul je zien eigenlijk dat dat West-Europa een een na bepaald niet een dominant deel van de wereld is. De Chinese economie zo'n 500, een stuk groter dan de West-Europese economie.

[00:01:04]

En in de daaropvolgende vijfhonderd jaar verandert dat ingrijpend. En dat heeft te maken met de in Europa met de wetenschappelijke revolutie nam bedacht hebben dat je niet moet zeggen het is zo maar dat als je zet. Het is zo dat je dan ook bewijsmateriaal moet hebben dat je dat je een experimentje kunt verzinnen, dat je empirisch kunt vaststellen of het inderdaad zo is. Ik zal me zeggen Aristoteles had gezegd een vacuüm. Dat kan niet bestaan. En al begon men in de wetenschappelijke revolutie zegt iemand zeggen ja, dan kennen we zeggen maar.

[00:01:37]

Maar is dat ook zo? Kunnen we dat niet eens onderzoeken of een vacuüm niet kan bestaan? Dat blijkt al snel dat een vacuüm prima kan bestaan en dat je met enige moeite heel makkelijk een vacuüm kunt creëren en uit die uit die revolutie ontstaat eigenlijk al in de zeventiende eeuw zijn is is. Begint West-Europa zich eigenlijk al sterk te ontwikkelen? Euh, we hebben inderdaad niet qua imperiale vorm buiten Europa. Ik geef een simpel voorbeeld. We hadden speciale zeilschepen die zeer zwaar bewapend waren en dat was een enorme verrassing voor voor.

[00:02:12]

Laten we zeggen andere culturen in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld, die zeker niet minder waren dan de onze, maar aanzienlijk minder gewelddadig en vergt lustig. Dat speelt wel een rol. De Chinezen hadden al in de veertiende en vijftiende eeuw veel grotere schepen, maar die waren er veel minder gericht op exploratie. En uit die 17de eeuw komt feiten daar in ontstaan al de eerste aanzetten voor de industriële revolutie die even na de industriële revolutie zet door. Ik vraag natuurlijk nu al met zevenmijlslaarzen en in de loop van de 19de eeuw wordt die industriële revolutie onderbouwd met natuurkundige kennis.

[00:02:51]

Dan beginnen we te begrijpen hoe het in mekaar zit en daardoor door die ontwikkelingen in de late 17e eeuw, in de 18de eeuw, in de 19de eeuw. Nemen wij een enorme voorsprong op de rest van de wereld die vooral technologisch van aard is. Ha ja, wij wij ontwikkelen het machinegeweer. Daar waren ze elders niet opgekomen. Een beetje een gruwelijke ontwikkeling, maar blijkt erg effectief te zijn in allerlei situaties. Het machinegeweer, de CIA bij oorlogsschepen, heftigste beroep met ontstaat er een oorlog tussen de Opiumoorlog, tussen Engeland en China?

[00:03:25]

Ga op de achtergrond niet in. Ja, die Chinezen hadden hele lollige jonckheer, maar de de Engelsen hadden bij het stoommachines aangedreven boten met kanonnen door op die uiterst effectief! Waren. Die Chinezen waren totaal kansloos, terwijl de toen al veel meer Chinezen waren dan Engelsen. Maar de technologische voorsprong was zodanig dat wij in feite een groot deel van de wereld hebben veroverd die over sinds die tijd van West-Europa speelt. Allang niet meer zo'n prominente rol natuurlijk. Als het gespeeld heeft tussen nou ja zeg maar euh.

[00:03:57]

Tussen 1700 en 1950. En er is veel veranderd in de wereld en zien dat in China bijvoorbeeld in een nieuwe en ambitieuze economische macht is opgestaan. Overigens was de Chinese economie al in 1800 groter dan de dan de grootste economie ter wereld. Dan vallen ze sterk terug. En nu hebben zij het kunstje ook natuurlijk. Want dat kunstje van de wetenschappelijke ontwikkeling, ideeën, technologie, dat kun je afkijken. Denk aan de Japanners. Dat zeiden ze al in de Meiji restauratie.

[00:04:29]

Dat moment zegt denkende Japanners ja, wij moeten dat ook doen hebben en moeten ook wetenschap technologie ontwikkelen. Wat dan? Nou ja, en binnen. Dat blijkt als je het goed organiseert de zaak op. Op een rij heb. Met name ook als je wetenschappelijk onderwijs en je technische onderwijs goed organiseert, dan kun je echt in. In 30 40 jaar kun je van een relatief achterlijke samenleving kun je in een moderne samenleving maken. Kijk naar China. Kijk naar Japan in de negentiende eeuw.

[00:04:59]

Ja, dat is het keerpunt, kan ook nog komen. Kan het nog zijn dat zij straks slimmer zijn dan wij zijn? Dat zou kunnen. Het zou best kunnen als ze het beter organiseren.

[00:05:08]

Ja ja, dus ik zou als ik goed door iedereen het zou kunnen zijn dat Afrika straks denkt van nou jongens. De geschiedenis draaien ze eventjes.

[00:05:16]

Ja dan zullen ze de boel daar toch wel een heel stuk beter moeten organiseren dan ze dat tot op heden hebben gedaan. Moet ik zeggen. OK, maar dat is de. Het feit dat wij eigenlijk begonnen zijn aan de industriële revolutie en het gebruik van fossiele brandstoffen natuurlijk. Waar we ondertussen ook weer spijt van hebben gekregen, want die hebben allemaal negatieve effecten. Maar dat is niet zo'n oud probleem dat is oplosbaar. Dat is de reden dat wij tijdelijk een enorme voorsprong hadden, eigenlijk op de rest van de wereld en dus ook belangrijk om die voorsprong te behouden.

[00:05:45]

Uit deze studie is niet te behouden. De Chinezen en de Japanners kunnen precies sterker nog beter een Japanse auto kopen dan een Franse auto. Ja, maar als een stukje zelf een verdediging is, is die voorsprong wel belangrijk. Je moet wel, maar die voorsprong is. Kijk bv. Wetenschap is en technologie zijn toch grotendeels mondiale processen geworden. Als jij Zwolle-Zuid vindt jij, je maakte een tijdje iets lollig zijn alle lof voor je patent? Verloopt geloop na 16 jaar en haar kennis steekt Japan net zo goed.

[00:06:14]

En ondertussen hebben ze misschien een lollige product dan wel verbeterd. Zo gaat het thema land in Engeland wat wat enige tijd aan betrekkelijk klein land, wat een enorme voorsprong gehad op de rest van de wereld. Hmm. En ja, die die voorsprong is natuurlijk al lang verdwenen.