Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
Proofread
[00:00:00]

Het Fossum dat bij horen draagt, luistert naar Maarten van Rossem, de podcast. Ik ben Tom. Hij kan jullie horen. In deze aflevering beginnen we met de politiek.

[00:00:11]

Ik heb begrepen dat dat mondkapje eigenlijk vrij nutteloos is, afgezien van een enkeledagen nuttige eigenschap, namelijk dat het anderen beschermt tegen jouw eventuele besmettingsgevaar. Dat is niet beschermd. Jou niet, jou zelf niet beschermt anderen tegen jou. Ik Auvers kan bij deze ontrollen. Inderdaad nationaal nieuws. Ik ben absoluut niet van plan om een mondkapje te gaan. Nee nee, omdat ik niet de indruk heb dat ik het heb. En als ik de indruk zou hebben dat ik het had.

[00:00:42]

Dan bleef ik thuis en belde de huisarts.

[00:00:44]

Maar stel, je gaat met het openbaar vervoer, dan wordt het verplichte. Ik kan je ook één brdeze ook een belangrijk nieuwsfeit mededelen dat ik niet van plan bent om me in het komende jaar het openbaar vervoer te gebruiken.

[00:00:56]

Dat is ook genoteerd. Ja, wij ook weer. Maar goed. Is het opvallend dat we die draai maken om Virgina goed te kunnen? Bijna niet anders.

[00:01:06]

Mijn indruk is dat er binnenskamers is dat er al bier kraakt. En daar zijn twee factoren die een rol spelen in het besluitvormingsproces. Dat is primair natuurlijk. De afvlakking van die Karreveld als punt één, maar twee is duidelijk te druk uit het buitenland. Ja, je begrijpt dat die Nederlandse voetballers zich een beetje gerekend voelen dat wij de competitie niet afmaken terwijl die Duitsers weer zijn gaan voetballen. Ik weet niet precies wanneer, maar op vrij korte termijn heb ik begrepen waardoor ze veel beter getraind dan het nieuwe seizoen zullen beginnen dan onze voetballers.

[00:01:40]

Ik zie dat Nederlandse ja zijn daar wel bij. Maar goed, de stad is een beetje een punt. Hoe doen ze het in het buitenland? Het is duidelijk dat het buitenland een beetje mee stuurt. En als het buitenland wat op ons lijkt, gaat Dick wel om op ons lijkende buitenlanden. Als die dingen doen die wij nog niet hebben, is het duidelijk dat er een goeie kans is dat wij dat ook gaan doen. En dan is er natuurlijk de druk van onderop.

[00:02:04]

En je kunt van boven allerlei prachtige maatregelen uitvaardigen. Maar als een groot deel van de publieke opinie of van de mijnindustrie om het in dit geval heel letterlijk te benoemen denkt van ja, ze kunnen maar wat. Dat is maar niet meer nodig dan. Dan kun je kunt het ook niet handhaven in feite. De Utrechtse politie rijdt twee keer per dag met een operette door het park. Maar je voelt een laagje water dat dat niet voldoende is voor de handhaving op wat grotere schaal.

[00:02:31]

Je ziet dat die twee dingen mee beslist hebben. Bij de allereerste curven en dan het Babak doet het buitenland. En wat is de algemene stemming in het land? Hadden we de vorige keer?

[00:02:43]

Hadden we het over de economie? En toen was je best wel kritisch dat je zelf helemaal geen geen woord gerept over de economie in het verlengde van de maatregelen die nu genomen wordt. Ligt ook dat de sectoren weer open kunnen. Restaurants werden genoemd. Andere plekken, ook musea zijn bijvoorbeeld genoemd. Denk je dat ook de economie weer gaat aantrekken? Met andere woorden dat we divi curven krijgen? Of zeg je nee jongens? Pas op, want het ergste kan nog komen.

[00:03:12]

Nou, dan weet ik niet. Ik heb al vaker gezegd als ik al die dingen zou weten die mij gevraagd werden, dan zat ik hier helemaal niet met dat lullige telefoontje in mijn handen. Maar dan dan die ik in een enorm kantoor met tientallen blitse secretaressen interna en bepaalde ik het beleid van een klant. Niet alleen voor Nederland, maar van heel West-Europa, de Europese Unie. En misschien zou zelfs Xi Jinping vannacht al even bellen om te vragen wat er al zo van vindt.

[00:03:41]

Laten we dat tegen vooropstellen. Ik ken ook Pane eenvoudige bejaarden achter zijn bureau en ik denk wel dat de economie weer wat beter gaat draaien. Met deze maatregelen Malatya de sector die het hardst getroffen is, bijvoorbeeld de horeca. Je moet nu op je maar op het terras zitten, maar op anderhalve meter afstand ziet hij twee mogelijkheden. Of de terrassen zullen nog veel groter worden dan ze nu al zijn. Mogelijkheid 1 Dat denk ik niet. Alles zal gebeuren.

[00:04:08]

En dan is het maar de vraag of je met de huidige versoepeling een horecabedrijf is als je qua rendement op de been houdt. Dat is niet mijn indruk eerlijk gezegd. Herin in cafés en restaurants is de kans dat je op anderhalve meter ook nog geld verdient. Die lijkt mij betrekkelijk klein wat betreft de economiede markt. Maar laten we even kijken naar macro economische mogelijkheden. Ik begreep dat de EU voorspelt of de ECB de bank nog even vergeten, maar een geleerde instelling die voorspelt dat de Nederlandse economie met 6 punt 75 procent zal krimpen en dat het jaar daarna zal groeien met 6 punt 25 procent, waarbij de krant thans somber meldt dat dat minder is dan de ander.

[00:04:54]

Extreem goed en niet heel veel minder dan de krimp. Dus ik denk dat ze met de. 2 2 kan alles wel weer op het oude niveau terug zijn. Het gevaar van dit soort situaties is natuurlijk dat in de haarvaten de economie kan afsterven, dat er dus allerlei kleine start up bedrijfjes of een aardig initiatief is dat direct de nekslag hebben gekregen onder deze omstandigheden. Vooral omdat ze ook waarschijnlijk niet in een of ander steunprogramma's zullen vallen. En voordat het theater zich hersteld hebben zou je verdienen ook nog wel wat extra vind ik.

[00:05:31]

In de komende maanden. Hij gelooft er niet in, dat maakt mij. Macro economisch maak ik mij op de middellange termijn helemaal geen zorgen, te meer niet omdat de vraag is of ik zelfs de middellange termijn wil gaan halen natuurlijk.

[00:05:46]

Ja, dan kun je beginnen, want dan kun je ook inderdaad zeggen van het wat. Wat kan men ons geven? Inderdaad, een markt. En daar zijn mensen die zeggen ja, dat is een natuurlijke opschoning hé. De bedrijfjes die sowieso niet zo gezond waren die van een Yom. Die zijn we kwijt. En we kunnen een soort van Rie start maken met Armeen.

[00:06:01]

Ik geloof dat ik vorige keer al de metaforen heb gebruikt die dateert of die stamt van morrend Bafort. Pas als het eb is, kun je zien wie zonder zwembroek zwemt. En dat geldt natuurlijk nu ook een bijzonder geloof ik ook wel dat zo'n. Kijk, dit is echter opschudden van een hele samenleving en dus ook van de van de economie. En dat heeft negatieve effecten, maar kan voor hetzelfde gevoel ook heel positieve effecten hebben. Mensen die plotseling in een leven in een crisis raken.

[00:06:31]

Dat kan heel vervelend zijn en ze kunnen voor de rest van hun leven depressief worden. Maar het is ook heel goed mogelijk dat ze een andere richting inslaan. En plotseling blijken ze een geweldig succes te zijn, iets wat ze nooit aan gedacht hadden. Tarkan is een moeilijk te voorspellen, dus het zal positieve en negatieve effecten hebben, zoals vrijwel alles.

[00:06:53]

De premier prees de verantwoordelijkheid tot nu toe van alle Nederlanders. Denk jij dat dat de komende periode waarin de alles wordt versoepeld en die anderhalve meter maatschappij mensen weer naar kantoor kunnen en afstand moet houden, de scholen weer mondjesmaat open gaan? Dat dat gehandhaafd kan blijven ook als er mooi weer aankomt bijvoorbeeld.

[00:07:12]

Nou ja, dat dat impliceerde dat straks zal. Dat wordt deels gestuurd door Kuck. Eenvoudige waarneming in de samenleving. Krijgen mensen er genoeg van? Nou, dat blijkt snel genoeg. Dat is ook afhankelijk van de cijfers die dagelijks gepubliceerd worden. En dan is al die tweede interessante factor het buitenland, een stuk in Duitsland. Van alles wat wij niet mogen. Dan beginnen wij natuurlijk wel te morren en te zeggen ja, waarom zijn eigenlijk geen Duitse deelstaat geworden?

[00:07:39]

Dat zou onder de huidige omstandigheden bijzonder praktisch zijn. Misschien kan zo Paal onder andere omstandigheden, maar daar wil ik van af zijn.

[00:07:47]

Dan maken we nu aflevering over. Ook interessant. Welke thema's vermoed jij? Gaan we kijken? Want nu is het nieuws gedomineerd, nog steeds wonen. En dat zal nog wel een tijdje blijven. In de slipstream daarvan welke ontwikkelingen gaan het gesprek van de dag bepalen? Liggen die ook in het verlengde van wat we nu hebben meegemaakt?

[00:08:07]

Nou, het lijkt me dat die het gesprek van de dag voor zover er zoiets bestaat, omdat je constant talkshows grotendeels in beslag worden genomen over kat door kattenfilmpjes. Deze rare klank zal het gesprek van de dag, dus ze zouden ook wel omgedoopt kunnen worden tot het huisdier van de dag. Henson Co. En zijn komische effecten. Maar ik denk ja, wat een belangrijk debat onderwerp zal zijn in de loop van dit jaar is door het Amerikaanse presidentschap. Zo zal de zittende gek gebit Nordaustlandet er toch in slagen om een Ozaki vier jaar te blijven zitten.

[00:08:44]

Dat is niet. Dat laatste is jammer genoeg niet uitgesloten. Ik denk dat de discussie over de Europese Unie en de grootse plannen die de nieuwe commissie heeft ontvouwen. Dat dat debat door zal gaan dat ook in Nederland zeer relevant zal zijn. Het debat wat wij eigenlijk zelf van de Europese Unie vinden, het stadium op Kolkstraat heeft laten merken dat wij daar toch grondig anders over denken dan vrijwel alle andere landen. Afgezien van de bekende trackball meterstand hebben zij zelfs door Duitsland in de steek gelaten.

[00:09:15]

Dus het is denk ook voor het zittende kabinet van eminent belang om Louwes uit te vinden wat ik van die EU vinden en welke kant het met die EU op zou moeten gaan. Want wij zijn daar in Nederland toch wel verrassend ambivalente in. Wat ik voor een volledig export afhankelijk land wel een hele wonderlijke zaak vind, laat ik het daarbij zeggen. Als wij een soort van autarkie waren met een heleboel dennenbossen, dan hoeven je er niet wakker van te liggen.

[00:09:41]

Maar dat zijn we helemaal niet. Dus ik zou zeggen laten we daar nou eens over nadenken. En dan liggen er nog alle hele zware dossiers van de regering van de zittende regering. Dat is natuurlijk het pensioenakkoord. Dat is alleen maar in algemene termen gedefinieerd. Dat moet nog ingevuld worden. Dat is voor velen in Nederland voor mij nou gelukkig weer niet. Ja, ik behoor tot de kwetsbare groepen, maar op sommige punten helemaal niet. Maar volgens velen is dat toch een heel interessante kwestie.

[00:10:11]

Er is een akkoord over de stikstof, maar daar horen we verbazend weinig over. En ik denk dat we de discussie moeten voeren in de komende jaar. Maar in de tijd hebben we twee jaar Sijmen gedoogd. Althans toch, en is gedoogd door de PVV. Dat is koeling, slecht afgelopen avontuur geworden. En nu zien we dat het CDA altijd de christelijke boodschap die markt veel mogelijk blijkt, steeds in de praktijk. Het CDA is met het forum in zee gegaan in Brabant en ik denk dat dat zal leiden tot een vrij ingrijpende discussie in de Nederlandse politiek.

[00:10:47]

Prima landelijk. In het CDA kan je met zo'n partij samenwerken. Is partij samenwerking mogelijk? Een partij die beweert dat alle andere partijen bezig zijn om het vaderland te vernietigen? Wat toch op zichzelf een vrij eigenaardige bewering is? Als ze dan nog zeggen dat het coronavirus veel schade veroorzaakt. Dat weten we wel. Maar om nou te zeggen dat alle andere partijen. Er zijn wel meerdere partijen op dit moment bezig zichzelf te vernietigen, maar dat is weer een andere discussie.

[00:11:17]

Je kunt niet, zo heeft gezegd, het is een en een provinciale discussie. Landelijk gezien speelt de discussie of er met voeren voor democratie in zee gaan.

[00:11:25]

Ik moet zeggen dat ik dat echt lamlendige lulkoek eerste klas vind. Dit straalt af op het hele CDA en. Dit is toch ook wel een ezel? Stoot schreiend gemeen niet twee maal aan dezelfde steen waar het CDA dus wel is. Het zou wenselijk zijn als je iets meer in het Nieuwe Testament zou lezen. De andere kanten, want opnieuw.

[00:11:45]

Volgens mij ook mensen in de provincie van Tweedy aan het worden. Die zeiden van ja, jongeren willen ook vooruit en proberen in ieder geval wel als partijen vertaald Evenblij geworden om een werkbare situatie te creëren. Dit is schijnbaar een werkbare situatie, dus tegen.

[00:12:00]

Nee, daar gaat de discussie over. De hele andere vraag is er samen met Forum voor Democratie. Gezien de uitgangspunten en de beleidspunten van Forum voor Democratie een behoorlijke situatie denkbaar in werkzame situatie denkbaar. Nou, dat lijkt mij niet even naar de wezenlijke punten van het forum kijken. Dat is uit de EU. Nou, ik ben zou verbaasd zijn als het CDA ook uit de EU zou willen. Moet ik eerlijk bekennen. Dat is terug naar de die minder op provinciaal gebied.

[00:12:29]

Ja, maar het is wel een discussie waar je het over zult moeten hebben. Want ja, politieke verantwoordelijkheid is politieke verantwoordelijkheid. Als je toch gaat uitstralen dat je de EU ook niet zo belangrijk vindt en dat die misschien wat afstand zou moeten houden enzovoort. Omdat Stikstof besluit uiteindelijk ook een besluit is wat de EU betreft. Nee, ik moet zeggen dat die discussie moet gevoerd worden en ik ben van de discussie in het CDA niet onder de indruk. Daar moet ik erbij zeggen dat ik nog nooit onder de indruk ben geweest van een discussie in het CDA.

[00:13:02]

Dus is ook niet veel nieuws onder de zon. En ik vermaak me enorm met denken en 50+. En ik mag werkelijk hopen een klein schietgebedje ook al gedaan. Laat deze vervelende ruzie ruziemaken en de dwergen van het toneel verdwijnen. Maar ja, goed.

[00:13:19]

Henk Krol heeft ambitieuze plannen met 50Plus, maar daar wordt niks mee.

[00:13:25]

Hoe? Hoe vind je trouwens hoe hij zich heeft opgesteld in die discussie? Dat die partij al geregistreerd is? Hij zegt zelf nou goed, dat was voor mij. Dat heb ik gedaan omdat ik dacht maar dan heb ik altijd een escape. Is die oprecht? In die uitspraak denk je.

[00:13:40]

Ik heb geen flauw idee heeft. Ik weet Hembery waar de discussie over gaat, maar het is heel karakteristiek voor dit type van kleine en of nieuwe partijtjes dat er binnen no time enorm minder ruzies uitbreken. En dat komt natuurlijk door de rekrutering van mensen voor dit soort van partijtjes. Omdat geen weldenkend mens lid wordt van een dergelijk partijtje. Want als je een weldenkend mens bent, zoek je naar wat grotere partijen waarvan je zou kunnen vermoeden dat ze met een Melsens verantwoord beleidsprogramma er op nahoudt, maar op het moment dat er knopen worden.

[00:14:16]

Ik maak mijn abonnement nog even af. Ja, daarom zijn die kleine partijtjes altijd. Die zitten allemaal vol met mensen van twaalf ambachten. Dertien ongelukken met mensen die ieder in t leven niet veel van terecht hebben gebracht. Ik weet het misschien nooit komen wordt gekregen. Ooit had gedeputeerde ergens en bovendien zo'n Kamerlid als grapje. Dat betaald helemaal niet slecht. Voor iemand die verder niks kan is dat helemaal zo gek niet. Dat is het probleem waar nieuwe partijen al denken aan de aandacht aan de LPF fractie indertijd toe.

[00:14:50]

Als je waarschijnlijk nog vrij jong had. Herben jaja, die met de die hele club. Daar zaten drie mensen bij die na konden kijken naar binnen er recent uit een gekkenhuis ontsnapt. Is dat jou dan dat je ziet? Kijk aan hoe het met de LPF is afgelopen dat de stukken tragikomisch verhaal en nog eens een grootse operette over geschreven moet worden. Maar tragikomisch is het wel. En je ziet dat hier nu ook weer. Dus ja, ik ga natuurlijk ook de lectoraat niet oproepen om na en na te denken bij dat stemmen op eventuele nieuwe partijen.

[00:15:24]

Stopplaats vrij aardige karikatuur, ergens van een nieuwe partij die de nieuwe pers koopt. Vrij geestig. Ja, het electoraat is ook. Kijk, laat ik laat ik deze argumentatie afsluiten met de eenvoudige mededeling als de democratie ergens blijvend de nek wordt omgedraaid, is dat uiteindelijk altijd het gevolg, nietwaar van de keuzes die kiezers gemaakt hebben.

[00:15:50]

Ja, het is wel de partij die gezien de doelgroep in potentie heel veel mensen aan zich kan binden met 50+ met een vergrijsd land als Nederland.

[00:15:59]

Sterker nog, die groep wordt steeds groter. Zo zit ik ook in India en denk je dat ik wel eens heb overwogen om op 50Plus te stemmen. Ik vermoed van niet. Nee, dat heb je goed geraden. De enige de enige organisatie die ik zo 1-2-3 weet te verzinnen die voortreffelijk gebruik maakt van het feit dat er steeds meer ouderen Nederlanders koba percentage gneis. Dat is eigenlijk Omroep Max die die bedient de doelgroep eigenlijk op een vrij verdienstelijke manier je anders kunt niet noemen.

[00:16:31]

En het blijkt blijkt achteraf gezien een voortreffelijk idee te zijn geweest. Maar 50 plus, nee, dat is wel een wanhopig groepje. Ook in dit seizoen af bij deze. Nog even een vraag over Hugo de Jonge, die zich nu ook geweldig kan profileren vanuit zijn rol. Is die al bezig met een oog op de verkiezingen, denk jij? Achter de schermen?

[00:16:55]

Nou, dat denk ik wel. Mijn mijn indruk is maar ik ken nog Wopke ken ik nog. Hugo de Jonge spreek je ook niet dagelijks. Maar ik heb de indruk dat ze allebei wel graag de leider van het CDA willen worden. Wat ik op zichzelf al een heel opmerkelijk streven vind als de leider van het CDA wil worden. Maar goed, daar zitten ze nu eenmaal in. En als ik een advies mag geven, dan zou ik zeggen neem Hugo de Jonge en niet Wopke.

[00:17:20]

En waarom nam Bob een beetje aan? Terminale arrogantie leidt. En waar baseer je dat op op zijn op treden? Het is duidelijk dat Wopke nooit in zijn leven enige vorm van tegenslag gekend heeft. En het is voor een politicus denk ik heel nuttig om enige tegenslag in zijn leven te hebben.

[00:17:40]

Maar wat doe je nu op een specifieke situatie rondom discussiegroep met met Zuid Europa?

[00:17:45]

Ja ja, ik denk dat dit alternatief veel schade heeft aangericht zonder dat dat nodig was. Dat was helemaal niet nodig. Dat zweert de bekende bestraffende vingertje van ons Nederlanders dat andere landen minder goed afbrengen dan wij hebben opeisen. Ook wij zijn indertijd gesteund door de Europese Unie. Dus ik zou zeggen je zult het daar toch met z'n 27 en met mekaar eens moeten zien te worden. En dan, als je dan voortdurend iedereen de les leest, dan maak je jezelf niet populair mee.

[00:18:15]

Als je mensen al de les te lezen, doe het dan niet in het openbaar. Dat is niet verstandig. Juist Nederlanders zouden dat moeten weten. Hij heeft excuses voor aangeboden. Ja, dat is goed, dat juich ik van harte toe. Maar het feit dat die dag gedaan is, betekent al dat het vrij ernstig was. Dus als ik. Ik ben geen CDA lid. Ik zal niet meeste en met Kai-Mook ook uiteindelijk niets schelen. Maar ik zou de grote jongens.

[00:18:40]

Al was het maar vanwege die schone.

[00:18:44]

En wij gaan onder de zonnebank. Volgens mij heeft iedere keer gezegd. Dan hebben we natuurlijk nog Mark Rutte naar die sterren als altijd herrie waard.

[00:18:51]

De koers die die doet. Die doet het vrij goed toch? Ja ja, absoluut. Hele lastige klus omdat het ook zoiets is weet je. Waarbij je altijd wel alle dingen goed doet, maar iedereen voortdurend druk op je vingers kijkt en direct gaat roepen dat je het niet goed doet. Dus ik moet zeggen het is een hele lastige onderneming waarvoor die staat. Je had natuurlijk ook niet verwacht dat het zo zou lopen, maar ik vind dat DTL tevreden stellen doet.

[00:19:20]

En dan je het Japans gevoel dat je één van de weinige verstandige VVD is.

[00:19:28]

Jesse Klaver, daar zat jij laatst mee aan tafel. Er wordt wel eens geroepen van ja, het gaat zoveel over de de bewindspersonen, de bestuurders dat de oppositie weinig ruimte krijgt om zich te profileren. Klaver Die zat wel aan tafel. Die had er nog een uitspraak over het salaris volgens mij van de premier in Australië en hij vond de vraag werd gesteld zou je dat ook doen? Heeft Klaver een beetje ruimte om zijn ideeën voor het voetlicht te brengen? Nu denk je echt zoals hij wil.

[00:19:55]

Volgens mij zijn er in Nederland als je dat als je zegt narcotica Labourleider Verschooren dan alle kans. Je kunt naar de werkplaats neem ik aan de GroenLinkse en hij zit in tal van talkshow zijn. Hij kan in het parlement zijn zegje doen. Dus ik. Lijkt mij dat de oppositie alle ruimte heeft om iets verstandig te zeggen. En tot op heden Goorseweg. Het hebt is de oppositie terug te trekken eens met het gevoerde regeringsbeleid. Wat ik gezien heb is vooral gehakketak over die kapjes over die mondkapjes en daar begin ik toch niet aan.

[00:20:28]

Dus nee, je mag ik zelf maken, want je mag ook zelf maken, zei Rutte.

[00:20:34]

Ja, ontzettend leuk kinderen, maar ik ben niet handig, dus dan weet je zeker dat ik besmet wordt als ik zelf een mondkapje zou maken. Maar ik moet zeggen ik ben bij de tandarts geweest deze week. Nou, zoals DSR als de assistent en de tandarts uitgedost waren, was indrukwekkend. Ik had ze op straat niet herkend en zagen ze eruit. Nou ja, volledig uitgedost alsof ik. Alsof ik één van de meest besmettelijke. Alsof ik de builenpest mee binnen binnenbracht bij wijze van spreken.

[00:21:02]

Nee moet zeggen, dat leek me tiptop in orde.

[00:21:05]

Misschien een idee voor de kappers om dat over te nemen?

[00:21:10]

Iedereen blijft zeggen dat men de kapel moet begonnen ermee, dus om de mensen te ergeren. Sterker nog, even uit.

[00:21:17]

Je hebt wel je baard wat korter gemaakt volgens mij. Ja, dat heb ik ook gedaan op beleefd verzoek van mijn echtgenoot. Die vindt het maar niks. Dat kriebelde. Nee, ik heb er geen last van. Zij heeft er ook volgens mij niet zo erg veel last van. Je bent aan het uitkijken als ie lang genoeg wordt. Ja, als een. Klaartje Misschien moet dat afknippen straks, als die lang genoeg wordt. Ik zit op te babbelen met dat beeld.

[00:21:42]

Als de jongere nog wordt, krijgt die iets zachter Frans over zich heen. Ooit is het één en al ongekende souplesse.

[00:21:53]

Kijk, ik heb nog één punt en dan dan kunnen we de afgrond. De koning had natuurlijk ook een toespraak, kreeg veel complimenten.

[00:21:59]

Wat vond je van? Voor zijn doen keurige toespraak wat Frits Abrahams schreef vandaag in NRC. Dat leek me een heel verstandige observatie, was netjes zelf geschreven. Ja, meestal is dat helemaal niet zo. Maakt die de indruk dat ie daar niet gelukkig mee is? Maar wonderlijk, zoals zijn observaties over zijn grootmoeders en de overige arcadische overgrootmoeder. Ik moet wel even nauwkeurig blijven overgrootmoeder, namelijk dat hij het gevoel had dat er altijd mee geworsteld had. Dat zei het Nederlandse volk in de steek zou hebben gelaten in mei 40 en ik eigenaren ben.

[00:22:37]

Ik kap nou met de koning niet eens. Ik sta op dat punt heb ik meer begrip voor zijn overgrootmoeder dan iedereen in de krant. Ik vond het. Ik vond het verstandig dat Wilhelmina verkast is naar Londen, want anders had ze natuurlijk als je hier was gebleven alleen maar fijn. Solidair met het Nederlandse volk weet ik niet meer. Maar dat betekent toch dat je op enigerlei wijze in relatie met de Duitse bezetter zou moeten ontwikkelen. En daarna weet je hoe dat afloopt.

[00:23:03]

Na vijf jaar, dan heb je het toch allemaal verkeerd gedaan en vrije schop onder je kont om zo iets zo met Leopold terug aan België. Ik weet nog niet precies hoe dat zit. Maar dat dacht ik. Nee, ik begrijp best dat de koningin koningin Wilhelmina in 40 al op advies van haar kabinet naar Londen is vertrokken. Ik zie dat helemaal niet als een gebrek aan solidariteit met het Nederlandse volk. Is wonderlijk genoeg was ik het met de achterkleinzoon niet eens, wel met de overgrootmoeder.

[00:23:37]

Kijk met mooie woorden maar af en sluit. Heb je enig idee Maarten? Wanneer we weer de mogelijkheid hebben om inderdaad in zalen misschien op een kleine klein gezelschap in ieder geval op te treden?

[00:23:48]

Nou ja, wat trek ik in het gemeen? Zo'n beetje drie tussen de drie en vierhonderd mensen voordat ze in Nederland weer bij mekaar kunnen komen met 400 mensen. Iets waar die bovendien voortdurend de tranen over de wangen hebben. Biggelaar vanwege mijn fantastische voordracht. Nou, dat kan volgens mij nog wel even duren. Ik zou allerlei dingen worden uitgesteld en het komische is dat ze aanvankelijk allemaal uitgesteld zijn tot september oktober van dit jaar. Maar ik schat dat een beetje theater en niemand Jelavic.

[00:24:23]

Misschien in december ook allemaal afhankelijk van ontwikkelingen die op dit moment niet voorzien worden van een virus. Ik bedoel een vaccin ontwikkelen op vrij korte termijn. Wat ik niet uitsluit als die situatie er ook weer heel anders uitziet. Maar dat ik voor 400 man kan optreden in Coevorden, dat zie ik voorlopig niet gebeuren.

[00:24:44]

Maargoed, tot die tijd en ruimte om het boekje verder te schrijven waar je mee bezig bent schiet goed op dat Achtergael. Nou goed.

[00:24:51]

Een grote dank weer voor je tijd en voor je mooie inzichten.

[00:24:55]

En ik zou zeggen heel graag een volgende keer ook tot de volgende keer per avond. Dit was Maarten van Rossum, de podcast abonneren op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Meer informatie vind je op. Is de wereld gek geworden? Pieternel?