Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
Proofread
[00:00:00]

Van Rossem Terwijl je luistert naar Maarten van Rossem de podcast. Ik ben toen Jesse. Deze aflevering gaat het game over de versoepeling van de Covic. Negentien maatregelen.

[00:00:12]

Ik ben heel blij dat het onderwijs gedeeltelijk kan opstarten of althans in het lager onderwijs kan opstarten. Tegelijkertijd blijf ik bij mijn aloude bezwaar dat het niet helemaal duidelijk is of er werkelijk goed wordt nagedacht over de relatie tussen het middel en de kosten van het middel en de kosten van de ziekte. Dat blijft een beetje in de lucht hangen. Hoe groot zijn die economische effecten? Daardoor hebben we niks gehoord. Hoe lang moet dat allemaal duren? Zijn die kosten überhaupt te dragen?

[00:00:43]

De overheid kan een tijdje stimulerend financieren. Maar hoelang kan de overheid stimulerend financieren? Hoe groot de kans dat onderdelen van de economie simpelweg afsterven als je dit langer laat duren? Waar liggen precies die risico's? En hoe weet je of tegen de medische risico's die je tegelijkertijd ook loopt? Eén van de grootste paradoxen van deze hele onderneming is dat het altijd de bedoeling was om de zwaksten te beschermen. WAO'ers, personen, personenzorg ik boven de 75 met allerlei kwalen.

[00:01:18]

En wat blijkt nu dat we alle allerzwaksten, namelijk mensen in verpleeghuizen? Volstrekt onvoldoende beschermd. En dat die bij de duizenden doodgaan? Dat is toch een beetje een paradoxale situatie? Ik vind nog steeds paradoxaal dat andere mensen met zeer ernstige levensbedreigende ziekte kennelijk tijdelijk in de wacht zijn gezet. Alleen vanwege die korona toestand vind ik ook merkwaardig zeggen. Was er een alternatief? Dat weet ik niet precies. Want laat ik voorzichtigheidshalve zeggen God, ik ben blij dat ik deze besluiten niet hoeft te nemen.

[00:01:50]

Ik zit maar in mijn studeerkamer. Een grote puinhoop is, zoals iedereen waarschijnlijk zou zeggen.

[00:01:56]

Tijd om op te ruimen, nu opruimen, maar dan ga ik niet doen. Ik ben er beleefd dat je niet meer hoefde op te ruimen. Je loopt dat risico dat je zelf orde opruimt. Wat ik zeg, wat ik alles wat ik erover zeg zijn suggesties. De suggesties van iemand die aan de lijn staat, die niet meespeelt in het spel, die natuurlijk ook niet tot in het laatste detail op de hoogte is van cijfers en onderzoeken. Maar nogmaals, mijn bezwaar is een beetje dat ik graag zou willen.

[00:02:26]

Horen we ook van het kabinet en de minister president niet? Waar waren eigenlijk de grenzen van de middelen ter bestrijding precies liggen?

[00:02:35]

Heeft u helemaal niets over gezegd? Heb je daar uiteraard wel de kranten? En die ontwikkelingen volg je. Er zijn ook wat voorbeelden uit andere landen in bijvoorbeeld Zweden, die door een hele andere manier doen.

[00:02:47]

In Zweden zijn ze wel wat liberaler dan hier. Ik begrijp dat daar door omstandigheden ook iets meer van een dergelijke aard zijn dat je Batticaloa kunt zijn, al weet ik niet precies wat dat dan is. Wat ik ook miste is eigenlijk de grote lokale verschillen in Nederland. Als je kijkt naar besmettingen in de noordelijke provincies, dan is die maar een fractie van de besmetting. In de grote besmettingshaarden Zuid-Oost Brabant en Limburg had daar ook niet rekening mee moeten kunnen worden gehouden.

[00:03:16]

Ik miste ook een zekere creativiteit als het gaat om dingen die weer open zouden kunnen. Ik wil bijvoorbeeld dolgraag weten of ik naar mijn tandarts kan. Daar heb ik niks over gehoord. Iemand die werkt altijd met een mondkapje, met met handschoenen Hesiodus. Dat zou moeten kunnen, maar ik heb er niks over gehoord. Maar de contacten zijn wel genoemd.

[00:03:39]

Contact beroepen zijn genoemd, dat is niet toegestaan. Dus de kapper bijvoorbeeld, dat kan niet. Kan niet naar de kapper.

[00:03:44]

Al vind ik dat een bezwaar van een geringe orde. Maar ik vind de tanta zowel in kwestie. Er worden verschrikkelijke scheuren de kiespijn na. Kan ik dan niet naar de tandarts? Is dat? Moet ik dan door een kwakzalver en kies laten trekken ofzo? Wat zou ik graag willen weten hoe dat precies zit?

[00:04:04]

Maar goed, ik ben geen officiële instantie, maar ik heb vandaag wel gehoord van van vrienden die belden met de tandarts en konden daar ook terecht omdat ze daar eens maatregelen hebben getroffen. En dus ook weer opengaan.

[00:04:17]

Maar kennelijk heeft de overheid dan op dat punt toestemming gegeven. Want laten we wel wezen, Qantas is ook contact op. Je kunt geen gaatjes vullen zonder de patiënt aan te raken. Zo is het. En dan zou ik bijvoorbeeld neem nou eens een eenvoudig voorbeeld kleine musea waar relatief weinig mensen komen kijken. Ik ben er niet voor dat het Rijksmuseum opengaat, want daar moet iedereen uren in de rij staan om überhaupt iets te zien te krijgen. Dat zijn besmettingshaarden eerste klas.

[00:04:43]

Maar veel kleine musea trekken maar een beperkt aantal bezoekers per dag. Dat is heel makkelijk. Is dat een beetje op te delen in één overzichtelijke geholpen om ervoor te zorgen dat ze anderhalve meter bij elkaar afblijven? Dat zou toch een mogelijkheid moeten zijn, want ook dat. Allemaal dingen die even stil staan. Waarom zou je dat stil laten staan als er binnen de bekende regels van Boulevard Meter? En wat hebben we nog meer als Marianne Cappelle? Massaler verdroogde Hambach en krijg ik zo door wasbord ook een stuk kleiner, denk ik in de loop van de komende maanden.

[00:05:21]

Dat wil ik allemaal best doen, maar iets meer creativiteit ten aanzien van de mogelijkheden die er wel degelijk zijn binnen de bestaande regels. Dat zou ik wel aardig vinden.

[00:05:32]

Er zijn voorbeelden van horecagelegenheden. De trend is ook. Daarvan heeft het gezegd. Dat is niet specifiek genoemd, dus dat blijft gewoon zoals het nu is in deze periode. Dus die mogen niet over open, terwijl daar wel geëxperimenteerd is in verschillende horecagelegenheden. Met die afstand dus anderhalve meter tussen de tafeltjes. Ook met het bezorgen is een bepaalde manier beoefen. Eigenlijk is de boodschap nu aan die mensen, jongens. Bedankt voor de moeite, maar het gaat ook niet door.

[00:06:00]

Ja, ik weet niet precies hoe het is als ze zich wel aan de regels houden. Of het dan wel mag of dat het niet mag? Kennelijk dus niet. Kijk, die grote festivals, daar begrijp ik ook wel dat niet verstandig. Iedereen is staat bezopen energie aan elkaar en er wordt gezongen, dus dat moet je allemaal niet doen. Sowieso een zegen dat een zomer zonder festivals hebben het optimale 4daagse niet doorgaat juich ik van harte toe. Ga zelf wandelen hoeft toch niet per se.

[00:06:27]

Je hoeft er niet perse met veertigduizend mensen tegelijkertijd te wandelen. De show volstrekte onzin gevonden. Maargoed, het kleine creatieve oplossingen zouden toch in principe mogelijk moeten zijn. Ik begrijp van horeca dat een verdienmodel van een zodanige aard is dat ze nooit een cent zullen verdienen als de boel allemaal op anderhalve meter afstand moet staan. Dan moet je zeggen dat zou op z'n best kunnen als een hele tijdelijke overgangsmaatregel. Ook daar zou ik zeggen kijk eens wat mogelijk. Men geeft misschien op een aantal punten iets meer ruimte.

[00:07:02]

Kijk, als het nieuwe uitbraken zijn, kunnen we die waarschijnlijk makkelijker lokaliseren. Er moeten zo langzamerhand wel eens wat op gaan schieten met die kasten natuurlijk. Maar je ziet dat op de televisie bijvoorbeeld van alles mogelijk is. En daar zit zowel idioot om elkaar af. Maar goed, het wordt gedaan, die televisie uitzendingen zijn. Ik heb goede hoop dat de slimste mensen ook gaan maken met binnen het kader van de bestaande regels. En daar zou ik wel willen zeggen.

[00:07:30]

Probeer eens wat dan gaat het fout, dan merken we het in principe snel genoeg. Je zult toch uiteindelijk? Niemand gelooft toch voor het maken dat dit nog een jaar gaat duren? Dat is simpel. Dat is simpel. Niet te dragen worden samenleving niet. En bovendien hebben al die speciale regelingen voor kinderen het is niet zo gevaarlijk zijn, het ook nauwelijks krijgen en ook niet anderen besmetten. Maar het overgrote deel van de bevolking wordt in feite gegijzeld door betrekkelijk kleine rol van bedrijven.

[00:08:03]

En dan zijn we weer terug bij de klassieke dilemma's. Je ziet vanzelf dat dat jongeren het pand zullen. Die onvermijdelijke een reactie is mooi geweest. Wij krijgen het toch niet naast het krijgen rouwende zowiezo niet totaalcijfer merken het nauwelijks. Dus wij gaan wel wat soepeler met de regels om dat je een kwartier gaat kijken. De kinderen hebben nooit iets van aangetrokken van die regels. Misschien zijn ook grotere groepen die zich geleidelijk aan en minder van trek. Want vergeet niet, dit alles gebeurt alleen bij gratie van vrijwilligheid.

[00:08:41]

Het is niet hard, is niet handhaven, maar als een deel van de bevolking zij het verder wel stoppende mij. Dan is het niet haalbaar. En daarom vind ik dat de overheid ook moet delen in in wat meer creatieve oplossingen, bijvoorbeeld op lokaal niveau, ook op economisch niveau. Kijk eens wat daar kan. Je hebt een bedrijf waar ik veel een heleboel oude mensen werken. Nou ik zeggen. Wees voorzichtig, maar bij de meeste bedrijven werken helemaal niet Nederboelare.

[00:09:10]

Mensen dus. Maar wat ik zeg allemaal suggestie. Ik ben niet degene die zegt van ik weet het allemaal beter. Het is onbegrijpelijk dat dit op mij niet gebeld heeft, want ik ben helemaal geen deskundige op dit gebied. Nee, ik vraag.

[00:09:27]

Wat is voor jou betreft het? Het sentiment in het land op dit moment? De vorige keer heb je gezicht van de de. De mate waarin je luistert wordt naar het kabinet. Hangt ook af van hoelang het duurt duurt nu steeds langer. De kritiek zwelt aan op de vragen, bijvoorbeeld na de persconferentie. Die worden toch kritischer van aard? Wat is het sentiment wat jou betreft? Want hoe je om je heen?

[00:09:48]

Ik denk dat het sentiment nog steeds is. We houden ons aan de regels. Het zal wel nodig zijn. In die zin is de stap die vandaag gezet wordt ook een stimulans voor kijkers. Ze zijn wel bereid stappen te zetten. Alleen wat ik bepleit is misschien kun je op lokaal bepaald loswal wat andere stappen zetten. Misschien zou je iets creatiever na moeten denken over lokale situaties. Ik kom maar weer met mijn voorbeeld van de kleine musea. Wat is daar eigenlijk precies tegen?

[00:10:17]

Die bioscopen werden vermeld? Wat is daar precies tegen? Het trieste ijssalon om de hoek en daar staan de mensen. Ja, ik vind zelf volstrekt onbegrijpelijk. Die staan twintig minuten in de rij dat ze zich keurig aan de regels houden. Dus daar zijn daar zijn mogelijkheden geef. Geef iets meer ruimte om de mensen zelf te laten ontdekken van wat wel kan en wat niet kan. Vind het verstandig wat Ramzi Nassar afgelopen zondag heeft gezegd bij Buitenhof. Die had een mooi optreden zijn.

[00:10:47]

Eigenlijk moet ik bij het RIVM iemand van de kunstsector zitten om dat belang te vertegenwoordigen.

[00:10:54]

De kunstsector was aanvankelijk helemaal vergeten geloven toen 300 miljoen extra waren in gestopt. Het probleem met de kunstsector is wel een beetje dat je optreedt voor meerdere personen. Qtek duizend zesdeklasser worden familieleden en vrienden in het algemeen. Helemaal niet leuk omdat ze zo lang aan je gewend zijn geraakt dat ze niet meer op prijs stellen. Maar zolang mensen niet naar het theater kunnen of of andere vormen van massale aanwezigheid van personeel, zie ik niet goed in de hele kunstensector zou kunnen redden.

[00:11:33]

Wat je wel zou kunnen proberen is van alles wat je online kunt doen. Laat je wat meer op de televisie improviseren, nieuwe dingen, nieuwe dingen, dingen hebben torenen. Zender Nederland 3 waarvan niemand weet dat we daarmee aanmoeten. Naast de rollen om daar wat doron te experimenteren of Choices Kid Icarus achter mijn bureau blijven zitten. En hoewel ik in het begin niet kon verstaan wat er gezegd wordt, loopt het nu al redelijk, lijkt me.

[00:12:00]

Ik heb ook nog even een vraag over de apps waar afgelopen weekend de python was. Er is druk gedacht over hoe er in ieder geval met die apps ook in kaart kunnen brengen wie mogelijk besmet is en met wie die persoon ook contact heeft gehad. In Azië zijn er al voorbeelden van waar dat toch redelijk succesvol wordt gebruikt. Ik las een voorbeeld uit Polen ook waar mensen een selfie moeten maken op het moment dat ze een bericht krijgen in zo'n app. Zo zijn er legio voorbeelden.

[00:12:30]

Wat? Wat? Wat vind je van die technologie? Azië zegt Van Met die technologie bestrijden wij het virus.

[00:12:36]

Hebben ze gelijk? Nou, voorlopig was ik dat verhaal een beetje gevolgd. Eppo die EPST en de Nederlandse overheid. Op dat punt komt daar voorlopig geen bal van terecht. Kan dat allemaal niet. Werkt, volzit, lekkage gemaakt is door alle vergaren via het bekende toneelstuk als het gaat om het internet. Iedereen doet er deftig over en alle problemen van deze wereld 1-2-3 oplossen. En uiteindelijk sta je altijd op zo'n lezing waar die man weet niet hoe PowerPoint werkt.

[00:13:07]

Ook nu komt dat nog voor. Dus ik heb in die herbekijk niet zo'n geweldig vertrouwen en ik heb zelf al besloten om toch alleen alle uit te stappen. Vooral als totale zekerheid bereikt is, zou ik dat ding inladen. Daar komt bij dat ik ook geen nooit precies weet hoe je dat doet. Ik sta daar niet voor te trappelen om die hele privacyproblemen is voorlopig begreep ik helemaal niets aangedaan wat de Aziatische landen. Ja, dat mag van alles en nog wat.

[00:13:35]

Wat hier geluk niet mag. China is een totalitair land. De staat vergelijk ik mij niet graag mee. Blati apps. Het verhaal is tot op heden vooral een tragikomisch drama. Helder, zoals dat zo vaak is als het over internet, gaat het om eventjes de manier waarop de tv ermee omgaat.

[00:13:58]

Nou, we zien bij op 1 dat er afstand wordt gehouden. Jinek probeert dat ook. Tenminste, als ze lief zijn. Was deze week een opname waaruit bleek dat als de camera's uit zijn of als het reclameblok draait, dat mensen dan toch wel erg dichtbij komen. Jij zit natuurlijk met de opnames van De Slimste. In hoeverre word je in de TV Wereld serieus rekening mee gehouden? En is het geen show die opgevoerd wordt?

[00:14:23]

Zo van kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Ik heb tot nu toe geen opnames gemaakt en ben ook niet aan talkshows geweest waar dit praktisch aan de orde was. Maar ik heb begrepen dat als ze De Slimste Mens opgestart voor begin juni, dat men daar heel serieus rekening mee zal houden. En bovendien is dat ook mogelijk als je daar even van tevoren over nadenkt. Hoe je het aan moet pakken binnen de bestaande regels? Dat moet kunnen. Kijk, die kandidaten die daar zitten bij De Slimste Mens zijn meestal zo jong dat ze moeiteloos tot de kinderen gerekend kunnen worden, dus die kunnen wel naast elkaar blijven zitten.

[00:14:57]

Filippini die in een dodelijk risico lopen. Ze staan ver van elkaar af en ik zit sowieso bewegingloos in een stoel waar ik niet uitkomt, dus het lijkt mij dat de risico's beperkt zijn. Precies en naar andere programma's.

[00:15:12]

Ik noem eventjes één programma.

[00:15:13]

Ik weet niet of je een mijn meiland van mijn land ook nooit gezien. Nee, ik ben. Ik ben een waardeloze tv kijken. Nadat ik vertrek zat en die heeft een hotel in Frankrijk of een chateau de consument naartoe. En die die schreeuwde moord en brand, want de boekingen werden geannuleerd. Maar die die persoon heb je er nooit nooit tegengekomen. De Televizier-Ring gewonnen?

[00:15:37]

Nee, ik moet je zeggen dat ik blij ben dat ik geen hotel heb. Nee, want anders zit je met aanzienlijke problemen die nog wel even kunnen duren. Ik weet überhaupt niet meer uberhaupt een Nederlander een hotelkamer boeken of niet?

[00:15:52]

Nou. Wat ik weet is dat alle hotels inderdaad leeg staan en dat ze proberen om het personeel daar in ieder geval gratis een bed aan te bieden.

[00:15:59]

Mocht dat nodig zijn ook alsnog een aantrekkelijke oplossing. Nee, dat zijn ook dat valt allemaal in de economische sector. En dan zijn we terug bij de vraag wanneer ontstaat het moment dat het middel erger is dan de kwaal? En welke risico's ben je bereid te lopen? En welke risico's wil je bepaald niet lopen?

[00:16:20]

Maar we hebben tot nu toe Maarten. En we hebben natuurlijk wat uitspraak gehad. Maar jij zegt het nu. Jort Kelder zegt het. De mensen van de bonden. De bekende bonden hebben erover gehoord. Dat zijn de mensen van wie ik verwacht dat ze dit zeggen in Amerika. Daar gaan mensen de straat op en protesteren van jongens, we gaan kapot.

[00:16:37]

Dat is in Amerika die hele brigade die alles wat de overheid vindt niet vinden. De overheid heeft IS is de grootste bedreiging die er op deze wereld bestaat. En Trump stookt het vuurtje ook graag op. Van Trump wil typische snel ook die economie weer reactiveren, in de hoop dat hij alsnog herkozen zal worden in november. Ik vind dat op zichzelf, dat is het andere uiterste. Er zijn twee mogelijkheden dat je een zéér voorzichtig beleid voert en dat je net doet alsof er niks aan de hand is.

[00:17:08]

En als je dan ziet welke mensen dat demonstreren in Amerika, dan denk ik ook ja, dat is de bekende gekke brigade. Je hebt sowieso het wonderlijke idee dat dit Amerika toch al een hoger percentage halve gare staat dan in Nederland. Of ze hebben iets meer te vertellen, dat weet ik ook niet precies. Maar nou, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Eerlijk gezegd, wat hoogst opmerkelijk is, is dat er ondertussen ongeveer 40 jaar hebben gezegd dat de overheid en dat alles door de markt moet worden geregeld.

[00:17:39]

Ik heb nu nog heel weinig gehoord, ook van VVD politici, dat ook het Covic virus het best door de markt kan worden beheerst. Ja, de markt heeft traditioneel heel beroerde oplossingen, voornamelijk dat zo'n beetje alle ouderen doodgaan. Dus in die zin ben ik ook wel blij dat wat duidelijker wordt dat de overheid ook in elke moderne samenleving een volstrekt essentiële rol te vervullen. Maar protesters als in Amerika verwacht je hier niet.

[00:18:05]

Je verwacht niet dat mensen stralen.

[00:18:06]

Nee, nee, nee, nee, nee. Ook in Nederland zijn veel gekken, maar die zie je vooral dus op Twitter en Facebook. En nou ja, zeg maar de bekende locaties waar de gekken zich verzamelen.

[00:18:17]

Ja, precies goed dan mondkapjes. Nog eventjes. RIVM zegt het kabinet volgt, dat helpt niet. Ik zie op straat langzaam meer mensen het wel gebruiken in de landen om ons heen. Neem Oostenrijk en ook vroeg men Duitsland. Wordt het wel gebruikt? Zou het verstandig zijn om het wel te doen?

[00:18:35]

Nou, het hoofd nuts blijkt uit te zijn. Niet zozeer dat je beschermd wordt door het genieten en geprutst van anderen, maar dat jij als het ware zelf je afsluit van anderen doordat mondkapje dus dat anderen niet door jou besmet kunnen worden. Dat schijnt de vrouw te zijn. Maar het moet ook heel goed gebruikt worden, dus je moet een beetje Amba zitten. Het is in ieder geval wat ik erover lastpakken. Keret behalve poppenkast. Ik heb nog twee dingen liggen en bovendien zou ik mezelf zo onsterfelijk belachelijk voelen als ik met zo'n ding straat op ga.

[00:19:10]

Ik weet het niet. Ik zou door lichte schaamte toch geneigd zijn om op dit terrein heel terughoudend te opereren. Maar ik hou me heel strak aan de regels die we zijn in Sheldrake Loulou gesproken heb. Dan ga ik mijn handen wassen na het eten. Ja, je weet maar nooit of het virus via het 5G tot tot mijn I-phone doordringt. Het is zeker weten allemaal mee.

[00:19:36]

Maar je lobje zit niet in onze cultuur, maar je ziekte zelf niet doen.

[00:19:41]

Nee, ik zie voorlopig als ik. Als ik zaken tegen elkaar afwegen, zie ik voor iemand als ik die uit grotendeels geen sociale contacten mijdt. Buiten die met zijn echtgenote en de bakkerij en de winkel om de hoek, zie ik heel weinig reden om een mondkapje te gaan gebruiken. Als ik morgen bijvoorbeeld met de trein naar Parijs schenkt, dan zou ik het wel serieus overwegen. Maar ik dank de Heer dat ik morgen niet met de trein naar Parijs.

[00:20:10]

OK, dan nog eventjes de de vorm waarin Rutte dit soort dingetjes doet. Deze persconferentie. We hebben al een aantal gehad. Wat vindt u daarvan? Doet u dat?

[00:20:21]

Dat doet ie prima. Hij leest het keurig voor zonder gestruikeld. Nee, dat dat heeft ie prima onder de knie. En die van Dissel doet ook wat ie doen. Die zegt hij legt haarfijn uit waarom Rutte gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Daar mankeert niks aan. Het is tis veel meer. Ik zou het wel leuk vinden als je bij dit type van persconferentie een derde persoon hebt die als het ware niets zegt. Het deugt allemaal niet en het wordt volkomen anders.

[00:20:51]

Maar die bevobbelt. Iets losser en creatiever er omheen kan draaien en we moeten worden. Rutte heeft een specifieke verantwoordelijkheid, aldus minister president IS. Die moet in principe doen wat hij vindt en op basis van overleg in het kabinet en met de steunende fracties wat het beste is voor het vaderland. Het zogenaamde algemeen belang, maar een iets losgegaan, creatievere manier van denken over dit vraagstuk. Dat zou best leuk zijn. En dan wil ik ook zonder die dat wonderlijke fenomeen wat je in al die talkshows ziet.

[00:21:27]

Al die mensen die volgens mij voor het eerst van hun leven hebben gehoord dat er een virus bestaat en dan een uitgebreid vertoog over aanhaalde. Dat vind ik dan weer Kadi toch zoals moet ook vol. Maar dat vind ik weinig productief. Eerlijk gezegd. Ik zou liever iemand hebben die Biden werkelijk verstand van heeft en uit hoofde daarvan net die verstandige dingen gezegd die ik nu hoop te hebben gezegd, waarvan ik niet zeker weet of ze wel verstandig zijn. Beetje ingewikkelde zin, maar mensen kunnen dit even terugdraaien en dan zullen ze zien dat er toch iets betekent.

[00:22:03]

Ik wil nog eventjes naar waar we inderdaad ook mee begonnen het economische aspect. Eerste bedrijven die vallen nu om gaan failliet.

[00:22:11]

Dat zal de komende periode nog nog meer gebeuren. Hoe zie jij dat? Zie jij dat als het zijne van de gezonde bedrijven onderscheiden zich nu van de wat minder gezonde bedrijven? Of is dit gewoon killing voor hoe gezond of niet gezond bedrijf?

[00:22:26]

Ja, daar kan ik moeilijk beoordelen. Je hebt die bekende Witz pas als het IPCC zie je welke mensen zonder zwembroek zwemmen. Wat ik zelf altijd aardig heb gevonden. Ik weet niet of je me ooit eerder heb gehoord. De eerste keer ja ok. Nou, tis is nu. Dus je ziet welke bedrijven al die tijd zonder zwembroek hebben zitten doen en je ziet welke Shell solide Batt kostuums hebben gedragen in afgelopen jaren en de zaken op orde hebben. Dus in die zin zijn er grote verschillen tussen de verschillende bedrijven.

[00:22:56]

Zou ik een licht wantrouwen koesteren ten aanzien van bedrijven die al meteen over de kop gaan nu maar op de iets langere termijn is? Zit je met een probleem? Je kunt die economie niet helemaal stilzetten voor zeer lange periodes. Dat gaat kosten maken waarvan de vraag is of we die op kunnen brengen. Nog afgezien van de vraag zijn er niet een aantal economische activiteiten die als het ware afsterven. Ik weet niet of je wel eens een plantje in je huiskamer bijvoorbeeld driemaanden remake hebt gegeven.

[00:23:28]

Wonderbaarlijk erbij blijkt dat ding. Als je tenslotte toch water geeft nadat je terug ben uit Nepal, blijkt die nog wel te leven. Maar het is wel een heel treurig plantje geworden, met allemaal alle dooie bladeren, dode stengels, derin enzo. En wat dat betreft moeten wij wel oppassen dat dat verschijnsel dat als je de economie is inderdaad een jaareen water geeft. Wat dan de gevolgen precies zijn?

[00:23:53]

Zouden die die noodmaatregelen door het kabinet het steunpakket zouden verlengd moeten worden, vind je?

[00:23:59]

Nou ja, we hebben ze nu al verlengd met aanpassingen tot 20 mei en ik hoorde de minister president ook vrij ruimhartig over 1 september spreken. Wat als niet zou kunnen tot 1 september? Maar ergens in de herfst wordt dat er toch wel denk ik wel Bouber. Al wat ruimere mogelijkheden worden geboden, zeker ook in de economische sector. Al zijn er economische sectoren, sectoren die er wel bij waren. Bedrijven die pakjes sturen en Albert Heijn uit de supermarkt alle ruim een miljard extra verdient, begreep ik.

[00:24:36]

Ja, ja, ja, in de supermarkt. De horeca. Die wordt natuurlijk zwaar getroffen en mag voorlopig ook niet open. Dus dat is echt een zware klap. Uhm, hoe zie jij? Hebben we het erover gehad eerder in een vorig gesprek van een andere wereld? Ontstaat niet meteen, want daarvoor duurt het wellicht ook te kort. En als we kijken naar vorige pandemieën, ja, de dat was vervelend, maar daarna herstelde het leven zich ook weer.

[00:25:00]

Met de kennis van nu Baijens zit je nog steeds op dat standpunt. Jaar grotendeels wel zullen de bepaalde dingen veranderen en ook kapok, trouwe Soběslav. Soms heb ik hoopvolle gedachten dat bijvoorbeeld dat achterlijke goedkoper vliegen over de ganse wereld, dat dat door deze zaken een enorme dreun krijgt. Mensen denken nou, schiet toch maar niet? Misschien is het toch beter om naar een pension in Bennekom te gaan en naar een beetje om te wandelen in plaats van direct te gaan wildwater waar het Nepal of in aanverwante streken.

[00:25:35]

Dat hoop ik wel een beetje. En al die arme Arcos deze zomer en baleinen, daar zie je die in normale barthes van mensen rondwandelen waarvan ik het gevoel heb. Ze hebben geen idee van wat hier precies uitkomt. Spoken. Net toen legde iemand mij uit dat jij vanuit alle punten van Europa voor minder dan 46 euro naar Berlijn kunt vliegen. En als dat nou bijvoorbeeld wat minder zou kunnen, dan zou mij dat een hele gunstige maatschappelijke ontwikkeling blijken. Moet ik je bekend maken?

[00:26:06]

Voor de kern van de economie lijkt het mij bezwaarlijk om dit te zeggen jaar te laten duren. Ik acht dat vrijwel onmogelijk.

[00:26:14]

Heb je nog een tip voor mensen die zich beginnen te vervelen?

[00:26:16]

Die niet meer weten van gekkigheid en een geweldige tip begint met een dagboek? Punt 1 als je wat ouder bent. U heeft in uw leven al van alles en nog wat beleefd, laat staan als u bejaard bent en op de rand van de dood staat te balanceren op dit moment of er bang voor bent. Schrijven leuke levensgeschiedenis voor uw kinderen is dat leuk en het is voor uw kleinkinderen ontzettend leuk. En daar bent u. Echter bent u nog zeker tot 1 september?

[00:26:44]

Bent je er mee onder de pannen? En als u? Misschien heeft u wel talent. Wie zal het zeggen? U kunt het opsturen naar de uitgeverijen niet te weinig werk hebben, maar toch. Waar gaat dat schrijven? Dat is. Dat is echt enorm leuk. Natuurlijk gaan mijn tijdschrift lezen, de Murata. Nu ik toch nu zit te stretchen kan ik net zo goed reclame maken. Want in dat in het nieuwste nummer van De Martje komt een stuk waarin ik u uitleggen welke klassiekers uit de wereldliteratuur echt moet lezen voordat u de pijp uit gaat zien.

[00:27:17]

Dan bent u nog jaren mee onder de pannen. Heb je dat zelf ook in je eigen geschiedenis opgeschreven? Nou, daar ben ik mee bezig. Vandaar dat ik op dit lumineuze idee kom.

[00:27:28]

En wat heb je vandaag geschreven? Ik heb nog niks geschreven, maar ik hoop toch binnen een week of twee, drie aan het schrijven te gaan. En het is eigenlijk een boekje over het laatste oorlogsjaar. Ik was toen één jaar oud om precies te zijn. En de kern van het boekje Ariq is in de collectie brieven die mijn opa aan familieleden heeft geschreven om te vertellen wat er precies aan de hand was met de andere familieleden. En dat. Iedereen denkt dat ik een enorm cynische en mopperende man bent.

[00:28:00]

Dat is volkomen onterecht. Maar mijn opa, dat is nog een cynicus en een moppert. En wat dat betreft zit er een bijzonder aardige passages in. En dat vind ik een beetje. Dat wil ik een beetje in Bête in Lauwe zeggen. Het historisch kader van dat jaar is de operatie Market Garden, die veel narigheid heeft aangericht en dan daaropvolgend de hongerwinter.

[00:28:23]

De eerste zin al in gedachten. Ik heb een titel in gedachten, zal ik de titel? Het was allemaal de schuld van Montgomerie. Kijk op de ondertitel is een gewone Nederlandse familie in oorlogstijd. Kijk, hartstikke mooi.

[00:28:42]

Waarvan akte is bij dezen genoteerd goed Marton. Ik denk dat we rond zijn. Moeten we nog iets bespreken?

[00:28:47]

Is er nog iets niet benoemd waarvan je zegt nee, ik ben, ik ben volledig uitgepraat. Bovendien begin ik kramp in mijn handen te krijgen. Ik ik, het vasthouden van het klote telefoontje.

[00:29:03]

Dit was Maarten van Rossem. De podcast abonneren op dit kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Meer informatie vind je op. Is de wereld gek geworden?