Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:05]

Roethenen Freunde is het zijn Femmy, zo geen. Wie zich nog zo zagen hetde besluit in het Cigarette. Een letzte is Klaas Emst. Dit is met het oog op morgen met een overzicht van de actualiteit in de krant van morgen. Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucilla Carasso. Vorige week veel verhalen over dat de scholen toch echt weer open moesten. Toen werd dat besloten en toen vijf dagen lang verhalen over scholen die het daar niet mee eens zijn.

[00:00:54]

En nu komen de verhalen van wethouders die het weer niet met die scholen eens zijn. Nog even en ik ga die SRO lijn bellen. Goedenavond, welkom bij Toog De Schone, laten we dan ook even links liggen. Komend uur, want anders gaat het niet goed hier. Maar we hebben nog wel de kwestie van de vaccinatie strategie. De voorzitter van de Gezondheidsraad is te gast over het nieuwste advies. De protesterende boeren in India krijgen steun van climate activist Greta Thunberg en ook van zangeres Rihanna.

[00:01:27]

En dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in India. U hoort zo hoe dat in elkaar steekt en Shell lijdt een enorm verlies. Net als andere oliebedrijven. Ook daar krijgt u de achtergronden bij. Twee nieuwe politieke partijen vertellen waarom ze meedoen aan de verkiezingen. Hier in Nederland volgende maand. Nu het nieuws van vandaag, donderdag 4 februari. De Britse variant van het coronavirus is de grootste spelbreker als het gaat om het versoepelen van de maatregelen. Dat zegt Jaap van Dissel vandaag van het RIVM.

[00:01:57]

En dat gaat zich gewoon vertalen tot een derde golf. En hoe groot die derde golf wordt, is toch natuurlijk zeer afhankelijk van wat er aan maatregelen intact blijft.

[00:02:07]

Het staat vrijwel vast dat ook de avondklok wordt verlengd.

[00:02:11]

CDA-Kamerlid Heerma zegt daarover dat wat mijn fractie betreft het kabinet eind deze week beter kan besluiten om een avondklok te verlengen dan over drie weken een conclusie te trekken dat het eigenlijk achteraf beter was geweest om dat te doen.

[00:02:25]

In het debat in de Tweede Kamer kwam ook de positie van jongeren aan bod. Zowel de oppositie als de coalitie steunt een plan voor scholieren en studenten.

[00:02:34]

Jongeren vragen ons vooral om de komende tijd soepeler om te gaan met studievertraging. De druk en de stress bij studenten is enorm in deze Cardona Pannonië. En daarom zeggen we eigenlijk, geeft ze wel een beetje de ruimte.

[00:02:44]

Zij zijn daar zelf niet schuldig aan dat door die pandemie zei ja en een een jaar opleiding eigenlijk weggegooid hebben.

[00:02:50]

Gezinnen is een jaar extra zonder dat dat je extra geld kost.

[00:02:54]

Er zijn geen taboes, inclusief verlenging van de school of studietijd.

[00:02:59]

En dan is er nog het vaccinatie bewijs. Is dat nou wel of geen goed idee? Als dat vaccinatie bewijs er komt? Een Gezondheidsraad zegt het mag, als je maar niet discrimineert daarmee.

[00:03:11]

De organisatie van Paaspop ziet het zo alleen als de overheid ons zou verplichten om euh ja, alleen mensen binnen te laten met of een negatieve test of een vaccinatie. Bewijs dan? Dan gaan we dat doen.

[00:03:23]

En deze jongeren kijken wel hoe het loopt. Dus als ik bijvoorbeeld niet in één keer nergens meer naartoe mag als ik niet gevaccineerd ben, dan zou ik mezelf laks vaccineren. Nou en dan laat ik er wel zetten. Zo simpel is het.

[00:03:34]

En ouderen in de rij voor een prik hebben ook zo hun mening.

[00:03:37]

Dit wordt aangeboden voor je eigen veiligheid ook. Dus ik vind dan moet je daar gebruik van maken.

[00:03:45]

Je moet de kans gehad hebben. Als je nog niet aan de beurt bent geweest, kun je niet de mensen uitsluiten. Maar ja, je hebt ook mensen die zeggen van ik wil niet gevaccineerd worden. Dat moet je respecteren.

[00:03:56]

Dominic Ongwen klom op van kindsoldaat tot commandant van het leger van de Heer in Oeganda, maar hij beging in die jaren oneindig veel gruweldaden. Dat zegt de rechter.

[00:04:07]

Maar het zit me de grootse Slevin moment vast. Marriage Rajab seksueel slavery zijn was daarvoor een dictus Dominique onder een vergrootglas, Sticks Human Crimes en het NIOD zegt over Ongwen.

[00:04:23]

Het trieste van zijn verhaal is dat hijzelf de rechterzijde vandaag op zijn negende gekidnapt is door het Verzetsleger van de Heer gedwongen is om te gaan vechten, gedwongen is om te gaan moorden, om te gaan verkrachten.

[00:04:36]

En dat kan bij het bepalen van de hoogte van de straf nog een rol spelen. Ze is nu nog ruim boven nul, maar het kriebelt bij veel schaatsliefhebbers. Het gaat stevig vriezen en deze ijsmeester is al aan het rekenen.

[00:04:49]

Of twee nachten van mijn team, of vier nachten van mijn vijf of drie nachten van mijn zeven.

[00:04:56]

Die avondklok kan nog roet in het eten gooien. Het grootste probleem voor ons is de eerste dag dat wij niet s nachts euh euh. De baan mogen bewerken.

[00:05:05]

Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan de krant vanmorgen. Die zal vast gelezen door Sjoerd van der Linde. Bij de Belastingdienst is een vertrouwenscrisis tussen de top en de werkvloer. Het Financieele Dagblad heeft chatberichten ingezien waaruit blijkt dat ambtenaren die altijd loyaal waren zich nu verraden voelen door de top, maar ook door de staatssecretarissen. Komt allemaal door de kinderopvangtoeslag affaire.

[00:05:28]

Alle dertigduizend ambtenaren worden tegelijk beticht van discriminatie, luidt een van de chatberichten. Hoeveel mensen krijgen we nog in de rug gestoken? Zegt iemand anders. Een reorganisatie bij de Belastingdienst is volgens de FNV vooral een stoer signaal voor de bühne. Een personeels vertegenwoordiging werd niets gevraagd en daar hebben mensen wel een keer genoeg van, waarschuwt de bond. Er staat heel wat te gebeuren in Amsterdam. De Volkskrant schrijft over een masterplan van onder andere de gemeente, bedoeld om mensen in slechte buurten evenveel kansen te geven als andere Amsterdammers.

[00:06:02]

Het programma duurt twintig jaar en de gemeente trekt er miljoenen voor uit. Een van de punten is het verbeteren van de leefbaarheid, want de komende 20 jaar verdubbelt het aantal inwoners. Er komen meer en rijkere mensen te wonen en de bewoners maken zich wel wat zorgen over gentrificatie. Want hoe houden we onze Bijlmer cultuur vast? Vraagt de stadsdeelvoorzitter zich af. Een oudere dame adviseerde haar. Nieuwkomers zijn welkom, maar ze moeten wel een koffer respect meenemen. Een gemeenteraadslid in Zeist is opgestapt omdat uit is gekomen dat hij achter nepprofielen op Facebook zat.

[00:06:36]

Onder valse namen probeerde hij politieke discussies te beïnvloeden. Het AD liet een hoogleraar ethiek op het verhaal reageren. En hoe diep ben je dan gezonken? Is zijn eerste reactie. Dit soort verhalen doen het vertrouwen in de politiek geen goed. Volgens de hoogleraar. Maar, zegt hij. Misschien zijn er wel meer politici met nepaccounts. Misschien dat dit verhaal hen de ogen doet openen. De fractie van het opgestapte raadslid GroenLinks heeft trouwens voltallig afstand van hem genomen en de tarieven van drinkwater moeten omhoog kunnen, zeggen drinkwaterbedrijven in Het Financieele Dagblad.

[00:07:08]

Want de vraag naar water neemt de komende jaren flink toe, terwijl de onderhoudskosten de pan uit rijzen. Waterbedrijven zitten vast aan een limiet van de winst en de investeringsruimte en daardoor zijn de prijzen voor drinkwater al 20 jaar niet verhoogd. Tijdens de afgelopen hittegolf werd er veel water gedronken en maakten de bedrijven meer winst dan toegestaan. Daarom moeten ze nu verplicht de tarieven verlagen. Dat systeem is onhoudbaar, zeggen experts. Een ingenieursbureau berekende dat de tarieven voor burgers en bedrijven de komende jaren minstens 20 procent omhoog moeten om de waterkwaliteit op peil te houden.

[00:07:43]

Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ze lijden aan velen. Katten vertellen anekdotes. Samen kiezen ze Celia. Voor de partij tegen de kip met. Voor Smet Radio met het Astra Zenica vaccin zijn dat als het goed is, volgende week aan het eind van de week beschikbaar is. In Nederland moeten in eerste instantie 60 tot 65 jarigen worden gevaccineerd. We horen het al, zo adviseert de Gezondheidsraad. Morgen beslist het kabinet of ze dit advies overnemen. Bart-Jan Källberg is voorzitter van de Gezondheidsraad.

[00:11:08]

Goedenavond. Hallo? Wat is de reden dat uw raad voor die grens van 65 jaar heeft gekozen?

[00:11:15]

Ja, dit vaccin is goedgekeurd door de EMA voor alle leeftijden vanaf 18 jaar. Maar de meeste gegevens in de studies zijn tot ongeveer 55 jaar. Daarboven zijn er wat minder gegevens. We hebben heel goed naar die data gekeken en we hebben vastgesteld dat het in ieder geval tot 65 jaar geacht wordt goed te werken en een inzetbaar is. Dat is de grens die we dus hebben getrokken en dat geldt overigens ook voor bijna alle andere Europese landen.

[00:11:45]

Ja dat, dat zegt u. Hoewel. Italië kiest er bijvoorbeeld voor om tot 55 te vaccineren met AstraZeneca m en Polen tot 60. De Britten laten het helemaal los. Die zeggen iedereen mag het hebben, dus niet iedereen heeft dezelfde studies gelezen denk ik.

[00:12:02]

Nee, de studies zijn hetzelfde. De interpretatie kan euh verschillen. Uhm, waren niet genoeg mensen in die grote studie. Euh, van de hoogste leeftijden, zodat je niet precies kan berekenen wat het beschermings percentage is in die groep. Maar dat kan je eigenlijk nooit in subgroepen van zo'n grote studie. Uhm, we hebben wel goede gegevens over de immuunrespons, de antistof respons die dat vaccin opwekt bij die mensen en dat loopt eigenlijk door tot hele hoge leeftijd. Mensen boven de 55 hebben dezelfde antistoffen respons als mensen onder de 55 en daarom kunnen we daar veilig van uitgaan dat het ook werkt bij die oudere mens.

[00:12:47]

Welke groep is voordat AstraZeneca vaccin wat u betreft na die groep van 60 65 aan de beurt?

[00:12:54]

Ja, de Gezondheidsraad heeft steeds gezegd uhm, als je zoveel mogelijk levens en levensjaren wil winnen, vaccineren dan de ouderen eerst. En dat gebeurt inderdaad bij de hoge leeftijden met die twee andere vaccins. En dat kan nu versneld worden door in die groep van 60 tot 65 dat AstraZeneca vaccin in te zetten, zodat we eerder meer mensen hebben gevaccineerd uit die kwetsbare groep. Er zijn naast die ouderen nog een aantal andere groepen met uh uh onderliggende ziektes die ongeveer net zo kwetsbaar zijn en het moment is gekomen om die ook te vaccineren.

[00:13:32]

Dat is bijvoorbeeld obesitas. Morbide obesitas? Ja, daar zijn groepen mensen zoals die met het Downsyndroom, met morbide obesitas, met bepaalde neurologische ziekte. Denk aan MS die goed met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd kunnen worden. En we hebben geadviseerd om dat ook op korte termijn te doen.

[00:13:54]

En als nou dit AstraZeneca vaccin inderdaad aan aan eerst aan 60 tot 65 jarigen wordt gegeven, zoals u adviseert, dan betekent dat dat de strategie van het kabinet wel weer even anders moet. Wat vaccineren betreft. Ja, de hoofdlijn is altijd geweest. Uh. Functioneer eerst de ouderen en zwakkeren en dat heeft het kabinet ook gedaan. Alleen de leveringen zijn natuurlijk zo wisselend en onvoorspelbaar en helaas veel minder dan verwacht dat de verwachting was om ook andere groepen nu al te kunnen vaccineren met dit vaccin.

[00:14:35]

Maar het is niet anders. Er is enorme schaarste aan vaccins. Dat valt elke keer weer tegen. Hoeveel de geleverd wordt en in schaarste in tijden van schaarste moet je nou eenmaal keuzes maken. En de Gezondheidsraad adviseert om eerst zoveel mogelijk die ouderen en kwetsbaren te vaccineren voordat je andere groep functioneert. Want je kunt elk vaccin maar één keer inzetten.

[00:14:59]

Ja, en het kabinet neemt niet elke keer de adviezen over. Uhm, medische euh. De mensen uit de medische wereld hebben op een gegeven moment gezegd wij willen eerst in de acute zorg. En wat doet dat met de Gezondheidsraad, dat niet het advies niet iedere keer wordt overgenomen?

[00:15:15]

Nou, die besluiten zijn uiteindelijk aan de politiek door. De Gezondheidsraad is een wetenschappelijk adviesorgaan en adviseert op basis van de wetenschap. Maar de uitvoering en de besluiten zijn uiteindelijk aan de politiek.

[00:15:29]

Dus dat doet u niks verder. U gaat gewoon door met uw werk. Wij adviseren er steeds wat op basis van de wetenschap en die verandert ook elke keer. En daarom geven we ook elke keer vervolg adviezen. Maar wat op basis van de wetenschap van nu t w euh op dat gebied het meest verstandige besluit is?

[00:15:50]

En dat iedereen zo ongeveer in Nederland nu meepraten over de vaccinatie strategie? Wat vindt u daarvan? Dat kunnen we goed hebben. Uhm. Ik denk niet dat we daardoor afwijken van de wetenschappelijke basis. De Gezondheidsraad is heel breed up, met veel expertise in huis en. En die discussie voeren we intern ook stevig. Maar dan komt er een advies wat zo breed mogelijk gedragen is.

[00:16:16]

Bart Jan Caubergh, voorzitter van de Gezondheidsraad. Ik dank u wel dank. En ook in de Tweede Kamer werd gesproken over die vaccinatie strategie. Vandaag Lars Geerts, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedenavond, goedenavond Louisalaan. Heeft de Kamer ook al een voorkeur uitgesproken waar AstraZeneca euh, het eerst naartoe moet. Eind volgende week.

[00:16:37]

Nou, het houdt ze wel bezig hè. Ik bedoel ook de Kamer kijkt naar de intensive care en ziet dat vooral mannen met overgewicht aan de beademing moeten. Dus waarom niet eerst mannen tussen de 50 en de vijfenzeventig met overgewicht bijvoorbeeld? Dat was een vraag vandaag. Want als de bedoeling is om de druk van de zorg te halen, dan helpt het natuurlijk wel. Als deze groep niet meer in het ziekenhuis terechtkomt, komt en dus werd door verschillende partijen dit idee geopperd.

[00:17:02]

Bijvoorbeeld door Wiebren van Haga van Forum voor Democratie.

[00:17:05]

En natuurlijk is het zo dat het niet zo makkelijk is om deze mensen uit de gemeentelijke basisadministratie te halen. Want ja, daar staat je baby niet lekker bij vermeld. Maar we zouden ze wel een brief kunnen sturen van nou meneer, zou u vrijwillig even uw baby kunnen checken? En als uw BMI boven de 25 is, laat u dan even vaccineren. En dan heb je in ieder geval het grootste gedeelte van de mensen die op de IC terechtkomen al gevaccineerd.

[00:17:26]

Je kunt niet zomaar een selectie maken van dikke Man Dijkhof.

[00:17:30]

Het kan wel. Bedoelen we kunnen doen. Mensen weten zelf als het of ze overgewicht hebben of niet. En anders kun je t heel makkelijk uitrekenen. En de zurück. Ik denk dat we niet alleen maar kunnen zeggen ja, het zou een mooi zijn, maar t is praktisch niet uitvoerbaar. We moeten echt uitleggen waarom we de keus niet maken als we die niet maken. De minister terecht. Terecht. Het heeft praktische kansen, maar zelfs als ik die aan de kant zetten, dan heeft het.

[00:17:52]

Daarnaast heeft het allerlei ethische kanten. Uh, waar we ook niet omheen kunnen. Zou je bijvoorbeeld moeten kiezen om eerst alle mannen te vaccineren en daarna de vrouwen? Omdat mannen een groter risico hebben op die insecten komen is een ethische vraag waar je echt niet zomaar uit bent. Daar zou ik in ieder geval niet voor willen kiezen.

[00:18:07]

Nee, minister De Jonge is niet enthousiast en een duidelijke Kamermeerderheid voor deze keuze is er ook niet. Nee.

[00:18:14]

Nou, dat is niet uhm. Gaf de Kamer nog aan welke groep ze dan wel willen in meerderheid?

[00:18:21]

Nee, nee, daar kwam geen dwingende aanbeveling. Wel veel vragen, bijvoorbeeld over wie er langer moeten wachten. Als er dan gekozen wordt om de groep 60 65 eerder te vaccineren. Wie staan er dan op de wachtlijst? Kees van der Staaij van de SGP? Die voelden we al aankomen.

[00:18:37]

Maar je krijgt natuurlijk ook allemaal zorgen te horen van bijvoorbeeld die groep wijkverpleegkundigen die zeggen het is toch niet zo dat er nu, doordat er steeds weer over gedebatteerd wordt, voor ons volstrekt onduidelijk is wanneer die nu aan de beurt zijn? Gaat het nu allemaal weer schuiven? Dat is een zeer terechte vraag. En ik begrijp die vraag ook heel goed. Vanuit de wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd heb ik vanaf dag één heb ik gezegd we zullen wendbaar moeten blijven, omdat we niet precies weten voor welke doelgroepen de vaccins die komen het meest geschikt zijn, omdat we niet precies weten in welke aantallen ze komen.

[00:19:05]

En die combinatie daarvan maakt dat je telkens opnieuw keuzes moet maken. Welke keuzes vanuit gezondheids perspectief het meest verstandig zijn te maken. Daarover adviseert de Gezondheidsraad. En met zo'n advies moet ik een verstandig besluit nemen en me daarover in uw richting verantwoorden. Met deze schaarste kan je nooit een gratis keuze maken.

[00:19:22]

Nee, de wijkverpleging had inderdaad een brandbrief gestuurd aan alle partijen in de Kamer dat zij niet de dupe wilden worden van deze keuze. Want dat worden ze wel. Ze staan nu nog als eerste. Maar als er wordt gekozen voor 60 65. Dan kunnen ze zomaar zes weken naar achteren worden geschoven. En ja, dat vinden ze niet fijn. De Kamer wilde daar uiteindelijk niet veel over zeggen, want het probleem is dat zijn natuurlijk ook geen experts zijn, willen niet op die stoel gaan zitten.

[00:19:49]

En ze weten ook dat er inderdaad geen gratis keuzes zijn, ook niet voor politieke partijen. Want stel, je maakt wel een keuze en die blijkt achteraf verkeerd. Dan kan het zijn dat mensen ook wel kiezers genoemd, je dat toch wel eens lang blijven nagedragen.

[00:20:04]

Een dejonge beslist dus morgen met het kabinet verwachtte dat hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt.

[00:20:10]

Ja, dat is een beetje de vraag. Vanavond wilde hij in ieder geval de volgorde nog niet loslaten. Want, zo zei hij, er zijn ook goede argumenten om de wijkverpleging toch eerst te doen. Het ziekteverzuim bijvoorbeeld. Daar is heel hoog 15, misschien soms 20 procent. En zij zorgen natuurlijk wel voor de ouderen en kwetsbaarheid. Je wilt wel dat deze groep overeind blijft om voor die mensen te zorgen bij een eventuele derde golf die er aankomt net. En dus wil je dat ze gevaccineerd zijn, net zoals je dat ook bijvoorbeeld voor de huisartsen en die ik medewerkers heb gedaan.

[00:20:44]

Dus het. Hij is nog niet bereid om die groep zomaar los te laten. Aan de andere kant kan hij zich veroorloven om de Gezondheidsraad nog eens te passeren. Dat heeft ie al een keer gedaan. Is het niet gewoon veiliger om te doen wat ze zeggen en dan man? De toorn van de wijkverpleging over je heen te laten komen. Morgen gaan we inderdaad van Borre wie hij precies gaat teleurstellen.

[00:21:08]

En vandaag hoorden we veel. Ik hoorde dat jou net ook zeggen de derde golf die er waarschijnlijk zeer waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen. Euh. Het is een somber verhaal. Je hoort ongelooflijk veel mensen die daar echt goed doorheen zitten en een perspectief willen we. Was er vandaag nog iets van perspectief te horen bij Van Dissel of ja, in de politiek?

[00:21:29]

Nou ja, hij gaf vanochtend in de Kamer aan dat het gewoon een somber verhaal is, want die derde golf is onvermijdelijk. En wat kun je er dan nog aan doen? Nou, voor het kabinet is het van het grootste belang om voor de lente klaar te zijn met het vaccineren van ouderen en kwetsbaren. Want dan slaat die derde golf in alle hevigheid toe. Mogen Moga precies en maarhij is in de hand te houden? Want stel nou dat je alle mensen die normaal in het ziekenhuis terecht komen.

[00:21:57]

Die ouderen en die kwetsbaren gevaccineerd hebt. Dan komen ze niet meer in het ziekenhuis. Die zijn namelijk gevaccineerd. Het warmer weer in de lente zorgt er dan voor. Zo horen wij van Jaap van Dissel dat er minder mensen besmet raken, net zoals bij de griep. De. Dat is de wedstrijd waar we op dit moment in zitten. En dus houden wij de adem in.

[00:22:18]

Ja, en wij kregen we bij onze organisatie Larson een mailtje over onze vakantie wens voor de zomer wilde doorgeven. Dat vond ik ook wel een soort perspectief. Getuigt van een heerlijk optimisme. Nou ja toch? Ja. Nadenken. Lars Geert Horyn vanuit Den Haag.

[00:24:32]

De ouders in hun. Na The Beach Boys I can hear music. Olieconcern Shell maakt vandaag een enorm verlies bekend. Het bedrijf verloor afgelopen jaar bijna 22 miljard euro, terwijl het jaar daarvoor nog dikke winst werd gemaakt. Ik praat met financieel analist Anna Gray. Ben Chico in Londen. Goedenavond, goedenavond heet de link met de korona.

[00:25:20]

Crisis is snel gelegd natuurlijk, voordat de enorme verliezen bij Shell. Verbaast de omvang van het verlies u? Eigenlijk geenszins, en niet alleen mij niet, maar ook de markt niet. Het aandeel Shell ging vandaag maar 2 procent omlaag, wat niet heel veel is. We hebben eerder deze week toonde wel andere oliebedrijven eigenlijk de verliezen hoorden bij BP. Hadden ze een verlies van 18.000 een miljard dollar, bij Exxon een verlies van 22 4miljard door de Shell post met deze bijna 22 miljard dollar.

[00:25:48]

Eigenlijk prima rijtje en het.

[00:25:51]

Het is dus industrie breed wat. Wat lopen ze nou door Corona mis? Waar wordt het verlies door veroorzaakt?

[00:25:59]

Dat zijn eigenlijk een aantal factoren. Het eerste is natuurlijk dat de vraag enorm is afgenomen. Er vliegt niemand. Er rijden veel minder mensen, dus de vraag is flink naar beneden. Ten tweede hebben we een heel raar olie jaar achter de rug, want daarin had de OPEC eerst een deal om zeg maar de hoeveelheid olie die werd geproduceerd met zwalpt verminderen totdat wat eerst werd gebroken door Rusland en toen door Saudi-Arabië. En daarom zagen we april van vorig jaar dat de dollar.

[00:26:24]

Dat olie eigenlijk 120 dollar per vat kwam te liggen. Dat enorm laag. Het ging het jaar in met 70 dollar per vat. De futures van olie werden zelfs negatief. Dat was een heel raar moment op de oliemarkt. Nu is het langzaam weer opgekrabbeld. Maar door die door en terugvallende vraag en het feit dat er ineens enorm veel olie de markt op werd geduwd door de producent, weet heel goedkoop. Als olie te produceren kwam men een heel rare wereld terecht.

[00:26:49]

We zagen veel olie producenten van schalie olie en gaan gewoon omvallen. En we weten ook dat landen die voor hun begroting afhankelijk zijn van een hogere olieprijs, zoals bijvoorbeeld Algiers Algerije, enorme problemen hebben. Iran en Irak. Ook voor Rusland en Saudi Arabië maakt een heel lage olieprijs niet zo heel veel uit. Maar iedereen die dus een beetje naar olie kijkt, weet dat dit de wereld eromheen is. Daarnaast weten we ook dat Corona enorm eigenlijk de seculiere grens zoals je dat noemt.

[00:27:18]

Dus de trendsettende maatschappij heeft versterkt. Dus waar we al bezig met meer naar technologie te gaan. Zijn we nu allemaal ineens online alles gaan bestellen en zagen we dat? Euh, nou ja, olie gebruiken ook iets minder populair werd, dan is groene energie. Heeft natuurlijk ook een enorme Choefoe gekregen door dit geheel van seculiere trends zijn versneld Sidwell in. Ja ja, nee, maar kan u zien of zit wel natuurlijk bij dat zonne energie net wat minder competitief is als die olieprijs zo heel erg laag is.

[00:27:48]

Tegelijkertijd die duurzame auto's, die elektrische auto's. Die zijn wel heel erg weer in opkomst gekomen. Zag je ook aan het aandeel Tesla dat nu meer waard is dan zo'n beetje alle grote oliemaatschappijen bij elkaar.

[00:28:00]

Zo ja, en en de andere oliebedrijven, zij hebben ook dat verlies geleden. Shell. Hoe houden deze oliebedrijven nu toch het hoofd boven water? Wat is de overlevingsstrategie? Kijk, dat kun je op twee manieren doen. En ik vergelijk oliebedrijven graag met tabaksbedrijf, ook als een tabaksbedrijf verkleinen. Elke aandeelhouder heeft verschillende bedrijven in zijn portfolio. En dat doe je eigenlijk omdat je denkt ik wil een deel van de cashflow van die pistes. Wil ik in mijn portfolio hebben.

[00:28:29]

En als een bedrijf een industrie langzaam gaat uitsterven, zoals de tabakssector eigenlijk in de jaren 70 wist men al tabac is gewoon heel slecht voor je longen. Het zal eruit gaan. Op dat moment had men twee dingen kunnen doen of ze kunnen diversificeren van hun business af. Ze kunnen zeggen we gaan het heel anders doen. Of ze zeggen we gaan langzaam met het geld dat we hebben uit onze winstgevende bedrijfsvoering. Onze aandelen terugkopen en dividend blijven uitkeren. En je zag de tabac.

[00:28:56]

Dat heeft gedaan. En als je van 2000 19 meter, dan zag je dat een 35 jaar daarvoor tabac eigenlijk het minst meest winstgevende aandeel was. In Groot-Brittannië is een heel bizar idee als de 35 jaar een stervende industrie in 35 jaar land toch verhoudingsgewijs het meest winstgevend en bij olie zou hetzelfde kunnen zien. Deze bedrijfjes voelen zich meer en meer gaan focussen op een dividend. Target opzeggen? Aandeelhouders. Wij gaan zoveel van zo'n groot percentage van onze winst die we binnenkrijgen aan jullie uitkeren zodat jullie trouw blijven zitten.

[00:29:28]

En daarvoor zal men aan dividend vasthouden en dus aan die aandelen terugkopen. En dat zei Shell vandaag. Shell zei goed, we hebben dit verlies. Dat verwacht iedereen. Het is boekhoudkundig, maar we hebben ook nog. We kunnen nog steeds een soort van winst gecorrigeerd noteren. Maar wat we jullie kunnen beloven is dat de dividenden per aandeel met 4 procent omhoog gaan in Q1 naar 17 punten in het eerste kwartaal.

[00:29:53]

En daarnaast wilde Shell in ieder geval tot nu meer inzetten op duurzame energiebronnen en is het verleggen van olie. Volgende week komt er nieuwe duurzaamheid strategie. Wat verwacht u daarvan? Wie zijn het? Nou ja, dat neemt een vlucht in Corona tijd. Wat? Wat gaat u dan verwachten bij Shell?

[00:30:10]

Van mij zal Shell is bezig met duurzame strategieën. Maar Shell in de kern is een olie en gasbedrijf. Shell is niet een duurzaam energiebedrijf en ik ziet het ook niet zo snel worden. Zij hebben als je een duurzame energiebedrijf wil investeren, dan wil je eigenlijk in een bedrijf pakken dat de volledige. Specialiseert en niet al die legacy heeft al die oude industrieën op staan. En al die olievelden in bezit dus zeker Shell is duurzaam bezig. Naast heeft ook een natural carbon target is van plan carbon klimaatneutraal te worden.

[00:30:42]

Bovenal zal Shell een olie blijven bedrijf blijven en als elk bedrijf een zogenaamde stervende industrie, zullen zij waarschijnlijk de aandacht ook vooral moeten leggen op gewoon die dividenden betalen.

[00:30:53]

En natuurlijk als de korona periode voorbij is, het zal wel even duren, maar veel transport zal ook wel weer op gang komen. En voorlopig is daar ook nog olie voor nodig.

[00:31:02]

Zeker, we weten dat er op een bepaald moment gaan we naar een soort van piek olie, maximale piek van olieproductie. Volgens BP was die in 2019 misschien al. Misschien is die in 2030. We weten dat ergens in de komende decennia dus een moment komt dat de maximale olie bereikt zal worden. Maar tot op dat punt hebben we zeker olie nodig. En als je bedenkt hoeveel het is, de schatting is volgens mij dat ongeveer 95 miljoen vaten per dag gaan zijn.

[00:31:27]

Voor dit jaar is nog steeds aardig wat. En zo'n grote industrie waar je dus nog steeds geld kan verdienen?

[00:31:32]

Goed. Anna, ik ben Chico van. Hartelijk dank voor uw analyse over Shell en andere oliebedrijven financieel analisten in Londen. Dank. Dan gaan wij door naar de politiek, want morgen dan beslist de Kiesraad welke partijen een geldige kieslijsten hebben ingediend en dus mee zullen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Eenenveertig partijen hebben zich gemeld en ik praten met Caroline van der Plas van De Boer Burgerbeweging, een van de nieuwe partijen die zich hebben gemeld. Richard de Mos van Code Oranje.

[00:32:04]

Euh, welkom allebei. Goedenavond, goedenavond en politicoloog Simon Ottens van de Universiteit Leiden. Hij deed onderzoek naar nieuwe partijen. Ook welkom, goedenavond, goedenavond en meneer oortjes. Bij de Kiesraad hebben zich dus weer veel nieuwe partijen gemeld. Uhm ja, laten we wel gelijk maar beginnen wanneer zijn kiezers normaal gesproken geneigd om op zo'n nieuwe partij te stemmen, terwijl diegene die ervoor kan zien dat is.

[00:32:29]

Als kiezers thema's belangrijk vinden die de bestaande partijen negeren, als kiezers in het algemeen ontevreden zijn over de politiek of als kiezer via allemaal aan de linkerkant staan en ze denken de partij aan de rechterkant staan of net andersom, zoals een grote afstand ten opzicht van die partijen voelen.

[00:32:45]

En we hebben natuurlijk nu een heel bijzondere tijd. Er is veel onvrede door de corona crisis. Euh, onder meer WA. Wat kan dat voor nieuwe partijen betekenen?

[00:32:54]

Nou, dat kan dus aangeven dat helder is. Een in een in een lagen van de bevolking is een grote onvrede dat een reden is voor binnen om nieuwe partijen op te richten, om ook de hoop om die onvrede mee te surfen. En je ziet dat mensen ook vanuit die onvrede om op nieuwe partijen stemmen.

[00:33:07]

En dan hebben we ook vaak gezien dat nieuwe partijen het het moeilijk hebben. Als ze 1, 2 of 3 zetels hebben. Wat? Wat zijn nou de succesfactoren en en de ja, de faal factor bij een nieuwe partij?

[00:33:20]

Natuurlijk ook de vraag hoe je succes definieert als je zegt. Succes is dat ze voort blijven bestaan, niet elkaar vallen. Dan is het echt het opbouwen van een gezonde, vitale partijorganisatie, wat betekent dat je 1 cultuur wil waar je met elkaar conflicten kan hebben zonder dat het helemaal uit de hand loopt. Dat je checks and balances wil binnen een partij, dus dat niet allemaal wel één persoon afhangt. Dat je eigenlijk meer bent dan alleen maar een persoon waarmee je een conflict kan krijgen.

[00:33:43]

Hoewel bij Wilders het uiteindelijk wel is gelukt, dat is rondom één persoon eigenlijk opgebouwd. Ja, dat is duidelijk een uitzondering. Maar je ziet ook daar dat er allerlei mensen ook van die partij weggaan omdat die met Wilders kunnen vinden en dat die best wel Kamerleden in de tussentijd ook verloren is.

[00:33:57]

Ja, nou, net overigens als andere partijen. Want hij zit er al een tijd. Maar wat u zei, hij is wel een uitzondering, want bij nou ja, LPF 50+ Forum voor Democratie. Daar zag je eigenlijk. Goh, nou ja, niet goed gaan.

[00:34:10]

Ja. En er zijn andere partijen, zoals de Partij voor de Dieren, die toch meer een interne partijdemocratie hebben opgebouwd die in staat zijn om ook conflicten tussen bijvoorbeeld Marianne Thieme en Esther Ouwehand intern op te lossen.

[00:34:20]

Caroline van der Plas. Uhm u. Daar draait de partij om. U eigenlijk of B. Bent u al bezig met een hele brede basis en een goede structuur neer te leggen voor de boer burgerbeweging?

[00:34:31]

Ja, we zijn al anderhalf jaar bezig. En uhm, dit is precies waar wij heel erg goed op letten. Wij kijken heel erg goed naar de mensen die wij om ons heen verzamelen. Wij zijn ook niet heel hard gegroeid om het groeien omdat. Dan hou je geen overzicht op welke mensen je binnenhaalt. Uhm. Wij hebben een heel hecht team. Kan ik wel zeggen. En eigenlijk is al elk kandidaat is in staat om z'n eigen verhaal over BBB zoals wij Poelberg beweging dan noemen en op het stembiljet komen te staan.

[00:35:03]

Uh, om het verhaal te vertellen. En uhm, er is nog nooit n ontstegen. Foto geboorte bij ons gevallen en ik durf haast ook wel te zeggen dat dat uh ook niet zal gebeuren. Wij hebben daar gewoon heel erg goed op gelet op. Nou ja, de mensen die wij om ons heen hebben verzameld.

[00:35:20]

Maar hoe doe je dat dan? En enige onenigheid kan zich juist ook heel gezond zijn voor een partij.

[00:35:24]

Nou ja, wij halen bijvoorbeeld niet uhm allemaal mensen binnen omdat ze een bekende kop hebben bijvoorbeeld. Of omdat ze veel in de media zijn geweest. En waar moeten ze dan aan voldoen? Nou ja, ze moeten voldoen aan euh ja, onze kernwaarden. Ik een hekel aan dat hij een hekel aan het woord. Wij zijn mensen met poten in de klei en handen uit de mouwen. En euh, dat is het eigenlijk één van de belangrijkste criteria waar ze aan moeten voldoen.

[00:35:48]

En dat kan een boer zijn uit Zuid Schermer. Dat kan een lijsttrekker zijn uit Deventer. Dat kan een kandidaat lid zijn uit de Lutjegast. Uhm, daar komen ze ook echt vandaan trouwens. En euh. En dat is belangrijk. En dat moet ook gewoon een hele goede klik onderling zijn. En inderdaad, wat net ook gezegd wordt. Je moet ook gewoon. Stel dat conflicten zijn. Je moet gewoon alles tegen mekaar kunnen zeggen zonder dat er haantjes tussen zitten.

[00:36:14]

Of mensen die euh ja zichzelf belangrijker vinden dan de partij of het algemeen belang. En als u het heeft over handen uit de mouwen, poten in de klei. Hoe voldoet u daaraan? Zeg maar met in welke kleistraat u bent u pooten?

[00:36:26]

Nou, ik zou in de Sallandse Klei of de Sallandse hij. Eigenlijk moet je dan zeggen uhm en jouw handen uit de mouwen. Ja, daar ga ik een beetje over. Mezelf praten hou ik niet zo van. Maar ja, ik ben iemand. Ik werk al vanaf mijn achttiende voelt. Me ook toen ik kinderen kreeg en ik heb van huis uit meegekregen. Je moet je eigen broek ophouden en zorgen dat je financieel zelfstandig bent. Ja, en dan moet je gewoon keihard werken.

[00:36:50]

En dan? Welke kiezers richt u zich? Met name wij richten ons op de kiezers, euh, in een op het platteland of in de regio's buiten de vier grote steden. Daar wonen miljoenen mensen die zich ondervertegenwoordigd voelen in Den Haag. Plattelands geluid wordt eigenlijk niet gehoord. Wat je net ook hoorde. Een jaar ridder in de Bijlmer wordt honderden miljoenen gestoken om het te revitaliseren. Wat prima is, want mensen in de Bijlmer, die moet natuurlijk ook goed en mooi wonen.

[00:37:18]

Maar in Diepenveen bij Deventer moet je smeken of de bibliotheek alsjeblieft mag over openblijven.

[00:37:23]

En ik zou geen nieuw partijprogramma willen. Minister voor het Platteland met een ministerie op tenminste minimaal honderd kilometer afstand van Den Haag.

[00:37:31]

Zeker? Lijkt ons fantastisch. Goed idee om dat te doen. Dat is hard nodig.

[00:37:36]

Het is niet alleen een partij voor boeren, maar eigenlijk voor iedereen die op platteland woont.

[00:37:41]

Ja en nee kijkt. De leefbaarheid op het platteland staat onder druk. De dorpen die lopen leeg. Jongeren trekken naar de stad in 2035. Dan is ongeveer 30 procent van de inwoners van het platteland is 65+. Uhm, nou, dat zie je nu al gebeuren. Bibliotheken gaan dicht, scholen gaan dicht, de buurtwinkel verdwijnt, de dorpscafés sluit. Ja, en dan krijg je gewoon een onleefbaar platteland. En al die mensen uit de stad die heel graag in het weekend of op vakantie gaan op het platteland.

[00:38:09]

Uhm. Die moeten wel in leefbare dorpen komen he? Waar het café open is, waar je lekker kan wandelen en fietsen, waar je op de boeren camping kan staan.

[00:38:17]

Dus ook die vakantiegangers mikt u ook? Dat hoor ik. Houri Richard de Mos. We kennen u als uit PVV'er en u bent actief in de Haagse gemeentepolitiek met uw eigen partij. En op welke kiezers mikt u mensen in uw partij?

[00:38:31]

Nou ja, wij hebben een heel netwerk van lokale partijen door het hele land heen en euh, ik ben er met de boer burgerbewegingen eens dat de dichtbij politiek vergeten wordt. Dat zie je nu ook aan de tekorten die gemeenten hebben op de gemeentebegroting en die is nu weer gekort.

[00:38:47]

Mensen doen gaan dan ook concurrent van den Boer Burgerbeweging.

[00:38:51]

Nou, ik zal er weer samen optrekken. Ik concurrentie zie ik niet, want ik denk dat beide geluiden nodig zijn in de in de Tweede Kamer. Maar we hebben een overeenkomst. Dat is dat het van onderop wil doen. Dat we de burger aan het woord willen laten en dat de burger veel meer bevoegdheden moet hebben. Uh, in de investeringen die gedaan worden. Nu zie je vaak dat er miljarden gaan naar bijvoorbeeld Brussel, bijvoorbeeld die 100 miljard steun fonds voor herstelbetalingen die gedaan zijn door meneer Rutte.

[00:39:18]

Dat heeft trouwens de Kamer ook bij. Buitenspel gezet ja, terwijl in de gemeente Urk de broekriem aangetrokken wordt. De voorzieningen die er hollen achteruit, politiebureaus gaan dicht, ziekenhuizen verdwijnen, er zijn een tekort aan agenten, aan leraren, aan zorgpersoneel. Ja, die zorgen, die nemen wij heel serieus. En juist ook omdat we een heel netwerk aan lokale partijen hebben in het hele land zijn en die lokale o's die ons voeden. Uh, in de Tweede Kamer hopelijk.

[00:39:45]

En dan kunnen we een sterk lokaal geluid in de Tweede Kamer laten horen.

[00:39:48]

En wat heeft u geleerd van uw tijd bij de PVV als het gaat om het oprichten van een van de nieuwe partijen? We worden net Simon Orchestral, even over van de succesfactoren en daar waar het misgaat. Want wat neemt u mee van die periode?

[00:40:02]

Maar ik loop natuurlijk al een heel poosje mee in de in de politiek en ik heb bij de PVV uh het begin meegemaakt en het was een hele spannende tijd. Uh, de heer Wilders had toen één zetel. En toen zat ik daarbij. Uh, die spannende tijd ervaren wij nu. Maar we zien wel met de vele raadsleden, wethouders en statenleden die wij hebben. Ja, dat we die ervaring hopelijk kunnen omzetten in i. Snel groeien en snel dat lokale geluid die om het politieke in de Tweede Kamer laten worden.

[00:40:31]

En draait de partij om u in in het geval van uh van de partij code oranje. Nee, die partij, die moet vooral gaan om de burger. Euh, dat is ook wat ik in Den Haag laat zien en waarom ik in Den Haag. Veruit de grootste partij ben geworden. Dat is wat de burger bij ons centraal staat. Dat we de informatie ophalen bij burgers en dat het op volksvertegenwoordigers doen. Ik zie mezelf niet als een politicus, maar echt als een volksvertegenwoordiger.

[00:40:55]

Ja, en die stem wordt te weinig gehoord. En de landelijke partijen hebben vaak geen idee wat er zich op lokaal afspeelt. Bij de mensen thuis? Ja, nee, ik en ik vraag natuurlijk ook hoe het. Het wordt u natuurlijk in deze tijd heel vaak voorgelegd. U wordt verdacht als wethouder van corruptie. Uhm in in Den Haag. Deelname aan criminele organisatie. Wat nou als u een veroordeling krijgt? Want dat loopt allemaal nog wat? Wat betekent dat voor uw partij?

[00:41:23]

Nou, we hebben al heldere afspraken over en gelukkig is het vertrouwen groter. Mijn advocaat Peter Plasman is mijn running meta code oranje. Burgermeester Bert Blazer, de oprichter van Code Oranje, heeft ook volop vertrouwen dat mijn manier van politiek bedrijven. No nonsense, onorthodox met opgestroopt de mouwen dat op een goeie manier van politiek bedrijven is. Nou, daar heb ik wat weerstand bij gevonden. Ik heb er een mooi boek over geschreven, mijn verhaal. En dan mocht iedereen inlezen en in grasduinen.

[00:41:52]

En dan is het aan de kiezer om te oordelen of ze mij graag in de Tweede Kamer zien met code oranje.

[00:41:57]

En mevrouw van der Plas zie. Ziet u code oranje als euh. Concurrent voor de Boer burgerbeweging?

[00:42:04]

Kijk, in verkiezingstijd ben je concurrent van alle partijen. Maar ik zie code oranje als partij zijnde als wij straks 1 zetels halen met z'n tweeën. En daar ben ik van overtuigd. Uhm dan. Wij hebben veel raakvlakken met elkaar he. Wij hebben ook een netwerk van lokale partijen. We hebben toevallig vanavond nog een bijeenkomst gehad met de lokale partijen online bijeenkomst. Morgen hebben we weer gesprekken met lokale partijen. Dus ja, ik denk dat wij elkaar heel erg goed kunnen aanvullen.

[00:42:33]

Ik denk dat code oranje gevoelsmatig wel wat meer mensen uit de stad aanspreekt. Ha ha. Richard de Mos is natuurlijk ook een wethouder in Den Haag en wat hij daar heeft gedaan met zijn partij het binden van de lokale bevolking. Dat heeft ie gewoon heel erg knap gedaan. Dat ze daar echt complimenten daarvoor. En zo zijn wij eigenlijk in de regio ze daarmee bezig. En ja, wat hij ook zegt, de burger aan het woord laten. Uhm, daar is gewoon bij de huidige politiek gewoon echt heel weinig feeling van.

[00:43:07]

Wat die burger nou wil en dat klinkt dan altijd heel erg abstract zeggen ze van ja, maar wat is dat dan wat die burger wil? Uhm, die burger. Die wil gewoon gehoord worden. En wat je nu ziet. En dan heb ik het niet over. Zeg maar het grotere beleid, maar gewoon op hele kleine dingen. En wat? Ik zie je op het platteland en wat ik net zei ha, het smeken dat de bibliotheek open mag blijven.

[00:43:27]

Dat wordt door Den Haag als een soort van futiliteit afgedaan. En als wij in de Kamer zitten. Ha ha als kleinere partijen. Probeer toch die voet tussen de deur te krijgen. En dan weten lokale partijen ook dat ze gewoon een partij hebben waar ze eindelijk terechtkunnen met hun zorgen over dat ze over dat platteland.

[00:43:45]

Meneer Ottens is. Is dit het gat in de markt in 2021 in de politiek? Nou ja, hebben al die peilingen heb ik niet voor. Maar ik ben bang dat deze twee onderwerpen niet meteen de onderwerpen zijn die nu voor kiezers het meest belangrijk zijn. Je ziet toch dat een belangrijke factor is dat als kiezer bepaalde thema's belangrijk vinden die bestaande partijen negeren? Dat ze dan nieuwe partijen gaan stemmen en ik? Ik denk dat de groep kiezers die landbouwbelang of poer belang te blank Roeg vindt dat die beperkt is.

[00:44:09]

Een partij die democratisering nastreeft is altijd lastig omdat je niet echt een heel concreet thema hebt voor kiezers.

[00:44:15]

Kijk daar Van der Plas. Ja kijk, er wordt weer. Uh uh, het boerenpartij genoemd. Ik. Volgens mij heb ik ongeveer 10 minuten uitgelegd dat zijn partij voor het platteland zijn. En dit is ook wel een beetje de kloof die er is. Dat mensen van buitenaf die denken dat als je het over platteland hebt, dat haar alleen maar boeren wonen. Nou, ik kan u vertellen. Er staan ook kantoren. En er staan ook nog wat ziekenhuizen.

[00:44:40]

Te weinig. Wat ons betreft. Maar daar wonen ook gewone mensen hoor die gewoon werk hebben en die ook gewoon allemaal in de auto rijden. En we hebben zelfs Tesla's. Dus dat heb je ook allemaal op het platteland.

[00:44:51]

E meneer oortjes, dit is dus precies de kloof ha die weer te pakken hebben zo te horen. Maar wat je ziet bij nieuwe partijen is dat ze succesvol zijn als een heel concreet specifiek thema hebben. Denk aan Wilders bij immigratie, de Partij voor de Dieren met Dieren. Het zijn heel concrete thema's die niet heel goed moet uitleggen. Ik denk dat even een probleem is bij die boeren. Burgerbeweging is dat het een heel breed, onduidelijk thema is, terwijl nieuwe partijen breken door als ze echt een simpel thema hebben wat de kiezer meteen begrijpt.

[00:45:15]

Maar kijk voor de mensen op het platteland en dat zijn er toch ongeveer acht miljoen mensen die banen in de regio's wonen is het thema wat wij aanspreken juist heel erg belangrijk. En dit is juist wat ik bedoel. Dit wordt dus niet gezien. Dat wordt gezien als van ja en al die kleine demarches die IDY bibliotheken. Dan weet je, het gaat over gewoon miljoenen mensen die in het in de regen. Wonen en lokale partijen zijn in Nederland bij gemeenteraadsverkiezingen gewoon de grootste partij.

[00:45:40]

Laten we dat niet vergeten. U gaat het in ieder geval met uw partij proberen. Dat geldt ook voor Richard de Mos met code oranje. Ik dank u beiden. En ja, de campagne is natuurlijk zeer gebrekkig, maar we gaan vast nog van van u beiden horen. Gebrekkig qua korona tijd. Dank voor nu en Simon Ottesen van de Universiteit Leiden ook dank. Veel succes bij de PvdA.

[00:46:01]

Dank u wel. Mee Argentinië, maar. Door. Unizo. Aro Filippo Maturity zal.

[00:47:11]

Winnaar. Agent Louny. Boonen van Michael Kiwanuka Al een tijd demonstreren boeren in India tegen plannen van de regering om de landbouw daar te hervormen. En die boeren hebben nu steun gekregen uit onverwachte hoek. Popster Rihanna en klimaatactivisten Greta Thunberg nemen het op voor deze boeren en dat voedt de tegenstellingen verder. En hoe is buitenland collega en India kenner Défi boeren? Maar goedenavond Evy Graveland, is jou duidelijk waarom Rihanna en Greta Thunberg zich hier nu tegenaan bemoeien? Nee. Heel onverwacht.

[00:47:56]

Euh. Van Rihanna wordt door de overheid de groep gezegd dat ze betaald zou zijn voor deze tweet na. Het lijkt me niet ik. Die vrouw verdient volgens mij genoeg. Misschien ze oprecht geïnteresseerd wat er gebeurt? Want er gebeurt natuurlijk wel iets bijzonders al maanden in India. Ja, want hoe.

[00:48:11]

Maar nog even om euh, om hun bemoeienissen daar stil te blijven staan daar. Daar wordt behoorlijk op gereageerd in India, op die internationale steunbetuiging voor de boeren.

[00:48:21]

Ja, uhm, er wordt gezegd dat dit een buitenlandse prog propaganda is. Dit zie je vaak in India dat ze het heel vervelend vinden als ze van buiten inderdaad stemmen. Zijn die een blik werpen op India, dan wordt er gezegd nou, kijk naar je eigen land. Dit zijn binnenlandse zaken gaat de Indiërs aan en jullie hebben niet door wat hier gebeurt. Er is een hashtag trending ingezet door de overheid zelf, die het over een propaganda van buiten af heeft.

[00:48:45]

India erkent propaganda, is de hij sterk en die is veel gedeeld de afgelopen dagen door sporters, Bollywood acteurs. En euh ja, mensen die euh willen zeggen tegen Briana. Wij regelen het hier zelf wel. Ja en en wat. Waar gaat het over he? Het conflict in? Euh. In India. Waar? Laten we bij die boeren stilstaan. Waar zijn ze op tegen? Waarom protesteren ze? Ja, al vanaf eind november ongeveer protests protesteren ze tegen een aantal land bouw hervormingen die eigenlijk een beetje door de strot zijn geduwd.

[00:49:18]

Uhm en n belangrijk punt daarvan is dat de minimumprijs op gewassen euh. Die zou weg moeten gaan van de vandeze overheid. En boeren zijn daar enorm bang voor omdat ze zeggen dat ze dan inkomsten mislopen of gegarandeerde inkomsten mislopen en zijn bang voor een financiele financiele faillissement of een strop. Of inderdaad schulden. Uhm, waar heel veel boeren al last van hebben. Uhm, en het is een enorm hoog aantal bijvoorbeeld zelfmoorden om onder boeren die in die financiele strubbelingen terechtkomen.

[00:49:51]

En dat is een van de problemen. De overheid zegt daarvan nee. Door die gegarandeerde minimumprijs weg te halen, geven jullie juist de kans om direct in verbinding te staan met de koper. En juist een betere prijs voor die vee gewassen te krijgen. Ja, want als je kijkt naar hoeveel mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Wie dit aangaat als een enorme groep. Ha ja, 60 procent van de Indiërs verdient zijn boterham uit de landbouw. Dat betekent dus ook dat het een hele belangrijke groep is voor tijdens verkiezingen.

[00:50:18]

Dat is een enorme voter bank. Wordt dat dan genoemd in India? Dus de afgelopen maanden is het eigenlijk best rustig gebleven en is Modi in deze regering echt in onderhandelingen gegaan met de boeren om te kijken hoe ze hier samen uitkom konden komen. Maar dat is allemaal op de spits gedreven. Eigenlijk op 26 januari op de in-house Republic Day, toen boeren tijdens een demonstratie aan een deel van die boeren. Uhm het Rode Fort in Delhi bestormden. Ja, dat is het historische fort.

[00:50:50]

Ha! Daar. Uhm, dat waar volgens mij iets van tienduizenden boeren die dat deden. En dan zijn ze eigenlijk. Heeft de polarisatie verder aangejaagd. Ja, het gaat inderdaad om enorme aantallen. En de boeren zelf zeggen dat het om een klein deel van hun groep gaat die euh extremistisch is. En daar nemen ze dan geen verantwoordelijkheid voor. Maar wat GB is een boer bij overleden? Uhm. Honderden politieagenten zijn gewond geraakt, dus ja, dat is enorm geëscaleerd.

[00:51:19]

En wat betekent dat voor de voor de positie van president Modi en in dit in deze strijd met de boeren?

[00:51:27]

Ik denk dat hij de eerste maanden toen het protest dus nog zo vreedzaam verliep en dat hij weinig had om daarover te zeggen omdat veel mensen eigenlijk wel met de boeren eens waren, zei Ja, die wetten zijn ook door hun strot geduwd. Er is niet met ze overlegd. Is niet met de deelstaten overlegd. Uh, deze wetten zijn doorgevoerd en zelfs een stemming in het parlement is niet geteld, maar is gewoon aangenomen. En dat? Dat was niet heel democratisch.

[00:51:52]

Uhm, maar nu uh dit gebeurd is kan Modi zeggen, kan zich weer als wat hij graag doet. Als de sterke leider opwerpt en zeggen wij zijn als n India tegen terrorisme. Wij zijn voor eenheid. En ook met de tweet van Rihanna kan hij zijn. Zijn normale retoriek zeg maar weer bezigen met we zijn tegen inmenging van buitenaf. Dus daardoor ja, in mijn optiek zit hij iets steviger in het zadel omdat hij heel duidelijk kan zeggen dit is juist niet wat we willen.

[00:52:22]

Deze. Gewelddadige protesten en hoe de boeren het nu aanpakken, is niet hoe we dit willen in India. En als je dan kijkt, want we hadden het over Rihanna, maar naar Greta Thunberg. Begrijp jij inhoudelijk gezien dat zij het voor de boeren opneemt? Nee, die vond ik opmerkelijk omdat zij zijn flater zelfs nog een toolkits getweet in een tweede tweet waarin zij mensen motiveert om te demonstreren en hoe dat hoe ze dat dan kunnen gaan doen. Dus ze gaan nog wel een stapje verder dan Rihanna.

[00:52:48]

Een opmerkelijk daaraan vind ik is dat de boeren uhm, naar het milieu aspect eraan is dat veel boeren nu gewoon niet bij financiele middelen zijn om hervormingen door te voeren. Waarvan critici ook zeggen dat is nodig voor de landbouw, want bijvoorbeeld een een. Een voorbeeld is het verbranden van de de dus de staple burning. Wat gebeurt dat zijn, zeg maar dat het wat over is van de gewassen? Dat de boeren branden dat af omdat ze gewoon geen geld hebben om dat op een andere manier te doen.

[00:53:16]

Dat zorgt jaarlijks voor enorme luchtvervuiling in Delhi. En dat zijn dingen. Ja, dat zijn met meer financiële middelen zouden ze euh, hervormingen kunnen doorvoeren waarbij ze een milieu vriendelijker worden. Dat zou iets zijn wat Kreta moet aanspreken.

[00:53:33]

En toch koos zij in ieder geval nu voor de boeren. Dankjewel Défi. Boeren. Maar hoorde u over India? Dit was het oog morgen. Dan zit Simone Weimans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

[00:53:48]

Wat zijn wellicht ook? Wie zich nog zo zagen hetde uit in het Cigarette. Ontmijnd Letzte is Claas immers in.