Transcribe your podcast
[00:00:00]

Enkel radioreporter hoofdcast Galactus over met name de laatste berichten over de dat ook de leeftijdsgroep van middelbare scholieren dus met name dan 15 en 18 jaar de bovenbouw. Dat die ook een rol zou kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Ook bekijken hoe minister president de jongeren heeft toegesproken over de kinderen, maar misschien allemaal jonger dan een jaar geleden, dus dat is toch al een beetje tegenstrijdig. Er is de afgelopen weken een hoop onrust ontstaan over de heropening van de middelbare scholen, zonder regels voor mondkapjes of afstand houden tussen leerlingen onderling.

[00:00:51]

Volgens het RIVM zijn die maatregelen niet nodig, maar docenten, schooldirecteuren en leerlingen hebben daar hun twijfels bij. Zeker nu er nieuwe inzichten zijn over de besmettelijkheid van tieners. Eén op de vijf scholen blijkt af te wijken van de adviezen van het RIVM en er is irritatie over de onderlinge meningsverschillen tussen wetenschappers. Wat doe je als je als school de korona adviezen van het RIVM niet duidelijk vindt of er niet op durft te vertrouwen? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeths.

[00:01:20]

Tijdens de dag is dinsdag 25 augustus en vandaag hoe scholen het heft in eigen handen nemen.

[00:01:29]

Kijk, wat ik zie is dat de hele wereld behalve op 17 miljoen Nederlanders mondkapjes draagt. Dat is op z'n zachts gezegd merkwaardig. Tegelijkertijd zie ik dat onze overheid verplicht als je in een bus zit, dat je dan een mondkapje moet dragen. Maar als je in een klaslokaal zit, dan mag je. Dan hoef je geen mondkapje te dragen. Als je in een vliegtuig zit, moet je een mondkapje dragen. Tegelijkertijd hoorde ik van de overheid via het RIVM dat mondkapjes er niet toe doen.

[00:02:01]

Waarom dragen we dan in vredesnaam mondkapjes in een bus?

[00:02:07]

Albert Weijts Haupt is de rector van het Roelof van Echten College in Hoogeveen, een christelijke school met tweeduizend leerlingen op alle onderwijsniveaus. Hij is ontzettend blij dat zijn leerlingen voor het eerst sinds maart weer naar school mogen, maar hij voelt zich ook verantwoordelijk voor hun veiligheid en voor de veiligheid van zijn docenten. Televisie hem zegt dat mondkapjes op school niet nodig zijn en dat kinderen onderling geen afstand hoeven te houden. En daarmee wijkt het RIVM af van het CDC, zeg maar het Europese RIVM, dat adviseert dat middelbare scholieren ook in de klas afstand houden.

[00:02:42]

Onder Meisjes Skulls al nog Bleri De Meisjes Bibberduik e o o. Hij stelt zijn zetel in januari weer in. Dat is dus Zynga's als de boekband bietjes aan de orde is. Children is ietsje als symbool, Cyrus mascotte properly als Sheens.

[00:03:09]

In veel Europese landen gebeurt dat ook, maar in Nederland dus niet. Al hebben ook hier wetenschappers hun bedenkingen. Zoals bijvoorbeeld epidemioloog Patricia Bruining. Ik denk dat we opnieuw naar de maatregelen moeten kijken over social distress zingt in de tijd dat dat besloten is. Toen zat zag de situatie voor Nederland er echt anders uit dan nu. Toen was er weinig vieren circulatie. We zaten in een dalende trend en nu is dat anders. En dat is dan het moment waarop je moet zeggen van God.

[00:03:36]

Laten we nog eens een keer opnieuw naar die maatregelen kijken. Kunnen we dit nog langer handhaven of moeten we toch de teugels een beetje gaan aantrekken? En dat zou dan in de praktijk betekenen dat je ook voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 naar een passende vorm van Social Distortion gaat kijken, waar die wel verenigbaar is met het onderwijs. Rector Albert Meizhou zet vooral vraagtekens bij het Nederlandse mondkapjes beleid en heeft daarom besloten om voor zijn eigen school een andere lijn te kiezen.

[00:04:02]

Dat is iets heel Raes, gaande rond de invoer, maar de feitelijke informatie rond het effect van mondkapjes. Nou een Duitse onze oosterburen in Duitsland. Die hebben de regel ingevoerd dat wanneer kinderen naar school toegaan, ze bij klassen wisseling mondkapjes moeten dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert bij ca. Kans op couronne infectie mondkapjes te dragen. En daarom heb ik natuurlijk niet als persoon alleen. Maar wij als school hebben besloten om vriendelijk doch dringend drop a te vragen dragen bij klassen.

[00:04:36]

Wisseling een mondkapje. Het helpt. Het is niet het antwoord op besmetting in het algemeen, maar het is het helpt. In ieder geval draagt bij aan voorkomen van besmetting. Doordat je een mondkapje draagt en door het effect dat wanneer je een mondkapje draagt dat je ook een signaal daarmee afgeeft van jongens. De wereld zit niet nog zo in elkaar zoals in. Jaar geleden, dat hadden. Nu zitten natuurlijk ook een gedachte achter die maatregelen, zoals ze opgesteld zijn door het RIVM voor scholen dat jongeren minder makkelijk OCAR en anderen besmetten.

[00:05:12]

Kijken jullie daar dan anders naar? Nee, daar kijken we niet anders naar kijken.

[00:05:16]

Want toevallig stond in het Dagblad van Noorden 1 een viroloog uit euh, van uniciteit Groningen die meldt dat kinderen in super besmettelijk zijn. Euh, we hebben hier ook volwassenen rondlopen die zich toch ook wel graag willen beschermen. Dus jeugd kan weliswaar niet. Euh, er wordt wel eens waren over het algemeen niet ernstig ziek van. Euh van euh. Van dat virus blijkt dan neem ik aan. Maar ze zijn wel besmettelijk. En we hebben hier ook volwassenen rondlopen die wel de ernstige gevolgen van het virus kunnen.

[00:05:50]

Euh. Kunnen krijgen. Dus dit. Dit vraagt waakzaamheid voor ons allen. Daar zijn wat dat betreft dan. Die RIVM richtlijnen te te te soft. Ja dat. Dat weet u wat ik heb? Ik zie het RIVM. Ik zie het RIVM wat ie hoor. Wat ie zegt. En bij het RIVM krijg ik af en toe het gevoel dat wij niet alleen luisteren naar wetenschappers als RIVM iets zegt. Maar daar zit een politieke saus over en dat is niet verkeerd.

[00:06:17]

Je moet een politieke saus over. Alleen ik had liever gehad dat het trivium de saus de nadien toe zou voegen en niet vooraf, waardoor je ook kunt zien wat de feitelijke overwegingen zijn geweest. En je kunt best ook een politieke reden hebben om dingen te doen die niet wetenschappelijk euh. Tot in de millimeter toe uitgewerkt kunnen zijn. Uiteraard niet. Heb ik helemaal begrip voor. Maar de derde van Jim zou zich moeten beperken tot de wetenschappelijke kant van de zaak en niet de politieke saus eroverheen gooien.

[00:06:47]

Ik heb nu de indruk dat ze dat doen. Ik ben heel voorzichtig natuurlijk, maar ik heb de indruk.

[00:06:53]

Meisjesscholen is grote irritatie en verwarring, ontstaan door een uitspraak van Karel I. Hij is lid van het Outbreak Management Team en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Hij pleitte na de zomervakantie opeens toch voor een afstands regel voor middelbare scholieren onderling. En dan om praktische redenen niet van anderhalf, maar van één meter.

[00:07:16]

Kijk, toen het in juni aan de overheid het advies gaf om de middelbare scholen weer gewoon te openen vanaf het nieuwe schooljaar, hadden we niet de informatie die we nu wel hebben, namelijk dat zeker die oudere tieners en adolescenten een jaar of vijftien best een belangrijke rol in een belangrijkere rol spelen bij de verspreiding van het virus dan we toen dachten en wisten. En wij denken dat het goed is om bijtijds stil te staan bij een mogelijke tweede korona piek. Juist om te voorkomen dat er weer maatschappelijke onrust ontstaat als gevolg waarvan de scholen weer zouden moeten sluiten.

[00:07:47]

Het door IS schoot in het verkeerde keelgat van de koepel van middelbare scholen, de VO raad. Want volgens voorzitter Paul Rosenmöller leidt dit alleen maar tot meer zorgen. Ik had vanochtend een webinar. Zo'n digitale bijeenkomst hadden wij met zo'n 450 leiders van scholen en daar is dan ongelofelijk veel irritatie. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is over dit soort berichten, nota bene van een lid van het comité die natuurlijk eigenlijk binnen het OM dat Outbreak Management Team, de club van experts waar het kabinet zich ook op baseert, daar natuurlijk die discussie moet voeren.

[00:08:22]

En het zorgt voor verwarring. Het zorgt voor onrust in een buitengewoon complexe situatie, want schoolleiders hebben al te maken met zeer terechte zorgen van van ouders van leerlingen van personeel. Je probeert daar natuurlijk zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar dit uhm. Dit leidt tot meer zorg in plaats van minder zorg. En dat is ook iets wat wijst op ziet en zegt dat helpt niet mee.

[00:08:46]

Dat dat vermaakt maakt onduidelijkheid, het maakt mensen nerveus. Uh, ik kan ook een tikkeltje van geïrriteerd. Maar dat zou je makkelijk kunnen voorkomen door inderdaad een scheiding te maken tussen de politieke keuzes die je maakt op basis van wetenschappelijke inzichten in de wetenschappelijke inzichten zelf. En op een moment dat je dat zichtbaar maakt, dan wordt de discussie veel eenvoudiger. Nu zitten wij Middelkouter achter het gordijn en af en toe roept iemand anders achter het gordijn. Iets. Maar wij kunnen niet traceren hoe, wat, wanneer?

[00:09:20]

Wie praten ze daar dan niet over? En hoe komen ze dan tot een eigen uiteindelijk overweging? Dat is een proces die politiek gestuurd wordt en dat snap ik ook. Daar moet ik politiek gestuurd worden. Maar de wetenschap wordt daardoor onzichtbaar. Het blijkt nu uit aan een enquête van de NOS dat één op de vijf scholen zelf alternatieve maatregelen invoert. Meestal zijn dat dan strengere maatregelen dan het RIVM voorschrijft. Dus zoals u bijvoorbeeld ook doet een UH een mondkapje hebben voorschrijft.

[00:09:48]

Uhm, het klinkt wel een beetje als een rommeltje dat al die scholen het anders doen. Is het nodig dat er stevige regie komt?

[00:09:57]

Ik vraag mij af of regie vanuit de overheid de. Deze zou kunnen helpen, ik moet even denken aan een uitzending van NPO. Daar was iemand uit de rol van de zieke zorgverzekeraar. Dat spraken ze over de crisissituatie toen de zoveel mensen op de intensive care lagen. En die werden vragen gesteld van had u meer regie willen hebben van de overheid? Nou zei die man van of ik nog meer regie. We deden ook wel zonder de regie. O, hebt u daar last ground van de regie?

[00:10:25]

Nou ook weer niet echt, maar we hadden toch geregeld voordat de regie kwam en ik denk dat dat. Dat snap ik. Wij onderwijsinstellingen zijn professioneel genoeg om onze verantwoordelijkheid daarin te nemen en ik denk dat we de middelen moeten hebben om die verantwoordelijkheid te nemen. En dat krijg je niet als je de totale regie voert over het hele land. Bovendien, de situatie in Amsterdam is op dit moment een heel andere dan de situatie in Hoogeveen. In Amsterdam tiert het virus naar verhouding weelderig.

[00:10:57]

In Hoogeveen hebben we daar twee. Dat is op één hand te tellen het aantal besmettingen. Dat vraagt ook een heel andere aanpak dan wanneer je zo een school zou hebben in Amsterdam. Minder dus, eigenlijk dus met minder regie, maar niet wegkijken. En zo bedoel ik het ook weer niet zover laten. Maar laat ze maar doen. Nee uh, in onze opdracht is goed onderwijs te geven. Dus wij moeten gehouden worden aan goed onderwijs geven en goed onderwijs.

[00:11:25]

Geef je het beste als alle leerlingen naar school gaan, maar ze moeten het wel veilig kunnen doen. En het kan zijn dat je in een situatie komt dat je het goede onderwijs niet kunt geven in klasverband. Jammer genoeg, maar dat je het moet besluiten dat je dus dat je een een UH, een mengvorm van onderwijs op afstand en onderwijs op school doet. Dat ze nog wel allemaal naar school toekomen, maar niet allemaal tegelijkertijd. Die keuze zou je kunnen maken.

[00:11:53]

De vraag is natuurlijk op welke criteria je doet en niet doet. Maar dat zal sterk lokaal afhankelijk zijn.

[00:11:59]

Het klinkt wel allemaal als een euh, vrij gespannen en ingewikkelder start van het schooljaar. Hebben jullie daar nog wel een beetje zin in?

[00:12:06]

Ja hoor. Onderwijs is zo mooi, dat is zo mooi. Kijk, ik hoorde ook collega's de CU tegen me zeggen anders. Ze zijn er allemaal weer. We kunnen weer gewoon aan de slag. We hebben weer gewoon komt. Dat is leuk om te horen. En dan zie je ook heel duidelijk dat onderwijs veel meer is dan het vak. Het onderwijs is het laten groeien en ontwikkelen van kinderen in contact met elkaar, in contact met met minder docenten.

[00:12:32]

En dat is een fantastisch mooi proces. En we mogen ontzettend blij zijn dat we dat mogen doen.

[00:12:38]

Op school zijn is zoveel beter dan alleen maar thuis. Tussen die vier muurtjes blijven zitten. Is dat risico waard? Ik denk dat het het risico waard is. Je mag je handen wassen. Wij hebben hier op school afgesproken dat we toch de tafels wat uit elkaar zetten, dat er toch plusminus een meter afstand willen hanteren. Maandag. Dat was een dag met alleen maar personeel op school en is er gewoon in kleine groepen nagedacht. En daar kwamen toch wel veel collega's gewoon met het verzoek van.

[00:13:03]

Nou, dat zouden wij een prettig idee vinden bij het verplaatsen in de school. Niet met lesgeven, maar wel inderdaad als er dus die leerlingen stroma zich verplaatsen om dan mondkapjes te dragen.

[00:13:13]

Heel belangrijk is dat jouw anderhalve meter afstand ten opzichte van de medewerkers om dat een beetje te helpen in elk geval ook lijnen op de vloer. Jullie mogen niet achter de lijnen komen. Ik mag niet voor de lijnen komen. Het is even behelpen, maar we zijn al lang blij dat we weer mogen starten. Inmiddels zijn de middelbare scholen in de regio's Noord en Zuid deze en vorige week al opengegaan en volgende week volgt de laatste regio midden en zo blijkt. Het gaat overal een beetje anders.

[00:13:42]

Vooral door de nieuwe zorgen die er dus in de loop van de zomer ontstonden.

[00:13:46]

De onrust is eigenlijk gegaan over drie thema's de mondkapjes, de ventilatie en afstand houden. En op basis daarvan hebben we de scholen bevraagd en gekeken. Wie doet wat extra's? En wie zegt juist van nou? Nee, wij doen het zoals het. Zoals het er VMS voorschrijft.

[00:14:04]

Laura Steenbeke is onderwijs redacteur van de NOS en zij zag overal in het land eigen initiatieven van scholen ontstaan met betrekking tot de korona maatregelen. Ze maakten een rondgang langs zo'n 100 gemeenschappen voor voortgezet onderwijs en er kwam een wisselend beeld uit naar voren.

[00:14:21]

Als we het hebben over de mondkapjes bijvoorbeeld, dan zien we dat één op de vijf scholen die hier door ons ondervraagd is, zegt Wij doen een mondkapjes, plicht of advies in onze school. En qua uitwerking verschilt dat. De ene school doet het in het hele gebouw, de ander bijvoorbeeld alleen tijdens de les wisseling als het druk is op de gang en weer een ander zegt nou. Vooral bij de praktische vakken zoals techniek. Uh, als de leraar je wat uitlegt of bij horeca lessen op een praktijkschool daar zeggen ze nou dan.

[00:14:50]

Dan gebruiken we graag mondkapjes. En ja, scholen doen dat omdat zij denken dat die afstand niet gehandhaafd kan worden. Want docenten en. Moeten we nog wel afstand houden? Daar zit juist de crux van. Kun je dat doen met mondkapjes of zonder? En wat zeggen ze dan over die mondkapjes kwestie? Want dat is natuurlijk iets waar heel veel over gesproken wordt. En wat is hun motivatie om daar dan andere conclusies uit te trekken dan wat de officiële richtlijnen zijn?

[00:15:17]

Ja, daar gaat het veel over. Uhm, bijvoorbeeld een school in Amsterdam die zegt hoe bestaat het dat leerlingen in het OvJ een mondkapje op moeten? Eigenlijk wat? Euh, meneer Weiss had net ook al zei maar dat wij en dan de docenten dat die gewoon nog voor een klas met dertig leerlingen staan. Dat wekt toch wel vragen op bij de scholen? En die vraagt zich ook af ja, waarom? Waarom krijgen we dat ook niet voorgeschreven? Ze voelen zich dus niet veilig.

[00:15:42]

Ze voelen zich niet veilig. Dat zeggen die scholen die dat doen. En ja, willen je daarmee juist de veiligheid garanderen? Dan heb je aan de andere kant ook weer scholen die het dus wel gewoon volgens de RIVM richtlijnen doen. Vier op de vijf dus die geen mondkapjes invoeren. En wat wel interessant is, zij zeggen dus nou, wij houden ons aan de richtlijnen, denken niet dat dat het nodig is om daarvan af te wijken, maar zeggen ook wel dat ze zich storen.

[00:16:05]

Sommige aan de andere scholen die dat dan wel doen. Ze zeggen hou het hoofd nou koel. Doe dit nou niet, want er ontstaat een soort ongelijkheid in ja, tussen scholen en ook alleen maar meer onrust. En daar is het lesgeven, het onderwijs niet gebaat. Ik kan me ook voorstellen dat docenten onderling daar anders over denken. Ja, dat is logisch natuurlijk. En als je bijvoorbeeld als docent nou gewoon van 25 voor de klas staat, heb je misschien andere overwegingen dan als jij uh in de zestig bent, of iemand thuis hebt zitten die ziek is of die kwetsbaar is.

[00:16:37]

Dus uhm ja, zoals docenten daar anders over denken, denken middelbare scholen daar ook heel anders over.

[00:16:43]

Dat is de mondkapjes kwestie dan het afstand houden. Hoe gaat dat eigenlijk? Zegt bijna iedere school dat ze die kinderen geen afstand laten houden? Dus zoals het RIVM ook voorschrijft, zoals het ook bedoeld was. Iedereen komt tegelijkertijd naar school en die 1 jaar jongere kinderen hoeven geen afstand te houden. Zijn enkele scholen die daar toch van afwijken handje vol? Zijn dat er en die zeggen ja uh, bijvoorbeeld een praktijkschool. Ze zeggen je wordt hier enorm gaan lopen in de lokalen.

[00:17:12]

Uhm ja, wij willen dan gewoon dat de leerlingen afstand houden, want anders vinden ze het niet veilig. De leerlingen onderling. Ja, de leerlingen onderling dus. Die geeft voorbeeld aan dat soort toch anderhalve meter afstand moeten houden.

[00:17:24]

Maar dat is natuurlijk heel raar, want buiten de schoolmuren hoeven ze dat niet.

[00:17:28]

Ja, en dat is ook wel natuurlijk een euh dubbel hoor. Dat je dat je ze wel bijvoorbeeld samen naar de supermarkt ziet gaan of samen naar feestjes. Maar ja, scholen ja mogen dat zelf bepalen. Hebben hun eigen huisregels. Euh ja. Trivium schrijft dus voor van dat het niet hoeft, maar sommige scholen kiezen er toch voor. Het is ook wel verwarrend, want vorige week nog was er een lid van het overhemd dat voorstelde om middelbare scholieren toch afstand te laten houden.

[00:17:53]

Ja, dat. Dat geven scholen ook aan ervan. Euh. Die onduidelijkheid. Dat zorgt voor onrust. Uhm, en het is misschien ook al gekker wat er gebeurt in klaslokalen, overal in de winkel. Buiten op straat moeten we afstand houden, maar in het onderwijs gaan we gewoon weer 30 kinderen in een lokaal zitten en er docenten voor. Dus dat dat gegeven scholen ook wel aan. En ze vinden het echt spannend dat zij dat zij dit moeten gaan doen.

[00:18:18]

En scholen, die voelen zich natuurlijk ontzettend verantwoordelijk. Zeker? Ja, die. Die zijn natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor de leerlingen, maar ook voor de leraren. Bijvoorbeeld een school uit Amsterdam die zegt ja. Uhm. Ons personeel is ondanks alles toch bang. Vooral omdat ze horen dat ambtenaren niet naar hun kantoor mogen, terwijl de docenten in een ruimte met 30 leerlingen moeten zitten. En ja, dat maakt ook dat je als school best voor een uur een lastige beslissing staat.

[00:18:44]

Hoe groot is de irritatie eigenlijk ten opzichte van het O m2 en het RIVM? We hoorden daarnet ook al over meerdere scholen. Die geven in onze peiling aan dat ze zich daaraan hebben geïrriteerd dat dat heel vervelend is voor het onderwijs. Voorbeeld een school uit Groningen die zegt het ook spreekt niet met één mond. Uhm. Een school uit Warnsveld die zegt Eenduidige richtlijnen zijn nu heel wenselijk. Zij vinden het vervelend dat er een soort discussie ontstaat tussen wetenschappers waar zij ja, waar zij het uiteindelijk mee moeten doen, want zij moeten uiteindelijk die die kinderen opvangen.

[00:19:19]

Bijvoorbeeld een school in Alkmaar zegt ja, zo kunnen mijn docenten zich niet richten op op lesgeven. Ze voorzien de ene wetenschapper horen de andere dat. Dat wekt alleen maar onrust op en dat is juist fnuikend voor het onderwijs. En wat verwachten zij dan? En wat verwachten VO raad nou en een in ieder geval n duidelijke lijn vanuit het. Dus niet zoals vorige week dat jullie iets zegt en dat het ook daar nog niet iets over heeft besloten. Uh dus.

[00:19:47]

En nou. Paul Rosenmöller heeft vanochtend ook gezegd dat ie met Illy inmiddels een telefoontje heeft gepleegd en dat dat niet meer zal gebeuren, zei hij. Dus ja, zij willen duidelijke communiqué. Zie ook heldere communicatie vanuit het ministerie. Sommigen zeggen ook had wel wat eerder gekund, want deze zorgen zijn allemaal ontstaan. Een paar dagen voordat de scholen in de regio Noord begonnen had ook wel wat eerder gezegd gesloten scholen. En dat was er meer morgen aan het begin van de middag.

[00:20:14]

Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.