Transcribe your podcast
[00:00:00]

Enkel Radio 1, podcasts, hoofdcast. In de mostinckx langs de fairway hoopt Lays was door Historic Briefing over 600 voor Christus, Kafka's voor Californië door West Coast te winnen steeds een koets. WASHINGTON De orkaan sprintzege ooit op producten worden. Controlling voor die conifeer, die Beatrix Prins in haar tournee langs grote delen van de westkust van Amerika broedde, al een maand lang bosbranden, de ergste in de geschiedenis. Volgens de gouverneurs van de zwaar getroffen staten Californië en Oregon is het hellevuur een voorbode op wat de VS vanwege de klimaatverandering te wachten staat.

[00:00:48]

President Trump houdt het op door houdt en slecht bosbeheer. Wat is nou de oorzaak? En welke gevaren schuilen er in het inmiddels ook alweer fel gepolariseerde politieke debat over de branden? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeth Steins en de dag is vrijdag 18 september.

[00:01:13]

Het begon half augustus met hevig onweer in Californië. Een ongekende reeks bliksemflitsen, bijna 11.000, flitsen in drie dagen tijd, waardoor volgens wetenschappers zeker 300 zevenenzestig branden ontstonden. Gustaaf, waarin de razend met sneeuw voor een jongen van het basketbal was.

[00:01:35]

Door de kurkdroge bossen greep het vuur binnen no time om zich heen en miljoenen hectare gingen in vlammen op. Duizenden mensen moesten vluchten voor het vuur.

[00:01:45]

Ook gewone chômage en de oma Koera bij wie speelde cheeta's er ouder winkel en wasserij Herremans een paar uur zonder Wilhelmus.

[00:02:18]

Van Californië verspreidde het vuur zich naar oorden en zelfs naar Washington van zuid tot noord staan grote delen van de Amerikaanse westkust in lichterlaaie. Décor hernoeming momentjes is dovenschool Voisin gebleekte 7m sells. En dan kom je in de middel op idee.

[00:02:42]

Dat wordt uit de studio tussen elk Horn Hopkins, Willow, Beez en Lions het Holiday Farm River starheid Archie Creek in die een kweek. Allemaal namen van branden die nu nog altijd woeden. In de laatste Chantiers whisky en A Bridge of Five Brutal zijn eqrs born in en een trailer hier. Wie is Zina nirari dubbel in op haast Gary dj's?

[00:03:13]

De branden zijn eigenlijk van het hele zuiden van van de VS aan de westkust tot driemaal helemaal het noorden begonnen. En eigenlijk heeft nog nooit eerder zoveel en zo'n groot gebied op zoveel plekken gebrand. In zo'n korte tijd. Kathalijne Stoom van de Wageningen Universiteit is bosbrand onderzoeker. Ze doet al jaren onderzoek naar natuurbranden en is ook meer dan bekend met bosbranden aan de westkust van Amerika. Want die komen daar ieder jaar voor. Californië kent een mediterraan klimaat en is een plek waar brand van nature voorkomt, zegt ze.

[00:03:46]

De planten die er groeien zijn ook aangepast op brand, zodat ze na een brand opnieuw kunnen uitlopen.

[00:03:51]

Het feit dat er brand is in Californië is helemaal niet raar. Wat wel bijzonder is, is dat die branden dus niet dat nu nu niet alleen in Californië zijn, maar ook in Oregon en in Washington. En ook in Gepiden. In die staten die veel vochtiger zijn van nature en waar waar brand op zich wel voorkomt, maar waar veel minder vaak. En dat het feit dat dat hele gebied hele grote branden zijn. Dat heeft te maken met klimaatverandering. Het is daar euh, ontzettend warm.

[00:04:18]

Het is daar ontzettend droog en over dat hele grote gebied zijn de condities dusdanig dat dat alles er een brand ontstaat. Dat die zich heel erg makkelijk kan ontwikkelen. En dan wordt dus steeds gezegd van. Het wordt elk jaar erger. Is dat ook zo? Ja, als je er als je er brand in uit, in t in het specifiek kijkt in die gebieden of extreme branden in in bewoonde gebieden, dan kan je dat zeker zeggen. Als je naar brand wereldwijd kijkt.

[00:04:44]

Uhm uh. Er was een artikel in 2017 waarin een analyse was gedaan over de over brand. Over de hele wereld in de 18 jaar daarvoor. En daar kan je juist zien dat wereldwijd het aantal branden en het oppervlak van branden juist afneemt. Maar het feit dat wij branden vaker in het nieuws zien, heeft te maken met dat die branden die wij zien, dat zijn branden in bewoonde gebieden. We zien branden steeds vaker op plekken waar we vroeger geen branden hadden of minder branden, zoals bijvoorbeeld ook in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië en in Zweden.

[00:05:18]

Uhm he? Op dit moment branden ook nog steeds in Siberië. Daarnaast zien we dat de branden die van nature altijd al vaak branden of de gebieden die van nature altijd al vaak branden. Dat we daar te maken hebben met extremere branden. Nou, dat was bijvoorbeeld Australië ons de afgelopen winter hun zomer. Dat was zo'n lang brand seizoen en die branden waren zo ongelooflijk groot. Uhm, en daarbij was het brand gedrag ook heel extreem. En dat zie je dus nu ook weer terug aan de westkust van de VS.

[00:05:50]

Uhm, het zijn enorme grote branden. Er zijn heel veel branden tegelijkertijd. En uhm, de branden, die zijn die die die. Die verspreiden zich op een manier die wij wetenschap die wij wetenschappelijk ook nog niet helemaal begrijpen. En. En ja, dat extremere brand gedrag is dus een heel erg grote uitdaging in t in het bestrijden van die branden. Er zijn dus in totaal misschien minder branden wereldwijd, maar ze komen wel vaker op plekken voor waar dat eerder niet van nature gebeurde en het vuur verspreidt zich sneller.

[00:06:23]

Hoe dat precies komt, is dus een beetje de vraag. En dat is ook het punt waarop beleidsmakers met elkaar in de clinch komen en politieke partijen stelling nemen. De Democraten en de gouverneurs van Californië en Orden zeggen de oorzaak is zo duidelijk als wat, namelijk klimaatverandering dus helemaal logisch dus real en tapering door de zaken niet in. Wees hier dus over. Dus kan dat besteed worden.

[00:06:55]

Want na Biomarkt Geimer verdwijnt een forse groei in de Bebel, waardoor de futur weer firing die haaks op climate chains Wiersinga te dagbesteding inhaakt en Oregon aan de Westkust een fijnproever rol dient. World. President Trump die niet.

[00:07:16]

Verandering Geloof zegt dat het probleem het bosbeheer is, maar wordt forest management, er ligt daar veel te veel door hout, waardoor als er brand ontstaat de boel ook meteen helemaal in de hens staat voor is voldaan.

[00:07:38]

Daarbij kan je alleen maar worden voor de explosie.

[00:07:51]

Volgens Kathalijne Stoop heeft Trump daar in zekere zin gelijk in. Kijk. De brand ontstaat als je een vlammetje hebt, als er brandstof is, dus dat is begroeiing in. In in, in de natuur of in het bos of bij de huizen in de buurt. En als die begroeiing droog genoeg is om te branden om die begroeiing. Kijk als er als je als je het hebt over Gepiden waar van nature vaak Bagan voorkomen. Brand kan heel nuttig zijn en brand kan heel goed zijn.

[00:08:18]

En als het op namelijk in het meer vochtige seizoen brand en die Brantjes, die zijn klein, die blijven aan de grond. Dan kan een brand heel effectief en heel rustig het bos opruimen. En wat er in Amerika is gebeurd is dat ze. Tientallen jaren lang hebben ze een beleid gehad waarbij branden de volgende dag om 10 uur s ochtends uit moesten zijn. In feite zeg je dan vuur is slecht al het vuur is slecht en het moet stoppen. Maar als jij nooit het bos opgeruimd of als je het vuur nooit het bos op laten ruimen, dan ontstaat er zoveel begroeiing in het bos dat je letterlijk de bomen door de bomen het bos niet meer kan zien.

[00:08:58]

En als er dan een brand ontstaat, dan grijpt die heel makkelijk om zich heen. Helemaal als. Als die begroeiing zo droog is door, door het klimaat, door het weer. Dat. Euh. Euh, dat een brand zich nog makkelijker om zich heen kan verspreiden.

[00:09:12]

Dit is het dorre hout waar euh, president Trump het ook over heeft he? Hij wijst er steeds op van dat moet gewoon beter opgeruimd worden.

[00:09:20]

Ja, en dat is heel interessant dat ie dat zegt. Want euh kijk. Dat bos moet inderdaad opgeruimd worden, dus daar heeft ie een punt. Tegelijkertijd heeft hij het over het opruimen van een bos, maar dan zegt ie dat er gekapt moet worden. Alleen grote bomen die. Ja, dat is netjes op een kampvuur. Je hebt klein materiaal nodig om een vuurtje goed te kunnen laten fikken. En dus als je euh, bij een kampvuur ook alleen maar hele grote hele grote stukken hout gebruikt.

[00:09:47]

Nou, dat duurt wel even voordat het brand dus. Dus wat je juist moet weghalen in het bos zijn euh zijn euh. Struiken. We liggen wat gras. Euh, dode lagen takken. Uhm, want dat zorgt ervoor dat als er een brand op de grond begint dat ie niet naar de toppen van de bomen kan komen. Dus ja, je moet het bos opruimen. Maar de dingen die die Tramp zegt en en aanneemt, die kloppen niet helemaal.

[00:10:12]

Maar hij dus even de details over wat dan goed bosbeheer is. Even daargelaten. Hij maakt een onderscheid tussen klimaatverandering en bosbeheer. En hij zegt het probleem ligt bij het bosbeheer. Daarom zien we de branden zoals we nu zijn. Eigenlijk heeft u daar dus voor een groot deel gelijk in, zegt u nou. Een brand is heel complex. Kijk, in de Sahara heb je geen brandstof, maar is het wel heel heet. En als je daar een vlammetje hebt kan je daar geen brand krijgen, want daar is niks om te branden.

[00:10:43]

Tegelijkertijd als het heel erg nat is euh, en je hebt heel veel brandstof en een vlammetje, dan brandt het ook niet dus. Dus natuurlijk heeft heeft bosbeheer ermee te maken. Uhm, maar uh, zonder dat dat. Dat dat. Dat het dat die begroeiing heel droog is zonder dat de klimaat omstandigheden dusdanig zijn dat die branden zich heel makkelijk kunnen verspreiden. Uhm, heb je niet zulke extreme branden?

[00:11:10]

Het is niet of of maar en en het is en en en wat daar heel erg bij meespeelt is dat. Wereldwijd wordt ongeveer 90 procent van het geld aan bosbranden besteed aan bestrijding en maar 10 procent wordt besteed aan preventie en. En dat is in de VS ook zo. Kijk, wij gaan hier bij overstromingen. Gaan we ook niet alleen maar lopen met dweilen met de kraan open. Wij gaan actief met ons landschap om om te zorgen dat als er geen brand.

[00:11:35]

Als er een overstroming zou kunnen zijn, dat wij droge voeten houden. En wij besteden dus veel geld aan preventie. Het is bij bijna natuurbranden is is preventie is een beetje een ondergeschoven kindje. We weten dat het moet. We weten hoe hard hoe het moet, maar het wordt veels te weinig gedaan. En er is wereldwijd en dus ook in de VS moet er veel meer aandacht besteed worden aan preventie en dan het aanpassen op het leven met vuur. Een van de manieren om dat te doen is om beter na te denken waar er huizen worden gebouwd.

[00:12:09]

Want groot probleem bij de bosbranden is dat er veel meer huizen in die gebieden staan, waardoor het risico op branden toeneemt minder. In bosgebieden of bouwen met minder brandbare materialen zou al kunnen helpen, vertelt Stoof. Maar dat is iets voor de lange termijn. Op dit moment wordt Amerika dag in dag uit met die apocalyptische beelden van oranje luchten als Regent's muren van vuur en vluchtende mensen geconfronteerd. In aanloop naar de verkiezingen zijn die beelden niet te negeren en dat worden ze dan ook niet.

[00:12:48]

Vooral de Democraten grijpen de branden aan om klimaatverandering als politiek thema stevig op de agenda te zetten, vertelt Amerika deskundige Maarten Kölsch sloot. Joe Biden heeft deze week aangegrepen om van die bosbranden een groot thema te maken in zijn campagne. Heeft de grote spits gegeven in Delaware. Zijn hoofd staat als zijn thuisstaat. In goed Nederlands zeggen we zo waar hij de afgelopen maar natuurlijk veel is. Biden is zijn huis en soms zelfs zijn kelder nauwelijks zijn uitgekomen. Begint dat nu meer te doen?

[00:13:14]

In deze toespraken en een landelijke omgeving stond hij voor een lessenaars je zijn verhaal te houden over klimaatverandering?

[00:13:23]

Mijn haar is sterk. Ricordi is multi parts, waar je Mercury's is connected.

[00:13:38]

De klimaatverandering is voor Beijnen ook belangrijk omdat we moeten nog even terug naar de voorverkiezingen waarin Bain het opnam tegen hele linkse kandidaten en uiteindelijk de uitkomst soort van consensus was. Joe Biden hem een beetje in het midden. Maar goed, die linkervleugel van de Democratische Partij. Dan kijken naar Bernie Sanders, maar ook naar Elizabeth Warren. Ze waren er nog een paar voorverkiezingen. Die hebben een hele grote achterban. En die mensen moet Baier ook tevreden houden. Dat heeft ie wel gedaan met een vrij ambitieus klimaatplan, wat onderdeel is van zijn campagne.

[00:14:07]

Honderden miljarden euh, die moeten worden ingezet om de auto's schoner te maken, maar ook huizen, bedrijfspanden en Biden. Die maakte eigenlijk een soort van banen. Programma van dus. Hij probeert niet erg te zeggen van nou, we gaan wat doen aan de klimaatverandering. Maar als we nou deze maatregelen nemen, dan zorgen we voor nieuwe banen en nieuwe Amerikaanse industrie. Dus dat soort thema's, die knapt hij een beetje aan elkaar. A En die linkervleugel van de partij moet Beijnen tevreden houden.

[00:14:33]

Nou, dat lukt m nu. Daar kan in ieder geval deze week zeggen jongens, kijken naar mijn toespraak was al lange toespraken. Een half uur ongeveer. Nou wat?

[00:14:40]

Waar de linkse achterban van de Democratische Partij redelijk tevreden mee kan zijn voor modieuze Shams Claimed Amari Suburbs, Huby Wielfaert gamenieuws Neben Nederweert, Fladderde Sabres Blauw Super Storms Claim in Arcen dus voor het Arabische Priests Amerika.

[00:15:07]

Cynisch gezegd komen die bosbranden beiden op dit moment eigenlijk niet heel slecht uit, omdat hij dan zich politiek kan profileren. Ja, dat is de cynische en harde manier om het te zeggen. Dat is tot een onderwerp gemaakt in de campagne. Tegelijkertijd moet je natuurlijk realiseren van wat de menselijke prijs is die dieren opstelt om deze brandhaarden zijn groter dan ooit. Zo wordt eigenlijk ieder jaar erger. Daar zijn tientallen doden gevallen al dit jaar en er zijn duizenden huizen verwoest.

[00:15:34]

Daar zijn honderden miljoenen aan schade geleden in Californië. Jaarlijks kost de bosbranden in heel Amerika. Dus dat is ook in andere staten. Dus ook in Colorado of Houthalen zijn echt best wel veel Amerikaanse staten die last hebben van bosbranden. Jaarlijks kosten die bosbranden 1,8 miljard, ongeveer in Amerika dit jaar. In Californië alleen al al meer dan 530 miljoen aan kosten. Om dat te bestrijden zeventienduizend brandweermannen bijvoorbeeld, dus heel veel geld wordt uitgegeven. Dus ja, er worden allerlei ellendige records verbroken en de menselijke pijn is daar erg groot bij natuurlijk.

[00:16:07]

Aan de andere kant van het spectrum heb je de president Trump, die er op zijn zachtst gezegd onverschillig over doet.

[00:16:15]

Erkenning Koehler hangertjes White Star Patrick Cijntje Nou ja, Trump was een aantal weken stil over dit onderwerp van ongeveer 3 weken. Begin deze week is hij in Californië geweest. Dat was niet geheel toevallig, net voordat hij naar Nevada ging om daar een campagne toespraak te houden, dus daar werd ook wel wat op gereageerd. Van wacht dus even is natuurlijk praktisch als je toch naar het westen van Amerika moet om dingen te combineren. Maar eerst de campagne, een toespraak en daarna deze grote crisis.

[00:16:45]

Dan moet ook wel zeggen dat dat Trump natuurlijk wel jullie aandacht voor heeft gehad, maar echt wel. Publiekelijk sprak hij zich hier de laatste weken niet echt over uit. Onder anderen de burgemeester van al zijn ze meneer Setti, die zijn Fernão. We zijn blij dat hij nu eindelijk komt he? Trump. Maar goed, we hadden dat ook al wat eerder willen zien. En ook wel dat hij zich wat krachtiger uitspreekt, ook over die klimaatverandering. En ook andere politici in Californië die dat ook zeggen van nou.

[00:17:07]

Fijn dat die komt, maar klimaatverandering moet meer aandacht hebben. En als je dan ziet als Trump het vliegtuig uitstapt ervoor Schwan en de pers toespreekt dan. Dan probeert je dat heel snel te draaien. En ja, ze moeten dat bos beter bijhouden. Ze moeten die door het takken weghalen.

[00:17:21]

Forest management waar is waar hij?

[00:17:30]

Gaat hij daar heel erg op door? Van dat bos moet goed worden bijgehouden en en Trump heeft tot nu toe deze zaak ook heel erg gebruikt. De en zijn Democraten daar in het westen Californië, Oregon, ja, die hebben de zaak niet op orde. De Democraten moeten dit maar oplossen als een als een. Die politieke tegenstelling vergroot hij hiermee. Nou ja, dat is natuurlijk. Hij heeft ook Trump op enig moment wel aangegeven, onder andere in een tweet.

[00:17:53]

Maar er zijn ook alle ooggetuigen die daar wat over zeggen. Vanuit dat bijvoorbeeld noodhulp gelden FEMA. Dat is een grote noodhulp organisatie in Amerika eigenlijk het hele rampenbestrijding en in Amerika eigenlijk dat die en die noodhulp fondsen. Jammer, maar er moest onthouden aan Californië. Ze moesten zelf die problemen eerst maar eens goed oplossen voordat er nog hulp naartoe ging en geld naartoe ging. Dat zijn natuurlijk hele harde dreigementen en verhalen voor staten die gewoon in een hele acute problemen verkeren met deze branden.

[00:18:23]

Het gepolitiseerde debat over de natuurbranden blijkt ook vruchtbare bodem te zijn voor nep nieuws en complottheorieën. Hoewel daar geen enkel bewijs voor is, gaan op sociale media geruchten rond dat de antifascistische en linkse politieke beweging Antifa de branden heeft aangestoken en huizen in de gebieden plundert. Het leidt ertoe dat sommige huizenbezitters de gebieden niet uit willen en gewapend hun huizen aan het bewaken zijn.

[00:18:50]

In Melbourne wordt de kaars in de Queen's Hall en No Woonst hier om.

[00:19:02]

De huizenbezitters hebben dabo wel vrees voor het een en ander. Het gekke was trouwens en dat is misschien een beetje nieuws sijpelt maar Kamala Harris, die ging met de gouverneur van Californië onlangs ook kijken bij die bosbranden. Bij de schade en die ging ook naar de honderden mijn huis wat er niet bij was. En nu zijnde de eigenaren van het huis waar ik een beetje boos dat ze feitelijk op hun eigendom stonden en in Amerika hebben was op lange tenen over als shoppen het eigendom van een ander komt en daar wordt het als politiek middel gebruikt.

[00:19:31]

Dus je ziet ook wel, dat is voor Uhm ook voor de Democraten niet niet altijd eenvoudig om ons allemaal goed te doen.

[00:19:37]

Vraag het wel een beetje af door al dat politiek getouwtrek. Of de mensen om wie het gaat niet ook een beetje vergeten worden.

[00:19:44]

Het is natuurlijk wel een punt. Deze strijd tussen links en rechts, tussen Trump en welke persoon dan ook, daar is Trump goed in. Hij is goed in ruziemaker, hij is goed om daar zelfs sterker uit te komen. Maar ja, zijn de mensen in en in de staten die al jaren zo kwetsbaar zijn, die alleen maar kwetsbaarder worden? Worden ze niet een beetje slachtoffer hiervan? Dat is de vraag. Tegelijkertijd gaat wel heel veel extra geld op de maan naar Californië, Oregon, naar het westen om daar uit te helpen.

[00:20:10]

Maar structureel zijn de grote problemen niet genoeg. Blussen vliegtuigen niet genoeg brandweermannen? Mensen die het feitelijk te veel mensen in een gebied wat heel kwetsbaar is, dus structureel. Die verandering, daar is heel veel geld voor nodig. Dat is er nog niet genoeg. Nou ja, gaat het onder deze president? Een president die eigenlijk zegt van New Haven, is dat door Houtweg? Dan gaan we andere dingen doen. En ja, gaat dat oplossing bieden op de lange termijn?

[00:20:34]

Veel mensen denken van niet en dat was een meer maandag aan het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Wie kent?