Transcribe your podcast
[00:00:00]

McKeon Radio 1 podcast Suitcase. De dag. De rechtbank acht bewezen dat u Nikky seksueel heeft misbruikt door hem te betasten en te penetreren, waarbij unieker tegen zijn wil in uw macht en onder uw fysieke controle heeft gehouden. En dat zodanig dat Niki geen adem kon halen en door zuurstoftekort is overleden. De rechtbank heeft geen bewijs dat u bent uitgebuit bent geweest. De dood van Nicky. Maar het is wel een gevolg dat u kan worden toegerekend. Het heeft 22 jaar geduurd, maar er is dan nu eindelijk een veroordeling in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen.

[00:00:39]

Hoofdverdachte Jos B. Heeft de elfjarige jongen volgens de rechter ontvoerd, seksueel misbruikt en hem de adem ontnomen, waarschijnlijk door een hand op zijn mond te houden met de dood tot gevolg. Er is te weinig bewijs voor doodslag om misbruik te verhullen. Maar, zo benadrukte de rechter. Mickey zou nog geleefd hebben als hij niet door Jos B. Was misbruikt zonder u zonder uw handelen. Nicky Verstappen op dinsdag 11 augustus 1998 om tien voor negen s avonds nog geleefd.

[00:01:11]

Jos B. Is veroordeeld tot twaalf en een half jaar gevangenisstraf. Het is het voorlopige sluitstuk in een zaak die ontzettend lang geduurd heeft. Moeizaam verliep en dramatische wendingen kent, deed pas tijdens het proces voor het eerst zijn verhaal. Een verhaal dat nu door de rechtbank als ongeloofwaardig wordt beoordeeld. Vandaag in de podcast een terugblik op dit beladen en confronterende proces, waarin zowel nabestaanden als hoofdverdachte emotionele verklaringen aflegden. Een proces waarin twee werkelijkheden naast elkaar liepen die van het Openbaar Ministerie en die van Jos B.

[00:01:46]

En zijn advocaat. Fijn dat je luistert. Ik ben er Liesbeth Steins. De dag is vrijdag 20 november en vandaag de zaak Nicky Verstappen. Twee verhalen. Een vonnis.

[00:02:04]

Enkel nog nooit iemand gesproken. Hoe langer ik dat wat Metro droeg, hoe moeilijk het werd is om daar iets mee te doen. Vandaag is wel te gaan. Zo gaat dat zeker niet onder druk gezet. Wordt ze gewoon zelf.

[00:02:32]

Dag 1 van het zwaar beladen proces in de zaak van Nicky Verstappen was meteen een indrukwekkende. Hoofdverdachte Jos B. Doorbrak na 22 jaar onverwacht zijn stilzwijgen en zei eindelijk iets meer dan ik heb het niet gedaan. Hij kwam met een verklaring over Nicky Verstappen. Het jongetje van elf dat in augustus 1998 dood werd aangetroffen op de Brunssummerheide in Limburg, niet ver van waar hij op zomerkamp was.

[00:02:59]

Toen ik dichterbij kwam, zag ik iets leren. Zo snel mogelijk was het hek geklommen. Al die tijd is het een raadsel geweest wat er met Nicky is gebeurd. Jos B. Zelf kwam pas in 2018, 20 jaar later dus na een DNA match in beeld.

[00:03:30]

Had was. Maywood kleding. Hij ontkent dat hij Nikkie heeft ontvoerd, seksueel misbruikt en gedood. Maar op de eerste dag van het proces bekent hij voor het eerst wel dat hij Nikkie gezien heeft.

[00:03:46]

Het was voor. Ik weet niet hoe lokkertje zit. Is moeilijk te doen. Hij zegt dat hij het jongetje heeft gevonden op de plek waar de politie hem later ook aantrof. En hij was toen volgens hem al dood, meldde de politie.

[00:04:13]

Maar wie zal mij geloven? Ik hou nu verleden. Het was een turbulent begin van een zeven dagen durend proces, vertelt NOS redacteur Thomas Kusters, die de zaak al intensief volgt sinds hij in een ver verleden bij 1Limburg werkte en nu dus voor de NOS.

[00:04:31]

Dat had wat verbijstering, want die verklaring was vers. Niemand wist daar van, dus dat was een verrassing voor iedereen die daarin zat. Behalve Jos B. Zelf en zijn advocaat. Maar ja, het strookt dan vervolgens niet met het verhaal van het Openbaar Ministerie, dus. Dus het bracht de zaak nog niet verder bij de waarheid. Waar het OM en de familie zo vurig op hoopte dat die zou loskomen als Jos B. Wel ging praten of tijdens dat proces.

[00:04:56]

Maar ja, we waren daar nog even ver van verwijderd tijdens de zaak na afloop van de zaak als voor zaak en al 22 jaar geleden.

[00:05:04]

Dus het heeft voor het OM de zaak helemaal niet verandert. Die onverwacht en verklaring?

[00:05:08]

Euh, nee, nee, nee. Sterker nog, ze volharden in hun verhaal. Jos B. Is de man die Nicky heeft ontvoerd, misbruikt en gedood om wat seksueel misbruik te verhullen. En ze gebruiken zelfs die verklaring om eigenlijk te zeggen ja, het is een ingestudeerd toneelstukje om hem weg te zetten als onbetrouwbaar. Wisselend verklaren dus. We moeten niet zoveel waarde hechten aan die verklaring. Maar liever hadden ze natuurlijk gehoopt dat de puzzelstukken die ontbreken. En dat zijn er heel veel in de zaak.

[00:05:37]

Want waar en wanneer en hoe is Nikki ontvoerd? Is die nog van de haaien af geweest? Zo ja, waar is ie dan geweest? Hoe is die precies misbruikt? Hoe is die precies om het leven gekomen? Is mijn leven komen op de plek waar die gevonden is? Of is dat ergens anders gebeurd? Allemaal die vragen allemaal die puzzelstukken die ontbreken. Euh ja, Jos heeft die puzzel niet euh. Compleet gemaakt. En dat hadden ze eigenlijk wel nodig.

[00:05:59]

Of heel fijn gevonden voor een verhaal om Niels B. Tot schuldig te laten verklaren. Euh ja, zoals Openbaar Ministerie bij de doorbraak zei de sporen liegen niet, maar ze vertellen ook niet het hele verhaal en het hele verhaal is nog steeds niet compleet.

[00:06:15]

Het Openbaar Ministerie en de familie van Nicky Verstappen geloven niets van het verhaal dat Jos B. Op de eerste procesdag ten gehore bracht. Peter de Vries, die namens de nabestaanden het woord voert, reageert na de zitting buiten voor de pers direct verontwaardigd.

[00:06:30]

De familie en ik trekken op dit moment de conclusie dat het hier om een leugenachtige, verzonnen verklaring gaat om zijn hachje te redden en dat de werkelijkheid heel anders is en dat die in een spagaat terecht is gekomen. Hij had eigenlijk willen zwijgen, maar besefte dat hij daar niet mee weg zou komen en komt nu met een verklaring die volstrekt ongeloofwaardig is.

[00:06:51]

Daarop komt de advocaat van Jos B. Voor dezelfde HGH microfoons in het geweer. Het is nooit goed.

[00:06:58]

Praat je niet, dan zegt men je zei je hebt iets te verbergen. Praat je wel om dit verhaal? Ik kan alleen dit zeggen als klanten verhalen willen verzinnen. Latei hij legio opties om zijn niet te plaatsen daar op die plek waar je gevonden is.

[00:07:16]

Het is tekenend voor hoe de verhalen van Openbaar Ministerie en Verdediging langs elkaar lopen. Twee verhalen in één waarheid die ook na dit proces en de uitspraak van vandaag niet helemaal boven water is gekomen. Want wat er precies gebeurd is, dat weten we nog altijd niet. Twee verhalen dus. We beginnen bij het eerste van het al in. Wat is er volgens het OM gebeurd nadat Nicky Verstappen tijdens het zomerkamp waar Rob was in 1998, nadat hij s ochtends niet meer terugkwam in zijn tent?

[00:07:47]

Ja, eigenlijk is die vraag nog steeds niet te beantwoorden. Worden ze op precies gebeurde? Wat is er gebeurd? Wat? Wat de feiten zijn, is dat Nicky onder verdachte omstandigheden is gevonden en dat daar DNA op die onderbroek op zesentwintig plekken van Jos B. Zat. Maar hoe die film precies gegaan is in augustus 1998, dat weten ze. Maar ze zeggen in ieder geval Jos B. Euh. Is een man met een pedofiel verleden. Euh. Was op die Brunssummerheide die dag dat Nicky gevonden was?

[00:08:14]

Euh. Zijn DNA zit op de kleding van Nicky. Dus het kan niet anders dan dat Jos B. Euh verantwoordelijk is voor de dood en het seksueel misbruik en het ontvoeren van Nicky Verstappen.

[00:08:24]

En welk bewijs wordt daar dan voor aangevoerd? Er is uitvoerig stilgestaan bij die onderbroek.

[00:08:29]

De onderbroek is eigenlijk het deuntje. Het ankerpunt voor deze hele zaak, die 7.20 DNA aspro op en in de onderbroek aan alle kanten. Die onderbroek die binnenstebuiten achterstevoren zat en daarboven is het dan eigenlijk? Euh. Het bewijsmateriaal verder uit met een soort Theun bewijs. Euh. Om tot de conclusie te komen. Het kan niet anders zijn dan dat Jos B. De dader is en dat doen ze met Van Gaal. Jos B. Had een pedofiel verleden. Hij had ontucht gepleegd met twee jongens 19, 84 en 85.

[00:09:02]

De modus operandi hoe die daar te werk ging, het van achter betastte in de onderbroek, komt overeen met de sporen die wij bij Nicky hebben gevonden. Jos B. Maakte zich uit de voeten. Uiteindelijk naar Spanje via de Franse Vogezen. Om daar DNA onderzoek werd gestart en aangekondigd, wisten zijn computers van GAK al het contact met familie en vrienden. Uhm was op de Brunssummerheide op de avond dat Nikki werd gevonden uhm, met een verhaal waar het Openbaar Ministerie vervolgens niks van gelooft en zegt hij heeft dan wisselend over verklaard.

[00:09:37]

Dat maakt hem onbetrouwbaar. Uhm. En dat hele pakket eigenlijk zeggen zij om, ondanks dat het niet helemaal zeker is hoe Nicky om het leven is gekomen en niet zeker is hoe ze Nikki is seksueel misbruikt. Als dat al gebeurd is, want daar zijn ze ook niet dol op. Tenzij ik er over denken ze toch dat Jos B. Dat gedaan heeft.

[00:10:01]

Twintig sporen die ingemetseld worden hoe die sporen na op de onderbroek verlicht terechtkomen. Ik heb mijn verklaring gisteren afgelegd. Daar werken. Begrijpt u dat dat in het licht van de verklaring zoals u die gisteren heeft afgelegd? Dat de rechtbank zich dan toch nog steeds afvraagt? Ik kan niets anders doen dan herhalen dat mijn verklaring gisteren afgelegd is. Waarom bent u naar Noord-Spanje gegaan? U komt ook niet van commentaar. Waarom bent u naar Noord Spanje gegaan, terwijl die tegen iedereen uit die omgeving vertelde dat die drie weken in de Vogezen ging lopen?

[00:10:36]

Ik onthoud niets van commentaar. Waarom heeft u geen contact meer met uw zus opgenomen nadat u gehoord had dat de moeder slecht lag? Ik onthoud van ieder commentaar. Waarom ontbreekt ieder drinkgedrag van u? Nadat die op 14 februari voor het laatst gepind had in Frankrijk? Ik houd nog steeds van commentaar. Waarom neemt u uw telefoon niet mee op het moment dat u vertrekt? Houd niet van ieder commentaar.

[00:10:59]

Welk beeld schetst het OM Van Holsbeeck? Als persoon?

[00:11:03]

Ja, dat kan ik eigenlijk heel kort over zijn als een onbetrouwbare voortvluchtige pedofiel. Met zoveel woorden. Pedofiel omdat hij kinderporno op zijn computer had staan. Moment dat ie je gepakte werd. Of dat had inmiddels gewist. Maar dat is nog terug te vinden. Had ontucht gepleegd met twee jongens, een 84 en 85. Hij was vluchtgevaarlijk. Mentor de DNA onderzoeken begon. Euh, vluchtte hij via de Franse Vogezen naar Spanje en wist alles op zijn computer om met dat dat DNA onderzoek begon.

[00:11:34]

En hij is onbetrouwbaar omdat hij wisselend verklaarde Odie aanwezigheid op de Brunssummerheide. Op die dinsdagavond en Nikki werd gevonden. Hij werkte bovendien niet mee aan het Pieter Baan Centrum onderzoek over zijn psychische gesteldheid. Dat hele verhaal maakt dat beeld van een onbetrouwbare, euh, voortvluchtige pedofiel, aldus het Openbaar Ministerie.

[00:11:55]

De moeder van Nicky en zijn zus. Die hebben op de vierde dag van het proces gebruik gemaakt van hun spreekrecht om te vertellen wat de dood van Nikki met hen gedaan heeft.

[00:12:07]

Ik heb altijd gezegd als. Weten wie de mol van Nikki op zijn geweten is, bleek degene bij het spreekrecht in de ogen aankijken en niet zeggen kun je beschrijven hoe dat ging en wat ze zeiden? Want dat moet een heel emotioneel moment zijn geweest.

[00:12:20]

Hoe kan ik verwoorden hoe iemand in één klap onze levens compleet kapot is gemaakt?

[00:12:25]

Ja, dat was het zeker. Een nat uhm was heel bijzonder. Hoe dat gebeurde trouwens normaal zitten. Nabestaanden zitten naast of achter een verdachte. Maar ze hadden het verzoek gedaan of zij tegenover Jos B. Konden gaan zitten op de plek waar normaal de officier van justitie zit. Dat is niet gebruikelijk. Absoluut niet. Maar toch zei de rechter dat toe aan mocht zijn op die plek gaan zitten, schuin tegenover Jos B. En toen kwam dus de zus, de tante en de moeder aan de beurt.

[00:12:53]

Pfff. Ja, dat was voor hen denk ik. Een moment waarbij ze de verdachte voor het eerst rechtstreeks contact mee konden maken. Is Harm eerder wel gezien tijdens een schoubben te Brunssummerheide, maar konden niet eerder iets tegen hem zeggen? De was de eerste en de enige kans die ze daarvoor hadden.

[00:13:08]

Wij willen alles weten, hoe moeilijk het ook zal zijn. De laatste minuten van Nikki z'n leven en kunnen vullen. Zoveel vragen die we hebben. Heeft hij nog lang geleefd? Zou hij bang geweest zijn? Heeft hij pijn gehad? Heeft hij om ons geschreeuwd. Die vragen bleven eindeloos in mijn ogen. En om al deze auto doen moet jij als antwoord geven. Bij ons gepleegd. Zolang jij hier en de rechtbank niet wil uitleggen waar al jouw DNA op het lichaam aankleding van Nikki komt, ben jij volgens de moordenaar dat zij hier nu zit en als niet durft aan te kijken?

[00:13:54]

Het zegt genoeg. Wel moet je weten dat al dat al onze ogen iedere seconde op jou gericht zijn. Jij hebt als Nikki afgenomen, mijn broertje en ons alles, onze levens hartstikke kapot gemaakt. Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster.

[00:14:13]

Natuurlijk hopen ze dat hij zou breken en dat hij alsnog zou verklaren en berouw zouden tonen, want in hun ogen is hij gewoon de dader. Uhm. En daarna? Euh. Vuurde ze euh. Weliswaar in hun verdriet en hun opgekropte emotie van 22 jaar lang vuurde zij af op de mannen van wie zij denken die verantwoordelijk is voor de dood van hun neefje, hun een zoon en een broertje. En euh. Je zag ook de moeder. Euh, ja, denk ik soms.

[00:14:42]

Zo dacht ik het te zien trillen van woede. Euh, in ieder geval.

[00:14:46]

En ja, dat was een zeer emotioneel beladen moment in die en zette onze nek als kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi. Die gedachte, die wetenschap is onverdraaglijk en kwijl dat elke dag al 22 jaar, acht weken en drie dagen lang. Jij bent verantwoordelijk voor Nick is dood. Jij was erbij. Jij bent de dader. We hebben daar geen enkele twijfel over. En wat doe jij? Je zwijgt voornamelijk. De man die flink genoeg was om een onschuldig kind om het leven te brengen, was de eerste twee jaar na zijn arrestatie te laf om iets te zeggen.

[00:15:36]

En dan, als na twee jaar het proces begint, kom je met een in elkaar geflanst filmpje dat meer vragen oproept dan het beantwoordt. Het was voor ons een onmenselijke beproeving om hier in de rechtszaal op twee meter afstand van jou te zetten. Het was een ingewikkelde zaak, eigenlijk van meetaf aan. Waar zat nu in dat laatste gedeelte? Voorbeeld om met deze inhoudelijke behandeling van het proces? Waar zat het om? De grootste moeilijkheid?

[00:16:16]

En die moeilijkheid zit er in dat dat seksueel misbruik en die doodsoorzaak niet onomstotelijk is vastgesteld? Er zijn heel veel deskundigen die hun licht daarover hebben laten schijnen. In die twintig jaar meerdere keren. En wordt het Openbaar Ministerie eigenlijk doet, bijvoorbeeld met die doodsoorzaak is het afbellen. Het kan niet zijn dat die door natuurlijke doders om leven gekomen is. Het kan niet zijn dat dit het kan niet zijn als zus, dus het kan niet anders dat die door een misdrijf om het leven is gekomen.

[00:16:41]

Kan niet anders dat die door verstikking of s om het leven is gekomen, maar één op één daarvoor. Euh is niet het bewijs, maar dat doen ze door eigenlijk af te pellen. En ja, steeds meer doodsoorzaken af te strepen.

[00:16:58]

Het OM zegt we weten niet precies wat er gebeurd is.

[00:17:01]

Het zou eigenlijk moeten zeggen wat mij betreft. We weten niet weet dit of er iets gebeurd is wat er gebeurd is wanneer het gebeurde? Waar het gebeurde? Door wat gebeurd is en als we het weten kunnen maar enig doen rechtbank en dat zeggen. Onze overtuiging is er. Het voelde aan allemaal niet goed. Maar het werd er bewezen is er niet, dus daarom vragen we de rechtbank om vrij te spreken. Maar goed, waardoor de door hem niet, dan zal ik dat straks moeten gaan doen voor mijn cliënt.

[00:17:26]

Op dag zes van het proces is het de beurt aan de advocaat van Joos B. Gerald Roethof. Hij zegt dat het misschien allemaal niet goed voelt, maar dat er geen bewijs is. Alleen verdachte aanwijzingen zijn niet genoeg.

[00:17:39]

En als je al die aanwijzingen kijk, dan zijn er dat is. Dat is verdacht. Maar laat ons niet hier in vergissen. Oef, bezonnen zeggen. Is dat niet reeds als verdachten of Pruzzen of internet aangemerkt aangemerkt? Casini tellen de vingers van één hand.

[00:17:54]

Rudolf houdt in de rechtszaal een betoog van acht uur en spitst zich toe op de verdenking van seksueel misbruik, die volgens hem niet hard gemaakt kan worden. Volgens het OM is Nicky gedood om misbruik te verhullen, maar dat kan niet bewezen worden, zegt hij. En daarmee valt volgens hem het scenario van het OM als een kaartenhuis ineen. Hij snapt dat de ouders van Nikki de dader willen veroordelen, maar dan moet dat wel de goede dader zijn.

[00:18:19]

Je kunt. Eerst verdwenen. Dan je kind overleden moeten aantreffen niet, wil niet weten wat er gebeurd is. Jaren later een verdachte aangehouden. Misschien de dader hier. Perceptie in ieder geval. En dan toch niet. Die duidelijkheid krijgen die o zo graag wenst. Nogmaals, de pijn voor de nabestaanden is invoelbaar. Nogmaals terecht dat heel Nederland voor deze familie gerechtigheid wil en wenst. Terecht dat heel Nederland wil en wenst dat de dader de dader die het leed van de familie Verstappen dat hij na de winterstop in.

[00:19:04]

Leven aangedaan veroordeeld wordt.

[00:19:07]

Verder spoort hij zijn cliënt aan om niets meer te zeggen. De verdediging houdt het dus bij die eerste video verklaring aan het begin van het proces en geeft verder geen antwoord op de vele vragen die nog overblijven. Hoe zat Jos B.

[00:19:21]

Erbij tijdens de rechtszaak? Wat voor man? Zagen we daar?

[00:19:24]

De zakenman, die geconcentreerd luisterde naar wat hem verteld werd, enorm verweten werd hem erom gevraagd werd. Hij luisterde geconcentreerd naar wat de rechters te zei te zijn gehouden, naar officieren van justitie. Het slachtoffer verklaringen van een familie, maar bel vervolgens zijn mond hield op moment om vragen gesteld worden. Uhm. Hij werd wel zo nu en dan emotioneel tijdens de video verklaring. Dan ook tijdens het laatste woord begon hij te snikken. Ja en nee, dan lijk het dan op, omdat dat dan gaat over euh.

[00:19:55]

In wat voor situatie. Hij vindt dat hij terecht is gekomen en dat op daarom emotioneel moeilijk wordt voor hem.

[00:20:02]

Maar hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is? Toen me duidelijk werd dat ik een lichaam zag liggen?

[00:20:14]

Heb ik gelukkig niet getwijfeld om in actie te komen? Ben er zo snel mogelijk naartoe en hebben de lichaamsfuncties gecontroleerd, ondanks alles wat sinds Agneta is. Tot nu toe overkomt, kan je nog steeds zeggen ik heb geen enkele spijt dat ik dat gedaan heb destijds. Wel heb ik spijt dat ik later meldde te veel te laat. Vorige week kwam ik in mijn verklaring afgelegd. Heeft u een verklaring? De antwoorden kunnen geven op de vragen van de moeder? Heeft je pijn gehad?

[00:20:57]

Was je bang? Heeft u eens geroepen?

[00:21:03]

Ik heb die antwoord niet. Ze willen een veroordeling. Ze willen een verdachte. Ze willen een dader. En die zit hier volgens hen. Dat ben ik. Heeft een verklaring iets gedaan bij het OM? Ja, ze hebben het gebruikt om het te weerleggen om de verdenking strenger te maken. Om het vervolgens af te schuiven. De hele verklaring doet er niet toe. Wat heeft het verklaren dan voor mij opgeleverd? Enkel opluchting dat men geen handicap heeft. Het is aan de rechtbank en u om waarde stijgt.

[00:21:43]

Een uitspraak in verklaringen. U beslist hoe mijn leven verder uit gaat zien. De rechtbank gaat, zo bleek vanmiddag, niet mee in dit verhaal van Jos B. Zijn verhaal verklaart bijvoorbeeld niet hoe er zo veel DNA sporen op de kleding van Nikki terecht is gekomen.

[00:22:05]

Met de verklaring die u heeft gegeven over de manier waarop uw biologisch materiaal op Nikki en op zijn kleding is beland, kan de rechtbank niets.

[00:22:17]

Fatsoeneren, een beetje rechttrekken en wat blaadjes wegvegen van de pyjamabroek kunnen echter niet geleid hebben tot het aantreffen van uw DNA op twintig plaatsen op de binnen en buitenzijde van de onderbroek. Vanity. De verklaring van. U geeft eenvoudig gezegd geen uitleg voordat aangetroffen sporen beeld. Ook wordt het hem zwaar aangerekend dat hij steeds geen antwoord heeft willen geven op vervolg vragen. Daardoor heeft bij het voor de nabestaanden allemaal nog veel erger gemaakt, zei de rechter.

[00:22:54]

U heeft geschreeuwd, gezwegen, terwijl u wel keer op keer winst genomen. De suggestie heeft gewekt dat u antwoorden zou kunnen geven als de tijd rijp was. Zou u eventueel kunnen verklaren. Als alles volledig begrepen was? U had zelfs een verklaring op papier gezet, maar u bedoelt tot op heden geen openheid van zaken geven over de inhoud daarvan. Een verklaring heeft u al die tijd naar eigen zeggen als een troefkaart achter de hand. Dat moest voor de nabestaanden onverdraaglijk zijn geweest.

[00:23:26]

De nabestaanden wachten op een moment van uw aanhouding al 20 jaar op antwoord op de vraag wat er met Nicky is gebeurd in de laatste dagen en uren van zijn leven. Pas bij de inhoudelijke behandeling zei u dat u ook vond dat de ouders recht hadden op antwoorden, terwijl u al wist dat u die antwoorden helemaal niet zou gaan geven. Dat is wel een hele bittere troefkaart om te spelen. Joos B. Is dus veroordeeld tot twaalf en een half jaar cel.

[00:23:55]

Het is minder dan waar het Openbaar Ministerie OM vroeg en de rechtbank gaat ook niet in het hele verhaal van het OM mee. Maar van de lezing van Joos B. En zijn advocaat blijft weinig over. Roethof heeft wel al meteen aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat. En daarmee is de zaak van Nicky Verstappen nog altijd niet afgerond. Dat was meer maandag aan het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijn weekend!