Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 wordt een soort kast. De dag hebben heel veel buikpijn gehad. Het Nederlandse spreekwoord spijkers op laag water zoeken echt schaamte over het feit dat er op geen maand signalen waren die weg waren en niet naar boven kwamen. Een soort brandende lont die een gigantische sociale bom tot ontploffing zou brengen. De afgelopen twee weken werden de belangrijkste betrokkenen in de Toeslagen affaire verhoord in Den Haag door de parlementaire ondervraging commissie kinderopvangtoeslag van oud directeuren van de Belastingdienst tot topambtenaren bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van voormalig staatssecretaris van Financiën tot premier Rutte.

[00:00:43]

Iedereen die ook maar iets geweten moet hebben van wat er mis ging bij de kinderopvang toeslagen moest komen opdraven. Het doel van deze verhoren was erachter komen hoe het kan dat duizenden ouders onterecht aangemerkt werden als fraudeur. Zijn we nu een stap dichter bij de waarheid? Wie is er verantwoordelijk voor alle misstanden? En wat hadden de gedupeerde ouders uiteindelijk aan deze verhoren? Fijn dat je luistert. Mijn naam is Fleur Wallenburg en de dag is vrijdag 27 november. Met Vandaag zijn we iets opgeschoten met de verhoren over de toeslagen affaire.

[00:01:22]

Ik heb drie kinderen. Je moet gewoon doorgaan met je leven is het zeker niet makkelijk geweest en we hebben er echt heel veel voor moeten inleveren. Ik denk dat er nu al in eeuwigheid niet op vakantie zijn geweest.

[00:01:31]

En ja, als mama zich niet lekker voelt, dan gaat dat vaak over naar de kinderen en partner. En ja, dan ligt het huishouden gewoon op zijn gat.

[00:01:41]

Ik heb zelfs een keer iemand gehad in de naam van de koningin en kwam ze even aan de deur. Ja, daar kwam nu beslag leggen. En toen heb ik mijn kinderen voor de deur gezet. Zeg ik nou, dit is wat ik heb. Neem me mee. Uiteindelijk zijn die aan mijn vrouw. Ik sta je wel met een pinapparaat, maar ik snap ook wel dat er geen 13.000euro komt binnen de toeslagen.

[00:01:55]

Affaire is uitgegroeid tot een dossier van monsterlijke proporties, met in het midden van alles de duizenden gedupeerde gezinnen. Nog steeds zitten veel mensen in de schulden. En dat allemaal door het strikte anti fraude klimaat bij de Belastingdienst.

[00:02:09]

Ambtenaren van de Belastingdienst weten al een jaar van de omvangrijke toeslagenfraude die Bulgaren in Nederland plegen en waar ze heel nieuws gisteren over berichten. Maar ze zeiden niets tegen staatssecretaris Weekers en kwamen niet met structurele maatregelen.

[00:02:24]

De fiscus lag in de jaren na 2010 onder vuur vanwege de zogeheten Bulgarenfraude. Zo konden Oost-Europese bendes op grote schaal fraude plegen met toeslagen en uitkeringen, bleek uit onderzoek van RTL Nieuws. Ze schreven zich in als spookburgers bij Nederlandse gemeenten en vroegen met terugwerkende kracht huur en zorgtoeslagen aan. De Belastingdienst keerde meteen uit. Controle vond in de regel pas achteraf plaats. De Tweede Kamer was woedend en eiste een hardere aanpak. De Belastingdienst opende daarop de jacht op toeslagen fraudeurs.

[00:02:55]

Maar de jacht sloeg door ook naar andere toeslagen en trof uiteindelijk duizenden ouders die niets hadden misdaan. Ze kregen te horen dat ze onterecht kinderopvangtoeslag hadden gekregen en moesten alles terugbetalen.

[00:03:07]

Totaal zevenenveertig duizend euro 21.000 euro. In totaal hebben de eerste aanliggende was van 13.000 euro. Het gaat om ongeveer 1 rondom een ton.

[00:03:19]

De schulden stapelden zich op. Sommige ouders verloren hun baan, moesten hun huis verkopen of konden zelfs niet meer voor hun kinderen zorgen. Van sommigen liep het huwelijk stuk door alle ellende.

[00:03:30]

Hoe konden zoveel ouders onterecht op zwarte lijsten terechtkomen? En hoe kan het dat ze al die jaren niet gehoord worden door de Belastingdienst en de politiek? Vragen die de afgelopen twee weken zijn gesteld in de verhoren van de parlementaire ondervraging commissie die onderzoek doet naar de zaak. Politiek verslaggever Roel Bolsius van de NOS volgde alle verhoren de afgelopen weken op de voet. Volgens hem is het vooral een hoop vingerwijzen geworden.

[00:03:56]

Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, die zeggen ja, euh. Wij gaan niet over de wet. Wij zijn slechts uitvoerder van de kinderopvangtoeslag Sociale Zaken, maar is eigenaar van de wet. En die hadden alles of niets aanpak. Ja, dat dat. Dat zit in die wet. Dus als dat moet veranderen, dan moet de wet veranderen. Dat hebben we aangegeven bij Sociale Zaken, maar die zeggen ja dat het het is wat het is.

[00:04:19]

We veranderen niet, maar Sociale Zaken zegt ja, wij wisten niet. Wij hebben begrepen niet van de belastingdienst dat ouders zo in de knel kwamen bovendien. Ja, die harde fraude, jacht en de manier waarop daarachter die ouders aangegaan was. Ja, dat is natuurlijk niet wat wij bedacht hebben.

[00:04:34]

Eerst even het verhaal waar de ambtenaren van de Belastingdienst mee kwamen tijdens de verhoren. Ja, zij zeggen dat zij al vrij vroeg zagen dat uh nee, dat er die harde alles of niets aanpakken. Die erbij de toeslagen. Geldt dat het dat dat knelde bij de kinderopvangtoeslag? Want bij toeslagen is het zo. En ook bij de kinderopvangtoeslag dat als je een fout ermee maakt of als er iets niet klopt, dan hoef je niet. Dan mag je niet alleen die fout herstellen, maar dan?

[00:04:57]

Dan heb je dan vervalt je recht op de op de toeslag. En dat is bij de kinderopvangtoeslag. Ja, dat gaat om duizenden euro's. Zij zeggen ja, dat recht verviel voor ouders. Ja, en dat is heel veel geld. Dat knelt. Dat leidde tot problemen. En ja, dat. Dat hebben we aangegeven bij Sociale Zaken en bij bij ons eigen staatssecretaris. Maar daar bleef het bij. Zij voelden namelijk zelf niet die ruimte om daarvan van af te wijken.

[00:05:19]

Want zij zeggen ja, wij zijn de uitvoerder van de wet en wij zijn niet de eigenaar van de wet. Want Ministerie van Sociale Zaken is de eigenaar van de wet en wij hebben ons naar de wet gedragen.

[00:05:28]

Als er dan bewust besloten wordt dat wij op deze lijn door moeten gaan, dan is er een wet die kennelijk uitgevoerd moet worden. Dan doen we dat. En dat werd ook nog eens versterkt door een uitspraak van de Raad van State dat het inderdaad terecht is dat de hele opvang toeslag verviel. En ze zegt ja, als dat dus moet veranderen, dan dan. Dan moeten de andere dat voor ons beslissen.

[00:05:52]

Maar, zo blijkt uit de verhoren, de topambtenaren schamen zich wel en hebben heel veel buikpijn gehad en hebben daar.

[00:05:59]

Ook is men elkaar heel intensief over gesproken.

[00:06:02]

Achteraf werd duidelijk dat het mogelijk helemaal niet zo hard moest dat de Raad van State kwam later met uitspraken die wel iets meer ruimte gaven. Maar die ruimte werd op dat moment niet gevoeld. En achteraf, als ze terugkijken, dan Dexia hadden we niet toch nog harder aan iemands mouten moeten trekken? Hadden wij toch niet nóg harder moeten zoeken naar een oplossing? Hadden we ja, wat? Wat? Wat hadden we gekund? En achteraf constateren ze Ja, misschien hadden we op dat moment iets moeten doen.

[00:06:26]

Of maar op dat moment dat het speelde werd die ruimte niet gevoeld. En ja, daar hebben ze wel spijt van.

[00:06:31]

Ja, we hoorden ook echt allerlei mensen die die hoog in de boom zaten. Bij euh, bij de belastingdienst bijvoorbeeld. De directeur generaal van toen, Peter Veldjes. Die zei dus ook dat hij echt tegen de aanpak was. Dus u was eigenlijk tegen die alles of niets aan? Absoluut.

[00:06:45]

Maar ik snap dan dus niet. Als je dan zo tegen was, hoe heet het dan toch kunnen doorgaan?

[00:06:50]

Ja, dat is omdat. Euh. En dat is het verhaal wat telkens terug gaat komen uit de informatievoorziening. T. T. O ja, het elkaar vertellen hoe erg eigenlijk de problemen zijn. Die signalen die. Die zijn gewoon niet goed doorgekomen op de plekken waar het moet doorkomen. En zo kon het gebeuren dat iedereen een deel van het probleem misschien wel kende, maar niet niet het probleem voor de volle omvang zag. Dus men wist misschien wel dat het knelde, maar voor hoe groot de groep was van wie het knelde of waar het precies knelt of wat precies het probleem was.

[00:07:18]

Ja, dat was dus niet op de juiste plekken bekend.

[00:07:21]

Vervolgens waren de top ambtenaren van Sociale Zaken aan de beurt. Zij erkennen inderdaad dat de Belastingdienst geen ruimte had om zelfstandig af te wijken van dat van de harde alles of niets aanpak. Maar zij zeggen ja, we hadden niets. Wij kregen niet die alarmerende signalen dat het zo tot zulke grote problemen bij de ouders leidde. De de de hoge ambtenaren zeg ja, daar stond niemand van de belastingdienst aan mijn bureau. En die zei met de vuist op tafel te staan om te zeggen van het moet nu veranderen.

[00:07:47]

Dus 60. Ja ja ja, ze hebben daarin gelijk. Maar we wisten niet dat die problemen zo groot waren. En bovendien, wij zijn niet degene geweest die zo hard achter die ouders zijn aangegaan en de manier waarop er achter de ouders is aangegaan dat. Dat is iets wat de Belastingdienst zelf bedenkt en bepaalt hoe ze dat gaan doen. Dus. Dat kan je ons niet verwijten. De Belastingdienst komt er wel achter dat er dingen niet goed gaan, maar zeggen ja bij het.

[00:08:13]

Het was niet onze onze opdracht en wij voerden het alleen maar uit. Vervolgens gaan we door naar Sociale Zaken en daar zeggen ze ook ja, maar die die signalen die. Die hebben ons helemaal niet bereikt. Hoe? Hoe kan dat?

[00:08:25]

Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat het op 1 op 2 ministeries ligt en dat dat dan zijn de lijnen lang. En die zijn binnen ministeries eigenlijk al heel lang. Want het moet al van de werkvloer naar de hoge ambtenaren komen. En dan moet het van de hoge ambtenaren ook nog naar elkaar gaan of na hun politieke top. En ja, daar daar. Daar zat veel ruis tussen. En dat dat. Dat ging verloren. Maar hoe het precies zit?

[00:08:48]

Ja, dat dat is. Dat is ook de grote vraag. En dat is waarom deze commissie deze ondervragingen commissie nu een reconstructie probeert te maken. En dat is. Dat is ook uit deze vroren niet volledig helder geworden. Je kan niet één moment of één plek aanwijzen waarin waarin alles mis is gegaan. Het zijn echt meerdere momenten dat je dus je kan zien. Nou, als toen was ingegrepen. Misschien was er toen wel al aan het licht gekomen.

[00:09:09]

En dat ja, dat zit vol van dat soort momenten.

[00:09:12]

Ja, op gegeven moment kwam Uhm, de huidige secretaris generaal van euh. Van Sociale Zaken aan het woord. Die is wel diep door het stof gegaan toch? Ja die uh ja. Net zoals iedereen, maar zij ook, zegt ze ja, dat is spijt. Echt. Euh. We hadden het eerder moeten zien. Op z'n minst. Misschien hadden we het zelfs eerder kunnen zien.

[00:09:35]

Als ik jou terugkijk, dan hebben wij allemaal van echt schaamte over het feit dat er op geen moment signalen waren die weg waren en niet meer naar boven kwamen. En dat er netjes is teruggekoppeld naar de belastingdienst en dat mensen daardoor langer in deze situatie hebben gezeten die er gewoon echt super schrijnend heeft uitgepakt. Dat vind ik echt heel erg.

[00:09:57]

Zij is niet de enige hoor. Iedereen heeft die momenten dat dat ie denkt van jaren. Och, had ik het maar gezien. Had ik het maar gezien. Wat dan hadden we dit leed kunnen besparen? Maar het heeft ook bij te maken. Dat wil ik ook nog even toevoegen. Bij Sociale Zaken voelde ze wel dat er iets niet klopte met kinderopvangtoeslag en niet deze problemen. Maar zij zagen dat er sowieso problemen met de kinderopvangtoeslag waren omdat er mensen. Euh ja, je moet je inkomen inschatten om te kijken hoeveel je eigenlijk krijgt.

[00:10:24]

En dat is best wel ingewikkeld, dus daar moest veel na betaald worden of juist terugbetaald worden. Dat zat sowieso in het systeem, dus bij Sociale Zaken zagen ze wel dat er problemen met de kinderopvangtoeslag waar was. Maar daar was alles toch op gericht om het stelsel te gaan veranderen, om gastouder, bureau's en kinderopvang bedrijven direct te financieren. En daar hebben ze op ingezet. In plaats van te kijken naar de problemen die op dat moment voor die ouders al golden.

[00:10:48]

Dus er zat ook een soort hoop in van. We gaan het veranderen en dan zijn alle problemen die we ermee hadden zijn weg. Maar dat nieuwe systeem is er nooit gekomen.

[00:10:57]

De alarmbellen gingen niet af in Den Haag, niet bij het ministerie en daardoor ook niet bij de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor de Belastingdienst en de toeslagen. En dat zijn er heel wat geweest. Denk aan staatssecretaris Weekers van Financiën, die uiteindelijk het veld moest ruimen vanwege fouten van de Belastingdienst bij de huur en zorgtoeslagen en andere toeslagen. Kwestie dus.

[00:11:18]

En Menno Snel, de staatssecretaris die eind. Vorig jaar opstapte vanwege de Kinderen Toeslagen affaire waar het nu over gaat. Zij kwamen deze week aan het woord.

[00:11:27]

De vraag is waarom gaat nog niemand in? En dat dat betreft ons allen en ik ook. En daarom voel ik me daar zeer zwaar medeverantwoordelijk voor.

[00:11:39]

Laten we eens beginnen bij je bij Wiebes. Die is nu minister van Economische Zaken, maar was toen staatssecretaris van Financiën, de opvolger van Weekers. Ik zat te kijken en ik dacht die gaat eigenlijk best wel diep door het stof. Vond jij dat ook?

[00:11:51]

Ja, ja, hij. Hij zegt ook van ik had het moeten zien. Dat zegt hij eigenlijk, maar ik heb het niet gezien. En hij zegt ook ik heb het niet kunnen zien omdat de signalen mij niet bereikten. Maar hij zegt misschien had ik dus op die kleine signalen of die kleine zinnen die wel in memo stonden of rapporten die die op zijn bureau krijgt. Misschien had hij daarom moeten aanslaan. Maar hij zegt ja, ik heb zoveel op mijn bord liggen en er zijn zoveel problemen die spelen.

[00:12:15]

Hij zegt letterlijk het is een aaneenschakeling van dingen die misgaan. De staatssecretaris schap. Ja, ik heb. Ik heb gewoon niet gezien hoe groot het was en ik ben daar niet op aangeslagen. En ja, dat dat. Daarom zitten deze mensen in de ellende en dat vindt ie enorm spijtig.

[00:12:28]

Ja, spijt klonk ook door bij de toenmalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher, vertelt Roel. Hij zei Uh, ik heb inderdaad te horen gekregen dat er problemen met de kinderopvangtoeslag speelden, maar hij dacht dat het te maken had met het met het systeem, het systeem van voorschotten en het inschatten van het inkomen. Hij had ook niet door dat dat deze signalen van van van de ouders het stopzetten. Het idee dat dat het grote probleem was dat knelde, dat daardoor duizenden ouders in de knel waren gekomen en Asscher die die heeft in zijn tijd als minister, heeft die ook van familieleden van mensen die in de problemen waren gekomen een brief gehad van B.

[00:13:05]

Hij. Hij vertelt over een een oma die me een brief had gestuurd. Ja, dat is een brief waar die zich nu voor schaamt. En hij heeft die brief wel beantwoord. Maar hij zegt achteraf ja, dat is nou precies zo'n brief geweest waar ik iets mee had gemoeten. Maar dat ja daar he. Daar heeft ie gewoon te weinig mee gedaan omdat ie niet doorhad dat het voor iets veel groter stond. In dit geval trekken we dat ook echt persoonlijk aan.

[00:13:26]

Zij heeft het hulp signaal uitgezonden, kreeg van mij een koude brief. Ik kan niet individuele gevallen treden. Inmiddels heb ik natuurlijk gehoord hoe het hun vergaan is. Denk ja, als ik het zo terug lees, dan dan vervuld met schaamte dat ik het daarmee heb afgedaan. Dat ik niet heb gezegd ja, maar wat nou als deze mensen gelijk hebben?

[00:13:49]

Eigenlijk zeggen alle oud ministers en staatssecretarissen die in de verhoren aan het woord zijn geweest dat ze met de kennis van nu toen heel anders gehandeld zouden hebben. Maar de kennis die er toen was bij de Belastingdienst kwam onvoldoende terecht bij de top, bij het ministerie dus. En ook werd de informatie niet goed overgedragen tussen alle verschillende ambtenaren die in de loop van de tijd kwamen en gingen. De Volkskrant omschreef het als een telefoon spel, zo gezelschap spelletje waarbij mensen in een kring staan en de eerste de buurman een bepaalde zin influistert.

[00:14:18]

Die moet dat niet door fluisteren en aan het einde van de kring is er bijna niks meer over van het verhaal waarmee het spelletje begon. Informatie over de kinderopvangtoeslag affaire ging verloren in de loop van de tijd. Iets waar bijvoorbeeld de oud staatssecretaris van Ark ook mee heeft geworsteld. Het is wrang om te constateren dat het grote thema Wat waar uw commissie naar op zoek is. Dat dat geen onderdeel was van de informatie die ik toen had of aangereikt heb gekregen.

[00:14:45]

En dat vind ik gewoon heel erg. Met allerlei thema's aan de slag gegaan en ik heb op allerlei manieren geprobeerd stappen te zetten in de schuldenproblematiek en in de kinderopvangtoeslag. Maar ik heb de eerste afslag gemist.

[00:14:58]

Zij is aan de slag gegaan met het oplossen van de problemen die zij kende bij de toeslagen bij de kinderopvangtoeslag. Dus het probleem met die voorschotten, die voorschotten die ik net als schetsen. En zij is dus ook aan de slag gegaan om te kijken of zij euh, afval komt van die kinderopvangtoeslag of gaat. Gastouder, bureau's en kinderopvang is niet direct gefinancierd kunnen worden en daar is hij een tijdje mee bezig geweest. En en daar? Daar zijn ook plannen voor geweest en het heeft zelfs op een punt gezeten.

[00:15:24]

Dat gaan we ermee door. Of gaan we daar niet mee door? En toen heeft hij toch besloten, ook na ruggespraak met de minister van van de staatssecretaris van Financien met Menno Snel? Nee, we houden het toch bij het oude systeem, want het veranderen naar het nieuwe systeem? Ja, dat. Dat brengt veels te veel risico's met zich mee. Een grote systeem verandering. Dat is ook een grote iset verandering. En dat is bij de overheid meestal niet een gelukkig huwelijk.

[00:15:46]

Dus SER zegt ja, ik heb. Ik heb er toch voor gekozen om om om het bij uw systeem te laten en dat dan te verbeteren. Maar goed, daar heeft ze natuurlijk spijt van.

[00:15:54]

Met de kennis van nu als allerlaatste werd premier Rutte verhoord. Kan hem iets worden verweten? Heeft hij misschien teveel gehamerd op een keiharde aanpak van de Bulgarenfraude? Ja, niet alleen de Bulgarenfraude, maar gewoon alle fraude met toeslagen en uitkeringen. Want dan zeg jij. Dat is de legitimiteit van toeslagen en uitkeringen. Dat het alleen maar naar de mensen gaat die daar ook echt recht op hebben. Want als het naar ja jan en alleman gaat, ja dan. Dan valt dat systeem en dan kan je dat.

[00:16:20]

Ja dan. Dan staan mensen er niet meer achter dat dat ook gebeurt. Dus hij zeg jij, je moet streng en rechtvaardig op die fraude aanpakken zijn. Maar mensen mogen dan niet tussen de spaken van euh, van de van de overheid terecht komen. Want dat, dat is niet wat ie gewild heeft, maar hij is wel zeer bij zichzelf te rade gaan. Het feit dat hij er zo op hamerde en dat hij ook een commissie had van ministers die daar specifiek over aan brainstormen waren en de beste plannen aan het maken waren.

[00:16:46]

Hij is bij zichzelf te rade gegaan of dat niet geleid heeft tot top tot deze excessen zeg. Ja, een directe connectie hiertussen mag je natuurlijk nooit maken, want dit is niet wat we vragen, maar misschien dat mensen er toch in gevoeld hebben. Misschien moet ik een stapje verder gaan en misschien ook ja, misschien misschien moet. Moet het harder dan dan dat ze eigenlijk zelf voelden dat ze moesten gaan? Zei hij. Hij wil niet zeggen dat dat een één op één met elkaar te maken heeft, maar helemaal lekker zat het ook niet.

[00:17:17]

Ja, Rutte heeft natuurlijk ook een andere rol als premier. En ook als ze ook al zo lang heb premier. Hij wil tuurlijk ook premier van alle Nederlanders zijn. Dan heb je aan de andere kant al die duizenden ouders die die gedupeerd zijn. Weet je hoe? Hoe staat hij daar en hoe vindt hij dat?

[00:17:32]

Ja, hij vindt dat verschrikkelijk. Hij ging toen naar de voorshow ging. Toen liet ie ook langs me langs de ouders die zich daar verzameld hadden.

[00:17:40]

Een aantal ouders hadden zich verzameld voor die voorzagen uw top ambtenaren googelen naar waarheid, proberen als goed Hong-Kong te antwoorden en hebben jullie schrik ook gevolgd, neem ik aan de afgelopen twee weken. Wat tot slot heeft er met jullie gram? Kijk alleen maar pijn, veel verdriet, veel leugens, veel gedraai, geen waarheid. En dat onder ede. We vinden het gewoon echt schandalig. Gewoon niet. En dan gaat dit feestje. Topambtenaren nog steeds. Wie heeft daar geen boterham minder om?

[00:18:10]

Maar wij zo lopen bij de voedselbank?

[00:18:12]

Je zag echt dat die een beetje onder de indruk ook die ook die zaal in ging. Hij noemt dit ook naast MH17 en UH en de problemen met de gaswinning in Groningen. Noemt u dit ook eigenlijk z'n moeilijkste? Euh ja, het is z'n moeilijkste dossier waar die mee te maken heeft. En jij hebt de verhoorders wilde dus ook van een beter ja, van wat. Wat voel jij nou als je verantwoordelijkheid in deze crisis en de verhoorders zaten met ja?

[00:18:38]

Ben jij niet degene? Jij bent als baas van alle ministers als als, als, als, als dat al tien jaar lang was. Degene die voor een open cultuur moet zorgen dat problemen sneller aan het licht komen vanuit die ministeries. Dat de mensen die in contact staan vanuit het ministerie met de burgers, dat de problemen die daar leven ook daadwerkelijk bij de politieke top en bij jou terecht komen. Ben jij niet te veel bezig met zorgen dat het politiek goed loopt dan daadwerkelijk die problemen oplossen?

[00:19:03]

En dat is en dat is waar die op gevraagd werd gisteren ook. En wat was zijn antwoord? Ja, hij denkt dat dat dat wel goed is. Hij zegt ja, ik heb een klein ministerie. Dat zijn toch echt de vakministers die het zelf moeten doen. En ik moet zorgen dat het proces loopt, dus hij plaatste zichzelf ook wel op een afstandje hiervan.

[00:19:23]

Het draait in dit dossier natuurlijk allemaal om de ouders. Zij zijn uiteindelijk het slachtoffer van alle misstanden bij de Belastingdienst en de uit de hand gelopen jacht op fraudeurs. Tot nu toe zijn pas enkele honderden ouders gecompenseerd, terwijl er duizenden gedupeerden zijn. Het is nog steeds de vraag wanneer zij allemaal terugbetaald worden. Je ziet letterlijk ergens geen spijt. Nu gaat het echt. Mijn filmrol begint te draaien, want ik heb nu een beeld van iemand die verantwoordelijk is geweest voor mijn problemen.

[00:19:54]

Ik ben nog steeds niet van van hun af. Ik heb nog steeds met hen te maken.

[00:19:59]

Ook de ouders keken de afgelopen twee weken in spanning mee naar de verhoren. De onderzoekscommissie hoopte dat deze gesprekken een beetje verheldering zouden kunnen bieden. Een antwoord op de vraag hoe het kan dat hen al die jaren zoveel onrecht is aangedaan. Als je me heel eerlijk vraagt. Ik denk dat het antwoord nee is. Het is best een ontluisterend beeld wat er geschetst is dat het onvermogen van de overheid om ouders die in nood zijn en zelfs in nood zijn gebracht door de overheid te helpen.

[00:20:24]

Dat ze brachten ze al in nood en vervolgens herkenden ze niet dat er problemen waren en lossen ze die problemen niet op. En ja, daar is niet één schuldige aan te wijzen en er is niet één moment aan te wijzen waarin het misging. Het is. Het is een soort chaotische euh, chaotisch geheel geweest. Ik weet niet of de ouders daar echt wat aan hebben. De voorzitter van de commissie van deze ondervraging is commissie. Die zei voorafgaand dat hij hoopte dat het op een bepaalde manier helend zou werken als de ouders.

[00:20:51]

Nou als de ouders verteld wordt hoe dit heeft gegaan zoals het gegaan is. Ik ik, ik betwijfel het. Ik werd er ook echt een beetje treurig van. Had jij dat ook kunnen? Ja, dat had ik wel een beetje. T. T. T. Mijn mond viel elke dag een klein beetje meer open. Euh, bij hoe dingen gaan zoals ze gaan en je weet dat dingen niet perfect gaan. Maar als je het dan zo hoort.

[00:21:13]

Hoe dat dan gaat? Ja, dat is dat. Dat dat. Ja, daar word je een beetje terug van. En ergens snap je het. Van alle ambtenaren en. Politici. Hoe het gegaan is, maar het heeft natuurlijk nooit zo mogen gebeuren en dat dat. Dat maakt het zo treurig dat na dat het een. Dat het gegaan is zoals het gegaan is.

[00:21:30]

En dat was dan weer. Maandag staat er aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijn weekend!