Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag gaat het lieflijke moment van spits Olaf 11:24 live bestuurlijke macht halen om 12 uur, Excellent draait Carratta of Delecour.

[00:00:14]

Midden in de nacht, om zes over half drie, nam bondskanselier Merkel deze week na urenlang overleg met alle Duitse deelstaten plaats achter een tafel met microfoon voor een persconferentie. Ze oogde vermoeid en bezorgd, misschien wel omdat ze wist dat haar boodschap niet in goede aarde zou vallen. Want, zo vertelde ze. Duitsers kunnen voor het tweede jaar op rij een streep zetten door Pasen. Het land zou van Witte Donderdag tot en met paasmaandag in de strengste lockdown gaan die het land tot nu toe gezien heeft.

[00:00:43]

Alles dicht, zelfs de supermarkten. De maatregelen in Duitsland werden dus aangescherpt in plaats van versoepeld. En de kritiek was inderdaad niet van de lucht. Gerenommeerde kranten en commentatoren schrijven dat het Duitse korona beleid de verkeerde prioriteiten stelt. Infantiel is, een chaos en vol tegenstrijdigheden zit. En vanwege de kritiek is de plaspauze, zoals die is gaan heten, vandaag zelfs weer geschrapt. Dat wordt in Duitse media uitgelegd als een nederlaag voor de bondskanselier. Maar wat gaat er mis in het korona beleid van Angela Merkel?

[00:01:16]

Waarom lukt het haar niet meer om mensen aan boord te krijgen? En welke gevolgen heeft dat voor het bestrijden van de pandemie? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins en de dag is woensdag 24 maart.

[00:01:29]

Dirham modellen betracht om de macht en wil dat het ongeveer bij een euh reproductief eindfactuur eind stikt en een.

[00:01:37]

De Duitse bondskanselier Merkel werkte voordat ze de politiek in ging als scheikundige, als wetenschapper. En toen de wereld vorig jaar plotseling geconfronteerd werd met een virus dat zich razendsnel over de aardbol verspreidde, kwam die wetenschappelijke achtergrond haar goed van pas. Er ging veel vertrouwen uit van een bondskanselier die op een persconferentie rustig en duidelijk kon voor rekenen hoe bijvoorbeeld exponentiële groei werkt. Wat er gebeurt als het getal boven de 1 komt en welke effecten dat heeft op de besmettingsgraad en het aantal ziekenhuisopnames.

[00:02:08]

4. Fünf uitstekend druipend fünf uitstek uitstekende 1,3.

[00:02:11]

Die wetenschappelijke achtergrond maakte haar in haar korona beleid heel voorzichtig. Ze ging uit van het worst case scenario en nam heel snel en voortvarend strenge maatregelen op, die ook massaal opgevolgd werden. En dat had succes, want in tegenstelling tot veel andere landen drong het virus niet binnen bij de meeste verpleeghuizen of oudere centra en bleef het dodental in Duitsland ook lager dan in andere landen, vertelt correspondent Wouter Zwart.

[00:02:36]

Het is denk ik in het afgelopen jaar een een zegen geweest. Dat zei een wetenschapper is euh. Misschien ook wel een vloek. Ze is zo goed op de hoogte van van de wetenschappelijke kant van deze crisis. Ze is ook enorm op de hoogte van de risico's die dat allemaal met zich meebrengt voor de voor de volksgezondheid. Dat maakte haar heel doortastend en en overtuigend in het begin, maar het maakte haar ook heel erg. Euh, voorzichtig natuurlijk. En zij heeft.

[00:03:07]

Dat hebben we in de loop van het jaar wel gezien. Eigenlijk steeds aangedrongen op de strengst mogelijke regels. Ha, de strengste lockdown scenario's. Ja en nu ja, we zijn nu we met z'n allen eigenlijk een jaar verder zijn in Duitsland en wij in met z'n allen ook een beetje weten waar we naartoe werken. Waar de uitgang is zie je dat wij als burgers natuurlijk steeds ongeduldiger beginnen te worden en en en graag weer meer vrijheid willen. En zijn nog steeds heel erg dat met die wetenschappelijke blik euh bekijkt en zegt nee jongens, we moeten het eigenlijk nog.

[00:03:38]

Moet eigenlijk heel erg streng zijn voor onszelf. En dat botst momenteel enorm tussen tussen haar en bijvoorbeeld alle leiders van de deelstaten in Duitsland.

[00:03:48]

In Duitsland zitten het korona beleid bij de deelstaten. Zij zijn vrij om zelf wel of niet maatregelen in te voeren. Gek genoeg werkte dat in het begin van de Korona crisis juist heel goed. In steden waar bijvoorbeeld veel ouderen wonen, konden winkel uurtjes voor ouderen ingevoerd worden, terwijl de rest binnen bleef. Maar dat hoeft er dan geen generieke maatregel te zijn, waar plekken waar minder ouderen wonen dan ook last van hadden? En in grote lijnen werd de voorzichtige en strenge lijn van Merkel ook door de deelstaten ondersteund.

[00:04:16]

Dat veranderde tijdens de tweede golf. Je ziet dat het overleg met de minister presidenten van de deelstaten steeds moeilijker wordt. Het leidt er al maanden toe dat er per deelstaat afwijkende regels zijn. Beieren bijvoorbeeld volgt de strenge lijn, maar Thüringen is dan weer voorstander van zo weinig mogelijk maatregelen. Je ziet eigenlijk nu dat dat federale systeem zich een beetje begint te wreken. Dat zit zo. Kijk. We weten momenteel gewoon veel meer over dat virus. We weten dat er een vaccin is.

[00:04:44]

Het is niet per se meer een een heel eng gegeven. En nu zie je dus dat met name die die deelstaatregeringen Jaadi volgen. Niet meer zo makkelijk. Wat de landelijke regering opdraagt. Ze begint natuurlijk eisen te stellen. Ze willen vechten voor de belangen in in van een. Van de mensen in hun eigen deelstaat. De. In de deelstaat, waar vrij weinig mensen wonen en waar misschien ook niet zoveel euh, korona gevallen zijn. Ja, die hebben natuurlijk helemaal geen zin in hele strenge lockdown maatregelen, want dat hoeft daar helemaal niet.

[00:05:14]

Dus mensen Streit heel erg voor het eigen belang en wat er nu dus gebeurt eigenlijk de laatste maanden in Duits, omdat er bij die nationale overleggen tussen de de landelijke regering en de deelstaten dat er steeds meer geruzied wordt over compromis PS. Wat kunnen we de deelstaten wel en wat kunnen we niet geven? Iedereen heeft z'n eigen eisen. Er wordt ontzettend veel geruzied ja. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat het veel te weinig gaat over de brede aanpak en de aanpak die echt zoden aan de dijk zet.

[00:05:44]

De zy die euh deelstaten, die hebben dan wensen voor hun eigen regio's en geeft geeft Merkel toe aan die bezwaren. Hoe stelt zij zich op in die ruzies, zoals ze beschrijft? Merkel heeft het daar ontzettend zwaar mee. Euh, ik legde je net wel uit. Ze is een wetenschapper, dus ze is heel erg overtuigd van de richting waar we met z'n allen heen moeten. Ze heeft natuurlijk begrip en respect voor het feit dat er een federaal systeem is dat deelstaten nou eenmaal zelf dingen mogen besluiten.

[00:06:16]

Maar het is buitengewoon frustrerend voor haar dat uhm. Laten we zeggen lokale belangen. En natuurlijk ook wel een beetje politiek gewin. Want al die deelstaatpremier. Die moeten op een gegeven met ook weer met z'n allen gekozen gaan worden he. Dus die willen natuurlijk ook maatregelen nemen die vooral niet te impopulair zijn. Ja, zij neemt binnenkort afscheid als bondskanselier van Van Duitsland en zij gaat dus vol voor die voor die oplossing. En dat dan dus de deelstaten vanwege hun lokale belangen.

[00:06:45]

Zo, zo, zo tegen de stroom in. Euh zwemmen. Ja, dat dat. Dat frustreert haar enorm. En ja, het is toch wel apart. En met Merkels was vorig jaar natuurlijk voor de crisis. Euh. Was er eigenlijk al lang op weg naar de uitgang h. Ze trekt zich na de verkiezingen van september hier terug uit de politiek, zoals eigenlijk ja, begin 2020 al grotendeels een beetje in de coulissen zou gestapt. Je zag er niet zo heel veel meer.

[00:07:11]

En toen was er is die die korona crisis. En toen voelde zich toch wel mede door haar wetenschappelijke achtergrond. Echt geroep om nog één keer die kar te gaan trekken. Duitsland te trekken en Europa te helpen. En dat het momenteel niet zo lekker gaat in Duitsland. Ja, je ziet gewoon aan dat dat enorm frustreert. Die Wissenschaft aftakt, noemt Canteclaer je Linger. Je hebt die je Goring en je hebt die nooit zijn ze. Om ze sneller werkt die een vonk.

[00:07:37]

Merkel houdt vast aan de wetenschap en die later volgens haar geen misverstand over bestaan. Er moet op de noodrem getrapt worden om het aantal besmettingen te verlagen, waardoor dan de effecten van de vaccinatiecampagne ook sneller zichtbaar zullen worden.

[00:07:51]

Dat via een leider Van der Noot, prentje of mag m.

[00:07:56]

Maar het wil daarbij veel Duitsers en ook veel deelstaten niet meer in. Het begrip voor ingrijpende maatregelen brokkelt af. Mogelijk heeft het vertrouwen in Merkel ook een deuk opgelopen door het bericht vorige maand dat wetenschappers vorig jaar heel bewust het zwartste scenario hebben geschetst zodat Duitsers zich beter aan de regels zouden houden. En de minister? Commerzbank, de Wissenschaft die Recht Vetrijk Bank Gata Korona Maas namen.

[00:08:22]

En niet lang daarna werd er nog een deuk geslagen toen bleek dat twee parlementsleden van de partij van Merkel honderdduizenden euro's hadden verdiend bij de aankoop van grote partijen mondkapjes. Beide mannen hebben zich onder grote druk teruggetrokken uit hun partijen. Meubel heeft zijn parlementszetel teruggegeven, maar Nieuwslijn hier recentelijk nog knoeien met het kapje dat hem nu de das om doet. Tennistalent met thema's als het wil zijn zetel voorlopig behouden. Het is allemaal niet goed voor het draagvlak. En dat, gecombineerd met al die verschillende wensen van de deelstaten, heeft de afgelopen tijd volgens critici tot een zwabber beleid geleid.

[00:08:59]

Nou ja, je merkt dus dat er geruzied wordt over over kleine details en deelstaten die zeggen van. Moeten we nou met z'n allen met Pasen er echt binnenblijven? Moeten alle winkels dicht? Waarom kunnen we niet met Pasen in bepaalde regio's waar het kan mensen zogeheten contact arme vakanties aanbieden? Dus dat je lekker in een huisje gaat zitten of desnoods in het huisje dat je zelf bezit? In een andere deelstaat valt er niemand mee lastig. Ja, dat is ongeveer het niveau, het micro mannetje waar het gaan over gaat tijdens die tijdens die grote nationale vergaderingen over over de kroonen maatregelen.

[00:09:34]

Uhm. En en en. En dat verwart natuurlijk heel veel mensen. Die hebben zoiets van waar gaat het over? Moeten we niet met z'n allen gaan testen? Moeten we niet met z'n allen gaan vaccineren? Nou, een van die bizarre uitwassen die we die we laatst hebben hadden was het feit dat ineens bekend werd dat Duitsers massaal vakanties naar Mallorca gingen boeken. Nou, hoe kan dat nou? H. D. De de Rihairo in Duitsland. Dat is zeg maar de Duitse RIVM.

[00:09:58]

Die monitort natuurlijk alle alle besmettingen, maar ook de besmetting in andere landen. Daar baseren ze dan hun reisadviezen op na. Op een bepaald moment gingen Majorca en het Spaanse eiland gingen, gingen de besmetting enorm omlaag. Die waren nog maar 20 op de honderdduizend inwoners per week. Da's echt heel weinig. Nou, daarmee was die regio daar in Spanje ineens. Euh. Volgens de DA de meetlat. Ja, geen risicogebied meer. Toen uh uh, is het ministerie hier ontzettend bureaucratisch gaan handelen.

[00:10:28]

Die hebben de Balearen ineens van van van de lijst van risicogebieden gehaald, waardoor er dus automatisch geen rij geen rijs restricties meer waren zonder daar ook maar met het Korona kabinet en met de ter zake doende ministeries in de regering daarover te overleggen. Want dat gaat natuurlijk enorme gevolgen hebben. En dat gebeurde ook. Het hek was van de dam. Reisorganisaties die gingen massaal aan de haal. Die gingen allerlei reizen, boeken, extra vluchten inzetten. Uhm ja, daar is natuurlijk super slecht over nagedacht.

[00:10:58]

Ja, maar hoe kan dat nou? Wat zegt dat nou ook toch wel over de positie van Merkel? Want T. T. Het lijkt dan van ze heeft eigenlijk gewoon Regin niet goed in handen.

[00:11:07]

Ja, je zou kunnen zeggen dat op dit moment het gevoel wel overheerst dat men uh uh als regering uh de grip op de crisis een beetje is aan het kwijtraken. En dat komt dus nogmaals omdat men teveel aan het micro manes is. Men is enorm aan het tweaken aan aan de lockdown h. Regeltje erbij, regeltje eraf. Dat zien we in Nederland natuurlijk ook. Uh, terwijl zo'n lockdown natuurlijk maar een onderdeel is van van het oplossen van deze gigantische crisis.

[00:11:37]

Wat veel belangrijker is, is bijvoorbeeld dat je ervoor gaat zorgen dat er massaal getest kan worden dat iedereen thuis zichzelf één keer, twee keer per week Zouzou zou moeten kunnen testen. Dat het schoolpersoneel twee keer per week getest gaat worden, dat is nog steeds niet geregeld.

[00:11:53]

En dat vind ik toch wel gek. Want juist over dat test beleid was in het begin. Duitsland het grote voorbeeld. Die had het al zo snel goed op orde. Hoe kan het dan dat het nu met dat massale testen niet goed gaat?

[00:12:04]

En wat je met name aan het begin zag was dat Duitsland ook deels vertrouwde op op een op een pandemie crisisplan, wat er deels wel lag. Daardoor zijn de eerste bewegingen van Duitsland heel erg goed geweest hoor. Je zag inderdaad test straten ontstaan. Nou, dat was er van over de hele wereld bewondering over. Ze waren heel snel met het ontwikkelen van een korona app. Uh. En al dat soort andere zaken waar we in Nederland ook met veel interesse naar keken.

[00:12:31]

Maar uiteindelijk zie je dat er met al deze dingen niet echt een vervolg is gekomen. Nu begint eigenlijk een beetje te blijken dat dat Duitsland en dat wisten we natuurlijk al wel. Dat het een heel groot bureaucratisch land is dat heel langzaam acteert. Dus wat er al lag. Dat werkte goed. Maar nu er nieuwe dingen bij moeten komen. Dan begint opeens die bureaucratie zich te wreken. Juist juist. En e, ik vind een heel mooi voorbeeld vind ik het vaccinatie beleid.

[00:12:57]

Vorig jaar groots opgezet met vaccinaties. Centra die die al in december al klaar moesten zijn. Hartstikke goed, maar vervolgens moet je moet er natuurlijk wel allemaal gaan werken. Nou, ten eerste had je natuurlijk het drama met de gezamenlijke Europese aankoop van vaccins. Daar heeft Duitsland een hele grote rol in gespeeld. En Merkel heeft echt gezegd moeten we Europees aanpakken? Nou ja, we weten allemaal een probleem. Er werd te weinig geleverd. Uhm, en vervolgens kunnen we massaal gaan vaccineren en gaat het eigenlijk veel te langzaam.

[00:13:27]

Maar dat heeft dus met allerlei bureaucratische regeltjes ook lokaal enzo te maken. En je moet je ook voorstellen. Dat is voor de Duitse bevolking buitengewoon pijnlijk. Want kijk nou eens naar de vaccins. Wat is nou het belangrijkste vaccin wat we de afgelopen jaar hebben gehad? Dat is dat dat van viezer toch bijzonder bijzonder is in Duitsland gemaakt. Dat is een Duits ontwikkeld vaccin en dat momenteel andere landen sneller met met hun Duitse vaccin aan het aan het aan het inenten zijn.

[00:13:56]

Ja, dat daar schamen zich hier gewoon voor.

[00:14:00]

Het leidt allemaal tot ongekende kritiek op straat en in de media. Der Spiegel noemde de aangekondigde verscherpte regels met Pasen een schandaal. Een schandaal omdat er kennelijk geen alternatief mogelijk was dan een nog strengere lockdown. Als er de afgelopen maanden niet zoveel verknoeit was, stond er en er meer aandacht was geweest voor het opzetten van een vaccinatiecampagne in plaats van voor kleinere, onbelangrijke zaken, dan was dat niet nodig geweest. Maar in de dampend helm is Danke inderdaad ooit de muntjak, zo kort voor tijd voor NHB.

[00:14:33]

Je hebt toekwam.

[00:14:34]

Aan het begin van deze middag heeft Merkel gereageerd en ze ging diep door het stof.

[00:14:39]

Dinsdag vielen het deze, want alleen mijn villa, de naam en de track Ich Fraile. Die laatste fase valt ook. De pas pauze is afgelast en er komt dus geen strengere lockdown. Ze neemt het zichzelf kwalijk, zei ze. Het was een fout waarvoor ze de volledige verantwoordelijkheid draagt.

[00:14:56]

En Villa moet uit Villa Pennant werden. Een fout moet je volgens haar benoemen en corrigeren. Maar het was niet haar bedoeling om de bevolking onzeker te maken. Het is heel opmerkelijk, maar volgens Wouter moet je het wel in perspectief zien. Nou ja, kijk.

[00:15:12]

Ten eerste je moet dingen in verhouding zien. Het is eigenlijk best wel raar, want ik ben nu zo heel streng over Duitsland. En de Duitsers zijn ook heel streng over zichzelf. Maar als je kijkt naar de besmetting aantallen die liggen ongeveer op de helft. Euh. D van van Nederland. H. Euh. Dus in Nederland gaat het eigenlijk gewoon veel veel slechter. Maar je ziet. Je ziet gewoon dat t draagvlak hier in Duitsland minder wordt, maar was in het begin heel volgzaam en dat wordt nu minder.

[00:15:35]

Men heeft nog wel begrip voor de ernst van de situatie, de crisis en een meerderheid vindt dat dat maatregelen absoluut nodig zijn. Maar de manier waarop de overheid nu die grote dossiers als vaccineren aanpakt. Daar is men heel erg ontevreden over. En dat zie je ook terug in politieke peilingen. Want vergeet niet om voor 5 maanden en eind september gaan de Duitsers een een nieuwe Bondsdag kiezen. En dan komt er dus ook een nieuwe regering en de leidende partij CDU van van Angela Merkel, die dus vertrekt.

[00:16:05]

Ja, die doet het momenteel. Erdi, die stort ineen op dit moment. Dus ja men men. Men trekt ook conclusies hier.

[00:16:11]

Daar is Merkel in ieder geval alles aan gelegen om de boel zo snel mogelijk weer een beetje op de rit te krijgen als ik het zo hoor. Voor haar persoonlijk omdat ze vertrekt en natuurlijk niet rommelig van het podium wil verdwijnen zeker. Maar ook voor de toekomst van haar partij en go! En uiteraard ook voor de gezondheid van van het hele land. Wat? Ja, wat zal nu haar plan van aanpak zijn om de boel weer op de rit te krijgen?

[00:16:35]

Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de regering zich wat minder moet gaan bezighouden met dat, dat micro mannetje van de lockdown. En dat wil bondskanselier Merkel ook, maar die wordt daar eigenlijk een beetje toe gedwongen doordat die vergaderingen met al die deelstaten steeds allemaal gaat over die die lokale belangen, ook die de deelstaten hebben. Maar men moet daar echt een beetje euh vanaf. Uhm, en men moet weer gaan kijken naar de grote lijnen die echt zoden aan de dijk zetten.

[00:17:03]

En dat is dat testen en dat vaccineren. Duitsland heeft nog steeds een enorme capaciteit daartoe. Ik bedoel, dat is allemaal best wel in orde, maar men moet soepeler in. Euh euh. Soepeler omgaan met bijvoorbeeld de inentingen volgen hem en houdt hij zich onwijs streng vast aan nou, eerst moet alleen 80 plussers moeten ge in ingeënt worden en daarvoor hebben we grote vaccinatie centra neergezet. Maar ja, 80 plussers. Die zijn hartstikke immobiel. Die kunnen helemaal niet naar zo'n vaccinatie centrum komen, dus daar zitten nu allemaal mensen niks te doen.

[00:17:35]

Je moet ervoor zorgen dat huisartsen en zo naar die verzorgingscentra gaan en huisartsen nou die patiënten gaan die die die die thuis zitten nou een beetje zullen moeten in Engeland doen.

[00:17:44]

Nou ja, weet je dat? Duitsland? Ik bedoel, het is een land dat ontzettend goed kan organiseren. Maar als er vervolgens nieuwe dingen gebeuren die olietanker draaien en Fleck Sabi flexibiliteit. Dat vinden ze hier ontzettend lastig. En dat is ook de grote klacht, ook van de lokale burgemeesters enzo. Want die zitten natuurlijk heel erg met dat beleid. Die gaan niet over wetten die gaan over het uitvoeren. Die moeten ze ervoor zorgen dat hun uh, dat hun bevolking het té goed gaat.

[00:18:09]

Ja, die zijn enorm gefrustreerd. Die zitten met lege vaccinaties. Centra die zitten met huisartsen die niet kunnen wachten om te beginnen met prikken. Maar de nationale regering houdt zich maar vast aan. Ja, eerst moet die groep en dan pas die groep. Nou, nu merk je eindelijk dat de Duitse overheid begint te draaien en zegt ok. We moeten wat meer vrijheden toe gaan staan. We moeten wat meer de lokale overheden zelf laten beslissen wat het beste is.

[00:18:34]

Als we daarheen gaan, dan zul je zien dat Duitsland heel snel weer op stoomt in de vaart der volkeren. Maar ja, er is nog wel eens een push voor nodig.

[00:18:42]

Want zeg nou Wendi weer die paraat om Fothen, maar die penetraties daarvoor nu met harkt viervijfde. Dat is een Meines om te zien. Het is een dak en dat was een meer morgen aan het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Om.