Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De. Je moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Dat heet godsdienstvrijheid en die is in Nederland. Dat is een groot goed. En dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar dat geldt voor alle gemeentes op de volle kerkbanken.

[00:00:16]

Afgelopen weekend in Krimpen aan den IJssel en op Urk leidde tot veel verontwaardiging in de rest van Nederland. Helemaal toen er ook nog journalisten werden aangevallen en dat vervolgens door sommige kerkleden werd goedgepraat. Kern van het verhitte debatten is de vraag waarom mensen wel naar de kerk mogen en niet naar bijvoorbeeld het theater, terras of de voetbalclub. Voor het antwoord wordt vaak verwezen naar het in de grondwet vastgelegde recht op vrijheid van godsdienst. Ook in de discussie over een school in Gorkum die, zo vertelde oud leerlingen dit weekend in NRC, homosexuelen kinderen dwong om uit de kast te komen terwijl ze dat dus zelf niet wilden, wordt verwezen naar die godsdienstvrijheid.

[00:00:55]

De discussie over de grenzen aan vrijheid van godsdienst is daardoor weer volop aan de orde. Moet het ingeperkt worden of misschien wel helemaal geschrapt? Schrijver, predikant en theoloog des Vaderlands oma Tine Leene vindt van niet, zegt ze vandaag in de podcast. En gelovigen mogen van haar ook Best Gods boven de staat plaatsen. Toch heeft ze met verbijstering naar de gebeurtenissen in Krimpen en Urk zitten kijken. Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeths. Tijdens de dag is dinsdag 30 maart en vandaag een genuanceerde verkenning langs de randen van de vrijheid van godsdienst van binnenuit.

[00:01:33]

Mijn gebed is dat God ons zegent met het beste welkom, het cadeau dat er is een luisterend hart. En dan geloof ik, zijn we pas echt enorm rijk aan mijn oma.

[00:01:46]

Tine Leene vindt het zelf ook niet leuk. Ze staat in deze korona tijd als predikant in een lege kerk naar de camera te praten en dat is uiteraard een heel andere beleving dan fysiek met elkaar samenkomen. Maar, zo zegt ze, het kan even niet anders. En zo denken veruit de meeste kerkgangers erover. Zij volgen de diensten online vanuit huis. Is de grootste. Hoewel de diensten op grond van de wet niet verboden kunnen worden, hebben de religieuze koepels afgesproken dat kerken maximaal 30 mensen toelaten en dat zij zich aan alle korona maatregelen houden.

[00:02:29]

Maar een klein aantal kerkgemeenschappen kiest een ander pad. We zagen dus dit weekend op Urk en in Krimpen aan den IJssel. Daar kwamen honderden mensen samen in de kerk, tot grote ergernis van omwonenden.

[00:02:41]

Vind dat asociaal Warmolt Dols aan de regels houden. Dan moet Dorney dat ook. Je doet zoveel mogelijk je best, maar als dit een ander ziet, dan denk ik wat doe je eigenlijk voor je hebben? Zo'n bord voor de kop wat veel Servisch.

[00:02:57]

De verontwaardiging, ook elders in het land, was helemaal groot toen in zowel Urk als in Krimpen journalisten door boze kerkgangers werden aangevallen.

[00:03:10]

En dat geweld werd vervolgens ook nog goedgepraat geweigerd.

[00:03:13]

Ik wilde veejay. Nee, het spektakel wat wij vanmorgen gehad hebben. U moet haten om toch weer naar de kerk te komen.

[00:03:23]

Dat een journalist in zijn rug was aangevallen, was wel te begrijpen, zei de dominee in Krimpen.

[00:03:28]

Diezelfde avond in zijn preek jou wanneer je de vermoorde probeert te maken te hebben met dingen waar ik best begrip voor zult kunnen tonen. Wanneer we toch zo steeds getreiterd door het Nederlands zijn.

[00:03:40]

Later bood het kerkbestuur in Krimpen daarvoor wel weer excuses aan. Maar het kerkbestuur van de kerk op Urk, waar een journalist van Ponet was aangereden door een auto, deed dat niet en gooide zelfs nog wat olie op het vuur door te zeggen dat de Essais in de oorlog nog vriendelijker handelde dan journalisten. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, maar met terroristen, aldus de kerkenraad in De Stentor. Het gaat hier om hele conservatieve kerkgemeenschappen die sterk in de minderheid zijn, benadrukt Martine Leenen.

[00:04:10]

Het gaat om de Oud Gereformeerde Gemeenten, die van de Kerk in Krimpen, die landelijk ongeveer achttienduizend leden heeft, en de Gereformeerde Gemeenten. Die van de kerk op Urk heeft landelijk zo'n honderdduizend leden. Dat is geen kleine groep, zegt ze, maar ook zeker geen grote groep. Wel is duidelijk dat deze kerkgemeenschappen een heel andere blik op de wereld hebben dan andere geloofsgemeenschappen.

[00:04:32]

Dat zijn euh ja, kerken die uhm, zoals we dat wel noemen, redelijk conservatief zijn. En dat, dat zie je terug in hoe ze geloven, hoe ze tegen God bijvoorbeeld aankijken als toch wel euh. Iemand voor wie je voornamelijk heel veel ontzag moet hebben. H. Dus euh. Tot euh, dat staat voor hem wel voorop. Je ziet het ook vaak wel. Kan je te herkennen aan de kleding? Zijn gristenen die hoedjes dragen waarvan vrouwen rokken dragen?

[00:04:59]

Jurken? Uhm, nou wat? Wat nog meer je je? Je merkt het aan de positie van mannen en vrouwen daar in de kerk. Daar zijn geen vrouwen die daar leiding mogen geven of mogen preken. Uh, zo zijn er een heel aantal kleine kenmerken zeg maar. Euh. Die je daar aan kunt verbinden die je niet euh, niet echt terugziet in de andere protestantse hoek. Om het maar zo te zeggen of de evangelische hoek. Je hebt ongelooflijk veel denominaties.

[00:05:24]

Wat dat betreft binnen het christendom en dit is een euh ja, een en ook een een denominatie daarvan. Maar aan de zwaarste kant op het maar zo te zeggen. Want er wordt dan altijd gezegd oh, dat is de Bible Belt. Maar niet alle kerken op de Bijbelgordel, die zijn zo.

[00:05:41]

Nee, zeker niet. Kijk kijk Hattum, die uffw waar ik predikant ben valt ook officieel volgens mij nog onder de Bible Belt. En euh ja, daar ben ik als vrouw predikant, dus dat zegt ook ha dat. Dat zegt zeker wat. En wij dragen geen rokken of hoedjes of iets dergelijks naar de kerk. En de hele sfeer is ook veel. Euh ja, die is eigenlijk veel moderner. Om het maar zo te zeggen. Ook ik denk dat dat ook wel.

[00:06:06]

Dat dat maakt ook wel een groot verschil die die uhm. Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten zijn. Ja echt hele hechte gemeenschappen die ook uhm ja, in die zin best wel fair bij de. De buitenwereld zoals we dat dan even zo kunnen noemen vandaan staan hè. Dus die euh, redelijk hun eigen regels, hun eigen euh schole, hun euh. Geen televisie? Nou allerlei van dat soort zaken hebben. En euh ja, dat dat. Dat maakt ook 1.

[00:06:35]

Dat er denk ik wat sneller een soort clash komt tussen nou ja, media aan de ene kant. In dit geval. En dan de kerk. Deze kerken.

[00:06:43]

Deze twee specifieke kerken, ook aan de andere kant mensen zijn zo blij dat ze gewoon weer een keer in de kerk mogen mogen. En dat. Dat maakt toch iets duidelijk? Hoe moeilijk valt ook over te dragen valt. Dat begrijp ik het. Dat zit in je wezen. Als God je vader is, dan is de kerk je moeder. In de Bijbel die voor ons leidend is uh, zien we allemaal voorbeelden dat de mensen op de zondag bij elkaar kwamen.

[00:07:11]

Je ziet dan bij die kerken die nu ervoor kiezen om toch in groten getale samen te komen. Dat zijn altijd verwijten. Naar Bijbelteksten. Nou, het was niet direct een Bijbeltekst die ik voorbij heb zien komen, maar wel dat men zei het geestelijk welzijn van onze gemeenteleden. Euh ja, die zien wij. Euh. Daar maken we ons zorgen over. Dus vandaar dat we diensten willen beleggen. En dan werkt het wel zo. Uhm dat dat als we dan door het kerkbestuur zeg maar euh over te gaan tot diensten dat de gemeenteleden daar over het algemeen ook heel gehoor aan geven.

[00:07:43]

Het gezag daarvan. H. Van zo'n kerkbestuur is behoorlijk groot en dat mensen dan ook vinden. En daar is wel een Bijbeltekst voor te vinden trouwens. In Hebreeën een brief in het Nieuwe Testament waar staat van ja. Zorg dat je de erediensten niet uh niet niet verzuimt hebt. Ga daar vooral heen. Dus ja, als die worden gehouden dan euh. Dan heeft men het gevoel dat dat ze vooral ook moeten gaan. En dat is dan ook het geval.

[00:08:07]

Inderdaad, als dat kerkbestuur daartoe oproept dan euh ja, dan voelt men zich verplicht om om te gaan. Want euh, ik wou toch over die tekst de interpretatie even hebben. Dat is namelijk een recht h. Iedereen mag geloven wat ie wil geloven. Je mag lezen in teksten wat je wil lezen. Uh, maar ja, de vraag is dan wel een beetje wanneer wordt een interpretatie van een tekst misbruik van een tekst? Wanneer? Uh. Zit daar een grens in wanneer je dat kan aanhalen als argument om iets te doen?

[00:08:35]

Ja, nou ja, je kunt natuurlijk van alles wat dat betreft uit de bijbel halen en voor je karretje spannen he. Dat is met Bijbelteksten niet zo moeilijk en dat gebeurt ook wel regelmatig onder gristenen. En dat zorgt soms voor hele hete debatten, want dan haalt de n. De ene bijbeltekst staan en de andere de andere bijbeltekst. Want je kunt uh hen net zo goed een tekst ook uit de Bijbel aanhalen waarin staat. Je moet de overheid gehoorzamen.

[00:08:57]

Uh. Dus ja, die. Dat staat ook in de Bijbel. Dus dat is inderdaad heel lastig. En dat is niet zo makkelijk. En daarom moet je vind ik ook juist heel erg mee oppassen hoe je die bijbel gebruikt. Allereerst was er toen voor een andere context geschreven kun je dat niet n op n zomaar op onze tijd plakken? En als je dat al doet, dan moet je dat inderdaad met andere teksten vergelijken. En dan is het wel de vraag van ja, wat wat geld op dit moment als belangrijkste.

[00:09:23]

En dan? Euh ja dan. Dan lijkt het voor mij dat om die overheid hierin te gehoorzamen zolang zij niet een bedreiging vormen voor voor de kerk. Zolang die godsdienstvrijheid er is, kun je die die overheid prima gehoorzamen. Maar ik denk dat daar ook wel een probleem ligt. Is dat toch deze groeperingen, deze gereformeerde Oud Gereformeerde Kerken Gemeenten zich zich wel bedreigd voelen door de overheid? Door uh, door nou ja, een seculier Nederland of zelfs door een deel van gristelijke Nederland ook.

[00:09:53]

Uh, in de zin van dat sinds vmbo w worden zo veel van van buitenaf opgelegd. Ook in hoe we moeten denken over homoseksualiteit en hoe we moeten denken over de zondag invulling. Ha, want dat geldt in dit soort kringen ook nog als echte, die zo slechts voor de kerk geen winkels mogen open. En daardoor voelen ze zich denk ik echt wel bedreigd door de buitenwereld. En daardoor rechtvaardigt ze zich misschien ook wel in de zin van ja. Uhm, we weten niet of we die overheid wel moeten, gehoorzaam als ze zo tegen ons zijn met alles.

[00:10:23]

Als we ons zo tegen lijken te werken. Uhm ja, dan dan weten we ook niet over die overheid van vertrouwen. In die zin is het ook echt wel een kwestie van vertrouwen dat. Dat zie je op Urk ook wel. Terugzetting met die avondklok waren ook daar rellen. Uh, zoveel ja je je, je vertrouwt het niet. Waarom? Waarom moet de overheid dat opleggen?

[00:10:42]

Nou, ik vind het eigenlijk van. Moeten wij naar de overheid luisteren? Is het verschil eigenlijk niet meer weten tussen een man en een vrouw moeten?

[00:10:51]

Nou, als ik zie op dat dwaze Rendell gebeurde en ook moeten we naar de overheid luisteren of niet. Laten we die het goed zijn dat er duizenden weerloze kindertjes. Deauto worden in de moederschoot, is lovend over abortus wil ze toch niet nalaten over uit te luizen die de weg kwijt is. Beter, gewoon gezonder dan de mensen, want je moet God meer gehoorzamen dan de mensen geeft.

[00:11:17]

Godsdienstvrijheid. En die is in Nederland en dat is een groot goed. En dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar dat geldt voor alle gemeenten. Veel wat je dan en gaat dan de godsdienstvrijheid? Ik wil voor de Franse grondwet de Biutiful. Ja, deze mensen. Die lijken wel hun religie boven de staat te plaatsen. Dus je kan natuurlijk wantrouwen hebben. Maar dat is wat anders dan dat je zegt. Onze regels staan erboven. Ja, nee, dat klopt dat.

[00:11:41]

Euh, ik en ik denk ook dat dat euh in die zin zo is dat euh, dat deze gristen. En is het specifiek zeggen van ja, een God is voor ons echt belangrijker dan de overheid. Maar kijk, de vraag is dan voor mij, dat vind ik opzich prima. In die zin is dat het voor mij ook in zekere zin. Maar euh ja, zo. Zolang de overheid mijn godsdienst ook ten goede komt en dat doet. Dat doen ze wat mij betreft.

[00:12:04]

Ja dan. Euh euh, dan zou ik niet weten waarom ik me daartegen moet keren of iets dergelijks. Ha maar. Maar uhm ja dus dus. Het is in die zin is dat denk ik niet verkeerd dat je God boven alles stelt ofzo? Maar de vraag is kun je dat in een kerkdienst terug vertalen he is is dat? En en voor deze groepen is de kerkdienst echt enorm belangrijk. Ha, dat is. Dat is de samenkomst waar eigenlijk soort van God ook aanwezig is.

[00:12:31]

Zij vaak men dat ze wel euh. In mijn kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, veel protestantse kerken, evangelische kerken men ook zegt ja maar God is overal en niet zozeer in dat kerkgebouw. Dus dat risico hoef je niet te nemen. In dit geval als de overheid vraagt om dat niet te nemen. En ook gewoon je gezonde verstand zegt dat natuurlijk ook. En dan heb je wat mij betreft niet eens van de overheid voor nodig, maar de de overheid kan er nu niet tegen optreden.

[00:12:56]

Je kan alleen een dringend beroep doen om niet samen te komen, maar uiteindelijk. Uhm, vanwege de godsdienstvrijheid mag het wel. Leidt godsdienstvrijheid daardoor niet tot rechtsongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen burgers? Dus de één moet zich wel aan de regels houden en de andere niet? Ja nou ja, laat ik erbij zeggen dat ik geen uh, geen kenner ben op het gebied van al die rechten en godsdienst vrijheden en zo. Dus dat vind ik wat lastig. Wat ik wel weet is dat godsdienstvrijheid wel een heel belangrijk iets is, omdat je de ja, omdat je anders het gevaar loopt dat inderdaad de staat de kerk dingen gaat opleggen.

[00:13:31]

Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis of de geschiedenis van de afgelopen achttien, honderd jaar waren kerken staten heel erg met elkaar verweven. Of eigenlijk de afgelopen 15 100 jaar staat een godsdienst. Die beïnvloeden elkaar. De kerk had zijn invloed op de overheid en de overheid had enorme invloed op de kerk. Dat dat, dat was zo met elkaar verbonden, ook in Nederland. En dat zorgde voor enorm veel machtsmisbruik en godsdienst. Misbruik in de kerk en ook in de regering dus.

[00:13:59]

En in dat. Dat moet je niet hebben, dus je wil die twee echt gescheiden houden. Je ziet ook in landen waar die godsdienstvrijheid niet is. Is dat inderdaad de regering in China bijvoorbeeld? Uhm ja, de kerk allerlei eisen oplegt en heel veel kerken ondergrondse kerken noemen. Maar dat die zijn? Dan komen er mensen in het geheim bij elkaar. Want dat mag niet van de regering. Dus ja, dat is echt wel gevaarlijk als je als je in die zin de overheid de de de keuze laat ook over godsdienst territory 2 moet je niet samen willen en in die zin is het dus goed om daar een afstand in aan te brengen.

[00:14:32]

Maar ik snap wel heel goed dat als uh, dan ga je ervan uit dat mensen in dit geval van de kerken gristenen die godsdienst verantwoordelijkheid ook nemen naar de samenleving toe. En als dat niet gebeurt, ja dan. Dan kan ik me voorstellen dat het de vragen oproept van man. Moet de overheid dan niet ingrijpen? Kijk, volgens mij kan de overheid dat prima kunnen zeggen. Als er bijeenkomsten zijn of dat kunnen ze nog steeds zeggen, dan is er een maximaal 1, echter maximaal maximaal aantal ha.

[00:14:58]

Daar wordt nu ja gezegd liever online en dan wordt er door bijvoorbeeld de protestantse kerk nu gezegd na 30 is het maximale, maar dat zijn de kerken zelf die daarmee komen. Je zou natuurlijk ook wel regering volgens mij kunnen zeggen waar wij leggen ook die 30 op. Dan heeft het wel een hele duidelijke richtlijn. Volgens Leene kan de overheid dus best wat krachtiger optreden, zonder dat er meteen aan de vrijheid van godsdienst getornd hoeft te worden. Over godsdienstvrijheid is altijd al veel gediscussieerd en ook gefilosofeerd.

[00:15:29]

Spinosa legde in Nederland misschien wel de basis. Hij pleitte ervoor dat iedereen in teksten mag lezen wat hij wil en dat iedereen ook mag geloven wat hij wil. Maar hij stelde de staat wel boven de kerk. Vrijheid is goed, maar er zitten grenzen aan. Religie mag geen excuus zijn voor ons maatschappelijk gedrag. Andere filosofen en critici hebben meer recent ook gepleit voor het afschaffen van het juridische concept godsdienstvrijheid. Ze zeggen dat de grondrechten van gelovigen ook beschermd worden door andere vrijheden, zoals de vrijheid van geweten van meningsuiting en de vrijheid van vergadering en vereniging.

[00:16:05]

Eigenlijk is de vrijheid van godsdienst helemaal niet nodig, zeggen zij.

[00:16:09]

Dan was er nog een ander verhaal dit weekend over een school in Gorkum die homoseksuele leerlingen gedwongen zou hebben om voor hun ouders uit de kast te komen, ook al wilden ze dat zelf nog niet. Waar ze daar nog niet klaar voor. Hij heeft dat ook iets met vrijheid van godsdienst te maken.

[00:16:24]

Ik denk dat dat meer te maken heeft met de hele homo emancipatie zoals we dat de afgelopen tientallen jaren in Nederland meemaken. Vanuit eerste een beetje de regering en zo waren je toch ook allerlei vreselijke verhalen kan horen van euh, het 30 jaar geleden bijvoorbeeld 20 jaar geleden zelf. Nu nog af en toe euh. Homo's over straat zie je he ook worden in elkaar worden geslagen of iets dergelijks en dat sommige kerken daar wat achteraan hobbelen. Zeg maar in wat er dan in de samenleving gebeurt qua homo emancipatie.

[00:16:56]

In dit geval geldt ook bijvoorbeeld voor vrouwen emancipatie en zij daar gewoon nog nog heel erg naar aan het zoeken zijn. Want, want het gaat er niet zozeer in die emancipatie alleen maar over iets van ja nou ja, we leven in een andere tijd. Dus kom op hé. Euh, gewoon aan meedoen met de rest. Maar ook dus wat wat Gods Woord, wat de Bijbel daarover zegt. Ja en. En dat om dat opnieuw te bestuderen en daarna te kijken wat dat te zeggen heeft.

[00:17:21]

Euh ja, dat is best wel lastig en dat vraagt tijd. En waar het wat verschil vaak in komt moet ik zeggen in gristelijke kringen die daar nog wel euh ambivalent tegenover staan. Tegen homoseksualiteit is vaak dat men zegt nou ja, je kunt er niets aan doen dat je bent. Ha, dat is een soort van euh ja dat dat zie mij ook wel. Uhm. Maar dat men een relatie wel vaak afkeurt. Daar is ze vandaag heen. Heb je dan een keus?

[00:17:44]

Ha ha ha. En dat moet je niet doen. Dus daar heeft hebben een aantal gristelijke groepen en het merendeel niet hoor. Maar dus een aantal grids groepen hebben daar echt nog moeite mee dat mensen een relatie aangaan.

[00:17:55]

Dat schuurt dan toch ook echt aan tegen andere grondrechten, namelijk dat er niet gediscrimineerd mag worden? Waarom zouden twee mensen van het zelfde geslacht niet een relatie met elkaar mogen hebben? Ja nou ja dus. Dus zo kun je dat zeker ook wel zien. Waarom zou dat niet mogen? Maar in die zin ook wel de de de grondrechten van dat je daarin ook wel vrijheid hebt om natuurlijk daarin te kiezen. Maar dat moet uiteraard niet gedwongen worden. Dat dat al denk ik zeker niet, dat is verkeerd.

[00:18:21]

Dus wat er is gebeurd is is verkeerd he. Dat zie je dat die jongeren uit de kas een soort van zijn gedwongen. Ik denk dat dat echt. Maar het geeft ook wel aan dat er dat nog. Ja, echt onhandigheid is met het onderwerp. Maar het verandert wel. Dus in die zin heeft het volgens mij niet ermee te maken dat men zegt je mag het niet zijn en wij dwingen je. Enzovoort. Het is echt meer dan dat men niet goed weten hoe om daarmee om te gaan.

[00:18:43]

Uh en en daardoor hele grote fouten maakt. En. En ja, hopelijk verandert dat zelfs wat de tijd nu uh ha verder gaat. Ja dat dat hoop ik wel. Zijn dit nou twee voorbeelden? De hele voor vele verschillende voorbeelden natuurlijk, maar toch twee discussies waar die zich afspelen op de randen van de vrijheid van godsdienst. Zit er wat u betreft een grens aan die vrijheid? En zo ja, waar ligt ie dan? Ja, nou ja, in die zin denk ik aan de randen van dat ik dus denkt dat dit echt euh.

[00:19:12]

Maar om een nou ja, een paar specifieke kerkgenootschappen gaat het dus echt in de minderheid. Om het maar zo te zeggen. Maar uhm ja, ik. Ik zou godsdienstvrijheid niet te snel bijhalen. Want wat ik zeg daar zijn echt euh ja, dat dat. Dat is een groot verworven goed waar je ook echt eigenlijk niet aan moet willen komen. Maar ik snap dus wel je zulk geval dat je misschien als overheid moet nadenken over hoe kunnen we toch de regels die we opstellen?

[00:19:39]

Euh, dat dat iedereen die snapt en iedereen zich daaraan houdt en dat vraagt men denk ik niet meer regels. Maar dat vraagt gesprek. En in die zin zie je volgens mij ook dat er echt sprake is. Dus van een euh ja, van van twee verschillende werelden die van de media en regering en die van deze kerken. En dat vraagt volgens mij. Euh ja, gesprek en relatie en communicatie. En dat dat die argwaan wordt weggenomen. En uhm dus.

[00:20:06]

Dus dat zou eerder een oplossing zijn dan dat je. Want wat ik denk als je het gaat hebben over die godsdienstvrijheid, dat men dat uiteraard ook niet als een bedreiging ziet. En dat is wat mij betreft ook. Uh ziet. Vrijheid geld is is voor iedereen goed. Niet alleen voor degenen die godsdienstig zijn, laat ik het zo maar zeggen. En euh dus. Dus ja, maar ik snap wel dat er gesprekken over worden gevoerd en die lijkt me ook logisch.

[00:20:27]

Maar je moet je afvragen wat wil je daarmee bereiken? En dat euh. En en waar komt dit vandaan? Dat is ook wel heel belangrijk dat je dat weet. En euh, wat zijn de risico's daarvan als je daaraan gaat tornen? En je wilt bereiken dat ook deze kerken snappen dat het beter is voor iedereen om die kerkdeuren gesloten te houden? En daardoor zijn theologische argumenten dus voor nodig vanuit de bijbel. Dus dat dat. Dat lijkt me simpel dat men dat goed doordenkt.

[00:20:53]

Maar er zijn ook een stukje relatie tussen ja media, tussen overheid en euh en in deze kerken nodig. En dat was er meer. Morgen staat er aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar en we hebben in het kader van een stukje interactie naar de mensen toe sinds gisteren ook heel modern een mailadres waar je naartoe kunt mailen met vragen of commentaar of complimenten misschien. Dat mag natuurlijk ook. Mail dan naar de dag het Radio 1 punt nl.

[00:21:23]

Tot morgen weer een fijne dag.