Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag voorzitter bleek niet gelogen. Ik spreek je, de waarheid kan niet hier, euh, onzin vertellen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Hoe vaker iemand zegt dat hij niet heeft gelogen. Hoe minder geloofwaardige doorgaans hoort. En de Kamer geloofde Mark Rutte ook niet toen hij aan het begin van wat nu al historisch debat wordt genoemd, zei dat ie wel met verkenners Ollongren en Jorritsma over Pieter Omtzigt heeft gesproken, maar zich dat niet kan herinneren.

[00:00:36]

De Kamer gelooft dat nog steeds niet, maar Rutte heeft het debat wel overleefd en kan dus door. Maar hoe? Het was niet zomaar een lastig debat waarin die zoals in het verleden wel vaker is gebeurd. Krassen opliep. Rutte komt er nu geblutste en gehavend uit. Bepaald niet de energieke leider die twee weken geleden nog maar zoveel vertrouwen oogstte dat zijn partij de grootste van Nederland kon worden. Vandaag in de podcast een analyse over het leiderschap van Mark Rutte.

[00:01:04]

Welk effect heeft op 10 jaar macht, op zijn perspectief en op zijn leiderschapsstijl? En wat blijft er na de uitkomst van het debat van gisteren over van de beloften van nieuw leiderschap? Waar Sigrid Kaag van D66 campagne opvoerde? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeth Steins en de dag is vrijdag 2 april.

[00:01:26]

Uit het verslag van een gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan Meneer Rutten heeft het wel over de onze gehad en dat roept terecht veel vragen of dat is een schande.

[00:01:36]

Nog los van het feit dat hier de Omtzigt wel de weggepromoveerd ja op deze manier wordt, is een kritisch Kamerlid kalt gesteld. Meneer Rutten, waarom hebt u gelogen?

[00:01:44]

Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. U heeft gewoon gelogen. Na 10 jaar Nederland, na 10 jaar Rutte zien we nu transparant de leugen van de heer Rutte over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd. In dat gesprek bij de verkenners.

[00:01:59]

Maar Nederland gelooft geen ene biep meer van voorzitter. Ik lieg niet, ik spreek je de waarheid. Ik heb niet gelogen. Voorzitter heeft toegelicht. Ik heb niet gelogen.

[00:02:07]

Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft. En dat is wel de waarheid. Mevrouw Ploumen, zeg ik via de voorzitter tot haar. Ik sta hier niet te liegen en heel Nederland weet inmiddels dat Rutte het woord de waarheid waarschijnlijk niet eens kan spellen. Ik heb hier een fout gemaakt, mijn geheugen klopt en niet over die naam genoemd was. Ik was mijn handen in onschuld. Ik heb hier geen herinneringen aan.

[00:02:31]

Dat is wel heel toevallig een patroon van vergeetachtigheid amnesie. Ik ben het vergeten. Dit lijkt dus gewoon weer een oud staaltje. Ik heb er geen herinneringen aan en dat is de waarheid. Ik hoorde vanmorgen om half acht via via, via, via niets wat er verder in die stukken stond, maar specifiek over omzich dat dat er zo in stond. Om half acht vanmorgen, wat gebeurt er dan? Een belletje of een sms'je? Niet als vertrouwelijk, maar ik heb vanmorgen half acht gehoord.

[00:02:56]

Vertrouwelijk. Realiseert u zich dan niet dat u dat u hiermee uw hand heeft overspeeld? Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik heb besloten die bron niet te onthullen. Ik vind dat buitengewoon. Wederom schoffering van de Kamer en hier scheiden onze wegen.

[00:03:08]

Kunt u wel premier blijven? Bent u nog geloofwaardig?

[00:03:11]

Hoe kunt u dat vertrouwen? Wat denk ik weer geschaad is? Alsnog herstellen? Hebben de afgelopen tien half jaar volgens mij laat gezien al te bereid te zijn moeilijke problemen op te lossen. En ik wil dolgraag de komende jaren mee doorgaan. De Kamer grote beraadslaging zegt dat vertrouwen in de minister president op en gaat over tot de orde van de dag. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. De afstand tussen hem en mij is groter.

[00:03:37]

Een blamage voor de heer Rutte, mevrouw Lundgren en mevrouw Jensma. Door wat ze vergeten waren, maar wat toch besproken bleek. Daarom wil ik vandaag met collega Hoekstra een motie van afkeuring. Ik denk ook een blamage voor de politiek als geheel en daarmee voor het parlement. Dit was een heftig debat. Er zijn belangrijker zaken met elkaar besproken. Ik ga door als minister president. Ik heb de boodschap zeer goed verstaan en met mij ter harte. Kijk, je kan op twee manieren naar kijken.

[00:04:03]

Aan de ene kant kan je zeggen het was echt heel euh. Na bijna moeilijk om te zien hoe euh. Euh. Een leider van dit land van tien jaar lang al. Toch? Ja, heel, heel, heel zwaar wordt aangevallen door een net gekozen kamer. Het is bijna zo dat als je dat bekijkt je denkt nou als je weet je houdt de eer aan jezelf. Want wat een vreselijke situatie. Aan de andere kant kan je zeggen ja, luister.

[00:04:25]

Hij is de leider van de grootste partij. De kiezer heeft gesproken en hij heeft hem de grootste gemaakt. En hij heeft heel veel kennelijk vertrouwen gehad in hem als als als leider van dit land. En hij staat er als de partij de de de leider van die partij en die partij staat achter hem. Uhm. Dus ja, kennelijk als er voldoende in die kamer. En dan is er voldoende steun is. Uhm ja, dan moet d. Dan moet ie maar door.

[00:04:50]

Weet je dus. Aan de ene kant is het dus heel erg ontluisterend om te zien. Aan de andere kant kan je ook zeggen ja, dit is ook hoe de democratie werkt.

[00:04:57]

Janka Stoker is hoogleraar leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en in haar onderzoek naar leiderschap heeft ze zich de afgelopen jaren onder andere verdiept in de vraag wat macht doet met de manier waarop leiders situaties beoordelen en hoe ze zich gedragen. En met dat in haar achterhoofd vielen haar in het optreden van Rutte in het debat een paar dingen op. Bijvoorbeeld hoe vanzelfsprekend het voor Rutte is dat hij niet opstapt.

[00:05:22]

Voelt u het vertrouwen van de Tweede Kamer nog om door te gaan als demissionair premier? Ja, maar er is natuurlijk wel een serieuze boodschap afgegeven, dus dat neem ik zeer serieus. Dus ik zal mijn stinkende best om dat vertrouwen terug te winnen. Wat is die boodschap volgens hem? Die boodschap is denk ik. Euh, dat men uhm uiteindelijk in meerderheid zegt. Euh, niets. Je moet weg vanwege wat er in de afgelopen week is gebeurd. Uh, maar wel grote bezorgdheid.

[00:05:50]

Uh, bijvoorbeeld over het grote vraagstuk van macht en tegenmacht of die balans er in voldoende mate is. Aan de ene kant na is natuurlijk diep door het stof gegaan, aan de andere kant is er ook wel een soort van vanzelfsprekendheid in zijn gedrag en ook in de manier waarop die daarna weer de journalisten te woord stond. Dat hij dus gewoon door kan hé. En dat heeft heel erg te maken met hoe wat macht met je doet. Want macht maakt ook dat je met je anders naar de wereld gaat kijken.

[00:06:18]

En hij heeft bijvoorbeeld heel erg te maken met met zelfvertrouwen he. Dus macht geeft je zelfvertrouwen, macht maak je ook wat overmoedig en macht maakt ook dat je toch een beetje vanuit de wereld naar de wereld kijkt vanuit jezelf. Ik denk dat we dat ook echt hebben gezien. Heeft die misschien de crisis onderschat? De vertrouwenscrisis onderschat? Ja, nou in ieder geval wat. Wat? Ik denk dat er dat er gebeurt. En dat is ook van zo'n crisis ook helemaal niet zo gek om euh.

[00:06:42]

Om te begrijpen. Dus dus. Dus je bent een minister president? Je bent weer de grootste geworden. Het land heeft vertrouwen in jou. De moed moeten heel veel probleem worden opgelost. Dus hup, we gaan snel formeren, zeg maar die houding. Uhm, die kan je heel goed voorstellen vanuit zijn perspectief. En uhm, de hele kwestie waar die natuurlijk nu over. Maar wat bijna zijn ze maar wat ik bananenschil was er bijna een Waterloo werd.

[00:07:07]

Uhm die. Dat was een kleine kwestie he? Want ja God, nou ja, kan ik met hem? Heb ik het erover gehad of niet in zijn in zijn perspectieven? Uh, en je komt net uit zo'n vergadering met allebei allerlei Europese leiders, dan gaat er weinig aan het probleem. En dan gaat het opeens over zoiets. Dus het perspectief waarin hij naar de wereld kijkt en waarin hij eigenlijk nu ook ja zeg maar z'n werk moet doen, is gewoon heel erg van jongens.

[00:07:26]

We hebben grote problemen op te lossen. We moeten door. Ik ben de grootste deelnemers. Twee dus. Uhm ja, want wat? Wat een gedoe allemaal dit. Ik parafraseren natuurlijk nu en ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar dat is wat je je kan voorstellen. Wat er gebeurt op een moment dat je al 10 jaar aan de macht bent en ook deze positie nu opnieuw gaat innemen. En daarmee onderschatting natuurlijk. De kwestie die hier eigenlijk, want het is een hele fundamentele kwestie, want het gaat hier over bestuursstijl.

[00:07:50]

Het gaat hier over een kamer die vindt dat ze niet goed geïnformeerd worden. Dat is eigenlijk het fundament van waar zij waar ze macht aan ontleent. Zag je daar eerder eigenlijk ook al eerder dan het debat van gisteren, ook al voorbeelden van van die effecten van 10 jaar macht, bijvoorbeeld in de campagne? Ja, ik denk nou twee dingen één is dat de VVD daar zelf natuurlijk. Uh uh zich volop heeft ingezet. Dus waarom ik op Mark Rutte stem en niet waarom ik op de VVD tijdens de campagne was heel erg gericht op de persoon van Mark Rutte die minister president was en dat goed heeft gedaan en moest blijven.

[00:08:24]

En nou ja, de uitslag is ook dat de meeste mensen uhm of de grootste partijen inderdaad de partij is geworden van de minister president. Dus dat is 1 en 2. En dat is natuurlijk wat. Uhm wat ook iets is. Dat dat je bijna iemand niet kwalijk kan nemen is in in debatten. Maar ja, zeg maar, komt het je goed uit om die rol te spelen? Dus de de premiers bonus wa baki zijn die? We hebben problemen en ik wil door met die problemen oplossen.

[00:08:48]

Dus bijna al he. Ik ben minister president en ik wil het graag blijven. En dat is heel wat anders dan dat je daar staat als vertegenwoordiger. Die zegt van na mijn partij staat voor X of IJ dus eigenlijk wel een gekke tegenstelling dat aan de ene kant die positie hem de verkiezingswinst heeft opgeleverd en aan de andere kant 2 weken later zodanig in de problemen brengt dat ie. Maar ja, de vraag is of die uberhaupt wel doorkomt. Ja, dat is een hele goeie vraag.

[00:09:12]

Kijk, en dat is wel uhm. Kijk, de kiezer heeft gesproken. Dus ik vind het ook wel vanuit dat perspectief. Euh ja, we zijn nu. We zijn twee weken verder, maar dat is wel. Mensen hebben vertrouwen in hem getoond op moment dat het erom ging, namelijk toen we allemaal naar naar de naar de stemhokjes gingen of onze brief gingen posten. Ze zijn in feite nog één zetel groter geworden omdat ze als ze waren. Dus hij is wel beloond voor zijn voor zijn gedrag van de afgelopen jaren en misschien vooral daarvoor voor het gedrag van het afgelopen jaar ten tijde van de korona kiezen.

[00:09:42]

Weet ik niet wat er gebeurd zou zijn als we die niet hadden gehad. Maar ook na zijn vorige kabinet is de Partij van de Arbeid heel erg streng afgerekend en de VVD niet. Dus kennelijk vinden wij inderdaad de manier waarop. Of de VVD stemmers vinden de manier waarop hij het land geleid heeft. Heel erg goed en dat hij daarmee door moet gaan. Dat is nu toch de uitkomst geweest van de verkiezingen. Het is een vreemd contrast, want de kiezer sprak dus twee weken geleden een groot vertrouwen in Rutten uit.

[00:10:11]

Door de manier waarop hij zich de afgelopen jaren als premier bewezen heeft. Maar gisteren strafte de Kamer hem juist af voor de manier waarop hij zich de afgelopen jaren heeft gedragen als leider. Want, zo memoreerde GroenLinks leider Jesse Klaver ook, hoe vaak heeft hij niet eerder al op cruciale momenten gezegd dat zijn herinnering hem in de steek had gelaten?

[00:10:30]

We gaan terug naar begin 2018, het begin van. Van het kabinet waar u nog steeds premier van bent. Toen ging het. Dat zei u dat u geen enkele herinnering had of memo's over de plannen van de dividendbelasting en ook in 2018 zou. Ik heb geen actieve herinnering aan het feit of u wist dat Halbe Zijlstra zijn bezoek aan Poetin had verzonnen. En in de nasleep van de Teevendeal zei u dat u geen concrete herinnering had aan een telefoongesprek in november 2019.

[00:10:56]

Zou u nog over de slachtoffers? Zenawi? Ja, ik heb geen herinnering aan dat ik geïnformeerd ben. Op geen enkele wijze. Iedere keer meneer Rutte, als u in de problemen komt, dan laat u uw geheugen u in de steek. En nu voor het eerst in die tien jaar ligt een keihard bewijs dat u het wel heeft gezegd. Kijk misschien dat dat als dit de eerste keer was geweest dat we dan ook allemaal niet zo erg hadden gevonden.

[00:11:18]

H Dus het feit dat het een herhaling is van iets. Uhm. Dat maakt wel eens van iets ernstigs zijn wat je van je uh. A. Van de minister president niet verwacht dat zijn geheugen hem in de steek laat. En dat wil je namelijk niet. Uhm dus. Dus in die zin is het een voortzetting van iets dat we vaak hebben gezien. En daarom is natuurlijk ook des te ernstiger. Een dame is ook misschien wel alleen maar zeggen sorry, ik zal het niet meer doen.

[00:11:42]

Ja Dee Dee Dee Dee. We weten dat dat het uitmaakt dat leiders excuses aanbieden voor dingen die fout zijn gegaan. Dat moet je altijd doen he? Uhm. Maar het gaat natuurlijk om de vraag. Ga maar, ga je gedrag dan daarna ook veranderen? En op een moment dat iets dat zich een aantal keren voordoet. Kan je wel echt daar vraagtekens bij zetten? H. Dus uhm, ik vond dus dat is heel tof. Dat is echt een hele terechte vraag.

[00:12:02]

En dat maakt de situatie ook ernstiger. Even afgezien van hoe erg dit specifieke voorbeeld nou was in het licht van die anderen ook. Misschien was dit wel de minst erge, maar zijn positie wordt eigenlijk verzwakt door z'n geschiedenis heen. Ja zeker. En en dat is ook wel uhm. Nou ja, voor het vervolg vind ik dat wel echt een van de van de centrale vraag. Ook aan de andere partij. Want de vraag is wat we moeten nu door met hoe moet het nu door met de formatie?

[00:12:27]

Uhm. Kijk, je kan als als als leider sorry zeggen voor je fouten. Ha uh en uhm. Rutte zei zelf ook ja. Fouten maken moet toch kunnen in dit land? Nou, daar zijn we t allemaal over eens. Misschien wel he. Ja tuurlijk, iedereen maakt fouten. Vraag is een beetje hoe ga je voorkomen dat het weer gebeurt? En uhm uh, dat zit m. Dat zit er niet in. Sorry zitten zeggen. Dat zit m in je gedrag veranderen.

[00:12:47]

En uhm, in dit geval gaat het dus wel om over iets heel fundamenteels, namelijk over zijn stijl of over de bestuurder stijl van van het kabinet onder zijn leiding. En daar moet het volgens mij nu wel echt over gaan. Wil je hem die positie weer weer geven als als bijvoorbeeld coalitiepartij? En mijn vraag aan de heer Rutte is hoe het kan dat hij en de beide verkenners dit specifieke buitengewoon gevoelige punt niet kunnen reproduceren.

[00:13:12]

De heer Rutte voorzitter, dat weet ik niet. Ik kan alleen zeggen dat ik dat. Ongelooflijk dat ik er ongelooflijk van Bouhriss is. Schade, zware schade opgelopen. Is het nog mogelijk dat te herstellen? En dat is de crux van het debat. Dus niet een ja of nee. Of ik lieg niet tussen aanhalingstekens. Bij aanvang van dat debat was het politieke vertrouwen in ieder geval helemaal weg. Hij deed daarna een heel persoonlijk beroep op vertrouwen van de mensen met wie die heeft samengewerkt, bijvoorbeeld Zeegers.

[00:13:38]

Had hij daar een indringend moment mee?

[00:13:40]

Snapt de heer Rutte dat die suggestie wel? Door die passage van topjudoka snapt de heer Rutte dat na de toeslag affaire Lalalover gana ook de boosheid en verontwaardiging van de heer Omtzigt alle Kamervragen waarbij het gehoord. Ik krijg niet de onderste steen boven. Snapt hij dat als je dit al leest? Dat dit inderdaad de indruk is die je krijgt als je het toch ziet. Een soort wanhopige zoektocht. We moeten van die man af. Dat dat dan? Dat is echt indruk die ik krijg.

[00:14:07]

Ja, snap ik, dat snap ik. Maar daar is er ook zoiets als vertrouwen meneer Segers. U en ik werken nu vier samen intensief in een coalitie. Ik heb u volgens mij nooit belazerd. Ik ben uberhaupt niet iemand die hier collega's belazerd. Ik heb hier een fout gemaakt. Mijn geheugen klopt er niet over die naam genoemd was. Wat heb ik nou voor motief om, als ik hem daar wel genoemd heb, in de context van iets waar zelfs de lijsttrekker van het CDA het over had in de campagne om niet te zeggen ik heb het niet gehad over functie elders.

[00:14:32]

Maar inderdaad, ik heb Omtzigt genoemd in de context van een ministerschap conform Hoekstra, ook in de campagne. Wat heb ik nou voor motief om dat niet te melden? Punt was alleen, dat herinner ik me niet. En ook de twee verkenners herinneren zich toch niet. Dat is de ellende waar we inzitten, waardoor nu s wereld staat dat wij daar stiekem die stand ritselen waardoor om weg te krijgen. Dat is gewoon niet zo. En dat is ook uiteindelijk een kwestie van vertrouwen in Seegers.

[00:14:54]

Of je dan ook recht in de ogen kijkt als vertrouwd en zegt vertrouwt Rutte dat hij hier geen andere motieven had? Of is dat Rutte die de zak zit te belazeren? En dat is een antwoord wat u alleen kunt geven. Hoe? Opmerkelijk was tot dat hij dat deed dat hij, zo zei van ik ik. Euh, ik heb je toch nooit belazerd? Waarom zou ik tot nu doen waardoor het persoonlijk te maken maakte hij het dus serieuzer had?

[00:15:14]

Dus euh. Dus. Hij heeft er alles, heeft alles op alles gezet om te laten zien. Euh, gister dat het euh. Dat heet dat ie serieus was en dat is natuurlijk ook in die zin is lukte het hem ook altijd weer uiteindelijk op zijn persoonlijke relatie hé? Dus waar Ruth natuurlijk heel erg goed in is, is persoonlijke relaties met met iedereen, ongeacht partij of euh euh of verschil van mening inhoudelijk. En daar kan ik dus ook.

[00:15:40]

Euh. Zeker nu na 10 jaar. Daar kan ie elke keer weer een beroep op doen. Ja toch iemand die telkens maar moet herhalen dat ie niet gelogen heeft hé. Ook in crescendo dat in dat debat up b met vuist op de tafel. Euh ja euh zeggen. En ook per se persoonlijk mensen gaan aanspreken om hun vertrouwen te winnen. Verzwakken je daarmee. Euh, je positie als leider niet ontzettend? Ja, maar ja zeker. Maar de Kamer laat hem doorgaan nu.

[00:16:07]

Uhm. Dus het is voor een deel ook echt politiek. En er is misschien ook wel in die coalitiepartij van. Van der Vlag van het demissionaire kabinet. De afweging gemaakt van ja, als we nu laten vallen. Wat moeten we dan? Hoe moeten we dan verder met het land? Dus dat kunnen ook gewoon hele platte afwegingen zijn gemaakt. Maar je hebt helemaal gelijk dat het is uiteindelijk als je dat allemaal bij mekaar optelt. Uhm ja, je zou natuurlijk ook uhm kunnen zeggen.

[00:16:32]

Maar ja als je dit leest als je dit overkomt als leider. Ik hou de eer aan mezelf. Dit doet ie heel duidelijk niet. Hij wil door. Hij heeft zelf wel genoeg vertrouwen in zichzelf en zijn eigen kwaliteiten. Zijn partij heeft dat. Hij is de grootste geworden. Dat telt die bij mekaar op. En euh. Hij zegt na. Er is voldoende vertrouwen. Ik ga door, want hij is net de grootste geworden vanwege een campagne om hemzelf.

[00:16:52]

Dus dat maakt ook wel dat de situatie nu eigenlijk heel gek is. Dus. Dus we hebben een soort van debat gehad van zwaarte dat we nog nooit eerder hebben gehad. En we hebben verkiezingen waaruit deze man als leider van de grootste partij naar voren is gekomen. Dus dat hebben we volgens mij nog nooit gezien. Soit. Misschien wordt het vanochtend wakker en denkt u zelf ook jeetje, kan ik eigenlijk nog wel door? Nou ja, je vraagt je ook een beetje af.

[00:17:14]

Wat zou er gebeuren als er nu opnieuw verkiezingen zouden zijn? En na dit debat? Ja, dat is een hele in ijle, theoretisch hele eindstand. Ik denk niet dat gebeuren voorlopig. Maar we hebben het nu steeds over het leiderschap van Rutte. We zijn natuurlijk ook nog andere up mensen die zich hebben geprofileerd op nieuw leiderschap en die ook een nieuwe fase beginnen, namelijk Sigrid Kaag en Wilco Hoekstra onder anderen, die even ook heel prominent in deze discussie betrokken zijn.

[00:17:40]

Euh. Sigrid Kaag heeft campagne gevoerd met dat het tijd is voor nieuw leiderschap. Zij heeft nu de motie van wantrouwen tegen het oude leiderschap, dus tegen Rutte, niet gesteund. Ze heeft wel een motie van afkeuring ingediend, maar dat is dan weer wat anders. Maar wat betekent dit alles voor haar leiderschap positie? Nou, dat vond ik wel. Dat is wel wat mij betreft een van de meest interessante vragen, met name ook voor wat er nu gaat gebeuren.

[00:18:04]

Ik ben het wel met je eens. Als je op moment dat jij nieuw leiderschap als centraal thema kiest voor jouw verkiezingscampagne, dan is dat ook Meinesz H. Dus woorden zijn niet gratis. Dit soort termen zijn niet gratis. Uh, en het is ook iets waar waar K.G. Voortdurend op heeft gehamerd. Ze zijn, zegt zij, zei ook letterlijk woorden doen ertoe en waarden doen ertoe. Dus dit is heel belangrijk voor D66. En D66 heeft ook door haar als leider te kiezen hier volop ingezet.

[00:18:32]

En ik kan me voorstellen dat de uitkomst van van vannacht in ieder geval voor voor die achterban nou even op voorhand niet echt uhm een een teken is van nieuw leiderschap. Ha, want ja, waarom laten de twee het oude leiderschap dat vertoond is door door Rutte? Want in die zin dat ik waar ik het over had, gaat ik eigenlijk over zijn stijl. Uhm ja, dat wordt nu in ieder geval niet afgestraft of niet, want wij nemen daar nog geen afscheid van.

[00:18:57]

Uhm. Dus de vraag is voor zowel D66 als ook het CDA is nu ja, zij hebben inderdaad een motie van wantrouwen niet niet gesteund, dus zij willen kennelijk door met hem. Maar de vraag is wel een beetje onder welke condities? En wat betekent dit dan voor de manier waarop er niet alleen door de meest president, maar ook door het hele kabinet? Uhm ja uh. Info invulling wordt gegeven aan leiderschap. Wat gaan ze daar aan doen om de bestuurstaal uh uh te veranderen van van Rutte.

[00:19:22]

Want Rutte zegt zelf dat die z'n stinkende best gaat doen, maar dat heeft hij vaker gezegd. Dus wat? Uhm. Wat gaan ze daaraan doen? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er eigenlijk alleen maar verliezers uit zijn gekomen. Het is een enorme puinhoop en je verlangt als buitenstaander in ieder geval naar iemand die nu de regie pakt. Ja, wie kan dat op dit moment? Ja, nou, dat is natuurlijk de de de uitkomst van gister.

[00:19:43]

Één ding is dat we een andersoortige verkenner krijgen die precies aan deze kwaliteiten moet voldoen die jij nu schetst. Dit is ook precies waar zich wreekt dat we dat. Dat Rutte zich opstelt als minister president, maar gewoon nu één van de partijen is die ook weer moet gaan formeren. Weliswaar de grootste maar gewoon een van de partijen is. Dus hij heeft geen regie en dat is wel een van de onderwerpen die. Ook één van de dingen die macht met je doet, is dat je de illusie van controle hebt en dat is volgens mij precies wat hier ook.

[00:20:13]

Wat Rutte dus niet helder heeft misschien wat een illusie, maar hij heeft die controle niet. En door ook te doen dat je die wel hebt. Nou, dat is misschien wat ik wel bedoel met je eigen glazen ingooien. En die heb je misschien als minister president wel, maar die heeft hij nu echt helemaal niet. Dus die rigy komt juist niet van hem, terwijl dit misschien wel zou willen. En ook je rigy als minister president. Ja tot de verkiezingen ook.

[00:20:33]

Ook had H. Uhm, maar die regie ligt nu echt niet bij hem. En uh uh tegelijkertijd. Ja, hij heeft de grootste partij, dus hij. En hij heeft 10 jaar ervaring als minister president. Dus die rol, die neemt ie wel automatisch. Maar dan moet nu in ieder geval een verkenner komen die regie heeft en daarin is hij een van de partijen. En er moet ie misschien wel juist een toontje lager blazen, maar daar wensen vanaf deze plek de v d een nieuwe verkenner.

[00:20:58]

Ontzettend veel succes. Het wordt best ingewikkeld. En dat die zoektocht. Die zoektocht is het nou. En dat is wel. Maar goed als. Het is goed dat jij dat zegt. Ha en uh. En tegelijkertijd is die verkenner daar rust wel een zware euh zware verantwoordelijkheid op de schouders van. Van hem of haar. Dus die mensen ik ook veel succes? Ja. En daarmee zijn we echter aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank iedereen en ik sluit de vergadering.

[00:21:21]

En dat was er meer. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar de dag, het Radio 1, punt Danel en dinsdag na Pasen staat er gewoon weer aan het begin van de middag een nieuwe podcast voor je klaar. Clément.