Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. Dag What's the problem the crown is Mitsuko Real Conscience kan men van Charles de hemelbol Singaporezen voor Recrea Wolddijk farkas bij verketterde suffixen aan de Assyriërs.

[00:00:16]

Parcifal en zijn vrienden maken de stam der vorsten kwamen. ZVV Cercle, Hesperiidae, steenwol, dehaven. Ik een zwarte doos Nikica boteren. Mijn. Hetzelfde. In Groot-Brittannië is discussie ontstaan over het vierde seizoen van The Crown. Een serie over het Britse koningshuis is zo goed dat veel kijkers het hele verhaal voor echt aannemen, is de gedachte. Terwijl natuurlijk een gedramatiseerde versie van de werkelijkheid is. Fictie dus. De Britse minister van Cultuur zei deze week dat Netflix dat er expliciet bij moet gaan zeggen aan het begin van elke aflevering een fictie waarschuwing.

[00:00:50]

Anders dan de eerste drie seizoenen komende winter is er dit vierde seizoen minder sympathiek van af. De aandacht gaat vooral uit naar het leven van prins Charles en prinses Diana met hun ingewikkelde relatie, die toen en ook nu nog veel tot de verbeelding overlaat. Er ontstaat met name een negatief beeld van Charles, die Harker en jaloers wordt neergezet en nooit moeite zou hebben gedaan om het huwelijk te redden. Diana zou veel te veel het naïeve slachtoffer zijn, is de kritiek.

[00:01:18]

Hoe ver af van de werkelijkheid staat The Crown? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeth Steins. De dag is woensdag 2 december en vandaag.

[00:01:26]

Feit en fictie in The Crown Avondnieuws som jou en je rol als dakramen had kleiner dan maarhet in verband met de kleine lettertjes.

[00:01:42]

Dus ga je vader de kraan mas. Vier jaar geleden gingen de deuren van Buckingham Palace open. Het verhaal van The Crown begint met een jonge Elizabeth die na de dood van haar vader in één klap koningin wordt.

[00:02:04]

Stevenden Qui. We zien aflevering na aflevering hoe ze worstelt met haar rol als staatshoofd. Haar huwelijk en ook met de zorg voor haar vier kinderen, voor wie ze weinig tijd heeft en met wie ze een afstandelijke relatie heeft, met name met de oudste twee. Charles M. Hij was een tumor te project waar zelfs het er mee en CBK van mij Felix. Specialist Charles. In de serie trekt de geschiedenis voorbij, premières en belangrijke gebeurtenissen volgen elkaar op en ondertussen goochelt de kijker zich tijdens of na afloop.

[00:02:46]

Suf, want iedereen wil weten wat er nou wel en niet echt is gebeurd. Hoe de tijdslijn er precies waren. Of het klopt. Kortom. Neem bijvoorbeeld de Wikipediapagina van Pieter Tonzent, de man met wie prinses Margriet niet mocht trouwen. Die werd voor het uitkomen van de Crown gemiddeld zo'n zevenhonderd keer per dag bezocht en tijdens het eerste seizoen kwamen ineens zo'n 45 duizend mensen per dag terecht op die pagina. De eerste drie seizoenen gingen er in ieder geval in als zoete koek.

[00:03:15]

Hier en daar is er wel wat kritiek, want de kroon zou niet volledig de waarheid volgen. Maar pas sinds het nieuwste seizoen zijn zo'n vier. Lijkt dat een probleem?

[00:03:24]

John. Zulte Louis Nevens is een stoer mens, maar critici. Vrienden van Charles en naar verluidt ook zijn zonen William en Harry en de broer van Diana, zijn het allemaal niet eens met hoe de prins en prinses worden neergezet.

[00:03:41]

Hoe huwen van Camilla? Wie wordt ooit Bouncer?

[00:03:49]

Woningen, haarborstel. Het huwelijk zou volgens de serie niet uit liefde zijn ontstaan. Charles had iemand nodig om troonopvolgers mee voor te brengen en Diana was daarin het hulpeloze en veel te jonge slachtoffer.

[00:04:04]

Misschien hadden kraaltjes pantheïsme in Australië heel veel anders zelfverzonnen Singh niet voor. Hij zou je nauwelijks intotaal zijn. Maar was dat wel equipes? Was in die tijd correspondent in Groot-Brittannië voor NRC en NOS en heeft alles dus op de plek waar het gebeurde meegemaakt.

[00:04:23]

Kijk, ik kwam eind 87 in Engeland als correspondent. Toen begon dat huwelijk natuurlijk al een beetje te scheuren. Dat was niet echt heel erg duidelijk voor de buitenwereld aanvankelijk, maar toen dat wel begon, met name toen het paar naar Australië reisde en er verhalen verschenen over het feit dat Diana daar euh, onredelijk was en protesteerde tegen de euh intense verplichtingen die zich daar had. En met name toen het euh. Toen ze naar Korea op staatsbezoek gingen en daar in de kranten en headlines over verschenen als Prinses Klam en prins Kloen.

[00:05:08]

Ze keken. Euh, dat was een foto waarbij ze ook elkaar er duidelijk niet euh. Wilde aankijken. Toen werd dat eigenlijk heel spannend en was de vraag in hoeverre dat nou wat zal ik zeggen? Euh, showbizz en Rottweil reportage moest zijn of dat er serieus wat aan de hand was. En ik herinner me nog heel goed de conversaties met euh. Mijn buitenlandredacteur op de redactie van de krant waarvoor de correspondent was die mij elke morgen uhm op persoonlijke titel vroeg valt.

[00:05:43]

De nieuwste aflevering was maar dan zei uhm ja, nee, maar dat is toch eigenlijk niet iets wat wij in onze krant moeten zetten? Nou, dat veranderde eigenlijk pas op het moment. Uhm, dat het echt voor iedereen zo zichtbaar was dat je iets kon vermijden.

[00:05:59]

Maar die Britse kranten, die zaten er wel volop. En dan waren er natuurlijk ook kranten die de ene was op de hand van Charles, onder andere op de hand van Diana op een gegeven moment.

[00:06:06]

En ja, dat is altijd euh, zo geweest. Het werd pijnlijk duidelijk dat uhm elk van de euh, twee echtelieden ook hun eigen sympathieën hadden, waarbij vrienden van Charles werden ingezet om te ontkennen wat de contacten van Diana via met name de Daily Mail. Euh. Ventileerden en dat dus ook eigenlijk altijd zo gebleven. En de kritiek op The Crown is ook een beetje van mensen die zichzelf als een royalty historie eens benoemen. Dat die twee kampen. Euh, ook in deze laatste serie van euh, the Crown.

[00:06:52]

Euh. Gesymboliseerd worden he? De eerste drie waren redelijk sympathiek ten opzichte van de koninklijke familie en van prins Charles en vrienden van prins Charles en ongetwijfeld hijzelf en Camilla. Ook vinden nu dat een serie vier hij ongeveer bij de poten wordt afgebrand. Om het zo maar te zeggen.

[00:07:11]

Ben jij zelf eigenlijk een fan van de serie? Hoe kijk jij?

[00:07:14]

Ja, ik vind het heerlijk om naar te kijken, maar ik ben toch zeer van bewust dat Uhm en H dat het een drama is en niet de historische waarheid. En sterker nog, ik heb heel veel biografieën gelezen van euh, Britten die over hun politieke leven schrijven en die daarin refereren aan hun contacten met euh. B. Het Koninklijk Huis ook. Euh. B. B. Autobiografieën van mensen die regelmatig bij de koningin moeder toen ze nog in leven was.

[00:07:48]

Euh, op weekend party's kwamen. Ja en soms herken ik regelrechte quotes uit die dagboeken. De schrijvers van De Graun hebben zich inderdaad grotendeels gebaseerd op dagboeken, brieven, biografieën, interviews en krantenberichten. Maar hoe verder de seizoenen vorderen, hoe verser de herinneringen aan de tijd waar het over gaat. En het brengt volgens maker Pieter Morgen ook een extra verantwoordelijkheid met zich mee.

[00:08:13]

Hij realiseert zich maar al te goed dat de serie gaat over echte levens als Thingol, ouwe Sibneft, een tapijt orbaen in uw krant dat de ballen saaie Engelse o havinga door suggest that. When the facts goes faket, which Historiën Whitmore will have to storaenso warmer. Gelling maar wraakte. Het is ook een beetje de lol van de serie natuurlijk om na afloop uit te gaan zoeken hoe het nou echt zat en zo meer te weten te komen over de geschiedenis en het leven van de royals.

[00:08:44]

Op internet staat het dan ook vol met artikelen en lijstjes van dingen die wel en niet kloppen. Om er een paar te noemen. Charles ging inderdaad eerst uit met de oudere zus van Diana, maar hij ontmoette haar niet voor het eerst, terwijl zij zich verkleed als een boom uit een Midsummer Night's Dream verstopte.

[00:09:00]

In het huis waar ze woonde loopt mensen allerlei spullen Zuidwal. Moet ik ga? Het is een zorgwoningen, voornemens fleurt snel. Kurt Feller Snouck Krimse. Potstal sporten in seizoen 4 ondergaan zowel Diana als premier Thatcher. De zogenoemde Bell test. Ze bezoeken het familiehuis een weekend en moeten zich daar door een mijnenveld aan sociale conventies en familie gebruiken werken. En er zijn inderdaad verhalen dat er zoiets bestaat als een bel test. Thatcher doet in de serie alles fout en Diana slaagt met vlag en wimpel.

[00:09:38]

Dat laatste klopt. De Queen was inderdaad enorm gecharmeerd van Diana. Na een weekend daar in 1980. Zo onbekend is of ze ook alleen met Phillippe is gaan jagen. Was dat vandaag echt?

[00:09:52]

En het klopt dat er in Balmoral een stoel staat van oud koningin Victoria waar niemand op mag zitten. In uitgeklapte Waals-Brabant kreeg uit triest dat ik in in. Ook.

[00:10:06]

Is het wel waar dat Diana met Camilla ging lunchen, maar niet in een restaurant met de suggestieve naam ménage à trois? Het heette in werkelijkheid La Fontana. Eerst de softporno, want hervertelling. Die was net uit. Dan wordt in de serie enorm benadrukt dat Charles de intellectueel van het stel was en Diana naïef en dom om hun verschil in leeftijd en achtergrond te benadrukken. Diana heeft er zelf ook wel eens iets over gezegd. Maar of het dan dus ook waar is, dat is dan weer een tweede kijk.

[00:10:36]

Ze heeft van zichzelf gezegd arm sic en snijplank ha. Dus ik ben ik ben gewoon stom en je kunt absoluut zeggen dat zij geen intellectueel uhm was. Ik heb ook uit eerste hand. Euh euh. Gehoord hoe haar eigen grootmoeder die er een hofdame euh ten Pallett ten paleize was. Hoe die zei ze is zo ontzettend dommig. Uhm. Dat was euh, ongetwijfeld zo. Maar ze was sociaal of ze werd sociaal natuurlijk wel intelligent. Uhm, en dat euh.

[00:11:12]

Kun je in The Crown? Euh heel duidelijk zien. Terwijl Charles zich heel graag euh verdiepte in euh, filosofische onderwerpen in het milieu. Uhm, enorme moeite deed om als ze uhm h op bezoek gingen ergens om toespraken voor te bereiden die inhoud hadden en die dan euh, enorm de ziekte in kreeg. Op een gegeven moment dat alleen het feit dat zij een nieuw kapsel had of euh weer een andere jurk aanhad. Euh, alle aandacht afleiden van wat hij inhoudelijk meende te moeten zeggen.

[00:11:48]

In de aflevering waarin ze dat bezoek aan Australië brengen, was hij heel erg boos op haar omdat zij te veel aandacht trekt. En er is dat de aandacht meer naar haar gaat dan naar hem, berust dat op waarheid? En dat berust in zoverre op waarheid. Dat bij dat bezoek in Australië was voor het eerst eigenlijk sprake van wat ze Diana Mania noemen. Ha, dat mensen helemaal uit hun dak gingen vanwege het feit dat Diana daarbij was en eigenlijk euh, veel minder aandacht besteden bij de wolken bouwt aan euh, aan Charles.

[00:12:24]

Euh. Het is zeker zo dat dat Charles D. Destijds uh irriteerde. Aan de andere kant. Uhm, Diana begon toen ook allerlei kapsones en kuren te vertonen, zeggen goed ingelichte kringen. Diana wordt dus.

[00:12:40]

Euh ja, ze komt ook als piepjong natuurlijk binnen 18 jarige leeftijd dat ze dat leven instapt. Ze wordt als naïef en dom neergezet. En was ze daarmee ook een slachtoffer? Eigenlijk van de prinses of een makkelijk slachtoffer van de winners die allemaal wat geharde zijn?

[00:12:57]

Nou ja, uhm, dat is moeilijk te beoordelen.

[00:13:02]

Als je er niet ten paleize bij bent geweest om ze zomaar te zeggen maar uhm haar uh bvb afbeelden als iemand die niet wist hoe ze mede leden van de koninklijke familie moest begroeten, had die de verkeerde knietjes naar euh prinses aanmaakte of naar prinses smakkerd. Dat is euh totaal euh. Ongegrond. In de eerste plaats. Euh. Euh Knicks. Leden van de koninklijke familie niet voor elkaar en in de tweede plaats en de familie van Diana. De familie waarin ze was opgegroeid was al zeer aangewend om met de koninklijke familie om te gaan.

[00:13:49]

Zal twee grootmoeders die allebei hofdames waren of waren geweest. Haar vader had nog een rol gespeeld. Euh, ten paleize. Ze is opgegroeid in een huis in de buurt van Sandringham, waar de koninklijke familie delen van het jaar was. Dus dat ze zo ontzettend onbeholpen en niet. En o jee, wat moet ik doen en hoe moet ik me gedragen? Dat is ook weer niet helemaal geloofwaardig.

[00:14:14]

Nee, maar wordt wel afgeschilderd dat zij die eerste weken dat zij daar introk helemaal alleen was in dat paleis en dat niemand haar hield. Weet jij iets of dat klopt?

[00:14:24]

Nou, het is zeker waar dat ze uhm vijf maanden lang had toen ze niet meer in haar eigen flat en als kort kon blijven wonen. Euh. Eerst in Clarence House en na de verloving in Buckingham Palace is ingetrokken. Charles had toen andere dingen te doen, dus die gingen onder andere op een officieel staatsbezoek naar US. Verre oorden. Uhm, dat zij daar euh in er eentje zat en weinig te doen had en ook niet wist wat ze kon doen en laten.

[00:14:57]

Dat is zeker waar. Aan de andere kant heeft Uhm het secretariaat van prins Charles dat bestond uit vier diplomaten, zal ik maar zeggen. Die zeggen dat ze alle mogelijke moeite hebben gedaan om Diana voor te bereiden op haar rol. Maar er zijn ook verhalen, herinner ik me van hoe Diana uk. Uren op haar bed zat, alle kranten en tijdschriften liet komen waarin ze werd afgebeeld en alles las en steeds zenuwachtiger werd.

[00:15:26]

Iets demarreert Haren. Groenbeleid hebben we straks dan maar best, maar Terry Westerduin Sacher. Nee, you're not suffering who YOLO saving, heb ik de pers. Het is net die mix. Een goeie onhebbelijke Guadiana Daisy to petfles young people op rekenfouten en wentelde op het evenzeer van K3 Welwyn lijf leuke andere single Breeding Living Soul, een nieuwe cd Chola's van Zafer Bodifée. Nieuw nieuw wat Deneuker, dat supertrio White en met neut hemd Day. Dit Taíno de tankdivisie haast vakblad Local Problems and isAl dass.

[00:16:03]

Die jongeren hebben de Ishida zodat een Deul na wordt er ook gesuggereerd dat vanaf het begin van hun huwelijk een relatie Camilla altijd aanwezig is geweest op de achtergrond en dat die verhouding ook al die tijd eigenlijk is doorgegaan. Uhm, wat is daarvan waar?

[00:16:18]

Dat wordt door het kamp. Prins Charles, zal ik maar zeggen en ook door prins Charles zelf ten stelligste ontkend.

[00:16:28]

De Yuezhi, de PVV vol en de onderbouw Chuo wief when you look on the vau of marriage is absolutely en Julia is. Zo heb ik geen Cheever blik beukende Charles heeft zelf in het boek Wat Uhm, Johannessen Dimbala die zijn vriend euh over hem euh. Heeft geschreven. Het Johannesen Tim Balbi is ook de man aan wie Charles uiteindelijk dat interview gaf, waarin hij zei dat die uiteindelijk ontrouw was geweest. Daarin zegt hij dat die uhm ruim vijf jaar niet of nauwelijks contact met Camilla heeft gehad.

[00:17:13]

Hij, nadat die zich met Diana verloofd had, is hij nog één keer naar haar toe geweest om haar persoonlijk die beroemde armband te geven, waar Diana zo uhm ontsteld over was. Euh. En dat was het ook. Ze hebben mekaar mogelijk wel bij formele gelegenheden. Euh gezien hé. De man van Camilla Parker Bowles. Die had een functie in euh, in de home guards de cavalerie. Euh. Naast het euh. Naast Buckingham Palace. Dus mogelijk hebben ze mekaar bij officiele euh.

[00:17:46]

Feestjes of gelegenheden gezien. Maar Charles zegt dat ie de contacten met Camilla niet heeft hersteld. Euh, dan na dat zijn huwelijk een irreëel Schrever bly broken down was. Uhm en euh Diana en hij allebei geprobeerd hadden om er nog iets van te maken en tot de conclusie waren gekomen dat het niet ging.

[00:18:08]

Ja, wat ik ook een heel interessant element vond in deze serie is de verhouding tussen de Queen en Phillip en hun kinderen en de vraag hoe afstandelijk euh, dat eigenlijk was voor vermijden.

[00:18:20]

Dat identiteit zou Remembering systeem dus houden Neville en Nanny estheet. Wordt Aftab? Toen ik hem tweette Hij zag zijn background, had hij. Had als wordt geld geen.

[00:18:40]

Wat weten we over die verhouding tussen. Euh ja, de ouders met hun kinderen. Is die zo afstandelijk als het wordt neergezet?

[00:18:47]

Uhm. Dat was die. Euh zeker? Uhm. De kinderen zijn eigenlijk voor. Euh. Het grootste deel wat. Wat ouder liefde en vorming door ouders betreft. Meer opgevoed door Phillip dan door de Queen. De Queen had haar werk en haar werk ging altijd voor. Bovendien dateerde de Queen nog uit een tijdperk dat het heel gewoon was dat je je kinderen euh, op een gegeven moment en meestal met hun zevende ongeveer. Euh, uitbesteden aan een kostschool om ze daar verder te laten omvormen.

[00:19:28]

Die bemoeide zich verder met de opvoeding van iemand. En dat niet alleen in het koninklijk gezin, maar euh, in alle gezinnen die het konden betalen en zeker bij het. Bij het arrest aristocratische establishment uhm was het heel gewoon om je kind daar aan over te laten. En dat leidde natuurlijk heel vaak tot een ja, emotioneel ontzettend gedistingeerde relatie als kinderen. Kinderen konden toen nog niet elk weekend thuiskomen. Euh, kinderen? Euh. Bij hen zagen hun ouders euh.

[00:20:06]

Met euh. Met Kerstmis en en euh, tijdens de vakantie. En ik herinner me dat één van de dingen die ik zo verwonderlijk vond toen ik in Engeland kwam, eind van de jaren 80. De Sunday Times heeft nog steeds een rubriek en die heet rallyteam feilloos. En daarin worden bijvoorbeeld een vader en een zoon of een moeder en een dochter euh. Geïnterviewd over hun relatie. Allebei afzonderlijk geïnterviewd en het aantal interviews waarin met name euh, mannen zeiden dat ze hun vader pas hadden leren kennen.

[00:20:41]

En euh, soms waarderen en soms in zijn ware gedaante hebben leren zien. Uhm, als ze midden dertig waren. Dat was zo ontzettend gedistantieerd.

[00:20:52]

Jongens Docters, nonsens. Gaf die koudemiddel en adults na. Het is goed dat de titel soms zelfs oud is. Deze bestaat uit twee delen.

[00:21:05]

Vince die al met al denk ik dat we toch wel kunnen stellen dat De Craene in ieder geval de interesse in het Britse koningshuis heeft doen toenemen, dat veel mensen aan het kijken zijn en vervolgens aan het googlen van wat klopt er nou en wat klopt er niet? Kan je daarmee ook zeggen dat het misschien toch ook al worden soms de personages afstandelijk of onaardig neergezet, het uiteindelijk toch goeie PR is voor het koningshuis?

[00:21:31]

Oh, dat denk ik zeker. Euh, die hele monarchie met. Met als een omstreden toevallige uhm. Euh. Leden van de huidige koninklijke familie. Dat is natuurlijk op zichzelf al een enorme toeristische attractie. Altijd geweest. Euh, in Groot-Brittannië. En dat zal zeker voortduren. En ik vind het opvallend dat waar bijvoorbeeld het nieuws over Groot-Brittannië in het buitenland natuurlijk heel veel gaat over euh. Ook Kofoed, maar vooral over Brexit. Euh, dat zelfs. Euh.

[00:22:07]

De correspondenten in het buitenland, de de BBC correspondenten in Brussel bijvoorbeeld, die veel over de eindeloos voortdurende Brexit onderhandelingen moet berichten dat die zegt ik word helemaal niet meer aangesproken over Brexit. Ik word alleen maar aangesproken over de kromme.

[00:22:25]

En dat was er meer morgen aan het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.