Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:14]

Niet zo evident. Het wordt moeilijk om te lezen. Ik heb een vorige keer heb ik aan kunnen ontcijferen. Deze is van 878. De naam DCT. Pompon Ergens in mei denken 4, 4, misschien 4 mei fractiedagen t aside zijn Cantet.

[00:00:43]

Maar de naam Bas die de waarschijnlijk bastide, want dat is wel een naam die vrij recent tabarez. En dan wordt het onduidelijker dus, maar dat moet dan weer uitgezocht worden. En ik kan dat vinden in naam. Uhm, dus op die dienst eigenlijk die dat bijhoudt kan je weten wie dat er hier gewoond heeft en rond die periode. En waarschijnlijk zal die vrouw dan euh deze mevrouw, dat weet ik dus al die dan wel weer tevoorschijn komen. Als we dan de parking uitgebreid hebben zetten we die steen.

[00:01:19]

Zo zijn er nog zes, zetten we die terug in de muur.

[00:01:22]

Ik ben jij en ik ben kneus. We zijn allebei wielergekke, fietsen zelf regelmatig en kijken alles wat los en vast zit.

[00:01:28]

Al van jongs af aan maakt ons hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Mont in de Sarenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlandse fiets. Dena zit door het beroemde boek De Renner van Tim Krabbé, maar ook omdat ik rond de flanken van de Mont Eikelboom vanuit Zuid-Frankrijk voor een Runar zit.

[00:01:46]

Samen met mijn vrouw en niemand, daar is iets mee. Het is een eigenzinnige bergen. Toen Napoleon beval dat de kastanjebomen in de swenden moesten worden geplant, groeiden die overal, behalve op de Mont ook wel. En als het in de vallei 30 graden is en je fiets naar boven, dan kon het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er nu tal van andere verhalen de ronde over de modder, van epische Wyle verhalen tot bosbranden en zelfs de dood.

[00:02:12]

Reden genoeg om een onderzoek te gaan en de lokale verhalen van Montague te ontdekken. Welkom bij de podcast Les Cycliste. Welkom in de zwemmen. OK, we bevinden ons nog steeds langs de rivier de roodgele gaan zitten, ongeveer op kilometer tien, elf uur voor ons. In deze aflevering gaat over het protestantisme, het geloof of eigenlijk de. De stroming in het christelijke geloof in deze regio staat min of meer bekend om zijn protestantisme. Wat gek als een katholiek land op een gegeven moment wat ze Lodewijk de Veertiende wel klaar mee wilde, die het protestantisme een protestant weer onder de duim krijgt en de kop indrukken.

[00:02:59]

Hier een verschrikkelijke geloofs oorlog eigenlijk plaatsgevonden. Niet zozeer tussen katholieken en protestanten, tussen de katholieke koning, de alleenheerser en de protestanten die niet wilden opgeven en zich verzetten. En je ziet ook opvallend veel kant op protestantse kerken hier in de dorpjes en de Cevennen. Een ander ding waaraan je dat ook nog terug kan zien is. Vroeger mochten de katholieken begraven worden op de begraafplaatsen in de dorpen. De protestanten hadden wat recht verloren vanwege de koning. Die werden bij gebrek aan begraafplaatsen dan ook in de tuinen op de terreinen in de omgeving onder de grond begraven onder.

[00:03:43]

En her en der zie je dat cipressen staan in een omgeving. Deze prijs betekent vaak dat de protestanten onder de Gravis. En bij een groepje van twee werelden dit betekent dat er twee of drie mensen met het protestantse geloof de straatverlichting een beetje later als gedenkteken hebben. De vriend van Hans, die Francis de afgezeken nog heeft van alles, wordt in zijn jeugd zowat van. Francies Die ken je nog wel van de vorige aflevering, waren met hem in contact gekomen via Hans Wiles en een echte 7/0.

[00:04:39]

Dat was wel duidelijk, ook op het gebied van de strubbelingen tussen protestanten en katholieken, die haast kind van zeer dichtbij meemaakte.

[00:04:47]

Ivo voorzet mooi Chartier. Ik ben atheïst. Mijn vader was protestant. Mijn moeder katholiek.

[00:04:55]

Dus is Pisano waar. Divisieploeg werd er Paro.

[00:05:01]

Was het moeilijk voor uw ouders? Nee hoor, ze leefden niet lang samen. Vroeger, in de jaren veertig, was dat niet de bedoeling. Toen ik een katholiek en een protestant dat ging niet samen kregen alleen maar moeilijkheden door biersommelier toe. Naar neusjes, synergiën en onder ander momper als door een PRM.

[00:05:20]

Nee, nee, helemaal niet. Toen ik werd geboren kreeg ik de naam van mijn vader. Die draag ik nog steeds, maar ze waren niet getrouwd. Dat dat dan in de katholieken of in de protestantse kerk moeten gebeuren. En dat was problematisch. Origo was de paardenmiddel.

[00:05:36]

Ze woonden wel samen, maar acht jaar daarna is de meute een zeer bijzonder verhaal.

[00:05:43]

Een huwelijk tussen een katholiek en een protestant kon in die tijd we spreken van zo'n tachtig jaar geleden. Absoluut niet, laat staan een kind krijgen en samenwonen. Je moet je voorstellen dat in deze tijd protestanten en katholieken niet eens op dezelfde begraafplaats begraven wilden worden en als ze dat dan deden, dan allebei aan de andere kant met de voeten naar elkaar, zo vertelt Francis ons.

[00:06:06]

Dus ja, de wereld van een Dirie. Als je de site publie is voor vier maanden, demande Cynthia dieper op.

[00:06:13]

Hij vertelt dat als je in een cipres ziet, dan ligt er één protestant en een en een zeg maar een overleden protestant een graf. En als je de twee ziet, dan liggen de twee. Als je hier door de Cevennen loopt. En hij vertelt ook dat als je in een B op een begraafplaats hadden, er eigenlijk aparte begraafplaatsen, maar als er dan een gezamenlijke begraafplaats was, was dat afgescheiden door een rij bomen. Maar ze wilden niet met de rug naar elkaar toe liggen, dus de zowel de katholieken als protestanten.

[00:06:41]

Die zeiden wel, maar je moet met je voeten naar de andere kant liggen, zodat ik nooit mijn rug naar de euh met de andere geloof hoefde of de uhm en de rug toe te keren, maar dat je nooit de rug toe te keren naar de ene naar het andere geloof omdat ze elkaar alsnog dood niet vertrouwden.

[00:06:59]

De oorsprong van deze onenigheid tussen de twee geloofsgroepen ligt diep en lang geleden, meer dan driehonderd jaar geleden om precies te zijn. Kees en ik reizen naar Meerle, waar we een rondleiding krijgen in het museum over deze problematiek. We zijn aangekomen bij Mu.Zee du Desair en we gaan nu eens kijken wat er wat de achtergrond daarvan is en hoe die oorlog is begonnen en hoeveel doden zijn geweest. Wie gaan we hier spreken? Dat is een grote verrassing, want we hebben een mail contact gehad met het museum, want we zijn eigenlijk dicht.

[00:07:31]

Maar ze gaan voor ons speciaal vandaag even open en ik weet dus niet of het een man of een vrouw is. Want die man of vrouw is nooit iemand Shayne of hij was. Dus we gaan hier horen hoe die oorlog was. Wat het betekent en wat dat heeft voor de protestant. En of het nog steeds doorwerkt in het karakter van de mensen. Dieren die hier wonen. Wanneer het licht brandt. Dus laten we maar aankloppen en heel hard gaan roepen.

[00:07:56]

Dus drie staan nauw in euh, in t winkeltje met en met allemaal kreise en protestanten kruisen en euh, en plekken waar ze hebben gevochten en bloedige kaarsjes. Chiraal en een geheime genootschappen waren mensen daar ooit in het bijeenkomen op een rots en in de wind. Allemaal kenmerkend voor voor ja, voor deze en voor deze streken. Want de wind is yja groot ding ze hier in te halen. Je staat dan. Dan is hier ook een glazen plaat waar je naar beneden kan kijken en dan zie je de zwaarden en de hakken.

[00:08:44]

Bijlen liggen met een tafel en een pistool op de tafel als een soort van geheime schuilplaats. Terwijl ik de geheime schuilplaats aan het bewonderen ben. Heeft Kees onze gids Philip ontmoet en heeft de man de eerste vraag gesteld. Want wat hield die oorlog nou eigenlijk in?

[00:09:03]

En daarna begon het allemaal aan de dubbelfinale muzieksites. De pipi check in te landloze zijn jegens de The Shock, een goed Haasdonk Lepla Yurdu. Dit soort gedachten QJZ Substitute Danske Dony stonden frontsoldaat bij de Lancia Rasim of het geloei dat toch eigenlijk tussen het reageerder van Lodewijk de veertiende in de tweede helft van de 17de eeuw in de Franse Revolutie 17 89.

[00:09:30]

Was het protestantisme in Frankrijk verboden? Zo'n honderd jaar maakte heel Frankrijk niet zoveel van, want toen was 95 procent katholiek en 5 procent protestant. Maar intussen vinden was het het tegenovergestelde, want daar was 95 procent van de mensen protestant. Dus de impact van het verbod was zeer groot en trof eigenlijk iedereen praktisch moeilijk ontgaan.

[00:09:52]

Enkel straatroof, incest, hoogstaande boekjes, shoji protestant, dongel te zien dus. Dat telde waar we alweer Automobil Consider houwelen Warsco staalconcern toenam dankzij postacademische.

[00:10:04]

Daarnaast heeft er in die periode in de Cevennen een opstand plaatsgevonden. Vaak was de weerstand tegen het katholicisme zonder geweld en in het geniep, maar een groepje jongens vanonze protestanten nam tussen 702 en 705 de wapens op tegen het leger van de Zonnekoning. 16 85 trok Koning in het Edict van Nantes in, waarin het voorrecht van de protestanten was vastgelegd om hun geloof te belijden. Een generatie later begon dus de oorlog van de Camiguin, want die mythe is dan ik had gewenst.

[00:10:31]

Denk maar ach unigine, als je computer StuDay wordt.

[00:10:36]

Een kleine twintig jaar na het verbieden van het protestantisme kwamen de mensen in opstand. Van zeventienhonderd 2 tot zeventienhonderd. 5 woedde er een bloedige oorlog in de Cevennen onder leiding van enkele beroemde. Of moeten we zeggen beruchte kommissar, een korte oorlog waar de meerderheid onthoudt? Zo'n 80 procent van de mensen in de Cevennen was protestant. Een glorieuze overwinning zou je denken, maar het tegendeel is waar. In Om alom non Sicyon, zuster leek en die zag nu in een ontbijt in Italië Bachs Kurth bij Lage Prysmian.

[00:11:15]

De commissarissen hebben de oorlog niet voor gewonnen om de repressie door de legers van de koning was erg groot. Er waren executies en deportaties en niet iedereen deed mee aan het gewelddadige verzet. Dat werd vooral gedaan door de jongeren. De arme jongeren, de boeren, de bolide.

[00:11:30]

Zij verzetten zich, zo liet Artisan ooit Labouchere wordt.

[00:11:35]

Protestanten deden niet mee om hun zaken niet te schaden. En tot slot was het voor de protestanten ook moeilijk om geweld een plek te geven in hun geloof.

[00:11:45]

Het woord laf jolande associé, canizares padi dance, dance, dance, dance, protestantisme is een simsek.

[00:11:56]

80 procent was dan wel protestants, maar diezelfde 80 procent vroeg niet perse en meende opstand. Één van de redenen was het geweld dat gebruikt werd en beide kanten slachtpartij waren niet ongebruikelijk. En dit schrikte de mensen af om te helpen. Daarover later meer. Als het over de leider van de opstandelingen op en rond de Montagna wou gaan, hebben Arie kastanje en andere reden om niet mee te vechten was de handel. De bourgeoisie, het welgestelde deel van de bevolking, zag niet zoveel in een bloedige oorlog.

[00:12:25]

Want de Veiligheidsraad? Je raadt het al, de economie. En dat wilden ze niet. Maar niet alle rijke handelaren hielden zich afzijdig. In Merchez, een plaatsje aan de voet van de Água, werden geheime bijeenkomsten van de plaatselijke welgestelden gehouden. Samen met Verliep Chambon. Historicus en woonachtig in Merchez namen we een kijkje in. We zijn naar een andere plek gereden in Ukkel en in Menen in Mirwais, waar alles eigenlijk is begonnen met de protestanten. Hier woonde een baron en een baron, een edelman die.

[00:13:39]

Die organiseerde de eerste geheime bijeenkomsten voor de protestanten. Ja, en we staan voor voor een soort van kasteel. Hoe zou jij het nummer eens?

[00:13:49]

Het is toch wel een kasteel met de vier torens zonder dat spitse daken hebben, maar grote stenen paarse luiken. Alle ramen zijn dicht, want Filip vertelde net dat de gemeente het gebouw aangekocht en af en toe organiseert daar een opera in of probeerden ze te openstelden een tentoonstelling. Maar verder is het nu nog dicht. Maar ja, het is toch echt een kasteel. Toch echt een kasteel. En hoe en hoeveel mensen krijgen er vraag aan Filip hoeveel mensen hier aan samenkwamen?

[00:14:13]

Kom je in de persoon? Iedereen is hyperbare paraplu, assembleert allo polo om. Is Lodderstraat van alle lastigvielen? Hamlin, protestanten, sorteerstraatjes, Jellema, LeNoble, Lillie, notabelen, de Rijlaarsdam. Hier kwamen vooral de notabelen van de regio samen. Dat gebeurde in de grote zaal van dit kasteel en daar een passers van 30 tot 40 mensen. Dus niet zo heel veel, maar wel alle rijken van een dorp. De familie van de baron van Rock Doen hoorde bij de eersten die zich hadden bekeerd tot het protestantisme.

[00:14:44]

Ze waren hebben geweest en hadden daar Calvijn ontmoet. En toe aan, toen ze terug waren in dit kasteel begonnen ze bijeenkomsten te organiseren. Volgens de leest van Calvijn en het protestantisme in memes is hier eigenlijk ontstaan tijdens de oorlog en de vervolging, ook binnen de rock tools. Hetzelfde als veel anderen. Ze zeiden dat ze katholiek waren, maar bleven protestant en ook iets overkomen toen romantische zoon déclaré katholieken meestal als protestant, naar loop van de lauwwarme scala vendelen familie.

[00:15:14]

Daarnaast zijn Emily Sankaré geweldloos had tot er ook de oleracea had opgeofferd aan de notabelen. In Merchez deden ze wel mee, zij het stiekem, terwijl ze om het hardst riepen dat ze katholiek waren. Terug naar het museum waar onze gids vertelt over de opkomst van het protestantisme in Europa. Met Luther en Calvijn, maar ook waar het woord nou eigenlijk vandaan komt.

[00:15:33]

Lennon, Oele le modeshows modestus. Einddoel Blonde in du l'origine d'une pag zil grafiek.

[00:15:44]

Dat woord heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst het naar het land hier de woestijn is het zevende onze platteland, maar niets is maar wat wil. Het verzet bestaat. De commissaris verstopte zich in dat platteland.

[00:15:56]

Dat was makkelijk voor voor liep. Goed is dan dingen die je wel echt probeert.

[00:16:03]

Daarnaast gaven de protestanten het woord Tesseur ook een Bijbelse betekenis. Dat verwees naar de uittocht van de Israëlieten uit de geripte, op zoek naar het beloofde land die $40 heel lang rond in de woestijn. De Franse protestanten zijn vaak filosoof, met filosofen niet. Ze hadden een sympathie voor het Joodse volk en La Dernière Diamanti. PARIJS anp. TSR vereist is voor een deel naar het landschap waar de canizares zich konden verstoppen en verstoppen. Dat was wel nodig. Onze gids kan het niet met zekerheid zeggen, maar de schattingen lopen tot wel 45 duizend doden in deze oorlog.

[00:16:37]

Een enorm aantal voor die tijd. Voorzichtigheid is geboden en dat deden de protestanten dan ook. Ze ontmoetten elkaar in de campagne verborgen in grotten, achter heuvels en langs rivieren. Historicus Chambon laat ons zo'n plek zien aan de voet van de eikvaren.

[00:16:56]

We zijn twee kilometer uit het dorp gereden, langs de rivier, een beetje een beetje omhoog richting de bergen. We lopen nu een klein paadje op waar ik niet zou weten dat het dat er hier iets had gezeten. Vroeger was ik er maar geen weg, dus liepen ze dat stuk. En Filip neemt ons er niet mee. Euh, ik zie je helemaal lopen langs de rivier. Die hele mooie rots aan het einde toe door een piano te Lapidee die zich steeds meer in de komende.

[00:17:29]

De macht van de wielrenner zag in een halfuurtje lopen was dat voor de mensen. Vroeger is dat veel op zich wel mee.

[00:17:38]

Wie herinnert zich Bini Larivière lentis gifkikker aan te stellen uit jurkje? Triller dat vroeger?

[00:17:48]

Wat vroeger zeg maar, de verzamelplaats was voor de voor de protestanten is nu zeg maar ook een populaire plek om te gaan zwemmen in de zomer als dieren wat heter is dan nu.

[00:18:02]

Ik kom al voor Amfora om wat het glooiende loo aan de Siwa Jarry willen tralala ventileerden. Donderdag legt doelman De Pachter aan Kuurnenaar Larivière voor. Borussia PYL werd vertelt dat er boven op de berg was.

[00:18:15]

Ja, ik kijk naar een hele hoge rots, eigenlijk in een open oppervlakte, elk hier aan de rivier. En boven op de berg stond er dan iemand op te letten of daar geen soldaten. Kwamen of dat ze niet ontdekt waren en die kon daar van boven Condi naar beneden schreeuwen dat ze dat ze weg moesten gaan. Maar t is eigenlijk gewoon een open plek. Euh ja, en aan de rivier. En en en ik ga zij vragen waar de waar de priester dan stond, zegt de pastoor.

[00:18:41]

Moet ik zeggen volgens mij de predikant. Ik ga het even vragen waar de predikant aan stond. Men.

[00:18:47]

LUZ-ARDIDEN Ilan Scramble waar Lisa jij weer boekenbonnen woonde. Weerstation Kozlov 3 in lampolie verslagperiode op onderstaande kaart van stemproblemen. Vroeger was er minder begroeiing dan nu. Je kon dus savonds makkelijk meer dan honderd mensen samenkomen. De predikant ging in het midden staan. Hij had geen preekstoel nodig. Het was allemaal erg simpel.

[00:19:07]

Koepoort is vast niet ziek. Die bouwvakkers zitten aan een rokje. Byung cassier Kitty ytc practisch Sibilla liep ook gewone danke zitten aan om proefbedrijf waarvan je gedurende Rafaeli wanneer de merge wezen ten onder aan komt wanneer die via de Android fascination weer over Graciela Quiros denkkader bedoel.

[00:19:30]

Ik zeg het, ze kwamen hier samen en vertelt ie omdat, omdat het zeg maar vanuit verschillende plekken. Euh, zeg maar v e in de buurt konden ze hier makkelijker naartoe lopen. Dus was het een beetje in midden. En het was een en een plek die goed verborgen lag met de met de rotsen waar ik net over vertelde en waar ze dus goed konden konden kijken en en goedkeuren. Of er iemand aankwam maar ook goed konden schuilen om niet gezien te worden.

[00:19:55]

En daarvoor legde je ook nog uit van maar dat is al eerder het gesprek geweest dat die plekken die verborgen plekken waren vaak toegankelijk met smalle paadjes. Dus je kon niet naast elkaar lopen, maar je moest achter elkaar naar voren kan lopen, zodat ook de partners soldaten niet te paard er op af konden komen. Dus dat scheelt ook weer iets normaler. Maar we kunnen Sam Assemblee, Jupiler, de The Bible de de protestantisme mee verder. Chansonnier CHIO, Paddenbroek, Je suis Charlie.

[00:20:19]

Zeker, ze zongen hier hun psalmen. Juist omdat dat verboden was en ze zich vrij voelden, zongen ze hier zo hard seconden. Het was zelfs zo dat als als soldaten arriveerden, de protestanten soms psalm 68 zongen. Het was een soort militair strijdlied en als er soldaten dat horen, gingen ze nog wel eens op de vlucht voor een grote groep voorstellen die dat erg hard zingt. Dat was dan bijna even afschrikwekkend als geweervuur kan roepen dat vrouwen.

[00:20:47]

Dat zullen we aangelanden weer uitstel waren, zijn er meer abandon Mela plaatste de Parelend geeft geen militaire macht sneller dan futiel.

[00:20:55]

Simfy Castricum vizier, terwijl Kees en Philip nog even door kletsen. Gaan wij voor een laatste keer terug naar het museum, want we hebben nu al de hele tijd over de protestanten die voorzichtig moeten zijn om niet vermoord te worden door die gemene katholieken. Maar de protestanten zelf waren ook geen lieverdjes. Zeker Hari Kastaar, net niet de leider van de opstand.

[00:21:15]

Op en rond de mond van de revolutie waren zeg maar backers, boeren, slagers dus wilde dat soort ambacht in de hand. En hij noemde het een naam Castanea. En dat was dus de leider van de commissaris bij de Actual. Misschien kun je nog iets meer vragen over die castanea, maar dat past bij de explique een Koreman type. De Lavide de kastanje.

[00:21:36]

Dan is het personage Le Bon lolletje Simons zonder ontvetten Milady Layla wensdenken. De gids vertelt dat de leider van de revolutie op de optiek waren de omdat hij daar was Castano. En ja, op z'n zachts gezegd. Castanea was als geen lieverdje, was een gewelddadige man die die ook in die tijd natuurlijk aanrijtijd aan deze tijd, maar ook echt hele dorpen uitmoorden en en veel doden op zijn op zijn geweten heeft heeft gehad. En verder werd verteld dat wat wel mooi was.

[00:22:11]

Dus ook Eurolaul, hier de Serviër multicast en op de actual zijn dus wel mannen die werden gekozen door hun medestrijders, zeg maar omdat ze iets speciaals hadden, iets slimmer waren of of harder praatten of moediger waren. Dus dat is je aardig en het grappige hij zegt ze gemaakt. Ze maakt echt gebruik van guerrilla technieken. Ze vielen allemaal momenten dat die grote leuzen niet verwachten. S Nachts om de hoek of a als het niet zichtbaar was wat ze vaak deden was en de wapens afpakken van de dodenstad, maar vooral in hun schoenen omdat ze als ze liepen alles superveel.

[00:22:43]

Dus die schoenen waren van goeie kwaliteit en die namen ze lekker mee.

[00:22:47]

En ze moesten ook wel praktijken doen, want het was één op tien. Toch, zij die één op tien is, was op n Cambyses en dertigduizend soldaten van de koning van de katholieken. Dus ja, als je als je één op tien moet vechten, dan moet je wel iets verzinnen. Goeie 4februari om pest publiek en niet naar execute niet. Dat denk je trouwens al die Lavender. Pluryn wordt middagje. Stans continu liep goed. Dan komt je nog eens met Pacifica.

[00:23:16]

Arica Zijnhet werd geëxecuteerd in zeventienhonderd en vijf indium. Hoe dat precies ging in die tijd? Daarover straks meer. Nu gaan we snel even terug naar de fiets, waar het heerlijk vredig is. Zeker als we dat vergelijken met truken. Nederlandse wegen vinden steeds een drukke weg hier, als je die zelf hitzacker tegenoverstaande of gewoon heel hard doortrekken, wat je wel merkt dat de Fransen vrijwillig eerbiedig zijn. Met fietsers zijn er wel geen flitspalen staan ruim op met veel gitaarles naar het salaris te gaan.

[00:23:49]

Ik heb al geen kritiek gehoord. Een rechtszaak, de. Het duurt nog wel even voordat we met de fiets boven zijn. Sterker nog, het klimmen begint eigenlijk nu pas. Maar met de auto waren we alvast wel even boven op de Montague met de historicus Philip Chambon. We zochten een plek waar protestanten uit heel de omgeving bijeenkwamen. Behalve op de top. Filip heeft ons meegenomen naar de mond en kwam op zijn omhoog gereden. We zijn nu echt bovenop de Mondego waar nu het skistation is.

[00:24:34]

En daar is een andere plek waar de protestanten in het verleden in het geheim samenkwamen, omdat het in een dorp en in de kerken niet meer kon en niet meer mocht. Ook Philippe Mousson om en dan andersom. O ja, die kon aan Peelen Prat Pérouse. We zijn nu op een plek Perron noemen, wat zoiets betekent als de breeding met de stenen protestanten. Het is een plek waar de protestanten zeer regelmatig in het geheim bijeenkwamen. De soldaten misten ervan en probeerden te stoppen.

[00:25:03]

Politierapporten je dat retailers aan weer participants hebt dat Samburu is weten Toole prijscontrole, protestsong kun je. Kiya biedt Autour de monticola. In Monte Issy worden al als citroenen rabiës, zoals iPad's Kiya brioches vermengd, Divino die die frank dwaalleer kantoren, controlegetal domingues. Wanneer je cypers zul je wit rood resolve jango introduceren. Trots mag schoolkamp op wanneer je Donckels Westerlee even Elysee kon wel freestyler predikant kon Rockville Assemblee Elisabeth van Impro Post daar volgens Philippens een goed gekozen plekje midden op de mond.

[00:25:38]

Ik wel, want er zijn verschillende wegen die omhoog leiden vanuit de dorpen die om de berg heen liggen. Dus iedereen kon weer heenkomen komen om het geloof te belijden en samen te komen. Jerry en ik waren iets eerder al op de top van de Mont. Ik wel. Het is nu mistig, het waait hard. Nu trekt het iets open, maar dat zou een goed weer zijn voor de protestant om omhoog te komen, omdat de soldaten van de koning en dan minder in de gaten kunnen houden.

[00:26:00]

Lopen nu iets naar beneden. We zitten. We lopen een botsing met loofbomen. Philip, die gaat een plaats aanwijzen. Langzaam. Leela Plu La Plukon nu Kielo-Lezi. De Cyperaceae Octobre. Milis Frankart geweend. Z die Eljero Elia reünie aan Truus Sang. In nieuwe personen een keertje enorme prullenbakken in het donker, laat staan wisten de Olinda la kiezers Stella Angel, een 16 87 gisteren in oktober hier een bekende bijeenkomst geweest met wel achthonderd tot duizend mensen.

[00:26:33]

Maar mistig of niet, regen, slecht weer. Hoe krijg je achthonderd tot duizend mensen ongezien, behalve op de Mandela?

[00:26:41]

Daar hadden protestanten dezelfde maniertjes hoor, vertelt Philip Colditz dat Sambou John Sédir bericht la la scène te zetten en La Combino de mensen daar een brood en wijn mee om het avondmaal te vieren.

[00:26:54]

De beker waar de wijn werd gedronken was makkelijk uit elkaar te halen om het makkelijk te vervoeren en om ook de aandacht van de soldaten te trekken. Tijdens eventuele controles na de beken werd in drie stukken uit elkaar gehaald de voet, de hals en de kelk. Drie verschillende personen namen dan elk een deel van de beker met zich mee de kop en de naam werd dan weer in elkaar gezet. Ontwikkeld in hoekpunt.

[00:27:16]

Slimme mensen, die protestanten. Want naast de beker Trik maakten ze ook muntjes die alleen zij hadden, zodat iedereen kon bewijzen dat ze protestant waren. En ze lieten bijbels maken, veelal in Nederland en Zwitserland, die zo klein waren dat de vrouwen ze in hun haar konden verstoppen. Alles om niet betrapt te worden. Voordat we teruggaan naar de fiets waar ik aan het filosoferen ga, hebben we nog één vraag aan verliepen. Want hoe kan het zijn dat we zo'n belangrijke plek voor de protestanten nu een rode skipiste is?

[00:27:49]

Rol drie donker zullen zitten oprapen. Rooilijnen Partita's Station De Skylander, amplexus lapis Toronto White. De Vanwelden van de labelling. Dank voor witte skiërs. De dans in Lier Drempel stampvolle voorlaatste Tallieu en bracht daarmee Janco in vasttapijt.

[00:28:05]

Luzac Grepdon komaf.

[00:28:08]

Het was een belangrijke plek, maar ook weer geen heilige plek dus. Tsja, zo gaat het lekker met katholieken. Zou dat niet gaan vragen met Jan de Weg? Toch niet dezelfde Waarland plekken als katholieken, maar toch eens in de zoveel tijd komen de protestanten van en west en vollen roken hier samen en houden we een grote picknick en een dienst of in de openlucht. Zoals u van Paro ook nog eens door Törös Angel om de SteDoCo doet aan den Tuinkamers hadden.

[00:28:35]

Felline re-union die oorlog samen met. Ze hebben wel duidelijk, dat concludeer ik na was hij op de fiets, maar toch nog even navragen.

[00:29:12]

De buurman van Hennie, die in de vorige afleveringen hoorde, heeft er wel een mening over. We vragen hem eerst wat hij eigenlijk is. Protestant of misschien toch katholiek.

[00:29:22]

Voelt dat protestanten dat ook katholiek? Nee, katholiek. Dit dorp was één van de weinigen dat voornamelijk katholiek was.

[00:29:29]

Daarnaast waren er veel dorpjes die voornamelijk protestant waren protestant, Harker keer protestant, ik katholiek.

[00:29:42]

Ja natuurlijk, we weten alles voor mij.

[00:29:45]

Paul Polman ja biedt aan Amsterdam. Is de kyrka daar protestant? Moet je aan.

[00:29:51]

Je kunt eigenlijk iedereen elkaar, buren en de mensen in de andere dorpen en steden zien.

[00:29:57]

Dit komt Lisa. Zij zijn en is een onderwerp van gesprek. Zeg maar is iets waar wij mensen rekening mee houden.

[00:30:05]

Euh, de man.

[00:30:08]

Zie Saint Portael County en. Dit wordt gezien als zijn partij La Religion on parelende. Complimenten aan de dader.

[00:30:23]

Nu niet meer. Er zijn nu geen verschillen tussen mensen. Iedereen is gelijk. We kennen elkaar. Zijn vrienden. Katholieken en protestanten. Er is geen verschil meer. Dat was eerst anders hoor, maar dat is veel ten goede veranderd.

[00:30:35]

Niet veel langer. Maar van Bob Lobbying.

[00:30:39]

Daar heb je het. De oorlog die ruim 300 jaar geleden woedde en daarna nog eeuwen de regio beheerste tot aan nog geen zestig jaar geleden, is ook volgens de lokale mensen voorbij. Alles is geëvolueerd naar het goeie. Mooie woorden van de buurman van Henny en een mooie afsluiting van deze etappe. Ware het niet dat er nog een belofte moet inlossen, want hoe is de kazerne nou precies aan zijn einde gekomen?

[00:31:06]

Staat de lekker Telemans Dan zal ik nog even kort vertalen, want de we sta je dus voor een. Het is een kunstwerk, een groot wiel waarop een euh volgens mij een man is. Een vaste gesp. Die kan zich geen. Die kan zich niet bewegen. Kan geen kant op. Het is dus een rekenkamers. Zo werden de toch de pastores als ze opgepakt gepakt werden. Ja, een doodgemaakt. Dat is een beetje griezelig om te zien, maar je zal niet prettig sterven.

[00:31:35]

Maar hij vertelt ook het is gebeurd. Mensen overleden op dat weer, maar ook om euh ja, zodat het een soort om er een soort van vergiffenis te vragen. Dat het protestantisme werd afgezworen en mensen normaal ten hemel konden gaan misschien. Maar ook dat gebeurde veel. In naam en nieuw werden veel mensen ter dood veroordeeld en er waren mensen die verhuurde balkons om wat geld te verdienen om een spektakel kunnen te aanschouwen, want het was gewoon een feest. Mensen gingen erheen met hun kinderen.

[00:32:01]

Het was een soort van dorpsfeesten, werd het. Het werd een dorpsfeest. Een beetje griezelig.

[00:32:09]

En het grappige is dat die op het einde daarvan vertelde dat dat dit hele tafereel wat al een beetje griezelig is, werd vervangen. En en en dat vonden ze een verbetering, want dat was hun zeg maar en en nieuwe tijd en een moderne tijd door de biotine. Dus sneller hap klap hoofd af.

[00:32:33]

In een roze smoelen. Prednison. Je luisterde naar de derde etappe van Les Cycliste, een podcast van het adv gemaakt door Kees Graafland naar mij, Jerry Tuinder.

[00:33:03]

De muziek die je hoorde is van de Franse zangers rieken en andere myn via de podcast is afgemixt. Of Noterman. De volgende keer gaan we het hebben over vuur, want vuur, dat is naast water nog hét issue hier in de regio. Sterker nog, tijdens onze eerste opnames in februari stond de montagehal letterlijk in vuur en vlam. Hoe kijken betrokkenen bij het blussen van het vuur terug op deze dag? En wat is het risico van de Tour die langskomt op dit gebied?

[00:33:40]

Daarnaast spreken wij Nederlanders uit de regio die met emmertjes water vuur hebben staan blussen om hun huis te redden. Zijn zij bang voor natuurbranden? Deurne. Seule uno, Gosen. To Prevent zal. Zo.