Transcribe your podcast
[00:00:08]

Welkom Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap niet.

[00:00:25]

Na De Strake Dan Kamer E 0 0 2 de uithof van Heidelberg aan een psychologische instituut. Ik ben nu in een kamer een vierkante kamer met in het midden een groot bureau waarop twee armen liggen. Het zijn een soort handen van een etalagepop. En er staan een paar stoelen en een de typische kasten die altijd in een universiteit staan, een ladekast voor allemaal artikelen, een kast die op slot kan voor allerlei geheimzinnig materiaal.

[00:01:05]

En ik denk dat daar Chris Dijksman weer aankomt en die gaat mij nu een hand illusie geven. We gaan het vandaag hebben over het zelf. Dat hebben we eerder gedaan in aflevering 10 van Onbehaarde Aap uit 2018 alweer. En daarin bespraken we al dat het zelf een soort model is in je hoofd en dat dat model ook makkelijk in de war te schoppen is. En als dat gebeurd is, dan een auto of Pollie experience kan krijgen. Hendrik V. Waar stonden we toen?

[00:01:34]

Wat? Wat is wa v. Wat betekent die zin? De het zelf is een model nou, dat heel simpel gezegd is. We denken dat we ons lichaam ervaren en dat je dus je arm beweegt en beweeg je arm en je voelt euh, je voelt waar ie is en je gewoon zoals je je hele lichaam ervaart. Maar wat je ervaart is niet je lichaam, maar is het model wat je brein maakt van hoe ongeveer je lichaam in mekaar zit.

[00:01:58]

Dat klinkt nog best wel abstract en twee jaar geleden hebben we al geprobeerd om dat wat concreter te maken en toen deden we een experiment gewoon in de studio. En er is een. Misschien kennen jullie het wel een heel grappig tasje waarin je dus kunst hand neerlegt, maar je gaat het niet vertellen. Maar kunnen we dat tasje niet beter gewoon doen?

[00:02:21]

Ja, ik heb toevallig een kunststad en precies Accipiter kijken en mijn hele ouwe handschoen. Ik zal me even opblazen. Zijn de vrijwilligers even naast je zitten hoor, want ik vind het was.

[00:02:33]

Ja, dat was toen. Maar wat wilden we eigenlijk aantonen met die rubberen handschoen? Nou dat je euh. Dat zeg maar de simpelste test die ook uit de jaren negentig komt. En dat is echt een ontdekking geweest, maar was eigenlijk altijd een beetje een grap. Maar als je dus een nep hand boven je eigen hand legt of daarnaast waardoor je en je ziet je eigen hand niet en je strook dan met je euh. Met een kwastje of of iets anders, op die nep hand en tegelijkertijd op je eigen hand.

[00:03:01]

Dat moet natuurlijk iemand anders doen. Als je hetzelfde doet werkt natuurlijk niet. En dan? Dan ga je die a hand langzaam een beetje als je eigen hand beschouwt.

[00:03:11]

Hij blaast nu de handschoen op en loopt langzaam leeg tussen komt zo dus ook. Nu hebben we. Het kijk, dat is dan de linkerhand. Ja, het is een linkerhand. Ja ja.

[00:03:21]

En wat moet u genieten? Ik vind het een beetje eng. Je hand aan je linkerhand, achter op je of de handschoen of je linkerhand hieronder leg. Maar lager leg ik een linkerhand, legt ze nu op haar schoot. Eigenlijk onder tafel lijkt het alsof de handschoen mijn hand is. Die op tafel ga ik. Dan moet je. Ik krijg een handmassage van Hendrik hier. Het beweegt een beetje. Dat werkt, staat immers vast. Hendrix streelt niet tegelijkertijd.

[00:03:48]

De gele, opgeblazen hand die ik voel en die op t op de tafel ligt. En euh, de handen die Gema op euh op op opschoot heeft liggen. Het moet je dan een paar minuten doen. Wat moet ik dan? Nou het. Ik denk dat het nu euh, misschien te rommelig gaat.

[00:04:08]

Dat was dus onze interpretatie van de rubberen hand illusie beroemde experiment uit de jaren negentig. Wil je daar nou meer over weten? Over die basis en waar dat vandaan komt? Luister dan vooral. Aflevering 10 en vandaag gaan we een stap verder zetten in het zelf als een model van je brein waar je eigenlijk je hele bewustzijn in samenkomt. Vrees niet als je aflevering 10 niet gehoord hebt of geen tijd hebt om niet te luisteren, want we komen een heel eind en het gaat een wilde rit worden.

[00:04:38]

Ja, daar kan je wel zeggen ja ja Hendrik. Wat is er sindsdien allemaal allemaal gebeurd in het zelfonderzoek? Nou, dat is natuurlijk virtual reality eigenlijk, dat je dus euh euh. Met zo'n bril op kun je ook. Euh euh. Zijn allerlei mogelijkheden. Kan er een kunst lichaam gekregen? Een avatar? Of dat zijn veel meer manipulaties. Mogelijk zou je eigenlijk kunnen zeggen dat met virtual reality. Wat ik vooral ken uit games van van je kunt in een mooi spel spelen in een andere wereld zijn, maar dat je een soort rubberen hand extreem kan uitvoeren doordat je dus niet alleen maar doet alsof iemand een ander hand heeft, maar een heel ander lichaam.

[00:05:16]

Ja, dat is natuurlijk de de truc. En dat dat dan? Dan kan je tegen duwen, zeg maar in. Die onderzoeken worden vooral in het buitenland gedaan, maar soms worden ze ook in Nederland gedaan. En euh. Anouk, Keizer van de Universiteit Utrecht. Die heeft daar ook al die straf tien jaar mee bezig.

[00:05:34]

Maar namens Anouk, Keizer en ik ben universitair docent bij de Universiteit Utrecht, bij de afdeling psychologische functie Leer.

[00:05:41]

Ja, en zij heeft dus haar euh onderzoek vooral gericht op mensen met ja wat je zou kunnen zeggen psychiatrische aandoening, anorexia, maar dat soort dingen.

[00:05:51]

En in die hoedanigheid doen we dus ook soms onderzoeken waarin mensen lichamelijke illusies ervaren.

[00:05:58]

Ja, zij laat mensen in een euh, kale ruimte. Echt zo'n typisch wetenschappelijk, zo kaal mogelijk, want anders zou dat allemaal af kunnen leiden. Hoe het eruitziet van tevoren. Allemaal vrij primitief, maar toch heel werkzaam.

[00:06:11]

Krijgt een full body lotion en invoer bodylotion. Krijgen mensen dus het gevoel dat een ander lichaam dan hun eigen lichaam van hun is?

[00:06:21]

En dan krijgen die mensen een bril op en dan kijken ze naar beneden en waar je dan je gewone lichaam verwacht, zie je dan iets anders?

[00:06:28]

Dan zie je dus niet meer zichzelf. Maar dan ziet het lichaam van iemand anders namelijk een een avatar.

[00:06:34]

En een avatar is natuurlijk een geprogrammeerd lichaam. Een en wat je ook in games kan kan hebben, van van heel simpel tot heel geavanceerd dat je dus. Uh, wij spreken. Als je dan in de spiegel kijkt zie je een ander gezicht. Kan je allemaal euh manipuleren via die bril?

[00:06:50]

En om de illusie meer kracht bij te zetten doen we meestal nog een manipulatie met kwastjes. En wat we met die kwastjes doen is dat we mensen op hun echte lichaam aanraken met een kwartje, wat we letterlijk met ducttape aan een motion sensor geplakt hebben en die motion sensor die haar. Haalt eigenlijk alle bewegingen die wij in het echt doen, ook in virtual reality. Dus in vier arsine mensen dan ook een hand met een kwast die bepaalde delen van het virtuele lichaam aanraken.

[00:07:22]

En als we de bril afzetten, dan vragen wij ze een aantal vragen te beantwoorden over wat we daarvan vonden. En dat zijn vragen als had je het gevoel dat je het lichaam dat je zag kon bewegen? Had je het gevoel dat het lichaam dat je zag van jou was? En aan de hand van die vragen kunnen wij beoordelen of mensen inderdaad ownership voelden. Over die af en toe hoor. En meestal houden de mensen de bril ongeveer anderhalve minuut op, dus het duurt niet heel erg lang.

[00:07:51]

Maar je zag toch dat er met zo'n hele basic setje mensen toch al eigenlijk verdragen die bril opzetten, geloofden wat ze zagen?

[00:08:00]

Dat vind ik wel bijzonder je. Je hebt eigenlijk anderhalve minuut. Krijg je een virtuele euh virtueel lichaam te zien? Dat is al genoeg om je. De eigenaar van het lichaam te voelen.

[00:08:11]

Ja, maar je moet je niet voorstellen dat mensen dan denken van. Dit is mijn lichaam. Maar er is een soort vanzelfsprekendheid van O. Kennelijk is dat mijn lichaam, dus het is. Het is niet. Het is niet een soort flèche van ineens. Euh, ben je heel anders. Maar het is een een een soort vanzelfsprekendheid. Het is moeilijk uit te leggen misschien. Maar dat het woord one suggereert dat je zegt praliné, spic en span helemaal vernieuwd bent.

[00:08:39]

Maar het wonderlijke is dat het echte wonder dat het eigenlijk heel makkelijk gaat en ook helemaal niet met een soort. Je hoort ook niet de soort klik in je hoofd van een ander lichaam. Nee dus, zeg maar. Instant tamer eigenlijk. En er zijn wel mogelijkheden omdat dat dat sneller of langzamer is onder bepaalde opstand. Met zo'n kwastjes kun je dat gevoel sneller, want er gebeurt iets.

[00:09:00]

Het is eigenlijk heel handig dat de hersenen daar heel snel veranderingen in accepteren, om het zo maar te zeggen hoe je het moet zien. Of dat we een soort van blauwdruk van ons eigen lichaam hebben opgeslagen in onze hersenen voor het interne model, onder andere van de afmetingen van ons lichaam. Dat hebben we vooral om ons eigen lichaam veilig te houden. En dus als we ergens lopen en het is heel smal of het is heel laag, dan stuurt ons brein automatisch ons lichaam aan door even je hoofd in te trekken, zodat je je hoofd niet stoot of door even je schouders drijft wat je niet ergens tegenaan loopt.

[00:09:38]

Want het kan bijvoorbeeld ook dat je even een rugzak opdoet. Of je hebt iets in je handen wat veel breder is. Dat moet ook snel in je in je blauwdruk geïntegreerd worden, want als je daar een half uur mee wacht en je hebt bijvoorbeeld je bent aan stelen, sjouwen met een stapel planken en die maakt jou veel breder. Of dat pas na een halfuur geïntegreerd is in de blauwdruk van je eigen lichaam, dan zit je al lang vast in die steeg.

[00:10:04]

Ja, ik begrijp nu wel een beetje wat je bedoelt van het. Het is ook echt euh, cruciaal dat dat snel gebeurt. Want ja, inderdaad, je zet iets op je schouder of. En daar moet je rekening mee houden. Ook al is het niet jouw lichaam per se. Ja, en in werkelijkheid is dit natuurlijk niet ontwikkeld om met planken door een steeg te lopen. Maar dat is precies hetzelfde als met een prooidier op je rug uit te wijken voor een mammoet die op je afkomt, rennen bij wijze van spreken ook maar een klassiek voorbeeld uit de evolutie te noemen.

[00:10:31]

En alle zoogdieren hebben dat ook. Natuurlijk, ik liep afgelopen weekend nog met een kindje op mijn rug en dan kreeg ik ook wel de opmerking van. Pas op voor de takken die je voor jezelf zeg, maar weggeduwd. Dan krijg je het een hele evolutionaire terugkoppeling. Zeker in dit is dit. Ik vind het een prachtig inzicht in hoe het brein werkt en hoe ons dat en onze kindjes veilig heeft gehad voor al die lange tijd. Maar hebben we ook nog iets aan die kennis?

[00:10:56]

Kun je er iemand mee helpen? Nou ja, Anouk Keizer heeft dit onderzoek indertijd opgezet omdat ze heel erg bezig was met onderzoek van anorexiapatiënten en ze probeerde te kijken of waar natuurlijk een anorexia is. Een verstoring van het eigen lichaamsbeeld. Want die meisjes zijn bijna altijd meisjes. Die blijven maar afslanken en niet eten. Terwijl iedereen zegt je bent hartstikke maar gemener. Nee, ik ben nog veel te dik. Kun je dat ook op een andere manier manipuleren?

[00:11:24]

Daar zit het probleem natuurlijk in, die in die je lichaams model. En wat gebeurt er dan als je iemand met anorexia dan zo'n illusie geeft, zoals jij het beschreef? Nou, het meest frappante en dat was niet eens onderdeel van het onderzoek was dat die meisjes het waren allemaal meisjes die meededen. Die zette de Viagra bril op. Die keken naar beneden en stuk voor stuk zeiden ze O wow.

[00:11:48]

Ik ben nu echt zo dun terwijl ik er naast stond en dacht ja, maar de afbetaalt die je nu ziet, die is dus eigenlijk best wel wat dikker dan jij in werkelijkheid bent.

[00:11:59]

Dus ze beoordeelden hun lichaam wat ze wel min of meer als zichzelf beschouwden. Ineens heel anders op een cruciaal vlak. Maar daarnaast hebben we ze gevraagd om de afmetingen van hun eigen lichaam in te schatten. Zo breed denk je dat je schouders zijn, je middel, je heupen. En toen zagen we dus dat mensen met met anorexia dat in hun eigen lichaam beter gaan inschatten nadat je ze zo'n vier illusie laat doen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want dat geeft aan dat een hele hardnekkige overtuiging bij anorexiapatiënten dus wel te veranderen valt.

[00:12:31]

Het is wel mooi dat je dus eigenlijk wel. Dus ook bij dat zelfbeeld kan komen door juist een ander lichaam te tonen. Ja, zeg ik het dan zo goed? Ja, je kunt het manipuleren. Vooral je ziet dus dat op zo'n cruciaal element van hun beleving van de wereld. En zichzelf kun je dus via manipulatie van het lichaamsbeeld, want iets anders is het niet. Kun je al een effect in een dieper in hun beoordeling van zichzelf veranderen?

[00:13:01]

En van het tram beginnen over dat dat zo'n illusie al na anderhalve minuut heb je al een een euh zijn. Die kwastjes komen al een beetje overeen met wat je dan verwacht. Geldt dat ook voor zoiets? Ja. Types als als een een verstoord zelfbeeld bij anorexia is dat dan ook is, is dat al lang genoeg om daarmee te veranderen. Dat zijn natuurlijk hele diepe kwesties. Dan ga je niet met anderhalve minuut veranderen. En het is ook niet zo dat dit nu tot een therapie leiden.

[00:13:26]

Maar dat was bijna fundamenteel onderzoek om om hier wat aan te doen. Want Anouk Keizer zei ook van ja, ik ben er mee opgehouden. Want het probleem bij deze patiënten is dat ze een verwrongen zelfbeeld hebben van hun lichaam. En dat ga je dan nog verder manipuleren. Lijkt me niet zo handig, dus dat zijn andere trajecten opgaan. Maar dit was wel een cruciaal element in het hele denken over wat. Wat is er nu aan de hand? En toen je aan het begin van de aflevering vertelde van Ja, mijn kijk op dat zelf is wel een beetje veranderd.

[00:13:52]

Is dat dan door dit soort experimenten die zeg maar ja, toch laten zien dat je best wel snel bij dat zelfbeeld kan komen? Nee, eigenlijk niet, want dat dat. Dat was nog helemaal het lichaamsbeeld h. D. D. We kijken naar ons eigen lichaam. Niet direct, maar via dat model wat het brein maakt en wat dan heel snel wordt aangepast als er iets is. Of dat nou planken zijn of een 4 bril. Nee, het was een onderzoek van een Poolse onderzoeker die in het in Zweden werkte bij even een instituut die er heel veel aan doet.

[00:14:22]

Het Karolinska Instituut. En die uhm, die had een geniaal idee, vond ik. Maar heb ik toen ook over geschreven? Een paar maanden geleden? Euh, om te kijken, want er wordt altijd met een avatar of of met een vreemde metselde. Hij dacht van ja, maar in werkelijkheid gaan we natuurlijk heel veel om met onze vrienden. Wat als we nu twee mensen het lichaam van een vriend van hun. Geven in zo'n 4 jaar Illusions op body swap?

[00:14:50]

Dus niet in een geconstrueerde avatar die eigenlijk door een programmeur bedacht is, maar gewoon beelden van een ja, het lichaam van een echte vriend. Ja, hij dacht van ik ga nu vrienden verwisselen en dan laat ik ze eerst een persoonlijkheidstest doen. Of dan moeten ze elkaar inschatten en dan kijken of dat verandert als ze dus daar liggen en dan naar beneden kijken en zien t. T. T het iets dikkere of of iets vreemde. Hoeveel gewoner euh. Lichaam van een vriend dat natuurlijk goed kennen.

[00:15:22]

En ze liggen stil, ze liggen stil. Het is niet zo dat je een en een dag door de ogen van een vriend kan beleven. Dat kan natuurlijk niet. Beter is dat. Dat kan je in gedachten doen, maar in werkelijkheid euh. Hetzelfde met een vjja bril kan dat natuurlijk niet. En wat gebeurt er dan als je mensen in het lichaam van een goede vriend stopt? Nou, dat waren eigenlijk twee conclusies uit dat onderzoek. Ten eerste dat als dat goed ging, dat had ze dus echt dachten.

[00:15:46]

Houd het wel ongeveer in mijn lichaam zit nooit een beetje zien dan. Uhm dan. Als ze dan zelf een persoonlijkheidstest. Met die VR bril opdeden, dan schoof hun persoonlijkheid in schatting een beetje op naar hoe ze aanvankelijk een vriend hadden ingeschat. Dus hoe ze zichzelf beleefden tijdens die test kan natuurlijk alleen. Uh schoof een beetje op. Ze pasten hun innerlijke ervaring van zichzelf aan aan dat lichaam wat ze zagen. Van iemand die ze goed kende natuurlijk. Dus als ik het goed begrijp, stel, ik zeg van tevoren al Hendrik was een heel uitbundig persoon.

[00:16:23]

Ik kijk een paar minuten door jouw ogen. Letterlijk denk ik maar een half uur door jouw ogen gaan en je vraagt mij daarna hoe ik me voel. Dan zeg ik en ik voel me best uitbundig vandaag. Ja, en dan heb je ook al jezelf ingeschat. Van tevoren natuurlijk, zodat je het verschil kan zien. Want anders misschien was je sowieso al uitbundig natuurlijk ook. En dat was dan nog niet alles, want eigenlijk nog ingrijpender was dat. Kijk, het zelf bestaat eigenlijk uit de optelsom van ons verleden.

[00:16:53]

Wat hebben we allemaal meegemaakt? Ik ben de zoon van dieren die de meest simpele manier, maar dat moet je wel kunnen onthouden. Natuurlijk dat je dood bent en dit heb ik allemaal meegemaakt. En ik hou van dit café. Dat en ook hoe je jezelf in de toekomst projecteert natuurlijk. Dat is eigenlijk jezelf op een bepaalde manier. En wat? Wat? Wat? Wat Pavel daar Sikorski deed was dat manipuleren, dat geheugen. Want wat bleek nou als je dus ook een geheugen testte doet tijdens die bouwadvies Whop?

[00:17:23]

En dat was dan heel sluw verweven met die persoonlijkheidstest. Dus moesten dingen uit die persoonlijke set herinneren of die als eigenschap waren genoemd. Moesten wel scoren ofzo. En dat was helemaal niet als geheugentest bedoeld, maar dan moesten ze achteraf terug redeneren. Dan heb ik dat nou gehoord of niet. En dat is precies het gewone episodische geheugen wat wat dicht bij jezelf zit. Dat bleek aangetast te zijn als die body SWOT niet goed werkte. Dus als ze geïntegreerd waren met het nieuwe lichaam wat helemaal niet hun eigen lichaam was, dan was dat geheugen goed.

[00:17:58]

En als dat niet zo goed euh. Als die ome Chip niet zo goed was dan dan werkte dat geheugen. Verder scoorden ze echt lager. Zoals dat als je niet zo lekker in het lijf van een ander kan kruipen. In dit experiment dan tast dat je geheugen aan. En dat is ja en dat. Hoe kan dat? Nou ja, dat is de grote vraag. Dat vertelde Pavel me later toen ik m sprak. Hij zei ja, en dit wisten we eigenlijk al uit.

[00:18:23]

Euh, euh. Gewoon uit de psychiatrie. Dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen die dus deed personalisatie ervaren. Dat dat ze dus niet goed in hun lichaam zitten. Die hebben ook een slecht geheugen en bij out of body experiences is het geheugen ook verstoord. Was dit dan je aha moment dat je inzag dat het zelf en wie we zijn en hoe we onszelf ervaren dat dat zo? Ja, geïntrigeerd moet zijn eigenlijk? Nou het. Het was wel het begin van het aha moment, want ineens bleek dus dat euh, die laten we dan maar zeggen de hogere cognitieve functies die dan met persoonlijkheid en met geheugen die dus heel dicht op jezelf zitten op je hogere zelf volkomen geïntegreerd waren met de Brutin model.

[00:19:14]

Waarbij je dus dat dat hele g. G. Hele gevoel vanzelf dus eigenlijk heel makkelijk een tik kan krijgen waardoor het uit elkaar lijkt te vallen. Een soort disruption eigenlijk, zo wordt het al genoemd, want dit is niet een inzicht dat we uit de rubberen hand hadden kunnen krijgen. Wat je van dat dan? Op basis daarvan had je nooit kunnen verwachten dat dat dat je zelfs het geheugen zeg maar zou kunnen verstoren door een en ander lichaams model aan te bieden.

[00:19:40]

Nee, en dat was ook de reden waarom ik euh dacht van ja, maar nu wil ik meer van weten. En euh, toen ben ik onder andere Lara Maistre gaan bellen die al euh, toen ik tante uitzoeken was nachts. Nou, die doet interessant onderzoek, want die onderzoekt ook met die virtual reality brillen vanalles. Ze heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat iemand een onzichtbaar gezichtje heeft.

[00:20:01]

Zo Mike Böcklin natuurlijk, maar ook hoe die Bourdy veranderingen heel gewoon zijn in het gewone leven en hoe we ook ons in zonder virtual reality kunnen identificeren met het lichaam van een ander.

[00:20:16]

En waarom kunnen we niet om mee met de spelers op het oppervlak waar je het in Saby? En dat was verdomd in t Zand.

[00:20:28]

En ze doet dan bijvoorbeeld bij baby's onderzoek. Zijn we in zuidelijk China aan? Welke vispannetje superspannend? Het zal mij mij Matthes feest in het Steenmeijer Bond zonder.

[00:20:41]

Dus met het gezicht van hun moeder identificeerde ze zich veel sneller. Kunnen ze op een bepaalde manier zien dan met het gezicht van een vreemdeling? OK. Ja. En met ze doet ook bijvoorbeeld euh op verschillende manieren onderzoek met met stellen en en euh. Dat alsdus dus euh. Mensen romantisch met elkaar geëngageerd zijn, zoals dat in het Engels altijd zo fraai heet. Dus seks hebben. Een ja of een liefdesrelatie hebben we dan toch wel iets verder gaat dan wat dan?

[00:21:08]

Euh, identificeerde zich ook sneller. Maar ze heeft ook inderdaad seksuele relaties onderzocht. En dan blijkt ook met vragenlijsten. Want het is natuurlijk ook te krijgen. Niet allemaal door de Aids commissie om dat allemaal live te gaan observeren. Maar uit die vragenlijst bleek ook wel dat euh euh. Plekken waar mensen het fijn vinden om hun seksuele partner aan te raken dat ook bij hun eigen lichaam zo is.

[00:21:34]

Wie van hen op het internet zit, wordt er met meer, zei u aan wanneer uw aan het vaste ophaalrondes zijn? Zien we hoe aan mirroring om on your body? Ik en kwam een kwartiertje enting aan zelf om jou bij het net. De patiënt is met winst overladen opleidingsfonds dit jaar is.

[00:21:59]

Dat is wel interessant, want ze zegt dus eigenlijk dat als je euh, als je seks hebt met iemand dat vrij. Letterlijk tenminste in de modellen in ons hoofd. De grens tussen onszelf en en onze partner dan vervagen. Ja, dat was heel echt de boodschap die ik ook die van haar kreeg. Dat die blauwe ring. Die is vrij normaal en helemaal niet alleen, maar ook bij seks als natuurlijk heel intensief. Maar het lichaam zoals euh. Anouk vertelde van het lichaam passen is dat het lichaam model in martelkamer.

[00:22:30]

Dan loop je met die plank en stootte maar overal tegenaan. Maar dat is dus ook in de sociale werkelijkheid heel sterk. En ik kan me voorstellen dat dat dat je raakt ook aan en aan andere universele menselijke eigenschap denk ik. En dat is bijvoorbeeld empathie. Is dat nou eens het daarmee te maken? Of of zit ik dan in een verkeerd? Nee, dat is ook het verhaal.

[00:22:53]

Want euh, empathie is eigenlijk dat je dus. Dat is een stukje blurb met het lichaam van een ander. En er is ook veel onderzoek naar gedaan dat mensen met euh, euh, racistische vooroordelen. Die kun je dan bijvoorbeeld het lichaam van een een een zwart iemand geven, als ze daar dan een euh, een vooroordeel tegen hebben. En dan zie je ook na afloop dat staan. Want niet blijven. Natuurlijk, want dan zijn er weer andere indrukken.

[00:23:18]

Die mensen krijgen, maar dat ze dan anders gaan denken over euh, het euh, dat dat hogere cognitie van dat vooroordeel omdat ze dan letterlijk even gepleurd zijn. In een experiment met virtual reality. Dat gaat allemaal via het lichaam. Zwaar is saai, zo pakt IS, maakt het hem in helblauwe het Represent hij zingt het zelf al aan, zei dat men het dat ze tastbaars aan de microfoon TV1 Racial Grips ooit palette groepen, liefst Piepel heel centrum en social uitgooi Mossoux aan JC Les Luirink zijn zei.

[00:23:57]

Hij vindt de consommation niet, maar ze zien wat ze allemaal huren en je suis ischemie radiotoestel. Maar dit is wel een keer. Ik voel het minder, het zelf ook een beetje trillen, maar wordt gepleurd. Ha. Nu ja, want ik zit even te denken. Dus dus. Maistre vertelt aan het begin van een jaar met je mee met je. Voor baby's en moeders werkt het al heel sterk. Daar kun je sterk mee internetverkeer. Maar het werkt dus ook de andere kant op dat als je je heel nadrukkelijk niet identificeert met een bepaalde ander, of dat nou iemand is van een bepaalde politieke overtuiging, religie of huidskleur dan ook dat het dan dus ook moeilijker is om je dus in of in zo'n experiment, maar waarschijnlijk ook in het echte leven.

[00:24:35]

Dus om je daarin te verplaatsen heb ik het goed.

[00:24:37]

Begrijp me en dat het je ziet is ook dat we al een letterlijke metafoor gebruiken. Je verplaatsen in de ander en dan kan je gewoon een taalkundig dingetje. Maar dit soort experimenten, die bevestigen eigenlijk wat. Wat? Wat? Euh. De E en Bodhi t Cognition zegt dat je dus voortdurend denkt met categorieën. En dat kan je bijna letterlijk opvatten met de categorieën van uhm je lichamelijke denken, dat is empathie iets heel hoog gevoeligst.

[00:25:11]

Dat is jezelf verplaatsen in een ander. Zo simpel is het.

[00:25:13]

Een lid van de Fantini example had al een naaktfoto. Ooit maakte hen een kopje contest is er meer dan een miljoen. Had je lef ook choppers? Dit kan je vanop In A Brain Stop was het ING in het kopje aardbevingen. Je hebt het zo weten. Heb ik geen band tussen.

[00:25:34]

Er is een voortdurend evenwicht tussen cognitief grenzen, stellen dat je die overal achteraan loopt. En dat gevoel en dat zijn dus. Het is een enorme machine die onder je gedachte zit te werken. En Iskra nieuwe onthaasting De Finke, waarop ik hist. Rio is qua enpw aan het zwemmen. Nu mag ik hopen dat ik het buiten of in de luie Lefto automatiek Firing Samaranch zit hij in een sashimi of een aam kaasproductie. Even iets ruv Sababti, Loreley. Is iemand een dokter?

[00:26:10]

Oorsuizen Habiba letterlijk empathie met de patiënt. Bijma te langzaam gekleed in Vening Samaras Hijeen Maria Asleep Stacking Hypogeum Verwijding. Het is een mooi.

[00:26:26]

Je kunt dus eigenlijk te empatisch zijn. Ja, want dan ga je kan daar nog beginnen met je je jezelf behoudt. Grijpt dan ook in. Want als je dus alleen maar lijdende mensen op televisie ziet, dan voel je die pijn. En dan denk je daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Was dit dan jouw grote inzicht dat we dus voortdurend eigenlijk aan het afstellen zijn en met ja pijlen zijn? In hoeverre we moeten bluray met de anderen om ons heen?

[00:26:53]

We zijn er bijna, want ik zit dus. Nu zat ik in het gesprek ook met luidheid. Ik zijn verjaard, maar het is ons ego wordt voortdurend deze, rapte het door al die Bleuming. Ons zelf wordt voortdurend in de war gebracht. Zo Etsel. Zo dachten ik van ja, dat stabiele ego. En dat lichaam, dat zit daar dan maar de boel in de war te sturen.

[00:27:15]

Nee Delaere toen wel, want ik hem van de mens zijn. Jebbink is Invesco en Standing Bà aan zijn eentjes in Ottilie of kunstnesten lui. Lebl aan Ordine Cephas Ping An laatste uur onze ma vriendjes in Michajlov. Ook op mensen die haperden speelt in bad is Laplasse. Zelf heeft ze al Haneffe ooit haar rockscene gelinkt aan een geintje, want Leyts gaat scheiden met zijn gezin. Leprozen is een. Ze zegt te willen dat prachtige, licht afstandelijke Engels, vandaar.

[00:27:52]

Maar er zijn een paar centrale woorden die bij mij dacht ik wou, tekende ze al die tijd verkeerd gezien. Het is dus by the Ragheno. Dus het gaat voortdurend op en neer. En ik?

[00:28:03]

Ik zat nog in dat verstoring denken, maar zij zegt ja, nee, het is allemaal één geheel en half uur in staking ging het Pasic als. Behang De lezer wordt, omdat ik Hallett Hendrickx amper op gang. Rita Contento Attachés, aan wie Cassio zelf helpt Rijswijker, kwam ook aan Islay last aan. Staan selfies met Moka Grand Wombat, niet aan mijn snlb mokken Herent aan ING.

[00:28:36]

Het is een mooi coherent fing, dus alles zit bij mekaar. Dus die scheiding tussen Börde Lies zelf, die dan wat hogere zelf in de war schopt. Nee, het is één grote machine die dus voortdurend euh, zich voortdurend aanpast. Onmiddellijk. Dus je hebt om een rugzak op je rug of lichaam zitten. Ook ik heb een bruine Handoff. Ben ik zeker zelf ook bruin. En er is dus niet een soort constante euh, ik die daar is.

[00:29:05]

Leunstoel zit te wachten tot er iets wat gebeurt, maar die wordt voortdurend opnieuw gecreëerd.

[00:29:10]

En ik zit in de winkel. Is die die rubber hand? Die zagen wij of jij? Twee jaar geleden nog als een manier om het zelf in de war te brengen. Maar het is gewoon dat het brein dan ook doet wat het normaal gesproken al doet. Die verstoring is normaal. Alleen omdat we dat in de dat voortdurend coherenter houden, is het coherent? Ja. Ik kan bijna niet anders uitleggen, maar dat gebeurt allemaal automatisch. Is dus ook empathie.

[00:29:38]

Al die processen waar we het over hebben, tot je eigen gevoel van persoonlijkheid aan toe. Maar ik heb het gevoel dat we.

[00:29:45]

We begonnen in de in de in de psychologie en en met vragenlijsten. Maar het voelt langzaam alsof we in in een heel filosofisch hoekje zijn gedreven over wat het betekent bijna om jezelf te zijn. Wat betekent het om jezelf te zijn? Ja, dat is eigenlijk de kwestie waar we nu voor staan. Het is dus een hoog filosofische, concreet gegrondvest kwestie. Nou, wat doe je in zo'n geval? Dan bel je een Duitse filosoof.

[00:30:13]

Nat en dus kettingbreuk intreedt. Helping during a wervings en the last years by Suzuki or Saint-Just, which uit Leeuwarden. Well as.

[00:30:26]

Ik belde de Duitse filosoof, wetenschapsfilosoof, bewustzijnsverlies of Thomas met Zinger, vrij bekende filosoof die ook veel schrijft en ook heeft meegedaan aan dit soort experimenten. Ook vaak en ik. Ik kwam dus net van Lara vandaan. Eigenlijk van ja die. Het is eigenlijk allemaal één groot, coherent geheel en het wordt voortdurend ge deed en alles euh. We zijn dus niet één soort zelf die verbonden is met het lichaam, maar het is een enorm proces. En toen zei hij ja.

[00:31:01]

Dat roep ik al jaren. Dat is Why I have introduced een werd op besteld motto in Nighy Nighy schreef Giorno moderne croutons uit Chicago. Die was al eens representation logos integrated into Warnow en de stap die je dan vervolgens moet zetten.

[00:31:20]

Volgens Thomas met Singer is dat hele proces waarin we even de zegmaar van van top tot teen, van van van geheugen tot Todd tot persoonlijkheid tot dood tot seksuele ervaring Amy Fing. Dat hele bewustzijn verbonden met de machine van het brein. Ja. Kan je daar eigenlijk nog wel een zelf noemen? IE ging naar Arno Sels en Arno Nicols. Tony wist immers die koninginnerit zelf model in the brain switch. De argumentum identified ontstaat metrostations.

[00:31:56]

Het is nogal een hoodies crèche gebouwd wordt is al sinds Hortons Arcore en biedt impressies en wie Frances Martina Bob Processes. Ik hoop dat je me even gunt om dit in te laten dalen, Hendrik, want uhm, we hebben geen zelf zegt met zingen hier tegelijk in z'n tijd, zegt hij. Ik zeg dat al dertig jaar, dus met zingen zelf heeft ook een zelf beeld, toch? Tuurlijk heeft Thomas met Singer ook een zelf. Als ik met hem praat, dan ervaar ik het zelf natuurlijk ook heel erg op de bijzondere man met met krachtige ideeën en manieren van doen.

[00:32:38]

Die man is er gewoon alleen. We zijn gewend om dat als een soort koor te zien. Soort soort ongrijpbaar. Euh, geestelijk iets. Maar hij zegt het is een proces, het is een multi-level proces. Het is dus iets wat voortdurend ge ré creëert wordt so you model of yourself.

[00:32:59]

Dijkhuizen is Siemens Integrated Mission Order, Chileens en jacquard syrinx en emotional staatsmodel.

[00:33:06]

Hij zegt ook het. Het zou eigenlijk bijna niet lukken, omdat altijd maar duidelijk voor ogen te hebben. Het is bijna wiskunde zoals de werkelijkheid die we zien. Door de wiskunde misschien het beste beschreven kan worden met het. Zo leven wij natuurlijk helemaal niet. Ja, ik moest ineens denken aan onze aflevering. Over het over de zoen en en de zon zou je natuurlijk ook van kunnen zeggen. Dat is een proces. Want ik bedoel de zon bestaat niet als object.

[00:33:32]

Het is. Het is gewoon een voortdurend geupdate verbranding van het ene in het andere. Dus op dezelfde manier dat dat de zon een ook een proces is is. Zijn wij zelf dus ook een proces? Ja, ons diepe gevoel voor onszelf, dat moet je misschien wel afwijzen. Gehouden? Want euh euh, die zon is een evenwicht tussen euh, zwaartekracht en euh. Euh kernfusie. Kernfusie.

[00:34:00]

En euh. Met de voordurend herstelt evenwicht en zo worden wij ook voortdurend de grenzen van onszelf, wie we zijn, worden voortdurend bijgepast en aangepast op op de diepste niveaus. De drie dagelijkse processen. Dan zien we dat ook voortdurend, die voortdurende bijschaven van onszelf. En zoals Lara dat heel erg benadrukte Lara Meister doet Thomas Thomas met Zinger doet dat ook Zammouri Noces.

[00:34:30]

Wie Synodes van Having sex rhinoceros from sleeping in one bij John Jean-Marie Voordek in het Hanging Isadora Wino IT for dancing in Friedmans, Haasnoot Lie Argentini, Ordine Schwab is Clerix Turion Guardians no vormingsdienst source marching in lock star. Leveraged Experience snakt naar titel Voodoo Walking Meditation in Hinn in groepsbewerking LeMay QR die Defurne Changing of Podiumwagen Image en Margin was aan de orde is zo in Illusion Insurance Wino of Chaos het Gailly.

[00:35:15]

In Twitter's werd Hazanavicius Fritz Piepel het long term muurhagedis, Franssens denodige Taibi Khuang Mohr en Marssum Mela of uit Huangdi stuit zie hiernaast en Theodore Wickham morst Timmerman bij Hocking huivering. Bij Shanghai Lubbock Gangsters komt concepts. Moslimman Albasini. Pinyin Ontbijtzaal riviertje en werkingstoelage autarkie in Bodhi. Sociale interactie bij 18 to Guaita. Vrouwenzender ABCD films.

[00:35:59]

Het is eigenlijk het is dus niet wat men met zingen hier beschrijft, is gewoon door het samenzijn met je partner in dit geval alleen dat samenzijn zo dat dat. Dat leidt al tot een soort soort vergroeiing van diezelfde.

[00:36:13]

Dat is het is ja en als het je niet bevalt ga je weg. Dus. T. T. T. High level en low level spoelt voortdurend door mekaar.

[00:36:21]

Maar dan wil ik even terug naar wat euh, Laramie is er eerder zijn die zei dat het ook ja, heel nadeliger consequenties kan hebben. Denk aan die dokter die toch niet teveel aan de pijn van de patiënt moet denken omdat die toch euh. Daar moet toch Steijnen zeg maar. Dus uhm we. We kunnen ook barrières opwerpen. Hoe zit dat dan? WinAr, Annemans, Mimas, Notari, Son, Mimas, Constantini, Chieti organismen, Kraouche Jorans Infusion, Manets Midori Beursval typische Nouy Jaurès Morlocks die albinisme in de Braintree Doubles sombrero of het Harmes trying to macaron zelfmoordplannen brancardier, aldus Harm Just to keep on living and CCN.

[00:37:13]

En die investing ging is strandhuis my house attractiepool zo Franssens I renine die hier ooit madera. She uses my Tsjoektsjische. Haar autobiografie zelf Morrell. Coherent bij Helling. My endless stories by King, langs een Bouchez SingStar happen in haar liedje Just Like Somebody. Hoe Reehorst is een story Niclas De dood wordt een faket. The Story. Jan Hautekiet zelfs model Stabel. En na die investing wordt de Bodhi Swap en Francis. Friends help each altijd Tsjoektsjisch herself Morrens, Stabel.

[00:37:57]

Hij vindt ook dat zijn interesting ja ja je met Singer zegt zelfs al dat die hier iets interessants te pakken heeft. Maar ik geef hem wel gelijk ook, want die dynamiek die hij beschrijft met zijn moeder. Dat er verhalen opnieuw verteld worden en dat je daarmee ook een beetje grip houdt op dat verhaal en op dat zelfbeeld. Dat herken ik ook van vriendengroepen die verhalen over vroeger Hersch recyclen. En al weet je nog toen jij dit en toen deed jij dat.

[00:38:30]

En dat is ook lekkerder is een gezellig gevoel als dat past bij je eigen definitie van wie je bent en soms past. Denk je ouder te worden, ben ik helemaal vergeten. Oh ja, en dan verander je zelf ook weer een beetje. Ze zijn dus onderdeel van een heel groot proces, dus dat zelf van ons. Wat dan als er ergens diep in je brein of in je hart een soort gouden bal is die onaantastbaar is? Die wordt die bestaat eigenlijk?

[00:38:53]

Is uitgesmeerd over een sociaal netwerk van hier tot ginder. Dat geldt voor alle gemeenschappen. Zo kan ik me ook voorstellen. Dus dus jezelf en je vrienden en jezelf op het werk in en euh, jezelf en je familie.

[00:39:08]

Ik ik ik merkelijk een beetje verdrietig word over de ouder, over de pandemie en en die die toegang tot euh euh, dat proces die die we met elkaar delen. Nou, ik zou bijna zeggen dat had Thomas nou ook.

[00:39:21]

Obourg Holland waarin Jordanie. Wie had demonstration? Aykroyd Nou ja, ja ja. Wie heeft Caprivi Crazy Conspiracy series als The Most Creasy, Christiaans, Amphipolis, Aluminum Hartslagen, Fiat, Digno en Everything?

[00:39:42]

Hij is hij zegt dus eigenlijk dat door Covic. Dat. Dat hadden we het natuurlijk over door die hele couronne crisis mensen in isolement zitten. De wereld is ineens veranderd. En ja, de meeste mensen kunnen dat wel een beetje inpassen in in hun leven ervaring. Maar er zijn ook mensen die die. Die verzette zich daartegen en hij zet dat in het kader van ja, hoe we nu eigenlijk al de hele tijd over het zelf praten als een proces. Wat zoekt naar coherentie en dat overal zoekt.

[00:40:16]

En I think giving the story als die zelf Morrel, Jouck en ander sterk wordt. Conspiracy theory is really a bizarre in Tappert Hagelands al.

[00:40:29]

Hoe worden de award What is a of het hem zoeksite Self morrelt? Stebo en de giorno Prinsenbos die ook in is een triest soufflé. Ik wenste het zelf wortels. Neerbosch Fro. Olie en sequencing. En een En zo bewaken we onszelf eigenlijk ja, Dee Dee Dee Dee de machinerie, die bewaakt zichzelf eigenlijk voortdurend in een in een pijlen zoekend proces.

[00:40:58]

Ja, dus ik ben een conspiracy theory. Gaat wel heel ver om dat zo Derin te plakken. Maar het meest recent vind ik in. Nu begonnen we deze aflevering met iemand die hij geen hand ging geven, maar iemand die jou een illusie ging geven. Dus jij ging op zoek naar zo'n verstoring met met alle al die kennis over het zelf die jij dan meebrengt? In zo'n experiment ik kan me voorstellen jij ontzettend nieuwsgierig bent naar hoe dat dan in de praktijk gaat uitpakken.

[00:41:26]

Euh, nou, ik ging eigenlijk vooral omdat Thomas met Singer mij een beetje de les las. Dat is euh. Euh, dat ik dat nog nooit had meegemaakt. Waarom heb je dat nog nooit gedaan?

[00:41:34]

Kan je nou die boodschap zo serieus over praten als je dat niet zelf had meegemaakt? Dus dacht ik moet zelf wel eens iets doen. Dat vond ik wel een goed punt, eigenlijk een externe prikkel externe prikkel. Even aan dat euh ego coherentie schudden. In dit geval met professor Chris Dijkman, die mij eerst de rubberen hand illusie liet ervaren. Maar later zijn we doorgelopen naar een ander kamertje waarin een geavanceerde video manier van de rubberen om te Luzi eigenlijk was.

[00:42:05]

Nou gaan zitten zou ik zeggen. Ik ga dus nu rond voor het soort ouderwetse grote dikke televisie met vier gaten drin of 3. En ik denk dat ik mijn kin op een soort dingetje moet zetten. Ik zie allemaal spiegels.

[00:42:18]

Ja, dit ingegeven opzetten.

[00:42:23]

Dus ik leg nu mijn handen in de twee gaten die onderin zitten. En die zie ik dan niet meer. Want het gaat doordenken, denken lichaam. Ineens zie ik mijn handen weer. Ja, ik zie dus een soort videobeeld van mijn eigen handen. God, dat zijn mijn handen, maar ze zijn eigenlijk iets kleiner dan ik ze verwacht.

[00:42:41]

Het is wel knap gedaan.

[00:42:42]

Zeg nou met je handen ook gewoon bewegen. Ja, da's negentig normaal. Ja, als je nou mag. Ik zie mouwloos Yerkes in mijn overhemd. Mijn ring gaat weer een paar trucs uithalen. Ik heb even even kijken. Als ik nou bid en dan beweeg je handen nooit.

[00:42:59]

Nou ja, nu vertragen ze iets ofzo. Of nee, ze zijn gespiegeld. Ja, ze zijn gespiegeld. Ja, geweldig. Dat is wel heel vreemd zeg.

[00:43:09]

Ik kan dit doen als je nou je rechterhand beweegt.

[00:43:13]

In de linkerhand heb ik twee dezelfde handen die ik alleen maar met rechts kan besturen. Dat is gek zeg.

[00:43:21]

En dan? Nou, dat is nog een andere truc. Nu dus eigenlijk de meeste handen van iemand anders wat steken van de andere kant. Maar ik krijg nu al in de war. Welke hand dan voor mij is als ze tegenover me zitten? Vrouwke de linker en de rechter is. Nu zijn ze weer goed, als hij zich maar goed druk Marika noem maar op van links heb kan ik het herkennen.

[00:43:38]

De eerste minister bewegen nu is rechts is bevroren. Links kan bewegen en ik begin langzaam maar ook in de war te raken van ja, wat is nou ik, mijn linker en mijn rechterhand? Ja, ik kan nou ook achter. Nou weer alle twee natuurlijk altijd.

[00:43:54]

Dan kunnen ze weer alle twee en dan kan ik ze ook aanraken. Kan me eigen handen is de aanraking met de ander. Dus dat is helemaal van mij ook nog een ander trucje door kijken wat.

[00:44:06]

Beurt Nu zijn ze vertraagd ofzo. Als het goed is, is de linker opnieuw een beetje vertraagd. Ja, dat is gek zeg. Dus rechts kan ik gewoon bewegen en dan had ik gewoon mijn vingers rollen. En wat ik rechts links doe, dat is ineens v. Dus ik hou me niet stil maar beweegt nog. Hij loopt zich maar één seconde achter.

[00:44:27]

Oh, dat is echt eng.

[00:44:29]

Ja, dus dat is iets wat wij wat wij dan eten noemen. Dit is het gevoel dat je controle hebt over je handen. Dat als je beweegt wat je dan ook daadwerkelijk beweegt.

[00:44:39]

Ja, enigszins zie je dat ik dus beweeg, dat ze echt van mij zijn, dat ik de macht over mijn handen heb.

[00:44:44]

Dat wordt aangetast door als je nou ja, één hand hebt ligt hier zo weer leg ik op een knop van je andere hand. Een vuist maakt, alleen je wijsvinger uitsteekt.

[00:44:56]

Dus nu wijs ik eigenlijk naar voren. En dan komt er een andere hand bij. Ja, dat is mijn hand. Oh, dan moet je misschien iets naar achteren. Is ga ik me vastpakken. Nu voel ik m ook echt. Ja, en nu ga ik daarna trek.

[00:45:10]

En oh ja. De vinger wordt ineens heel lang zo. Probeer maar eens te bellen. Ja ja, het is helemaal mijn vinger. Het is gewoon nog je vinger. Ja, hij is al wat langer.

[00:45:24]

Hij is echt lang. Het voelt ook alsof de hele. Mijn hele Armonea is anders gepositioneerd wordt alsof ik ook bijna Van der Stoel afvalt, dat klinkt als het toch wel lukte om jou een beetje te jezelf.

[00:45:39]

Beeld in ieder geval een beetje in beweging te brengen. Daar werd behoorlijke afgeschud. En voelde je nou ook alsof je een beetje in de buurt kwam van dat dat hogere zelf integratie, de coherentie model waar je met metingen over had gesproken.

[00:45:54]

Nou, ik had wel een heel diep gevoel van euh, als ik dit een tijdje doe dan kan ik ook net zo goed met links schrijven wat je links en rechts werden volkomen omgedraaid. En euh, je merkte ook dat je dus euh, je kon je lichaam echt op een hele andere manier gaan besturen. En dat was eigenlijk vrij normaal. Dus wat Anouk Keizer in het begin zei van de eigenlijk in anderhalve minuut heb je passt lichaam of nog sneller dan anderhalve minuut past je lichaam zich aan.

[00:46:24]

Kennelijk is het wel hij en je vertelde net dat euh ja, je was eigenlijk een beetje uitgedaagd om met Singer om om dit een keertje te beleven. Maar hé. J. J. Ik ken je ook als iemand die al al jaren gefascineerd is in het zelfbewustzijn en in hoe dat allemaal werkt. En en over hemzelf wat je oprecht, niet eerder zelf nieuwsgierig naar hoe dat zou zijn, om om in een andere staat te raken. Nou ik. Ik ben eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd in het normale, in, in.

[00:46:54]

Ik vind eigenlijk die die die Bodhi Swoop in het dagelijks leven vind ik eigenlijk tien keer interessanter dan dat je dat dan met een virtual reality bril kan doen. Alleen dat dat weten zo is bijna al genoeg voor je hoeft het niet per se zelf te ervaren. Nee, dat is dat het kan, maar dat dit de de werkelijkheid en je ervaart al zoveel. Ja, je ervaart al zo onvoorstelbaar veel moet. Je is kijken wat je ervaart als je op de fiets naar huis gaat.

[00:47:27]

Je probeert dat te dempen door naar een podcast te luisteren. Als je dat nou niet zou doen en alles ervaart wat je ziet, dat dan. Dan ga je ja, dat vind ik al heel veel.

[00:47:41]

En ik heb eens een test gedaan van van Néchin met dat net zo goed in de Libelle kunnen zijn. Het was gewoon zoals een tasje waar je een paar dingetjes moet invullen en krijg je de conclusie dat je optelt. Gratis thuis? Euh. En er was over verveling hoef. Hoe snel verveel je nou? En ik had de hoogste ofwel de laagste score. Dat ik euh, ik. Ik zou nog aan. Ik zou nog geïnteresseerd kunnen kijken naar droog opdrogende verf, zoals de redactie van Nasji dat toen.

[00:48:09]

Toen ik dat las. Toen dacht ik God ja, da's misschien best wel.

[00:48:12]

Het zal toch een erg goed. Nee, ik.

[00:48:18]

Ik ben toch blij dat jij dat je wel euh jezelf er toe hebt gezet op je om je je handen te laten verwisselen en in de tent te verbuigen. Want door jouw ervaring hebben we hebben we. Heb ik daar in ieder geval wel iets van meegekregen. Ik vraag me nog wel iets af. Mensen blijven toch op zoek gaan van mijn gevoel naar manieren om uhm. Euh ja. De werkelijkheid in zichzelf misschien intenser te ervaren door door hun bewustzijn te veranderen, soms met drugs.

[00:48:46]

Of ja. Uhm, tuurlijk, maar je kunt je ook voornemen om inderdaad op de fiets te gaan, zegt Van Van.

[00:48:52]

En nu ga ik niet gewoon naar huis fietsen, maar ik ga alles in me opnemen dan? Dan benader je dat misschien ook. Maar ik vraag me ook af of jij dit instrument virtual reality wilt, wat eigenlijk hier als een soort rode draad doorheen loopt. En wat die psycholoog op zo'n innovatieve manier gebruik om zeg maar nieuwe vraag te stellen of dat ook een aanvullende manier kan zijn voor voor mensen om omdat. Toch uit te proberen en te ervaren hoe het is om zegmaar in de huid van een ander te kruipen.

[00:49:21]

Ja, dat ik denk dat dat wel een groot als dat op grote schaal komt. En het wordt al een tijd lang aangekondigd. Het begon natuurlijk in de jaren negentig met een ruber hand, wat elke soort grap was die op feestjes zo werd gedaan. Toen zetten psychologen aan het denken. En nu is die virtual reality. En dan gaat. Miljoenen mensen gaan dat ervaren. En Thomas met Singer die. Die heeft er wel ideeën over wat er dan gebeurt.

[00:49:49]

Inflatie is Tiryns voor Janssens. I want to my assistent unione. Apart aan het schroom is dan een nu demands en een voor twenty five. In het anat. Zo investeert de stad voor restauratiefase in het soort Milieufront pings, een religie en Irshad.

[00:50:08]

Het is Quora dat een sterk spaghetti bedshow en daarna corpore.

[00:50:13]

Er zijn ook heel wat sinas en Jerom waar term One Way Down For Föhr Manets Medisch Réforme en het Ellemeet Nadal walking formica AS Everything Was Anhée, New Age Andréa en I Still Feel Like Reality zoals Melbourne en New een miljoen ton meer gratis technologie en is er niet Hartsinck herbouwd? Is dus nog toe. Is het medium Britse reality dat maar braindrain?

[00:50:50]

Ja, je is dus mensen en ouders moeten met hun kinderen gaan praten als zij de hele tijd zitten te gamen met dit soort apparaten van wat. Dat je eigenlijk dus in het normale leven ook via een model naar de wereld kijkt. Dus als we allemaal vier geprobeerd hebben straks, dan geef we allemaal met Singer gelijk ja of of of ontstaan om wel hele vreemde godsdiensten, maar dat zullen we dan wel zien.

[00:51:16]

Ik ben benieuwd. Dank je wel Hendrik, dat je hier kwam vertellen over jouw ervaringen met het zelf en de manipulatie daarvan en het inzicht dat je daarin gekregen hebt. Myriam van Zuidam heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering.

[00:51:30]

De muziek die je nu hoort bij de die is ingespeeld door het Budo Quartet. Wij zijn er volgende week weer.

[00:51:36]

Tot dan. Binnen de muren zijn.