Happy Scribe Logo

Transcript

Proofread by 0 readers
[00:00:00]

Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en V Pireaus. Bureau Buitenland. Lianne La Fayette Protect Your Eyes. Meer President of Law en Order Male Go. Bittner is Bassez van de Radical White Destroy, de berouwvol suburbs Erler 6juni RhB Veer Einde Changer Borny.

[00:00:29]

Allemaal fijn flames en maar alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president en zijn tegenkandidaat met NRC correspondent Bas Blokker en VPRO presentator Chris Klein.

[00:00:43]

Maar pas, goeiemorgen, ha goedemiddag kreeg op onze middag inderdaad van maandag 23 november ja de dag bas, waarop een flink aantal staten van het het land de formerly known als de Verenigde Staten. Nou dat bij het Verenigd kun je inmiddels wel wat vraagtekens zetten lijkt me. Maar uhm, waarop staten als Pennsylvania en Michigan belangrijk voor de overwinning van Joe Biden in hun verkiezingsresultaten officieel bekend zouden moeten gaan maken, zou zijn. Daar beginnen Bas.

[00:01:14]

Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste nieuws.

[00:01:15]

Ja ja, want we weten het. De afgelopen twee weken is de president doorgegaan met beweren dat niet Joe Biden, maar hij de verkiezing heeft gewonnen. Dat er massaal gefraudeerd is en dat ze in heel veel rechtszaken met keihard bewijs zouden komen. Nou, die rechtszaken, dat gaat niet helemaal goed te komen. Er nog maar op, maar in bijvoorbeeld Michigan. Laten we daarom maar beginnen. Euh, zijn we inmiddels in een in een nieuwe fase terechtgekomen, want daar is het speelveld inmiddels veranderd van het juridische naar het politieke.

[00:01:43]

Hoe zit dat precies nou? In Michigan heeft de president zelfs in een paar andere staten met zijn team geprobeerd om de rechter zover te krijgen om de uitslag of een deel van de stemmen ongeldig te krijgen. Dat is allemaal mislukt. En dat betekent dat dat Michigan inderdaad, net als Pennsylvania net als Georgia afgelopen vrijdag op het punt staat om de verkiezingen te bekrachtigen. In Georgia hebben we de Secretary of State dat horen doen. Ja, meneer Ravensberg, die intussen vijand van president Trump is, hoewel hij een door en door Republikein is naar eigen zeggen en een mythe game het horen van de volksvertegenwoordiging.

[00:02:22]

En daar was natuurlijk ook iets spannends mee. Die zijn namelijk ook benaderd door door Team Trump en door Trump zelf ook.

[00:02:29]

Nou, in bijvoorbeeld misschien laat het daar even over hebben, zijn we inmiddels in een volgens mij in een nieuwe fase terechtgekomen. Daar is het speelveld inmiddels veranderd van het juridische naar het politieke. Hoe zit dat precies?

[00:02:41]

Bas Yanal in Michigan? Daar heeft Trump in elk geval n rechtszaak verloren die heeft heeft aangespannen. Maar daar is nu het moment aan gekomen dat de kemphaan heersers van de staat. Dat is een functie waar ik nog nooit van had gehoord. Maar dat zijn vier mensen die zijn aangewezen om hun handtekening te zetten onder de verkiezingsuitslag. Dat is doorgaans een letterlijke formaliteit. Ja, ze zijn gewoon aangewezen om dat te doen, maar ze zijn wel aangesteld door de twee politieke partijen.

[00:03:14]

Ze zitten twee Democraten en twee Republikeinen. En vanochtend las ik in de New York Times dat president Trump en zijn team zich niet te groot hebben gevoeld om ook op die twee Republikeinen in dat onbetekenende board of stekend H.Essers druk uit te oefenen, zodat ze hem misschien niet hun handtekening zetten onder de verkiezingsuitslag. En serieus. Ja, we weten allemaal hoe het is, met formaliteiten in figuurlijke betekenis. Betekent het dat het niets voorstelt? Maar letterlijk heb je die handtekening wel nodig?

[00:03:49]

Ja, want die handtekening is nodig om dan die verkiezingsuitslag uiteindelijk bij euh. Laten we maar zeggen het staats parlement terecht te laten komen en die vervolgens de kiesmannen wijzen straks die de kiesmannen aan. Ja, dat is het. Die zijn straks de kiesmannen aan en met en met het papiertje waarop de kiesmannen van Michigan staat. Wordt straks de president gekozen? Ja, nu is dat eigenlijk in elke fase Trump druk uitoefent op uh, op een B op een van die schakels.

[00:04:19]

Ja ja, maar waarbij je je kan afvragen of dit soort druk überhaupt zin heeft. Want voor zover ik het begreep staat er gewoon in de wet dat deze functionarissen die die die ken versus of hoe ze dan ook precies moeten heten, dat die gewoon moeten bekrachtigen. Wat alle county's inmiddels bekrachtigd hebben, namelijk de stembusuitslag in hun county. Dat er voor hun helemaal niet iets te kiezen valt. Dat ze helemaal niet kunnen zeggen van ja maar wij vertrouwen toch helemaal niet dat ze allemaal hun rol niet toch?

[00:04:48]

Dat is zoals ik het begrijp, maar dan praat ik eigenlijk de krant na. Ja, de The New York Times. Dat is wat ik vanochtend las. En we hebben natuurlijk wel gezien in één van de belangrijkste county's van. Michigan, waar Detroit onder valt. Dat die mensen onder druk wel beginnen te wankelen, want daar hebben ze dus een geaarzeld. De Republikeinen in die commissie. Of ze de verkiezingsuitslag zouden bekrachtigen?

[00:05:13]

Ja ja, uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan en daarna hebben ze weer geprobeerd terug te draaien. Maar dat de konto niet meer dan. Stel dat deze mensen wel hun handtekening zetten of dat het daarna bij de rechter komt en dat de rechter zitten. Jarenoude. Jammer dan zonder die handtekeningen, maar jullie moeten dat gewoon doen. Dan komt het dus bij het Staats parlement. Dan is de vraag kunnen de Republikeinen die daar de meerderheid hebben in Michigan, dan toch nog besluiten om euh te zeggen van ja, maar wij vertrouw die uitslag niet.

[00:05:40]

Dus we gaan andere kiesmannen sturen die niet per se allemaal voor Biden stemmen, want dat is ook één van de scenario's. En daar heeft de president geprobeerd invloed op uitoefende toch?

[00:05:49]

Ja, dat is zeker een van de scenario's. En dat is eerlijk gezegd een scenario dat al heel lang eigenlijk rond zoemt. De sleet heet dat het papiertje waarop staat welke electrisch worden aangewezen in het nachtmerriescenario en het door zijn wargames die het al hebben uitgespeeld. In het nachtmerriescenario wil bijvoorbeeld de Secretary of State en dat ze in Michigan een Democraat hem stuurt, het ene papiertje door en het Congres, het gezamenlijk congres hier in meerderheid Republikeins zegt nee hoor, dit zijn de electrisch voor Michigan, de kiesmannen van Michigan waarop ze het in Washington maar moeten uitzoeken.

[00:06:26]

Snap je nou en dan? Dat is echt een nachtmerrie scenario, want dan? Ik weet niet of er nog veel mensen vertrouwen wat hier aan de hand is. Hetzij de handelwijze van de president, hetzij de verkiezingsuitslag zelf. Maar dan heb je inderdaad de de niet meer Verenigde Staten.

[00:06:43]

Nee, nee precies. Nou ja, als je zei Ned. President Trump en zijn team proberen op iedere schakel druk uit te oefenen, want die parlementsleden van de staat Michigan. Daarvan zijn er er vorige week een aantal op het Witte Huis uitgenodigd.

[00:06:56]

En de twee leiders, de leider uit het huis en de leider uit de Senaat, zijn het Witte Huis gekomen en beiden. Amerika hield echt even de adem in. Zij kwamen naar buiten en hebben gezegd we hebben niets gehoord of gezien dat aanleiding geeft om de uitslag te veranderen. Nee dus toen. Hoe kon je een collectieve zucht horen aan democratische zijde? Maar het is wat hier nu aan de hand is. De afgelopen weken is dat gaat zo ver het normale democratische proces dat we in alle eeuwen in Amerika hebben meegemaakt.

[00:07:25]

Boven ja, ik geloof dat wij ze ook wel eens hebben gehad over de de glans boven de democratie van Amerika is het feit dat een machtige president zoals George Washington vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn positie. Ja, en de Amerikanen zijn daar nog steeds trots op. Nou ja, na dit jaar zal het nooit meer hetzelfde klinken.

[00:07:45]

Nee. En het gebeurt dus allemaal met die premisse dat er grootschalig fraude is gepleegd en dat dus eigenlijk de president de verkiezingen gewonnen heeft. Daarvan hebben ze totdat dit politieke proces ook in beeld kwam. Hebben de presidenten en zijn mensen steeds geprobeerd dat voor de rechter te bewijzen? Laten we even naar Pennsylvania gaan. Ook een heel belangrijke staat vanwege het grote aantal kiesmannen, want daar zaten we in ieder geval in het weekend nog. In dat juridische vaarwater. Want daar was een belangrijke rechterlijke uitspraak.

[00:08:16]

Ja, geweldige rechterlijke uitspraak. Rechter Brian van N. Van de US District Court. Die had afgelopen week. Had die in een hoorzitting waar Rudy Giuliani voor het eerst sinds lange tijd weer als advocate optrad. Overigens was zijn toon daar heel anders dan op televisie, bij de zeg maar bij de haarverf persconferentie.

[00:08:40]

Ja, die moeten we nog even bij zijn tegen de rechter. Nee, dit is geen vrouwenzaak die ik hier aanbreng, meneer de rechter. Nee, maar ja. Vervolgens is de rechter heeft dus zijn hoofd over gebroken. Ik kwam maandag met 37 kantjes tellende uitspraak waarin ie zei dat de aanklacht eruitzag als het monster van Frankenstein, namelijk allemaal aan elkaar genaaide lappen. Flauwekul, zou ik het zo zeggen. Hij zei in elk geval dat Trumps campagneteam na advocaten daarvan stringent LIGO argumenten dus zeg maar uitgerekte juridische trucs had geprobeerd.

[00:09:13]

Ja, zonder enige basis en met allemaal speculatieve beschuldigingen in een poging om miljoenen stemmen ongeldig te verklaren. In ons land schreef hij toen. Hij was echt op zijn stoel gaan zitten in Verenigde Staten van Amerika en rechtvaardigt dit niet ook maar de ongeldig verklaring van één enkele stem? Nee. Laat staan van alle kiezers in deze staat. Kortom, hier is de vloer aangeveegd met de rechtszaak die Team Trump had aangespannen. Ja, en zo is het in andere county's en andere staten niet anders gegaan.

[00:09:49]

Nee.

[00:09:49]

Laat me laat me heel even tot de verdediging van Rudy Giuliani komen. Wat hij bedoelt zou kunnen hebben door te antwoorden nee, het gaat hier niet om een fraudezaak. Volgens mij ging het er over. Dat in deze zaak, dat ze aan de kaak stelden dat daar in sommige districten foutjes waren gemaakt, op op een per post uitgebrachte stem, iets met de handtekening of zo. En dat kiezers in staat waren gesteld om die te herstellen en dat dat zou verbeteren.

[00:10:14]

Ja, en dat zou in sommige in meerderheid democratische districten wel gebeurd zijn en in sommige in meerderheid Republikeinse niet. Euh, en dat was een keus van die lokale functionarissen. En daarmee zijn ze. Is het geen gelijk speelveld meer en geen geen gelijke condities meer. Dat is een een wettelijke voorwaarden voor een eerlijke verkiezing. Maar ja, de rechter heeft besloten dat is hier ook helemaal niet aan de hand. Als die republikeinse districten zelf willen besluiten om dat niet te doen, ja, dan is dat hun beslissing.

[00:10:43]

Maar daarmee ontstaat er nog geen ongelijk speelveld.

[00:10:47]

Ja, precies dat was de redenering. En waarom ik eventjes hamerde op dat. Op die uitlating van Giuliani van dit is geen fraude zaak is dat natuurlijk een paar dagen daarvoor hadden horen oreren over een wereldomspannende zaak van een samenzwering om Donald Trump van zijn verkiezing s euh, winst te beroven.

[00:11:08]

Ja, wat ik wel van verschillende kanten van mensen die die nog steeds de president verdedigen hoor. En dat schijnt in deze zaak dan ook zo geweest zijn. Althans, dat stond in de verklaring die Trump team na die uitspraak uitbracht dat ze niet eens de kans hebben gekregen om hun bewijst presenteren. Want, en dat schijnt dan in veel van die inmiddels bijna 30 zaken die ze hebben verloren, aan de hand te zijn dat ze niet op grond van een volledige zaak zijn afgewezen.

[00:11:36]

Die aanklachten, maar op grond van standing. Met andere woorden dat ze niet ontvankelijk werden verklaard omdat ze geen aantoonbaar belang hadden bij de uitkomst van de rechtszaak en dat ze dus niet eens de toestemming hebben gekregen om hun bewijs te overleggen. Klopt dat?

[00:11:52]

En snijdt dat verwijdt hout nadat het het eerste is? Ja, het klopt. En dat is een preliminary hierin, waarin de rechter toetst alvast of die die kijkt naar wat brengen jullie eigenlijk naar voren en wie zijn jullie? Ja, standing wil zeggen niet ontvankelijk betekent vaak jij bent eigenlijk niet de aangewezen persoon om een zaak in te dienen omdat het belang dat je hebt rechtvaardigt geen rechtzaak. En dat kan zijn omdat de rechter even kijkt en ziet van jou. Dit gaat niet over honderdduizend stemmen waarmee de verkiezingsuitslag kan worden veranderd.

[00:12:23]

Maar dit gaat over 592 stemmen die geen invloed hebben op de uitslag. Dus dit is een vertragingstactiek, het andere kan zijn en dat volgens mij het rechter bren dat ook gedaan is van wat zijn nu de merites van de bewijsmiddelen waarmee jullie aankomen zetten? Ja, en dat is dan ook te gering. Dus het lastige is dat vind ik heel vervelend. En daarom heb ik eigenlijk voor mijn krant besloten dat ik niet meer inga op elke beschuldiging van die kant.

[00:12:52]

Hmm. Dat je wordt eigenlijk door en door allemaal kleine Golfjes, het moeras van Mordor ingelopen. Weet je wat elke stap zegt? Heer van Jamaer wacht eventjes. Het is ook eigenlijk zo en voor je het weet ben je bezig om al die kleine fact checks uit te voeren, terwijl zij dan zeggen ja, defect checks komen allemaal van bevooroordeelde media of. Jij bent zelf tegen Trump. Daarom zeg je dit uit je. Je komt op een pad van vertraging en dat is precies wat Donald Trump aan het doen is.

[00:13:22]

Hij is een onvermijdelijkheid aan het uitstellen, zodat hij zo lang mogelijk en zo giftig mogelijk zijn kiezers kan volladen met ja, met wat eigenlijk? Ja, want al die dingen worden één voor n afgekeurd. Maar ik ga ze niet meer na. Sorry.

[00:13:37]

Ja nee. En dat is waardoor dat hele Amerikaanse democratische stelsel zo langzamerhand z'n glans verliest door iedere keer maar stapje voor stapje voor stapje, beschuldiging, beschuldiging, beschuldiging te doen. Daarmee verschuift de grens ook voortdurend. Dat is dat is toch juist? Dat is een proces wat ik nu al vier jaar zie. Als je maar eindeloos blijft herhalen ja, maar dit klopt niet. Ja, maar dat klopt niet. Jammer, dit is oneerlijk. Jammer, dat is fout.

[00:14:03]

Jammer, dat is fraude. Ja, maar dat is fraude. Dan is er op een gegeven moment zo verschrikkelijk veel, wat meer licht moet worden dat steeds meer en steeds idiote reddingen waarvan we vroeger meteen gezegd zouden hebben ja, maar dit is volkomen idioot. Die zijn dan opeens het overwegen waard, waardoor het hele speelveld langzamerhand radicaliseert zou je kunnen zeggen. Dat is in feite het het proces wat gaande is, toch?

[00:14:28]

Ja, dat is precies het proces dat gaande is. Vindt hard nieuws allemaal prima, maar je hebt wel een soort verantwoordelijkheid om geen voedsel te geven aan dingen die flauwekul zijn naam en je legitimeert ze door elke keer daarop in te gaan. Ja, alsof er toch een feitelijke basis onder ligt. En het is niet zo. Er is zelfs voor team Trump een grens aan, zeg maar hun flauwekul meter dat op die schaal zit. Toch een soort einde. En daar is Sidney Paul overheen gegaan.

[00:14:56]

Ja ja, nou ja, goed, dan zijn we inderdaad even bij die persoon. Conferentie van vorige week waar? Euh ja, waar Rudy Giuliani een fantastische imitatie van Dirk Bogarde als Gustav von Aschenbach.

[00:15:08]

Euh, ja, dat ga ik verder niet uitleggen. Mensen moeten hun cultuur maar kennen. Maar daar was sprake. Zowel in het verhaal van Rudy Giuliani, maar met name in het verhaal van die andere advocaat die onderdeel uitmaakte van de Trump team, dachten wij allemaal Sidney Pou, ook de advocaat van zijn ontslagen veiligheidsadviseur Mike Flynn. Overigens, dat ging erover. Daar werd een heel verhaal opgebouwd dat via stemmachines van de firma Dominion. Uh, duizenden miljoenen stemmen misschien?

[00:15:38]

Ja, dat zal wel moeten inmiddels. Het verschil is ruim 6 miljoen geloof ik nu voor Trump. Euh, omgezet zouden zijn in die voor Biden, met allemaal bedachte algoritmes in. Enzovoort enzovoort. Een verhaal dat uiteindelijk uitkwam bij de in 2013 overleden dictator Hugo Chavez van Venezuela. Hoe kwamen we daar terecht? Bas Want ik wil hier toch.

[00:15:59]

Dat moet je mij echt niet vragen. Dat zou betekenen dat ik het onthouden moet hebben. Naja, via stemcomputers kwamen we inderdaad uit bij China en Venezuela. En ze noemde Hugo Chávez. Alsof die euh, nog leeft. Dat wat misschien ook zo is. Misschien heeft Hugo Chavez ook al voor Moby-Dick gestemd. Je weet het niet. Het was onnavolgbaar en er stonden drie advocaten samen te praten over de zaak die 10 Trump had. Ze hadden een hele hoge toon.

[00:16:27]

En inderdaad, hoe die Juliane begon. En van hem weten we dat ie de advocaat is van Donald Trump. Trump ook vertegenwoordigd in rechtszaken. En er was zijn vrouw Jenna Ellis, die op een nog hogere toon tegen de pers begon te zeggen dat dat het allemaal ploert waren die nooit de waarheid schreven en dat dit de waarheid was naar dat maakte niemand lekker. Maar dat tussen die twee in sprak zit niet Paul Advocaat uit Texas, die de zaak van Mike Flynn in een stroomversnelling heeft gebracht en die kwam met een enorm lange, letterlijk wereldomspannende samenzweringstheorie voor Trump.

[00:17:04]

En iedereen was verpletterd door de grootsheid ervan en door het gebrek aan enig bewijs daarvan. Ja, maar op zondag brachten Rudy Giuliani en zijn HLS, die daar in de ondertitel stond als Lyoko het viezer team Trump, een verklaring naar buiten waarin stond dat Citypower Paul eigenlijk er niet bij hoorde. Die was kennelijk gecrasht op hun feestje, want zij is advocaat in een uppie. Dat was eigenlijk de verklaring van Giuliani en Ellis. Zijn hoort niet bij Trump Legal Team.

[00:17:38]

En ze is geen advocaat voor de president. Ook niet voor Donald Trump als zeg maar als natuurlijke persoon als rechtspersoon.

[00:17:48]

Ja, volgens mij kwam die mededeling nadat mevrouw Powell na dat hele lange, ingewikkelde verhaal waar, waar? Zoals in iedere complottheorie greintje waarheid zitten. Want, want er is een firma geweest ooit, want ik heb één van die fic changes van dat verhaal heb ik wel door geworsteld. Euh, daar is een firma geweest. Ooit heel lang geleden. Inderdaad, in de tijd van Hugo Chavez, die software ontwikkelde die onder anderen bij de verkiezingen in Venezuela bij referendum over de positie van Chavez is gebruikt en door zijn vroegere samenwerkingsverbanden geweest tussen die firma en dat dominion.

[00:18:22]

Maar dat dit. Het speelt allemaal jaar geleden en er zijn al 80 andere fusies en veranderingen over overheen gegaan. Er is helemaal geen sprake meer van dat er nu nog steeds banden met met Venezuela zijn. Zo maar goed, zo werkt het natuurlijk altijd. Er is een heel klein korreltje van die Sahara aan leugens, wat dan wel waar is. Maar die mevrouw Paweł deden dit weekend nog een schepje bovenop. Ha ha, want die zei ja en in Georgia we waar je al zei ja, daar zijn de verkiezingen inmiddels goedgekeurd, onder andere door de Secretary of State, daar meteen ook door de gouverneur Brian Kemp.

[00:18:57]

Een voor zover wij tot nu toe wisten fervente Trump supporter. Maar die zou volgens mevrouw Powell ook omgekocht zijn door dat computerbedrijven om daar de stemmen te vervalsen. En dat was een beetje een druppeltje teveel, zelfs voor de emmer van Rudy.

[00:19:13]

Ze zou een biblical losschoot, aanspannen geloof ik tegen de staat Georgia. En wat dat misschien ook niet heeft geholpen is dat ze onderweg ruzie kreeg met n van de good guys voor Trump op Fox News. Ha, want je weet dat Trump en Fox News. Dat is geen huwelijk meer, maar een echtscheiding. Maar er zitten nog een paar mensen bij Fox, zoals Tucker Carlson en John Haïti, met wie Trump het nog altijd goed kan vinden met Tucker. Carlson had ruzie gekregen met Sidney Pál, die had gezegd van ja wat zij zegt.

[00:19:43]

Daar kan ik niet over berichten, want ze weigert ons ook bewijs te laten zien. En toen was hij weer boos op Carson en dat is nog echt iemand op Trump dansen compas. Uh z. Dus het feit dat ze ruzie kreeg met. Carlsen heeft misschien wel een even grote rol gespeeld als het feit dat ze Brian Kempe op de korrel nam. Ja, ik las in de Washington Post zondag. Die hadden een campagne medewerker van Trump aan de lijn gekregen die had gezegd.

[00:20:12]

SYDNEY Paul is zelfs voor onze president te gek. Nou, dan weet je het wel.

[00:20:17]

Nou ja, leider, dat zei mij verder geen commentaar op euh, op horen leveren.

[00:20:23]

Maar ja, wat betekent dit? Je zijn er al iets over de glans van de democratie? Maar wat betekent het verder voor waar Amerika staat bedoel? Wat je er verder ook van vindt. Maar het is een vertoning met zoveel idiote scènes en beweringen geworden inmiddels, dat zelfs als er echte verdenkingen van fraude waren, ze langzamerhand toch ook bezwijken onder de krankzinnigheid van het hele proces. Wat? Wat gebeurt er in de republikeinse partijen? Bas?

[00:20:50]

Volgens mij moet ik er drie dingen over zeggen. Je hebt de Republikeinse Partij. Je hebt Republikeinse kiezers, ja en je hebt de Amerikaanse democratie. En laten we bij het laatste even beginnen. Vergeet niet, Donald Trump is het Witte Huis ingekomen op brandstof van leugens en samenzweringstheorieën. Donald Trump is een nationale politieke figuur geworden door te beweren dat president Obama niet in de Verenigde Staten was geboren als jongetje Barack, maar buiten het land en dat hij dus een onwettige president was.

[00:21:23]

Hij heeft hem gedwongen zijn geboortecertificaat uit Hawaï te laten zien en zelfs toen hij dat had gezien, is hij nog altijd blijven beweren dat Obama geen wettige president was. En daarmee heeft hij een soort krediet opgebouwd bij een hysterisch deel van de Republikeinse kiezers. En dat deel heeft hij stelselmatig uitgebouwd. En als je naar peilingen kijkt dan gelooft geloof ik maar een derde van de Republikeinse kiezers. Dat jouw Biden inderdaad straks de wettige president is. Dus de cirkel is rond.

[00:21:54]

Donald Trump is er in geslaagd zijn voorganger en zijn opvolger in de ogen van zijn kiezers tot onwettig president te verklaren. Dat is dodelijk voor een democratie. Het is de kraakbeweging 1980. Jullie rechtsstaat is de onze niet.

[00:22:09]

Ja, want dat is bijna letterlijk als een nog heel even terug naar die rechtszaak in Pennsylvania. Want ik communiceer op Twitter ook wel eens met mensen die Trump door dik en dun steunen en die euh ja, als je ze daar dan op wijst dat het in Republikeinse rechter is die die uitspraak heeft gedaan. Maar niet alleen zomaar een Republikeinse rechter, maar ook nog lid van die Federal Society. Dus die club van hele conservatieve rechters. Dan zou je denken dat dat iemand is die zij ook vertrouwen.

[00:22:39]

Maar dan krijg je als antwoord van ja, maar dat onderscheid tussen Republikeinen en Democraten, dat geldt helemaal niet meer. Het gaat alleen nog maar over het establishment tegenover het volk. Dat is het onderscheid wat we moeten maken. Dus ook zo'n rechter en daarmee de hele rechtstaat wordt gewoon aan de kant gezet. Wordt niet meer vertrouwd.

[00:22:58]

Ja, maar dit is nogmaals. Trump is op wantrouwen in het Witte Huis gekomen. Het is alleen maar gepast dat ie daar gillend en schreeuwend uit gaat. En dat is een ramp voor de Amerikaanse samenleving. Want dat is natuurlijk toe, behalve al die conservatieve rechters die hij heeft benoemd. Dit is de lange erfenis van Donald Trump. Zolang hij leeft en zolang zijn twee zonen die precies hetzelfde zijn leven, zal er altijd iemand op deze trommel blijven slaan en zijn er altijd mensen die dat geloven.

[00:23:31]

Dus is de vraag wat wat gebeurt er ondertussen in die Republikeinse partij? Want het korte termijn argument om toch zo ver mogelijk nog mee te gaan met de president was van ja. Wij hebben zijn kiezers nodig daar in Georgia, waar nog twee senatoren dus moeten worden beslist op 5 januari waaruit zou blijken of de Democraten of de Republikeinen de meerderheid in de Senaat krijgen. Buitengewoon belangrijk, maar ik neem ook geluiden waar dat mensen denken ja, maar dit wordt zo krankzinnig dat het zelfs ook voor die Senaat reces wel eens negatief zou kunnen zijn.

[00:24:04]

Is dat sentiment aan het omslaan?

[00:24:07]

Ja, dat is zeker aan het omslaan is, zeg maar dan weer bij het establishment. Ja, ik heb geen peilingen gezien. Onder Republikeinse kiezers in Georgia. Misschien zijn die wel gehouden, maar ik heb ze niet gezien. Maar afgevaardigden euh. Senatoren, gouverneurs in de Republikeinse partij stappen over naar. Laten we mee ophouden jongens. Joe Biden heeft deze verkiezingen gewonnen. En ja, met name ik heb al zo'n 9 10 senatoren gezien. De laatste was Batoemi in Pennsylvania, die na de uitspraak van rechter Brian zei.

[00:24:41]

Nu ben ik er klaar mee. Trump heeft geen geloofwaardige rechtszaak meer die kan voeren. Laten we erkennen dat Jo Biden de president elect is. Zelfde geldt voor gouverneurs Mike de Wiene van Ohio. Dat is gewoon een door en door. Een Republikeinse Republikein zegt dat ook. Wat er steevast gebeurt. En nogmaals, dit is dus het wantrouwen dat Trump zaait. Hij tweet dan meteen pathology tussen twee streepjes. No friend of mine. Ja, weet je. Trump gaat die 88,8 miljoen Twitter volgers vallen en God weet hoeveel volgers die inmiddels op parler heeft.

[00:25:18]

Als een speerpunt slijpen om elke Republikein die niet loyaal is aan zijn zaak. En dat de zaak Trump is de persoon Trump die niet loyaal is aan hem aan het spit te rijgen. Dit is een president from hell geworden voor de Republikeinse partij, want er is geen partij meer in de ogen van Trump. Er is een beweging rond de leider Trump. Ja.

[00:25:42]

En wat moet die partij daarmee? Want stel dat de president nou ja. Laten we even vanuit gaan dat Joe Biden gewoon in januari ingezworen wordt als de 46ste president. Trump zou wat hij ook doet, of die nou zelf weer mee gaat doen in 2024, of die nou een eigen mediaorganisaties begint of niet. Of. Of dat zijn kinderen iets gaan doen. Maar hij zou een luid roepende stem blijven in het Amerikaanse politieke theater. Wat moet die partij daarmee?

[00:26:11]

Ja, dat moet echt de toekomst leren. De Marco Rubio is de. Mitt Romney is de Linskens. Mensen die tamelijk aan de rechterkant van de Republikeinse partij stonden, hebben afstand genomen van Donald Trump. In welk gebied komt die partij terecht? Want dit wordt het verhaal van de Republikeinse partij. Is er nog een conservatieve Republikeinse partij te maken? Buiten Donald Trumps beweging?

[00:26:37]

Dat zou een mogelijkheid zijn dat de partij gewoon splitst.

[00:26:40]

Bijvoorbeeld kijk, of de partij moet zich nu helemaal overgeven aan die inmiddels 71 of 72 miljoen kiezers die Donald Trump hebben gekozen. Of misschien zijn er intussen al 74 miljoen nooit zoveel mensen op een Republikeinse presidentskandidaat gestemd. Of ze moeten die mensen ervan overtuigen dat Donald Trump niet eeuwig en zaligmakend is. En dat wordt hartstikke moeilijk, want ze moeten in roeien tegen de stroom van ja, van hele krachtige media boodschappen van Donald Trump.

[00:27:09]

Nou ja, precies. En ik hoorde vorige week in een podcast ook een een zorgelijke analyse. Want het waren mensen die geen vrienden van Trump waren en ook niet van de Republikeinse partij die zei ja. Door nu al zo ver mee te gaan met de president. Door nu al dit proces wat het vertrouwen in de democratie zo ondermijnt, zo lang te volgen hebben de Republikeinen eigenlijk al voor een radicalisering van hun electoraat gezorgd. En je weet hoe dat gaat in primaries en voorverkiezingen zijn radicaler.

[00:27:39]

Kiezers in de meerderheid dus. Het kan alleen maar volgende keer tot nog radicalere kandidaten leiden. En ja, dan zou het zomaar kunnen dat dat er dan een presidentskandidaat opstaat. Een populist à la Trump alleen. En dat zijn hun woorden, niet de mijne. Minder dom. En dan is Amerika pas in de aap gelogeerd.

[00:27:59]

Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat zeg maar. De zegen van Donald Trump is dat ie te ongeorganiseerd is om zijn revolutie echt gestalte te geven. Dus he. En een plan voor een voor een belastingverlaging? Ja, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Als je genoeg stemmen hebt kun je dat gewoon doorvoeren. Uhm, zeggen dat je de ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem wil verplaatsen is ook niet zo moeilijk. Dat is gewoon een bevel. En dan komen de verhuizers maar iets ingewikkeld.

[00:28:30]

Als een gezondheidszorg plan heeft Donald Trump nooit van de grond gekregen. Waarom? Omdat die daar niet. Hij heeft daar de aarde niet voor hem. En zij zeggen inderdaad meestal Democraten ja, die zeggen ons. Als er een dictator komt die wel zo geduldig en zo geslepen is als Mitch McConnell ik noem, haalt hij de Republikeinse leider in de Senaat die eigenlijk ook radicalisering koers vaart. Alleen dan niet een populistische ala Trump, maar een conservatieve. Ja ja.

[00:29:00]

En het is samensmelting van die twee personen in een almachtige conservatief Suresh populist. Dat is inderdaad een nachtmerrie. De vraag is natuurlijk wel, zeg ik dan, ter geruststelling van die mensen of zo iemand de ooit zo populaire Trump kan worden. Ja, bedoelde de unieke constellatie van Donald Trump. Met wie is de brutaliteit? Het soort glamour? Piiw? Ja, dat. Dat kun je niet zomaar transplanteren naar na Mitt Romney, noem maar wat. Weet je dat het natuurlijk gezien dat is een gewone politicus waar kraak noch smaak aan zit.

[00:29:34]

Die kan er wel heel populistisch gaan proberen te doen, maar die mist dan de geloofwaardigheid van Donald Trump. Ja, en zeker zolang Trump leeft en zijn eigen commentaar op dit soort figuren gaat geven. Ja, en voor Show en for show championship. Dus ik weet het niet. Nee JP. We weten het ook nog niet. Dat gaat allemaal nog blijken. Terug naar nu, want Trump heeft zichzelf altijd neergezet als de president van de. De Amerikanen, de Amerikanen die zich niet gehoord voelen, de Amerikanen aan de onderkant van de sociale ladder, noem noem het allemaal maar op.

[00:30:05]

Ja, wat betekent dat op dit moment voor het land en voor die mensen? De Covic epidemie neemt ongekende vormen aan. Iedere dag wordt er weer een ander morbide record gebroken. Het team dat Biden daarvoor in elkaar heeft gezet, krijgt geen enkele medewerking van de zittende regering. President ging dit weekend golfen terwijl de wereldleiders over de pandemie vergaderden. Wat zijn de gevolgen op dit moment in het land en hoe wordt daarop gereageerd?

[00:30:31]

Nou, ik denk dat de mensen de gevolgen nog niet precies voelen. En ze hebben natuurlijk al maandenlang dankzij de radicalisering van de Amerikaanse politiek. Dan heb ik het niet over Donald Trump persee, maar over de Democraten en Republikeinen die gewoon maandenlang samen niet uit een pakket nieuwe steunmaatregelen komen. De Amerikanen zijn er al aan gewend geraakt dat ze van de politiek geen hulp te verwachten hebben en dat is in deze transitie fase. Laten we toch doen alsof dat zo is, heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Notion verantwoordelijk voor het loslaten van hulppakketten en gelden al in de uitvoering.

[00:31:12]

Die heeft gezegd dat doe ik niet meer. Ja, want hij wijst daarvoor naar regels. Namelijk Zal het congres niet zegt dat het geld moet worden uitgeven? Kan hij het niet doen, zegt ie. En dat betekent dat hij in feite alle nood steun aan het opschorten is. Ja ja, dat. Misschien is het nog geen ramp. Maar dan wordt het een ramp.

[00:31:31]

Nou ja, precies dat de steun voor kleine bedrijven voor precies die mensen waarvan Donald Trump altijd heeft gezegd. Ik ben er voor jullie.

[00:31:40]

Ja, een totale verschrikking. Kan dat worden en hebben? Het gaat over het niveau van de democratie van de Republikeinse partij. En nu zijn we dan bij het land. En het lijkt erop dat Trump niet z'n best doet om het land in zo goed mogelijke staat over te dragen aan zijn opvolger. En wat het motief daarvoor ook is, dat Trump dan gunstig afsteekt bij Joe Biden straks. Of dat ie gewoon Joe Biden zo snel mogelijk probeert te frustreren zodat hij in 2024 kan zeggen van jullie hadden toch veel beter onder mij mensen.

[00:32:14]

Een motief weten we niet, maar de uitwerking is verschrikkelijk namelijk. Trump is allerlei dingen aan doen in deze leem duxz periode waar beiden echt last van heeft. Ja, dat geldt dus op het gebied van dit steunpakket. Het geldt ook op het gebied van de buitenlandse relaties. Mike Pompeo gaat nu als met een soort fakkel in zijn hand door de wereld om de spanning met Iran zo hoog mogelijk te krijgen. Hij heeft in Israël op de illegale nederzettingen. Hij is op die grond gaan staan en heeft gezegd dit is allemaal Israel.

[00:32:47]

Ze zijn China zo hard mogelijk aan het opstoken. Dus Joe Biden erft een giftig pakket.

[00:32:54]

Ja, en in het Amerikaanse landschap? Niet in de laatste plaats het medialandschap. Zoals we dat al besproken hebben, is het maar zeer de vraag of de schuld daarvoor straks ook terecht komt in de ogen van de mensen bij degenen waren waar die schuld ligt. Maar goed, dat ook dat licht in de schoot van van de toekomst. Ik stel voor Bas dat we even wachten tot na 8 december, want dat is de volgende deadline. Ja, dan moeten alle staten hun verkiezingsproces helemaal afgerond hebben.

[00:33:22]

En dan? Dan weten we dus of er gewoon kiesmannen naar het kiescollege gaan en of daar een een president uit gaat komen.

[00:33:29]

Nee, dat zien we ook. Een waarschijnlijk volledig team van Joe Biden. Daar komt nu wat namen druppelen naar buiten die gaat benoemen. Tegen die tijd zal het een een heel kabinet zijn, dus hoe kunnen we daar ook over de echte president van de Verenigde Staten praten?

[00:33:43]

Ook spreken we mekaar over ruim twee weken weer. Dank je Baugé tot aan Kris.

[00:33:48]

Oei oei, als deze podcast naar meer smaakt. Probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar Parol Radio, waarin we de mooiste verhalen van deze zender voor je selecteren.