Transcribe your podcast
[00:00:01]

Dit is een podcast van NPO Radio 2. Kijk naar Evi Hanssen. Kom binnen, zit er koffie neer en ik zet er kookwekker. Lekker! Je weet hoe ze werkt. Helemaal kunt u mij nog eens in één zin uitleggen. Ja, we gaan. Jij stelt met 30 minuten lang vragen en ik antwoord ja. Heb je erover nagedacht? Ben met de auto. Ik ben met de auto en ik heb nu vier onderweg gevierde viere rausch geluisterd.

[00:00:26]

Kijk je nu anders dan maar niet? Nee, helemaal niet. Het lichaam ziet er niet tegenop.

[00:00:32]

Dit is de podcast van Ruud de Wild. De komende 30 minuten praat Ruud met Evi Hanssen. Als de wekker gaat, is het gesprek voorbij. Dit is 30 minuten rauw.

[00:00:44]

Evi is het Greta op Gretha, Greta, Greta, Roberta, Hans Helsen. Ja, het klinkt niet katholiek. Dat is heel katholiek België. Jij hebt dan Greta Robert omdat. In België gaven ze ze nu Isabell minder. Euh. Dat de namen van de P.T. Ooms en P.T. Tantes. Dus wij noemen dat peter en een meter in de dop, peter en meter van de Katholieke Katholieke Kerk voor als jouw ouders ooit sterven, zouden zij voor jou zorgen.

[00:01:13]

En mijn Peter heet Robert, dus die hebben ze dan vervrouwelijkt naar Roberta en mijn meter heet Greet Greta dus vandaar. De naam is dus eigenlijk juist heel katholiek.

[00:01:26]

En dan is het ook haar Ritman, Greta, Roberta.

[00:01:30]

Nee, ik vond vroeger de beide namen euh, afgrijselijk. Maar ik vind het nu wel grappig dat mensen dat gebruiken. Ben je dan niet verplicht dit weer door te geven aan jouw kinderen? Ik heb mijn kinderen ook alle twee drie namen gegeven ja.

[00:01:43]

Dus als er post komt kan de hele lange nee nee gebruikt die alleen maar voor 1 op een op paspoort of zo officieel zijn.

[00:01:51]

We gaan terug naar euh nou 19 80 1985. Waar? Waar? Waar ben ik als ik wou gericht doen op een meisjes kamer die helemaal roze is? Daar streefde ik naar. Ik was en ik. Ik groeide op tussen heel veel jongens. Ik had heel veel oudere broers, die oudere broers, twee stiefbroers en eigenlijk alles wat ik deed. Ik ging naar de lagere school waar het net gemengd was geworden. Dus ik zat eigenlijk in de jongensschool. Het eerste jaar dat gemengd werd.

[00:02:18]

Dus zaten de vier meisjes in de klas en 30 jongens.

[00:02:22]

Voelde een beetje als eerste lichting militaire dienst met vrouwen, terwijl. Ik begrijp wat je bedoelt. Wat het ook wel? Uhm dus maar. Maar euh. Ik zag er ook uit als een Jongert. Mijn mama vond het heel makkelijk dat men haar gewoon even kort was. Dat het dat van mijn broers. En ze kleedde mij ook als hoou en jongen, want ik droeg gewoon de kledij van mijn broers af. Maar onder dat jongetje zat natuurlijk een meisje dat heel graag een echt meisje wou zijn en dat danste en zong en playbackte op kinderen voor kinderen.

[00:02:54]

En dus vandaar dat ik dan vroeg of dat heel mijn kamer roze mocht zijn. Hoor ik je goed eten. Het enige meisje in tussen alle jongens. Ja ja. En ik hoor ook stiefbroers. Dus een patchwork gezin. Ja ja, eigenlijk wel ja. En wat harder was je vader en mijn vader.

[00:03:10]

Mijn ouders waren gescheiden en dus ik woonde bij mijn moeder en mijn stiefvader woonde ook bij ons en zijn zoons kwamen dan op straat. Modern toen. Ja, daar was de euh ja, modern.

[00:03:24]

Dat klinkt toch positief inkwartiering in me. Ik woon in een heel klein dorpje in Halle-Zoersel en ik was echt het tweede kind van school wiens ouders uit elkaar waren. En uhm, wat ook. Euh ja. Bijzonder was was dat mijn moeder en mijn stiefvader elkaar hadden leren kennen op de fuif. Zeg je dat zo in Nederland? Jef, waarin mijn oudste zoon met de kadetten kampioen voetbal speelde, gaat een stel kadetten kampioen VS. Mijn oudste zoon was keeper in de voetbal.

[00:03:53]

Mijn stiefvader was een soort van trainer en mijn ouders dus mijn. Ik zeg nu al het ouders omdat mijn ouders, mijn moeder en met stiefvader al zo lang samen zijn. Maar mijn moeder en mijn stiefvader hebben dus voor het eerst voor de eerste keer gekust. Euh. Op de fuif, terwijl eigenlijk hun wederhelften nog binnen zaten. En die kuster niet. Maar dat ze niet bij elkaar? Nee, maar het was wel het was. Ik werd daar wel op aangesproken door kinderen van mijn klas en buiten de deur Casa Nema.

[00:04:24]

Dus dat ik moest dat dan hoorde ik zo. Dan kwam een vriendinnetje vragen ja, en hoe zit het nu met de staf? Euh, want die is wel heel vaak bij jullie. Staf is mijn stiefvader. Maar die uitleg komt natuurlijk niet dat een kind van 9 jaar. Dat was omdat de mama had gevraagd. Kan je nu eens horen hoe het nu zit bij Evy thuis? En ook. Ik werd ook aangesproken. Euh. Als ik bijvoorbeeld een nieuwjaarsbrief schreef.

[00:04:45]

Dat is hetzelfde denk ik als jullie met Sinterklaas doen zo'n soort van briefje schrijven voor je familie enzo. Toen schreef ik hem Liefste papa. En toen vroeg de leraar mij is het papa Jan of papa Staf? Ja dan zegt oh ja, we hadden onhandig. De leraar? Nee. Ja, onhandig. Euh, dat was gewoon. Dat was Natan toen om te scheiden. Dus mijn mama en mijn stiefvader eist dat een oordeel op. Ja, zeker zeker?

[00:05:11]

Ja ja, maar mijn mama trok zich daar niet aan hoor. En Google dat vinden? Dat is buiten Antwerpen. Ja ja, de asje van Nederland via Breda naar België rijdt. Dan kom je Sint-Job-in't-Goor tegen. Dat weten de beste meneer allemaal. Ja, daar in de buurt ook. Is het groen is t verlaat. Het is bos bosrijk gebied. Ja, is dat als je terugdenkt aan je jeugd? Heb je dan een mooie jeugd of ook?

[00:05:36]

Nee, ik vind dat ik een hele mooie jeugd heb je onlangs. Als je nu nu zegt ja, maar dat is altijd euh. Waar de zender dus geen hobbels voor jou geweest. Jawel, heel veel hobbels, maar eigenlijk pas. Ik heb die gewoon genomen. Dat hoorde erbij. Want want je had broers. Ik heb broers. Dat was een enorme hobbel. Maar ze hebben zij jou gehard? Is dat?

[00:05:58]

Ja, beide hoor. Neem mijn broers hebben. Langs de ene kant hebben ze mij echt wel ja gehard. Uhm, het was hun hun hobby om mij te laten halen. En uhm, en mijn moeder, die kwam daar niet in tussen. Dus die zij gewoon als ik het lied had. Ja, die liet het, want zij zei ga dan weg voor zij willen jou laten halen. Snap je Dani? Ga dan gewoon weg. Ga naar je kamer.

[00:06:23]

Goeie opvoeding hoor. Uhm, maar het is mijn ouders waren gescheiden. Wat toen? Uhm echt toen echt ja nog zeldzaam was. Ik herinner mij ook dat euh. Op de radio enzo. Dan had het wel over gescheiden ouders. En dan was het altijd zo heel erg. Ik hoorde dan zul jij je kan bellen naar de Kindertelefoon of op het Jeugdjournaal. Ging het dan vooral hoe erg het wel niet was voor die kinderen van de gescheiden ouders? En daarom vond ik het ook erg.

[00:06:54]

Snap je? Dus eigenlijk moet als je dat allemaal niet gehoord had, je het een prima weekend mee kunnen leven? Ja ik. Ik weet dat ik vroeg van waar mama. Toen mijn moeder vertelde van ja u, mijn papa gaat eten kan er gewoon van. Maar wie gaat er dan? Mijn vader is omdat je dat dan hoorde enzo. Daar heb ik geen vaderfiguur meer. Ik heb een vaderfiguur nodig. Echt zo. En toen zei mijn mama heel rustig acht.

[00:07:19]

Je hebt dus drie broers. Je hebt Bart en Geert. Je hebt Staf. Je hebt je opa. En je hebt natuurlijk ook je papa. Je kan kiezen welke vader je hebt. Het is zo heel nuchter dat zij erop antwoorden. En toen dacht ik ja ja, maar het gaat hier niet meer ontbijten in de gaten die met me mee spelen. En toen zei mijn mama ontbijt op papa dan zo vaak mee. Nu speelt hij dan zo vaak met jou mee.

[00:07:42]

Wat gaat er andere? Kreeg ik écht naar mijn moeder van Ajax?

[00:07:46]

Het verschil zal niet zo groot. Is het goed gekomen met ze? Het is fantastisch. Mijn ouders, zijn staf en Arlette zijn nog altijd bij elkaar. Dus die zijn nu K5 36 jaar. Samen met mijn papa is het goed. Euh ja, ouders hebben contact. GMM. Mijn ouders hebben altijd contact blijven hebben met elkaar, hebben elkaar nooit echt iets verweten. Jawel jawel, zijn veel verwijten geweest, maar eigenlijk is het allemaal prima. Herbert bent van het harmonie modellen.

[00:08:11]

Heb je dat van mama? Nee. Heb je dat van van deze situatie afgehouden van mijn moeder? Mijn moeder is allesbepalend in mijn leven geweest. Haar manier van opvoeden, ons naar de wereld laten kijken heeft met me heel veel zelfvertrouwen en liefde op. Goed lief, maar snoeihard. Lief me hard. Ja, ja, ja, misschien wel. Ja ja, maar is ook liefde. Als je hard bent, wat is het ook liefde als je hart bent dan mogelijk pijn doen als je kind bent toch?

[00:08:40]

Ja ja, ik. Ik vond het wel moeilijk om als mijn moeder gewoon zo zei van ja, als ik naar mijn moeder liep en ik zeg maar mijn andere broers en mij weer gepest en zeggen dat en dat hen dat dan ze tsja, dan hoort van je moeder van. Ga dan weg. Dat is je wilde eigenlijk van ocharme knikken. Och stoute jongen, stoute broers, zo ben ik niet opgevoed. Maar dat heeft. Ik vind dat. Dat leert je wel je plan trekken in het leven op gevend.

[00:09:07]

Dan zie je dat je gelukt bent in de spiegel. Wanneer was was dat uw gelukt? Tussen broers? En als je zegt ik was als jongen gekleed in dro, droegen kleren en hun kleren af. Uhm, nagellak dan? Waren jullie rijk? Nee, nee, ook niet. Het was kleren van de oudste gingen naar de middelste naar de kleinste. En ja, het is zo dat mijn moeder zelfs zo lang de gewoonte heeft gehad om die drie jongens hetzelfde aan te kleden.

[00:09:34]

En toen kwam ik erbij toen ik ook net hetzelfde aan de van die Nouméa sponsen sponsen shirts. Zo van die stoffen van batt stof. Ach oh zo ja, dat toen in de jaren tachtig heel erg in was. Allemaal streepjes. En wij staan ook zo met vier op de klasfoto met vier dezelfde. Ik ook met kort haar, dus je ziet vier jongens. Dus nee, we waren zeker niet rijk en alleen bedoeld is op geen moment contanten. Dus is in de spiegel kijkt.

[00:09:59]

Zeg nou, ik ben best prima. Lukt dat is pas gekomen dat ik een vrouw werd, dat ik een meisje werd. Uhm, in het tweede of derde middelbaar. Vanaf het eerste middelbaar ben ik ook echt weggetrokken uit Halle-Zoersel zelf. Toen ging ik een kunstrichting doen. In Antwerpen moest ik elke ochtend een uur op de bus zitten, om kwart voor zeven. Maar dat wou ik ook. Dat was mijn weg dus. En daar ben ik wel opengebloeid in Antwerpen.

[00:10:24]

En toen heb ik eerst mijn haar gekleurd en dan mijn haar laten groeien.

[00:10:28]

Afzender en nu niet meer mijn eigen weg vinden was niet zo afzetten, want ik mocht alle stage. Dus was was mijn man mijn eigen weg vinden. Weg van het. Ja, toch wel bekrompen Halle-Zoersel. Alle liefde voor Halle-Zoersel, maar het was gewoon wel een dorp zonder verkeerslichten. Maar hier was al vóór hier. Hiervoor heb je zestiende. Als je al bij Samson en Gert.

[00:10:49]

Och ja maar dus ik ben nu nog bezig in mijn Milwaukee. Ja, zwart. Hoe oud winnaar mijn middelbare school tussen 11 en 18? Nee, maar waar zijn we nu? Als je 13 dagen? Ja daar. En dan? Dan dan. Dan startte Samson en Gert en kom je dra. Kom je iemand tegen of ik dik kunst school dus in de middelbare school. Dus wij kregen ook toneel en algemene vakken, maar ook toneel, muziek, dans en er was een auditie voor de allereerste kerstshow.

[00:11:18]

Zie Samson en Gert deden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen naast het station naast de Zoo en euh. Toen ben ik auditie gaan doen. En toen was ik zat ik in het achtergrondkoor voor vier jaar. En toen vroeg Gert mij van Willy, die een rolletje speelde in Samson en Gert. Toen ik vijftien was heb ik dat Queenie 15 afleveringen ofzo gedaan. En toen was ik een puber en toen vond ik dat maar stom Samson, Samson en Gert. Dus dan ben ik daarmee gestopt en heb ik mijn middelbare school afgemaakt.

[00:11:47]

Op mijn 18 17 18 ben ik een concert. Ben ik twee jaar jazztrio gaan studeren en ben ik 3 jaar jazz conservatorium gaan studeren.

[00:11:55]

Alle kanten van Samson, van Samson en Gert naar kandidatuur. Ja, jazzmuziek aan het conservatorium. Het zijn twee uitersten. Nee, schiet de singer nha.

[00:12:06]

Dus muziekjes op een podium staan is zoals Gert en zware jaarstukken R.A.F. Ja, dat is ook zo. Maar het was ook zo in die tijd dat ik dat ik zo zou zingen. Dat stond alvast op mijn vierjaarlijks. Ja, ik had niemand nineties luchtballons gehoord op de radio. Ik zeg maar, maar ik wil zangeres worden. En mijn mama? Die keek naar mij. Ik weet dan nog hoe en ze was aan het strijken en ze keek naar me.

[00:12:30]

En die zei ok. Evides goed, dan word jij maar zangeres. En ik weet niet waar ik dacht oh oh ok. Dus was ook die plaat die alles veranderde. Ja wat hoorde je wat en wat voelde je daarbij wel Austin? Die kan je niet zingen. Euh, een beetje rock. Euh. Een vrouw? Een vrouw die eigenlijk haar mannetje staat. Misschien hoorde ik dat wel, want de clip heb ik pas veel later. Cher was een hele vroege feminist.

[00:12:55]

OEH nee, ik vind mij pas heel laat heb ontwikkeld als feminist. Eigenlijk pas de afgelopen twee jaar, omdat ik daarvoor. Ik ben zo opgegroeid tussen mannen dat ik het nooit heb doorgehakt. Het verschil tussen man en vrouw. Juist nooit heb je zo graag alleen maar goed. Ja, ja en nee. Uhm. Ik weet het niet. Jammer. Ik ja. Het is pas mij de laatste jaren opgevallen dat er wel degelijk een heel groot verschil is, ook in de manier van denken van generaties lang.

[00:13:28]

Maar ik sta, ik zat dus de jongens, dus ik ik, ik. Ik wist ook. Ik ben ook nooit onder de indruk geweest van mannen. Dat helpt. Ik ben nooit bang geweest van mannen. Ik heb ook nooit. Als mannen mannen een foute opmerking maakte, heb ik daar nooit persoonlijk genomen. Maar het heeft mij. Ja of. Ik dacht eerst onnozelaar. Maar dat stelde ik, stelde mijn vrouw Lida. Wat bedoel je aan de seksistische grapjes?

[00:13:50]

Dat kwam voor mij niet binnen omdat ik ja, ik was gewend wel, maar da's als goede. Ja, ik moest mee. Jij kunt ook als een jongen denken. Ik denk dat ik vooral als een jongen denk. En zo ben opgevoed ook. Ja, dat kan niet anders hé. Ik heb alleen maar voorbeelden. Ik heb echt alleen maar tot mijn twaalf jaar alleen maar mannelijke voorbeelden. Heb je ook een familie gevolgd? Nee, nee, want mama, wij waren ook met mijn één van mijn broers was wel een vechter.

[00:14:17]

Maar die waren wel berucht, maar gewoon die straalde dat vanzelf uit in Dorp. Nee. Nee, ik was geen vechter. Nu was het niet nodig. Nee, ik werd beschermd door mijn broers. Ook wel uhm. Ik herinner mij dat ik bijvoorbeeld dan naar een fuif ook weer was gegaan. Ik was vijftien en ik had met de jongen gezoend. En natuurlijk zit in de familie ook gehoord dat hij op een fuif vlak en die fietsten mij naar huis.

[00:14:43]

En we stopten voor mijn huis en de jongen keek, dus die keek naar mij en die zei Word jij hier ik? Zo ja of nee, gij zijt die zus van Haanse en zo ja Annie, sorry. Deze kan ik niet maken en fietste door. Dus die was onder de indruk van mijn broers en die dacht ik graag bang. Ja, die was bang. Hier ga ik niet. Was het ook terecht? Waarschijnlijk wel, ja. En dan ga je op geen moment weg thuis.

[00:15:10]

Euh, ga je weg naar Antwerpen om het achter je te laten? Er was geen andere mogelijkheid omdat ik al zo jong wist dat ik wou zingen en dansen wou doen. En daar moest in Antwerpen. En dat was ook wel bijzonder, want ik was ook echt wel de enige of die die naar Antwerpen naar school ging. De anderen kozen toch wel scholen dichter in de buurt. Mijn leraar in euh, in de laatste jaren na de lagere school. Die heeft ook echt gezegd van waarom ga je dat doen?

[00:15:39]

Waarom zoveel weeg en. Maar ik wou alleen maar zingen, dansen, toneelspelen, dat veel langer.

[00:15:44]

Het uiterlijk vertoon voor jezelf. Of euh, de Charmaine. Je geluid. Toen, nu, nu. Ik denk dat het beide samenhangt, want ik denk wel dat ik het geluk heb gehad dat mijn uiterlijk ontzettend goed meeviel. Euh, waar? Doordat ik veel kansen heb gekregen en ik denk dat ik ontzettend veel doorzettingsvermogen had. Ik had een duidelijk plan voor ogen. Ik ging wereldberoemd worden, ik ging zingen in Dans ik je op een podium staan, ging mensen verbinden.

[00:16:17]

En dat aan mij ook wel een beetje talent gepaard. Heb je daar ooit ooit in in de war gebracht dat je zo veel heren moest dienen, zoals dat heet Sofim? Je was Luc of de heer Jos Samson en Gert Konservatorium op de planken? Nee, maar Ruud, jij doet daar nu wel wat aan zo verschillend is. Maar dat is één. Dat is de enige wat daar allemaal andere prikkels die allemaal iets anders van je verlangen. Ja, maar voor mij was dat gewoon het pad.

[00:16:44]

Ik bedoel oerdomme wij. Het hoorde er allemaal bij. Ja ja, ik heb één frank groepen gezongen. Ik heb jazz gestudeerd. Ik heb rocks rock gedaan. Ik heb. Ik ben gek van Kinderen voor kinderen. De eerste acht platen. Euh, maar voor mij was het gewoon zo. Ik heb nu net in een musical meegespeeld. Euh, nog steeds. Voor mij was het gewoon een een. Ja doe waar ik zin in had. Maar dat mijn pad waar mijn pad lag.

[00:17:08]

2005 trouwde hij met Fred. Ja ja, Fred Di Bono Italiaan. Ja ja. Half Siciliaan, half Italiaan zonder druk en rags morgens een paardenkop in mijn bed. En toen dacht ik o jee. Ik zal maar trouwen. Uhm, die je. Je krijgt twee, twee kinderen met hem. Waarom getrouwd ik? Als ik het zo hoor van ik heb alles zelf dan 90. Trouwen hoort al helemaal niet bij jou. Dat was ook wel rock 'n roll.

[00:17:36]

In die periode trouwde niemand van mijn vrienden. Toch een beetje tegendraads? Jaja. Dus ik vond. Ik vond dat tof om dan wel te trouwen? Ja, maar ik heb altijd graag willen trouwen. Ik ben nu opnieuw verloofd, dus wel dat trouwen dat is. Ik denk dat dat misschien misschien nog het adat uit de tijd stamt dat ik zo echt een jongetje was, maar eigenlijk een prinsesje wou zijn en dat ik op mijn eigen kamer dan prinsesjes speelde.

[00:17:58]

En wordt Fred nu nog uitkijken voor je broers? Fred de ex Neuner? Nee, nee. In de Oele doel gaat het nu dan? Euh. Jullie delen. Wij hebben co-ouderschap en zijn ondertussen al lang gescheiden. Dit jaar zal het tien jaar zijn, zoals kort en krachtig. Het huwelijk. Euh ja. Maar dingen bij elkaar op 9 jaar kende. Dus ja, we hebben er spijt van als je terugkijkt. Nee, nee, absoluut niet.

[00:18:24]

Ik wist niet beter. Hij wist niet beter. Wij wisten niet beter van een tof plan. Zijn fantastische kinderen laat gekomen. Uhm, maar het heeft wel de relatie op zee. Of tenminste hoe ik in de relatie stond heeft wel een merk ik nu helemaal terugkijkend. En dat is altijd dat dat wel een enorme invloed heeft gehad op mijn leven. Hoe ben je met mannen? Leuk, maar blijkbaar ben je gezellig of ben jij liefdevol of gewoon in een relatie?

[00:18:54]

Of vind al je meer algemeen BMW afstandelijk? Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, ik voel mij overal op mijn gemak, maar leggen makkelijk contacten. Ja, ook spelen we weer door je broers. Gewoon gezellig aan de bar. Ja ook. Uhm Nusa. Lang geleden natuurlijk. Gezellig aan de bar. Ik heb. Ik heb nooit. Ik denk nooit na over hoe ik overkom. Euh, op het moment zelf en ik.

[00:19:24]

Ik voel me er nooit echt. Ik ga ook makkelijk alleen uit eten of alleen op café. Allee. Vroeger en nu niet meer. Nu hoeft dat niet meer, maar kan nu zou je alleen kunnen.

[00:19:34]

We ben je ook alleen maar. Het is heel gezellig. Nee, het nu is gewoon Corona, dus precies. Maar nee, nee, ikke ikke.

[00:19:42]

Dus je komt er altijd wel iemand tegen jou of ik. Ik begin ook mee iedereen gewoon te praten. Maar dat doe ik nu ook echt op straat als ik ga wandelen. Zelfs achter de mondkapje, dan knik ik altijd tegen iedereen. Vriendelijke verzoek. Hallo, of ik geef iemand een compliment. Dan moeten mensen waarmee. Wat is dat sinds Korona? Of doe je dat altijd al altijd op die dag?

[00:19:59]

Vroeger al? Maar nu nog veel meer rondom, omdat ik daar zin in heb? Nee, dat zal. Ik neem er wa warmden. Is het een soort? Wil je iets uitdragen, via de wereld verbeterd of in een in zichzelf gekeerd?

[00:20:12]

Ik ben zelf nog positiever geworden de laatste jaren dan ik al was. En euh, ik denk dat ik dus zo'n cliché Herma. Maar ik, ik sta echt op. Ik ben nu 42 en ik ben echt naar mezelf toe gegroeid. De afgelopen vier jaar. En daarbij hoort is dat ik altijd dat ik heel vriendelijk ben en dat ik graag positiviteit uitstralen. Is het waar we na de scheiding ook een beetje hobbelig geweest?

[00:20:35]

Nou? Ja ja. Verander in mijn boek. Nee ook. Maar ja, ja, ik. Uhm, ik heb wel een hobbelig parcours afgelegd. Ja, zeker in de liefde. Ik was echt niet meer gelukkig, maar niet meer gelukkig te krijgen. Ik had. Ik was niet ik, want dat is ook vaak. Mensen denken dan dat je, als je niet meer goed in je vel zit, dat je je acht jaar aan een stuk op de bank ligt.

[00:21:04]

En en. Maar dat was niet in mijn geval. Ik heb fantastische momenten beleefd in dit fantastische reizen. Je maakt en professionele met vrienden en feestjes, alles erop en eraan. Maar mijn hart was koud. Mijn hart was leeg. En dan dat. Dat maakte mij soms wel wanhopig. Was het koud? Is dat een synoniem voor bitter sloot? Nee, niet bitter als je boos kauwt. Leeg? Nee, nee. Ik was verdrietig. Ik was verdrietig, kwam intriest en verdrietig omdat je iets mist of iemand mist.

[00:21:37]

Ja, omdat ik iets of iemand miste, maar je wist niet goed wat. Maar het is niet waar. En en euh. Wanneer wist jij? Euh, dit komt wel weer goed. In een heel moeilijke ja, er kon toch op een gegeven moment weer een stukje zon aan de horizon herhaalbaar dat. Dat is het juist. Bij mij was er altijd wel eens een een dag dat het super mooi weer was. Uhm of periodes? Uhm. Maar dat basis contente mens gewonnen.

[00:22:11]

Basis. Ik ben oké. Daar was hij echt heel lang niet. Was ook moeilijk om iemand tegen te komen omdat je natuurlijk ontzettend bekend bent in België, maar dat vind ik dus niet. Niet als je bekend bent of de Finnen. Moeilijk? Nee beiden, want ik ben bekend, maar datzelfde alsof. Euh ja. O ja, als mens. Ik hoor vaak van bekende mensen ja. Ik weet niet of het die persoon bij me is omdat ik bekend ben of omdat ik ben wie ik ben.

[00:22:39]

Maar ik ben wie ik ben en ik ben ook bekend. Dus ik zou het heel moeilijk vinden als een persoon bij mij is en dat stukje van je bent bekend niet leuk zou vinden. En euh, ik denk dat die personage gewoon bij mij is omdat ik bekend ben. Ja, dan moet ie dan de anderen stuk d'r ook nog bijnemen van Evy. Ik u nu mijn huidige verloofde. Ga ik effe over stoefen over opscheppen. Maar da's de beste artdirector van de Benelux.

[00:23:05]

Dat is ook zo. Die ontwerpt filmsets, zet die heeft een Gouden Kalf gewonnen. T Is dus echt een goeie. Heb je het nu waarschijnlijk de blozen dat dit hoort? Maar ik vind dat ook wel fijn. Ben ik bij hem met hem omdat hij dat is? Nee, natuurlijk niet, maar kan toch? Nee, maar dit mag ik. Ik vind dat wel aantrekkelijk. Ik vind dat leuk, maar het was een pré. Ik vind het een pré dat honden gewoon een persoonlijkheid een mooie bijkomstigheid.

[00:23:33]

Nee T'Hooft, O nee hoor, gewoon. Ik zie het gewoon als een geheel. Ja Kurt, Kurt, Kurt, Kurt, Kurt Loyens, Kurt Loyens. En dat is dan ineens jouw grote liefde. En het blijft ie ook. En dan ga je meer trouwen. Ja wat, ik ga hiermee verder. Wat ik wel mooi. Nee, dat vind ik heel mooi. Juist omdat uit zijn holle ik overal inmiddels wel je boek gelezen. Theia wordt.

[00:23:55]

Dan wil ik daar in in en zie je je, schrijft het boek. Uhm. Naar aanleiding van een hele moeilijke reis. En Tove. Of nu u over de Atlantische Oceaan. In één geval uitg. Uitg. Kleedde kut boot zeg maar. Ja maar uhm wat ik. Wat ik zo knap vind is dat je uhm. Jij gaat voor alle uitdagingen en is fondsenbeheerders. Ben jij heel bang? Waarom? Bang? Omdat je alles, alle angsten lijkt te willen overwinnen.

[00:24:29]

Ik heb niet zoveel angsten. Toch? Nee, nee, nee, nee, ik heb er wel eentje ontdekt. Ik heb. Ik heb. Ik heb een angst voor snelle auto's als ik in een auto zitten. Die rijdt te snel. Dat vind ik echt niet leuk. Ik heb ooit ook een auto ongeluk gehad toen ik zeven jaar was. Perfect, logisch en ik heb ook wel angst. Of is het gewoon reëel? Hoe bedoel je? Als hardrijder gebeurde het ongeluk dus dat de Quina niet zo leuk.

[00:24:55]

En toen heb ik ook gemerkt op die boot. S Nachts hing gingen wij een wel heel erg scheef. En euh ja en en ik had gevoel dat het schip niet onder controle was. En toen was ik bang. Maar eigenlijk ja, stemmen als ik in een auto zit en die nooit doodsangsten Neira. Daarvoor vertrouw ik dan te veel op het universum. Even terug kwam ook Kurt Uhm dan. Dan ben je met iemand is van alles vergeten. Ik denk dat dan pas eigenlijk het echte verwerken kan beginnen.

[00:25:27]

Is het lastig? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee nee. Alles vergeten niet. Maar uhm, wat ik wel meteen merkte is dat het hart vol zat en dat ik toen pas besefte wat ik voelde mij zo eenzaam. Dus ik merkte meteen het verschil toen ik hem leerde kennen. Was dat ook? Weg dat, dat eenzaam gevoel. En dus toen kon ik alles wat er gebeurd is in het verleden juist benaderen. Zonder verdriet, zonder drama.

[00:25:59]

Waarom ik zo hier op aanstuurt? De grote liefde, misschien wel de grootste voor je leven. Jij noemt jouw relatie simpel en stabiel. Ja, niet sexy.

[00:26:09]

Haya nee, dat is waar. Jaja, misschien na kerst vindt het ook niet zo simpel is het lijkt zo dom. En nee, dat is waar. Dat klopt ook wel.

[00:26:18]

Maar moet je niet andere twee woorden verzinnen dan? Euh ja, maar de het is ook mooi dat een een relatie in de basis simpel en stabiel is. Want dan echt als iets simpel en stabiel is. Man, dan heb je zoveel mogelijkheden om daar euh, slagroom op te doen en korreltjes en kaarsjes op te zetten en nog wat kersen tegenaan te smijten. Ik heb geleerd dat als je euh die stabiliteit en dat die simpelheid van die liefde niet hebt, dan kan je ook beginnen met slagroom en kan je aan een kasteel bouwen.

[00:26:50]

Maar dat fundamenten is, dan zakt dat toch weg. Dus ik vind het juist een hele goeie basis. Want als de Broese tramlijn in Antwerpen de beroemdste nummer degeen waar ik vaak heb opgezet, is tram 3 dezelfde. Stel je voor je loopt onder tram 3, want die rijdt nooit. Jawel jawel, maar. En je bent Eriemeer. Kom je dan van de buren, het achtuurjournaal of het half acht na? Of de 7s? Nou ja, ik ben je daar opening.

[00:27:20]

Ja, dat denk ik wel ja. En wat wil je dat ze over je zeggen? Uhm. Oh ja, ik heb daar niet veel over te willen, ik zal toch niet weten waarom? Wil je iets achterlaten?

[00:27:34]

Ik wil wel een steentje weerleggen. Ja, een heel klein steentje in de rivier. Een betere wereld begint bij jezelf en daar ben ik wel bewust mee bezig. Lachje Ja, ik ben diepgelovig. Ja, u had in het universum in het algemeen kracht van de natuur. Ja uhm. Maar in dat opzicht ben ik wel echte. Ben ik een overtuigend believer. In Pellé was dat voor mij een valse vanzelfsprekendheid. We maar. Bestaat er een God? Het Goddelijke?

[00:28:07]

Ja, ja, maar het goddelijke. Noem ik universum. De aarde. De natuur is een beetje gek om om om te zien hoe de hele aarde natuur, maan HCN zichzelf in stand houden en dat wij het gewoon als mens verpesten omdat wij de exoniem beginnen te roeren en en het kapotmaken. En dat wij dan denken van Uhm, wij horen daar niet bij ofzo. Dus. Dus dat vind ik een beetje gek. Dus in die zin geloof ik daarbij die Niek die dat die liefde van het universum God is liefde of het goddelijke is liefde.

[00:28:41]

Ja, ga je met de kerk op?

[00:28:44]

Uhm, neen, maar ik brand wel kaarsjes. Ja, dus dat is dat hetzelfde.

[00:28:49]

Of ik bedoel we hebben. Ik weet niet waar jij hier in Harrewijn bronnen elkaar sorteert, maar we hebben veel kapelletjes verstopt in Antwerpen. Daar kan je naartoe en daar kan je toevallig passeerde daar in de stad en dan steek je je hoofd binnen met zo'n klein kamertje met zo drie oude stoelen. En dan stop ik wel. En dan ga ik effe zitten rondkijken. Waar mediteren misschien nog bergen opzitten, zet je maar aan en aan alle goden en godinnen en Maria.

[00:29:17]

Vooral Maria Victor, van wie haar het hart, alle op deze wereld van mezelf. Ow ja, Rosseeuw snel? Dat antwoord omdat je, omdat je uiteindelijk de liefde voor jezelf nodig hebt om andere mensen graag te zien. En daar geloof ik echt echt. Wat niet wil zeggen dat ik voor mezelf zou kiezen. Altijd integendeel. Maar je kan niet uhm, heel erg van je kinderen houden. Als je niet van jezelf houdt. Ben je er vernederlandst Vlaming.

[00:29:53]

Je vindt ze wel ja of ik ben af of.

[00:29:59]

Nee, ik dat. Ik ben een Vlaming die misschien in het foute land is geboren, misschien wel kinnen. Ja, ik voel me hier heel erg op mijn gemak. Ik bloeide open. Ja ja, waar zou jij uiteindelijk oud oud kunnen worden of willen worden? Nederland of of België?

[00:30:16]

Als je moet kiezen a ja maar dan denk ik dat ik eerlijk eerder zo naar Capri neen in in Frankrijk ga.

[00:30:25]

Wat kritiek.

[00:30:26]

Dit was een podcast van Ruud de Wild, Vaccaro en CR-V. Wil je meer ruut volgen op Facebook, Twitter of Instagram?