Transcribe your podcast
[00:00:14]

Goeie gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Pieter Hoff, een ondernemer die een bedrijf heeft opgericht voor de strijd tegen klimaatverandering.

[00:00:28]

Ik denk dat iedereen die bezig is met innovatie moet een ongelofelijk doorzettingsvermogen hebben. Omdat innovatie gaat gepaard met tegenslag, gaat ook gepaard met verkeerde richting inslaan. Dus wie denkt dat een bepaalde richting een oplossing is en dan is het dat niet? Heb je ook meegemaakt? Iedereen maakt dat mee die met innovatie bezig is. En het kan er ook nog toe leiden dat jij denkt dat jij een hele goede oplossing hebt, maar dat uiteindelijk iemand anders een betere oplossing heeft.

[00:00:55]

Je hoeft niks aan het werk bent geweest, hoort er allemaal bij en en het gaat veel trager dan je denkt. Dus je moet als altijd persoon die innoveert heel erg optimistisch zijn. Maar de realist, die leert je wel uiteindelijk. Of nee, later dan ons. De situatie leert je wel om realistisch te zijn. Wat oplossingen duurde veel langer dan de mensen denken. Heel vaak sterven uitvinders ook arm. Nikola Tesla was misschien één van de grootste uitvinders, maar heeft er nooit een cent aan verdiend.

[00:01:24]

Anderen liepen met zijn ideeën weg, dus dat betekent je moet ook als innovator een stuk idealisme hebben, want die tegenslag kan je overkomen en die moet dan niet leiden tot een depressie. Ik kan me herinneren dat ik ooit een sportman zag die niet goud haalde en die euh, dat was op de Olympische Spelen enorm klaagde over het feit dat die vier jaar voor niks gewerkt had. En uiteindelijk werd hij in de eerste ronde ging hij eruit. Wally had gedroomd dat hij goud zou winnen.

[00:01:52]

En toen dacht ik bij mezelf ja, je moet ook niet genieten van dat goud, moet genieten van de reis en of dat goud wel of niet kon. Dat niet het plezier maken. En dat is met innovatie ook zo. Je moet genieten van de innovatie. Misschien lukt het, maar de kans is maar 1 op 10. Misschien dat het echt lukt. En euh. Maar als jij bij die 9 andere hoort, dan moet je toch genoten hebben van je reis?

[00:02:17]

Da's heel belangrijk.

[00:02:19]

Dus jouw idealisme voedt je doorzettingsvermogen? Absoluut.

[00:02:23]

Ja ja, je krijgt de kracht uit. Euh, ja dan hoop natuurlijk. En vervolgens uit het genieten. Ja. En dan zeggen ze je kan zelfs dikke genieten designhotel genieten van herinnering is. Maar het begint met hoop en hoe het eindigt weet je niet, maar je moet wel al van de hoop genieten. Dat. Een tijdje geleden kreeg ik van een lid van de correspondent, Jolanda Bos, een brief. Ze schreef.

[00:03:09]

Ik wil graag iemand voordragen voor een interview. Behalve hard voor de zaak heb ik daar verder geen belang bij. Ik volg het werk van Gooisch is al een paar jaar en het is zo relevant en mooi.

[00:03:19]

Het is zo slim en sociaal dat ik echt niet begrijp waarom niet de hele wereld meedoet aan het verspreiden van deze techniek. Tijdens de quarantaine liep ik veel buiten en ik voelde elke dag hoe belangrijk de natuur is voor ons. En nu zie ik alles verschrompelen door de droogte.

[00:03:34]

De wereld moet anders, kan anders. Dit is iets wat ik mooi vind en ik heb besloten om er aandacht voor te vragen op alle plekken waar ik een goed gevoel bij heb. Je moet toch iets dus aan jou de vraag wil je alsjeblieft een interview doen met Peterhof?

[00:03:50]

In de brief van Yolanda? Dank je wel. Kijk aan zo'n introductie moet je bijna wel gehoor geven. Dus heb ik deze week kennis gemaakt met Peterhof, eigenaar van Brosius, ondernemer, uitvinder, tot 2003 werkzaam in de bloembollen teelt. Hij verkocht toen zijn bedrijf om iets te kunnen doen aan de klimaatverandering. Hij heeft namelijk een doos ontwikkeld, een emmer. De grow box, waarmee je met heel weinig water bomen kunt planten in uitgedroogde gebieden.

[00:04:20]

Het zou de wereld kunnen veranderen.

[00:04:23]

Hij is inmiddels in meer dan veertig landen actief. We hebben afgesproken in een parkachtige tuin in Steenbergen, West-Brabant, die hij eigenhandig heeft aangelegd en waar hij zelf ook bomen plant. Een new age bestaan, zeg ik in jouw hobby.

[00:04:39]

Dit is een stuk land dat ongeveer vijftien jaar geleden vlak was en we tellen alleen nog maar Mays. Dat vond ik gewoon zonde van euh ja, van mijn tijd. In feite, want die verdient er niets aan en spuiten nog veel bestrijdingsmiddelen op om het onkruid vrij te houden. De gedachte ik ga hier een mooi park van maken en we hebben dus vijvers aangelegd in het veld, wat geaccidenteerd en vervolgens bomen geplant. En nu zit het gewoon heel erg leuk uit je eigen park heb je.

[00:05:11]

Als ik nou, het is eigenlijk meer een stuk. Je zou het meer kunnen zeggen, dit is gewoon iets wat ik aan de natuur wil teruggeven. Daarom is het ook dicht, mag niemand in en de loopt dat nooit iemand omdat? Ja, dat moet gewoon rust geven voor wat voor de natuur. We lopen hier herten, daar lopen hazen en die worden niet beschoten, want er is geen jachtvergunning verleend, dus dat vind ik mooi.

[00:05:35]

Dan laat je de natuur het werk doen. Ja, we doen ook eigenlijk bijna niet. Het enige wat we bestrijden zijn de akker, distel, brandnetels en bramen. Dus als je die laat gaan, dan wordt het, dan wordt het wat wilt. Maar voor de rest laten we alles gaan. Eigenlijk zeggen dieren houden het bij, want er zitten hier tientallen ganzen in. Die vreten het gras weg. Ja, da's gewoon leuk. Wat mooi. Ik zie jou als een als een bevlogen ondernemer, zodat een adequate omschrijving van Peterhof.

[00:06:08]

Ja, ik ben wel. Ik ben heel gemotiveerd. Ja, dat is gekomen omdat ik altijd grenadier wereldwijd heb gereisd.

[00:06:16]

En je zat in de bloembollen teelt.

[00:06:18]

Ja, ik was een veredelaars eigenlijk. En daardoor heb je nieuwe variëteiten. Dan kom je toch wel bij de wat betere BLOEME telers in de wereld die graag in de nieuwe markt zitten met nieuwe kleuren. Dus dan reisde ik daarnaartoe. En eigenlijk overal. Was toch wel de trend dat, want ze geven bloemen. Water met druppel bevloeiing. Dat zijn kleine slangetjes die druppeltjes afgeven aan de bloemen. En overal zakken de zakten de grondwaterstanden. Ik begon me daar zorgen over te maken en toen dacht ik.

[00:06:48]

Iemand zal dit probleem moeten oplossen. Je ziet het niet, maar dat gebeurt wel de jouwe. En wordt er verwacht dat in 2025 48 landen te maken hebben met waterschaarste tekort aan water. Dus het is echt een probleem waar we naar moeten kijken.

[00:07:03]

Jij zag het, zag dat door je werk. Zag je dat gebeuren? Ja, in de tuinders of de boeren. En die praten daar liever niet over, want dan verwachten ze maatregelen en daar houdt het niet van. Het is een soort van of het wards een soort van groot geheim, want nu is het wel bekend. Maar we hebben het nu over eind jaren negentig vorige eeuw en toen was het nog niet echt bekend. Maar ik begon me zorgen te maken.

[00:07:25]

Ik dacht ja, wij moeten de water efficiency verbeteren, want in de wereld wordt 73 procent van het water gebruikt door de reissector, dus die zal daar echt wat aan moeten doen. Er wordt vaak gedacht dat het de steden zijn die het water gebruiken of gebruiken, maar dat doen ze ook. Maar het is maar een kwart. Dus wij moeten een grote slag maken in de agrarische sector. En toen dacht ik weet je dat doen? Verkoop mijn bedrijf en ik ga eraan werken.

[00:07:51]

Is gewoon echt gedaan met het oogmerk. Je zal dat niet slight uitgesproken zijn denk ik. Toen je dat bedrijf verkocht. Nee, dat heb ik goed verkocht. Daarom kon ik dit financieren. Want we hebben meer dan tien jaar gewerkt met een negatieve cashflow. Omdat sinds die tijd sinds de verkoop van je vorige bedrijf toen je verkoopt dat meer, dan moet je. Je hebt wel kosten en je hebt nog geen inkomsten. Je verkoopt nog niet, want dat moest allemaal nog bedacht en ontwikkeld worden, zei je gaat eerst bedenken.

[00:08:18]

Dan ga je iets maken en dan ga je in het testen. En op een gegeven moment dan lijkt het te werken. Dus dan moet je naar die landen waar het voor bedoeld is. Die droge landen. Maar niemand in de wereld weet hoe kun je met Nederland of zijn minder waterplant? Je hebt ook geen publicaties over. Je moet het zelf zien, te zien, te ontdekken. En dat hebben we uiteindelijk het ontdekt. Maar wel met ontzettend veel fouten en verkeerde richting en overnieuw beginnen.

[00:08:45]

En ja, jij kan je goed.

[00:08:48]

Je hebt dus Donalds idee? Ja, dit wordt een bedrijf, dus daar zit ook het ondernemerschap in.

[00:08:54]

Ja, ik kijk. Punt is. Als het afhangt van donaties, dan ben je afhankelijk van wat andere mensen hebben gegeven. En dat kan ertoe leiden dat ik je ook zou moeten stap omdat mensen weer interesse krijgen in een ander soort donaties. Dus ik geloof wel dat als ze de wereld willen verbeteren, dan moet dat toch gebaseerd zijn op een gezond businessmodel? Dus ik ben. Ik ben absoluut primair ondernemer. Het moet winst genereren, maar secondaire ben ik ook een.

[00:09:21]

Ik kan wel zeggen een idealist omdat ik met dat wat we willen verkopen wel de wereld een stuk beter willen helpen maken.

[00:09:29]

Daarom zeg ik bevlogen ondernemer. En daar zit idealisme in en ondernemerschap. Op deze manier ben je in staat om dat met elkaar te combineren, terwijl je zou zeggen die dingen beiden in mekaar.

[00:09:40]

Ja, nou ja, ik denk ook dat als je met iets bezig bent wat wat de wereld vernietigt. Bijvoorbeeld de winning van kobalt, dan bijt het elkaar en. Maar als je dus als ondernemer of als mens heb je ook een keus om te zeggen ik wil me gewoon niet bezighouden met datgene wat slecht is voor de wereld. Gisteren las ik een heel interessant interview met iemand die vier jaar bij een tabaksbedrijf heeft gewerkt als ze in een heel hoge functie, maar die zich toch niet kon verenigen met dat wat die verkocht en daaruit de conclusie trok.

[00:10:13]

Ja, ik moet naar ander werk. Ik wil dit niet doen. En dat is denk ik wat ieder mens voor zichzelf moet afwegen. Is dat wat ik aan het doen ben? Is dat? Euh, ja? Komt dat overeen met mijn principes? En eindelijk moet ik je nog een stapje verder denken. Ik dacht bijvoorbeeld toen ik dit zag gebeuren in de jaren negentig van de vorige eeuw. Ik heb kinderen en die hebben kleinkinderen. Hoe moeten die levels al het water op is?

[00:10:35]

En dan? Ja dan? Dan trekken die conclusie. Die zat in een in de bloementeelt van AS veredelaars. Maar nu gaat het over bomen. Bomen planten in hete gebieden.

[00:11:20]

Wat vind je zo mooi aan bomen? Ja, ik vind de boom misschien wel de mooiste uitvinding van de schepping. Zou het misschien zo kunnen noemen omdat een boom in staat is om dat wat rots is uiteindelijk over een periode van duizenden jaren te maken tot vruchtbare grond. Dus het is eigenlijk. Je zou kunnen zeggen het gereedschap van God als je daarin gelooft, die een instrument bedacht heeft dat leeft, dat zich kan vermeerderen en dat iets wat ogenschijnlijk dood lijkt een steen kan maken tot er iets vruchtbaar is, daar waar wij voedsel kunnen produceren en mensen en dieren van kunnen leven.

[00:11:55]

Die boom. Ja, hij is in staat om het hardste graniet te breken met zonnecellen, diep te penetreren van de rots tot gruzelementen te maken en werd ik hier wel over duizenden jaren mee. Maar uiteindelijk zijn bladeren vallen op de grond. Daarin zit carbon, wat die uit de atmosfeer heeft getrokken. Het carbon dat verwordt tot humus dat trekdieren micro-organismen aan die ook nog weer eens aan de grond knabbelen en dat tot 1 tot vruchtbare grond maken. En uiteindelijk ligt dat een meter vruchtbare grond op graniet en bestaan er niet bij stil.

[00:12:30]

Maar iedereen is wel eens in de Alpen geweest. In de Alpen is het hardste steen van de wereld. Dat is gewoon niet, maar ze zijn allemaal bedekt. In ieder geval tot de boomgrens. Daar waar het te koud wordt, zijn ze bedekt met bomen en die groeien op dat graniet. Dus het is een wonderbaarlijke creatuur en zo heb ik het nog nooit nagekeken Pieter.

[00:12:49]

Nou, dus wij hebben. De laatste duizend jaar heeft de mensheid een paar miljard hectare bomen gekapt, eigenlijk vanuit de gedachte dat het een oneindige bron was. Nu komen we aan de weet omdat de schaal zo groot is dat we die bron zo aan het verkleinen zijn dat het schadelijk wordt voor ons klimaat. Denk aan wat er in de Amazone gebeurt. Dat nu komt er gelukkig een hele grote ontwikkeling tot stand van ja, we moeten weer beginnen bij te planten.

[00:13:16]

Alleen vaak is het zo dat die grond waar wij gekapt hebben, die hebben we gemaakt tot een woestijn. We hebben het verwoestijning. En dan blijkt dat het heel moeilijk is om die bomen te planten en dat ze heel kwaad. Wat ik bedacht en ontwikkeld heb een hele goedkope technologie om al die gronden die wij zelf vernietigd hebben weer overnieuw vruchtbaar te maken. Dus mijn doelstelling is niet om het midden van de Sahara over neer te planten. Dat is niet haalbaar en het is ook niet nuttig, maar eigenlijk veel meer.

[00:13:46]

Al die plekken in de wereld die door onszelf tot woestijnachtige gebieden zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de Sub-Sahara gebied, waardoor door overhaasting en op verkeerde landbouwmethodes door middel van verbranding van op planten verschraald is, geërodeerd is geraakt dan op een gegeven moment tot stof raakt vanwege de zon. En dan kun je zo ineens niet meer planten. En dat heeft natuurlijk met heel Noord-Afrika gedaan. De leeuwen van het Colosseum kwamen uit Noord-Afrika. Nu is dat een woestijn, maar dat was ooit een vruchtbaar gebied tot 500 kilometer die zo vaak mag je teruggaan.

[00:14:20]

T Is niet alleen maar dat we de laatste 50 jaar met olie vanwege de olie, dat we het allemaal tot woestijn hebben gemaakt.

[00:14:29]

Daar heeft het niet mee te maken. Wel gebeurt de schaal is nu natuurlijk veel groter, maar in de Bijbel staat dat Jordanië het land van melk en honing. Dat staat vol met leeuwen. Nu, als je naar Jordanië gaat, is het alsof je op de maan rijdt. Het was dus 2000 jaar geleden groen, maar wij hebben dat vernietigd en zo hebben we dat met heel West naar blij.

[00:14:49]

Maar hoe meer, maar hoe dan? Want, want de industrialisatie is pas van 200 jaar geleden.

[00:14:55]

Nou dat, dat denken wij. Maar wij hebben natuurlijk altijd al gekookt op hout, hout gebruikt om te bouwen. Toen zijn we begonnen om met de enorme hoeveelheid schepen van te maken en de armada van Spanje heeft heel Noord-Spanje ontbost. We hebben mijnbouw gedaan. Toen hebben we miljoenen kilometers treinrails aangelegd met hout. Hele steden tot 100 jaar geleden zijn altijd gebouwd van hout. Ze hebben elk hout altijd als onuitputtelijke bron gezien en gebruikt om er allerlei dingen mee te doen die vreselijk nuttig zijn.

[00:15:32]

Maar we hebben nooit nooit gepland. We hebben altijd gedacht, maar er is meer dan genoeg. Dus we kappen is ook voorstelbaar. Eigenlijk heel begrijpelijk als je omringd bent met gigantische wouden.

[00:15:44]

Ja, dat is ook dat klopt. Maar nu worden we plotseling geconfronteerd met het feit. Ja, we hebben het misschien toch wel op grote schaal gedaan. En kijk wat er nu met het klimaat gebeurt. Wat eigenlijk het instrument van de natuur om CO2 uit de lucht te halen. Dat is de boom. Wat doen wij op dit moment? Wij brengen de meer CO2 in dan goed is, maar het instrument om het eruit te halen. Dat zijn we aan het kappen.

[00:16:06]

Dus ja, je komt op twee manieren.

[00:16:08]

In een onevenwichtige situatie word je er niet eens soms met woede wakker s nachts als je als je als je dit door ziet. Dat we zo bezig zijn en het niet doorgaan. Kappen terwijl we nu weten. Je ligt in twee minuten uit. Geen speld tussen te krijgen en we gaan door. Ik denk dat woede niet. Dat is nooit een goede inspiratiebron. Zorgen wel, denk ik. Dus ik heb wel zorgen inderdaad. Maar ja, je kan op twee manieren je zorgen uiten.

[00:16:36]

Je kan enorm protesteren, wat ook goed is, wat niet verkeerd is. Maar uiteindelijk zul je toch ook daadkracht moeten hebben. Het houdt niet op met protesteren. Je moet dan voor jezelf het besluit nemen. Ik neem de stap om er wat aan te doen en niet die stap. Euh ja, die neem ik graag en dat vind ik goed. En ik zie dat duizenden mensen met mij, iedereen op zijn gebied betere batterijen. Windmolens met daarop zijn bezig om aan oplossingen te werken.

[00:17:02]

Dat is gewoon heel erg goed, want dat voel je ook dat je onderdeel bent van een grotere en ook globale beweging.

[00:17:10]

Er is absoluut een enorme beweging gaande van duizenden mensen. Gewoon heel erg positief is die er gewoon voor gaan zorgen dat eind van deze eeuw het klimaatprobleem opgelost is.

[00:17:22]

Dat is een geruststellende boodschap.

[00:17:25]

De mensheid heeft altijd al voor enorme uitdagingen gestaan. Echt niet alleen nu. Bedoel als ik denk aan de pandemie wat we nu dan een beetje meemaken in 1918, toen er 50 miljoen mensen dood gingen. Toen hebben die mensen ongetwijfeld ook gedacht hoe moet het ooit goed komen? Maar we hebben het goed gekregen. Polio was onoplosbaar in de jaren 50. Nu is polio vorige week officieel wereldwijd vrij verklaard. Dus alleen moet je niet denken dat je het eveneens vijf jaar doet.

[00:17:54]

Je mag best wel denken in termen van 50 of 100 jaar, maar dat het goed krijgen, daar heb ik geen twijfel aan.

[00:18:01]

Want de dat is een beetje off topic misschien al. Maar we staan hier in Steenbergen en ik reed onder een viaduct door. Maar op 1 stond Steenbergen aan zee. Nou, dat is een grap of niet, want ik weet niet hoe ver de zee hier ligt.

[00:18:18]

Maar we zitten dicht bij de Grevelingen 15 kilometer, hooguit 15 kilometer.

[00:18:23]

Je voelt er niet de zee. Nee, maar het is wel zo dat nu die zee natuurlijk afgedekt. Het gaat niet omhoog. Nog omlaag. De Grevelingen dan Oosterschelde wel. En euh. Maar als die omhoog en omlaag zal gaan en die komt nog een metertje hoger over 100 jaar, dan hebben wij hier een probleem. En dat is een probleem waar we waar we te kort stil bij staan, behalve dan diegenen die er wel mee bezig zijn. En dat is dat zijn gelukkig steeds meer.

[00:18:48]

Dit is. Dit is een zijspoor, want we hebben het eigenlijk over droogte. En jij hebt een methode ontwikkeld om om in droogte bomen te planten kom je zo op. Dit gaat eigenlijk. De grotere dreiging voor jou is niet de droogte, maar het stijgen van de zeespiegel.

[00:19:06]

Ja, ik denk dat de stijging van de temperatuur op aarde van 1 tot 2 graden. Daar kunnen we met veel adaptie misschien wel mee omgaan, maar het stijgen van het niveau van de zee, dat is iets waar we enorm veel problemen mee gaan krijgen omdat meer dan de helft van de mensheid aan zee woont. En dus eigenlijk is het zo dat het planten van bomen is indirect een oplossing voor het tegengaan van stijgende zeespiegel. Want als de mensheid nu de stap nemen om binnen 50 jaar 2 miljard hectare bomen te planten en dat kan, als we dat zouden willen, zou het met gemak kunnen.

[00:19:41]

Zelfs dan zouden we die stijging van de temperatuur van de atmosfeer kunnen tegengaan en zou de zeespiegel niet stijgen. Dus de boom kan een oplossing zijn voor de stijging van de wereldzeeën. Maar dan moeten we wel ingrijpen. En dat ziet ze als een hoop over woede of zorgen. Waar ik me dus zorgen over maken is dat de Europese Unie nu in tijd van 3 maanden Everquest 2 2 miljard euro apart legt voor het tegengaan van de pandemie. Maar om in 50 jaar 32 jaar een boom te planten kost maar 5 miljard.

[00:20:15]

Dat heb ik dan berekend en dat doen we niet en dat kan ik niet begrijpen. En er is een soort combinatie nodig in je hoofd. Althans als je plannen maakt van inzicht. Ook een soort gekte, want zo zul je wint. Ben jij ook, want je bent hier 30 jaar geleden misschien wel begonnen met een bedrijf te bouwen. En toen was je er al mee bezig. Met dat water komt misschien wel ja.

[00:20:46]

Ik denk dat als je leest dan en je in je wilt geloven wat je leest en gelooft niet in complotten. Mijn geloof gewoon in wetenschap. De wetenschap geeft al jaren aan het c niveau gaat stijgen. Dus wij zitten hier op de scheiding. Steenbergen in 1953 was de westkant van Steenbergen onder water en de oostkant was nou was droog vanwege de watersnoodramp.

[00:21:07]

Ja klopt en wij hebben ons bedrijf gebouwd aan de westkant en toen heb ik gewoon. Voor de zekerheid heb ik alle hallen heb ik tweeënhalve meter omhoog gezet omdat alles hier ooit weer. Zoiets zou gebeuren, dan blijven ons half droog. Dat is gewoon een kwestie van. Ik kan het niet begrijpen dat Gould en datacenters vier meter onder zeeniveau zetten. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik zou dat nooit doen, terwijl het wel jij hebt.

[00:21:32]

Een slimme methode bedacht op een eenvoudig betaal. Je grijpt vaak vijvers en met het zand uit die vijvers komt. Daar bouw je een soort bodem waar je je Jussieu Halle op hebt gezet.

[00:21:44]

Zo zou je ook denk ik met euh. Met dingen die je niet zou willen verliezen zou je moeten proberen om te gaan. Om toch na te denken wat zou er kunnen gebeuren en kan ik dat voorkomen? En het kost ook helemaal niks om tweeënhalf meter zand onder die hallen te gooien. Per kubieke meter heb ik over enkele tientjes werk, maar als ik dan heb over wilde ideeën. Dit is het, dit is praktisch. Daar heb je ook gewoon gedaan.

[00:22:04]

Nou, je zit goed mee, maar zo kun je ook over Nederland nadenken. Er is een hoog gedeelte van Nederland, een laag gedeelte van Nederland. Jij zegt je moet te zijn.

[00:22:14]

Ik heb vorig jaar een blog geschreven waarin ik heb gezegd als je nu nadenkt over wat er over honderd jaar kan gebeuren, zou je ook kunnen besluiten alles wat we nu nog bouwen. Vanaf vandaag bouwen op de Veluwe. Uiteindelijk is die natuur die daar staat is gemaakt in natuur en bomen door ons geplant. Wij zouden ook kunnen besluiten we gaan alle polders die 6 meter diep liggen, waar we op dit moment onze huizen gaan bouwen. Die zouden weer terug kunnen brengen tot natuur door het water in de drassige heid en de bomen komen.

[00:22:42]

Komt daar veel meer leven nog dan dat er nu in de Veluwe is? En in plaats van Nederland uit te breiden op plekken die 4 tot 6 meter onder zeeniveau liggen, wat toch een risico is? Zouden we ook kunnen gaan nadenken? Zouden we de uitbreiding van Nederland niet moeten doen aan de andere kant? Ja, ik denk dat je daar over zou moeten discussiëren op de mij, die dierbare Veluwe. Ja dat zijn maar goed alles.

[00:23:04]

Dat is dierbaar natuurlijk. Maar als we straks nog 2 of 3 miljoen mensen extra in West-Nederland hebben, wonen die halsoverkop moeten verhuizen eind van deze eeuw. Omdat het waterniveau te hoog komt is denk ik die ramp veel groter en veel ingrijpender en veel pijnlijker en veel meer kapitaal. Verlies kan leiden tot armoede, want dat je nu zou bescheiden besluiten wij gaan naar een proces waarbij we op een snelheid die wij kiezen gaan proberen ons land aan te passen aan dat wat er wellicht gaat gebeuren.

[00:23:31]

Over 100 jaar ga ik dit. Dit is ook schokkend hoor, vind ik. Als je dit doet snap je dat. Dat dit voor mij niet meteen. Oh ja, natuurlijk, dat gaan we doen is omdat dat alles op z'n kop zit.

[00:23:47]

Ik denk ook dat wordt heel erg moeilijk is voor iedereen. Voor ieder mens is denk ik iets voor te stellen wat niet voorstelbaar is. Deze pandemie had niemand zich eigenlijk meer kunnen voorstellen. Maar een goed voorbeeld is denk ik mijn opa van 1900 en tussen 1900 en 19 10 ging het best goed met Nederland. Ja, en het ging ook heel goed met de wereld. Ik denk niet dat zij zich hebben kunnen voorstellen dat in de 40 jaar daarop dat er 100 miljoen mensen dood zouden gaan.

[00:24:19]

Aan een oorlog konden ze zich 19:10 niet voorstellen. Dat is wel gebeurd. Ja, en ik denk dat mijn opa zich in 1945 niet kon voorstellen dat er 70 jaar vrede kon zijn. Ik kan me nog goed herinneren. Wij werkte vroeger vaak met opa O. De gesprekken die wij hadden daar was een enorm wantrouwen en een enorme voorzichtigheid voor de toekomst, omdat hij twee wereldoorlogen had meegemaakt. Dus ik denk dat je als mens mag je hier best dingen proberen voor te stellen die niet voorstelbaar zijn en daar toch proberen rekening mee te houden in je planning.

[00:24:53]

Wat was je open voor man? Is dat iemand van wie je veel geleerd heb?

[00:24:57]

Enorm veel. Ik denk als agrarisch kind, zeker vroeger en nu wordt dat heel anders. Maar vroeger was natuurlijk heel veel Antwerpen handwerk, dus ik heb het voorrecht genoten tot mijn drieëntwintigste eigenlijk bijna alle dagen met mijn opa en mijn vader te werken en ik op een boerderij op het land. En dan deed je heel veel handwerk. En natuurlijk was de hele dag gaan praten over allerlei dingen.

[00:25:20]

En dat beeld heb ik niet veel van boeren die aan het werk zijn. Dat zie ik als zwijgzame mensen. Nee, dat is niet nee. Dat is euh, nee. Ik kan me niet anders herinneren dan gezelligheid op het land waar ze wel hard werken. Maar je had er ook de spieren naar. En het was eigenlijk altijd aan het praten, altijd. De gesprekken waren intensief. De kopjes tijdens zoals wij dat noemen waren super gezellig, dus het gebrek aan machines was wel één van de Kerner, waardoor er heel veel gezelligheid was.

[00:25:53]

En ook delen van inzichten en verhalen en kennis en kennisoverdracht eigenlijk. Ik heb het natuurlijk meegemaakt de mechanisatie van de Nederlandse land en tuinbouw. Dat is in mijn generatie gebeurd. En als ik heel eerlijk ben, heeft hier niet toe geleid dat het leven leuker geworden is. Want dat leidde ertoe dat we enorm veel machines kregen na rellen waarbij je alleen op je trekker zat de hele dag dat de communicatie tussen mensen mensen vertrok. En uiteindelijk de specialisatie leidde ertoe dat grote groepen mensen inhuren via uitzendbureaus die dan wel voor jou werken, maar waar je een nauwe band mee had.

[00:26:30]

Dus ik vind dat de. We zijn wel veel efficiënter gaan werken, maar ik zet wel vraagtekens bij de gezelligheid die we hadden. Als je dat vergelijkt met in de jaren vijftig zestig, toen al het werk nog wel eens handwerk was en het zwaar lijkt als je nu bekijkt, maar waar wij als mens omdat je veel meer ontwikkeling van spieren had gehad, daar nul moeite mee had. Ze zijn ook achteruit gegaan.

[00:26:54]

Ik weet hoe het programma eruit. Dit terwijl jij denkt zo in de toekomst. Jij bent om de toekomst over honderd jaar te heersen.

[00:27:01]

Ik weet niet of het woord achteruitgang moet noemen, maar we hebben nu bijvoorbeeld de hele discussie over thuiswerken en dat het heel efficiënt is. En dat grote bedrijven nu over denken om hun kantoren te sluiten. Want iedereen kan lekker thuis zitten. Maar ik heb bijvoorbeeld de keuze gemaakt dat wij de test niet gaan doen. Ons personeel krijgt wel de keuze om thuis te werken, maar ik weet dat ons hele team op kantoor wil werken, want wij willen bij elkaar zitten omdat wij dat leuk vinden.

[00:27:26]

We vinden dat gezellig samen.

[00:27:28]

Leuk is dat voldoende is. Het levert ook iets op, denk ik. Als ik jou hoor. Zeker, het is het geeft wij als ziekteverzuim bij ons is nul omdat mensen juist graag naar de zaak gaan, omdat mensen in het werk heel erg aangenaam vinden. Ik heb ook veel meer uitwisseling van ideeën met elkaar, dus ik vraag me nog af of de hele trend die nu zogenaamd aan het komen is. We gaan allemaal thuiswerken of het uiteindelijk op langere termijn houdbaar blijkt te zijn, of het geestelijk gezond is.

[00:27:53]

De tijd zal het moeten leren, maar die moet niet altijd gelijk denken dat alles vooruitgang is. Het mag ook best wel kritisch kijken naar is dit wat wij zoeken als mens? Ja, nog meer efficiency hele dagen alleen zit die hele leven boven op je zolderkamer of is werken meer dan alleen maar geld verdienen voor de zaak? Is het ook zo dat doordat je bij elkaar zit, jouw kwaliteit van leven beter is en als je erbij stilstaat dat eindelijk van je hele leven je 40 jaren werkend doorbrengt.

[00:28:22]

Moeten we dan ook niet de vraag stellen van wil je dan 40 jaar alleen nog maar alleen bezig zijn? Is dat nou wat we zoeken? Of moeten we ook kijken naar naast het werken? En moeten er ook andere dingen die de kwaliteit van ons leven geven? Ik zou eigenlijk iets zes later zijn op dit moment bezig met ontwikkeling te doen en ontwikkelen natuurlijk, en één van de zorgen die die je ook waar je ook veel over leest is dat wij natuurlijk heel veel water vervuilen.

[00:29:23]

Er zijn op dit moment twee miljard mensen op aarde die alle dagen met feces vervuild water moeten drinken. Ontlasting omdat er gewoon geen licht en geen water netwerker wordt niet gefilterd en bijvoorbeeld. In Bangladesh zijn grote delen van het land waar het water vervuild is met arsenicum. Daar zijn de meeste rivieren in de wereld zijn verschrikkelijk vies geworden. Dus dat betekent dat ook het water dat gebruikt wordt of verbruikt wordt voor het telen, nadat op veel plekken steeds viezer is, wat je ook hebt.

[00:30:00]

Dat is dat er op veel plaatsen in de wereld verzilting plaatsvindt als het water wordt brac. Dat komt weer omdat er te veel water door voor de irrigatie uit de grond wordt gepompt, waardoor het grondwaterpeil daalt en dus de zee die zout is, onder het land kan penetreren en dus de putten brak. Dat betekent dat mensen moeten stoppen met regenen omdat het water niet meer geschikt is. Omdat ik dacht dat er dat wereldwijd zien. Wij verkopen nu naar 43 landen.

[00:30:30]

Hebben wij gedacht. Kunnen we daar geen oplossing voor bedenken, zodat je in onze intelligente emmer niet schoonmaken doet wat nu moet met de twee modellen die we hebben, maar dat je daar vervuild water in kan stoppen zodat dat water door die intelligente emmer niet alleen wordt gegeven aan de plant, maar voordat dat wordt gegeven aan de plant die het ook schoonmaakt.

[00:30:54]

Wacht eventjes. OK, we komen hier bij een experiment. Het is in alle eenvoud ontroerend. Op 2 4 zwarte kaartjes staat wat je dan noemt een emmer. Maar er moet wel iets over uitgelegd worden. Wacht even. We hebben het eigenlijk al de hele tijd over, maar je hebt het nog niet uitgelegd die die innovatie van jullie van is. Peterhof gaat over met een minimum aan water in snikhete gebieden. Toch iets kunnen beplanten? Dat is een revolutionair idee.

[00:31:28]

Hoe werkt dat precies? We hebben elk een emmer bedacht in de vorm van een donut in het midden van de donut. Plankje dan een boom in een productieve boom fruitboom. En die boom, die moet eigenlijk in één jaar 3 meter diep komen op 3 meter diepte. Bijna op de hele wereld zit voldoende vocht voor een boom om te groeien. Kenmerk van droge, hete gebieden die geërodeerd zijn, is dat de eerste 3 meter verstopt is tot stof overgegaan, waardoor die boom daar niet meer doorheen kan komen.

[00:31:59]

En dat ook wat onze intelligente emmer helpt over te komen. De boom die krijgt van die emmer net voldoende water dat ie niet meer doodgaat. Daardoor heeft hij de tijd en de kracht om zijn wortels 3 meter diep te brengen. En dan dat vocht te zoeken hoe hij die boom dat dat hetzelfde als wanneer een kind geboren wordt. Is zit 9 maanden in het vruchtwater. Maar de eerste seconden dat ie buiten is weet dat ie moet ademen. En zo weet een boom.

[00:32:24]

Ik moet 3 meter diep komen als hij te veel water geeft. Dan ga je die wortel van de boom naar de waterbron en dat krijgen dus met druppel bevloeiing. Dus wij geven eigenlijk te kort water zodat die moet zoeken, maar net voldoende dat ie niet dood gaat. Hoe kom je daar nou achter? Ja, veel trial is het proces van proberen en fouten maken en uiteindelijk ontdekken van hoe het eigenlijk werkt.

[00:32:48]

Maar dat is dit betekent dus dat het een heel simpel instrument is. Per boom heb je een emmer, een bak, een emmer die ongeveer zijn, maar met de truck met productie transport. Winst voor de distributeur uiteindelijk ongeveer 10 euro kost en meer kun je 10 jaar hergebruiken. Die is gemaakt van plastic. En dat betekent dat elk je voor 1 euro aan kosten zo'n boom in een droog gebied op 3 meter diepte kunt krijgen. Dan haal je die eraf na 1 jaar en dan plant de volgende boom, enzovoort.

[00:33:18]

Dus met één emmer kun je ongeveer 10 bomen planten. En wat nu? De kleur is wat wij hier zien? Het is zo'n zelfde emmer. Alleen wat ik geleerd heb is dat er in de wereld heel veel plaatsen zijn waar het water dus vervuild is. En wij hebben dus iets bedacht waardoor de emmer gevuld kan worden met dat vervuilde water. Het kan zelfs schoonmaakt zonder dat wij daarvoor de elektriciteit gebruiken en dat hij dan dat water aan de boom geeft.

[00:33:45]

En ik laat die dit nu zien. We hebben in deze emmer hebben wij water, hout en gedopt eraf en wij water met 10 procent olie gedaan ziet. Het is.

[00:33:54]

Nou ja, dat is echt zo als je een peilloze in een na in de olietank van een auto stort.

[00:33:59]

En dat is dus helemaal zwart. Het Siera is. Vies kun je eigenlijk niks mee beginnen, maar als je dan aan de andere kant kijkt zie je daar vlaggen hangen.

[00:34:14]

Flits Tilke opvangen. En daar kun je zien dat waterglas haalbaar is. Ik zie dit met eigen ogen en het is een A een apparaatje Phönix. Ja, het is van veel denkwerk gekocht. Ik weet niet de hoeveelheid tijd die we nodig hadden om. Dit ontwikkeling is omgekeerd evenredig aan de grootte van het apparaat. Maar vertel jullie jongens is verbluffend. Dat is waar. Ja nee. Wat wij dus zelfs hopen. Dan hebben we al proeven mee gedaan om te doen de hele zomer.

[00:34:44]

Nu heb ik toevallig een fantastische zomer om dit te proberen.

[00:34:48]

Dat het water zo schoon is dat je het ook kan drinken. En dat betekent dus dat mensen die dus sterven per jaar ongeveer een half miljoen kinderen zuigelingen vooral aan diarree. En als je dus dat vieze water wat zij daar lokaal moeten drinken in deze box gooit en je hangt er een fles onder, dan kunnen zij bijvoorbeeld hun kinderen. Kunnen ze dit water geven waardoor ze niet meer sterven.

[00:35:10]

Hopen eigenlijk dat we naast het feit dat je de bomen en groenten mee kan planten, dat we hopelijk ook een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. Zullen we zo voor super lagekosten. En we hebben daar brekende kom je op 1 30 cent per liter schoon drinkwater krijgen waardoor hun kinderen niet meer sterven.

[00:35:27]

Dus dat is water waar we nu mee bezig zijn en wat we hopen eind van dit jaar te introduceren. Maar daarmee verander je toch de wereld? Laten we hopen maar waarom?

[00:35:38]

Waarom wordt dit niet massaal toegepast?

[00:35:43]

Ik denk dat dat dat is iets wat onderschat wordt door mensen die beginnen met het maken van verbetering en nog helemaal geen ervaringen mee hebben. Ik heb al 40 jaar Lelies Veredelt en daardoor heb je geleerd dat een veranderingsproces vaak 10 jaar in beslag. Dus als deze oplossing in de markt brengen, dan zal ik echt heel blij zijn als over 10 jaar de markt het heeft geaccepteerd. Het gaat gewoon niet van de ene dag op de andere. Uitvinder van het internet was 19 73 en wij gingen het pas gebruiken.

[00:36:14]

19 vijfennegentig en nog 20 jaar voordat het is 40 jaar. We staan in een soort. Met een droge vijver. Ook Nederland is droog, maar kom je dan eventueel in het vaarwater van grote industrieën? Ja, ik verzin maar even wat. Die weerstand hebben tegen zoiets wat wat de boel op losse schroeven kan zetten.

[00:37:08]

Nou, dat wordt in complottheorieën natuurlijk heel vaak gepubliceerd. En natuurlijk is het ook zo dat sommige industrieën voor gevaarlijke ontwikkelingen in hun eigen sector ofwel proberen ofwel ontkennen, ofwel soms dat de uitvinder opkopen. Maar de geschiedenis wijst uit dat we iets wat beter is en goedkoper is, het uiteindelijk altijd wint. Maar in onze industrie maken wij dat niet mee, omdat er uiteindelijk zijn geen grote bedrijven in de wereld die er belang bij hebben dat er viswater blijft. Dus nee hoor, die proef die tegenstand niet.

[00:37:42]

Maar dan toch zo lang, want je hebt al allerlei prijzen gewonnen. Ik heb je op Footsie staan met minister president Mark Rutte. Je zou zeggen. Het idee heb je kunnen pitchen op het idee?

[00:37:54]

Het product ja. Het duurt lang omdat het gewoon heel lang duurt voordat hij de wereld omgeturnd hebt. En soms heb je ook een probleem nodig waar de wal het schip keert. Dus wij hebben nu. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met best wel aanzienlijke orders in Mexico. En dat komt omdat daar nu 24 procent van de putten zout geworden is. En dan plotseling komt het besef naar boven. Ja, als we hier door willen telen, dan zullen wij naar andere oplossingen moeten zoeken.

[00:38:23]

Dus je hebt soms ook 1 probleem nodig om die verandering te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem. Volgens de overheid moeten van het gas af. Je krijgt nu wel weer steeds meer artikelen te lezen waarin blijkt dat de mensen niet van het gas af willen. Maar als morgen de C-niveau wel een meter omhoog gaat, dan hebben overmorgen zijn we allemaal van gas af omdat we denken van O. We moeten het nu toch eigenlijk echt wel doen. Dus ik hoop natuurlijk niet dat de wereld dit soort problemen krijgt.

[00:38:51]

Maar soms heb je wel een grote droogte of misschien een hele grote epidemie van diarree of wat dan ook nodig om plotseling dat besef te krijgen. Ja, wat kunnen we hier aan doen? Oh ja, daar ligt een oplossing klaar. Wij worden nu met de pandemie in ons land geconfronteerd. En dan wordt het probleem van de Sub-Sahara, waar die droogte heerst, toch minder urgent ervaren. Pas als er 100 miljoen van die mensen deze kant op zouden komen, dan worden we misschien wakker en denken we nou, het is misschien toch niet gek als er ook een triljard besteden aan de gebiedsontwikkeling beneden de Sahara.

[00:39:23]

Maar zolang het bij een paar duizend vluchtelingen blijft, is het probleem net te klein om er echt daadwerkelijk iets aan te doen. Het is al hard, maar dat is ook realiteit en daar kun je heel cynisch over zijn. Maar uhm ja, dat is gewoon hoe de wereld werkt. En je kan dan cynisch zijn en niks meer doen en boos zijn. Je kan ook zeggen ja, het is nou helemaal zoals het is. Ik ga gewoon verder met waarmee ik bezig ben en dan komt een moment dat de wereld wel dat pakt.

[00:39:50]

Wat er nodig is, zoals in Mexico. En o, hoeveel verkoop je dan in Mexico? En is er al iets van een resultaat zichtbaar daar?

[00:39:57]

We hebben in Mexico de afgelopen twee jaar veel proeven gedaan die heel positief zijn en we zijn nu in onderhandeling met het ministerie van wel ver heet. En dan Byrnes staat op het op het Spaans. Uh, om dus een groot project met uh roeren. Al enkele kortere families dus maar kleine families in rurale gebieden om ze welvaart te schenken door middel van het planten van boomgaarden. En de achterliggende redenen zijn tweeledig. Enerzijds. Mexico City kan gewoon niet meer migratie hebben uit dat land.

[00:40:29]

Dat is de ene reden aan de andere. Reden is dat er zoveel mensen in steden al wonen en meer dan de helft in Mexico. Nu dus ruim 60 miljoen. Die mensen moeten wel te eten hebben, dus die ontvolking op het platteland kunnen ze ook niet gebruiken. Vanuit de zienswijze dat er eigenlijk gewoon 60 miljoen mensen op het platteland moeten blijven om voedsel te produceren voor de 60 miljoen mensen die in de steden wonen.

[00:40:51]

Na de dood, dan begrijp je dat het mis dit mis is.

[00:40:55]

Ziet er uit als het tegendeel van een meer ronde doos te zien tussen de 40 en 50 centimeter in doorsnede en een 20 centimeter hoog. Dus alles is alles. Dus je zorgt voor water. Drinkwater zorgt voor bebossing. Dus dat is voor het klimaat. Je zorgt voor voedsel. Dat zijn fruitbomen bijvoorbeeld en je zorgt voor het tegengaan van migratie. Dus dat betekent ook dat de boom de boom is. De meest interessante oplossing voor de mensheid om het CO2 probleem aan te pakken.

[00:41:37]

Ik kan me bijvoorbeeld ook nog eens. Ja, precies. Ik kan me niet voorstellen en het hebt over woede. Ja, waar ik wel boos over word. Dat is dus dat Europa in de Green Deal miljarden subsidie. Aan het opslaan van CO2 onder de zee in lege velden, wat ongeveer 150 euro per ton kost. Onvoorstelbaar duur is, terwijl hetzelfde wordt gedaan door een boom. Die boom, die produceert producten voor ons. Of dat nou voedsel of medicijnen.

[00:42:08]

Of maakt niet uit wat olie, bijvoorbeeld arganolie of olijfolie. Dus eigenlijk sla je die CO2 gratis op. Maar dat gebeurt niet in bomen. Je staat. Je had het inderdaad. Je komt in het hout en 35 procent komt in de grond in de vorm van humus. En dat wordt niet gesubsidieerd. Dus ik maak me wel boos over de lobby die dus bijvoorbeeld de haven van Rotterdam heeft, samen met Shell en een aantal van dat soort grote entiteiten die dan 5 600 miljoen krijgen van onze Nederlandse overheid om voor 150 euro per ton CO2 op te slaan, terwijl het voor dat kost en neutraal uit de atmosfeer kan krijgen door gewoon 100 miljoen hectare fruitbomen te zetten waardoor mensen een inkomen krijgen.

[00:42:57]

Voedsel krijgen. De erosie tegengaan. Werkgelegenheid verschaffen. Migratie tegengaan.

[00:43:03]

Dat is ook een gek van te worden. Pieten. Het voorstel doet me pijn, dat doet me pijn en het is heel moeilijk om dat om die boodschap bij de politici te krijgen. Omdat wij als klein bedrijf dat daar lopen alle uitvinders denk ik tegenaan. In die zin loop je wel aan tegen de lobby van grote bedrijven die 20 30 lobbyisten in Brussel hebben zitten toen. Daar werd een hobbyist hier in Den Haag en dan toch. De doelstellingen bereiken waar zij achteraan gaan.

[00:43:32]

Dus terugkomend op jouw vraag wordt je tegenhouden grote bedrijven? Nou ja, dus niet met water. Met water hebben we dat probleem niet. Waar we wel meteen aan worden, is dat de bijpassing van de aarde op dit moment heel duidelijk wordt tegengegaan door de enorme lobby om carbon CO2 op te slaan in de lege gasvelden. Voor een prijs die dus in ieder geval 150 keer hoger is dan dat je met bomen zou kunnen oplossen.

[00:43:59]

Hier hier. Dit is één klein, heel klein, miezerig advocate van de duivel. Als je dat zegt. Ja, maar jij bent ook ondernemer. Als dit doorgaat, dan weet je schatrijk. Dus dat vind ik ook niet erg. Ik hoop dat dat gebeurt.

[00:44:32]

Ik vind het ook in Nederland altijd zo'n taboe dat je het niet dat mensen zeggen ja, maar dat gaat me niet om het geld. Ik denk dat dat onzin is. Wij zijn een bedrijf en willen graag geld verdienen en ik hoop echt dat we veel gaan verdienen. Maar waarom dan? Nou, omdat ze zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Maar ik kom vanwege dit in heel veel arme landen over het algemeen denken dat mensen in landen met geld gelukkiger zijn dan in landen waar geen geld die mensen in arme landen hebben.

[00:44:58]

Die kijken naar anders. Die hebben een andere glimlach op hun gezicht vaak ja, dat ze zich ook vaak voor. Jij hebt de 15.000 hier in Nederland en 15.000 euro genoeg daarboven. Gaat het niks toevoegen aan je geluk.

[00:45:10]

Nou ben, ik denk dat daar wel een grote kern van waarheid in zit. Materialisme idealisme voor het hebben op zich. Dat gaat jou niet heel erg gelukkig maken denk ik. Maar een tekort is geen gezondheidszorg, niet voldoende voedsel. Je kinderen die sterven aan slecht water. Dat is rampzalig, want ook die mensen hebben veel verdriet van een kind dat dood gaat. Dus ik heb helemaal niets tegen geld verdienen. En het is ook zo hoe meer wij verdienen als ik er wezen is.

[00:45:36]

Hoe meer onderzoek en ontwikkeling we kunnen doen. Dus ik denk dat we van dat taboe af moeten. Waar het om gaat is wat doe je met je geld? Dat is denk ik het belangrijkste. Zit je daar goed in voor je met dat geld? Je hopelijk verdient nog weer betere dingen maken? Dan ben je denk ik goed bezig, maar bij jou is het zo. Het is niet de primaire drijfveer. Geld verdienen. Idealisme heb ik toch. De indruk is wel je primaire drijfveer.

[00:46:05]

Idealisme is de primaire drijfveer, maar ik besef me heel erg goed dat als je dit geld in de wereld zou willen brengen. Dan heb je een bedrijf nodig wat geld verdient, wat voldoende kapitaal heeft om resources en ontwikkeling te doen. Kijk bijvoorbeeld om deze back te maken. Moeten wij nu 300.000 euro investeren in matrijzen? Als wij verliesgevend zijn of niemand wil investeren in ons, kunnen wij de matrijzen niet maken. Dan zou de eenheid kunnen zijn van sterven in schoonheid.

[00:46:31]

Dus er moet gewoon geld op de plank om dit ook te maken. En dan heb je marketing nodig om het te verkopen. Dus omdat moeten niet vies zijn van geld. Het gaat erom hoe gebruiken. Het voelt hier een beetje een droge, is Brabantse klap en je ziet ook dat hier al het gras verbrand is. Tijdens de droogte dus hier komt eigenlijk bijna nooit veel gras. Maar dit zijn allemaal wortels die overgebleven zijn. Dus de penwortel. Planten die natuurlijk diep.

[00:47:15]

En die kunnen dus die droogte overkomen. En daardoor blijft het leven, maar gras staat er bijna niet bij.

[00:47:22]

Praten over droogte in Nederland zit er ook nog in dat wat jullie ontwikkeld hebben daar iets aan kan doen.

[00:47:31]

Wat wel? Wat wel gaat komen denk ik. Wij hebben ook een papieren box en denk wel dat overheden die met Lentis Keeping bezig zijn, want daar worden vaak bomen gebruikt tussen 100 en 200 euro. Dat vind ik toch wel wat sterfte plaats. Daar is onze uitvinding ook een grote hulp voor. Dat zal de komende jaren wel doorgaan. Breken maar bos plantsoen Watford 4 5 telepathisch kost, ook al gaat er 20 tot 30 procent van dood. Dan plantten ze gewoon 20 of 30 procent meer en heb je toch voldoende aantallen over.

[00:48:00]

Dus hier in Noord-Europa is onze oplossing niet nodig.

[00:48:07]

Wat een verhaal! Leuke show. Je had het over de Eufraat en de Tigris, volgens mij het land van melk en honing. Ben je ook religieus?

[00:48:19]

Euh, ik ben wel katholiek opgevoed en vroeger was ik daar best wel mee bezig. En ik voorlezer geweest, misdienaar en dergelijke. Maar uiteindelijk heeft het gedrag van veel priesters mij buiten de kerk gebracht. Wel jammer, want ik denk dat ik geloof wel in een universele kracht en noem dat God en ander.

[00:48:41]

Omdat Allah dus maar daarom daar vraag naar is, gaan we niet om God of de katholieke kerk. Maar er zit ook in jou een soort besef van van. Zo ja, wat is het verbondenheid?

[00:48:52]

Ja, ja, ik ben. Ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt naar hoe alles in elkaar zit ha, en neem het heelal daar ook bij. Dan denk ik dat je daar zoveel unieks en moois in ongelooflijk tegenkomt dat wij na tweeduizend jaar onderzoek zelfs nog niet doorgronden. Dan sluit ik niet uit in ieder geval. En voor mezelf heb ik dat besluit dan genomen. En wat anderen denken moeten ze zelf weten dat er toch een universele schepper achter zit die dit allemaal heeft gemaakt.

[00:49:23]

En wij mogen daar dan nu misschien tien of twintig of dertig of honderdduizend jaar een rol in spelen, maar wij zijn denk ik niet het centrum van de schepping. Want kan best wezen dat als we dom genoeg blijven, dat onze rol uitgespeeld raakt en we weer opgevolgd worden door een ander type leven. Maar het leven aan zich. Dat is volgens mij toch een schepping? Ja, ik geloof daarin.

[00:49:50]

En als het idee dat de mens verdwijnt, vind je dat? Nee, ik vind het geen probleem als je bij zijn zelf al waar je bij. Als je geluk hebt, leef je tachtig jaar. Dus hoe belangrijk zijn we nu eigenlijk op die geschiedenis?

[00:50:05]

En toch zit jij je op niet aflatend in voor het behoud van de mens? Jawel, ik hoop ook dat ik daaraan kan bijdragen, want wij kunnen als we willen enorm extremo is. Dit is enorm genieten, maar dat betekent niet dat we daarom belangrijk zijn. Wij zijn er, zijn op dit moment zoals wij ons gedragen eerder een plaag. Vanuit de schepping bekeken zijn we eerder een plaag dan dat we helpen om die aarde te verbeteren. Ze hebben echter al wat zeggen dat de mens heel intelligent is.

[00:50:35]

Maar als je kijkt wat wij doen in vergelijking met dieren, dan mag je daar anders vraagtekens bij zetten. En wij zullen echt wel ons gedrag moeten aanpassen als wij als soort nog 100.000 jaar willen leven hier. Dat denk ik wel. En als we daarvan leren en dat er doen. En zoals ik in het begin al zei, ik geloof dat wij over 100 jaar het klimaatprobleem al hebben opgelost. Dan hebben we nog een hele goede toekomst. Maar we moeten niet doorgaan zoals we nu doen.

[00:51:01]

Dat denk ik niet. Pieter Dank je wel. Het is een O.

[00:51:06]

Dit is een oase met een zelfgemaakte prachtig werk, heel erg met kleuren water pesten voor de vogels. Er hangen hier echter honderdduizend bessen, zodat er voor iedereen wat te eten is. Belangrijk of bijzonder dat je er.

[00:51:33]

Peterhof, eigenaar van Gooisch, is in gesprek met lesbo mee voor de consument over zijn uitvinding, de Brow Box. Heb je vragen of verhalen over vergelijkbare bijzondere projecten? Laat het weten op onze site. De bijdrage sectie staat open voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Ja, dan krijg je een jaar lang kwaliteitsjournalistiek, ver voorbij de waan van de dag.

[00:51:56]

Peterhof heeft beloofd om in te gaan op jullie reacties indien mogelijk. En wellicht zijn er meer mensen die een bijzondere gesprekspartner willen voordragen, zoals Jolanda Boers deed. Welnu, je weet me te vinden. Mijn adres Lex heet De Correspondent punten. NL. De muziek tenslotte, die was van Santana, rockband uit het eind van de jaren 60 jaren 70.

[00:52:18]

Carlos Santana is één van de helden van Pieter. Je hoorde onderandere Son of the.