Transcribe your podcast
[00:00:00]

Hallo mijn naam is Rob Wijnberg oprichter van de consument en ik wil jullie graag een column voorlezen over waarom ik dit jaar op volt ga stemmen. Het Kabinet Balkenende zou zoet naar zuur komen brengen en toen viel alle banken om door Amerikaanse rommelhypotheken. Het kabinet rutte 1 zouden economie weer uit de banken slop trekken en toen brak de pleuris eurozone uit de Griekse schulden.

[00:00:26]

Het kabinet rutte, 2 zou worden op immigratie zaken stellen en toen stond er opeens 1,2 miljoen vluchtelingen aan de Europese grens. Het kabinet rutte 3 zou licht aan het einde van de crisis tunnel brengen en legt een vleermuis uit wuhan. De hele wereld plat benieuwd wat nu de plannen zijn. Het punt van de voorbeelden is natuurlijk niet regeren beloftes breken is dat lijkt me niet meer. Nee het punt is dat regeren al lang. Geen Nationale aangelegenheid mis. Je kunt iedere Nederlander wel €1000 minder vluchtelingen of goedkoper zorg beloven als ricaanse systeembank een Syrische dictator of een Chinese voedselmarkt.

[00:01:06]

Dwars ligt is dat weinig waard tel daar klimaatverandering verdwijnen. De biodiversiteit digitale criminaliteit belast ontwijking en de volgende virusuitbraak Bij Joop en je snapt dat onze toekomst niet in een h geschreven wordt.

[00:01:21]

Natuurlijk zijn partijen zich hier bewust van hun antwoord op globalisering is zelfs een van de belangrijkste breuklijnen in de hele dag. De politiek aan de ene kant staan. De Nationaal nostalgist zei die Een terugkeer beloven naar de glorieuze tijd dat geluk nog in guldens waard afgerekend moslims nog gewoon in Marokko wonen en Europa en gezellig clubje Kolen en staal. Die hebben ze was het buitenland. Dat is waar wij op vakantie gaan en wat vooral buiten Ons Land moet blijven.

[00:01:53]

En andere kant van de globalisering. Stiene zei die there is no alternative globalisering als onvermijdelijk zien en met frisse tegenzin. De noodzaak van internationale samenwerking bepleitte vanuit Nationaal belang of komen voor Nederland in Brussel en op de G zoveel onder het mom van samen optrekken waar het moet met rust gelaten worden bij het kan buitenland. Dat is waar wij op onder handelsmissie gaan en dat vooral ons binnenland en goede moet komen rest nog in en eenzaam hoekje van het politieke Spectrum deglobalisering op die zei die internationalisering niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs wenselijk vinden en niet alleen noodzaak, maar vooral ook nut in grensoverschrijdende samenwerking zien het buitenland.

[00:02:40]

Dat is waar de toekomst ligt en wat uiteindelijk ons binnenland zal worden veel partijen behoren er niet op die school. D66 komt in de buurt, maar deze verkiezingen is er een nieuwkomer aan.

[00:02:53]

Die op dit punt er echt uit springt volt de partij waarop ik dit jaar gaan stemmen als je het verkiezingsprogramma van volt in een zin zou moeten samenvatten, dan is het deze zonder Europa zijn we nergens de partij opgericht in 2017 heeft dan ook voluit volt Europa en noemt zichzelf een pan Europese beweging electorale succes tot nu toe het behalen van een zetel in het Europees Parlement via verkiezingen in Duitsland maar voelt het niet alleen mee met Europese verkiezingen. Ze heeft inmiddels ook landelijke partijen Europese landen waarvan er geen enkele nog in geslaagd is door te dringen tot het nationale parlement Nederland kan dus de primeur hebben wanneer het voelt op 17 maart als eerste het nationale parlement instemt een primeur die Nederland 2006 toen het als eerste land ter wereld en dierenpartij en zetel gaf en de parallel met de Partij voor de Dieren houdt daar niet op, want net als de Partij voor de Dieren staat ook vol.

[00:03:53]

Radicale filosofische breuk met de politieke Status Quo waarde dierenpartij als eerste afscheid naam van de mens als centrum van de politiek doet Volta met de natiestaat zoals de partijvoordedieren de mensheid op gaan in de ecologie. Zo laat voelt het land op gaan in het continent. Die filosofische Kentering gaat veel verder dan Europa best belangrijk in feite draait. Voelt de logica van de politiek sinds het begin van de NAVO in 1949 180 graden om in plaats van de internationale politiek te nationaliseren internationale internationale politiek. Hoeveel nu gaat om 10 maart belastingen op Defensie bijna al haar beleidsvoorstellen zijn Europese beleidsvoorstellen niet gek ook als je wilt zeg een Europese regel voor energiezuinige stofzuigers net zoveel CO2 uitstoot bespaard als een kwart van het hele Nederlandse klimaatakkoord, neem je alle.

[00:04:53]

Deze voorschriften voor huishoudelijke apparaten bij elkaar, dan zit je al 10 keer het Nederlandse klimaatakkoord aan CO2 besparing Europa best effectief geen partij die van doordrongen is als volgt zeker D66 GroenLinks bij een Ze zijn allemaal voor meer Europa een stem op die partij is dan ook niet weggegooid, maar wat voelt zo interessant, maar is dat ze de expliciete ambitie heeft om de politiek zelf net zo grensoverschrijdend te maken als de problemen. Die moet oplossen die radicale filosofische Kentering is precies wat we nodig hebben en dus op zichzelf al een goede reden om op school te stemmen, Maar het is zeker niet de enige, want de partij mag dan in de media vaak worden afgeschilderd als een jongerenpartij.

[00:05:39]

De achterban is inderdaad het partijprogramma is zelf opvallend volwassen haar 217 pagina's tellen. De politieke manifest is zo doortimmerd dat het lijkt alsof de partij al decennia bestaat en haar.

[00:05:53]

60 pagina's tellende verkiezingsprogramma voor Nederland is ook niet bepaald een bierviltje met de gebruikelijke politieke platitudes Of je moet een geïntegreerd Europees belastingstelsel Een Europees openbaar vervoer netwerk een digitaal Europees paspoort Een Europees diploma stelsel een Europese Green deal en een koppeling van alle landelijke energienetten in Europa alcoolisées vinden krijg je een lijntje rollen partijpunten Dan brengen zich twee typering op knijpen, progressief en verfrissend pragmatisch. Goed voorbeeld de klimaat paragraaf voor heel Europa in 2040 klimaatneutraal hebben 5 jaar eerder dan GroenLinks en trekt daarvoor alle juiste registers open.

[00:06:37]

Denk aan een Europese CO2 belasting uitbreiding Europese emissiehandel afschaffing van 200 miljard per jaar aan fossiele subsidies een verplichte energiebesparing naam van 40% tegelijkertijd sluit ze anders dan.

[00:06:53]

Kernenergie als transitiemiddelen niet uit. Nu ben ik geen fan van kerncentrales, maar inmiddels is het wel serieuze vraag of we de Sprong naar CO2 neutraal op tijd gaan maken met alleen maar zon wind en waterstof. Dat valt tegen de linkse mainstream in niet dogmatisch is op dit punt getuigt van politieke durf en onafhankelijkheid vergeest. Nog een voorbeeld het basisinkomen veel utopisch er dan gratis geld voor iedereen piano wordt het niet en volt durft er hard om van te dromen, Maar tegelijkertijd is het geen luchtfietserij van biologische soort voordat we die grote stappen kunnen zetten moeten we de financiele haalbaarheid en alle mogelijke gevolgen onderzoeken en beoordelen schrijft de partij haar voorstel grootschalige basisinkomen experimenten van minimaal 5 jaar met tenminste 10000 deelnemers in verschillende Europese landen, nastreven en geleidelijker vervanging van het bureaucratische en vaak.

[00:07:53]

Onterende sociale vangnetten toeslagenaffaire anyone naar een onvoorwaardelijk bestaansminimum voor iedereen mooiste bijvangst onbetaald vrijwillig. Werk ze als mantelzorg of werk voor maatschappelijke organisaties is voor Onze samenleving niet minder waardevol dan betaald werk een basisinkomen kan een manier zijn om de bijdrage van mensen aan de samenleving te herwaarderen. 50 partij en zo is het niet dat het allemaal groot groter grootst is bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma staat vol progressief strooigoed van het betere soort en zie je het internationalisme van de partij grandioos doorschemeren. De beste plannen zijn stuk voor stuk geïnspireerd op succesvol beleid in het buitenland het afschaffen van de cito-toets naar Fins model bij zodat de schoolcarrière niet al op 12 jarige leeftijd in marmer gebeiteld wordt prima plan gratis schoolmaaltijden naar Zweeds model Zodat alle kinderen gezond eten krijgen doen.

[00:08:53]

Gecontroleerde decriminalisering van softdrugs naar Portugees model, zodat de politie zich druk om maken om echte boeven. Beter laat dan nooit maar ook het invoeren van burg chatten naar Braziliaans voorbeeld zodat mensen meer invloed heeft op lokaal beleid goed idee. Het opzetten van burger voor klimaatbeleid naar Frans voorbeeld, zodat het draagvlak toeneemt het proberen autoluwe stadscentra naar Deens en Spaans voorbeeld, zodat de fiets echt de ruimte krijgt. Ja, zeg ik zelfs als verzend autorijder. Je kunt in plaats ook gewoon goede ideeën importeren en er is meer verstandig tussen allergrootste plannen vinden het afschaffen van de verhuurdersheffing de bouw van nieuwe woningen aan de Jager bijvoorbeeld van links tot geschreven gratis anticonceptie voor vrouwen van alle leeftijden in plaats van tot 21 jaar logisch en belasting op suiker en van de grootste stille sluipmoordenaars ter wereld.

[00:09:53]

30 weken zwangerschapsverlof voor beide ouders, zodat de zorg niet alleen op moeder schouders ligt bewezen effectief de oprichting van het ministerie van digitale zaken, zodat de overheid niet langer van ID from Walt liever gister nog dan vandaag natuurlijk op elk partijprogramma valt wel wat aan te merken, dus op dat van Voelt ook zoals de modieuze Silicon Valley In sommige plannen zich af en toe aan een flinke hoeveelheid Techno optimistisch socialisme, zoals de wit-russische denken yevgueni. Het idee dat voor veel maatschappelijke problemen en technologische oplossing staat ook wel.

[00:10:34]

Er zijn app voor that. Geen wonder dat echt miljonairs opvallend enthousiast zijn over de partij neem de Europese hyperloop duizenden kilometers vacuum gezogen, tunnelrave of buis neerleggen om een magneet trein uit de wind te houden. Zal het geweldig vinden.

[00:10:52]

Als een 4 keer 10 Waiting to hebben of blockchain om de Digital revolution aan het jagen heel tetter proef maar in werkelijkheid vooral een heel duur spreadsheet en de circulaire economie mag dan het knuffel plan van duurzaam links zijn geen partij die echt hard maakt hoe dit gerealiseerd moet worden ook vond niet minder van Linkin verspilling meer, recycling en verduurzaming allemaal goede ideeën, maar daarmee nog niet circulair. Dat zijn kanttekeningen die verder niks fundamenteel saf doen aan de conclusie inspirerend ambitieus goed onderbouwd en filosofisch onderscheidend antwoord heeft op de grootste uitdagingen van onze tijd en dus mijn stem zal krijgen een strategische stem.

[00:11:40]

Is dat niet. Nee met een of twee zetels in de peilingen zal voelt niet aan de formatie tafel belanden en een of twee kamerleden met 40 portefeuilles om bij te houden is ook niet ideaal maar de status quo is.

[00:11:52]

Veranderd door de zit in de macht te stemmen en wie weet waar het debuut internationaal parlement begin van kan zijn bedenk ook het neoliberalisme was ooit een marginaal file Sofietje met de eerste transnationale partij in de Tweede Kamer dan Nederland weer een progressief gidsland zijn zit er zelfs een snufje Hollandse glorie aan ook. Dankjewel voor het luisteren. Je mag natuurlijk stemmen op wie of wat je maar wilt. Dus daar hoef je vooral niet naar mij te luisteren, maar wat niet vrijwillig is dus wat ik je nu ga opdringen.

[00:12:28]

Lid worden van de consument, want Vind je dit nu waardevolle journalistiek? Dat kan niet zomaar gemaakt worden. Dat kan gemaakt worden door leden zoals jij dus ga naar de klas.nl en wordt dit.