Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De 80°C en Jantien ben je vriend, kun je date, kan de Twitter account al geoïde. 10. China Taboo converteert bridging vistuig.

[00:00:15]

Ruim een jaar na de uitbraak van het coronavirus heeft een team van tien internationale onderzoekers voor het eerst wat veldwerk kunnen doen in China. Onder hen ook onze eigen top viroloog Marion Koopmans hier, die zelf de nodige moeite. Marjan Koopmans From the Erasmusstudenten in the Netherlands. Op een persconferentie presenteerde zij en haar collega's een paar voorzichtige conclusies, maar veel nieuwe informatie kwam niet op tafel. Wel komt uit de reis een beeld naar voren van hoe beladen en politiek gevoelig het onderzoek naar de herkomst van het virus is.

[00:00:49]

China doet er alles aan om maar niet de schuld te krijgen van de pandemie en houdt de touwtjes misschien nog wel steviger dan anders in handen. En met succes, want China is uitermate tevreden met hoe de WHO reis is verlopen en met de voorlopige conclusies die er getrokken zijn. Dat roept de vraag op of de WHO de oren te veel laten hangen naar China. Hoe verloopt het onderzoek? Welke druk oefent China uit? En wat heeft dat voor gevolgen? Ook voor het voorkomen van nieuwe virus uitbraken?

[00:01:18]

In de toekomst? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeth Steins en de dag is donderdag 11 februari.

[00:01:29]

Het team werd hen International Scientists stikkapot, de dit jaar verhuurd aan NEC firmant. Zo vestiging Die Argon. Hij werd na een 10 daagse According to the World Health Organization BTG, PIN Relax, Great Wall Independent Inquiry en dit betekent Madi Munster Nikkei station Fundis Access TBR later de WHA al probeert al veel langer meer te weten te komen over de oorsprong van het coronavirus, maar mocht pas na maanden onderhandelen de plek bezoeken waar de eerste uitbraak werd vastgesteld.

[00:01:58]

In Belhanda is bijna precies een jaar na die uitbraak, terwijl het leven in Paulhan alweer zo goed als terug naar het oude normaal is, inclusief volle clubs met dansende en zwetende mensen, konden ze dan eindelijk beginnen. Question Now is al het kerngebied. Zeker verwacht dat Journey is tätort is aan zijn we Keeting, Charles enz.

[00:02:19]

De reis wordt gezien als de meest gepolitiseerde missie van de WH al ooit. China geeft de controle zowiezo niet graag uit handen en zeker niet over dit onderwerp, waarbij er door het buitenland ook al vaak de schuld bij China is gelegd.

[00:02:32]

China secrecy de Serbruyns. Een aloude dus lopen.

[00:02:38]

Die iframe heeft China op allerlei manieren proberen te keren, onder andere door alternatieve theorieën de wereld in te sturen, zoals dat het virus in Wuhan terecht is gekomen via Amerikaanse militairen of dat er eerder dan in Wuhan elders ter wereld ook al uitbraken waren, zoals in Italië en Spanje, waar koolwitje in de riolering is gevonden. Onder druk kwam er uiteindelijk toch een missie. En, zo benadrukt Marion Koopmans. Dat is echt niet alleen een academische kwestie of uitsluitend interessant voor wetenschappers.

[00:03:08]

Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over hoe zo'n anemie ontstaat. Want dit gaat echt niet de laatste zijn, zegt zij. Het helpt ons dus om straks beter voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie. En China onderschrijft dat op papier helemaal, vertelt NOS correspondent Sjoerd Eendaags in Peking.

[00:03:27]

Vanuit Peking wordt gezegd dat er altijd heel erg is meegewerkt en dat de onderzoekers die onder de vlag van De Wouw hier nu zijn geweest en dat die altijd welkom zijn geheten naar de vrouw zelf is al veel langer bezig. Sinds afgelopen zomer. Eigenlijk al om te proberen wat mensen naar Wuhan te krijgen om daar ondergronds, zoals dat dan in een slecht Nederlands heet, om daar onderzoek te gaan doen. Euh, men heeft eigenlijk constant de boel een beetje tegengewerkt en dat zagen we maar tot op het laatste moment eigenlijk van dit.

[00:03:58]

Uh uh van deze Feld trip. Dat op een gegeven moment in januari ze zouden gaan. Toen werd het toch weer uitgesteld. Uiteindelijk mochten ze dan komen. Zijn er twee mensen nog achtergebleven in Singapore waar het team zich verzameld heeft. En men houdt gewoon niet zo heel erg van mensen van buiten die komen meekijken. Zeker als dat euh, onafhankelijke onderzoekers zijn. Een onafhankelijk onderzoek? Uh, zijn ze niet zo van hier in China en China is na onderzoek heel goed mogelijk.

[00:04:25]

Maar dan liefst wel als de resultaten vaststaan. En als ze zelf ook die resultaten een beetje kunnen kneden, zodat die in elk geval niet slecht uitpakken voor China. En wat is dan de vrees vanuit Chinees perspectief dat dat de conclusie zou zijn? Na alles? Alles valt of staat hier altijd met controle. Uh, controle vanuit de partij en vanuit de hoogste gelederen van de partij, zeg maar. Euh tot partij base jumping aan toe. Vanaf het begin af aan hebben zij geprobeerd om dat verhaal uh uh rondom ko zoveel mogelijk te controleren.

[00:04:57]

En dat is in de eerste weken misschien niet zo goed gelukt toen de chaos nog compleet was in Wuhan en ook daarbuiten. Het was natuurlijk een onbekend virus, maar daarna hebben ze het verhaal redelijk weten te spinnen. Uh, hebben ze ook hele goede stappen gezet om Covic onder controle te krijgen, maar met name die beginfase. Euh, men is als de dood dat daar zaken uit naar voren zouden kunnen komen die uiteindelijk kunnen wijzen op falen van de autoriteiten van het systeem waar Syryn Ping uiteindelijk voor verantwoordelijk is natuurlijk.

[00:05:30]

Het is met name dat punt denk ik maakt dat men hier ontzettend zenuwachtig is. Uh, over welke uitkomst dan ook van dit onderzoek. En dat maakte denk ik dat het voor de onderzoekers van de WHO natuurlijk ontzettend ingewikkeld is om daar vrij werk te kunnen doen.

[00:05:45]

In het team van de WHO zitten ook Chinese wetenschappers. En als je dan zegt van in China houdt de partij nauw toezicht en bepaalt ook wat er wel en niet naar buiten komt. Kun je dan wel zeggen dat zij onafhankelijk kunnen werken binnen zo'n team?

[00:05:59]

Nou ja, goed voor voor de onderzoekers van de WAO en de buitenlandse wetenschappers die erin zijn gevlogen. Die hebben zeker onafhankelijk hun werk gedaan binnen de beperkingen die de waren. Het punt is dit is natuurlijk niet een onafhankelijk onderzoek. De WHO is een organisatie die afhankelijk is van z'n lidstaten waar het gaat om het uitvoeren van dit onderzoek. Je moet dus dit nooit meer zien denk ik. Uh, als een onderzoek samen met de Chinezen. De onderzoeken die gedaan zijn door Chinese wetenschappers in de.

[00:06:28]

Afgelopen maanden, dat zijn de resultaten, dat zijn de onderzoeken die gedeeld zijn met die wetenschappers die zijn ingevlogen. En dat betekent ook dat zij afhankelijk zijn van wat de Chinese wetenschappers. Wat de mensen met wie zij gesproken hebben, wat die gezegd hebben. Ja, en dat maakt automatisch dat de resultaten euh. Euh niet optimaal kunnen zijn.

[00:06:50]

Ook Marjon Koopmans erkent dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Ze kon vanwege quarantaine regels bijvoorbeeld niet zomaar de straat op en voor een groot deel van de data is DVH ook afhankelijk van Chinees onderzoek.

[00:07:04]

Je weegt natuurlijk mee wat wat je aan mitsen en maren tegenkomt bijvoorbeeld. Daar zijn vanaf juli bepaalde studies geadviseerd. Die zijn hier opgezet en en uitgevoerd door lokale teams. Ja, daar zit je dan niet bovenop zoals je dat zou doen als je in Nederland zit. Dus je bent ja en die zijn een beetje afhankelijk van wat er ter plekke gedaan is. En je merkt natuurlijk wel dat China zo zenuwachtig is over dat hele verhaal. Ook probeer toch wel wat.

[00:07:38]

Nou ja, euh te zeggen. Denk erom. Het gaat niet alleen over China dat. Dat merk je wel dat. Dat hangt natuurlijk ook af en toe eens zo'n werkoverleg naar voren. Maar ja, we hebben het vooral geprobeerd om de inhoud te houden en dat is denk ik wel gelukt. Het team kon volgens Koopmans alle plekken bezoeken en mensen spreken waar ze vooraf om gevraagd hadden. En er waren dan wel stevige discussies in werkoverleg en met Chinese collega's.

[00:08:05]

Maar dat is volgens haar juist wat je wil dan de bevindingen. In de aanloop naar het onderzoek waren er een heleboel theorieën ontstaan over de herkomst van het virus. Sommigen denken dat vleermuizen bijvoorbeeld de oplossing van de puzzel zijn, omdat al bekend was dat er vleermuizen in China zijn die verscheidene vergelijkbare virussen bij zich dragen, zoals het virus dat SARS veroorzaakt. Volgens de onderzoekers zijn vleermuizen de meest waarschijnlijke bron van het virus, maar omdat ze niet in de omgeving van Wuhan leven, denken ze nog steeds dat het het meest waarschijnlijk is dat een vleermuis een ander dier heeft besmet dat meer in de buurt van mensen leeft.

[00:08:42]

En dat zou dus de besmetting skaten in werking heeft gezet. De onderzoekers blijven er ook van uitgaan dat Wuhan de eerste besmettingshaard was. Why did not find evidence of l'arche out? Of dat goed Biver lieten toe? Uh, K6 of COOVI na 10 Fryer. Het toetsenbord naar een 10 inch Ilhan is waar.

[00:09:04]

Het virus lijkt dus niet op een andere plek ergens onopgemerkt verspreid te zijn. Dat brengt het onderzoek naar de beruchte vismarkt in Wuhan, waar de eerste besmettingen allemaal naartoe te herleiden waren. Is het virus daar ontstaan? Dat leek logisch, omdat er veel wilde dieren naast elkaar verhandeld werden. Maar het WHO team denkt dat het complexer werd en dat het virus daar ook van buitenaf terecht kan zijn gekomen, bijvoorbeeld via diepvriesproducten. China heeft aangedrongen dat daar beter naar gekeken gaat worden en dat onderzoek.

[00:09:35]

Dat komt er nu ook, wino dat de Waddenzee kent persistent sevlievo on condition in conditions. Dat de faun in deze Korinte en Frozen in Warmond in twee winters. 10. Twix bloot IV en Frozen Why Animals. Dat was infected he could be a potential weather fading zondag. Son of the Walrus, eau de Warrens dus into markets en warm mens who wino dat de temperatuur de chemiedivisie Deen warm mens Rubicon conclusies toe aan Rabbids sprint als de Barris in Inception warmen.

[00:10:12]

En dan is er nog die andere theorie, namelijk dat het coronavirus uit een laboratorium komt in Wuhan. Het zou daar tijdens onderzoeken ontsnapt kunnen zijn. Daar wordt vooral in de hoek van complotdenkers over gespeculeerd. Zij denken dat dat met opzet is gebeurd. Wie Ryckaert i la Li hiphopster is, is extremely aan likely. De onderzoekers zeggen dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Wat? Wat zijn de belangrijkste conclusies na deze missie?

[00:10:40]

Wat China betreft na wat China betreft moest eigenlijk vooraf vaststaan dat dit virus mogelijk niet afkomstig is uit China en dat dit ook best een buitenlands virus kan zijn. Ze willen vooral niet dat er met de vinger gewezen wordt naar China voor het veroorzaken van deze pandemie, waar inmiddels meer dan twee miljoen mensen al aan zijn overleden. Dat stond voorop. Een ander punt wat voor China heel belangrijk was, is dat dat virus via bevroren voedsel verspreid zou kunnen worden. Dat is ook iets wat door de onderzoekers.

[00:11:15]

Uh uh is vastgesteld wat een van de conclusies was aan het einde van die missie ook. Ja, en dat is toch echt wel iets wat we nou ja, de laatste maanden. Uh uh, enkele maanden na het ontstaan van dat virus of in elk geval de. Spreiding De bredere verspreiding van het virus kwam die theorie opgezet, zonder dat daar enig bewijs voor was geleverd. Ja, dat is toch iets dat in de eindresultaten nu is opgenomen. En dat wordt hier in de Chinese media ook reeds uitgemeten als toch ook wel ja, een overwinning zeg maar van zie je wel, we hadden het bij het rechte eind.

[00:11:48]

Het wordt nu ook bevestigd door onderzoekers van buiten.

[00:11:50]

Het bevestigt ook wel het beeld dat critici vaak schetsen dat de R.H. Al een beetje in de zak van China zitten. Zijn daar ook eigenlijk kritische geluiden over in China? Over ja. Wordt dit ook wel politiek beïnvloed?

[00:12:04]

Nee, iedereen leest natuurlijk in die resultaten of in de persconferentie de afsluitende persconferentie wat ie wil lezen. Euh, dus de Chinezen en de staatsmedia. De staatspropaganda lezen daar hun eigen conclusies in, waar het gaat om de wat meer kritische Chinezen. Het is lastig natuurlijk hier voor mensen om zich uit te spreken. We hebben ze wel degelijk gevonden, ook in Wuhan. Euh mensen, euh, die zelf euh. Kinderen. Familieleden zijn kwijtgeraakt aan koolwitje die zelf hebben geprobeerd bijvoorbeeld ook om hun rechtzaken aan te spannen van elkaar.

[00:12:35]

Wie is hier nou voor verantwoordelijk dat informatie over dat virus later naar buiten kwam? Ja, die mensen, die zijn al het vertrouwen in hun overheid allang kwijt. En die mensen zeggen ook van ja euh, wat er al hiero komt doen. De conclusie staat al lang vast euh. Dus ze kunnen net zo goed niet komen, zeg maar. Naja, daarvan kun je dan zeggen welcome. En in elk geval kijken wat er gebeurt. De vragen, stellen en kijken welke antwoorden daarop komen is natuurlijk belangrijk, want helemaal niet gaan betekent dat je sowieso geen nieuwe informatie krijgt.

[00:13:06]

En sommige wetenschappers zeggen natuurlijk ook van ja, weet je. We hebben in elk geval iets kunnen zien. Euh. En ja, dit is een politiek beladen missie. Euh ja, mensen worden zenuwachtig als wij hier rondlopen.

[00:13:18]

Maar het is in elk geval beter dan niks over vertrouwen in de politiek en de wetenschap gesproken. Er is door dit team ook gekeken naar de theorie dat dat virus al dan niet opzettelijk op ontsnapt zou zijn uit een lab.

[00:13:32]

Nee Wilman, een thermostaat die linking op de Baibars is. Jippie linking. Of ben ik dit ding? No way, maar ik hou er wel in orde. Leppard, Jerry's, Ingelheim, Terris. Nou ik Wissing maar waar is staat Kroft? If there is no ik system of this way is no way this way.

[00:13:52]

Whitby light is die theorie nu helemaal uitgesloten en afgeserveerd. Maar ja, dat probeerden de onderzoekers in de afsluitende persconferentie wel te zeggen. En een exacte euh euh zinsnede daar was het is extreem onwaarschijnlijk dat dat gebeurd zou zijn. Ik denk dat de meeste virologen, terwijl over eens zijn dat het inderdaad niet de meest waarschijnlijke theorie is. Het is een theorie die vooral ook vanuit het Witte Huis door Donald Trump Mike Pompeo werd ge propageert. Maargoed, het is natuurlijk wel toevallig dat een lap euh, dat niet ver van de Graanmarkt ligt, de markt waar de eerste grote verspreiding plaatsvond.

[00:14:32]

Dat dat lab juist onderzoek doet naar SARS coronavirus onder andere dat dat ook onderzoek doet waarbij het virus. Uh uh manipuleert, zou ik willen zeggen om te kijken hoe schadelijk die virussen kunnen worden. Dat juist daar in de buurt. Uhm. De eerste gevallen worden genoteerd. Nou ja, dat blijft tot nu toe nog steeds wel zitten in euh, de conspiracy hoek. Maar tegelijkertijd de de d. De onderzoekers hebben de vragen gesteld, onder andere aan de zogeheten Bad Romance Jelmoli, een vrouw binnen dat instituut die veel onderzoek heeft gedaan naar korona virussen.

[00:15:07]

Zij heeft hun verzekerd dat het daar niet vandaan komt. Ja, daarmee nemen de onderzoekers van de WHO nu blijkbaar genoegen. Uh uh, en daarop? Op basis daarvan concluderen ze nu dus ook dat dat niet uit het lab ontsnapt kan zijn.

[00:15:20]

Maar deze bedbodem. En die doet dus al langer onderzoek naar SARS achtige virussen die onder meer voorkomen in grotten en een mijnschacht. Woorden die resultaten dan ook openlijk gedeeld? Ja, eerder gebeurde dat wel en ze zijn vooral gaan zoeken in die provincie Yunnan, in het diepe zuiden van China. Uh, na SARS h. SARS, het coronavirus dat 2002 2003 uh de regio doorging. Uhm is nu gaan kijken. Van waar komt dat virus nou precies vandaan? Toen zijn ze uitgekomen bij een civetkat en ze kwamen ook uit.

[00:15:53]

Dus in Yunnan, waar corona virussen een breed voorkomen bij vleermuizen in de grotten. Daar men heeft gekeken in de buurt van Kunming, de hoofdstad van Uh Yunnan, is dat bij twee grotten. Men heeft daar bloed afgenomen, ook van mensen en bij een aantal mensen die dicht bij die grotten woonden. Die zeiden uh uh, met enige regelmaat vleermuizen ook te zien rond hun huis. Bij die mensen uh werden antistoffen aan gevonden tegen een bepaald coronavirus. En ja, dat was eigenlijk de sleutel naar een conclusie.

[00:16:26]

Uh uh, die stelde van ja. Mensen kunnen dus euh, direct dan wel indirect ook besmet worden door Corona virussen en in dit geval. Euh euh, was het ook nogal opmerkelijk dat deze mensen zeiden nooit ziek te zijn geweest. Diplo Corona virussen circuleren. Euh. Soms word je daar ziek van. Soms niet. Euh. Het huidige Corona virus is iets ernstiger, maar bijvoorbeeld niet zo ernstig als ebola. Ja, het kan dus zijn dat daar in een vroegtijdig stadium mensen bijvoorbeeld met vleermuizen, poep of bijvoorbeeld door het euh alleen al aanraken of wat dan ook met die vleermuizen te maken hebben gehad.

[00:17:04]

Besmet zijn geraakt, maar daar verder niet van wisten. Maar het feit dat het in het bloed werd aangetroffen die antistoffen maakt, wil dat de wetenschappers daar de conclusie ook trokken. Van jagen zie je wel aan. Men kan direct of indirect door vleermuizen besmet worden met Corona virussen.

[00:17:19]

En dan heb jij geprobeerd om bij die mijn te komen waar die vleermuizen zijn gevonden met de corona virussen. Maar daar gebeurde vervolgens iets vreemds, want jij werd tegengehouden.

[00:17:29]

Ja, die mijn is nogal een apart verhaal die mijn licht iets verder nog naar het zuiden. Uhm, we hadden in eerste instantie het plan om vooral naar de grotten te gaan en waar deze mensen dus euh, besmet zijn geraakt. Euh, daar kwamen we niet veel verder dan toen zijn we doorgereden. We waren met een chauffeur op pad, maar die chauffeur voelde zich zodanig geïntimideerd door de autoriteiten daar lokaal dat ie zei van ik doe het niet meer. Euh, ik ga hier liever weg hebben.

[00:17:57]

Een huurauto gepakt. Euh. Een uurtje of 4/5 doorgereden naar het zuiden bij een mijnschachten mijnschacht waar in 2012 een zestal uh uh arbeiders uh uh ziek werd. Drie daarvan zijn ook overleden. En in die mijnschacht is in de periode daarna een coronavirus gevonden dat tot nu toe het meest lijkt op het coronavirus dat nu de wereld rondgaat. Is wel eens iets. We willen daar kijken, kijken wat daar precies gebeurd is destijds. En even kijken wat daar gebeurt en kijken of we daar misschien antwoorden kunnen krijgen.

[00:18:30]

En in elk geval kunnen laten zien dat het heel goed mogelijk is dat UH, het huidige coronavirus ook uit zo'n soort mijnschacht of zo'n soort grot zou zijn ontsnapt.

[00:18:41]

Dat is helemaal waar je al je LeMay onder de glick. Vrij snel toen we daar kwamen werd er een bamboe stok gepakt en gingen Pilon de weg op. En daarmee was het exit Marjetten. Alleen die mensen daar zeiden dat het vanwege de epidemie was. Een epidemie die in China en niet meer zo om zich heen slaat als in Europa. Uh, wat heet. We zitten nu zonder euh euh. Lokale korona gevallen. Eigenlijk alweer een aantal dagen. En dan geldt eigenlijk als je uit een lager risicogebied komt.

[00:19:12]

Je hebt een groene gezondheids code op je op je telefoon en je hebt ook nog eens een negatieve korona test bij je. Dan mag je in principe overal naartoe. Euh. Het was opmerkelijk dat dat dat dat overal in Yunnan. Uh uh, verder geen enkel probleem was behalve juist op deze plekken, zowel bij die grotten als bij de mijnschacht. Ja, wat zegt dat jou? Nou want je zegt tegelijkertijd zijn he? Is daar dus onderzoek naar gedaan?

[00:19:36]

Daarom ga je daar ook naartoe. Die resultaten, die zijn in het verleden dus openlijk gedeeld. Maar wat zegt ik jou dat je dus juist nu dan daar tegengehouden wordt?

[00:19:46]

Dat die zoektocht extreem gevoelig ligt en dat er maar n euh euh soort mensen zal ik maar zeggen is uh die daar onderzoek naar mag doen. En dat is euh. De Chinese onderzoekers die daar het meest verstand van hebben. Euh. Kijk nen heeft euh wel gezegd dat men veel onderzoek doet op dit moment ook. Tegelijkertijd weten we ook dat euh, alle Chinezen onderzoeken op dit moment naar de oorsprong van dat virus. Uh uh, bijna bestempeld is tot staatsgeheim.

[00:20:17]

Daar zijn instructies uitgestuurd vanuit Peking dat alle onderzoeken daarover. Euh, dat die eerst door Peking moeten worden goedgekeurd voordat die gepubliceerd mogen worden. Dus dat betekent niet dat er geen onderzoek gedaan wordt. Euh, dat betekent wel dat we niet precies weten wat er op dit moment gebeurt.

[00:20:34]

Ja, denk je dat onder deze omstandigheden we er ooit achter gaan komen waar dat coronavirus nou vandaan komt? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. Maar we weten dat dit onderzoek enorm gepolitiseerd is door Peking, door Washington en met name ook. En dat maakt het erg ingewikkeld. En het blijft dat Peking niet kan leven met een onderzoeks uitkomst waaruit zou kunnen blijken dat misschien de partij waar dan ook uh gefaald zou hebben. Dat mag er gewoon niet uitkomen.

[00:21:05]

En dat ja stemt mij wel wat somber voor wat betreft de betrouwbare uitkomsten. Elke uitkomst die niet in het straatje past van de partij, daarvan kun je je afvragen of die ooit naar buiten zou komen.

[00:21:17]

Ja, en het is ook zo belangrijk voor uh, voor de toekomst. Voor een stel dat er weer een nieuwe variant als een nieuw virus optijd, dan moet je toch uh, dan zijn dit soort onderzoeken wel heel belangrijk. Voor Ja, da's natuurlijk essentieel en in China heeft het één en ander gedaan om euh euh, de handel in wild euh. Wat in betere banen te leiden. In de jaren naar SARS. Ja, je zou willen dat in elk geval de risico plekken dat daar geen euh wild euh euh.

[00:21:46]

Farms geen wild boerderijen worden gehouden. Als je weet dat er vleermuizen in de buurt zitten. Ja, dan wil je daar geen nertsen fokkerij naast hebben staan omdat dat euh euh euh. Net het sprongetje kan zijn dat ze een virus nodig heeft om op mensen overgedragen te kunnen worden. Dus met name daarom. Ja, hoe kun je dit voorkomen in de toekomst? Euh, is een antwoord op die vraag. Waar komt het nou precies vandaan? Ja, essentieel.

[00:22:10]

En dat was dan meer morgen, het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Im.