Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag kan gegraven. Begin februari belt een vrouw de politie. Ze wil weten waarom de bloemen die ze heeft neergelegd op de begraafplaats van Bodegraven weggehaald zijn.

[00:00:27]

Alles is weggehaald en het waren gewoon met de beste intenties, niet om rottigheid te schoppen. Uit respect voor de slachtoffers die daar liggen. Die waren voor de slachtoffers, zegt ze. En een medewerkster van de politie begrijpt kennelijk niet wat ze bedoelt, want zij snapt het ook niet. Bloemen leggen is toch onschuldig?

[00:00:49]

Nou, nee, het is niet onschuldig. Deze bloemen worden gelegd op de graven van kinderen door complotdenkers. Die geloven dat die kinderen slachtoffer zijn van een pedofiele satanische politieke elite. Dat gaat zoals kindermoord. Is dat satanisch ritueel misbruik?

[00:01:06]

Een bizar verhaal uit de koker van CUUW en zijn aanhangers. En met deze actie bereiken de gevolgen van die verzonnen theorie een nieuw dieptepunt. Rudi Bouma van Nieuwsuur keek wekenlang mee in de Telegram groepen, waar een paar aanjagers deze complottheorieën verspreiden. En hij sprak ook met de nabestaanden die ongewild onderdeel van dit verhaal worden. En met de mensen die vals worden beschuldigd. De impact op hun levens is enorm. Fijn dat je luistert. Ik ben er liefst met Steins.

[00:01:36]

De dag is dinsdag 23 februari en vandaag. Waarom bloemen leggen bij een graf? Niet altijd onschuldig is?

[00:01:48]

Mensen ongelooflijk geweldig kwam eigenlijk begin februari deze groep op het spoor. Optellen kwam euh. Hadden ze een groep? En euh, dat was eigenlijk uhm. Naar aanleiding van een tip die je kreeg dat op die begraafplaats in Bodegraven. Boeketten werden gelegd en dat er ook een oproep was om dat weekend, het eerste weekend van februari, nog meer boeketten te leggen.

[00:02:15]

We zijn goed bezig. Joost, ik hoop dat de camera's steeds meer mensen aan.

[00:02:21]

Ja, en als je je in zo'n telecomgroep dat daar over wordt gesproken oproep wordt gedaan. Euh, met elkaar ook enorm op hitst. Uhm en ja, dat allerlei complottheorieën niet alleen deze specifieke complottheorie over Bodegraven, maar allerlei zaken worden opgedist.

[00:02:37]

U die? Bouma onderzoekt al jaren complottheorieën en hij leest ook regelmatig mee in telegrammen en oproepen waar complotdenkers bij elkaar komen, zoals in groepen waar veel en non theorieën worden besproken. Tournon aanhangers geloven dat de wereld geregeerd wordt door een politieke elite die zo in en in slecht is dat ze kinderen misbruiken en vermoorden en bij wijze van kwaadaardig ritueel ook nog het kinderen bloed opdrinken. In een eerdere podcast legden Rudie hier al eens uit waar dat totaal bizarre idee vandaan komt en hoe het vanuit de VS ook in Nederland terecht is gekomen.

[00:03:09]

Het afgelopen jaar doken de CVUW en hun aanhangers ook vaak op bij anti korona demonstraties. Ze wantrouwen politici, journalisten en wetenschappers en beschuldigen hen van allerlei zaken waar geen enkel bewijs voor is. Een van de verhalen die Rudie in die context de afgelopen weken voorbij zag komen, gaat dus over Bodegraven. Een van de aanjagers in die bewuste Telegram groep heeft daar in zijn jeugd gewoond en verspreid vanuit Spanje, waar hij nu zit. Het verhaal dat er in de jaren tachtig in Bodegraven dingen zijn gebeurd die in een doofpot gestopt zijn.

[00:03:42]

Op deze mooie plek ben ik erachter gekomen hoe verrot en Certamen is. De eerste jaren van mijn leven zijn verlopen. De grootste doofpot van Nederland mensen Bodegraven is de sleutel. Na de bevrijding de Kaboul Moordenaars moeten opgesloten worden.

[00:04:02]

Ze hebben echt een Nederlandse versie van die Amerikaanse Cuno complottheorie. Uhm gemaakte. En je ziet ook dat in de verhalen van deze mensen rond Bodegraven dat allerlei USB 2.0 termen worden gebruikt. Bijvoorbeeld de slogan vbg n Wega uh, hoe we hebben koan wiggo al. Dat is hun slogan eigenlijk. En nou de kinderen die uhm euh. Rond deze man uit Spanje in Bodegraven destijds hebben gewoond. Die worden eliten kinderen genoemd. Er wordt gesproken over een cabal. Dat is ook zo'n term voor elite.

[00:04:31]

Uhm. Uh, die wordt gebruikt. Er wordt verwezen naar een documentaire reeks fashioned onsen baard Nederlandse vrouw die internationaal enorm veel aandacht krijgt. Euh. Met ja. De meest uitzinnige. Uhm, een Nederlandse versie van cuuw in onze maar zeggen. En dus je ziet echt dat ze daar een Nederlandse versie van hebben gecreëerd en daar heel erg mee flirten. En op linten van bloemen staat ook bijvoorbeeld cuuw patriots. De patriotten van CUUW. Uhm. Dus ze maken er geen geheim van dat ze enorm geïnspireerd zijn of zich verbonden voelen met die Cuno complottheorie.

[00:05:02]

In de groep zitten ongeveer 200 deelnemers, zegt Rudy, maar die mobiliseren een veel grotere groep.

[00:05:07]

Daar zitten zo'n 200 leden in. Uhm. Er worden wel enorm veel berichten in geplaatst. Dagelijks? Absoluut. Uhm. Kijk, wat belangrijker is, is dat ze kennelijk een groep weten te mobiliseren die in het hele land bloemen legt. Worden ook uhm ja, geld voor ingezameld gecrosst fund. En dat dat niet alleen in Bodegraven gebeurt, maar we hebben gezien dat dat ook in Friesland en in Limburg hebben. De gedenkstenen voor Nicky Verstappen Marianne Vaatstra. Dat daar ook bloemen worden gelegd.

[00:05:35]

En ja, dat. Dat spreidt zich zo door het hele land uit. Het is afgelopen weekend weer in Groningen gebeurd. Uhm, bij een uh. Een beeld, een paard ook weer. Uhm, beschuldigingen van satanisch ritueel misbruik. Dus dat het gaat een beetje door op die manier.

[00:05:49]

En wie is de mevrouw van het kerkhof? Stellages aan rechts kijkt nieuws aan. In Bodegraven zijn inmiddels 150 boeketten gelegd gedurende een paar weken. Het zwaartepunt lag in het eerste weekend van februari en daarna zijn ook druppelsgewijs mensen daar gekomen met boeketten. En ja, die lopen soms ook nabestaanden tegen het lijf. Die mensen, die worden dus geconfronteerd met complotdenkers die bloemen leggen op die graven, briefjes leggen met allerlei complottheorieën op die graven op dat graf. Ja, dat, dat is verschrikkelijk pijnlijk voor die mensen.

[00:06:24]

Dus heeft de gemeente Bodegraven op een gegeven moment besloten die bloemen weg te halen. Tot woede van die complotdenkers, die dat op hun beurt grafschennis noemde. En ja, toen is er een plek aangewezen op de parkeerplaats op een andere plaats nabij de begraafplaats om bloemen te leggen, zodat ze dat niet meer op die graven deden. Dus ook bij een oorlogsmonument op een gegeven moment gelegd. En ja, je kunt je voorstellen dat mensen zich daar enorm aan storen, om het maar even zacht uit te drukken.

[00:06:48]

Heb jij ook contact gehad met mensen die daar dus uhm, familieleden op de begraafplaats hebben liggen en hiermee geconfronteerd worden?

[00:06:57]

Ja, ik heb contact met met één van de nabestaanden die dit natuurlijk verschrikkelijk afkeurt. Maar die wil niet geciteerd worden. Dus ik ga ook niet uit die gesprekken. Uh, uit de school klappen. Het lastige is dat euh ja, dit soort complotdenkers natuurlijk ook wel weer gedijen bij alle aandacht die het heeft. Daarbij heeft de gemeente Bodegraven ook weken lang hier geen aandacht aan willen besteden. Uhm. Afgelopen weekend hebben ze toch besloten om naar buiten te treden omdat het niet meer te stoppen leek.

[00:07:21]

Uhm, ook zonder aandacht. Uhm ja, was het echt een epidemie aan het worden van bloemen leggers? Uhm. En ja, het is toch besloten om een statement te geven.

[00:07:30]

En ik merk dat met name de nabestaanden het heel erg hard raakt dat ze verdrietig zijn, dat ze boos zijn. Het verstoort in privacy, het verstoort hun graf rust. Zij willen. Zij willen gewoon het graf kunnen bezoeken zonder dat ze gestoord worden. En nu worden ze gestoord door de bloemen die daar ten onrechte liggen. Ze worden gestoord door mensen die de die daar lopen en komen en die daar niets te zoeken hebben. En een van de B. Mijn inwoners is ook het gesprek aangegaan en heeft toch gezegd ja, wat komt u hier doen?

[00:07:58]

Nou en dan krijgt eindelijk een ingewikkeld verhaal te horen waar aan alle kanten euh, niets van klopt. En dan zegt de jamaar. Zo klopt het niet. En hier ligt mijn kind gaat daar weg. Ik wil niet dat u op deze manier komt en dus al een paar keer gebeurt dat mensen hun excuses hebben aangeboden. Dus. Er gaat veel mis. Mijn inwoners zijn oprecht boos en verdrietig. Wat hier gebeurt en geef aan dit niet te willen willen rusten hier in Bodegraven en wil hier eigenlijk ook helemaal niet bij betrokken zijn, maar zien ook wel dat het plaatsvindt bij Marianne Vaatstra.

[00:08:27]

Bij Nicky Verstappen vanochtend weer in Groningen. Het is een bredere beweging die we in Nederland nu zien. En toevallig landt het nu een keertje in Bodegraven.

[00:08:35]

Een statement is bij monde van de burgemeester gedaan namens al die nabestaanden die vanzelfsprekend het verschrikkelijk vinden allemaal. Ja, absoluut. Je moet je voorstellen wat voor impact dat heeft. Uhm, je kind is op volwassen leeftijd overleden. En dan liggen er bloemen op uh, die dat verbinden aan satanisch ritueel kindermisbruik. Uh, het RIVM erbij halen. Want Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, wordt er ook bij betrokken. Een lokale huisarts die heel geliefd is in het dorp wordt erbij getrokken.

[00:09:02]

En eigenlijk iedereen van naam in Bodegraven die later prominent is geworden, wordt hier bij betrokken. Jeanine Hennis-Plasschaert heeft daar gewoond. Uh, in die tijd. Uhm, die wordt genoemd. Uh. Een prominente Volkskrant journaliste wordt erbij genoemd. En ja, als die mensen dan vervolgens zeggen ja sorry, wij weten hier absoluut niks van. We begrijpen niet waar dit over gaat. Uhm. Het is allemaal de meest complete onzin. Dan zeggen deze complotdenkers ja, jullie waren er wel bij.

[00:09:29]

Jullie weten er wel van, maar jullie zijn allemaal gehersenspoeld en geprogrammeerd. Ze baseren dat op een verhaal over het MQA Ultra programma. Dat wordt heel veel genoemd in die telecomgroep. Dat is een bestaande overigens hersenspoeling. S euh, t experiment is dat geweest van de CIA begin jaren 50 en 60. Heeft dat gespeeld? En uhm ja, zij zeggen daar zijn jullie slachtoffer van geworden en daarom weten jullie euh niks meer van wat er allemaal gebeurd is. Maar wij wel.

[00:09:55]

Jij vertelt over dat dit verhaal in Bodegraven specifiek wordt aangejaagd door iemand die daar destijds gewoond heeft. Zijn er meer aanjagers in die telecom groep?

[00:10:05]

De aanjagers van dit verhaal zijn eigenlijk drie mensen. N is dus de man die in Bodegraven heeft gewoond en zegt hervonden herinneringen te hebben. De tweede is een soort burgerjournalist die ook een documentaire over deze man heeft gemaakt en daar allerlei YouTube uitzending over maakt. En de derde is. Ja, eigenlijk de meest beruchte complotdenker van Nederland. Micha Kat. Die is al veroordeeld voor euh, een half jaar gevangenisstraf voor smaad en laster en nog eens een heel aantal weken voor een bedreiging van een journalist.

[00:10:34]

Uhm, die straf, die ontloopt die overigens al enkele jaren in Noord-Ierland, waar hij inmiddels verblijft. Hij is daar in december aangehouden door de Noord-Ierse justitie, maar op borgtocht vrijgelaten en op dit moment onderzoekt justitie daar of hij kan worden uitgeleverd aan Nederland. Want ja, er ligt al een aantal jaar een euh, opsporingsbevel voor hem.

[00:10:53]

Hij is dus veroordeeld, maar is het strafbaar om op te roepen om bloemen op graven te gaan leggen? Nou kijk, dat zeggen de complotdenker zelf ook. Ze zeggen van jou hoe kan het grafschennis zijn? Uhm, om bloemen te leggen. Maar uhm, wat de gemeente standpunt is, is heel duidelijk. Een begraafplaats is niet om te demonstreren en dit is toch ook wel duidelijk een actie dus. Uhm ja, je kunt t. Euh ja, bloemen mee.

[00:11:19]

Misschien niet zo ernstig vinden, maar het is wel duidelijk een actie dus. De gemeente heeft het standpunt. Een actie wordt niet getolereerd. Demonstreren wordt niet getolereerd op een begraafplaats. En daarnaast worden natuurlijk ook allerlei mensen beschuldigd van zaken zonder dat er enig, maar dan ook enig bewijs voor is. En dat is natuurlijk gewoon smaad en laster. En daarom heeft ook de gemeente Bodegraven ook een aangifte voorbereid die binnenkort voor smaad en laster, maar ook voor opruiming bij de politie zal worden neergelegd.

[00:11:45]

En het RIVM heeft al eerder aangifte gedaan tegen deze Micha Kat, die iedereen eigenlijk die ook maar een beetje prominent is, tegenwoordig een pedo noemt. En ze hebben ook een aangifte tegen hem gedaan voor smaad en laster.

[00:11:59]

En er loopt een uitleveringsverzoek richting Micha Kat. De is gevraagd aan de Ierse overheid om hierheen te sturen. Ik ga ervan uit dat dat ook gaat plaatsvinden en dan zal het voor een deel wel gaan stoppen. Ik hoop dat dat ook met de andere aanstichters gaat gebeuren en dat is één van de dingen die we doen. Uiteraard ben ik in overleg met justitie en met de politie om te kijken wat we zoveel Moka stappen kunnen zetten om hier een einde aan te maken.

[00:12:21]

Wat zou er meer gedaan kunnen worden vanuit het Openbaar Ministerie? Nou ja, je ziet u bijvoorbeeld in Frankrijk. Dat er het afgelopen weekend nog bekend dat er op hoog niveau een onderzoek wordt gedaan naar dit soort Kuan Nolde achtige complottheorie. En wat voor gevaar dat we kan hebben in de maatschappij lange tijd als natuurlijk up gezien als een marginaal groepje. Euh euh, waar je niet al te veel aandacht aan moet besteden en dat misschien zich ook alleen online concentreert. Maar nu we zien dat dit in de echte wereld euh z'n weg vindt en mensen daadwerkelijk schaadt, is het misschien wel t moment om dat ook.

[00:12:54]

Uhm euh bij justitie serieus te nemen. Hoe precies? Ja dat, dat kan ik zelf niet zeggen.

[00:12:58]

Ja, de vraag die erachter ligt is eigenlijk hoe dring je ook door tot mensen die zo ver heen zijn dat ze in dit soort complottheorieën geloven en ook zo ver gaan om hun overtuiging in de praktijk te brengen? Euh, jij weet heel veel van complottheorieën en mensen die daarin geloven. Komen zij al bij zinnen? Is er een manier om om dit toch op de één of manier te keren? Ja, eerlijk gezegd denk ik dat de hardcore uhm complotdenkers binnen deze groep.

[00:13:25]

Uh, nou niet terecht zijn of nauwelijks de reden zijn. Dat is heel pessimistisch. Maar zij zien eigenlijk in alles wat mensen tegen hen zeggen en b een nieuw bewijs van hun eigen theorie. Uhm, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om iedereen die daar een beetje tegen aanschurkt hiervoor te beschermen. En dat kan alleen maar door. Ja mediawijsheid wordt dit ook zo vaak mogelijk. Uhm, op een op een verstandige manier onder de aandacht te brengen.

[00:13:49]

Uhm uh. En ook euh ja op sociale media. Platforms zijn natuurlijk ook druk bezig om dit soort theorieën uhm te weren. Cue non heeft. Uhm uh veel groepen verwijderd zien worden. Maar ja, ook dat uh zien Puoane en aanhangers weer als bewijs van dat de elite tegen hun is en dat hun de mond wordt gesnoerd. Dus het is wel een buitengewoon complexe probleem. Ja ja, want die telecomgroepen zoals in het begin zei die uh, die bestaat gewoon.

[00:14:17]

En die gaat die. Daar worden ook vandaag nog weer berichten in geplaatst. Ja, en dat zijn de meest bizarre berichten hoor. Ik heb de afgelopen weken ook weer een bericht zien langskomen dat onder de gemeente Den Haag een uhm ja gangenstelsel is tot 50 kilometer onder de grond, wat overigens helemaal niet mogelijk is. Maar uhm, waar? Uh, 100 twintigduizend vrouwen en kinderen zouden zijn bevrijd die daar worden vastgehouden en misbruikt en mishandeld. En dat daar ook een trein in stelsel zou zijn om uhm ondergronds iedereen aan te voeren en af te voeren.

[00:14:47]

Ja als uh. Als je dat soort dingen leest, dan denk je natuurlijk hoe kan het zo zijn dat er mensen zijn die dat geloven? Ja maar.

[00:14:53]

En hoe? En hoe groot is dan het bereik daarvan? Want jij zegt er zitten 200 mensen in die groep. Nou, in deze specifieke groep over Bodegraven zitten 200 mensen. Maar wij hebben bij Nieuwsuur eerder onderzoek gedaan naar cuuw Enon theorieën in Nederland en toen bleek dat op Facebook zo'n twaalfduizend mensen actief waren in hardcore Kuenen groepen. Uhm, die zijn voor een deel wel verwijderd. Dat is ook relatief verplaatst naar Telegram en zijn daar ook zo'n zevenduizend mensen actief in allerlei telecomgroepen, zo blijkt uit onderzoek, zo blijkt uit onderzoek van Medialogica.

[00:15:24]

Afgelopen oktober was dat geloof ik. Euh ja, dat is een beetje de. De harde kern van Kuoni ongelovigen in Nederland. Wat er allemaal nog gebeurt in groepen die we niet kunnen zien omdat ze besloten zijn. Ja, dat is euh, dat is nog maar de vraag. Ik denk dat het goed zou zijn als we ons weerbaarder gaan opstellen. Dat we weer feiten van fictie gaan onderscheiden. Dat was een gesprek aangaan met elkaar. Van hij klopt dit eigenlijk wel.

[00:15:47]

En ik hoop ook dat we met elkaar een modus gaan vinden om met politie justitie dit soort mannen sneller van internet te krijgen. Want het is eigenlijk wel te gek voor woorden dat sommige beschuldigingen weken op internet blijven en dat we er eigenlijk niet vanaf krijgen. Daar zou echt wat moeten gebeuren en ik hoop dat iedereen z'n gezonde verstand wil gebruiken en nadenken. Wil ik daar nou bijhoren of blijf ik gewoon bij de feiten zoals die er zijn? Dan blijf ik weg uit Bodegraven.

[00:16:13]

Dit is dus binnen die die bredere groep van kielen dan nu. Een nieuwe theorie waar mensen zich op storten. Zie je daar inmiddels ook patronen in? Dat er steeds weer ja, dat er weer steeds naar een nieuw iets wordt gezocht?

[00:16:28]

Ja zeker. Je hebt in Amerika natuurlijk gezien dat aanvankelijk die Kuurne in theorie zich heel erg concentreerde op Donald Trump die iedereen zou gaan redden. Van Uhm ja, Hollywood sterren en Democraten die dat euh satanistische euh pedofilienetwerk zouden onderhouden. Nou, dat verhaal is natuurlijk behoorlijk in elkaar geklapt. Donald Trump is weg. De de. De storm zoals ze dat noemde. Euh, een dag waarop alles euh. Uhm ja, soort apotheose zal plaatsvinden. Die is niet gekomen.

[00:16:53]

Uh cuuw die de CVUW robs achterlieten op het internet. Een mysterieuze internetgebruiker. Die laat ook niks meer, niks meer van zich horen. Dus in Amerika is dat verhaal eigenlijk compleet ingestort, tot teleurstelling van sommigen. Maar Nederland heeft dat weer een eigen weg gevonden. In Nederland wordt ook een topambtenaar die jaren geleden ooit is beschuldigd van van kindermisbruik. Daar is overigens totaal geen bewijs van gevonden. Uhm ja, die wordt weer opnieuw. Uhm. Uh, door de mangel gehaald.

[00:17:19]

Wordt in deze groepen weer opnieuw beschuldigd. En ook uhm dit geval van Bodegraven is weer een nieuwe variant. Daarop werd in de jaren 80 hebben dat ook wel gezien dat er op gegeven moment een hype was van verhalen over satanisch misbruik en waarvan later ook niks is gebleken. Ja, we zien zo'n nieuwe golf op dit moment weer en ik denk dat het ook niet stopt bij dit verhaal in Bodegraven.

[00:17:39]

Nee, en ik begrijp dat hij de mensen die het mikpunt zijn van deze theorieën dat natuurlijk verschrikkelijk vinden en ook een als bedreigend ervaren. Tegelijkertijd er niet teveel zuurstof aan willen geven en niet teveel niet teveel op willen reageren. Maar euh, jij hebt en jij spreekt ze natuurlijk ook. Wordt het voor hen ook daadwerkelijk gevaarlijk? Of blijft het bij gewoon een heel Onhaye is gevoel?

[00:18:04]

Ja, ik weet wel van nabestaande in Bodegraven dat ze zich echt wel onveilig voelen. Want je moet je voorstellen dat de meest verschrikkelijke Wale over joden verspreid, maar dat ook je adres. Uhm, open en bloot in dit soort groepen wordt gedeeld. Want dat is ook een trend. Uhm, telefoonnummers adressen worden voortdurend gedeeld in dit soort groepen. En ook uhm, mensen die worden gebeld bijvoorbeeld gemeenten, ambtenaren en die de telefoon opnemen. En als er iemand aan de lijn krijgen dat soort gesprekken worden opgenomen.

[00:18:29]

Die worden weer op YouTube gezet. Ja, en zo blijft deze machinerie maar door denderen.

[00:18:35]

En dat was dan weer morgen aan het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.

[00:18:47]

Nooit eerder naar ieders taken geweest om te protesteren tegen een progrock rekenen en hebben ledlamp.

[00:18:58]

Ik ben Rob Trip en in de podcast Staakt, staakt, staakt ga ik op zoek naar het verhaal achter de Februaristaking van 1941.

[00:19:09]

Er hier, in Amsterdam en in de steden om Amsterdam een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.

[00:19:17]

Het enige massale openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Nou ja, waarom elders niet hè? Waarom durfden Amsterdammers midden in de oorlog in opstand te komen tegen de Duitsers? Een indrukwekkende daad geweest, een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die het niet met de zitten eens zijn en die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Bang, dat is niet het juiste woord. Wij waren vrij. Voelde dat de inzetbare Barro om zelfrespect teruggekregen te statenbond bevochten de moffen aan de hand van de verhalen van de stakers zelf.

[00:19:53]

Neem het je mee naar die dagen, maar ook naar wat eraan vooraf ging.

[00:19:57]

Ze willen ook de Joodse mensen weghalen. Willen we toch niet.

[00:20:01]

De hele Joodse buurt werd afgesloten. Bruggen werden in de hoogte gehaald.

[00:20:04]

Ze moesten liggend op hun buik met hun handen uit en stonden met mitrailleurs te dreigen.

[00:20:11]

Lieten de mensen kruipen over de grond die werden geslagen.

[00:20:14]

Er waren ook honden bij en was vrezen dat de toestand van de honden bij tenminste huilde, wilde weglopen en geslagen met kroonlanden.

[00:20:22]

En dat was zo'n weerzinwekkend gezicht. Meer van dit soort indrukwekkende verhalen hoor je in de podcast. Staakt, staakt, staatstheater, staakt, staakt, staakt. Te beluisteren in je favoriete podcast app.