Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag Ook in Nederland worden voorlopig geen AstraZeneca prikken meer gezet of kort daarna acteur en Velum, dat is alleszins de bonus. Ricky Ronk Dick Gerona in vol met AstraZeneca voor zowat cliche. Als dat politiek op hen zit dus Spooner om paprika lef actie nation avec un AstraZeneca. Het nieuws over het AstraZeneca vaccin is in een stroomversnelling terechtgekomen. Een reeks aan landen heeft inmiddels besloten om net als Nederland tijdelijk helemaal te stoppen met prikken van dit vaccin in te zetten.

[00:00:36]

Dit nadat in Denemarken en Noorwegen zes mensen na hun AstraZeneca preek te maken kregen met een gevaarlijke en zeldzame vorm van trombose. Of het door die prik komt? Dat staat niet vast en volgens de Europese toezichthouder EMA is de aandoening ook zo zeldzaam dat het risico erop zoiezo niet opweegt tegen de risico's van korona. Toch nemen steeds meer landen het zekere voor het onzekere met het vaccin, dat sowieso al met een imagoprobleem zat. Hoe zijn we op dit punt beland?

[00:01:08]

Wat weten we over de risico's op trombose op trombose door korona en op trombose door corona vaccins? Hoe gevaarlijk is het? En wat is er tegen te doen? Fijn dat je luistert. Ik ben er Steins en de dag is dinsdag 16 maart.

[00:01:26]

Als je trombose hebt, dan heb je een bloedstolsel op een plek waar het niet hoort. Dat noemen we veneuze trombose. Dat zit in de aderen, in de aderen van het been meestal. En dan heb je een probleem met de bloed afvoer van je van je bloed terug naar je hart en wat je dan krijgt is een stuwing verschijnsel. Dus een dik been, een roodbeen. Omdat eigenlijk het bloed niet goed terug kan stromen door die door die bloedprop. En dat is heel vervelend, dat kan heel pijnlijk zijn.

[00:01:50]

Uhm. En dat kan heel subtiel beginnen. Dat kan heel heftig zijn. Dat heeft eigenlijk alles daar in. En zo'n bloedprop kan uit je been of uit je lies naar boven schieten. En dan blijft ie steken in de longslagader. En dan heb je een longembolie. En euh ja, dan heb je kan je ook allerlei klachten hebben, variërend van pijn bij de ademhaling of kortademigheid tot flauwvallen of zelfs plotseling overlijden.

[00:02:17]

Saskia Middeldorp is een van de beste trombose experts van het land. Ze is afdelingshoofd interne geneeskunde van het Radboud UMC. Internist vasculaire geneeskunde en hoogleraar inwendige geneeskunde in het bijzonder. Trombose. Haar telefoon staat sinds gisteren roodgloeiend. Radio, televisie, kranten. Iedereen wil van haar horen wat er nou allemaal aan de hand is met het AstraZeneca vaccin en het risico op trombose. Denemarken stopte dus als eerste bij. Daarna volgden Noorwegen, IJsland, Bulgarije en Ierland zijn vanmiddag Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

[00:02:56]

Wat is er aan de hand? Dat kan ze op basis van de gegevens die ze gezien heeft niet vaststellen. Maar ze weet wel meer over wat het specifieke ziektebeeld van de gemelde gevallen in Denemarken en Noorwegen kunnen betekenen. Dat is namelijk anders dan gewone trombose, zoals ze dat net beschreef. En zoals dat in Nederland gemiddeld 11 keer per uur voorkomt, heel vaak, dus in allerlei gradaties. In Nederland overlijden er dagelijks gemiddeld veertig mensen aan een vorm van trombose.

[00:03:25]

Jabbeke Om het Poborsky Open zowel in de keuken op. Omdat er een stukje elkaar raken wordt de loper om wat meer om Toebosch wordt op allerlei plekken bespaard kan ontstaan.

[00:03:37]

Waarbij ook een Noorderplaats in Boekhoute je ouders risico op de zes gevallen die nu in Denemarken en Noorwegen worden onderzocht, hebben een heel specifiek ziektebeeld dat veel minder vaak voorkomt. Daarbij zijn zowel bloedprop vastgesteld als een verlaagd aantal bloedplaatjes.

[00:03:56]

Precies weten werd niet h, want uiteindelijk is het vaccinatieprogramma nu gepauzeerd op basis van zes meldingen die als een rode draad hebben. Dat er bloedstolsels zijn in combinatie met die lage bloedplaatjes en ook ik als expert moet dan gissen wat er dan aan de hand kan zijn. En daar hebben we voor doorgeleerd. Euh, dus er zijn er en ja is dan heel klein en een beperkt aantal problemen die te maken hebben met een enorm op hol geslagen bloedstolling waardoor je stolsels krijgt.

[00:04:25]

Ik heb ook begrepen dat het dan niet gewoon in het been of in de longen zit, maar op veel meer plaatsen in het lichaam en dat daarbij de bloedplaatjes heel laag worden omdat er zo'n bloedstolling stormen als het ware gaande is. Dat die bloedplaatjes verbruikt worden en zelfs in die bloedstolsels gaan zitten en dat je uiteindelijk zulke lage bloedplaatjes krijgt dat je gaat bloeden. Euh. En het probleem is een beetje dat uhm, dat die precieze gegevens nog niet geduid zijn.

[00:04:51]

H. Dus ook ik als expert heb moeten doen met uh wat ik hoor van t. Euh. Van het College voor Beoordeling Geneesmiddelen in dit geval en die g die gevallen. Dat zijn er zes gemeld in twee landen. Uhm, na Denemarken en Noorwegen, waar nu alle gegevens voor worden gezocht. Opgezocht en dat zijn de zes gevallen waarbij er sprake is van zowel bloedstolsels als bloedingen en verlaagde bloedplaatjes. Ja, en en dat is wel zo veel zeldzamer dan het tussen aanhalingstekens, want je wil het niet krijgen hoor.

[00:05:23]

Maar het gewone trombosebeen of de gewone longembolie dus in die zin is. Is die ophef?

[00:05:29]

Euh euh. Wel heel euh. Ja wel heel erg goed te begrijpen. Uhm, maar het zijn zes gevallen. Waar zijn de details die je details? Die moet je toch binnen 2 dagen boven water hebben met een groep experts naar kijken en dan duiden? Uhm en en ja dus het zou kunnen he, dat uiteindelijk blijkt dat dit uh weliswaar hele zeldzame maar zulke ernstige bijwerkingen zijn dat ze te linken zijn aan het vaccin. Ik weet het niet. Maar om daar nu die hele vaccinatie UST euh voor stop te zetten in een periode dat we te maken hebben met een derde golf.

[00:06:01]

Uhm. Dat de lockdown maatregelen voor de maatschappij eigenlijk niet meer goed vol te houden zijn. Daar heb ik heel veel moeite mee.

[00:06:08]

Directe aanleiding voor Nederland en een hele reeks andere landen om tijdelijk te stoppen met prikken met AstraZeneca zijn dus die zes gevallen uit Denemarken en Noorwegen. Een vrouw is als gevolg van die combinatie van stolsels en bloedingen overleden. Eerder, toen Nederland nog wel doorging met prikken, waren er in Europa ook al enkele tientallen meldingen van trombose na vaccinatie met AstraZeneca bekend. Maar dat ging dus over gewone trombose. En dat waren niet meer gevallen dan je normaal zou verwachten als er niet gevaccineerd was.

[00:06:40]

Dat werd door het EMA en ook door de Nederlandse toezichthouder niet gezien als een reden om een streep door de vaccinaties te zetten. Trombose.

[00:06:48]

Dat komt gewoon voor. Één op de duizend mensen krijgt jaarlijks trombose. Uh, ook in Nederland. Dat kan dus zo zijn dat je nadat je dujacquier pro dotje trombose krijgt zonder dat het iets te maken heeft met het vaccin.

[00:07:03]

Toch kampt AstraZeneca al langer met een imagoprobleem, eerder door de leveringsproblemen en later ook omdat er verschillende landen besloten te stoppen met een specifieke partij AstraZeneca vaccins, waarvan er in Europa 1 miljoen zijn verspreid. Op 7 maart besloot Oostenrijk die partij terug te trekken na de dood van een vrouw. Volgens lokale media was zij een 49 jarige verpleegster die tien dagen na haar prik overleed en ook een 35 jarige verpleegster uit hetzelfde ziekenhuis kreeg bloedprop in haar longen, vlak nadat ze een prik had gekregen naar aanleiding van deze berichten.

[00:07:39]

Ontstond er ongerustheid, onder meer ook in Duitsland, waar mensen niet meer kwamen opdagen voor hun AstraZeneca prik. Op een dag dat 280 mensen met AstraZeneca ingeënt konden worden, maakten 20 mensen een afspraak en kwamen er maar 10.

[00:07:55]

Kotsend had de autobelasting afgezegd. De site waarop stond dat in de steden onverantwoord om fronsend te vallen.

[00:08:05]

In Duitsland gingen ze wel door met prikken, maar Luxemburg, Italië en de drie Baltische staten haalden die ene specifieke partij terug. Vorige week donderdag 11 maart was Denemarken dan het eerste Europese land dat tijdelijk helemaal een streep zetten door het AstraZeneca vaccin en jaar.

[00:08:22]

Lier Nijlen aan de premier is net als iedereen ontzet over de mogelijke consequenties van het stoppen met inenten, zegt ze. En het is ook te vroeg voor conclusies. Maar tegelijkertijd moeten de risico's wel goed onderzocht worden en risico's is ketterse Vanleeuw. In Nederland wordt een andere afweging gemaakt.

[00:08:41]

Er zijn een aantal landen die heeft gezegd de drukte even op de pauzeknop en dat is ook de aanleiding geweest voor de experts van verschillende landen. Onder de vlag van de EMA bij elkaar te komen om te kijken is er reden inderdaad tot zorg. Is er een verband tussen vaccinatie en euh trombose? Uh, zoals dat hier speelt. Het antwoord op die vraag is nee. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er enig verband is. Euh. Het gaat hier over iets wat optreedt na vaccinatie en niet door vaccinatie.

[00:09:08]

En daarmee is er dus geen aanleiding om te stoppen met prikken.

[00:09:12]

Maar in het weekend kwam dus de informatie over die zeldzame en gevaarlijke vorm van trombose en verminderde bloedplaatjes, waardoor er ook hier alsnog op de pauzeknop is gedrukt. De voorzitter van de veiligheidscommissie van het EMA zegt tegen de NOS daar verbaasd over te zijn. Zeker ook omdat deze zeldzame gevallen donderdag al bekend waren. Het ging dus niet om nieuwe informatie. In Nederland zijn overigens geen meldingen van deze vorm bekend, net zomin als in Groot-Brittannië, waar al ruim 10 miljoen AstraZeneca vaccinaties zijn uitgedeeld.

[00:09:45]

Daar zijn dertien klachten van gewone trombose gemeld en Engeland gaat ook door met het prikken van AstraZeneca vaccins. De gedachte is daar wat de gevolgen van twee weken niet breken veel groter zijn dan de risico's op die zeldzame gevallen van trombose, zei ook ziekenhuisdirecteur in Londen Marcel. Gisteravond in Nieuwsuur. Ik denk dat het verstandig is dat landen onderzoeken of dit te maken heeft met vaccinatie. Ik denk niet dat het allemaal onmiddelijk verstandig is om te pauzeren met vaccineren. Je kan dus ook uitstekend onderzoeken terwijl het vaccinatieprogramma doorloopt.

[00:10:18]

Het gaat om hele kleine getallen en de schade van niet vaccineren is nu al waarschijnlijk groter dan de schade die deze potentiële bijwerking, waarvan we nog niet eens precies weten of je wel met vaccinatie te maken heeft, op je geweten zal hebben.

[00:10:33]

Ook het EMA denkt er zo over. De risico's van het vaccin wegen niet op tegen de risico's van Corona. Er loopt nu een onderzoek over sprake is van een nieuwe bijwerking. En als dat zo is, wordt vervolgens de balans opgemaakt of dat een acceptabel risico is en of er eventueel maatregelen mogelijk zijn om de risico's te beperken.

[00:10:54]

Minister De Jong, die zegt We gaan nu eerst dat ziektebeeld verhelderen, dus kijken wat er nou precies aan de hand is en dan een al dan niet causaal verband onderzoeken. Euh. Maar hoe doe je dat? Hoe onderzoekt je over een oorzakelijk verband? Is nou dat verhelderen? Dat lijkt me een goed idee. Dat is eigenlijk hetzelfde. Wat ik ook zei, dat doen. Maar dat hoeft echt geen twee weken te duren. Een causaal verband? Ja, dan heb je wat je eigenlijk nodig hebt is dat je weet wat er precies aan de hand is, dat je een schatting maakt van hoe vaak je verwachten dat dat sowieso op zou treden in een bevolking die niet gevaccineerd is.

[00:11:27]

Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Bij trombose en longembolie is dat vrij makkelijk, omdat we dat goed weten. Bij deze ziekte een beetje afhankelijk van wat het straks is. Uhm ja, probeer je getalsmatig dus te onderbouwen dat dit toeval is. Bevindingen zouden kunnen zijn omdat je nou eenmaal zo ontzettend veel mensen aan het vaccineren bent en een andere manier om naar causaliteit te kijken. En dat kan je eigenlijk nooit helemaal op basis van de cijfers onomstotelijk vaststellen is dat je probeert te bedenken hoe het dan zou werken.

[00:11:56]

Het biologische plausibele tijd noemen we dat. Uhm. En ja, dat. Dat gaat natuurlijk niet in één twee dagen. Tenzij je het puur op theoretische basis uh uh gaat doen. Hij gaat bedenken of dit nou echt iets is wat je je kunt voorstellen. Dat ontstaat door zo'n prik. Uhm ja en. En eigenlijk is het heel vaak heel erg lastig en duurt het heel lang voordat je dat kunt aantonen. En dan ben ik vrij pragmatisch. H.

[00:12:23]

Van de anticonceptiepil bijvoorbeeld. Dat is echt een risicofactor van trombose. En dat vind je pas omdat het heel zeldzaam is bij jonge vrouwen. Als je heel veel vrouwen hebt blootgesteld aan die pil, hebben we de pil nu weggegooid voor iedereen. Nee, h dus. Dus daar. En dat is een viervoudig verhoogd risico. Dus het is ontzettend moeilijke afweging natuurlijk een gezonder BV bevolking gezonde mensen te vaccineren die dan een ultiem klein risico hebben als individu om een ernstige bijwerking te krijgen en dat af te wegen tegen het enorme voordeel wat die vaccinaties biedt.

[00:12:57]

Als het gaat om onze gehele bevolking uhm, inclusief de maatschappij en alle maatschappelijke dus niet medische gevolgen. Dan komt trombose dus relatief vaak voor. Ook bij jongere mensen. Hoe zit dat bij die andere variant van trombose? Tja, hoe noem je dat trombose? Jij die trombocyten party in combinatie met trombose? Ja, ik heb natuurlijk mijn theorie over wat dat is, maar eigenlijk weet ik dat ook niet. Maar als het uh a als t is wat.

[00:13:26]

Ik denk dat t is, dan is dat wel een aandoening die zeldzamer is en die eigenlijk altijd voorkomt bij mensen die al ziek zijn, die bijvoorbeeld met een ernstige infectie op je al op een intensive care liggen of die een ernstige auto immuunziekte hebben. Ook die kan overigens zomaar spontaan toeslaan. H dus. Dus ja, we hebben echt uh duiding van dat ziektebeeld nodig en die heb ik. Ik heb de gegevens van het college uhm gekregen. Uhm. Maar ik heb niet de gegevens van die patiënten als internist zelf kunnen inzien om daar de rode draad in te ontdekken.

[00:14:00]

Dat gaan mensen nu doen. En ik zou zeggen dat heb je gewoon echt in een dag gedaan. Je gaat ervoor zitten, je zorg dat je de statussen van die mensen hebt en geanonimiseerd vanzelfsprekend gaat kijken of dat ziektebeeld is. Wat ik denk dat het is of dat er toch een broertje of een zusje is. Dat zijn wel ernstige ziektebeelden. Dat moeten we niet onderschatten, dus in die zin begrijp ik wel de schrik. Aan de andere kant moeten we ons realiseren dat in de UK het Verenigd Koninkrijk al 15 miljoen prikken zijn gezet en dat daar deze bijwerking niet is gerapporteerd.

[00:14:32]

Nou zegt het CBG. Uh he? Bij monde van professor Ton de Boer, de voorzitter. Terecht dat er ongetwijfeld sprake is van onder rapportage van bijwerkingen. Aan de andere kant denk ik ja. Als je dan die lijst van bijwerkingen bijvoorbeeld dat is openbaar van uit het Verenigd Koninkrijk bekijkt, dan staat daar als bijwerking bij alcoholverslaving. Uhm nou slapeloosheid? Nou, dat laatste kan je nog voorstellen. Maar dat je alcohol verslaafd wordt van één of twee vaccinaties lijkt mij nogal stug.

[00:15:02]

Dus er wordt ook. Heel laagdrempelig worden er bijwerkingen gemeld en dan denk ik als jij als dokter zomaar een patiënt hebt die zo'n ernstig ziektebeeld heeft. En je zit in een pandemie. Dan vraag je sowieso heeft u recent ha koffie thee gehad en euh. En je vraagt ook naar de vaccinaties als je midden in een vaccinatiecampagne zit. Dus ik heb er maar het zou best kunnen hé. Want een dat wordt gezegd. Ja, er komen nu meer meldingen.

[00:15:28]

Nu we weten dat die mensen hier hé, dat dokters hier op moeten letten. Maar het is een heel ernstig ziektebeeld, dus ik zou zelf maar slecht kunnen voorstellen dat je dat niet meld. Euh, bij jou landelijke bijwerkingen instituut.

[00:15:39]

Als jij als dokter, als internist of longarts intensivist daarmee wordt geconfronteerd, ja, dan weten we van Korona dat het leidt tot meer trombose en longembolie. En een vaccin veroorzaakt een immuunreactie die op een korona infectie lijkt. Kan dat iets? Euh, dan toch met elkaar te maken hebben?

[00:15:59]

Ja, dat is niet helemaal ondenkbaar natuurlijk. Uhm, op zich he die die longembolie en die Trumbo dat trombose risico is. Dat is zeer, zeer hoog bij mensen die me op de intensive care liggen met een Kovats infectie dus die heel ernstig ziek zijn van de Covic. Uhm, en daar komt het bij 25 tot 50 procent van de mensen voor. En we weten ook dat de klassieke antistof engs behandeling. Als je die helemaal op voorhand al geeft eigenlijk dat niet kan voorkomen.

[00:16:25]

Dus we denken dat dat vooral door de ontstekingsreactie die enorm op hol is geslagen wordt veroorzaakt. Uhm, op de maan. De mensen die wat minder ziek zijn, maar wel zo ziek dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. M. H. Maar niet in beademd hoeven te worden. Daar is het risico ook hoger dan bij andere infecties. Dus je kan je zeker voorstellen dat als je een hele sterke immuunreactie hebt, dan zou je je best biologisch kunnen voorstellen dat daar stolling is, activatie optreedt ha en dat je daardoor ook een wat verhoogd risico zou hebben op trombose.

[00:16:59]

Maar we moeten niet vergeten dat die 15 miljoen prikken die gegeven zijn en daarvoor al in de trial naar twintigduizend patiënten of nog meer. Dat er geen enkel signaal was van verhoogde trombose neiging geen niet meer. Trombose is niet meer longembolie, dus dat probleem speelt er niet. En ik denk het hele specifieke probleem waar we waar nu over gesproken wordt, waarvan ik de details niet heel goed ken, maar wel een aantal details heb gehoord. Zou het best. Wat zou het best biologisch kunnen dat dit in hele zeldzame gevallen optreedt?

[00:17:33]

Maar nogmaals, we zullen eerst moeten kijken of het door het vaccin komt of dat het toeval is. Temeer daar de dus al zo ontzettend veel prikken zijn gezet.

[00:17:44]

Saskia Middeldorp is er heel duidelijk over de korona vaccins. Zowel die van AstraZeneca als die van andere merken laten geen verhoogde kans zien op gewone trombose. En van dat zeldzame beeld van trombose in combinatie met verminderde bloedplaatjes zijn nu dus nog maar zes gevallen bekend na 15 miljoen inentingen met AstraZeneca. Een verlaagd aantal bloedplaatjes is overigens wel een bijwerking die vaker voorkomt bij vaccinaties. Het komt bijvoorbeeld bij een op de vijfentwintigduizend kinderen voor nadat zij en mazelen prik hebben gekregen. Maar dat is een heel andere aandoening, benadrukt Middeldorp, want dat is dan niet in combinatie met die bloedgroepen.

[00:18:24]

Er zijn meerdere redenen waarom je een verlaagd aantal bloedplaatjes kunt krijgen en die kunnen allemaal met het immuunsysteem te maken hebben. Maar dan heb je niet dat je bij al die syndromen waarbij je verlaagde bloedplaatjes hebt ook trombose krijgt. Dat is wel heel erg euh. Bijzonder. En bijvoorbeeld bij die andere vaccinaties is het wat we UTB noemen. Uhm, idiopathische trombocyten panische purpurea. Dat is een ook een ziektebeeld wat komt doordat er antistoffen worden gevormd tegen je eigen bloedplaatjes. Dat komt best wel veel voor, ook spontaan en zeker ook bij kinderen.

[00:18:59]

Ja, dat geld kan je ook best voorstellen dat als je je immuun apparaat stimuleert met een vaccin, dat dat daarmee samenhangt. Uhm. Maar nogmaals, dat is echt wel een andere aandoening, een andere vorm van verlaagde bloedplaatjes. Uh, dan vermoed ik. Ha dan ik op basis van de gegevens die ik nu tot mijn beschikking heb. Ha dat dat. Dat zijn echt andere dat. Echt een andere aandoening. Zou je er eventueel preventief iets tegen kunnen doen met bloedverdunners of ontstekingsremmers?

[00:19:28]

Uh, of andere maatregelen na een vaccinatie? Uh, nou bloedverdunners dan dan. Dus dat is eigenlijk een hele hele belangrijke en een en soms levensreddende medicijnen die we natuurlijk geven aan mensen die al trombose hebben die we liever niet preventief geven. Er is nu door Covic en die trombose neiging wel heel veel onderzoek gedaan. En het lijkt erop dat als je dus echt een behandel dosering geeft, dus geen preventieve dosering dat je daar op de intensive care niets meer mee opschiet en zijn mensen al heel erg ziek.

[00:19:57]

Maar wellicht. En dat is allemaal nu. Op dit moment wordt het geanalyseerd, wellicht op de afdelingen. Het is mijn. Ze die wel wel ziek zijn, maar niet zo ernstig ziek dat ze naar de IC hoeven dat dat misschien wel een gunstig effect heeft. Maar om een hele zeldzame bijwerking te voorkomen met toch middelen die op zichzelf weer de bijwerkingen van bloedingen hebben. Dat lijkt mij een heel slecht plan. Na ontstekingsremmers vind ik een hele leuke suggestie.

[00:20:24]

Uhm eh. Maar daar heb ik nog niet heel goed over nagedacht.

[00:20:27]

Euh, u vertelde al van ja. U zou de afweging anders maken dan euh. Dan die stop inlassen omdat het de winst die je behaalt met doorprikken eigenlijk groter is dan het risico op gevaarlijke trombose na wil doorgaan met vaccinatie. Maar hoe komt het nou dat? Uhm ja, verschillende experts daar andere afwegingen in maken? Ja, ik denk dat dat is omdat het een heel erg groot dilemma is. Het is eigenlijk een duivels dilemma he? Bescherm je het individu tegen een extreem lage kans op een op een even.

[00:20:58]

We weten nog niet eens of een bijwerking is, maar op een eventuele zeer ernstige, zeer zeldzame bijwerking. Of kies je voor de groep en op de populatie. En ik begrijp best dat dat je daar verschillende op verschillende wijzen naar kunt kijken denk ik. Ik ben ook afdelingshoofd van de interne geneeskunde en internist. Ik heb er een Kovats afdeling. Uh ha, die we samen met de longartsen uh runnen en waar we al een jaar lang met alle elastiekjes uit het ziekenhuis.

[00:21:25]

Iedereen moet bijdragen. Leen Dokters Leen Verpleging die op een fantastische wijze samen met onze eigen verpleging hier iedere keer weer die korona zorg verlenen. Maar de rek is eruit en we zitten en aan een in een stijgend been van een derde golf. Uh ha, als we kijken naar het aantal ziekenhuisopnames en vanuit dat perspectief en het perspectief dat ik dat ik echt uhm h. Dat alle gegevens er op wijzen dat vaccinatie de enige uitweg is uit deze enorme spagaat waar we in zitten.

[00:21:56]

Vanuit dat perspectief. Ja, zo zou ik zeggen, zoek het eerst uit en stop dan eventueel. Het zou best kunnen dat dat het een uitstekend besluit is. Het zou kunnen, maar we hebben nog zo weinig data en nu zet je de pauzeknop weer twee weken in. En in die twee weken kunnen de besmettingen weer verder oplopen. Kun je de ziekenhuis getallen weer verder oplopen? Uhm ja, en daar heb ik dus heel veel moeite mee. Zowel de euro, het Europese Medicijnen Agentschap EMA als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als ons internationale trombose en heemst Hindoestaanse vereniging.

[00:22:32]

Uhm zeggen allemaal nog de voordelen van het doorgaan met vaccineren wegen op tegen de nadelen en daar zou ik me aan vast willen houden. En nogmaals, voortschrijdend inzicht is heel erg nodig. Uhm, maar ik vind het dus ontzettend jammer dat dit uhm dat deze rollercoaster deze kant op is gerold na de laatste vraag. Uhm, als je nou al bent ingeënt met AstraZeneca moet je je dan nog zorgen maken? Je hebt wanneer treden klachten op als optreden? Meestal ja.

[00:22:59]

Als je kijkt naar deze zeldzame klachten heb ik begrepen dat dat uh een week na de inenting optreedt. Dus we weten ook dat er al 5 ruim 15 miljoen mensen in Europa zijn ingeënt met het AstraZeneca vaccin. Dus ik zou me vooral uhm uh dunne voeten nu op de nuchtere Hollandse bodem houden. Maar als je klachten krijgt. Ha, dat is dan nu natuurlijk wel als je klachten krijgt van bloedingen, verschijnselen of pijn in je been of anderszins. Euh ja, je onwel voelde.

[00:23:29]

Een week na je injectie, dan na je prik. Dan moet je naar je huisarts. Die zijn ook op de hoogte hiervan. Uhm, maar ik zou me zeker geen grote zorgen maken. Persoonlijk zou ik heel blij zijn dat ik nog gevaccineerd ben en dat was dan weer morgen aan het begin van de middag.

[00:23:44]

Daar staat alweer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.