Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag dat ze insuline af. Hij had een zoon met jouw baby, steeds Boulle. Arie ik bedoel Stijn.

[00:00:12]

Altijd op je hoede zijn voor iets wat er kan gebeuren. Het is eigenlijk dood. Vermoeiend. Al zullen veel vrouwen het misschien niet eens zo ervaren, want we zijn het zo gewend. Dit is een tweede natuur geworden. Loop je s avonds alleen over straat, dan doe je dat het liefst met iemand aan de telefoon. Of je houdt je sleutels bij wijze van wapen in de aanslag. Laat me even weten als je veilig thuis bent, zeggen we tegen elkaar.

[00:00:35]

De afgelopen weken verenigen vrouwen in Groot-Brittannië en inmiddels ook ver daarbuiten zich op straat of online, om het precies daarover te hebben. Tekst Me when you get home is de zin die op sociale media veel gedeeld wordt. Aanleiding is de moord op de Britse Sarah Everaert, die na een bezoek aan een vriendin niet veilig thuiskwam. Zij werd vermoord door een politieagent en haar dood is het symbool geworden van vrouwen die zich niet veilig voelen, soms niet eens bij de instanties die ze moeten beschermen.

[00:01:05]

Het is een oud verhaal en ook eigenlijk dood. Vermoeiend. Hoe zorgen we ervoor dat er nou echt eens iets verandert? Fijn dat je luistert. Ik ben Elizabeth Steins en de dag is woensdag 17 maart. Ik denk dat dat ik zoals ongeveer elke vrouw wel twee keer nadenken voordat ze dat hele Donkersteeg steegje, dat niet goed verlicht is, doorloop. En toen ik als student euh euh ja viel de straat op ging omdat je natuurlijk uit gaat. Het zit eraan toe.

[00:01:34]

Maar ben ik wel na een zelfverdediging skûtsjes ik gaan doen? Wat mezelf ook wel op pepte in die zin dat ik zoiets had van hou. Kom erop, kom maar door.

[00:01:44]

Anne Floor Dekker is een vrouw zoals er veel vrouwen zijn in Nederland. Bewust, weerbaar en ook voorbereid op mogelijk trammelant als ze bijvoorbeeld alleen over straat loopt. Ze houdt zich namens het gender platform Mooijman Kossmann op allerlei manieren bezig met vrouwen en veiligheidsvraagstukken, onder meer door afspraken te maken met ministeries en maatschappelijke organisaties. Dat doet ze altijd al. Maar, zegt ze. De afgelopen weken groeide er momentum voor dit onderwerp, onder meer door de verkiezingscampagne en de aandacht die er daarbij was voor de ongelijke behandeling van vrouwen.

[00:02:16]

Ook in de politiek. Een vrouwelijke collega neemt het woord en woord heel snel in de rede gevallen dat ik na de eerste keer dat je vergeet wat. Maar ja, dan programmatie dat het euh ja, toch wel vaker gebeurt.

[00:02:27]

Ik herkende het niet bij mezelf, maar wel dat ik natuurlijk de vergaderingen vrij strak laten zitten de zestien mensen dus al eerder aan het zeggen, dan zal het wel waar zijn. Toch hebben de afrukken ook die feedback goed over nadenken.

[00:02:39]

En er was dat nieuws uit Engeland dat zoveel losmaakte.

[00:02:43]

Ging men weleens haar pr falend en ze vermesting, faire, flora's, Chevrolets en verlies. Ze is een coassistent. De 33 jarige Sara Everardus liep twee weken geleden op 3 maart na een bezoek aan een vriendin in Londen naar huis, maar kwam daar nooit aan. Een paar dagen later werd haar lichaam gevonden en werd een politieagent van de achtenveertig opgepakt. Een schokgolf trok door Groot-Brittannië, want dat juist iemand die je hoort te beschermen verdacht wordt van een brute moord.

[00:03:13]

Dat wakkerder bij veel vrouwen een diepere pijn aan die orgaanvlees.

[00:03:16]

Kaylie Experiences Monaghan aan CWT en Harry Nasji is bij Surinaamsche Gent en René, de exacte lineup Barry en terreurbeweging Hamas neemt toe.

[00:03:26]

In die context vielen ook de woorden van de korpschef niet goed.

[00:03:30]

Dit is zijn Verlee en dat Laura vol wordt, maar de ECB uit de absurde voorarmen Assestraat, want deze zaak gaat inmiddels om veel meer dan een moord.

[00:03:41]

Het gaat om een breed gedragen gevoel van onveiligheid onder vrouwen en dat is niet uitzonderlijk.

[00:03:58]

Vervolgens escaleert. Tijdens een wake voor Sara, waar honderden vrouwen op afkomen. Ook al mag dat niet vanwege de korona maatregelen. De politie grijpt hard in en beelden van agenten die vrouwen hardhandig afvoeren of tegen de grond werken, gaan de wereld over.

[00:04:17]

Distin, Sabin Wheatley, Kritosaurus met claims Pelias wordt TU hubby, haar dit inmiddels Meerlo of NS'ers rechterlong Sam Raymond de Griene.

[00:04:27]

Het Dieplaan kamp Tobol die maar liefst Thüringen niet neemt. En nee, natuurlijk niet. Dat wil hij pinchhitter Michon, de flop Ingelrest en een koffietje drinken.

[00:04:40]

Dit is heel veel wat er nu opstapelt denk ik aan momentum. Euh, als we t hebben over gelijke rechten tussen vrouwen en mannen. Ook de dalende machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Wat ik ook denk is dat we ook merken. En we hebben natuurlijk ook partners, onder andere in de UK. Is dat euh, het heel erg? Uhm, helpt dat zoals je sociale media nu zo een enorme rol speelt, ook een bewuste rol speelt in in het openbaren van dit soort problemen?

[00:05:08]

Maar wat denk ik ook wel? Nu speelde is dat er nog een keer bovenop was dat het natuurlijk zo hard is neergeslagen door de euh, door de politie toen de vrouwen in de jocqué opstonden en de eigenlijke straat opnieuw wilden claimen. Van Hee, wij moeten niet bang zijn om de straat op te gaan en die is zo hard neergeslagen vanwege natuurlijk de korona maatregelen. Dus er is dus heel veel wat nu samenkomt. Dus die die nou ja, die korona maatregelen en gevoelens van dat je niets niet vrij de straat op kan.

[00:05:34]

Misschien hier ook de avondklok, maar ook alles gunnen. Onderzoeken die dit nu naar boven komen. Er is maatschappelijk best wel veel aan de hand denk ik.

[00:05:44]

Oudjes Sarris Pharmacy, Familiekerk, Montignystraat, Camp Realize. In totaal 12 jaar zullen waarschijnlijk maar gewoon CO2 SodaStream, scrollwieltje, Airwaves, Ezelsoor, Railion Tracing Vingers CL Havré Rishon. Wie? Stadsjungle ingooi, lonende. Vrouwen die zijn niet vrij om euh zomaar te doen wat ze willen. En daar is wat wij ook wel merken en wat we ook iedere keer proberen aan te kaarten. Een soort van gevoel bij euh. Of eigenlijk een idee en heel lang niet geweest.

[00:06:23]

Ook bij de politiek, maar ook bij het publiek. Dat er dat het allemaal prima is, dat alles wel goed geregeld is. Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen. Euh, der Harder. Daar zijn niet hele grote groepen die heel conservatief denken over vrouwen en mannen, maar die dat.

[00:06:41]

Dat blijkt toch eigenlijk niet helemaal te kloppen met de realiteit. En we hebben heel veel dingen genormaliseerd waardoor het ook niet meer zien. We vinden het eigenlijk heel normaal dat we onze dochters waarschuwen als ze de straat op gaan. S Nachts van hen. Bel eventjes als je daar en daar met aangekomen of loop eventjes samen. Euh mee naar huis. Of inderdaad ga zelfverdediging cursus doen voordat je. Alleen in die grote stad gaat wonen. Dat hebben genoeg genormaliseerd, dat vinden we normaal.

[00:07:08]

En dat daardoor zien we eigenlijk over het hoofd dat er dus een onderliggend probleem nog steeds is. En ja, dat er ook geen prioriteiten wordt gegeven, bijvoorbeeld bij de politie, dat er geen pariteit voorbij wordt gegeven bij justitie of überhaupt bij instanties.

[00:07:25]

Ja, want afgezet tegen andere landen. Ik denk bijvoorbeeld aan India waar euh euh. Verkrachtingen en ander type geweld of onderdrukking van vrouwen veel vaker voorkomt, lijkt het probleem in Nederland wel mee te vallen. Maar kennelijk euh, voelen vrouwen zich hier ook nog onveilig? Maar wat zegt dat dan over je zegt? Je had het even over de politie. Wat zegt dat dan? Over steun uit de omgeving en ook van instanties zoals de politie?

[00:07:52]

Maar kijk, formeel hebben we natuurlijk echt echt heel goed geregeld in Nederland. Uhm, maar uh, als je kijkt naar dat de aangifte en ook de melding bereidheid Peschel laag is. Uhm, omdat we weten. En er zijn al verschillende onderzoeken over uitgaan dat dat meldingen en aangiften gewoon op de plank blijven liggen omdat er geen capaciteit is bij de politie om het op te pakken dat de verkrachtingszaken anderhalf jaar kunnen blijven liggen voordat de eerste contacten worden gelegd. Dus dat dat zorgt ervoor dat je echt een signaal naar buiten en naar naar vrouwen en naar meiden A afgeeft van het is niet heel belangrijk.

[00:08:28]

En leer er maar mee te leven. Of uhm h. We hebben er eigenlijk gewoon geen tijd voor. En dat dat daarom daar ja wat ons betreft. H. Van Ass. Als bij Nikkels mij betreft moet daar echt meer prioriteit aan worden gegeven. Dit is een groot probleem. Uhm, en daar moeten we. Moeten we iets mee doen? Dat is dan uh vanuit de instanties, beredeneert. G. Het geldt denk ik ook wat breder in.

[00:08:50]

Dus vanuit steun uit omgeving ook werkomgeving bijvoorbeeld. Ik las vandaag een column van Anna Dijkman in het FD. Zij schrijft. Vrouwen willen gewoon niet zeuren. Ze willen geen slachtoffer, geen slachtoffer zijn. En ze zegt dan zaken als seksuele intimidatie of ongepaste toenadering. Daar wordt vaak over gezwegen, omdat erover praten je kwetsbaar maakt. Dus negeren en niet janken en gewoon doorgaan is het devies. Denk je dat dat erover praten je als vrouw kwetsbaar maakt? Ja, ik.

[00:09:20]

Ik herken dat en ik denk dat dat ook weer terugkomt bij het. Bij het deel wat ik zeg dat we het eigenlijk normaliseren. Het is een beetje wat erbij hoort, hoort nu eenmaal bij t leven meisje. En als je weet je hogerop wil komen en als je uh ha door wil gaan. Ja, dan moet je niet over elk wissewasje gaan zitten zeuren. Dat is wel een beetje de tendens. En uhm ja, dat vind dus kennelijk met z'n allen normaal en met mooie Mito hebben gezien dat dat ineens.

[00:09:45]

Nou ja, dat het werd aangekaart en dat groter werd en dat er bepaalde dingen niet meer normaal vinden. Wat er dus nu wel problematisch is als seksisme op de werkvloer is. Uhm, en ik denk dat dat dat weer uit die norm normaliteit halen dus. Dus het normaliseren van euh, van geweld, van intimidatie etcetera tegen vrouwen ook op straat. Dat we dat we daar naartoe moeten pleiten niet toestappen tegen te praten. Of een beetje ja Yule zeg maar.

[00:10:15]

Als je dan geen terug zegt, dan krijg je wel eens een meestal negatief commentaar. Maar soms wordt ook wel eens bedreigend hoor. Waarom zeg je niks tegen of dat soort dingen? Uit cijfers van het CBS van vorig jaar blijkt dat meer dan de helft van de jonge vrouwen in Nederland zich wel eens onveilig voelt. Buiten en met name in de grote steden worden er ook al pogingen ondernomen om daar iets tegen te doen. In Rotterdam bijvoorbeeld is straat intimidatie al strafbaar.

[00:10:40]

Daar werd het zogenoemde ZIS verbod in 2018 ingevoerd. En dat intimideren kan bijvoorbeeld zijn omdat je heel dichtbij iemand gaat gaat zitten. Ook handgebaren maken, kushandjes gooien aan. Iemand zitten? En kijk, dat is nog tot daaraan toe, maar als je als je dat allemaal doet in samenzang met een mooi meisje ik wil seks met je, ja, dan is dat alles bij mekaar intimiderend. En dan mag het niet. En ook in Amsterdam kan je al jaren boetes krijgen voor straten intimidatie.

[00:11:06]

Maar of dat ook echt wat heeft opgeleverd? De impact van de dood van SERR Everard, ook op Nederlandse vrouwen en de verhalen over onveiligheid die nu loskomen, leggen bloot dat er nog een lange weg te gaan is. Aandacht voor het probleem is er al langer. Goede voornemens en maatregelen zijn er ook geweest, maar soms lijkt het alsof er bar weinig verandert. Heb je wel eens geïntimideerd gevoeld? Wel een keer in een club. Toen ging er jongen achter bij mij in de rij.

[00:11:32]

Toen ik een rokje aanhad ging onder meer je ja, dat was wel eventjes shock.

[00:11:36]

Had jij hem dan meteen weg of raak je een soort van verstijft of wat gestijfd? Ja, vooral verstijft ja, hij deed niks op dat moment. Nee, ik tikte mijn vriendin aan en deelde meteen wat door. En die heeft hun actie ondernomen. Toch worden er volgens Anne Floor Dekker best stappen gezet en zijn er ook echt concrete dingen die je nog kunt doen. Zo moet er volgens haar veel meer kennis komen over gendergelijkheid bij politie en justitie, zodat huiselijk geweld of geweld op straat beter aangepakt wordt.

[00:12:04]

Scholen kunnen ook met jongeren meer over seksisme praten en de politiek kan beleidsmatig ook veel meer aansturen op gelijke verhoudingen. In Zweden bijvoorbeeld gebeurt dat al en het werkt.

[00:12:16]

Je hoort inderdaad verhalen uit bijvoorbeeld Zweden dat het daar een stukje beter georganiseerd is. Wat we denken kan zien in Scandinavische landen. Uhm, is dat Jenner meent streaming. Dus dus echt kijken naar je beleid vanuit een gender lens hè? In hoeverre is het beleid ook echt? Euh, helpt dat vrouwen en mannen? Dus is het eigenlijk niet per ongeluk alleen maar voor mannen van toepassing. Dat is iets wat in in Scandinavische landen veel meer is doorgevoerd. Daar wordt heel bewust beleid op ontwikkeld.

[00:12:44]

En uh uhm, nou ja, in alle in alle mogelijke euh euh. Sectoren, dus ook in de ruimtelijke ordening. Hoe organiseer je een straat op zo'n manier op bijvoorbeeld een stationsplein of euh ha, de uitgang van een metro? Dat zowel vrouwen als mannen, maar ook bijvoorbeeld jonge en oude mensen zich veilig voelen. Euh, dat is daar al veel meer doorgevoerd. En ook naar de waarop op de hele verdeling tussen werk en zorg tussen mannen en vrouwen door veel meer die de discussie op gang komt over gelijkheid, ongelijkheid.

[00:13:17]

Dat is in heel veel Scandinavische landen er niet zo. Veel meer beleidsterreinen al al beter georganiseerd. Daar kunnen we denk ik wel van leren. Maar ja, de politiek kan daar ook van leren dan. Ja de politiek kan het daarover leren. Maar dat de grap is wel. En dan kom ik toch weer eventjes terug op de politie en ook op andere sectoren. Overigens in Nederland is dat we bijvoorbeeld. In Nederland hebben we al op het ook een Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en veiligheid.

[00:13:39]

Uhm. En dat is nog afgelopen december is dat gelanceerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, waaronder ook de politie, onderwijs, cultuur en Wetenschap en Defensie. En daarin zeggen we ook van vind het heel erg blij dat we die de toegang van vrouwen tot justitie verbeteren, dat vrouwen beter geholpen worden door politie. En uiteindelijk merken we in de praktijk niet dat dat opgeschaald wordt. Dus dat er meer politie bijkomt, dat er meer kennis is.

[00:14:10]

En we merken niet h dat er dat er echt wat wat wordt gedaan die Jenner, Lensy en het huiselijk geweld aanpakt. Die zitten nog steeds in in. Dus dat wat ons betreft naar en nu is een moment om straks. Hun regeerakkoord wordt er ontwikkeld voor de politiek om ook echt wat te doen met datgene wat Nederland al lang heeft toegezegd. Dus zullen. Ja, nou ja, daar is deze verkiezingen ook best wel wat aandacht voor geweest. Open in de zijlijn natuurlijk, zoals, want er zijn heel veel.