Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. Dag Democraten Het is gelukt, we zijn we er in geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan en wat we te bieden hebben. En deze buitengewone prestatie is van Julie en Hans van Mierlo, zou hebben gezegd. Het is een krankzinnig avontuur. Ze werd door partijgenoten al de vrouwelijke Hans van Mierlo genoemd en Sigrid Caers eerste reactie op de verkiezingswinst. Gisteravond was het ook zijn naam die vrijwel direct viel.

[00:00:35]

De authentieke, charismatische en vernieuwende partijleider Hans van Mierlo bracht de partij in 1966 in één klap met zeven zetels in de Kamer en sleepte jaren later, in 1994, de allermooiste zetels ooit binnen vierentwintig. De lat lag hoog dus, maar niet te hoog blijkt, want zoals het er nu naar uitziet heeft ook K.G. Dat voor de partij magische aantal van 24 zetels gehaald. En daarmee wordt de partij ook nog eens de tweede grootste partij van Nederland. En dat is nooit eerder vertoond in SKG.

[00:01:07]

Inderdaad, een nieuwe Vanmierlo. Waarin lijken ze op elkaar en waren niet? En wat betekent dat voor de richting die de partij op wil? Wat betekent het voor de formatie? Ik bespreek het vandaag in de podcast met Hans van Mierlo biograaf Hubert Smeets. Fijn dat je luistert. Ik ben er Lisabeth Steins en de dag is donderdag 18 maart. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid, over de tanende invloed van de kiezers, over de ontoereikend heid van de verouderde politieke spelregels, over de om bewegelijkheid en de verstarring van het partijen.

[00:01:45]

Stas over altijd maar weer hetzelfde gezeur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer is dat nog zo graag wat aan te doen. Maar we wisten niet hoe.

[00:01:59]

Het is misschien wel de bekendste politieke reclame uit de Nederlandse geschiedenis. Hans van Mierlo, die in een lange regenjas langs de Amsterdamse grachten loopt en kiezers direct aanspreekt door recht in de camera met ze te praten. Hij heeft het over vastgeroeste partij patronen en hoe D66 vernieuwing wil. Het was een voor die tijd gelikt filmpje waarin Van Mierlo eruit zag als een filmster.

[00:02:22]

Tsja, ons plan ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude vastgeroeste partij patroon. Ik moet proberen het goed te vertellen. Een jaar eerder was D66 opgericht. Het was tijd voor een nieuw geluid, is daarom de taak van D66 om de Nederlandse burger de greep terug te geven op zijn overheid.

[00:02:51]

D66 denderde de politiek binnen met maar liefst zeven zetels in dit radiojournaal alleen maar de verkiezingen en hierover allereerst de ochtendbladen.

[00:03:00]

Om te beginnen de koppen. De Telegraaf Jeugd bracht de zesenzestig fors in de Tweede Kamer. Grote partijen verliezen de Volkskrant verrassend. Sterke start van Democraten 66. Het Algemeen Dagblad. Groot succes voor D66.

[00:03:15]

Vier jaar later kwam de partij al voor het eerst in het kabinet, maar echt groot werd D66 pas in 1994, toen Van Mierlo al na een afwezigheid van jaren de lijst weer aanvoerde en de meeste zetels ooit binnensleepte.

[00:03:30]

Nee, er is geen rol. Maar nu weet ik nog niet hoeveel zetels. Het is gelukt.

[00:03:39]

Het is Guller 24, dus uitzinnig was hij, net als Democraten het is gelukt in gisteravond dansend op de tafel gefotografeerd werd.

[00:03:55]

Ja, je moet een keer blij zijn. Dit zijn van die momenten. Ik was ja. Het was spannend. Ben blij. Ik ben opgelucht. Ja en het is een beetje een feest.

[00:04:04]

Die vergelijking tussen gisteren en de verkiezingsavond in 1994 is gauw gemaakt, want er valt natuurlijk één ding meteen op, zegt Hubert Smeets, die de biografie Een wonderbaarlijke politicus over Hans van Mierlo schreef. Dat beide evenveel zetels hebben gehaald en daarmee binnen de euh, heimelijke competitie die de binnen D66 een beetje bestaat tussen de verschillende partijleiders Jan Terlouw, Hans van Mierlo. Die is dan dood. Maar uhm. Pechtold, Thom de Graaf. Euh. Dat er die die competitie nu beslist is.

[00:04:37]

Bovenaan staan Hans van Mierlo en Sigrid Kaag met 24 zetels. Ja, en in die in dat dansen van Van op het podium zag je een heel andere persoonlijkheid dan Van Mierlo. Euh. Maar als ik het ergens mee zou moeten vergelijken, dan zou ik dat meer vergelijken met Hans van Mierlo 1967. Beroemde foto die ook in de New York Times de internationale editie heeft gestaan, waar Hans van Mierlo uhm, in een grote menigte als Nuuk het verschil. Toen was er geen Corona met een flesje bier.

[00:05:08]

Uhm, de verkiezingsoverwinning van 967 gevierd met 7 zetels vanuit het niets in de Kamer die die verbazing die verbluft heit op de gezichten van de D66. Ze hadden natuurlijk verwacht dat het een goede uitslag zou worden, omdat de eindsprint van K&G voortreffelijk was. Op het briljante af vind ik. Maar uhm, dat het zo ongelooflijk succes zou worden, dat hadden ze denk ik zelf ook niet verwacht. En dat leek een beetje op de eerste Aintree van D66 in de Tweede Kamer in 967.

[00:05:39]

Nu al je bijna 25 jaar geleden 55 55. Ja uhm, u zegt er staat een andere persoonlijkheid. Vindt u ze ook? Vindt u dat inderdaad dat het andere persoonlijkheden zijn? Nou, er zijn verschillen en er zijn overeenkomsten. Als je kijkt naar de verschillende leiders die D66 afgelopen halve eeuw gehad heeft. Van Mierlo. Terlouw? Euh. Els Borst. Thom de Graaf. Alexander Pechtold en nu Sigrid Kaag. Dan is het verschil qua persoonlijkheid. Politieke persoonlijkheid moet ik zeggen tussen Kaag en Van Mierlo wel de geringste.

[00:06:12]

Ik denk dat K.G. Het meeste zou je kunnen zeggen de opvolger is van Van Mierlo. Van dit rijtje, want vanuit de partij hoorde je dat eigenlijk al een hele tijd zeggen. Ha dat K.G. Wel eens de nieuwe Vanmierlo kon zijn. Waarmee dan ook meteen de verwachtingen torenhoog waren. Nou, die heeft ze waargemaakt. Maar snapt u de vergelijking ook? Ja, dat snap ik. Er zijn een paar overeenkomsten. Mag ik die euh proberen een beetje op te slaan?

[00:06:36]

Graag? Nou n van de euh euh. Overeenkomsten tussen Vanmierlo en K.G. Is dat ze allebei een beroep doen op de noodzaak om de politieke cultuur te veranderen. Dus het woord mentaliteit, houding, attitude, uh, die woorden die liggen hen voor in de mond bestormen beiden. Het zijn geen zou kunnen zeggen programma politici die euh, met de cijfers van het Centraal Planbureau in de hand proberen het debat in te gaan en de tegenstander om de oren te slaan.

[00:07:06]

Deze appelleert aan het verlangen van de kiezers van hun kiezers, althans om de politieke cultuur in Nederland te veranderen, om die fatsoenlijker te maken, openbaar te maken, toleranter te maken. En dat is een belangrijke overeenkomst tussen Van Mierlo en K.G. Denk ik. Tweede overeenkomst is dat ze beiden ook eigenlijk niet ongegeneerd, maar vrij open hun persoonlijkheid in de strijd wierpen. Niet dat ze hun hele privéleven op tafel legden, zeker niet. Dat deed Van Mierlo ook niet.

[00:07:35]

En. Ook niet. Haar man hebben we niet gezien in deze campagne. Bij Van Mierlo zag je ook niet zijn echtgenote. Uh, in beeld verschijnen nog z'n kinderen. Uhm, maar wel hun hele eigen persoonlijk kunnen eigen zijn en K.G. Die ze euh, toch eigenlijk impliciet en soms expliciet verwijst naar haar ervaringen in het internationale diplomatieke wereld. Uhm, die ook hun eigen twijfels euh, niet onder stoelen of banken steken. Dat is echt een belangrijke overeenkomst tussen beide K.G.

[00:08:03]

Heeft niet op elke vraag een antwoord. Soms zegt ze gewoon dat weet ik niet. Ze is niet alwetend, familie ook niet. Dit Vanmierlo dat. Ja, Van Mierlo was iemand die uhm heel veel twijfelde. En dat was niet altijd prettig voor hem. Maar hij maakte er geen geheim van. Dus hij was eigenlijk een zoekende politicus die al pratend nadacht over de problemen en probeerde ook de maatschappelijke problemen te analyseren. Terwijl hij in gesprek was met jou over mij.

[00:08:31]

Uhm. Dat heeft Karel nog niet. Het is ook een andere tijd. Maar ze is niet degene die alles weet en en nooit met haar mond vol tanden. En dat is een overeenkomst denk ik ook met Vanmierlo. En ja, misschien wel de allerbelangrijkste overeenkomst of de aller meest zichtbare overeenkomst is de internationale oriëntatie van beide mensen. Het kan. Dat is natuurlijk simpel. Die komt uit die wereld. En bij Vanmierlo had je ook um. Dat gevoel dat hij continu zich bewust was van het feit dat de wereld groter was dan Nederland en dat Nederland zich dus moest verhouden tot die wereld en dat we niet konden eisen.

[00:09:10]

Zoals veel politici in Nederland doen dat de wereld zich verhoudt tot ons, maar dan zo te zeggen. En wij zijn klein en zij zijn groot. En bij Van Mierlo leidde dat tot een hele principiële pro-Europese koers. Daar is D66 altijd geweest, dus daar heeft hij niet. Uhm, niet euh. Verrassend gevonden. Nee, maar die zei is ook iemand die consequent laat zien dat er voorbijloopt in Wuustwezel echt veel meer aan de hand is dan wij denken.

[00:09:36]

En dat is ook veel belangrijker is dan wij zouden willen weten wanneer je kijkt naar de debatten met de meeste andere lijsttrekkers. De afgelopen campagne.

[00:09:45]

Als je begint aan een avontuur, dan geloof je in je boodschap. Maar je moet altijd maar afwachten of mensen die boodschap ook willen horen. Ze willen luisteren of ze hem willen overnemen en dat was zeker ook aan het begin kritiek. Maar de afgelopen maanden bekroop me echt het idee het gevoel dat mensen klaar waren voor het optimisme en de visie van D66. Want ik heb altijd geloofd. En vanavond is dat bevestigd dat Nederlanders niet extreem zijn, maar juist gematigd mensen waarderen, positiviteit, uitgaan van eigen kracht en anderen altijd in hun waarde laten en qua stijl.

[00:10:25]

Want euh, kaart, die komt altijd heel bedachtzaam en genuanceerd over. Was Van Mierlo dat ook? Ja van nou van Mierlo, da's wel een verschil. Van Mierlo was veel eloquente dan K.G. Uh K.G. Uh spreekt goed, maar het is niet een genot om naar haar te luisteren. En bij Van Mierlo was dat wel zo. Ha, daar was het. Dat was een groot spreker die zijn toespraken heel zorgvuldig voorbereide. Uhm, vak 3, 4, 5 soms zelfs 10 versies van een toespraak in de zak had en tot op het laatst aan het knutselen was aan zo'n toespraak.

[00:10:59]

Nog even op de wc voordat ie er plankenkoorts voor op moest. Nog even iets. Nog even iets veranderde. Dat zie ik bij K.G. Niets. Is Jako zeggen wat vlakker in haar taalgebruik, in haar woordkeuze? Uhm, maar uhm, er zijn wel. Dus er is wel een overeenkomst in de manier waarop ze problemen benaderen en en de manier waarop ze uhm hun programma proberen over het voetlicht te brengen. Dat is niet uhm, met een hamer.

[00:11:25]

Dat is echt vrij subtiel. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook best moeilijk om die vergelijkingen zo te maken, omdat de tijd heel erg veranderd is. Ik denk nu even aan die confrontatie tussen K.G. En Wilders bijvoorbeeld uh in het slotdebat. U praat wel over humanisme, maar u doet het tegenovergestelde. Ik herinner me laten we kijken wat u de afgelopen jaren gedaan heeft. U bent een afgelopen jaren. Bent u naar Iran gegaan? En terwijl daar op straat mevrouw K.G.

[00:11:49]

De vrouwen die een hoofddoek afwierp. Die werden in elkaar geslagen met stokken door de politie. Die werden in de gevangenis gestopt. Op dat moment ging u met een hoofddoek. Boog u voor de Iraanse president, de grote dictator die daar aan de macht was? Maar that moment heeft u de rechten van de vrouwen wat u mij verwijt? Heeft u te grabbel gegooid? Koos de kant van de ayatollahs en liet die vrouwen stikken door als Nederlander Nederlandse minister met een hoofddoek om te buigen voor Iran, terwijl de vrouwen de gevangenis gingen.

[00:12:20]

De homoseksuelen op de pleinen worden opgehangen in Iran. TARDIS worden in de praktijk heeft gedaan, dus verwijt mij nog niet dat ik het niet voor die mensen opkomt. U heeft ze laten vallen als een baksteen mevrouw. Meneer Wilders, u heeft het onderwerp aangedragen. U mag het slot wordt gebruikt om hier op te reageren. Dit is het laatste wat u vrijheid betekent. Eigen keuze. Hoe ik me wil kleden? Of ik een sluier opnoemen of niet. Voor de vrouwen die dat willen Vanheede.

[00:12:42]

Ik ging naar Iran als minister van Buitenlandse Zaken om de veiligheid van de regio en Israël te bespreken. En als ik dan noodgedwongen door de wetgeving een sluier op moet doen, dan doe ik dat wat het dient. Een internationaal en aangenaam belang. Nee raden. Nee ja, ik accepteer dit niet, want dit was dan wel gevraagd in landsbelang meneer Wilders. U moet er nog een keer van leren om uw eigen verhaal te zetten en hier zet er een punt.

[00:13:04]

Dit was dit debat. Dat soort zulke heftige confrontaties. Ik weet niet waar die er ook in. Uh, in die in de tijd van Vanmierlo. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het wel een verschil is tussen beiden. Uh K.G. Je zou kunnen zeggen iets meer een straatvechter is dan uh dan van Mierlo. Nogmaals, Van Mierlo is nu echt al bijna ruim 10 jaar dood. Uhm, deze maand elf jaar geleden gestorven. Maar ik denk hoeveel ik niet namens mag spreken.

[00:13:34]

Helemaal natuurlijk niet. Ik denk dat Van Mierlo met stomheid zou zijn geslagen door die. Aanval van Wilders op hem en dat is stilgevallen zou zijn. En ik denk dat omdat dat een keer gebeurd is in de Tweede Kamer. Toen had Van Mierlo een interview gegeven aan NRC Handelsblad, waarin hij zei dat persoonlijkheden belangrijker zijn dan programma's in de politiek. En toen werd hij aangepakt door Frits Bolkestein, de leider van de VVD, die hem een caudillo noemde het Spaans voor Führer.

[00:14:02]

Voor leider met een grote El Vermylen was volledig verslagen, want caudillo is het woord wat gebruikt werd voor de dictator Franco in Spanje en voor de generaals die in Zuid-Amerika om de haverklap staatsgrepen pleegden. Hij was met stomheid geslagen en zijn medewerkers moesten er aan te pas komen. Andere Kamerleden bedoel ik om Bolkestein erop te wijzen dat dit echt als een belediging werd ervaren. Toen moest Bolkestein dat terugnemen. Van Mierlo was geen straatvechter en ik denk dat K.G. Die mentaliteit iets meer met zich heeft.

[00:14:35]

Maar het knappe Van der Haar vind ik in die zin is dat ze die grenzen heel goed bewaken. Ze wel een hele nette straatvechter.

[00:14:43]

Toen vorig jaar in de zomer duidelijk werd dat K.G. De lijsttrekker werd, was dat ook steeds de vraag zouden ze zich wel staande weten te houden in die Arena? Vol met straatventers? En tijdens de campagne waren er met name ook op sociale media keiharde aanvallen van mensen uit de politiek, maar ook daarbuiten. Ze krijgen het verwijt dat ze te weinig politieke ervaring had en elitair was.

[00:15:05]

De hoeveelheid bagger die ik al bij mijn aantreden als minister kreeg. Die is natuurlijk weer voor veelvuldig. Maar euh, je weet dan ook uit welke hoek het komt. Meestal. En tegelijkertijd is dat ook een onderdeel van mijn positie en mijn keuze om te laten zien dat het weer tijd is voor fatsoen, respect en waarden.

[00:15:24]

En daar doe ik het voor. Kaag hield vast aan haar lijn. Ze voerde campagne op leiderschap, beschaving en het grotere verhaal. Zoals Van Mierlo dus ook deed. Ze noemde zichzelf een atypische politicus, omdat ze als oud VN gezant in het Midden-Oosten vooral diplomatieke ervaring heeft en geen politieke het werkte. Onder haar werd D66 de enige partij die strategische stemmen trok van links en rechts. Wat voor een gezicht heeft K.G. Aan D66 gegeven? Uh, wat u betreft.

[00:15:53]

De ambitie van D66 om de grootste te willen worden om de premier te willen leveren. D66 is opgericht. Ruim een halfjaar geleden, een halve eeuw geleden. Uhm, met het programmapunt kiest de minister president de CU. De burger moest z'n eigen premier kunnen kiezen en daarnaast ook natuurlijk z'n eigen Tweede Kamer. De Van Mierlo heeft dat nooit aangedurfd in 1994, toen D66 ook 24 zetels haalde. Toen Uhm stond in de peilingen voor die verkiezingen van 19 74 D66 lange tijd op de tweede plaats en er waren aanwijzingen.

[00:16:30]

Er waren signalen dat D66 de grootste zou kunnen worden. Met andere woorden dat Hans van Mierlo minister president van Nederland zou kunnen worden. Van Mierlo was als de dood. Hij deinsde er voor terug. Hij durfde dat niet aan. Ineens was had dat met die plankenkoorts te maken. Ja, het was een man die heel veel twijfel dood was. Soms ook een topper. Huh? Iemand die uhm toch vaak meer de duisternis zag dan het licht? Dat is zeker waar.

[00:16:55]

Maar hij had ook wel een rationeel argument. Hij schreef in één van zijn dagboeken toen dat kunnen wij D66 niet waarmaken. We hebben onvoldoende kader. Uh, in de partij onvoldoende mensen in de partij die al die posities kunnen gaan bekleden op een verantwoorde manier natuurlijk kunnen gaan bekleden, die in onze schoot vallen wanneer wij de grootste werden. Dus D66 heeft de 19:34 nooit een campagne gevoerd? Uhm, met de doelstelling om de grootste te worden K.G. Heeft dat wel gedaan.

[00:17:22]

En dat is denk ik wat zij gebracht heeft, onder andere aan D66 in deze campagne. De ja beschaafde, want dat blijft ze, de beschaafde brutaliteit om te zeggen wij zijn de besten. Ja, en dat is voor D66 niet helemaal nieuw, want Pechtold deed dat ook al. Maar dat is in dit geval ongelooflijk goed uitgepakt. Nou, D66 is niet de grootste geworden. Uh is het ook nooit geweest, maar heeft dus wel vaker aan de formatie tafel gezeten.

[00:17:50]

Van Mierlo die zocht in 1994 de samenwerking met PvdA. Uhm, de afgelopen jaren werkte D66 meer met rechts samen. Zou je ook zeggen dat de partij conservatiever is geworden dan onder Van Mierlo. Maar rechtser zou ik willen zeggen. Ik vind het een verschil tussen conservatief en progressief. Op dat punt is denk ik D66 dezelfde progressieve partij als ja, al was die al die 50 jaar geleden. Natuurlijk, de thema's zijn veranderd in de loop der jaren. Maar het algemeen is dat is de partij nog steeds progressief.

[00:18:25]

Maar als het gaat om sociaal economisch beleid is de partij zeker onder Pechtold wat rechtser geworden. En het allerbelangrijkste is dat onder Van Mierlo euh. Koos D66 uiteindelijk altijd voor samenwerking met de Partij van de Arbeid. Van Mierlo zei dat ooit in het begin van zijn carrière een beetje pathetisch met het pistool op de borst. Als ik echt niet anders kan, maar met het pistool op de borst, dan kies ik voor de Partij van de Arbeid. En dat meende Van Mierlo ook, omdat Van Mierlo ooit gezegd heeft dat de sociaaldemocratie er die door de PvdA wordt belichaamd, eigenlijk de beste uitvinding is die in Europa ooit is gedaan.

[00:19:04]

Nou, dat is onder Pechtold daarvoor eigenlijk ook al, maar zeker onder Pechtold veranderd. En ik heb niet de indruk dat Sigrid Kaag in dit opzicht teruggaat naar het idee van Van Mierlo dat er zonder de PvdA eigenlijk niet geregeerd moet worden. Ik denk dat zij die Pechtold lijn D66 helemaal vrij de handel naar bevind van zaken kijkt en de verhoudingen in de Tweede Kamer van dit moment en niet naar wat ze zou kunnen zeggen diepere voorkeuren. Dat Kaag die lijn gaat voortzetten.

[00:19:32]

Ja, dat kan natuurlijk ook, want ze is de grootste in de provincie. In het kort progressieve kamp. Maar ze zegt wel dat ze progressiever wil samenwerken. Ja, en nu gaat blijken of ze dat gaat doen. Uhm. Maar ja, het is ie. Ik zeg het even ter verdediging van haar een. Het wordt niet makkelijk voor de, want laten we eerlijk zijn 24 zetels voor D66 tegen acht zeteltjes voor GroenLinks en en of 7 misschien zelfs en 9 zetels voor de Partij van de Arbeid.

[00:19:58]

Die partij 61 is drie keer groter dan de PvdA. Ja, wat moet je dan nog met de PvdA rekening houden dat? Dus met andere woorden, ze ziet in dat. In die zin zit ze in een. In een vrij ingewikkeld parket. Je zou het helemaal in de stijl van Van Mierlo een paradox kunnen noemen. Ze is groter dan ooit, maar heeft minder speelruimte.

[00:20:18]

Wat zou Van Mierlo doen bij God? Wat een moeilijke vraag.

[00:20:23]

Uhm, ik denk dat Van Mierlo toch een poging zou doen om GroenLinks en euh de PvdA erbij te betrekken in het formatieproces ten koste van de ChristenUnie om het progressieve geluid de progressieve machtspositie binnen het kabinet te versterken. Ik denk niet dat hij daarin zou hebben gewonnen. Ik denk dat de VVD hem zou hebben afgeblokt. Afgeblokte natuurlijk. Groot verschil met 19:34. Doel was de Partij van de Arbeid de grootste en niet de VVD. Maar ik denk dat ie dat toch geprobeerd zou hebben.

[00:20:57]

Uhm, toch kijken of er nog een open dingetje was. Een keertje in de deur om Partij van de Arbeid en GroenLinks in het formatieproces binnenboord te halen. Maar ja, dat moet die andere partij natuurlijk ook willen. Ja ja, precies. Kunnen we ook allemaal niet op vooruitlopen. Maar het is wel interessant om die gedachten even later te onderzoeken. Uhm, in ieder geval wat in 1994 dus het eerste paarse kabinet geformeerd met VVD, D66 en PvdA, met als met Van Mierlo als minister van Buitenlandse Zaken en vice premier.

[00:21:26]

En dat blijken me kosten die vraag ook op het lijf geschreven staan. Ja, maar K&G weet ook denk ik als ze haar klassiekers kent en die zal ze ongetwijfeld kennen. Dat die post buitenlandse zaken en vicepremier. De meest ongelukkige combinatie is die maar denkbaar is. De minister van Buitenlandse Zaken is de helft van z'n tijd niet in Nederland. Verlies dus. Greep op het politieke proces in Nederland. En bij Van Mierlo was dat echt vrij problematisch. Als er spanningen waren in de coalitie was hij vaak weg.

[00:21:55]

Moest u worden bijgepraat als u terug was, had ie niet de finesses in de vingers en daardoor zijn er wel ongelukken gebeurd in die in het eerste paarse kabinet. Dus ik denk dat K.G. Als ze inderdaad vice premier wil worden, ook moet nadenken over een ministerspost die dichter bij huis is. En ja, dat is haar niet op het lijf geschreven, dus in die zin heeft ze wel een klein probleempje. Onderaan de streep hoor ik toch wel meer overeenkomsten dan verschillen tussen K.G.

[00:22:23]

En euh. Vanmierlo. Uhm. Alleen is de tijd gewoon uh, ook wel echt heel anders dan toen. Ja, laten we eerlijk zijn. Kijk toe van melodica. Zijn carrière begon in de politiek. Toen was je zou kunnen zeggen de goegemeente was progressief en links. En ja, de verhoudingen zijn echt totaal veranderd. Nu is de goegemeente conservatief. Uhm, soms rechts. Maar ze heeft gezegd ze kiest voor de meest progressieve samenwerking die denkbaar is.

[00:22:51]

Nee, je kan misschien sowieso concluderen dat het Vanmierlo gevoel terug is. Ja, dat gevoel heb ik wel. Maar nogmaals, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld omdat ik me met Van Mierlo de afgelopen jaren bezighouden. Dus heel erg bij u zit dat Vanmierlo gevoel dat nog niet zo. Nou ja, ik zie. Ik zoek naar de overeenkomsten, op zoek naar de signalen die erop wijzen dat K.G. Inderdaad ja, de rechtmatige opvolger. Het klinkt heel pathetisch, maar de rechtmatige opvolger is van Vermylen en ik denk dat daar aanwijzingen voor zijn.

[00:23:19]

Ja Democraten. Het is gelukt.

[00:23:23]

Het is gelukt. Het is gelukt en dat was er meer morgen aan begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.