Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast Suitcase. De dag dat ik u verboden heeft gelezen? Euh, wat u verklaart is bij de politie althans de verhoren daarvan. U heeft zich voornamelijk op een zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag niet zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden, niks te melden. Ook al jaren wordt er over hem gesproken als misschien wel de gevaarlijkste crimineel die Nederland ooit gekend heeft. En vandaag verscheen hij voor het eerst in een grote zaak in de rechtszaal.

[00:00:32]

De hoofdverdachte in het Marinko proces, Redouan Tacheny. Voor het eerst hoorden we vanochtend, al was het maar heel kort even zijn stem. Redouan Taichi wordt in de onderwereld ook wel de kleine genoemd, maar volgens justitie is hij de grootste baas van een criminele organisatie die handelt in drugs en moorden pleegt. De basis van het Marengo proces vormen de verklaringen die kroongetuige Nabil B. Heeft afgelegd en misschien wel belangrijker een grote berg aan onderschepte berichten waarin Taichi en zijn handlangers onderling vrijelijk praten over liquidaties.

[00:01:06]

Er hangt veel van deze berichten af, maar grote vraag is of en hoe bruikbaar ze zijn. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is maandag 22 maart en een kleine waarschuwing vooraf. In deze podcast worden berichten geciteerd met expliciet taalgebruik.

[00:01:28]

In het proces rond de Mocro maffia en de keiharde drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe troef in handen om kroongetuige Nabil B. Hij wil verklaringen afleggen tegen zijn voormalige opdrachtgevers en bendeleden. Bijna precies drie jaar geleden presenteerde het Openbaar Ministerie in de eerste openbare tussentijdse zitting in het Marengo proces de kroongetuige deal met Nabil B. Een crimineel die werkte in de organisatie van Taichi, maar eruit stapte toen hij zelf vermoord dreigde te worden.

[00:02:01]

Een levensgevaarlijk besluit, zo was van meet af aan duidelijk niet doen wat je gezegd wordt of zelfs maar het vermoeden dat je zou kunnen gaan praten met de politie is voldoende om direct de opdracht te geven om je te laten liquideren.

[00:02:13]

In de groep waar hun cliënt deel uitmaakte, werden opdrachten tot liquidaties gegeven en werden deze voorbereid dan wel uitgevoerd. Naarmate de tijd verstreek is dat aan het geweten van de cliënt gaan knagen en daarom zijn we dus eigenlijk heel gelukkig. Ook met deze kroongetuigen. Want eindelijk hoop een doorbraak te hebben bereikt in deze negatieve spiraal van geweld.

[00:02:35]

Maar het geweld ging door. Een week nadat bekend werd dat Nabil B. Een deal met justitie had gesloten, werd zijn broer vermoord en later ook zijn advocaat. Drie, mogelijk vier schoten hoorden buurtbewoners rond halfacht vanochtend en vinden iets verderop het slachtoffer op straat. Advocaat Dirk Bierce neergeschoten vlakbij zijn huis. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De woede is groot, maar het verdriet schoten. Justitie vermoedt dat Taichi opdracht tot deze moorden heeft gegeven, maar deze twee zaken worden niet meegenomen in het Marinko proces.

[00:03:10]

Het proces draait om moord opdrachten uit 2015 en 2016. Taichi en zestien medeverdachten worden verdacht van zes liquidaties, maar het proces wordt wel getekend door de moord op de advocaat en broer van de kroongetuige. Want veel mensen zien het als de ultieme toets voor de rechtsstaat. De belangen zijn voor zowel het OM als voor de verdediging enorm groot en de verdediging zal zich daarbij op twee dingen richten aantonen dat de kroongetuige onbetrouwbaar is en de basis wegslaan onder wat volgens NOS justitie redacteur Remco Andringa de belangrijkste pijler onder het proces is, namelijk het berichtenverkeer van de criminelen dat onderschept is.

[00:03:50]

Die berichten die voor me eigenlijk het belangrijkste bewijs. Euh. En die worden dan ook weer deels ondersteund door het verhaal van een kroongetuige. Maar het zijn eigenlijk die berichten waar de zaak echt op drijft. Want euh, forensische sporen zoals bijvoorbeeld DNA materiaal, dat is er eigenlijk niet of nauwelijks. Dus ja, dan blijven die berichten over. Vanavond. Politie en justitie hebben een groot netwerk uit de lucht gehaald waarmee criminelen met elkaar communiceren zonder dat anderen die informatie konden aftappen.

[00:04:20]

In 2016 boorden justitie een bron aan die nog altijd blijft geven. De computer server van de Gelderse firma en het com werd in beslag genomen. Dat bedrijf versleutelde de onderlinge communicatie van criminelen die via dure smartphones berichten aan elkaar stuurden.

[00:04:37]

Ook heeft de politie servers in beslag genomen met daarop een schat aan informatie.

[00:04:41]

Criminelen in Nederland verliep heel zenuwachtig van worden van dit bericht. Ik denk niet dat er gelukkig van wordt.

[00:04:47]

Miljoenen beveiligde berichten konden vervolgens ontcijferd worden, wat in de woorden van justitie tot een goudmijn aan informatie leidde over honderden zaken in het criminele milieu.

[00:04:58]

De politie denkt dat nu het grootste versleutelde netwerk van crimineel Nederland is veilig gesteld.

[00:05:04]

We hebben vandaag een bericht gestuurd naar alle gebruikers van deze BlackBerry's en dat zijn er 19.000. Want dat soort berichten die we hebben verstuurd. Nou is het een gebruikersgroep mogelijk nog groter, maar dit geeft al aan hoe groot die groep is.

[00:05:15]

Tussen die miljoenen berichten zit zitten volgens justitie ook berichten van Tanghi en de zijnen.

[00:05:20]

Misschien nog heel goed om even kort uit te leggen hoe die PGP telefoons nou werken, want je koopt dan een speciaal mobieltje waar eigenlijk alle functies uit zijn gehaald. Daar staat alleen de software op van het bedrijf waar je die telefoon hebt gekocht. In de Marengo zaak gaat er dus om. En kom, met die software kun je dan versleutelde berichten naar een ander sturen. Dat doe je niet met een telefoonnummer, maar via een soort e-mailadres. En je doet dat ook niet onder je eigen naam, maar onder een gebruikersnaam.

[00:05:49]

Nou euh. Het is de politie in 2016 gelukt om die server van het bedrijf te kraken. Dat leverde tien miljoen berichten op. Een deel daarvan. Ja, dat wordt nu gebruikt in In de Marengo zaak euh. En heeft dus betrekking op Redouan Taichi en zijn 16 medeverdachten. En dan heb je toch al gauw over? Euh. Nou ja, meer dan een half miljoen tot een klein miljoen berichten. En dat zijn berichten van Taichi en zijn handlangers die zich totaal onbespied waanden.

[00:06:17]

In die berichten.

[00:06:18]

Ja klopt, daar werd vrij openlijk gesproken over het uitvoeren van liquidaties. Euh, dat gebeurde nog wel enigszins in. In versluierde taal. Maar. Nou ja, de goede verstaander begrijpt wel waar het over gaat. Euh, dus ja. Euh, dat is wat je ook vaak ziet hebben. En die in bij die PGP berichten dat de mensen die ze gebruiken denken dat ze redelijk veilig kunnen communiceren en dus ook uh ja, vrij openlijk euh over dingen spraken.

[00:06:49]

Broertje imo kent u die jongen werkte bij Mała Bata vroeger die kanker rond, geeft wat hij hoort en ziet dan die Moese en Piet. Hij zei dat die moest op een lijst staat ook vieze hoeren kind even invalide maken komt vaak bij. U hoopt morgen die kanker spi verraadden weg. Hij weet. Ik ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemd. Hun zeggen dat Nabil dit tegen hun heeft gezegd. Ploert, waar is Nabil? Waarom reageert hij niet?

[00:07:15]

Ik zag in verschillende kranten ook al euh, en bij ons op de site ook al enkele citaten uit die berichten voorbijkomen. Wat weten we over wat Taichi in die berichten gezegd zou hebben?

[00:07:28]

Nou euh, als het euh inderdaad taichi was die die bericht heeft verstuurd. Zoals het Openbaar Ministerie euh stelt. Euh ja, dan heeft ie eigenlijk heel direct opdracht gegeven voor verschillende moorden. Hij zou verschillende toestellen ook hebben gehad om te communiceren. En ja, de afgelopen jaren heeft het Openbaar Ministerie er tal van voorbeelden naar buiten gebracht van berichten die hij zou hebben gestuurd met teksten als Ik ga die hond pakken of ze moeten allebei gaan opdrachten voor liquidaties en euh, en alles wat daar voor de uitvoering bij komt kijken.

[00:08:03]

Ja, dit komt er een uit die enorme berg aan berichten die jij net beschreef. Hoe heeft justitie die door? Hoe werkt dat?

[00:08:12]

Nou ja? Stuk voor stuk die berichten doorsluizen. Dat is ondoenlijk als je zoveel berichten hebt. Ik bedoel, stel je voor dat je alle WhatsApp gesprekken die jij nu op je telefoon hebt staan integraal moet gaan teruglezen. Nou, dan ben je waarschijnlijk al een behoorlijke tijd bezig die en het komt data als echt een veelvoud daarvan. De storm heeft daar wat op bedacht. Samen met het Nederlands Forensisch Instituut is Speciale Zoek software ontwikkeld. Dat programma heet Homp Scan daarmee.

[00:08:42]

Euh ja, kunnen enorme bergen data op een handige manier doorzocht worden, bijvoorbeeld op foto's of een bepaalde woorden? Euh, dat is ook euh, ja, de eerste schifting die het OM heeft gemaakt. Ze hebben gezocht op bepaalde woorden om een heel simpel voorbeeld te geven. Je zoekt via dat programma op op het woord liquidatie. Nou, als Stam dat woord ergens in een gesprek naar voren komt, dan ga je natuurlijk dat gesprek lezen. En gaat het dan hierover over het plannen van een liquidatie?

[00:09:10]

Of heeft iemand het over een krantenartikel bijvoorbeeld waarin gesproken wordt over een liquidatie? Nou nee, met die hele lijst aan en aan zoektermen met met alle mogelijke verwijzingen naar moord, wapens en drugs is de politie. Ja, die gesprekken gaan doorploegen op zoek naar bewijs.

[00:09:27]

Ja, best ingewikkeld. Want wat ik ervan gezien heb is het ook heel specifiek taalgebruik.

[00:09:32]

Ja ja, ik. Ik gaf natuurlijk net het voorbeeld van het woord liquidatie. Kan me niet voorstellen dat in werkelijkheid. Nee, nee, nee, want ja, dat wordt natuurlijk enigszins verhullend gesproken. Wat je zegt heel veel straattaal gemengd, ook met slecht gespeld Nederlands of Engels. Dus ja, dat interpreteren van wat er nou werkelijk staat of wordt bedoeld. Dat kan nog best lastig zijn. Ik zal je een fictief voorbeeld geven. Uhm. Ga naar Batman en haal Bas.

[00:09:59]

Nou zeg jij het maar euh Elizabeth? Geen idee. Ik ben totaal niet van de straat. Wel pap. Dat is een euh. Straattaal afkorting van papier. Oftewel geld dus de papier man. Daarmee wordt dan vermoedelijk de financiele man bedoeld en de bas. Dat zou een afkorting van Brazuca kunnen zijn. Nou ja, zo is de politie in de loop der tijd. Ja, maar ik zou zeggen behoorlijk bedreven geraakt in het volgen van dit soort teksten.

[00:10:26]

Dus van de meeste term is ook wel duidelijk inmiddels wat er nou mee bedoeld wordt. Als iemand moet slapen dan moet ie dood. En eisers zijn wapens, bonus en kogels, fietsers en auto's een hart. Dat is een schutter, een appel en een handgranaat. Nou ja, ga zo maar door en je zit er al redelijk in. Ja, in de loop der tijd ben ik ook bedreven in geraakte. Weet je, die leeft niet meer. Hij heeft 5 6 bolletjes door zijn hoofd gejaagd.

[00:10:52]

Een van de eerste klussen voor politie en justitie was dus om gesprekken te vinden van Taichi en de medeverdachten die over criminele feiten gaan. En om te begrijpen wat er staat. Vervolgens moet echt vastgesteld worden dat zij het zijn die de berichten hebben geschreven en dat is nog niet zo eenvoudig. Kroongetuige Nabil B. Bijvoorbeeld stond niet rechtstreeks in contact met Taichi, maar kreeg berichten van hem te lezen die via andere waren doorgestuurd. Er is hem tijdens de verhoren gevraagd hoe hij wist dat Taichi die berichten had geschreven.

[00:11:23]

Volgens Nabil B. Was. Toch is Ben vrij gemakkelijk te herkennen, omdat hij bijvoorbeeld voor woorden met een lange ij altijd een Griekse eigen braakte. En ook schold hij veel en gebruikte hij het woord serr vaak iets wat overeenkomt met de berichten die justitie naar buiten heeft gebracht.

[00:11:40]

Die kanker, vlinders, grimaud slapen, Sceure Maria.

[00:11:43]

Zijn dat soort aanwijzingen genoeg om vast te stellen dat een bericht inderdaad afkomstig is van Taichi of van een van zijn medeverdachten? Hoe zeker weet justitie nadat deze berichten afkomstig zijn van de verdachten in deze zaak?

[00:11:57]

Euh, ja, da's het andere zou ik zeggen. Grote, ingewikkelde punt, want je hebt dus geen namen. Euh, alleen een adres zoals nou ja, bij XWZ 27 g3 et euh. Noem eens wat puntkomma. Euh en euh euh. Eventueel nog hoe diegene staat opgeslagen in iemands telefoon. Dat zou dan een schuilnaam bijvoorbeeld de kingpin of petje of of of Rembrandt. Euh. Dus je moet er dan achter zien te komen wat de identiteit is van degene die een bepaald bericht heeft gestuurd.

[00:12:26]

Euh. De politie gaat er natuurlijk heel erg op zoek in die berichten naar aanvullende informatie. Want er worden natuurlijk niet alleen maar moord opdrachten afgekondigd in die berichten. Er wordt ook heel wat af gekletst en daar kan de politie dan wel het een en ander uit uit afleiden. Uhm. Een heel mooi voorbeeld. Dat komt eigenlijk uit een andere zaak. Euh. Waar de politie heeft kunnen achterhalen wie nou de uitvoerder van een liquidatie was. Euh. Een van de jongens?

[00:12:52]

Die had in zo'n versleuteld bericht geschreven. Ja, ik. Ik heb straks een afspraak met de reclassering. Nou, dat was redelijk makkelijk te checken wie er op dat moment een afspraak had staan. Dus ja, toen had de politie opeens een naam. En toen bleek dat de gewone mobiele telefoon van die jongen steeds dezelfde zendmasten aan straalde als dat PGP toestel. Dus ja, die zaten eigenlijk in één en dezelfde broekzak. Ja, en zo kon de politie dus met zekerheid vaststellen wie nou die aanvankelijk anonieme gebruiker was.

[00:13:23]

Ja, ik hoorde gisteravond Tom-Jan Meeus in euh, met het oog op morgen ook vertellen over dat er dus ook inderdaad van dat soort klets praatjes ook door Taichi en de zijnen werden gehouden. En dat hij bijvoorbeeld ook uhm, dat er ook berichten tussen zitten dat ie zijn vrouw en kinderen opzoekt op hun verjaardagen. En dat lijkt me dan ook best wel een directe lijn die je kan laten zien. Ja zeker? Ja ja dan met dat soort voorbeelden enzo. Zo kun je eigenlijk iemands identiteit vaststellen, want je.

[00:13:51]

Je ziet. Ja uh, aan verjaardagen of of bepaalde afspraken die mensen hebben waar ze misschien een keer zijn gefilmd. Of euh nou ja, andere omstandigheden eigenlijk, waaruit je kan afleiden wie nou diegene is die die berichten stuurt. Dat soort werkt.

[00:14:07]

En als dan die identiteit is aangetoond of in ieder geval aannemelijk is gemaakt dat de berichten afkomstig zijn van deze verdachten, ben je er dan eigenlijk? Is dat de smoking gun die nodig is om tot een veroordeling te komen?

[00:14:19]

Euh ja, dan ben je eigenlijk wel heel erg ver. Uh, als je onomstotelijk kan vaststellen dat degene waarvan jij zegt dat ie de berichten heeft verstuurd ook heeft heeft gestuurd. Ja dan. Euh dan? Dan kun je er eigenlijk bijna niet meer omheen. De onderschepte berichten vormen dus cruciaal bewijs voor het Openbaar Ministerie. En zoals het Marinko proces zijn er momenteel nog tientallen andere, kleinere zaken, waarbij die onderschepte berichten ook een allesbepalende rol spelen. Er zijn ook al verdachten tot levenslang veroordeeld op basis van dat berichtenverkeer.

[00:14:53]

De advocaten van de criminelen zijn er helemaal niet blij mee, vooral omdat de toegang tot die hele berg aan berichten zo moeilijk is. De verdediging moet het doen met de berichten die justitie daaruit geplukt heeft en ze weten dus niet of er ook nog berichten zijn die misschien als ontlastend bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden.

[00:15:10]

Grote kritiek op PGP bewijs is dat euh. Justitie selecteert en waarde waardeert. Euh. Welke berichten wel of niet aan het dossier moeten worden toegevoegd? Euh. Jullie krijgen niet alles te lezen. Nee, we krijgen zeker niet alles te lezen. Maar we kunnen ook alleen maar zoeken. Eigenlijk in berichten die justitie als het ware al heeft geselecteerd. In die zin berichten waarvan men niet wil dat wij die zien. Mogen we niet. Zie ook Inez Weski, de advocaat van Redouan Taichi, heeft principiële bezwaren tegen het gebruik van het PGP bewijsmateriaal.

[00:15:43]

Om haar punt duidelijk te maken, legde ze op een bepaald moment zelfs tijdelijk de verdediging neer.

[00:15:48]

Als verdediging wil je zelf onderzoek doen. Je wil zien of er berichten misschien zijn met andere bijnamen of. Wat stel je nou voor? Euh, nee, dan ben ik ben daar gek. Ik doet er helemaal niet aan mee. H. D. Een volledige communicatie voor zover die al te vinden is. Maar het wordt voorgeselecteerde. Dit is wat we zeggen dat het betekent en neem het maar.

[00:16:10]

U kunt hun werk niet doen. Nee, nee, nee. En dat kan dus al jaren niet. Wij willen dus de kans zien. We willen niet een half dossier. We willen weten dat er stukken niet onthouden worden en dan krijg je een klein luikje te zien. En daar moet je het mee doen. En dat heeft niets met waar Heidevink in te maken. Het is nu aan de rechtbank. Laat het zien. Laat het zien. Advocaten zeggen dus dat ze zelf geen goed onderzoek kunnen doen.

[00:16:33]

En daarbij komt ook nog eens zeggen ze dat het bewijsmateriaal onwettig is verkregen.

[00:16:39]

Ik sprak Inez Weski, de advocaat van Taichi, afgelopen week nog. En zij zei de hele korte versie is dat het materiaal volstrekt buiten wettelijk is verkregen. Uhm, waar advocaten iedere keer weer op hameren is dat het voor hen niet controleerbaar is of de politie wel euh. Beslag had mogen leggen op die PGP berichten dat ze in het buitenland gebeurt. In latere zaken ook door te hakken. Ja, wie zegt dat dat rechtmatig is geweest en dat de politie zelf die regels wel heeft gevolgd?

[00:17:11]

Euh, hij heeft opgevolgd. Het verloop van die operaties is eigenlijk schimmig. Details blijven geheim. De meeste landen hebben ook geen duidelijke wetgeving voor dit soort acties. Soms waren ook inlichtingendiensten betrokken. Dus dat is een voornaam bezwaar, zou ik zeggen. Zijn die PGP berichten wel rechtmatig verkregen? Mag de politie die wel gebruiken als bewijs? Na een eerdere zaak?

[00:17:34]

Maar er is kennelijk dus wel gebeurd. Ja ja, dat klopt. Uhm. Maar ondertussen gaat de jurisprudentie op dit vlak verder. Ook op Europees niveau. En wat advocaten nu proberen is euh, nou eigenlijk via het Europees Hof van de Rechten van de Mens te laten zien dat die methodes niet deugen. Want het Europees Hof is daar best wel kritisch op. Uhm. Ze voeren ook nog meer bezwaren aan. Uhm, namelijk dat de politie een sleepnet gebruikt.

[00:18:03]

En dat is vooral waar het Europees Hof. Uhm, nou ja, kritisch op is het het binnenhalen van een hele berg data van mensen die op dat moment nog niet verdacht zijn. Sterker nog, de politie weet niet eens wie die mensen zijn op dat moment, maar gaat dan vervolgens in die data wel op zoek naar verdachte zaken. Nou, dat is de omgekeerde wereld, zeggen advocaten. Normaal zoek je bewijs als je een verdachte hebt, maar nu heb je bewijs en dan zoek je daar een verdachte bij.

[00:18:29]

Dus ja, da's toch een heel andere manier van opsporen? Ja.

[00:18:33]

Zou het in het Marengo proces uitmaken of justitie de berichten wel of niet euh mag aanvoeren? Want daar is natuurlijk ook aanvullend bewijs.

[00:18:41]

Ja, nee. Dat maakt voor. Voor sommige verdachten zeker uit. Euh. Bijvoorbeeld voor Redouan Taichi. In zijn geval zijn er geen forensische sporen. S. Zijn DNA zit niet op het handvat van een pistool ofzo. Dus ja, als die berichten dan weg zouden vallen. Ja, dan valt ook gelijk de bodem onder zijn zaak weg. Uhm. De is in dit proces natuurlijk ook een kroongetuige die van alles heeft verklaard. Maar ja, het verhaal van een kroongetuige alleen is niet genoeg.

[00:19:08]

Het is juist die combinatie van berichten en ondersteunend bewijs, zoals getuigenverklaringen en waar deze zaak op gebouwd is. Dus ja, een een zwaar juridisch gevecht. Zo zou ik maar zeggen je uiteindelijk over al deze punten. Dat zal dit Marengo proces zeker gaan schrikken gaan worden. Dat B. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, en het zal dus ook heel belangrijk zijn voor toekomstige rechtszaken wat hier uiteindelijk het oordeel over zal zijn. Absoluut als, euh.

[00:19:36]

De rechtbank in deze zaak opnieuw het gebruik van die berichten helemaal goedkeurt. Euh ja, dan vrees ik euh, voor euh, voor de verdachten in toekomstige zaken dat ze op dit punt weinig meer voor elkaar kunnen krijgen.

[00:19:49]

Ja, zeker omdat. Daar is nu onlangs weer zo'n euh. Zou berichtendienst of zijn er weer heel veel? Ja, echt miljoenen berichten onderschept en dan heeft de politie ook live kunnen meekijken. Dit lijkt ook een beetje de toekomst van euh ja, hoe justitie werkt in georganiseerde misdaad. Ja.

[00:20:05]

Nee dat. Dat zegt de politie eigenlijk zelf ook. Criminelen die internationaal werken en dat is in de drugshandel. Waar zie je eigenlijk uiteindelijk om gaat? Euh, toch al snel, zo heet die. Die moeten ook met elkaar communiceren. Als jij je als jouw organisatie leden heeft in Colombia, Amsterdam, Antwerpen en in Dubai, ja, dan is de telefoon toch gewoon de makkelijkste weg? Euh, dus. Criminelen gebruiken dat middel ook. De PGP telefoons?

[00:20:34]

Nou dat, dat weet de politie natuurlijk inmiddels en zeggen. En als je de communicatie dus onderschept. Ja, dan zit je eigenlijk middenin die organisatie en kun je ook het beste opsporen.

[00:20:46]

En je hoort eigenlijk heel vaak nieuwsberichten over criminelen die zijn opgepakt dankzij die crypto berichten. Het lijkt een soort geeft dat keeps omgeving voor justitie?

[00:20:56]

Ja, en het lijkt voorlopig ook echt niet op te houden. Uhm, de politie. Die sprak vijf jaar geleden toen en komen uit de lucht werd gehaald al van een goudmijn. Nou, ik denk dat je inmiddels wel kunt spreken van een goudader. Want euh, mijn naam mij naar mijn naam. Mijne is inmiddels euh aangebroken. Zeg maar. Uhm. Dus ja hè. Het is voor de politie inmiddels ook een soort luxe probleem, zou ik haast zeggen.

[00:21:22]

Uhm en ja, kiezen met welke goudklompje nou als eerste aan de slag gaat. Want het is zo ontzettend veel dat ze ook moeten bepalen wat doen we nu en wat laten we liggen voor later?

[00:21:32]

En dat was er meer morgen, het begin van de middag. Dan staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag.