Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1, TCAS Podcast. Dit is de stemming van Vullings en Van der Wulp. Kun je jullie überhaupt nog de horeca openhouden en of de theaters en of de sport? De politieke podcast van EenVandaag en de NOS? Dat is onhandig geweest met Xander van der Wulp en Joost de Vries. Zijn huis moet natuurlijk getuigen van een vrije geest. Welkom bij podcast De Stemming twee vrije geesten zitten te weer. Joost is terug van vakantie. Na een korte check, maar fitter dan ooit.

[00:00:47]

Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Ik vind het ook weer ontzettend leuk om er weer te zijn. We bespreken een week waarin het aantal korona patiënten verder opliep. Maar de politiek vooral in spanning afwachten of de maatregelen van vorige week effect zullen hebben. Aanvankelijk was er veel argwaan, maar de Korona app, die komt er nu echt. En een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt ook de korona wet. We kijken hoe het tweedaagse debat daarover ging.

[00:01:12]

Ja, en ook menden Xander en ik ons tussen demonstranten tegen die wet. En dat was nou nogal een ervaring. Ja zeker, maar ook ruzie in de Tweede Kamer. De Kamervoorzitter, die wil helemaal niet verhuizen. Tot slot staan we stil bij het overlijden van het Haagse fenomeen Julius Fizz Jager. Maar eerst Joost, dat viel jou op. Nou, de dwergen zijn weer in beeld. Dit werd. Ha ja. Kijk dit een complot. Euh, nee, dit is geen complot.

[00:01:36]

Maar dat kan het wel worden. Uhm, we weten natuurlijk dat dit kabinet de minderheid heeft in de Eerste Kamer. Oh ja, en er ligt ook dwergen.

[00:01:43]

Ja, en daar liggen natuurlijk wel wat waa wat vlekjes. Daar moet nog gesproken over. Over de woon begroting, over huren, verhuurdersheffing, het groeivoet zijn van de begrotingen en de investerings korting en de zorg, begroting en het Wopke Hoekstra. Minister van Financiën is Ronald maken, maar die heeft die verbreed. Want natuurlijk GroenLinks en PvdA. Madi die werpen zich dan op als met ons kan je zaken doen. Ja, nogal dure zaken. Ja en nee.

[00:02:05]

Stel je een alternatief hebben dus. Dus euh. Ja 50+. Euh. De Grote W. Wopke en de zeven dwergen. Het gaat heel goed. Hij heeft ze met iedereen in gesprek. En euh, nou, we gaan kijken wat er uitkomt. Is men daar enthousiast over? Dat het goed gaat aflopen. Ik denk dat er op al die al die terreinen een meerderheid gevonden gaat worden, maar dat is wel goed voor te weten. Dus dat dat het kabinet weer aan de andere kant opkijkt.

[00:02:28]

Ja, en die tienduizend euro van GroenLinks. Weet je waarom? Maar dat antwoord denken een beetje. Dat zeg me nou aan die duizend euro, maar dan tien keer zoveel. Nee, het is een beetje. Dit is geen Haags geheugen, maar een Leitz geheugen. Toen ik ooit in de vorige eeuw ging studeren, ja, en toen was het in de vorige. Diep in de vorige eeuw achter was iedere student die zat er eigenlijk bij. Toen nog de Postbank.

[00:02:50]

Hegger Giro blauwe pas bij jou. Zo begon je allemaal met bankieren. Het ging over in de In Geel. Ja, maar toen had je ABN Amro. Want toen kwam natuurlijk dat neoliberalisme op een dag. Hoe kunnen wij de jonge mensen naar ons toetrekken? Hadden ze hun studenten rekening verzonnen? En dan kon je twee duizend gulden rood staan? Dus ja ja. Nou, dat deed dus iedereen. Die rekening openen. En voor de kerst stond iedereen strak.

[00:03:13]

Tweeduizend gulden rood.

[00:03:15]

Nou ja, maar betekent dit dat jij dat geen goed plan vindt van GroenLinks? Nou, als je dat gewoon weet je een een ja misschien toch rin richting populistisch?

[00:03:25]

Nou ja, weet je als je het zo ongecontroleerd gaat geef echt letterlijk gaat overmaken, dan vrees ik dat de meeste jongeren een paar leuke maanden gaan hebben. Ze zeiden wel daarbij je mag hetzelfde eten, maar wel verstandig besteden. Ja, maar ik denk dan toch dat je het misschien ergens in een fonds moet doen. Maar dan moet ik dan tuigje weer een bureaucratie op. Dus maar ze mikken op de jongeren bij GroenLinks. De strijd om de studenten tussen bijvoorbeeld GroenLinks en D66 denk ik zeker bij de volgende.

[00:03:50]

En ja, jij dan? Ja. Wat viel mij op? Uhm. Uh. Maandag ging duren. En ineens als een razende, zo'n vaak lijstje met maatregelen. Krijg jij dat ook in je hoofd van een collega? Ja ja, ik kreeg het van. Nou, ik denk dat ik het van wel acht kanten kreeg. Euh, zo'n lijstje waar we van waarvan we weten dat er twee weken geleden ging er zo'n euh ja, een ambtelijk stuk rond dat weer ging doen.

[00:04:15]

Nou ook heel snel door het hele land en over de social media. Dat bleek toen een echt discussiestuk te zijn van het kabinet. Maar dit keer had iemand bedacht he. Ik ga ook eens even wat dingen opschrijven die misschien wel voor de hand liggen, zoals euh, de horeca. Euh, helemaal dicht. Euh. Sportverenigingen? Uhm. Niet meer laten sporten. Dus uhm ja dat. Maar dat bleek gewoon vaak. Ja maar dat ik zit en van dat bericht te zoeken.

[00:04:41]

Ja, jij zit op je telefoon heel lang te zoeken, maar dat mag eigenlijk niet tijdens de podcast. Wie zegt dat zul je met Arib niet? Euh ja, dat. Maar dit kwam dan uit het A C. Was dat dat stond erboven? Ja, maar wat is dan het Алексеевич? Ja, maar als je al ja als je al een doet of Danziger meesters. Als je dat al. Als je dat dus al heel lang volgt. Toen ging bij mij al een beetje dat ik dacht van nou dit.

[00:05:03]

Dit. Dit klopt niet helemaal. Waar je dan natuurlijk checken? Ja. En wat bleek? Euh. Het klopte niet. Nee, ze zeiden dit is niet. En dan euh. Zetten. Collega's van mij hadden dat dan op Twitter gezet van let op, dit gaat rond. Breed. Maar het klopt niet. En dan zijn de reacties. Het enige WK aan dit bericht is dat het niet deze week wordt gecommuniceerd, maar volgende week. In elke leugen zit een kern van waarheid.

[00:05:27]

Dat zei iemand. Waar rook is, is vuur. Mmm, we zullen snel weten of dit echt fake is. Moet het eerst nog zien. En in Den Haag liegen liegen ze al. Tijd dus het zal wel kloppen. Te snel naar buiten gebracht? Denken mensen dan. Dat is dus het gevaar vond ik van dat WK nieuws eigenlijk. Dus iemand kan iets bedenken. Het gaat als een razende over de sociale media en mensen die geloven dan toch.

[00:05:52]

De kern ervan?

[00:05:53]

Nou ja, de grap is er natuurlijk als je gewoon zo'n bericht schrijft. Kijk, wij zouden ook makkelijk zo'n bericht kunnen schrijven, want wij volgen de Korona dossier al zo lang dat je ongeveer kan raden wat de volgende maatregelen zijn. Ja, en dan tipi dat op. En dan denken mensen ja. Daardoor lijkt het ook heel echt. Ja dus ja. Het is ook niet zo heel gek als mensen daarin. Dus blijf alert mensen. Ja zeker. Dit viel me ook nogal op in het debat over de begroting van het koningshuis.

[00:06:15]

Een debat dat Rutte niet echt een leuk debat vond, hoorde je.

[00:06:19]

Dit is niet geld wat zij persoonlijk nu gaat uitgeven. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dat wordt allemaal heel verstandig weggezet, op een manier zonder twijfel, waardoor zij in staat is haar eigen secretariaat op te bouwen en een eigen Stafke, zodat ze ook haar kroonprins wettelijke taken kan waarnemen.

[00:06:35]

En dat ging over het geld dat Amalia krijgt vanaf haar achttiende verjaardag. Zijn partijen die daar bezwaar tegen hebben of die dat toch wel veel geld vinden. Maar wat viel je op in deze zin van Rutte? Ja, weer het verkleinwoord je Stafke staafje ja, maar vergelijken met wat haar vader krijgt, die krijgt meer. Dus die heeft een staf die zweven.

[00:06:53]

Ik liet het even horen omdat we een paar weken geleden hebben het erover gehad dat Rutte als ie het moeilijk heeft en hij wil iets! Een beetje bagatelliseren, ook al is het misschien best een euh. Een ding waar partijen zich over opwinden. Dan gaat ie in de verklein woordjes. Maar die koning krijgt dus 5 miljoen euro per jaar. Wat je onkosten en onkosten moeten die allemaal gewoon uitgeven aan dingen die belangrijk zijn.

[00:07:13]

Maar niemand die weet wat die graag ja of die geld overhoudt. En als ie geld overhoudt waar dat blijft. Ja, da's toch wel raar toch? Dus of die er dan die boot van koopt of dat ie ja bevobbelt de huurder mee betaalt? Ja bijvoorbeeld willen van geen geene geen studietoelage voor ze zijn oudste dochter te betalen. Dat vind ik wel wel fijn. Zullen we ze naar het eerste onderwijs laten? Want dat is de corona wet. Daar werd twee dagen over gedebatteerd.

[00:07:36]

En ja, het is natuurlijk niet helemaal lekker gegaan met die wet. Ha, vanaf het begin. En sterker nog is er nog steeds niet. Ha nee, maar nu is ie dan wel door dat. Nou goed. Dinsdag wordt erover gestemd, maar dan in de Tweede Kamer is er een meerderheid. En in het debat was het vooral de vraag aan Hugo de Jonge of die nou zelf iets fout heeft gedaan of die het onhandig aangepakt heeft.

[00:07:55]

Manier waarop dat ging heeft nou juist gemaakt dat die discussie ook zo hoog is opgelopen. En terugkijkend zou je kunnen zeggen hadden we dat dan anders moeten doen? Achteraf gezien wat we hier denk ik beter hadden moeten doen. En dat is de reflectie die ik heb, wat er in dit geval niet goed is gegaan. Dat wij onszelf meer tijd hadden moeten gunnen. Nou, dat is onhandig geweest. En ik denk dat we daar ook toen van hadden moeten zeggen nee.

[00:08:17]

Dat had ie toen moeten zeggen. Haastige spoed is zelden goed. Ja, maar dat was natuurlijk wel. Dat was wel enige haast vereist.

[00:08:25]

Ja, maar wat ze toen gedaan hebben is is de de noodverordening eigenlijk één op één te vertalen naar een wet? Nou dat dat is. Dat is niet goed geweest, maar toch he? Weet je waar mij ook aan deed denken aan de Brexit wet? Weet je nog? Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken, in in euh, aanloop naar eventueel een harde Brexit. Ja, was er ook een wet ontworpen waarin je dus in noodsituaties ook snel kon ingrijpen.

[00:08:48]

En naar daar ging de Tweede Kamer ook van steigeren. En dat was ook een wet die gelijk een duur kreeg van een jaar. Net als deze wet. Is dat je ook denkt waarom moet dat zo lang? Uiteindelijk is de IS is dat Blok daar ook met de Tweede Kamer uitgekomen? Maar dan denk ik je dan. Dan ben je toch als ministerraad gewaarschuwd dat je in dit soort gevallen toch eventjes moet kijken naar of de democratische controle wel helemaal goed.

[00:09:09]

Gewoon als het erop lijkt dat je bijvoorbeeld als kabinet meer macht naar jezelf toetrekt. Maar dat was vanaf het begin niet de bedoeling.

[00:09:16]

Zijn de jongen meerdere keren vanaf dag één is het doel van die wet geweest. Niet meer macht voor een kabinet. Op geen enkele wijze heeft ie. Uh, is die ooit bedoeld geweest om het kabinet meer macht te geven? Niet meer bevoegdheden voor een kabinet? Alleenheerschappij een soort van Pauwengraaf, Pauwengraaf vanuit het kabinet? Nee bevoegdheden zat. Meer bevoegdheden hebben we ook niet nodig heb ik altijd gezegd. Daar ging de hele wet niet over. Nooit.

[00:09:41]

Nou, ik blijf nog even hangen. Waarom is het dan toch weer doen? En waarom doen ze dat zo? Dat dat is dat. Uhm. Hij zei dat. Zo gaat het altijd met een wet. Ze hebben eerst een voorstel. Dan zeg je ja, dat moeten allemaal mensen op reageren. De experts die kijken naar Tweede Kamer. Euh. Partijen die vinden dat er iets van. En dan kom je tot de uiteindelijke wet. Nee, dat is natuurlijk mooi dat je uiteindelijk tot een resultaat komt.

[00:10:06]

Uh, waar waren Zandweghe in Den Haag? Veel politieke partijen uiteindelijk tevreden over zijn? Hoewel de meeste mensen zeggen het is eigenlijk heel triest dat we zo'n zo'n wet nodig hebben, maar dat het dan toch het kabinet eigenlijk weer die fout maakt. En wat het nou is en dus daar ben ik ook een beetje gaan vragen van jou. Hoe kan het nou dat? Dat heeft er ook mee te maken dat die ministeries zowel als Buitenlandse Zaken bij die Brexit wet en en en volksgezondheid die denken gewoon heel bestuurlijk te zien.

[00:10:30]

Een probleem. En die denken dit is een heel acuut probleem, dan moet je snel kunnen handelen. Dus die denken vanuit op. Zingen. En dat moet snel. En dan vergeten ze dus euh. De Tweede Kamer, maar dat heeft die dan. Ja, een daar moet dan ook wel bijgezegd worden dat vanaf het begin veel partijen in de Kamer de coalitiepartijen bijvoorbeeld zeiden van nou. Laten we dit nou in een wet gaan vastleggen, want anders zitten we vast aan die noodverordening die helemaal niet democratisch zijn.

[00:10:56]

Dus we willen de raadkamer iets over te zeggen krijgen. Daar kwam toen alleen een eerste wet of de eerste voorstel waarin de Kamer g te weinig invloed had en teveel achteraf. Ja en en. Maar dat is ook grappig als je dan vraagt in regeringskringen. Dus dat heeft er ook mee te maken hoe het is tegen de trias politica aankijkt. Want euh. In regeringskringen zijn er ook mensen zeggen ja, hallo he? De Tweede Kamer is de wetgevende macht.

[00:11:22]

Wij zijn de uitvoerende macht. Zo'n crisis bestrijden is uitvoering controleren als dan achteraf. En nu heb je 150 ministers van Volksgezondheid die stiekem een beetje willen meeregeren. En dat is misschien ook wel euh, natuurlijk wel een beetje makkelijk geredeneerd. Maar daar zit er wel ergens een punt in dat de neiging van Tweede Kamerleden niet alleen bij Couronne, maar eigenlijk alle dossiers is dat ze toch graag meeregeren. En je zou kunnen zeggen nou ja, je laat het kabinet de gang gaan en als het niet goed gaat rekeningen snoeihard af en niet van tevoren overal.

[00:11:54]

Eindstemming voor moeten geven? Even kijken naar hoe dat debat dan ging ik ja, ik vond toch kleine irritatie voor mij? Euh, hoe de partijen in de Tweede Kamer waren die zeiden na jaar juridisch vinden we dat een verbetering is. Het principe van de wet is goed en dat staat er nu goed euh, allemaal in uitgewerkt. Maar aanvankelijk was het niet goed en daardoor is een beeld ontstaan waardoor we deze wet niet meer zouden moeten willen. Even een stukje debat tussen Markuszower van de PVV en Van der Staaij van de SGP.

[00:12:26]

De vraag die gesteld moet worden bij een wets behandeling is of de voorgestelde wet proportioneel is en dat is deze wet niet. Hoe is de burger het beste beschermd zoals het nu is, of zoals het volgens deze wet zou zijn? Wat we nu zien is dat het gaat via een noodverordening. En het parlement verder geen formele rol heeft in deze wet zie ik dat nu uiteindelijk wel terug. Of het juridisch goed is ingekaderd, daar kunnen we als juristen overheen zijn.

[00:12:54]

Maar wij zijn hier niet. Als juristen staan we hier.

[00:12:57]

We staan hier als parlementariërs, als volksvertegenwoordigers van de mensen die die argwaan nou eenmaal hebben. Ja, maar dat is inderdaad. Deze wet is een symbool geworden als H voor alles heel slecht. Iedereen die argwaan heeft tegen het Kroonen beleid dat dat concentreert zich rond rond deze wet. Ha. We zien het hier vaak op de stoep. Gaan we zeggen ha ha ha. De grondwet is dictatuur. Maar ja, dat is inderdaad een hele hele vreemde paradox. Dus omdat mensen denken dat het een slechte wet is, zijn we er niet voor, terwijl het eigenlijk een verbetering is.

[00:13:26]

Dat is wat de PVV hier toegeeft. Ja daar ja. Debat bleef daar ook wel een beetje euh op steken. Dat bijvoorbeeld Henk Krol die zei van ja als we nou uh een die wet krijgen, dan kunnen ze ons straks misschien wel verplichten een vaccin te nemen. En daar zijn mensen bang voor. En dan krijg je de reactie van euh, van GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, maar u bent die angst aan het zaaien.

[00:13:50]

Meneer Krol, ik geef een paar voorbeelden van mogelijke maatregelen die met deze wet op ons af kunnen komen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de corona u hebt toch verplicht wordt.

[00:14:02]

Als we dan toch hier dit gaan zeggen, dan gaan allerlei mensen thuis zeggen ja, misschien gebeurt dat wel. En dan kan minister. Dan kan meneer Krol daarna zeggen ja, vanwege de onrust ga ik tegen zijn.

[00:14:12]

Het is onrust die hij zelf opvoert. Dat is natuurlijk zo, ja. En toch blijven ze tegen die wet dat. Ja, ik vond het toch een beetje slap politiek. Ja, je suggereert dingen die met zo'n wet. Ja, dat is gewoon. Euh toch? Euh, de mensen die die die euh daar moeite mee hebben. Kijken of je die kiezers kan pakken. Dat is. Dat is de strijd die daar gaande is, vermoed ik. Terwijl partijen als de PvdA, GroenLinks, 50Plus en SGP.

[00:14:41]

Die hebben daar echt wat uit weten te halen door mee te praten met de coalitie om die wet aan te passen. Nee, maar in feite in feite bedoel je kan Hugo de Jonge inderdaad? Euh. Meegeven van de eerste wet was heel slecht. Dat vonden ze trouwens zelf in het kabinet Sickingen ook al heel snel. En toen is er heel veel commentaar op gekomen. En en de Tweede Kamer is gaan meepraten. En uiteindelijk is er een wet waar iedereen veel tevreden mee is.

[00:15:03]

Ik kan zeggen zeker een heel mooi proces geweest.

[00:15:04]

De belangrijkste aanpassing is volgens mij dat als het kabinet iets besluit om tot een maatregel overgaat, dat het kan dat de Kamer binnen een week daar bezwaar tegen kan aantekenen. Dus dan is er geen meerderheid is. Ze moeten het, dan moet de maatregel geschrapt worden. Ja maar uh, hoe gaat dat dan in de praktijk? Stel, aanstaande dinsdag is er een persconferentie. Ja, nou, dan moet er binnen een week een debat komen. Maar kan een maatregel dan al direct ingaan?

[00:15:32]

Ja, ik denk het wel. Na stoppen. Volgens mij moet men van tevoren toestemming geven, maar volgende week is die wet er nog niet. Hij moet mij de Eerste Kamer en ik vroeg vast.

[00:15:41]

Wanneer komt waarschijnlijk pas op z'n vroegst half november? Ja ja, Pottie en Dori zeg.

[00:15:46]

Nou ja, we zitten daar nog aanwezig. Zitten daar ook nog een leven aan vast. En de PvdA en GroenLinks hebben bijvoorbeeld geregeld dat er in de wet expliciet komt te staan dat er geen bezoek stop komt voor de verpleeghuizen. Dus op die manier krijg je toch echt wat gedaan zeg maar. Ja, ik heb ook nog een staatsrechtelijk dingetje. Wat vond je van de inbreng van de SP van Maarten Hijink die zei ja, ho ho. Dit is een wet nu door de Tweede Kamer, straks door de Eerste Kamer.

[00:16:10]

Maar iedere keer als er dan zo'n minister ministeriële regeling wordt aangekondigd tussen maatregelen couronne maatregel, dan mogen wij als Tweede Kamer. Dus we moeten dan toestemming geven. Maar hij vond ook dat de Eerste Kamer dat moest doen omdat dat omdat de verhoudingen daar anders liggen natuurlijk. Ja, dat is wat ik dacht. En toen? En ja, dan denk je ook van nou, daar zijn we al heel veel missile regelingen. Dus als dat iedere keer ook bij andere wetten door de Eerste Kamer heen moet, dan wordt het wel heel druk.

[00:16:36]

Maar waar ik wel vond dat 10 punten had. Hij zei ja, die wet kan onder drie maanden verlengd worden. Dus daar word je eigenlijk opnieuw. Uhm zeggen wordt het een wet? Toen zeiden ja, dat moet ook door de Eerste Kamer. Toen dacht ik ja dat v. Dat vind ik veel zuiver.

[00:16:49]

Ja ja, maar het is wel grappig om te zien. Sorry hoor, ook geen zin in nee. Maar grappig om te zien dat sommige partijen de Eerste Kamer eigenlijk bij bijna willen afschaffen en de andere partijen in de Kamer nu die Kamer een grotere rol willen geven. Het is heel gek.

[00:17:02]

Het is maar je zou bijna denken dat als het je uitkomt dat je dat dan vindt. Ja of is dat bijna? De SP heeft de Eerste Kamer ook al een keer gebruikt voor een motie van wantrouwen. Wantrouwen tegen Ollongren dat ook. Uhm ja, uniek was eigenlijk.

[00:17:18]

Je zou bijna het idee krijgen dat de Eerste Kamer steeds politieker wordt. Ja, en die dwergen en nog even he. Want dat is toch echt wel een irritatie van mij. Heb jij het ook een beetje? Heb jij dat ook?

[00:17:29]

Oh, met met in de Tweede Kamer de Tweede Kamer te werken? Luister even het woordje staan.

[00:17:34]

Een vrouw Van Kooten eisen en die heeft vijf uur en veertig minuten spreektijd opgegeven. Ja, dank u wel krenken. Waarmee Graaf van Kathaarse een dank u wel ja.

[00:17:46]

Vijfenveertig minuten spreektijd voor een Kamerlid dat weggegaan is bij een partij die partij. Uhm, waar is de Partij voor de Dieren? Die is er klaar voor. Eerst kwam ze bij de dieren vandaan daar. Die zijn tegen deze wet. Daarna ging ze naar 50Plus. Die partij is inmiddels voor de wet en zij is nu in haar eentje tegen. Maar gebruik dus bijna een uur van dat debat waar je 70 uit te leggen. En dan? En dan? Dan gaat ze eigenlijk al de vragen die ze schriftelijk al gesteld heeft en beantwoord heeft gekregen.

[00:18:19]

Gaat ze nog een keer herhalen. Ja, ik vind dat best wel. Euh ja overdreven. Ja en van Haga ja, die stond er namens een andere partij.

[00:18:28]

Die hadden ook weer zo'n leuk staatsrechtelijk dingetje wat hij zei wij. Want hij sprak dus namens de groep van Haga of wat lid van Haga en vorm van democratie. En hij zei wij gaan tegen de wet stemmen, maar we hebben wel een amendement. Dat vond ik ook een hele en dat amendement luidde nadat uit. Dat was iets met ook beëindigen van van van maatregelen. Gelijktijdig met de wet. Maar dat je dus zegt we willen de wet niet, maar we willen de wet wel verbeteren.

[00:18:54]

Vind ik op zich wel een bijzondere. Bijzonder is zo in de schorste. We gaan zo nog even naar die van de Haga kijken en waarom hij voor Forum het woord voerde.

[00:19:03]

Maar in de schorsing van het debat over de Corona wet zijn we ook even naar buiten geweest om het Vullings en Van der Wulp in de wandelgangen.

[00:19:16]

We zijn even voor het gebouw van de Tweede Kamer aan de kant van het plein, want het debat over de Corona wet is aan de gang en buiten is er een protest gaande. Help dictatuur! Spoedwet! Stop! De spoedwet is sowieso wel vaak protest tegen deze wet. Al vrij staat dat dat heel veel mensen het gevoel hebben dat de spoedwet het begin is van de dictatuur. In Nederland zullen ze even kijken waar de mensen dan eigenlijk het meest bang voor zijn?

[00:19:43]

Met deze wet? Hallo. Wij zitten binnen dat debat te volgen en we vroegen ons af wat nou precies het punt is waar wij jullie het meeste druk over maken. Kinderverkrachter. Hij heeft dat met deze wet te maken. Dat heeft men. Rutte t waar Hugo de Jonge. Net zo'n pipo dat jullie dat nog niet weten. Schandalig dat jullie dat nog niet weten.

[00:20:04]

Maar misschien staat dat dan wel los van deze korona wet toch? De corona vet is de corona. Überhaupt is de katalysator om hun gedrag over kinderverkrachting goed te praten.

[00:20:15]

We gaan net als de e moment meer dan schalen door elkaar uit te testen. Wat als De Romeo's uit de bus komen? Wat doen jullie dan? Want wat zijn De Romeo's? Weet jullie dat De Romeo's zijn? Veel agenten verkleden, ermee mee rijden.

[00:20:32]

Staan inmiddels veel mensen om ons heen? Meer verschillende dingen willen vertellen. Ik vind gewoon een land leven wij. Sorry, hier moet ik omruilen voor een land.

[00:20:42]

Leven wij even met deze mevrouw. Ze pikken onze vrijheid af. Ze pakken onze deprins democratie, pakken ze af. En daar staat die korona wet staat symbool voor wat u betreft.

[00:20:54]

Al die maatregelen toch? Ze willen ons land aandoen, zijn ex. Ik geef hun aan voor oudermoord. Joost, heb jij het idee dat er wel een soort gemene deler is onder de bezwaren tegen de Corona wet? Of dat er heel veel verschillende bezwaren leven? Nauwelijks verschil. Maar t is vooral onder de noemer er heel veel wantrouwen tegen ik eigen gezag. Ik denk dat vooral de mensen daar problemen mee hebben dat in de huidige omstandigheden en de epidemie die de is.

[00:21:21]

Je hebt elk jaar een griepepidemie of elk jaar het aantal doden wat we dit jaar hebben meegemaakt met Corona en de griep samen. En de mensen vinden gewoon niet dat dat een basis is om een nieuwe wetgeving in te stellen die op bepaalde punten de grondrechten beperkt. Nou, dat vind ik heel begrijpelijk. Bezwaar tegen zo'n wetten zijn de partijen in de Kamer die dat hebben. Is een meerderheid die daar anders over denkt. Maar als je hier luistert, dan hoor je ook dingen over.

[00:21:48]

Het is een pedofiel, et cetera. Is dat ook iets wat wat dan u als organisator dwars zit? En als u mij vraagt of mij dat dwars zit? Dat zit mij zeker dwars. En het zit me zeker dwars dat zo'n persoon aan het hoofd van het land is er nog een vraag weegt maar heel duidelijk. Dank, dank u wel een succes hier met de demonstratie Sargasso binnengaan.

[00:22:09]

Maar u zegt er is niks aan de hand. Nee, maar ik heb een keer tegengekomen en die heeft me al uitgebreid over de energieniveaus uitgelegd. Ja, dat is eigenlijk een goeie dag, zeg het gewoon kort.

[00:22:20]

De kern is heel simpel. De oplossing voor alles wat er nu speelt zit in jou en niet buiten jou. En de maatregelen zorgen er wel voor dat de trilling frequentie van een griep makkelijker buiten komen en dat je dus ziek wordt.

[00:22:33]

En Reinette wat meneer net ook, zei hij. Als je er positief Tiryns staat, dan kan je het misschien best wel gewoon aan. Dus je hoeft dus dus dus de maatregelen die we nu een mondkapje zorgt ervoor dat de levensenergie die hij in ademt en uitademt geblokkeerd wordt. De maatregelen zorgen ervoor dat mensen in angst komen aan energie is de hoogste natuurwet die er is. Ja Joost, ik heb dit al een keer uitgebreid gehoord.

[00:22:56]

We kennen elkaar inmiddels. Daarom moet je met mondkapjes. Moet je gewoon stoppen. We gaan weer naar het debat.

[00:23:00]

Dank u wel even voor jullie verhaal en ik vind het heel mooi dat jullie instroomde zonder anderhalve meter zonder mondkapje. Te zwaar jo's. Daar staan jij en stralingsnorm en jij. Jij kon en gaan weer naar binnen. Nou nou zeg, hebben we toch nog applaus gekregen? Wat hou jij hier nou aan over?

[00:23:25]

Uhm. Maar ja ja, toch ook wel dat mensen veel pijn hebben. Je zag echt mensen ook echt met tranen in hun ogen.

[00:23:36]

Want die ene die eigen oude man die 70 is, stond de laatste die een andere man ondertussen is ook weer gewoon bijna he.

[00:23:42]

Hij heeft veel boosheid gewoon ook wel he. Ja, ik denk dat veel mensen ook gewoon andere rottige ervaringen met de overheid hebben en daarom de overheid dus niet vertrouwen. En dat uit zich dan. En wat ik wel erg moeilijk vinden is als iemand dan zeggen ja, het zijn allemaal pedofielen. Daar kan je d. Vind ik het moeilijk om daar dan echt een gesprek mee aan te gaan.

[00:24:01]

Maar dat heb ik niet zien vallen. Want ik zeg jij, dat is niet zo. Ja ja, maar ja krijg je nu weer, zeggen zij.

[00:24:06]

T Is wel zo, weet het zeker. Hahaha, jij snapt er niks van.

[00:24:10]

Ja, want hij laat je in de luren leggen door hele de heen te tetteren die zei dat jullie dat nog moeten vragen. Dus eigenlijk van hoe kan het dat wij dat uberhaupt nog aan hem moeten vragen wat er eigenlijk mis is met met Rutte en De Jong?

[00:24:20]

En wel opvallend dat iedereen wel echt graag z'n verhaal kwijt wil. Als je daar gaat staan we hadden daar denk ik nog wel een 3 uur lang spreker kunnen op een bepaalde manier ook wel indrukwekkend. Toch ook zo iemand die heel snel echt hoe snel mensen in drama, de boosheid en boos op de NOS op de publieke omroep in t algemeen probeerden. Wel af en toe een beetje om mij heen te kijken of we niet in sommige gasten dat je denkt kan zomaar van de achter en n keer een klap op je kop.

[00:24:47]

Dat doe je weinig aan.

[00:24:48]

Maar ja, we waren wel omsingeld. Maar goed ook. Terug naar de studio. Ik wil dat er nog één ding over zeggen. Nou, nou, het is natuurlijk best te schokkend. Euh, dat er mensen zijn die euh een complot zien van politici en a als een soort pedo netwerk. Euh, dat heet dan in Amerika cvuw en nam na een uur geluk anonymus. Ja. En inmiddels heeft Facebook besloten dat soort groepen op te heffen, maar de frigide daar echt als heel erg gevaarlijk.

[00:25:20]

En dat is het ook wel. Kijk, dit waren allemaal mensen waarvan je zegt nou hebben allemaal Follens maar veel meegemaakt en en en beschadigd in hun leven zoals dat was de indruk die ze die ze op ons wekten. Maar kijk, als jij mensen als pedo ziet. Dat is wel het ultieme kwaad. En dan is de stap naar geweld. Ja, die. Die is volgens mij niet zo ver weg, dus dat vind ik het gevaarlijke aan deze complottheorie.

[00:25:42]

En we hebben dus zelf gezien hoeveel mensen daar toch vatbaar voor zijn. En welke is er niet een beetje veel aandacht dan je? Maar het gaat niet om die Amanti mensen die hebben die. Die zijn niet zo geworden door media aandacht die die die zijn ze geworden door uh zelf op op op internet allerlei dingen op te zoeken. Maar bij EénVandaag was deze week bijvoorbeeld ook een onderwerp te zien dat het korona debat misschien teveel bepaald wordt door de schreeuwende minderheid.

[00:26:06]

Dat klopt. Dat was. Dat was op donderdag. Nee, maar waar het mij om gaat is dat dat deze complottheorie uit Amerika. Dat ie dus echt dat h dat je dus zelf merkt omdat je daar even tussen gaat staan, echt in Nederland geland is en dat het wel echt ook een veiligheidsprobleem is. Dat is eigelijk wat ik ermee wil zeggen. Dat ik er los van of je er heel veel aandacht moet besteden is het wel. Vind u dat dat dat de mensen die over de veiligheidsstrook donderdagavond zijn ze zijn de 80 man in den bussche euh.

[00:26:32]

Meegenomen gearresteerd uiteindelijk. Uhm en euh. De mensen werden ook wel door een politicus toegesproken. Iemand die niet meedeed aan dat debat over de korona werd er wel heel fel tegen is te zeggen dat ze die het gaat over Forum voor Democratie bood. Die kwam naar het plein. Die deed dus niet mee aan. Het debat liet zich door Van Hagen vervangen, de jurist Hiddema. Die voerde daar ook niet het woord op dit belangrijke dossier van Forum. Dit zeilbootje.

[00:27:02]

Ik vind het ongelooflijk. Jullie zijn van nature de moeder. Ik vind het getuigen van een vrije geest en een open geest die ik te weinig zie in Nederland. We moeten dingen blijven bevragen. Het blijkt dat we de afgelopen zes maanden hebben gezien. Heeft ongelooflijk veel schade aangericht. Ja, moedig en de mensen hebben een vrije geest en een open geest. Maar dat vond ik dus ook heel kwalijk als hij daar misschien eens een keer echt met die mensen praten naar die mensen luistert.

[00:27:30]

Dan ben je trouwens misschien weten dat dit niet de groep is waar je per se mee geassocieerd moet. Nee, dit zijn niet mensen die zeggen het gaat mij om om democratische waarden. Ja, die argumenten hoor je ook. Maar dit gaat zoveel dieper met mensen die zoveel wantrouwen tegen de overheid hebben, waardoor ze inmiddels allerlei waanbeelden hebben. En dat is ook wel ook wel zielig te noemen. Maar dan ga je als politicus gewoon niet voor staan.

[00:27:52]

Nee, met je aktentas in de hand en een megafoon. Het was de megafoon. Waar waren die die van hand tot hand gingen? Bij al die actievoerders dus. Misschien moet de heer Bodar een tasje.

[00:28:02]

Als je dan volgende week het volgende onderwerp de verhuizing van de Tweede Kamer. Nou, die is al een keer met een jaar uitgesteld. En nog steeds heeft niet iedereen. Dit is dit is echt reden om te verhuizen is een onderwerp. Ja, het is niet misschien het belangrijkste op dit moment in deze tijd van Korona, maar de politici zijn er toch wel mee bezig.

[00:28:23]

Maar als je ook gewoon lekker wil roddelen is dit onderwerp echt wel. En de voorzitter wil de voorzitter van de Tweede Kamer. Die deed me deze week een klein beetje denken aan een puber, zeggen 14 15 jarigen waarvan je zeggen nee, we gaan van Utrecht naar Den Haag verhuizen.

[00:28:40]

Nou, we zijn in discussie natuurlijk met wielassen zaken en nu hebben we gewoon met coronavirus te maken. Daarover zijn we in gesprek. Maar het moet wel aan de eisen voldoen, zodat mensen gewoon hun werk kunnen doen. En daar kom ik vooral tegemoet aan. Die eisen worden voldaan is aan de staatssecretaris om daarvoor te zorgen. Maar we gaan niet veiligheid van mensen op het spel zetten. Dat is wel heel erg belangrijk, maar het gaat niet om mij. Of moet de staatssecretaris echt de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris zijn?

[00:29:04]

Daar laat ik het ook bij.

[00:29:05]

Ja, de staatssecretaris. Raymond Knops die dit soort discussies ook thuis. Je hebt je plan om te verhuizen. Ik woon in Utrecht, maar ik dacht ineens van ja, ik doe wat. Ik doe die pubers ook niet aan. Ik zou. Ik hoorde twee keer je oudste dochter doorlezen. Deze inleiding, die zegt mama, papa en mama. Daar kunnen we niet zomaar eens om verantwoordelijk om zijn. Want in Den Haag waar we naartoe gaan is de veel te smalle gangen.

[00:29:27]

Ja, dat is onveilig met Korona. Ja, en dan wil ik liever hier blijven. Even uitleggen. Kijk, je hebt een orgaan in de Tweede Kamer, het presidium. Ja, dat is eigenlijk een beetje de politieke directie van de Tweede Kamer. Zelfbestuur, zelfbestuur. Daar zitten natuurlijk. Ik geloof niet dat alle partijen vertegenwoordigd zijn. Nee, dat kan bijna niet, want anders zit je met een veel te grote groep. Maar die groep Kamerleden die die maken al jarenlang ruzie maakt niet echt duidelijk wie erin zit, maar die dat.

[00:29:52]

Je moet daar. Dat is een soort geheimhoudingsplicht. Die mogen daar niet over praten. Ja, en dat zorgt ervoor dat het na dat dat is heel ingewikkeld. Ja, heel veel ruzie. Na de Tweede Kamer wil natuurlijk graag in dit pand blijven, maar dat is gevaarlijk, want de brandweer zegt het moet echt gerenoveerd worden. Enzovoort. En uhm ja, nu hebben ze toch gewoon bij Knops neergelegd? In ieder geval Arib van de ja. Zoals het er nu uitziet willen we de sleuteloverdracht op 1 november.

[00:30:20]

Euh, dat moet maar effe niet doorgaan.

[00:30:23]

Ja maar ja. En dan ga je natuurlijk uh naar mensen toe die het kunnen weten en niemand die uit is omdat ze niks mogen zeggen. Wordt het allemaal heel schimmig he?

[00:30:30]

Nou ja, wat bij je hoort wel dat dat verschillende mensen vinden dat devoorzitter misschien uh uhm, een beetje teveel de eigen idee heeft over die verhuizing.

[00:30:41]

Ja, maar daar zijn ook Kamerleden die die die haar steunen en die zeggen ja nee dat Bouchart. Dat is gevaarlijk. We hebben het dan ook niet gek. Maar over het oude pand van Buitenlandse Zaken dat inmiddels voor miljoenen is 100 60 miljoen is opgeknapt. Maar dat is bijna klaar. Levensgevaarlijk, want eerst was er kennelijk was de plenaire zaal. Daar was niet goed genoeg. Nou, de stoelen staan op dezelfde afstand. Dus dat kan het niet zijn.

[00:31:06]

D'r is een discussie ja. Op zo'n dinsdag begon het vragen moet je met duizend man kunnen zijn dat? Dat kan niet in dat pand. Voor mijn gevoel is dat pand veel groter. Maar goed, heel veel verdiepingen. Maar wat wel een punt is je hebt meer verdiepingen en liften. En dat gebouw is Weiser. Dus inderdaad, je moet meer lopen en dan ga je dus meer gebruik maken van liften en liften. Zijn inderdaad korona gevaarlijk? Ja nou ja, maar wat ze dan?

[00:31:32]

Weet je wat ze dan rond Knob zeggen? Nou nou, diezelfde politici, kabinet en Kamer zeggen wel tegen middelbare scholen ja, als de ventilatie slecht is. Zet maar een raam open en trek een trui aan. Ja, zelfs cijfers te beroerd om twee trappen af te lopen, zei jij. En ja, maar dat zijn jongeren.

[00:31:48]

Maar die is hier geld, geld, iets anders voor ons blijkbaar. Maar het is wel heel fascinerend. Waar v. D. D. De vraag is wat heel veel mensen hebben. Waar? Wat is naar de reden waarom? Riep ze me zeggen moeilijk klopt.

[00:31:58]

Angst voor het virus?

[00:32:01]

Het is gewoon omdat ze die weg wil.

[00:32:03]

In dit pand blijven in dit mooie en die mooie zaal die we hebben, maar dat is natuurlijk politiek toch al langer een gepasseerd moment. De Tweede Kamer had heel lang gewikt en gewogen. Eerst kwam stikstof ertussen. Vond iedereen fijn. Konden we nog een jaar? Jammer, want het is een soort binnenhof. Maar dat besluit je dan niet zelf. Dat is een externe. Er zijn ook mensen die zeggen ja, wacht eens even kijkt. Ze heeft zich.

[00:32:22]

We weten nog niet of ze door willen wat eerder over gehad als Camarines riep. Ja dus die zeggen ja, maar ze wil herkozen worden als Kamervoorzitter. Ja, en partijen die die hele verbouwing onzin vinden zijn SP, PVV. Dus er zijn ook boze tongen die zeggen dit doet de Arib om om populair te worden, om herkozen te worden. En dan gaat ze dus juist die partijen, want ze is nu rondhout maken langs allerlei partijen om te horen van ja als ik mij, als ik mij dus bij de PvdA op de lijst komt en dan wil ik natuurlijk weer voorzitter worden.

[00:32:51]

Ja, denkt jullie dat jullie dan weer op mij gaan stemmen? Daarvan laat ze het afhangen. Dat soort lui. De letterlijk die vraag. Ja, ik weet niet of ze diplomatieke be up vraagt, maar daar komt het wel op neer. Ja dus dat is euh ja. Dus dat is dat speelt ook mee. En er zijn andere boze tongen. Want het is echt wat ik zei dit is de rondewinst. Ja maar kijk euh. Arib is euh.

[00:33:11]

Over het algemeen zijn de meeste partijen heel tevreden over haar als voorzitter in de plenaire zaal. Die zeggen dat doet ze gewoon echt goed. Dan zijn we tevreden mee. Maar als manager van de Tweede Kamer. Zeggen dat je hier komt. Het wordt meneer Sheeran. Ja dat. Ja, daar zijn wel wat klachten over. Dat ze nogal wat topambtenaren nog beleid. Autoritair? Misschien ja, dat ze nog worden te horen dat ook al is ook wel eens wat directievoorstel stel en dat dat er nogal wat mensen euh euh uit haar omgeving weggaan.

[00:33:36]

En dat dat. Ja ja ja. En er zijn ook mensen daar ook boze tongen zeggen ja zij. Omdat zij zo'n slechte manager is durf je niet te verhuizen, want dat is het best wel een logistieke operatie. Die alles een dosis moet je dingen gaan regelen en dat ze denkt nou weet je wat er dan door een vrouw, niet een hoop boze tongen juist een hele hoop boiled is. Het is wel echt allemaal heel erg.

[00:33:55]

Hoe zit het dan in de verhouding tussen Arib en Knops? Nou, dat is m zeggen. Het is allebei Binnenhof veteranen. Ja, dus dat zijn kennelijk waren al een tijd. Nee, maar die zitten dus al jarenlang op politiek taekwondo, dus dat is echt gewoon echt.

[00:34:07]

Ja Aa3, die Knoops die houdt gewoon euh een gezicht in de plooi. En gaat gewoon door waar ie mee bezig.

[00:34:15]

Maar ik heb ook eerdere geluiden opgevangen dat men moeite heeft om te verhuizen. Maar hij heeft het idee dat de Kamervoorzitter korona en met de haren bij heeft gesleept om die verhuizing maar niet door te laten gaan. Dat weet ik niet.

[00:34:25]

Gaat er van uit dat ook de Kamer uiteindelijk gaat verhuizen omdat men ook ziet dat deze situatie hier niet langer houdbaar is. Maar dan is er altijd weerstand tegen die plannen. Ja, maar een Kamermeerderheid heeft er mee ingestemd. En dan ga je met zo'n plan aan de slag. Het liefste zou iedereen hier blijven. Ik begrijp dat wel. Maar heeft u ooit het idee gehad dat Kamervoorzitter Arib echt fan is geweest van zo'n verhuizing? Nee, maar je hoeft geen vent te zijn.

[00:34:43]

Ik denk dat heel veel mensen liever niet verhuizen als niet nodig is, dus dat is voor mij geen indicator. De feiten zeggen dat er een pand staat wat gereed is om gebruikt te worden als ruzie. Ik heb geen ruzie. Nee. Heeft ie wel? Ja, het is. Ze hebben allebei een woord voor mekaar. Dus niet dividendbelasting. Euh. Diva diva ja en driftkikker ze ja zeggen ja, sorry. FNV vindt Knops gewoon een opgewonden standje.

[00:35:07]

Directiesecretaris gaat stampvoeten en boos weglopen. En zeggen ze dat dan ook echt tegen elkaar? Nee, dan gebruikt zijn dat de boze tongen, want een andere boze tongen zijn losse band. En er zijn ook ook mensen die elkaar jemig. M. Een pand chronoproef. Noem mij überhaupt een pand dat chronoproef is. Ja, daar zijn ze niet op gebouwd. Geen enkel pand is daar gebouwd. Uhm, gaat denk jij? Ja, wat gaat het nou door die sleuteloverdracht?

[00:35:31]

Nou kijk, ze hebben dus nu weer een nieuw onderzoek gevraagd omdat dat eerdere onderzoeken of dat nieuwe pand chronoproef verschijnt ook een beetje Brack te zijn zeggen dan bepaalde boze tongen.

[00:35:39]

Weer anderen zeggen nee is heel goed rapport. Heel goed, degelijker.

[00:35:43]

Ja, dat denk jij. Gaat het wel? Ja. Maar mijn punt is namelijk dat als je niet wil verhuizen, dat je dus nu politiek 2 dingen in je schoenen geschoven kan krijgen als je ook als stel dat fracties dat gaan steunen. Dat geldverspilling? Ja, 160 miljoen euro over de balk en smijten nog een paar miljoenen nodig zijn om het dan wel weer korona proef te maken. Nee, wat ook. Ook weer iemand anders zei. En laten we wel wezen als Rutte in het Torentje een sigaretje roken.

[00:36:09]

En hij vergeet hem uit te drukken, dan staat de Eerste Kamer binnen 2 minuten in de fik omdat er helemaal geen kopper compartimentering is in en dat hij gelukkig lijkt die niet, die toch stiekem al statistieken, maar ze het is.

[00:36:21]

En dan is Knops, dan is Knops verantwoordelijk en dan zeggen wij ja meneer Knops, hoe kan het nou? U heeft dit monumentale pand laten afbranden. Dus ik snap wel dat hij denkt ja, daar wil ik letterlijk mijn vingers niet aan branden, want daar ben ik politiek verantwoordelijk. Ik weet wel een oplossing. Gewoon euh, buiten vergaderen op het Malieveld. Zit je al die zetels op het Malieveld? Las je al de demonstraties af? Kan het landsbestuur gewoon doorgaan?

[00:36:43]

Dat is Korona vriendelijk, zoals bij de oude Grieken. Precies waar gaan we dat doen? Bouwen we de tribunes omheen? Ja, dit was wel echt een leuk onderwerp. Want het is. Je komt zoveel boze tongen tegen in zo'n week. Da's echt grappig. Nu euh.

[00:36:55]

Een onderwerp met een iets driesterren aanleiding in ieder geval.

[00:37:04]

Het Haagse geheugen. Deze week is namelijk Julius sfiz jager overleden. Die werd 83 jaar en decennialang was hij één van de meest kleurrijke figuren op en rond het Binnenhof. De man van de laatste vraag op de persconferentie van de minister president en de hoofdredacteur van de Dely in Visscher Böll rechtstreeks in deze krant.

[00:37:30]

En dit is wel de kleinste kant van de wereld hoor. Op een het is geschreven als het even kan en het is meteen een concept.

[00:37:38]

Julius Ja ja, je gaat gemist worden. Die krant verkocht die vaak. Als je dan op vrijdagmiddag naar de persconferentie ging van de premier. De man die de trein van Amsterdam naar Den Haag. Ja, en dan liep door die trein nemen en dan probeerde die euh het krantje te verkopen. Handgeschreven krantje en dubbel bedrukt of gekopieerd A4'tje was het meestal met een foto erop.

[00:38:00]

En hoe is het zo gekomen dat hij altijd die laatste vraag mocht stellen?

[00:38:04]

Weet jij dat? Nee, toen ik hier in de jaren zeventig was dat al toen ik hier ooit aankwam. En dat is ook al heel lang geleden. Toen was Julius al een al een fenomeen. Dat was vaker dan zat je met collega's te lunchen Nieuwspoort en dan kwam die bij je tafel staan. En ik moet zeggen dat ik. Hij heeft iets wat wat kinderen hebben. Hij begint altijd verhaal te vertellen, midden in een verhaal zonder inleiding, waardoor je hem eigenlijk slecht begrijpt.

[00:38:26]

Ja, want daar was soms een beetje in de war. H. G. Door zijn verleden vroeg wees geworden door de oorlog. Ja, hij was er een. Een en zwaar getraumatiseerde Joodse jongen heeft z'n hele familie verloren in de Tweede Wereldoorlog. En en en daarna had ie. Ik las ook in een interview. Veel nachtmerries van gehad. IS is gewoon een zwaar getraumatiseerde persoonlijkheid die uiteindelijk maar zelf een krant is begonnen en altijd ja eigenlijk gedoogd is als zijnde een collega van de parlementaire pers.

[00:38:54]

Ja, hij werd euh ja. Hij kreeg hier bijvoorbeeld in Nieuwspoort altijd een lunch. Kopjes koffie, soep. At. Hij mocht daar piano spelen? Nee, maar dat was ook zo, dat zijn. Hij kon heel goed pianospelen, want heeft in het conservatorium gezeten. Maar zijn aanslag was nogal hard. Ja, dus dat vonden sommige mensen namelijk wat niet als je ging lunchen.

[00:39:13]

Dat je dan nauwelijks verder kon praten. T Is niet dat je een leuk Julie's is. En dan was er dus ook een truc om hem dan een kop soep aan te bieden, want dan was ie even weg van zijn piano. Ah, zo ontstaan. Ja. En de verschillende premiers? Die gaven hem ook een rol. Euh. Door die laatste vraag. Dat deed ie altijd op een euh ja o op zijn eigen manier. H. Hij begon bij Van Agt en bij Kok deed ie dat bijvoorbeeld zo.

[00:39:40]

Dus ja, meneer Kok.

[00:39:42]

Kalmukkië de Schaeck staat aan de kaps, Kaspische Zee, tweemaal zo groot als Nederland. U bekent natuurlijk boven Tsjetsjenië. Daar moesten heel wat schakers zich de Kultuurkamer praktijken zich laten aan leunen. Een onderzoek naar de mensenrechten zou niet zo'n slecht zijn. De Nederlandse politici hun desinteresse voor de edele spel van het schaken is zo groot dat in Nederland niet veel steun is. Wat wilt u doen voor de arme schakers in Nederland? Het is toch een internationale sport? Juist antwoord volgt.

[00:40:19]

BRUSSEL We hebben drie interviews, maar als je naar je luistert altijd wit begint en wint.

[00:40:30]

Het statement dat de premier die streeft aan het antwoord op een blaadje dat een kandidaat daarna in de Daily Invincible publiceren en dat wit begint, is dus opgeschreven door Kok. Dat vond ik ook altijd wel mooi en hij had dan vaak een vraag. Het doet me een beetje denken aan bijvoorbeeld De Slimste Mens. Kan je na die ronde dat? Dan wordt er gezegd van euh, dit en dit dit. En aan de vraag gaat een hele andere kant op. Ja ja, nee, dat klopt.

[00:40:54]

En hij was altijd blij met het antwoord. Wat het ook was. Dat vond ik het eigenlijk.

[00:40:58]

In het begin vond ik het heel raar, want dan denk je toch wat je doet als je hier nieuws komt, dan denk ik. Ik zit niet bij de parlementaire pers en dan dat het komt in het begin niet heel professioneel over. Nee, maar ik ben zijn zijn zijn. Zijn mensen zijn verschijning ook steeds meer gaan gaan waarderen. Omdat het natuurlijk wel een wereld waarin mensen zich vrij snel zichzelf erg serieus nemen. Ja, zowel journalisten als politici. En iedere week was dat voor mij toch een soort moment als.

[00:41:23]

Alsof het wat je stripje in de krant op het laatst of wat je nu de speld zou noemen. Het was een soort soort anarchistische knipoog. Euh, ja, en ik vond dat altijd wel werken. Dat moet je denk ik ook ook gewoon koesteren in je eigen eigen wereld. Dat er gewoon af en toe het afwijkende. Dat vind ik mooi. Ik vond. Kwam een mooie quote van Lubbers tegen die zei als Julius aan het woord kwam, dan brak de hemel open.

[00:41:47]

Ja, en dat was dan. Euh. Omdat je dan wist als premier dat de persconferentie bijna voorbij was en dat we konden gaan borrelen en dat je je er weer doorheen had geslagen. Ja, zo is het voor een premier natuurlijk soms. Het mooie was dat als als je dan dat antwoord kreeg, dan dan keken jullie is ook altijd intens tevreden. Hij had ondanks het leed wat hij met zich meedroeg had hij altijd pretoogjes?

[00:42:07]

Ja, want toen kwam die van tevoren al naar je toe, zei ik ga vandaag dit in dit vragen. Ja, en dan daar aan het eind zijn heb je gehoord wat ie zei? Ja, dit was zijn antwoord ja. Dus dat vond ie dan altijd. Maar ik vond er zijn ook mensen. Hij belde ook heel vaak naar de RVD. Helemaal gek. Honderden keren per dag of de persconferentie begon. Of dat soort dingen. Balkenende vond het bijvoorbeeld niet zo leuk.

[00:42:28]

Ja, nee, die kon daar dan moeilijk die Wilders weggaan met die kwinkslag. En toen zijn de zijn is de parlementaire pers. Ik weet nog, volgens mij was dat Jos Heijmans en Frits Wester en dat geen verstand van Philippe Remarque. En zo ja en, want de persconferentie is altijd in Nieuwspoort. De gastheer is de Parlementaire Pers Vereniging. Daar komt de premier dan op bezoek. Balkenende die draaide dat om die zei we gaan de persconferentie doen op faced en anders is de pers te gast.

[00:42:54]

En dan? Ja, nee, jullie is niet echt een journalist. Toen werd z'n accreditatie ingetrokken nadat dat ging te ver. Jij dacht dat? Dat kan niet.

[00:43:02]

Nee, nee, nee en en ja hè. Nog even een voorbeeld van zo'n vraag die Julius dan stelde die één miljoen kinderen in Syrië. Daar kunt u niks aan doen natuurlijk. Maar heeft u nog piano gespeeld in de vakantie? Ja, dat Rutte vindt dat dan wel weer leuk zijn. Want het mooie was natuurlijk dat dat euh, dat hij ook echt veel van muziek afwist. En Rutte is natuurlijk ook. Kan je zeggen. De overeenkomst tussen Julius en en premier Rutte is dat het allebei ooit te dromen hebben gehad om professioneel concertpianist te worden.

[00:43:32]

En dat vond ik altijd het mooie. En dat was misschien ook wel het vreedzame NAM. Hij kon de hele wereld aan ellende erbij slepen, maar vooral in die laatste jaren dat hij hier nog was. Want moet gezegd, de laatste jaren was hij niet meer goed genoeg om hier te verschijnen. Dan stelde je die altijd voor om een verdedigings concert te geven en dat vind ik zo'n mooie term. Ja uhm, jammer ja dat ie er niet meer is zeker.

[00:43:54]

Een heel klein stukje verdedigings concert.

[00:44:16]

De voorspelling. Ja, Joost Jaeck, Sander hard over van t Vertedering is concerten na deze keiharde strijd. Nou, deze rubriek wilde net voorstellen dat een verdedigings concert nodig is om de verhoudingen tussen dit duo goed te houden. Want je bent een week weg. Ik heb vorige week in je bent gescoord. Ja, nou ik. Ik zat dat even op mijn Limburgse terrasje s avonds te luisteren. Mildheid en alle mildheid. Helemaal relaxed. Ik zat er heerlijk een beetje te anti sombrero.

[00:44:45]

Erg, hoor ik in keer de heer Van der Wulp allemaal punten aan zichzelf toekennen. En dat klopt toch. Wat was er vorige week dan? Dan maar gewoon dat je dat doet. Die attitude? Goed, we hebben deze week ook punten te verdelen. Ja ik. Ik denk dat er toch weer eentje kan opeisen. Ja ja, de nieuwe lijsttrekker van 50Plus. Ja, daar hebben wij het eerder over gehad. Ja jij, zei Corrie van Brenk.

[00:45:08]

Laat je spijt van van de wilde je ook zeggen. Nee, nee, nee.

[00:45:11]

Ik zei vol overtuiging. Ik heb het vorige week nog herhaald. De kandidaat van het partijbestuur, die steunen wij als NOS zijnde dan natuurlijk. Nee, dat snap er kiezen altijd de lijn van het bestuur. Grapje, mijn grapje.

[00:45:26]

Maar. Dit escaleert Liane den Haan.

[00:45:28]

Dus een punt voor mij. 3/2 ja. Na de zomer. De wet door de Eerste Kamer aangenomen. Eenenvijftig voor 19 tegen. Vorige week had ik gezegd negenenveertig voor Marloes Clemson, die hier dan. Laten we zeggen namens jou was zekers ben ik weer coulant die zij 50 en Marleen de Rooij die zij E60. Dus ja zie. Marlene, vet verloren. Euh jij? Weet je dat je wel talloze Tham? Nee, maar ik heb Marloes alleen voor Schulten trouwens.

[00:45:59]

Vorige week voor een bonuspunt. Ook nog dat Van Brenk uit de 50Plus fractie zou stappen, maar dat is nog niet gebeurd. Nee, maar dat kan altijd nog. Wat is er van volgende week te bedenken? Deze week zei Rutte dit nog over eventueel verscherpte maatregelen. Ja, die zijn niet goed. We zien het nog steeds heel fors toenemen. Maar dan kom je echter bij lastige dingen uit. Kun je überhaupt nog de horeca openhouden? En of de theaters en of de sport?

[00:46:24]

En er is natuurlijk al een vreselijk moeilijke beslissingen. En euh. Maar op dit moment is het zo ver nog niet.

[00:46:29]

Nee, nu nog niet, maar begin volgende week wel, is mijn voorspelling. Ja, dan komen stevigere maatregelen aan. Ja en wee waar ze ook over nadenken. Daar had ik eigelijk bij de corona wel willen zeggen waar ze een beetje mee met mij zitten is dat het allemaal niet zo voorspelbaar is dat het allemaal moet uniform zijn dat ze dus na de Acuña het Ierse model toe willen. Dat is een model. Het eerste model is gewoon dat je gewoon een soort soort soort tabel maakt.

[00:46:52]

Om bij zoveel besmettingen komen die maatregel als dat in jouw stad gebeurt en gebeurt dat. En dan weet je dus van tevoren wat er gaat gebeuren. Kan de Tweede Kamer dat ook van tevoren hebben ze toch goedkeuren? Eerder ook gezegd dat willen we met dat dashboard en dan regionaal maatregelen nemen. Die zijn allemaal geen bal van terecht.

[00:47:06]

Nee, maar ze komen daar nu wel achter. Dat dat er steeds meer gemopperd wordt omdat er regionale verschillen zijn. De voorspelbaarheid is weg, dat is niet gelijke monniken, gelijke kappen. Je ziet het bij de kerkdienst iedereen gelijk boos. Dus ze hebben wel door dat het toch anders moet.

[00:47:19]

Ja euh ja. Maar nu denk ik vooral volgende week gewoon weer hard de rem daarop. Jazeker, ja, nee, absoluut de handrem met je aan. En dan? Dat soort maatregelen die je nu hoort over de koopavond afschaffen of de zondag openstelling van winkels. Tijdelijk?

[00:47:34]

Ja, het probleem is soms. Vandaag een leuk artikel het Algemeen Dagblad. En dan hadden ze ook een paar Belgische deskundigen die jij jullie Pholcus grote eigen wijze. Er wordt heel erg gefocust door mensen van kanker en niet voor niks bij voorstellen dat je dus beleid. Ha je natuurlijk. Goed beleid helpt, maar de volksaard is misschien wel doorslaggevend. En wij zijn gewoon en Rutte aangewezen aan de mens zelf over. Ja, dat is dus het probleem dat het in de eerste periode ging dat goed.

[00:47:56]

Toen waren we eventjes niet eigenwijs, maar nu hebben we daar geen zin meer in.

[00:47:59]

Dus ik denk dat het kabinet dwingender moet worden. Jij slaat fysiek ook met de vuist op tafel.

[00:48:05]

Ja maar ja, dat gedoe over die mondkapjes bedoel ja maar in die wet dan in de Corona wet. Of ze gaan een hoort dan nu, zeggen ze. Het is een dringend advies. Ja, en dan gaan ze zeggen draag een mondkapje. Ja, maar dat ik mijn kinderen op school, die draag er nog steeds niet zo'n ding, want niemand doet dit en de school verplicht het niet. Maar dat is Nederlands. Niemand doet wat je bedoelt. Kijk, dat is dus waar wij.

[00:48:28]

Ik ben er steeds meer achter dat in die in die korona crisis wij willen geleid worden. We willen een strenge meester. Wees dan ook een strenge meester. OK. Ja, dat gaan we volgende week zien. Ja euh. Dinsdagavond persconferentie 7 uur zeg ik kan eventueel nog naar voren.

[00:48:42]

Ja, ga jij daarvoor dan? Ik denk maandag ja. Ik denk dat ik denk oh die stroomversnelling. Maar daar zitten ze in het Catshuis zondag al. O gaat helemaal mis. En dan gaan ze maandag al een persconferentie geven.

[00:48:53]

OK. Dat was het dan niet. Euh, voordat we gezegd hebben dat daar gestemd kan worden. Dus Bot. De podcast podcast woord punten elfde abw. Podcast te fontanel Coentunnel, categorie nieuws. Niels Wiels en Paulus die ja ja ja ok.

[00:49:12]

Euh. Volgers op Instagram. Volgende week.