Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1. Kasterlee, Kasterlee Dit is de stemming van Vullings en Van der Wil half negen tot half 5 10 uur. Echt waar moet tussen acht achterwegen 10 uur tot zes uur de politieke podcast van EenVandaag en de Britse jurist kennelijk die van onder de indruk. Xander van der Wulp en Joost Dullers. Ze kunnen kwetsuren. Welkom bij de stemming. Wij zijn gewoon missionair en dat is maar goed ook, want er gebeurde weer heel veel dezeweek.

[00:00:43]

De avondklok, die gaat er komen. Ja, hoe laat? 9 uur a. Wat was dat? Een harde onderhandeling. Maar uiteindelijk ging de Kamer toch akkoord en er werd gedebatteerd over de nasleep van de toeslagen affaire. Vol zelfreflectie en jij bakken. En het ging ook nog over de val van het kabinet. Ongelooflijk wat een week weer en dat dat allemaal in één week heeft gepast. Partijen probeerden inderdaad een evaluatiegesprekken te maken van dat debat over de val van het kabinet.

[00:01:11]

Tien jaar Rutte. De start van de campagne natuurlijk ook.

[00:01:15]

Ja, als je het ergens over moet hebben, dan dan proberen ze toch de verkiezingen toch een beetje interviewtjes minder dan acht weken nog. Juist ja ja, maar te laf. Straks ook weer een mystery guest en kandidaat-Kamerlid. Wij weten nog niet wie het is, maar gaan we te rade? Ja, we gaan. Eerst gaan we altijd zeggen wat ons opviel in de week. Wat viel jou op Joost? Nou, het was de week ook van de avondklok.

[00:01:37]

Het was een week van heel veel dingen, waar onder meer van de avond ook gevallen. Ja, dat. Viel maar echt op. En ik dacht van nou, dit is de. De maatregel die door velen wordt gezien als de meest vrijheidsbeperkende. Ja dus ik had eigenlijk op het plein nog wel wat demonstranten verwacht. Dus iedere ochtend als ik dan uit de verkoop vol stampvol en buiten, zodat je weer voor leugenaar uitgemaakt kan worden of landverrader weet je, dat is toch gewoon fijn en begint te wennen?

[00:02:03]

Je miste net ja nee, maar daar waar. Het was echt gewoon heel rustig op het plein. Of ze zijn naar andere steden gegaan omdat misschien hier de handhaver Jantjes en Sane gegrepen. Ja, wat moeilijker is geworden. Maar goed. Dat viel mij op.

[00:02:16]

En dan wat wat voor jou nou wel iets meer dingetje is. Week van e n ding wat ik wel aardig vinden om even bij stil te staan. Want maakt het toch ook wel indruk? Ook veel mensen hier op het Binnenhof. Het overlijden van Hans de Boer?

[00:02:27]

Ja, plotseling vooral. Ja, het is een. Het is natuurlijk een markante man. Ja, en dan zo hard gewerkt. En dan vlak daarna, vlak daarna. Als je het heeft is heel triest altijd. Ja, net met pensioen. Mijn oog werd vooral getrokken door een advertentie in de krant van zijn Kaerts vrienden. Dat vond ik een hele lijn. Die is leuk. Ik heb ook een paar kaart vrienden en de die. Daar ging die meteen in rond.

[00:02:51]

Hans de Boer stond er dan zo mooi en dan stond een matig karakter. Maar een geweldig goede vriend is overleden. Van de Claver Jazzklub sinds 1974. Dat vond ik hoe je afscheid moet nemen van een goede vriend. Ja, ik vond hem ook heel erg mooi. En dan vraag je je toch af zal die zich bij onderhandelingen dan ook in de kaarten hebben laten kijken? Altijd ja, want hij kan dat niet zo goed kennen. Wat was een kerstkaartje?

[00:03:13]

En nog een dingetje dat het opviel. Dan gaan we meteen het eerste onderwerp Podesta. Iedereen is jaloers.

[00:03:19]

Sampil kapsones.

[00:03:20]

Ik dank u wel. Ja, twee soorten lokken. Ook wil ik het telefoonnummer van mijn kapper voor jullie wel beschikbaar.

[00:03:30]

Hij gaat gewoon ja tegen de regels in. En hij is er trots op. Dat voegen dat. Daar hadden we een discussie over. Maar de redactie mag je een kapper thuis laten komen. Nee, dat mag volgens mij niet. Achterin mogen niet werken. Dat zou toch oneerlijk zijn tegenover al die andere kappers die? Euh ja, maar Isra. En anders gaat die kapper van het ene huis naar het andere uit. Ja en nee, ik snap wat.

[00:03:48]

Ik snap wat besmettingshaard maar, maar jij mag gewoon gewoon n gast ontvangen. 2. Noch hier mag er geknipt worden als je partner het kan. Of zou jij knippen of je enige gast. Ik kan niet knippen, maar kan wel zelf me zo rond de oren en de bakkebaarden een beetje bij werken. Anders hadden we volgende week misschien elkaar gewoon kunnen knippen tijdens nemen. En wordt tot anderhalve meter afstand blijven. Oh ja, ja, misschien ingewikkeld. De korona aanpak.

[00:04:11]

Uhm, het ging allemaal een beetje anders dan dat we gewend waren toen het kabinet nog missionair was. Maar er was wel gewoon een persconferentie. Die was op een ander tijdstip. Maar de boodschap was nog steeds even stellig we komen hier uit.

[00:04:26]

Maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet. Hugo de Jonge niet. Het hele kabinet niet. Niemand. Ik zei ze waren net zo stellig als altijd. Maar dat was natuurlijk niet zo. Want Mark Rutte zijn we komen met een voornemen. Ja, dus ze moesten op zoek naar steun. Ja. En in die persconferentie zaten wat mij betreft ook wel boodschappen.

[00:04:54]

Alvast naar de Kamer op vragen die de Kamer eigenlijk tot dat moment had al. En waar Mark Rutte alvast een beetje antwoord op gaf bijvoorbeeld. Euh, deze zin.

[00:05:05]

Alle deskundigen binnen en buiten het Outbreak Management Team waarschuwen voor een derde golf. En dat moeten we serieus nemen. Dit was de boodschap van. Ik vind het niet, maar als alle deskundigen en bijvoorbeeld een partij als D66.

[00:05:22]

Luister nou eens alle deskundigen. Iedereen die er wetenschappelijk ook naar gekeken heeft. Die adviseren dit. Daar kan je toch niet tegen zijn? Nee. En het frappante is of het mooi is dat je dan in die week spreek. Natuurlijk vaak met mensen van D66 en die zeg nou, we hebben er heel veel grote moeite mee. Maar aan de andere kant hebben wij wel altijd de adviezen van de wetenschap gevolgd. Ja, en dan denk je ook dat is.

[00:05:46]

Dat is dan ook weer een hint van die kant. En toen wilden ze in de aanloop naar deze persconferentie per se weten wat die maatregel dan precies zou opleveren. En daar had Rutte ook alvast een klein boodschapjes voor.

[00:05:58]

Want dat blijft stuk. Het grootste risico dat ze per maatregel gaan kijken. Wat betekent dat voor de n of voor de ander? En hoe kan ik me daar wel of niet toe verhouden? Zo belangrijker is die optelsom ervoor te zorgen dat we inderdaad gezamenlijk dat virus bestrijden. En dat is echt de boodschap die ik vandaag wil onderstrepen.

[00:06:15]

Ja, zodat ie niet later in dat debat met het probleem zou zitten. Euh, ik moet precies aantonen wat deze maatregel oplevert. Optelsom en gezamenlijk. Dat is gewoon de codewoorden. Het antwoord en de urgentie h. Die moeten weer terug. Dat had Jaap van Dissel ook opgeschreven. Als je nou die avondklok doet, dan kan het ook ervoor zorgen dat die andere maatregelen weer meer nageleefd gaan worden omdat iedereen toch weer effe bij de les is. Jammer dat soort argumenten.

[00:06:40]

Daar wordt de Tweede Kamer altijd heel krachtig van die. Die vinden wel dat de maatregel dat je die voor of tegen bent vanwege wat het effect is gewoon puur van dat je niet naar buiten mag. Maar het feit je neemt de maatregel om mensen gewoon weer een beetje alert te maken. Dat vindt de Tweede Kamer altijd wel een beetje moeilijk. Ja, dat zeggen ze een in ieder geval. En dan? Daarnaast hebben ze meestal toch mee in. Ja, dat Kamerdebat.

[00:07:02]

Wat hebben we nou deze week gezien? Ha, is het? De vraag is eigenlijk Mark Rutte toen die aftrad met zijn kabinet, zei die We gaan gewoon op Korona missionair verder. De vraag is is dat gelukt deze week of hebben we iets heel anders gezien? Nou ja, ik. Ik zag m. Ik zag een tweede verjaardag. Jij zei je kan zien dat ze demissionair zijn. Ja, toen dacht ik nou, dat is leuk om het in de podcast over te hebben.

[00:07:23]

Ja, want ik denk dus dat het niet uitmaakt in dit geval. Je ziet het ook in allerlei analyses terug dat er heel veel verschil van mening is. En waarom denk jij dat t? Je ziet een verschil met toen ze missionair waren. Waar maak je dat op? Nou ja, uit het feit dat toen ze missionair waren, de meningsverschillen uiteindelijk binnenskamers werden opgelost. En nu moest het echt in het Kamerdebat daartoe komen. W. Moest er zelfs toe komen dat Rutte een persconferentie gaf op een ander tijdstip waarin die alleen maar een voornemen gaf zonder dat die echt wisten of daar een meerderheid voor was.

[00:07:57]

Hij dacht wel dat gaat uiteindelijk wel lukken. En ik kan het. Met een beetje powerplay kan ik die partijen wel onder druk zetten. Maar het moest zich echt afspelen in de Tweede Kamer en dat was wel nieuw. Ja klopt dat ben ik met je eens alleen ik. Ik kijk er anders tegenaan omdat in de week dat ze nog missionair waren. Toen hebben ze ook nagedacht om de avondklok in te zeker. En toen het toen hoorde ik al van ja.

[00:08:22]

Als ze daartoe besluiten, dan gaan ze het ook bekend maken van wij willen als kabinet. Maar jullie moeten beslissen. En waarom ze dat dan dit besluit aan de Tweede Kamer overlaten heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is dat in november een motie is aangenomen van een motie van gewoon heel ruime meerderheid, met in inderdaad alleen ChristenUnie, CDA en VVD zeiden toen die waren tegen die motie die motie zeiden mag geen avondklok komen en dus is het logisch om uh uh naar de Tweede Kamer te gaan.

[00:08:50]

En ze hebben het ook gewoon toegezegd. In Kamervragen. Dat was volgens mij van december. Indien onverhoopt binnen de huidige crisis het instellen van een avondklok noodzakelijk geacht wordt, dan kan dat alleen als voorafgaand bij Koninklijk Besluit de bevoegdheid daartoe is geactiveerd. Van een voornemen daartoe zal mededeling worden gedaan aan de Staten-Generaal, zodat daarover desgewenst tussen regering en Staten-Generaal van gedachten kan worden gewisseld, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. Dus dit was al een toezegging van als we daartoe besluiten.

[00:09:21]

Dan komen we naar jullie toe.

[00:09:23]

Maar wat in ieder geval ook al zo was, was dat deze. 60. Binnen de coalitie, ook toen ze nog missionair waren ook al tegen een avondklok was. Die hebben zich toen binnenskamers daar heel erg fel tegen verzet. Daarom hadden we niet bijvoorbeeld al een week geleden dus. We hebben wel naar een hele nieuwe situatie. Ik denk ook niet met je eens waarin het nee, waarin het in het debat dus publiekelijk allemaal uitgevochten mocht worden. En dat is ook gebeurd met met die.

[00:09:49]

Dat wetsvoorstel van Tamara van Ark over de dus het zwarte scenario. Dat was een wetsvoorstel en dat is dat is in het Kamerdebat per motie verworpen door Klaas Dijkhoff en Rob Jetten. Dus dat over dat ouderen geen selectiecriteria over leeftijd. We hebben allebei even gezond of ongezond en dat mag leeftijd geen geen selectiecriterium zijn. Dus het feit dat er vanuit de coalitie zich verzetten tegen onderdelen van het Kroonen beleid dat was, is ook niet nieuw. En dat dat het in de ministerraad stroef loopt, dat weten we van vele Catshuis discussies is ook niet echt nieuw.

[00:10:23]

Ik denk wel overigens. En dat we het wel gaan merken. Misschien eens zozeer op Korona, maar op bijna alle andere dingen zul je zien dat de combinatie demissionair en aanstaande verkiezingen natuurlijk wel een hele grote rol gaat spelen. Ja, want dat speelde hier denk ik reuze mee.

[00:10:39]

Bijvoorbeeld bij D66. En hoe? Uhm, hoe ze het speelde uiteindelijk. Ja en. En ja, er wordt natuurlijk naar achterbannen gekeken. Ik denk dat alle partijen die samen zeggen wat meer stemmen halen uit de studentenpopulatie. Dat zegt natuurlijk dat zegt tuurlijk niet dat je nooit hardop. Dat is de reden dat D66 daar zo tegen is. Als al die deskundig liberale partij. Ja liberale partij dus vrijheidsberoving. En ze gaan vaak voor de mensen die alleenstaand zijn en de studenten ja, die worden hierdoor flink getroffen.

[00:11:09]

Kijk, en dat is natuurlijk in zo'n debat niet netjes om te zeggen. Geen enkele partij zou ooit toegeven dat een mening of een opvatting gerelateerd aan Korona ook maar iets met het electorale met de winst ofzo te maken heeft. Maar ja, het is ook logisch dat dat wel een achterover speelt. En dat is ook niet zo gek, want je komt op voor je achterban. Ha, bedoel maar hoe ver gaat dat? Want even verder redenerend het is nu acht weken voor de verkiezingen.

[00:11:33]

Je zou ook kunnen zeggen het kabinet VVD, CDA vooral in dat kabinet. Die denken we gaan er nu een hele harde klap op geven met zo'n avondklok, zodat we in de tijd van de echte campagne de weken voor de verkiezingen dat dan de cijfers laag zijn. En dat we dan misschien op het punt staan dat we kunnen versoepelen. Ja, ook daar ben ik, dus denk ik heel anders in. Want want op enige manier dat dat gerucht dat de verkiezingen worden uitgesteld tot blijf maar vooral vanuit niet Den Haag bij onze redactie komen dan iedere keer weer bellen met het ministerie.

[00:12:04]

Nee, echt geen verkiezingsdatum gaat daar echt door. Ik denk flauw gezegd dat bewijzen spreken. Het kabinet heeft Rutte vooral. Ziet dit kabinet eigenlijk alleen Rutte en de VVD Belang bij bewijzen spreken dat er heel langzaam gevaccineerd wordt. Want zolang Nederland mentaal met korona bezig is, is er een behoefte aan van iemand die ons hier veilig doorheen loodst. Zij komen andere onderwerpen nauwelijks aan bod in het in het maatschappelijk debat. En de enige die daarvan profiteert is Mark Rutte.

[00:12:35]

Want op het moment dat de versoepeld wordt of heel veel mensen zijn ingeënt, ontstaat er bij ons allemaal weer mentale ruimte om te denken hè? Wat vind ik eigenlijk van de woningmarkt? Of wat vind ik eigenlijk van het klimaat of van belastingen voor bedrijven? En dan krijg je een heel andere discussie en dan denk ik dat het helemaal niet zo goed is voor Mark Rutte. Nee dus. Uiteindelijk zou je zeggen als je heel schoonouders helemaal geen rekening met verkiezingen.

[00:12:58]

Nou juist ja bijvoorbeeld. Euh. D66 hield dus lang de kaart tegen de borst. Dan werd er ook gekeken naar PvdA, GroenLinks en SP. Dat was ook alweer weer opmerkelijk, want die partijen, die wilden juist de afgelopen jaren meer dualisme en meer dingen die in de Kamer uitgevochten konden worden. En nu gebeurde dat een keer, dus zeiden ze Ja, hallo. Laat eerst D66 maar eens laten zien wat ze precies willen. En dit hadden ze toch maar eventjes in de coalitie moeten regelen.

[00:13:28]

Want nu zijn wij straks de boosdoener die zo'n avondklok. Ja, precies dat. Dat is dat. Ja, maar dat krijg je, want ze verloren daar heel erg tegen verzet. En het kabinet zegt er gaan wat netjes overleggen. Ja, daar word je dus medeverantwoordelijk. Ja en en daar kwamen ze dus achter als je je verzet en dan komt een derde golf, dan is die 30 overal midden in de campagne, in die laatste in die half maart.

[00:13:47]

En dank gaat iedereen zeggen van ja, jullie hebben me tegengehouden. Daar speelt de verkiezingen natuurlijk wel een rol in. Ja dus Rutte. Die heeft ook wel weer een beetje machtspolitiek gespeeld en de bal flink bij de anderen gelegd. En die hebben erom gevraagd. En dan denkt ie nou, dan kan je maar krijgen ook kunnen ze hem krijgen. Hier heb je m. Uhm, even in dat debat ging de af en toe stevig aan toe.

[00:14:05]

U heeft altijd ook hier in het bestrijden van dit virus nooit de kant gekozen van de wapens die zeggen er is niks, kan mij niet aan het wuppie gedrag. Is de heer n wuppie is, dan bent u het eerder dan ik. U moet gewoon kijken naar de feiten.

[00:14:17]

En Wilders? Die bleef zich echt inhoudelijk ook verzetten tegen die avondklok. Eigenlijk de enige die dat deed van haar. Boden nog gezien? Nee, vandaag heb ik ook vandaag van Hagana. Bourdelle deed niet mee. Het is druk met de kapper Pacqué. Nou ja, de Wilders. Die lokte wel echt felheid uit bij Mark Rutte. En daarom zagen we misschien een beetje hoe dat dan af en toe in het Catshuis gegaan is. Dat Mark Rutte echt ja, toch gewoon wel heel gepassioneerd zegt.

[00:14:47]

We moeten het zekere voor het onzekere nemen. Ja maar ja. Wilders was inderdaad degene die iedereen wil, ook wel even op inconsequenties. Wees dus dat. Dat maakt het debat wel scherp en goed. Ik vond De V. Die die quote die maar net hoorde. Wat vind je ervan dat onze premier het woord Woppy gebruikt? Nou ja, daarom dacht ik laat hem toch even horen, want het is voor t eerst volgens mij dat ie dat in de mond neemt.

[00:15:13]

Uhm, misschien ook wel een beetje richting de verkiezingen. Dat ik dat verder. G. Weet je bodem. Die kan je nu kennelijk wegzetten als. Dat is dan de washi. Maar als premier vind ik het. Kijk ik dat hij denkt van Yordi. Mensen die onder mijn, die af, onder mij zo onder motortjes om te trommelen vind. Ik vind ik compleet gestoord. Maar als premier vind ik toch niet echt goed. Alles mag natuurlijk, maar zou ik zo?

[00:15:35]

Ik zou het woord Woppy nooit gebruiken als ik premier word. Ik word nooit premier ter geruststelling van iedereen. Maar ja, nee, maar het was denk ik in die zin wel even wat ie zelf meende. Dus we zagen kregen een inkijkje dan euh. Tijdens dat debat de rol van D66. Want de vraag was natuurlijk waarom hadden ze dat niet van tevoren alvast in het kabinet geregeld? Nou, voorzitter.

[00:15:59]

De fractie van D66 heeft 19 hele eigenwijze Kamerleden, dus wij maken daar geen altijd zelf onze eigen afweging.

[00:16:05]

Klopt dit? Want waar waren die de afgelopen jaren dan? Eigenwijze Kamerleden? Ja, toen moesten ze wel gewonnen werden. Tien maanden op maandag in het coalitie overleg werd het afgesproken. Dan deed iedereen gewoon mee, maar deed dit. Dit ging echt over principes. Denk ofzo. Ja ja. Dus nu ja, dit is echt anders. En toen ontstond er een soort. Ik heb het op televisie handjeklap genoemd. Koehandel over dat tijdstip. Tijdens dat debat, dat vond ik niet een hele fraaie vertoning.

[00:16:33]

Het was de Nederlandse politiek ten voeten uit. Helder politiek. Alleen als je dan inderdaad over Coronet beleid hebt en over eenduidige communicatie. Ja, ik denk dat als Ajax vanavond een quiz op tv. Je vraagt de mensen hoe laat gaat de avondklok in? Ja, dat mensen dat tijdstip volledig bij zijn of dat ze denken dat je met de momenten politie wel even een beetje kan onderhandelen. Nog? Ajax is toch maar een half uurtje half uurtje erbij. Ik dien de motie in.

[00:16:57]

Zo ging het in de Kamer.

[00:16:58]

Avondklok, de avondklok. Avondklok vanaf 10 uur, ergens in dat tijdslot tussen acht en negen. Waarom kiest het kabinet voor half negen? Iets later zou ook kunnen. Halfnegen gaat gewoon eigenlijk niet. Half negen tot half vijf, tien uur. Echter moeten ze en. Dan moet je gewoon eerlijk over zijn. Tien uur of zes uur. Maak er nou half tien van in plaats van half negen. Maar echt tussen acht en negen zit toch al een beetje ruimte.

[00:17:21]

Val tussen acht en negen uur is meer dan de halfnegen die er nu staat en dus schijnbaar. Ja euh. En daarom denk ik ook ergens tussen acht en negen moet je hem. Moet je hem prikken?

[00:17:31]

Ja, ik heb me daaraan zitten ergeren en dat merkte ik eraan. Nou, ik zat daar in de wandelgangen. Nee, ik zat daarvoor. Nou ja, op tv te kijken. Ja, daar zag je het al. Ja, dat kan. Ik mee. Ik kan niet de bedoeling. Ja, ik kan er juist nee. Als jij het woord handjeklap gebruikt, ja dan. En ik ken jou zo goed dat ik zie hier staan, nuanceert hij hetzelfde.

[00:17:49]

Ja, dat denk ik hier. Hier voel ik toch dat er dat er persoonlijk een beetje. Dat je het helemaal niks vond. En dat vind ik prima hoor. Dus ik kijk echt vanuit de verte verschillend naar dat debat gekeken. En ik had dus enige ergernis dat ik denk van ja jongens. Gisteren hebben we een premier gezien die voor miljoenen kijkers een avondklok aankondigt om half negen en daar gaan we dan daarna. De dag daarna is het onzeker of dat allemaal doorgaat, terwijl je achter de schermen wel hoort.

[00:18:13]

Ze kunnen geen kant op. En dan gaat het uiteindelijk om een half uurtje. Ja, ja, dat vond ik. Maar hoe kijken andere mensen daar tegenaan?

[00:18:20]

Nou, die zeiden ja, dit is dus hoe het hoort te werken. We hebben een kabinet met een voornemen en dan moeten ze met de pet in de hand naar de naar de Tweede Kamer en dan gaan we het daar uitvechten. En dat gebeurde. En dat een half uurtje. Dat kan je zeggen. Ja, dat is maar een halfuurtje, maar pure vrijheid. Maar het is voor mensen ook weer een half uur vrijheid en je kan echt weer wat meer doen.

[00:18:41]

Nadat de kinderen in bed liggen. Maar over verwarming gesproken. Ik liep gisteravond om kwart voor negen denk ik nog uh, lang op de lange poten aan de wekker aangesproken van. Wat doe je hier op straat zeg? Maar toen zei je nee, nee. 9 uur Ja. En toen zei ik van zaterdag pas jij liep met de grote D66 vlag nog even voor dat half uurtje te vieren. Ouders tegen dat wij dat waren de jongens van die van halfuurtje van Jettie.

[00:19:05]

Van die Vigan vol aflatend. Die waren er echter ook goed om te handhaven. Waren die ok? Waren ze nog wel open dan? Ja, dat wel. Oh dat, maar zij stonden wel in de oplegger met een met op hun eigen stoepje. Hoe denk jij dat Mark Rutte nu terugkijkt op deze kwestie? Denkt ie ga nou toch mooi gelukt. Ik heb uh de boel een beetje onder druk moeten zetten. Dat de ene halfuurtje moeten inleveren, maar het is toch maar precies zo gegaan als dat we wilden.

[00:19:31]

Of denk je dat je er van baalt zoals het is gegaan? Nou hij, hij is wel iemand die als het resultaat binnen snelde snel alle krassen en andere dingen vergeet en dat ie blij is dat t niet half 10 of 10 uur is geworden, want daar waren ze dan wel weer streng in. Maar ja, dat was de strepen. We gaan niet afwijken van het advies van de wetenschap, maar rijden dus. Maar wat dit debat ook blootlegden was natuurlijk van OK.

[00:19:51]

Heel veel partijen hoorde je eigenlijk al gelijk bij de inbreng. Ook wij gaan het steunen. Maar waarom die vliegtuigen, zo heet het? Daar is het bijna niet over gegaan. Super ingrijpende maatregel waarin we voorop lopen in de wereld. Eén iemand met bezoek, zeg maar. Waarop bezoekers misschien wel ingrijpen. Dat voor sommige mensen, maar ook dat het er ook ging van ja en het heel vaak zijn er momenten geweest dat de Kamer. Vooral de linkse partijen zijn.

[00:20:15]

Er mag een tandje extra. En ja, da's allemaal allemaal niet gebeurd. Er zit wel ergenis gewoon over. Euh, in de Tweede Kamer dat het korona beleid iedere keer het net niet is. En ons ja, maar bijvoorbeeld Jesse Klaver die begon zijn verhaal in de Tweede Kamer zei ja, ik heb hier vaak gezegd better zevende en sorry. Toen wist je het al h. En. En nu ja, maar dat kan je nu niet meer volhouden je.

[00:20:37]

Want nu kiest het kabinet eigenlijk voor Better Se7en. Sorry en dan moet je daar tegen zijn. Oh nee, ja, da's verwarrend he?

[00:20:43]

Moeilijk? Ja. E. Uhm, wat hebben we hier verder nog over te vertellen? Zullen we toch? Ik heb nog één ding wat ik. Dat vind ik data. Erger ik me dan weer heel erg? Ha, jij ergert je ook. Kijk, dan krijg je de columns. Straks denk ik ook nog wel over jou. Je hebt zitten. Nee, maar dan zeggen ze wel dat duurt tot 9 februari, want daar was ook gewoon alle andere maatregelen verlengd tot 9 februari.

[00:21:06]

We weten allemaal, inmiddels hebben we geleerd dat als een maatregel ingaat duurt het ongeveer minimaal 10 dagen voordat je gezien of het effect heeft. Dus de avondklok gaat zaterdag in. Dus jij zegt hij stopt niet op 9 februari?

[00:21:17]

Nee, en dan gaan ze op 2 februari. Dus dat is al over anderhalve week. Dan gaan ze al kijken of ze het gaan verlengen. Dus daar gaan ze dus in in. In In The Blind gaan ze daarover beslissen. Nou, dan kan ik wel raden wat er gaat gebeuren. Dus Mark Rutte heeft de beetje dingen zitten beloven. Nou hij hij. Hij zegt wel elk in de persconferentie. Zitten daar wel in. Hij zet de deur ook de deur wel open.

[00:21:38]

Dat het verlengd wordt. Maar misschien moeten ze daar ook dan ook wel gelijk wat eerlijker dan zijn dat je ook gewoon weet. Jongens, dit gaat gewoon langer duren en dan sta je nog een extra puzzel. Wat ik zeg, het gaat duren tot begin maart en dan kunnen we vrij de WW de campagne in. En dan heeft Mark Rutte het allemaal goed geregeld. Derde golf komen.

[00:21:58]

Ja ja ja, je bent het niet met mij eens.

[00:22:00]

Maar hé, nog even om toch even nog iets moois te benadrukken. De oneliners van Hugo de Jonge. Ja, die ook. Die demissionair blijven. Die de gewone. T Gaat heel snel met die Britse variant. Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei. En zelfs als je denkt het gaat vast sneller dan ik denken gaat het toch nog sneller dan je denkt. Ja, volg je die? Ja, altijd sneller? Zelfs als je denkt dat duurt héél lang.

[00:22:28]

Het duurt altijd langer dan je denkt.

[00:22:31]

Ja, we hebben heel lang op onze redactie gedacht dat het over. Over je haar ging. Oh ja, ja, juist ja, met korona kapsels weet je dan. Dan denk je van dat groeit hard aan. Groeit het toch nog weer harder? Weet je maar goed met ging dus over het virus. Wat doen jullie niet op de redactie dan ook op rijm? Dat kan Hugo de Jonge wel.

[00:22:45]

Niet dat minder mensen besmet minder werden bezet, dus wat ons te doen staat is het aantal besmettingen verlagen en die die derde golf vertragen. En waar kunnen we ons voor opmaken?

[00:22:56]

Weken met nog minder uit en nog meer thuis. Ik bedoel, deze week is de er een nieuwe Dichter des Vaderlands bekendgemaakt. Dat moet wel hard zijn aangekomen bij u. Goed jongen, zijn de huidige maatregelen eigenlijk niet al voldoende? Dat Britse virus eigenlijk dus kennelijk niet. Is dat Britse virus kennelijk niet van onder de indruk? Nee, dat is ook altijd mooi. Het virus is echt een soort persoon die denkt ook voor zichzelf. Ja, het is vooral nodig uit voorzorg.

[00:23:20]

Achteraf kun je wel zeggen het was too little, too late. Maar achteraf kun je nooit zeggen je hebt toen iets te veel gedaan, want we hadden misschien ook wel zondag.

[00:23:26]

Dan kun je achteraf nooit zeggen het Engels is die ook gewoon al heel literair hoor. Ja, we gaan naar onze verkiezingsretoriek.

[00:23:41]

Raadt de kandidaat. Ja, we hebben iemand aan de lijn, een kandidaat-Kamerlid. Wij weten niet wie het is. We gaan vragen stellen en deze mystery politicus geeft alleen ja en nee antwoorden.

[00:24:01]

Ja of gewoon beperkte antwoorden. Anders wordt het zo moeilijk. Misschien dat hallo lo, ja.

[00:24:09]

Het is een man hé. We hebben twee vrouwen gehad. Nu dus een man. Heb ik aan deze Haarlo al gehoord. De eerste twee waren ook van een zeg maar wat linksere snit. Ja, zouden we dan nu een partij hebben aan de rechterkant van het politieke spectrum?

[00:24:23]

Ja, ja, ja, u probeert uw stem een beetje te verbergen. Is echt mooi. Dit is echter echt klassiek. Dit bent u voor een avondklok? Ja euh. Doet ie wel genoeg aan zelfreflectie?

[00:24:36]

Ja, oké. Bent u nieuw op de lijst?

[00:24:41]

Ja, ik ga ze even alvast eventjes wat intypen hoor.

[00:24:44]

Kandidaat. Want zat uw partij in de coalitie? De afgelopen jaren? Ja hahaha. Zo zijn er nog steeds vier. Ja. Is uw partij gebaseerd op een christelijke grondslag? Nee Joost, jij stelt.

[00:25:01]

Nou ja, ik denk dat ik al een beetje de partij durf te raden. Bent u kandidaat voor de VVD?

[00:25:07]

Ja, ja, dan kunnen we de lijst. Ja, wij hebben we natuurlijk een laptop hier staan en dan gaan we snel kijken. Kandidatenlijst. Staat u in de top 10? Nee, nee, daar staan bijna geen nieuwelingen bij de VVD. Ik wou net zeggen is het Mark Rutte, maar dat is dus niet zo. Dat zou. Nee. Uhm. Joost. Ja ik word stil. Nee dat dan. Dan is de spanning die dat losliet in de top 20.

[00:25:32]

En ja, dat staat u toevallig dan echt precies op plek 30.

[00:25:38]

Hoe jammer is het niet? Ruben Brekelmans? Wat is uw specialiteit? Ja, nee, ja ja. Eigenlijk proberen toch? Maar ja, ja, we antwoord dat ook appeltaart kunnen zijn. Appeltaart bakken. Ja, hadden we daar ook nog niks geweten? Goed? Euh toch? Heeft u een achternaam die ooit ook een minister van Volksgezondheid had? Nee. Nou, dan is het niet Jan Klink. Ken jij deze stem niet? Dan weet je bent u voorlichter geweest?

[00:26:07]

Yes.

[00:26:07]

Ah, dan is het waar worden we in het ootje genomen? Daarom probeert u uw stem te verbergen. Ik is misschien kandidaat eenendertig dan Pim van Strien correct. Goede kandidaat. De echte stem. Ja. Ha ha. Nu is dat onvervalst liberale rechtse geluid pas echt goed. Maar is dat gewoon met z'n mondkapje? De voordelen zijn klopt moeten. Ja hallo Pim, wij kennen jou, want je ben voorlichter geweest bij de VVD fractie. Eerst en daarna bij verschillende ministers.

[00:26:37]

Je zet economische zaken. Kan me herinneren. Ja, yes, minister van optimisme Economische Zaken. Absoluut? Ja nou, dat is op dit moment niet zo optimistisch allemaal hoor. Daar houden we blijven hoop houden. Mooie steunpakketten. En luister, waarom wil je naar de andere kant overstappen en zelf de kamer in? Dat is een mooi verhaal. Jij bent natuurlijk maar een podcast. Weinig tijd, maar ik heb van jongs af aan eigenlijk geleerd dat de overheid een beest is dat je moet temmen.

[00:27:02]

Er is de afgelopen tijd natuurlijk ook wel eens mijn opaten. Echt een heel mooi bedrijf vroeger en dode. Een claim van de overheid die onterecht blijkt te zijn raakt het bijna kwijt. En een man was echt kapot van. Als kleine jongen maakt natuurlijk enorm veel impact en inkleding van een gezonde dosis wantrouwen richting de overheid. Dan heb ik nog steeds. Nu ik wat ouder en wijzer ben, dat gezonde wantrouwen. Maar ik zie ook refereerden d'r ook al aan met je steunpakketten.

[00:27:25]

Ik zie ook wel echt dat de overheid er juist van mensen kan zijn hoe het kansen kan creëren voor mensen, ondernemers, ideeën. Hetzelfde zegt de afgelopen acht jaar, toen ik uit beeld was bij jullie, dat ik nog met ziel en zaligheid juist vanuit de overheid BZK ingezet. Voor die ondernemers een idee en oplossingen. Je kent het lijstje zorgen dat er minder zinloze regels zijn, misschien een financiële ondersteuning. Ik ging op missies om onze bedrijven oplossing ondernemers overal in de wereld te promoten en te ondersteunen.

[00:27:51]

En de laatste tijd Landskrona zien. Natuurlijk is een historische reddingsoperatie van ZKH en de overheid voor bedrijven in Nederland. En ja, dan ben ik toch onder de indruk. En dan zie je dat die overheid ook hele mooie dingen kan doen. Niet alleen voor feud op startende economie of voor bedrijven, maar echt voor de ondernemers achter de banen en gezinnen die daarvan afhankelijk zijn en in ons verkiezingsprogramma noemen dat geloof ik een kleine maar sterke overheid. En voor mij is het dan een overheid die ze dus niet overal mee bemoeit, maar als ze zich ergens mee bemoeit dat niet goed doet.

[00:28:18]

Kansen creëren in plaats van een minister neer van Strien, Van Strien. Maar de boodschap brengt het totale spreektijd. U spreekt tijdens het gala, maar ik vind het mooi dat je precies hoort. Als ik bijna klaar ben dat je ingrijpt. Dat is wel journalistiek over de dag dat wij ook kritisch overkomen. Ja, maar niet.

[00:28:34]

Maar empor op het beeldje. Op de site van de VVD staat een euh, ontspannen ontplooiing. Liberaal, wat is dat? Wat denk je dat het is dat? Welk gevoel heb je daarbij? Beetje relaxed. En iedereen moet zijn kansen kunnen pakken. Veel blowen, enkele jazzbands, partijen, dixieland en blauwige zijn vervangen. Maar het is inderdaad is er niet niet, niet ergens. Je kan je ergens vastbijten, maar je moet vooral ook zorgen dat mensen zelf de ruimte hebben, dat je gewoon altijd riele relax blijft, gewoon kijkt naar wat is er echt aan de hand?

[00:29:05]

Hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we mensen verder helpen? Dat ontplooiing is liberalisme, dat zit daar diep in van vroege rode kaart.

[00:29:11]

En hartelijk dank je wel. Dank je wel Pim van Strien, nummer 31 op de kandidatenlijst van de VVD. Dank je wel voor de kans hoor. Pim van Strien, nummer 31 van de VVD.

[00:29:21]

Ja, wij zijn echt goed in één keer.

[00:29:23]

Ja, Örgryte. Goed een en een ander onderwerp.

[00:29:27]

Nou nou ja, ben nogal een groot onderwerp. Het is wel zo.

[00:29:30]

Ha ha ha waar ik toch moeite mee heb. Het zijn wel al heel vaak dezelfde onderwerpen groot. Terecht dat ze besproken worden. Nog wel even. Zo ja, de kinderopvangtoeslag affaire en het debat erover. Dus de verantwoording waarom het kabinet is gevallen. De gevolgen ervan. En het was Rutte nou een beetje zelfkritisch. Dan weet je wat het probleem altijd is met Rutte. Hij zegt wel zelf kritische dingen, maar je voelt het niet zo. Gaat er niet bij huilen?

[00:29:54]

Nee dus. Kijk, de de. De lichtheid in zijn communicatie zorgt voor irritatie bij mensen die je dat jij je zegt. Wel dat je het erg vindt, maar ik geloof het niet. Hij gaat ook makkelijk weer verder. Daarna ga ik speel van dit nog wel het meest kritische wat ie daar zelf over te zeggen had.

[00:30:10]

Er zijn een paar zaken waar ik mij schaam. Smetten op die tien jaar. Uh, de trage afwikkeling van de aardgas euh. Aardbevingen gevolg in Groningen. En een tweede is dit dossier. Dat is een smet op de afgelopen tien jaar.

[00:30:24]

Nou toch zelfkritisch? Ja ha. Over die hele periode. Maar vervolgens denkt ie wel heel makkelijk. Ik kan er wel gewoon mee door. Er waren ook momenten in het debat in de eerste termijn van de Kamer, dat die heel veel kritiek kreeg en er zat. Inderdaad in dat vak af en toe te kijken als een oorwurm. Je zag echt dat dit echt niet leuk vond en dat t m misschien ook wel af en toe raakte. En dan gaat hij dus in debat.

[00:30:45]

Ja, maar daar is in het eerste deel mag ie niks terug zeggen. En dan zit ie, dus zag je hem echt af en toe. U zegt zelfs dan staat ie zich te verbijten. Ja, hij zag er ook een beetje verfrommeld uit voeten aarde aan. Als ie het woord weer krijgt dan. Nou ja, dan is die eventjes maar zeggen deemoedig. Maar dan later in zo'n debat. Dan lijkt je dan heeft ze dit allemaal weer vergeten.

[00:31:02]

Dat is een beetje het beste wat je dan is zich ook wel af en toe wat grapjes gaan maken. Of ook weer af en toe euh, kritisch tegenover Kamerleden durft. Dus er gaat dan eerst door het stof. Dat zie je altijd. En dan is ie zegt ie precies wat ie moet zeggen om te weten dat ie niet met alles en iedereen hele grote ruzie krijgt. Dan zijn de verhoudingen weer een beetje zoals ze waren. En dan gaat ie af en toe ook een beetje terug bijten.

[00:31:25]

Ja, d'r waren natuurlijk wel duidelijke aanvallen in zijn richting. Die denk ik wel echt ook. Euh parten gaan spelen de komende tijd denk je nou, dat hadden we vorige week hadden natuurlijk over die Rutte doctrine. En toen dachten we alle twee ja van nou. Dit is toch wel iets wat hem eindeloos zou worden nagedragen in de campagne. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ja, en dat had ik ook wel een keer bij één van de radio gezegd.

[00:31:49]

En en toen hoorde ik al een beetje zon Geisel, een beetje Gijs Raedemaeker Vlammetjes om mompel op de achtergrond. Ik dacht nou dat zou nog wel eens mee. Kan het opiniepanel? Ja. En natuurlijk krijg ik op zondag krijg ik een berichtje van Gijs van ik kijk effe naar die opiniepeiling van Maurice de Hond. Dus dit kabinet is afgetreden. Een verschrikkelijke affaire. Heel veel mensen zijn door de overheid platgereden. Kregen er twee bij. Krijgt er twee zetels bij.

[00:32:11]

Dus de analyse zou wel eens kunnen zijn dat door die focus op Korona dat dit toch. Mensen vindt het allemaal erg dat het gebeurd is. Maar het zit niet vooraan in de gedachtes bij het bepalen van de stem. In dat debat werd het toch een beetje een begin gemaakt met die aanvallen op Rutte die we de komende weken nog vaker gaan horen. Bijvoorbeeld over het feit dat hij er 10 jaar lang gewoon bij was.

[00:32:33]

Dat was daar eentje, die was tien jaar lang voor alles verantwoordelijk. Een man die overal Pienaar direct indirect voor verantwoordelijk was en degene die over alles al tien jaar verantwoordelijk is. Maar de grote baas blijft zitten. En dat de grote baas gewoon blijft zitten is toch eentje, maar die van 2010 tot 2020 overal bij aanwezig was. En dat is de heer Rutte.

[00:32:58]

Hiermee verveelden ze wel een sterk wapen in de handen denk ik. Ja, en het Kamerlid Geert Wilders was en was er ook al die tijd overigens. En ze waren allebei nog wel, zelfs aan de andere kant van de streep. Ja nee. Nou als gedoog 1 jaar. Ja. Nou ja, toen. Toen heeft Wilders z'n verantwoordelijkheid genomen door eruit te stappen. Dat vond ik t. T. T. T. Het debat was af en toe echt wel echt op de inhoud en dat mensen ook echt wel serieus aan zelfreflectie deden.

[00:33:25]

Maar uiteindelijk was het iedereen deed aan zelfreflectie om vervolgens dan tegen de premier te zeggen. Maar uiteindelijk is het allemaal uw schuld. Want dat was het. Het verkiezingsdebat gedeelte en dan vooral gericht op die euh, Rutte doctrine. Ook de openheid van de premier.

[00:33:38]

Deze premier heeft intussen de dubieuze eer dat hij een heuse doctrine op zijn naam heeft staan.

[00:33:43]

Een van de drie punten in die Rutte doctrine, zogenaamde Rutte doctrine, neemt die afstand van die Rutte doctrine. Rutte doctrine moet van tafel. Dit is de nieuwe Rutte doctrine. Dat is de Rutte doctrine. En de Rutte doctrine voorkwam dat parlementen en journalistiek de waarheid konden achterhalen. Vanwege de Rutte doctrine is dat toch niet is gebeurd. De nieuwe Rutte doctrine.

[00:34:03]

Vooral Pieter Omtzigt was daar heel krachtig ja. Met de nieuwe Rutte doctrine. Toen had ie 1 antwoord op Kamervragen bij zich, waarin dan op allerlei vragen werd verwezen naar een andere vraag of naar een ander antwoord. En dat antwoord was heel vaag. En het antwoord was daar kunnen we eigenlijk geen antwoord op hebben. Baracca die zin in. Dat stond eigenlijk stond en we hebben het niet verzinnen is ook niet meer zo belangrijk dat zonder vond althans het kabinet. Ja, laten we eens even gaan praten over wat Omtzigt allemaal te vertellen had, want die richten zich eigenlijk ook een beetje tot ons.

[00:34:33]

Zeker tot alles en iedereen eigenlijk. Laten we daar maar even een minuut geven om zijn kant van het verhaal te vertellen.

[00:34:42]

Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteel zijn de checks and balances, maar er zijn dus mensen die rechtzaken verloren hebben in dit land omdat de overheid vertikte om de informatie te geven. Dat is een bananen monarchie voorzitter en het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet de belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal noemen wij belangenorganisaties. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, onze kliek in Den Haag.

[00:35:17]

En dan zeg ik onze hoewel ik, hoewel ik één van de langstzittende Kamerleden ben, doe ik het best om buiten te blijven. Onze klikken en haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. Hebben hier een C, een structuur en een systeem gecreëerd waar van alles centraal staat, maar niet hard werkt. De Nederlandse burger, die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne. Nou Joost. Waar gaan we beginnen? Euh.

[00:35:43]

De vergelijking met Malta zat er nog niet eens in.

[00:35:45]

Nee dit. We moesten de ring knippen. Ja, natuurlijk best lang. En het was eigenlijk tegen euh, heel veel mensen gericht. Ik vond vooral die belangenorganisaties. Die waren er nog niet eerder zo in het oog gesprongen. Ja, ik ga. Ik hoorde hem wel euh. Vorige week vrijdag in het oog, noemde hij ze ook. En dat is op zich een bekende analyse. Dat dat in Wij zijn het land van polderen. En dat betekent dat als je een belangenorganisatie bent en je je richt je zelf op iemand eerst heel erg tegen, tegen tegen vroeg of laat word je die.

[00:36:14]

Wordt je die polder ingetrokken? Vanuit het gevoel dat als je meepraten je meer voor mekaar krijgt dan dat je alleen maar zegt jezelf aan een aan een hek vast knoopt. Misschien is dat ook wel zo, maar daarmee organiseer je als je als zeggen als je het ziet, want dan trek je als macht. Trek je iemand die die polder arena in? Ja, en dan gaan de scherpe randjes er van af. Dat klopt dat dan? De die de tegenmacht in een val tegengeluid in kracht afneemt?

[00:36:39]

Dat is hoe we ons land hebben ingericht. Het meest wonderlijke hieraan vond ik dat als er één partij is en onze democratie die is van het maatschappelijk middenveld. Dus hoe wij ons land hebben ingericht sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan is dat het CDA. Ja, want als je naar de fold kijkt naar een klimaatakkoord of een of een pensioenakkoord, daar zitten dan allemaal mensen, inderdaad, van belangenorganisaties. En die zijn over het algemeen lid van drie politieke partijen.

[00:37:03]

Nou, ze zijn vaak maar lid van één partij. Maar ja, dan kan je kiezen uit drie partijen CDA, PvdA, VVD. Dus ik vond het o die analyse van hem, die kan ik begrijpen. Maar dat dat uit de mond komt van een CDA kamerlid is, dat maakt het natuurlijk wel een fascinerend fenomeen. Ja, wat want je maar dit is dit is bijna de visie van jullie partij. Hoe Nederland moet functioneren? Het maatschappelijk middenveld.

[00:37:25]

Tenzij nu dan de conclusie wordt. Maatschappelijk middenveld hartstikke top, maar geen subsidie meer. En uhm. Hij viel bijvoorbeeld ook Donner keihard aan. Ha, vond ik wel terecht. Je kent mijn liefde voor dommer. Ja maar, want die heeft in die hele toeslagen verder nog een commissie geleid. En daar was de kritiek echt wel hard over. Van Omtzigt, die dus binnen zijn eigen partij duidelijk geen vrienden maakt. Ik vond ook al weer. Inderdaad, precies wat jij zegt.

[00:37:51]

Deed me ook heel erg denken aan moet je even kijken wat een tweedeling in het CDA dit eigenlijk bloot moet leggen? Wat om zich nu allemaal doet? Want eigenlijk zegt iedereen binnen die partij. Ja ja ja. Hij heeft gelijk.

[00:38:04]

Want als grote D. B. D. Op dit dossier werd de kinderopvangtoeslag. Hij heeft gelijk. Op een moment dat ie breder trekt zie je dat mensen het wel moeilijker vinden. Ja, heb jij nog een beetje op Twitter gekeken deze week? Ja, ja, ja. En nou zit er vrolijk van. Nee, nee, de grap is dat. Want dat was ook in het debat zo. Dat vond ik wel grappig. Kijk, het woord zelfreflectie, dat is iets wat je met jezelf doet lijkt mij.

[00:38:26]

Dat zegt dat woord. Maar ik heb dus deze week geleerd dat dat zelf reflectie iets is wat je eigenlijk ook een andere kan opleggen. Dus dat je dus dat kan afdwingen dat je zeggen jij moet aan zelfreflectie doen en dat vind ik wel dat van dat is nieuw vind ik. Dat heb je eigenlijk gedaan. Nou, ik was dit weekend al wat aan te reflecteren. Wat Pieter Omtzigt was was hier. Dit was. Dit was het moment waar die heel hoog in zijn motie zat.

[00:38:47]

Maar hij is wat ik zei. Hij zat De V. Vrijdag dus een week geleden ook bij het oog op morgen. Dus stelde die een hele interessante vraag. En daar heb ik het weekend over nagedacht. Dat was de vraag. De vraag is wat nou? We kennen deze affaire. Die affaire is niet van de laatste jaren. Heel veel van die ouders. D Ik begon de ellende al rond 2010 en zijn vraag was hoe kan het dat in ons land het zo lang geduurd heeft voordat dit zomaar zeggen een affaire is geworden?

[00:39:11]

Dus inderdaad, zegt ie van. Hoe kan het dat belangenorganisaties dat niet hebben opgepikt? Hoe kan het dat de pers het niet heeft opgepikt? Hoe kan het zijn dat de Tweede Kamer leden niet hebben opgepikt? Dat vond ik een hele goeie vraag en heb ik na een begin van een antwoord namelijk. Nou, dat denken heel veel slachtoffers zich schamen. Dus in eerste instantie dus niet ook snel daarmee naar buiten treden. Ik denk dat als je dit overkomt, dat je denkt dat je alleen bent.

[00:39:35]

Dus. Het duurt heel, misschien ook niet de weg weten. Nijpels is niet de weg weten en en dat bijvoorbeeld de journalistiek daar dan. Te ver van de afstaat omdat die niet. Nee dat klopt. Dus je moet kijk heel veel mensen die weten misschien. Ik ken iemand bij een krant maar en die ga ik mailen of bellen, maar als je dat niet hebt. Dat heeft dus lang geduurd voordat die groep zich verenigd heeft. Maar wat de grootste struikelblok is geweest.

[00:39:57]

Ik had ook een interessant gesprek met een met een Kamerlid. Euh, Kamerleden. Ik krijg heel veel mailtjes. Dus een Kamerfractie heb ook een soort bombus functie. En hij zei tegen mij van ja kijk. En op het moment dat iemand mij met een klacht komt over overheidsfunctionarissen dan duidelijk wordt er altijd in. Maar op het moment dat je dit leest en dat was bij deze mensen natuurlijk het geval van ja. Ik ben daar rechter geweest en die rechter gaf de overheid gelijk.

[00:40:19]

Sterker nog, ik ben misschien wel drie keer al naar een rechter geweest. Dat was het moment en dat maakt deze kwestie zo ontzettend triest op. Heel veel mensen denken. Dat hebben de meeste mensen nou. Waar rook is, is vuur drie keer niet gelijk gehaald bij de belastingdienst. Nou, ik denk dat er toch dat het aan jou en jezelf ligt en dat je als journalist dan ook.

[00:40:36]

Denkt Van Naya daar duidelijk ook niet verder in ofzo? Ja, dat weet ik niet. Want kijk, ik kan. Ik kan alleen namens mezelf spreek. Ik heb nooit mailtjes gehad met dit probleem en dat is misschien ook wel iets wat onderzocht kan worden. Hoe vaak hebben die mensen? Hoe zijn die inderdaad zich gaan verenigen en hebben ze aandacht gevraagd voor hun probleem?

[00:40:55]

Deze week hebben we wel mee. Heb je je geen mailtjes? Misschien, maar Twitter berichtjes? Wel heel veel gekregen naar aanleiding van wat OM zich heeft gezegd. Nou ja, kijk, voor heel veel mensen was het kennelijk een soort teken van ouder. Zit dus ook schuld echt schuld bij de pers? Ja, en daar zijn wij de klik. Ja, voor sommige mensen merkte ik dat ze het interpreteerden als jullie wisten het van jullie hebben dus mailtjes gekregen en er niks niks mee gedaan.

[00:41:16]

Nou goed, dat is dus. Dat is dus niet het geval. Uhm. Overigens is dit wel bijvoorbeeld bij de NOS. Euh, bij mij op de redactie zorgt dit ook wel echt voor reflectie en euh en voor discussie over van wat zijn wij als nieuwsorganisatie en waar? Wat zouden we moeten zijn? Dus wat? Kijk. Wij zijn natuurlijk heel erg gericht op het eerstelijns Niels vaak. En daar geven we dan ook nog wat duiding bij. Maar daar is wel weinig aandacht voor echte onderzoeksjournalistiek.

[00:41:44]

En zouden we misschien eens wat meer aan kunnen gaan doen wat meer mensen voor vrij kunnen maken. En dan gaan we misschien wat meer minder op de waan van de dag. Ik alleen vind ik wel. Bijvoorbeeld euh, journalisten die zich dan bezighouden met onderzoeksjournalistiek journalistiek. Die geven vaak af op journalisten die uh in de eerste lijn hun werk doen. Gewoon alles wat er op dagelijkse basis gebeurt van context proberen te voorzien en van betekenis et cetera. Dat vind ik altijd een beetje jammer, want straks gaan wij ook onderzoeksjournalistiek daarbij doen.

[00:42:15]

En dan zijn al die andere programma's euh worden weer weggedrukt. En dan zeggen ze ja, de NOS gaat zich daar weer mee bemoeien. Wat wij ook in de andere discussie die wij op de redactie hadden natuurlijk al veel eerder is dat RTL Trouw. Die waren de trekkers op dit dossier. Journalistiek gezien? En dan komen die verhalen los. En dan? Euh. Die reflex werd bij mij althans zo dat ik denkt na dat. Dat verhaal zit eigenlijk heel goed bij een krans bij een grote nationale omroep.

[00:42:42]

Nou uh, die trekken dat wel los. En wie? En W. En wat is het moment dat je als redactie dus de EénVandaag redactie zegt van ja, maar nu begint die affaire toch zo groot te worden dat je er ook achteraan. Ja, je kan met z'n allen op de achter dezelfde bal aanlopen. Ik heb liever dat dat je dan als n vandaag een eigen bal hebt met een eigen verhaal wat ook heel groot is en belangrijk is. Ja uiteindelijk.

[00:43:04]

En dat waren gewoon collega's zijn van jou. En nu begint het echt heel groot te worden. En en dan ga je er natuurlijk aandacht aan besteden. En en is dat ook terecht dat er aandacht aan aan aan wordt besteed. Maar het is natuurlijk ook zo dat onderzoeksjournalistiek binnen organisaties als een Vandaag en de NOS natuurlijk zo dat de output die wij onze organisaties moeten leveren soms ontzettend veel. Ja, uiteindelijk is natuurlijk wel zo dat de ambities die ik heb.

[00:43:27]

Euh, dat ik die voor mezelf niet kan waarmaken. Want ik zou het liefste dus de belangrijke verhalen op dagelijkse basis verslaan en van context gezien en ook Richards dingen doen. Maar dat kan niet allebei tegelijk. Als je de dagelijkse verhalen ook gewoon je doet soms hele kleine rggy klein dat je kleine dingen gaat gaat onderzoeken waarvan je denkt dit is binnen vrij makkelijk in de korte termijn afgerond. Anders bel ik gewoon mijn collega's in Hilversum. Ik zeg ja, dit is misschien wel iets voor jullie, maar ook die zijn maar met z'n tweeën.

[00:43:55]

Overigens wel euh. Wat dan in zo'n week vind ik? Euh. Grappig is om te merken is dat wij. Wij worden dan zeker op Twitter en zo worden we bij die kliek gedeeld. En de vierkante kilometer van het Binnenhof. En euh, is dan rond zo'n debat over die avondklok. Toen zei ik op een gegeven moment moesten we de televisie uitzending afsluiten en dan zei ik van nou ja, de wat er straks nog gaat gebeuren is dat er een motie wordt ingediend waarin dan de tijd van 9 uur staat.

[00:44:23]

En die krijgt dan de meerderheid van de Kamer, een motie van D66 en nog wat oppositiepartijen. En zo gaat het debat aflopen. Krijgen we allemaal berichtjes op 1 op Twitter van Uh Oh en die van ik zit te kijken naar het debat en dit is nog helemaal niet gebeurd. En hij weet het al. Uh da. Hij zal wel onder één hoedje zie weer. Dit is achter de schermen wordt dat allemaal geregeld. Alsof wij dan inderdaad te horen krijgen van één iemand van.

[00:44:51]

Dit moet jij even zeggen dat Rutte dat eigenlijk tandtechnicus, terwijl de gewoon in de wandelgangen aan een motie wordt gewerkt waarvan we de tekst dan weten te achterhalen. Ook journalistiek werk zodat mensen weten wat er te verwachten is. Maar dat wordt dan niet meer zo gewaardeerd. Lijkt wel. Nee, het is. Het is wat. Wat? Wat? Wat een van de lessen is ook van vorig jaar is in dit dit tijdperk. En zeker in Kroonen tijdperk dat als je als eerstelijns nieuwsorganisatie in een zeker treft dat de NOS vlot verslag doet van z'n persconferentie of vertelt wat het kabinet aan maatregelen wil.

[00:45:23]

Dat mensen dan denken dat jij voor die maatregelen bent en eigenlijk in hun hun hun woede die soms heel terecht kan zijn. Dat ze het dat ze dat eigenlijk gaan afreageren op de boodschapper. Dat is wat je vaak ziet. Ja, wat als ze dat? Eén van mijn analyses is dat je dat je misschien in je berichtgevingen wel af moet zeggen ja, dit is niet geheel gek. Het is niet wat wij vinden, maar wij geven gewoon door wat het kabinet vindt.

[00:45:45]

En dat is een onderdeel van wat je doet als nieuwsorganisatie, verslag doen van wat relevante partijen in onze samenleving vinden. En ja, het kabinet is best relevant, want die kunnen dingen besluiten die ingrijpen in ons dagelijks leven.

[00:45:59]

Omtzigt was deze week ook nog even boos op Rutten, omdat die in dat debat over die avondklok op een gegeven moment zei van Aja. We zijn toch demissionair? Jullie kunnen ons niet meer wegsturen. Dus ik kan. Ik heb eigenlijk meer macht. Als een grapje ja. Maar niet zo handig. Grapje? Nee en nee. Maar dat kan de OMZICH dan ook niet tegen. Tegen zo'n grapje? Nee. En en dat is wel zo. Hij heeft ons echt wel aan denken gezet, maar het gaat soms ook wel met een soort zelf felicitatie gepaard.

[00:46:25]

Ha ja, heb je? Heb je wel je wekker verloren dan?

[00:46:28]

Ja, ik heb tot diep in de nacht weer doorlopen werken, want dat is het pakketje. Ik heb het wel dubbelzijdig uitgeprint, in tegenstelling tot een aantal mensen. Uhm verkleinden Tei. Als Kamerlid ben ik niet in dienst van noch lijsttrekker Hoekstra, noch minister Hoekstra en controleer ik minister Hoekstra. Hoe harder u tegen mij Schreel door een telefoon, hoe meer Kamervragen u krijgt. Hoe harder u tegen mij wat zegt, hoe harder ik doorgaat.

[00:46:57]

Ik vind het allemaal prima, ondanks en de avondklok en alle debatten die we verder zien hebben deze week denk ik. Pieter Omtzigt, de man van de week? Ja, zeker, maar we hebben nog één ding toen hij zei de pers. We weten allemaal een beetje de pers of de politiek bestaan. Maar hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk aan zijn zijde deze week. Nee, maar dat vond ik wat ik dat. Dan heb ik het niet over mezelf.

[00:47:17]

Er zijn vijf mensen die een cruciale rol hebben gespeeld in het los trekken van dit schandaal. Dat zijn twee Kamerleden Pieter Omtzigt, Renske Leijten en advocaten Eva González Pérez en twee journalisten. Ja, dan kan je niet persé over één kam scheren. Dat vond ik niet eerlijk naar die collega's toe, maar ook omdat de informatievoorziening van de pers over richting de pers gewoon vaak niet op orde is.

[00:47:40]

Nee, dat had ik. Dat vond ik wel leuk. Van die witte nagellak. Ja, dat ze het van in plaats van zwart wit dat van t. Dat wist ik helemaal niet. Dat vind ik wel heel grappig.

[00:47:48]

Ja ja, ha. Uhm, even nog. De kabinetten is dus gevallen. Dit was ook een week van allerlei reconstructies. Ik had eigenlijk zelf die ze niet eens de tijd om die allemaal te lezen. Maar ik vind het toch nog wel leuk om even te vertellen op basis van gesprekken die ik heb gehad. Dat er toch ook wel echt? Mark Rutte zelf is geweest, die in de aanloop naar die beslissing op vrijdag om het kabinet de te laten vallen dat ie heel erg in zijn eentje heeft geopereerd.

[00:48:17]

Binnen de VVD dan, maar eigenlijk dagenlang de andere uh in t donker heeft laten zitten dat ze alleen maar op basis van signalen in de media met elkaar spraken. Dus dat Rutte eerst voor het Blok heeft gezet. En ze zei luister, we moeten gewoon door. En ik wil vrijdag weten of jullie dat ook in het Kamerdebat gaan steunen. Toen waren de andere auto. Dat kunnen we helemaal niet. Een Kamerdebat is toch wel essentieel? En dat Hoekstra daarna trots was dat ie in het gesprek bij RTL een signaal gaf.

[00:48:47]

Een duidelijk signaal aan Rutte. Van nou, we moeten dit echt wel in het Kamerdebat eventjes uit discussiëren. En dat Rutte dan daarna een persconferentie weer een signaal aan het CDA gaf dat ie misschien toch bereid was af te treden, maar daarna gewoon dagenlang onbereikbaar was. Je had toch ook de analyse vorige week ergens van waar normaal gesproken deze coalitie eigenlijk met z'n allen in n kleedkamer zit als clique? Ja, dat ze in één keer vorige week met z'n allen in een eigen kleedkamer zaten in de kleedkamers.

[00:49:15]

Ja, en dat. Dat was deze week weer te zien, maar met nog wel altijd Rutte als degene die aan de touwtjes trekt. Hij heeft de hoofdscheidsrechter de voorspelling.

[00:49:32]

De voorspelling. Ja, er gaat hier iets niet goed Joost. Euh, vaak zijn we het erover eens wat er gaat gebeuren. En dan zeg ik van jou dit gaat gebeuren en dan zeg jij ja, dat denk ik ook. En dan kies ik uiteindelijk toch voor iets anders. Eén keer vorige week en dan denk ik vandaag weet je, voor het spel is t leuk als ik iets anders kiezen. Hoewel ik denk dat het wel wat Lilianne Ploumen met ja dus zelf van Arib is.

[00:50:04]

De term is nou zelfs felicitatie dit. Ja, zeker wel. Je had het goed. Je moet het niet alleen tot stand gekomen na enige zelfreflectie. Ja, dat is dus ik vind nu dat ik erg kritisch naar mezelf heb gekeken. Dat ik hier meer voor mezelf moet opkomen. Dat is dat is de beste zelfreflectie. Maar is ook een selectie. Is dat je gauw meer voor meer voor jezelf moet gaan? Is de beste, maar het punt is je zeer gegund, want jouw dochter wel.

[00:50:32]

Jij hebt. Jij hebt de luisteraars vorige weken ook verteld dat Lilianne Ploumen dochter van een melkboer is.

[00:50:40]

Ha, dat is toch extra informatie die hieraan krijgt? Heel bijzonder, heel. Ja, de je zei erbij te zijn, maar niet zo bijzonder. Want de melkboer? Die heeft heel veel kinderen over het algemeen.

[00:50:51]

Maar de PvdA heeft dat wel overgenomen in de presentatie van Ploumen. Want zo werd ze gepresenteerd.

[00:50:57]

En het is met trots dat ik presenteer. Een lijsttrekker aan Nederland, een dochter van de melkboer uit Maastricht. Lilianne Ploumen. Ja ja.

[00:51:07]

Stel mooi. Maar dit is. Dit is te zeggen wat jij meteen dat de de kern van haar kracht eruit wist te pakken. Ja, want dit, dit maakt haar natuurlijk de ultieme Sociaal-Democraten. Gewoon zij is de verpersoonlijking van het succes van de sociaaldemocratie.

[00:51:22]

Ja, maar het is ook een hele grote. Weet je wat ze ongedaan heeft gemaakt?

[00:51:26]

Nee, ze maakte het onrecht dat president Trump aanrichtte ongedaan door mensen te verenigen achter een ideaal waar ze in geloven en waar ze zich voor in willen zetten.

[00:51:37]

Ja, echte groten. Ja, ze hebben daarin de VS nodig. Niet hier. Ja, de de de dokter of de The Milk Farmer.

[00:51:45]

Ja, een Kim's. Ik was erbij. Uh bij de presentatie van Ploumen. Dat was in een heel euh, leeg theater. Allemaal rode stoelen, rode muren, rode gangen. Paste wel bij de PvdA, maar het was treurig joh.

[00:52:02]

Lilianne Ploumen.

[00:52:10]

Samen kunnen we de wereld aan. Dank jullie wel. Komt daar RIPE op? Ja, dank je wel. Wel belangrijk moment dat een Ripoll is daar namens ons allemaal wel Gradisca dankt. Fijn dat ik het samen met je kan doen.

[00:52:27]

Dank je wel aan dat ik het samen met je kan doen. Wij steunen elkaar dus niet. Dat leek alleen een smetje, maar het was gewoon een politiek statement. Zeker de nummer twee op de lijst liet het aan de nummer drie. En dan moesten we wel weten dat dat steunt en riep dat dan wel goede sfeer is gegaan? Ja terwijl euh ja, is Arib niet gepasseerd, want Van der Wulp die zei vorige week nog zei moet het worden? Ja, dat is aangekomen heb ik gehoord hoor.

[00:52:51]

Maar weet je wat het is? Ik heb nog even met de Pluma over die bijeenkomst gehad. Kijk journalisten, dat is dat ze maar volk maar klappen nooit. Dan sta je in zo'n theater. Dan mag je een paar journalisten toelaten met die Kroonen regels en die zitten daar cynisch voor zich uit te hangen en onderuit gezakt in zijn stoeltje. Weet je wat met je zoon met je zit te? Kijken we dan mee? Kom jij dan met je vindt een beetje te filmen?

[00:53:10]

Ja, en daar moet jij dus heel enthousiast doen van je. Ik ben lijsttrekker, dus zonder waar normaal gesproken altijd confetti is. Een applaus van je eigen congres. Moeizaam hoor. Mooie snelheid. Het is wel heel vaak zien in de aanloop naar de verkiezingen. Ja, wat gaan we voorspellen voor volgende week? Ik zie dat jij dat hebt voorbereid. Nee, ik heb dus. Ik ben deze twee weken waren zo bizar Carlone. Maar als je nog gewoon even dago.

[00:53:33]

Dat is gewoon nog maar een week geleden. Die ja ok dus. Kortom, ik heb geen idee wat er volgende week gebeurt. Het is een korona, was een beetje een rust weekje. Ja, er zal het debat over het steunpakket komen. Tijd voor zelfreflectie. Nou, wat we kunnen doen gaat er toch toch? En welke minister? In een talkshow verschijnen ondanks de avondklok Hugo de Jonge. Die mag wel ja. Maar ik maar dan? Dan weet je wie dan altijd gaat.

[00:54:02]

Of Aries, Merritt, K.G. Of Ank Bijleveld of Sigrid Kaag. Ja Sigrid. Ja natuurlijk A-lijsttrekker. Ik zet. Ik zet mijn geld op. Arie Slob, die gaat toch de komende week ergens iets op met scholen ofzo? Scholen? Ja ja, ik ha. Nu zeg ik gewoon grootmoedig Arie Slob, terwijl jij weet dat het Hugo de Jong is. Want dat weet je natuurlijk al. Nou ja, wat zou je bent bij de kliek?

[00:54:21]

Weet dat er een uitzondering is voor Hugo de Jonge? Ja ja, ik niet gemaakt. Beste luisterrijk. Nee, hij stelt het alleen maar. Nou, dat vind ik al verdacht. OK. Uhm ja, ik kan ook niet snel iets. Dat was toch heel sterk? Een hele sterke voorspelling dit.

[00:54:34]

Iets over un korona boetes, de avondklok, boetes. Ja ze gaan ergens. Willen we er wel met een gestrekt been invliegen volgens mij.

[00:54:41]

Om maar te vinden. We proberen te achterhalen hoeveel je dan in die eerste week worden uitgedeeld. Ik zeg tweeënhalf duizend zo hoog. Nou ja, in vergelijking met de tot is zo weer hier.

[00:54:52]

Dus jij gaat er dan weer onder zitten. Is veel makkelijker. Een voorspelling omdat ik een initiatief neemt. Dat zeg ik €3000, want ik durf. Ja, dank u wel voor t luisteren. We zitten allebei op Instagram, daar zijn we te volgen. Volgende week zijn we er weer gewoon weer.