Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 Karstadt Cast. Dit is de stelling van Vullings en Van der Wulp. Nou, dat had wel meer kruid tegen gewassen geweest. De politieke podcast van EenVandaag en de NOS. Maar je had wel veel meer kruid tegen gewassen geweest. Xander van der Wulp en Joost Vullings. Het is wel weer een moeilijke fase waar we in zitten. Welkom bij podcast De Stemming. De hele maand februari blijven we nog in een strenge lockdown. Maar het is wel een moeilijke fase waar we in zitten.

[00:00:44]

Maar het gaat nu wel snel. De verkiezingen komen eraan. Hoe plan je een campagne in een onvoorspelbare epidemie? Je kan Korona soms ook gebruiken in je eigen voordeel. O ja, doet de partij dat soms? Ja, dat gaan we ook bespreken.

[00:00:57]

De keuze is reuze. Over minder dan zes weken. Eenenveertig partijen gaan meedoen, of misschien nog eentje minder of meer. Ja, precies.

[00:01:05]

En één van al die kandidaten waar je op kon stemmen zit in onze rubriek Raadt de kandidaat. Wat viel jou op deze week? Joost, je hebt natuurlijk weer goed op zitten letten. Een hele wee en een bijzondere emotie, emotie. En met bijzonder nog nu. Nu nog kan, want de Kamer doet nog één weekje de motie werk om de motie met veel impact voor een groep van 11.000 mensen Nederland. Welke elfduizend? Dat zijn mensen die in 2007 mochten blijven onder het generaal pardon?

[00:01:33]

Ja, en die mensen mochten natuurlijk na vijf jaar verblijf een Nederlands paspoort aanvragen. De nationaliteit? Ja, maar toen was er in 2009 waar de regels een beetje veranderd. En ja, als ze dan zeggen ze van ok. Ja, u heeft al een verblijfsstatus gekregen met het generaal pardon. Maar om dat paspoort te verkrijgen moet je een paspoort meenemen uit het land van herkomst of een geboorteakte. Hebben ze vaak niet, hebben ze vaak niet. Mensen doen heel veel moeite voor lukt niet.

[00:01:56]

Euh. Het kabinet zegt ja, als je echt je best doet kan het wel. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus heb je een hele grote groep mensen dieren in ons land legaal verblijven, maar geen paspoort, geen nationaliteit hebben. Waardoor ze dus. En dit loopt al 13 jaar. Dus ja, dat loopt toch echt al heel erg lang. Dat betekent dat je voelt. Als je een huis wil kopen is het problematisch. En ik zat dus laatst bij op n b en daar kwam ik Jezjov tegen.

[00:02:18]

Die was inmiddels zitten we. Het is nu en die is een beetje de woordvoerder geworden. Wie JSF tickets aan. Jesse Klaver nee, JSF tickets Jamala dus. De E is een beetje de woordvoerder geworden van deze van deze club. Die heeft Peter de Vries ooit een mailtje gestuurd van kan je mee helpen? Nou en en zo is het balletje gaan rollen. Dus die Peter R. De Vries weer zeg maar Jasper van Dijk gegaan van de SP. Ja nou, kamervragen gesteld.

[00:02:42]

Een hele toestand. Euh. En nu is er een motie mede ondertekend door het CDA. Het CDA zat belangrijk in dit soort kwesties. Ja, we zijn soms barmhartig en soms zo. Maar ja, en die hebben de. Die hebben de Samen. Die is een motie ingediend. Jasper van Dijk en Madeleine van Toorenburg? Ja en nee. En de rest van de linkse oppositie is er ook voor dat het CDA gaat een Kamermeerderheid halen, dus nu moet staatssecretaris Broekers-Knol die belemmeringen wegnemen zodat die mensen paspoorten uitdelen.

[00:03:06]

Jij was als Jezjov even wat een broer die studeerde rechten in Tilburg en ik kan bijvoorbeeld geen geen advocaat worden. Want ja, je kan je moet wel, maar heb wel een paspoort nodig als je bij de balie wil inschrijven. Ja, dus dat is wel belangrijk. 11.000 mensen hebben mij geholpen. Nou, zo zie je dat de Tweede Kamer op de valreep toch nog belangrijke dingen kan doen. En opmerkelijk wederom als het kabinet het dan overneemt. En ja, dat is natuurlijk wel.

[00:03:26]

U moet soms. Het gebeurt nu ook wel dat er een soort linkse meerderheid is. En dan worden daar moties voor aangenomen. Bijvoorbeeld hogere zorg, zorg, salarissen. En dan zegt het kabinet ja maar sorry, wij zijn demissionair. Laten we aan een volgend kabinet. Ja, maar ik vind het wel een verschil. Een motie die miljarden kost. H. Dat begrijp je echt in de begroting dit. Dit kost natuurlijk gewoon geen geld. Het is gewoon een een administratieve handeling, want ze moeten wel gewoon nog betalen bij het gemeente Loket Fortuné voor dat paspoort.

[00:03:53]

Dat is weer een SP. CDA samenwerking houdt in, dat gaat. En bovendien laten we Wilders v v met een blik op de komende formatie houden. Ze hebben wel meer van die samenwerkingsprojecten. Je ziet dus dat Lilian Marijnissen wel probeert dingen te regelen met andere partijen dat en dat ze bij het CDA misschien meer lonken naar Marijnissen dan naar Klaver.

[00:04:09]

Ja. Nou dat zeker. En politiek gezien. Euh ja, natuurlijk at dat maar even op de kwestie zelf. Kijk, de VVD heeft toch altijd een partij geweest die zegt als je hier woont, dan moet je meedoen. Ja, dat vind ik ook dat je als mensen zegt je mag hier legaal verblijven, geef ze dan ook een paspoort dat ze echt kunnen meedoen. Nou, vooral als je dat al 13 jaar geleden heb gezegd. Zeker jij. Wat van jou viel?

[00:04:28]

Ja nou eventjes Henk Krol. Heb je hem zien afdruipen?

[00:04:31]

Ja, nadat hij dat op Twitter zette. Jeetje, dan gaan we met dat verkiezingen reces in de Kamer 6 weken vakantie terwijl het toch 6. Had geschreven. 6 maand zijn geloof ik. 5. Maar Arib, die was toen heel streng. Die zei dat het dat schaadt. Het aanzien van de Kamer moeten we niet doen. En toen ging Henk weer zitten. Eigenlijk als mooi. Ja, het was wel. Het was echt een strenge juf. En daar, maar wel terecht.

[00:04:55]

Wel een terechte strenge juf. Viel me op dat ze dat deze week echt sowieso wel was. Ook in de richting van Kees Verhoeven van D66.

[00:05:03]

U kijkt moeilijk, maar ik begrijp me volgens mij altijd moeilijk als u het woord neemt. Meneer Verhoef. Dat is spijtig, gaat eigenlijk precies aan de voorzitter over voldoende ruimte krijgen straks in een beperkte tijd nog wel door te kunnen vragen op een aantal zaken, het vraagt ook iets van de Kamerleden. Kort Pessers Vind je dat zo goed en niet moeilijk naar elkaar kijken? Ook de interrupties bestaan uit korte vragen en korte opmerkingen en ook geen herhalingen. Meneer Verhoeven, 300 negenennegentig vragen zijn schriftelijk beantwoord dat u dit ook allemaal heeft gelezen en dat je hebt vannacht?

[00:05:39]

Ja. Zullen we dat zo afspreken? Goed zeg.

[00:05:42]

Nou kan je niks tegen inbrengen. Nee, maar het is inderdaad wel een ergenis die de laatste weken van een riep dat in het debat. Mogen Kamerleden tuurlijk een vraag stellen aan de minister? Ja, maar vaak komt er een heel politiek lang betoog voor voordat die vraag komt. En zij denkt want stel nou gewoon die vraag, want die debatten duren allemaal zo lang. Ja, een beetje. Wie zei ook altijd Corthout? Weet je wel denk ik ja.

[00:06:05]

Noem eens één iemand bij denk nee ja, die ook altijd. Maar ook een minister. Hugo de Jonge. Ja, dat blijft zo. Maar dit blijft zo kort opzitten.

[00:06:16]

Deze week voorligt in alles aan gelegen om van de systemen verder onder druk zetten. Dus met andere reden dat ik dat niet openbaar kan maken ja in de brief proberen toe te lichten. Daarna speelt ja van die systemen. Anders maken we de systemen te kwetsbaar. Ja, we zijn afgewezen omdat ik dat niet kan overzien. Eerst de feiten, relaties en meegezonden.

[00:06:36]

Ja ja, een beetje opschieten. Hugo meesterlijk soms. Meester Hugo heeft namelijk heel veel woorden nodig. En dat vindt juffrouw RIPE dan weer niet leuk. Zeg maar hé jij. Die strijden een beetje om wat lekkers die in n lerarenkamer komen te zitten met jou wel met de mond. K-pop van vanaf volgende week ei. Ik merk dat ik dat soms bij jou ook doe. Er zijn een verhaal bezig ben dat ik denk ja ja, maar dan heb jij dus wel door dat je aan een beetje tempo moet maken.

[00:06:58]

Nee, nee, we gaan kijken wat we kunnen doen.

[00:07:02]

Vandaag de Korona week en de campagne Hoe heeft dat met elkaar te maken? Nou, we hadden natuurlijk eerst gewoon een persconferentie. Wat hield jij daaraan over? Nou, toch heel erg. Het gevoel, de angst voor de Engelse variant en de de spagaat, de spagaat en dat woord. Of moeten we er even uitpikken? De paradox eigenlijk al vanaf het OM t advies van van vorig weekend. Dus waar gaat heeft te maken met de naar beneden gaande totaal cijfers, maar de omhoog kruipende of schietende Engelse variant cijfers.

[00:07:32]

Maar dat je dus ook eigenlijk alle virologen zeggen jongens echt, blijf allemaal binnen, ga onder een steen liggen en komen we in april weer naar buiten. En dat dan toch die. Die basischool opengaan. Want dat is. Dat vond ik in het advies wel dat je denkt ook ja en dat ze ook nog moesten een beetje in US Open moesten houden. Of die avondklok nou weer verlengd wordt of niet. Want dat zou toch best wel een heel raar idee zijn dat dat volgende week dan weer klaar is terwijl het nog zo slecht gaat.

[00:07:58]

Alle lichten om zich weer op groen om het te verlengen. Als je het gewoon gisteren wat volgde en en dan allemaal op rood om, euh nee, dan leiden ze al nu weer af te schaffen. Nou ja, als je het over twee adviezen leest van vorig weekend en daar komt nog een apart advies. Dan denk je van het moet wel heel raar zijn. Wil het ook meteen zeggen nou, je weet je wat jongens? Nee. Weg met die avondschemering gaat niet gebeuren dat.

[00:08:18]

We stevenen af op een verlenging van de avondklok, dus dit mij maar een voorspelling dan zo. Ja, we allebei een punt.

[00:08:24]

Ja, maar sowieso, op dit gebied zijn we altijd goed qua korona maatregelen. Dan kunnen we onszelf best complimenteren en zijn af en toe spoilers. Maar ja, dat is jouw juist specificiteit hoor. Goed. Mensen willen toch ook een beetje weten waar ze aan toe zijn? Het was natuurlijk ook een persconferentie, vond ik. Waar? Ja, de jongen en Rutte allebei hebben we een beetje onbegrip vroegen dat het soms niet helemaal gaat zoals je zou willen, want het is ook onvoorspelbaar.

[00:08:53]

Allemaal hebben fouten gemaakt en er zullen ook in de toekomst. We zullen fouten maken en de laatste fout is niet gemaakt bij de bestrijding van zo'n complexe pandemie bij een crisis van deze omvang. Dingen niet goed gaan. Bij zo'n crisis gaan dingen mis, gaan dingen niet goed. Dus dat zal ook in de toekomst gebeuren. De laatste fout is niet gemaakt. Dat kan ook niet. Worden fouten gemaakt? Het is mensenwerk.

[00:09:11]

Nee. Kan mensen werken? Ja. Maar daarmee hebben ze misschien wel de de hitte van de twee debatten die daar deze week waren al een beetje vanaf gehaald. Dat ze dus al aan de vooravond al zeiden van ja sorry ja gaan dms.

[00:09:23]

Ik kon Hugo de Jonge. Die kon wel beter door het stof gaan dan dat ie in het verleden heeft laten zien. Ja, maar J Meer merkte ook bij dat GGD data lekte. Bad wat dat doet he? Want hij begon gewoon te zeggen ik heb fouten gemaakt en vervolgens krijg je dus een heel mooi inhoudelijk debat over hoe beveiligen we data van mensen en hoe kunnen we er weer voor zorgen dat mensen weer vertrouwen hebben in het in te testen en dat je gegevens veilig zijn?

[00:09:49]

Ja, en hoe komt dat nou? Denk je dan dat ie dat nu ineens wel kon omdat ze mensen misschien lerend vermogen hebben? Dat de wet wel ongetwijfeld door veel mensen met oppositie een spoedcursus in de Rutte school? Ja, en wat volgens mij ook heeft meegespeeld is dat natuurlijk met het vaccineren. Dat de mensen die ik spreek op de achtergrond die niets apolitiek zijn, die zeggen ja. Eigenlijk staat nu de logistieke. Van het vast vaccineren staat nu gewoon dat staat als een huis gaat eigenlijk hartstikke goed.

[00:10:13]

Zie je overigens ook aan de cijfers dat we echte. Per dag wordt er veel meer gevaccineerd dan de weken daarvoor. Dus als je dan dan in de debatten van deze week daar vol op het orgel was gegaan, ja dan, dan was dat eigenlijk niet zo terecht geweest. En ik denk dat ie dat die fracties ook veel zien. Dat die organisatie van het vaccineren wel klopt. En dan kan je verward nog wel discussiëren over welke groepen eerst en en welke groep iets later.

[00:10:35]

Het is meer een strategie. Maar goed dat dat zijn. Ja, dat zijn keuzes. Wat mij nog opviel in die persconferentie. Uhm, als je hem vergelijkt met die vorige. Toen was het echt nog zo van kom op mensen. Nog één keer met z'n allen de schouders eronder en dan krijgen we dat virus euh, daar weer onder. Maar dat zat er nu eigenlijk helemaal niet in. Dat is een beetje teneergeslagen, moedeloos bijna. Nou ja, we misschien zelfs het hele land.

[00:11:00]

Ja, ik denk wel ja. Het is inderdaad voor jongens m v die die laatste tik van die hamer, die duurt gewoon heel erg lang na. Is er bijna hopen dat het virus niet tegen vrieskou kan komende week? Ja, ik dacht al waar gaan die scholen open? Ja, iedereen is snotneus. De eerste week en normaal gesproken zeg je pauze. Ga lekker buitenspelen. Nu blijven ze dan misschien wel tijdens de pauze binnen omdat het kraakt dat het voor iedereen is.

[00:11:23]

Markt bedoel ik zeg. Het vriest dat het kraakt. Ja, iedereen gaat natuurlijk sneeuwballen gooien. Nou, dat is erg snotneuzen. Calorieën. Volgende week gebruiken die partijen nou ook uh korona uh voor hun campagne. Het staat buiten kijf dat de campagne in het teken staat van Korona, maar je kan het ook omdraaien af en toe. Sommige partijen proberen dat een beetje nou heel erg noemen. Zijn een of twee. Nou het het CDA heeft zich nu eigenlijk.

[00:11:52]

Of doet iedereen het nou? De meeste partijen doen het wel alleen. Iedereen worstelt ermee omdat dit eigenlijk een thema is waarop je het liever niet doet. Maar ja, ja. Maar vorige week kruipt waar het niet gaan kan. Laten we even beginnen met Hoekstra. Oh ja, die gooiden vorige week stevig in.

[00:12:10]

Wat mij betreft moet dat echt zijn maandag. Over een week voor mij. Daar moet wel iets heel raars gebeuren. Wil dat maandag over een week niet kunnen, dan moet iets raars gebeuren wil je er maandag over een week niet vanaf kunnen. En ik vind dat we echt alles op alles moeten zetten om dat gerealiseerd te krijgen. Hoe groot schat u de kans dat schoollopen gaan? Zeer groot, dank u zeer groot.

[00:12:31]

Nou, dan kan het niet anders meer dan dat dat gaat gebeuren. Het zijn die vorige week vrijdag op zondag kwam het definitieve besluit van het kabinet. Wij kunnen denk ik wel even een beetje schetsen hoe dat dan tot stand is gekomen. Dit optreden van Hoekstra. Ja, vertel mij vrijdag iets van. Nou ja, zei hij, wil natuurlijk ook profiel maken. Nou ja, ja ja. En hij is lijsttrekker en hij gaat niet met die steunpakketten. Is dat dan niet genoeg?

[00:12:55]

Waren minister van Financien? Nee dus. En hij denkt van een familie partijen. Familie partijen? Ja, daar zit de crux. En hij is een familieman. Hij is echter vrij. Niemand had al gezegd ja, maar hij zit dus gewoon thuis. Als de jaar is, want hij is een composteerbaar. Dat is. Ja, in contact met met met bed, met ouders. Ja, hij zit verplaatst en dat kan ie echt als geen ander.

[00:13:17]

En wie kan dat niet? Mark Rutte, die snapt er helemaal niks van. Mark Rutte. Dat is geen familie met mij. Wel ja, met zijn met zijn broers en zussen enzo. Maar ja, daar hebben we met vrienden wel echte ballen verstand van. Wat voor een impact heeft op heel veel ouders snapt die helemaal niks van? Nee, dat is aan Wilco Hoekstra. Dus kregen wij al de avond vorm. Dit mag ik denk ik wel effe vertellen van mij wel.

[00:13:41]

De avond voor die vrijdag de Distant ministerraad staan er journalisten bij de inloop. Noemen we dat. Staan al een vraag te stellen. En toen kreeg ik de vraag van wie staat er namens de NOS? Ik heb misschien wel een ideetje. Misschien wel aardig om euh vragen Wopke Hoekstra even voor iets te vragen. Dus hij liep eerst langs en stond iemand aan Arie Slob toevallig. Die stond net te vertellen over dat nog allemaal moeilijk was met het basisonderwijs, dat ze natuurlijk enorm hun best gingen doen.

[00:14:06]

En toen was Hoekstra daar aan het wachten. En euh. Toen ging ie toch maar even zeggen ja en toen was de ministerraad geweest. En daarna was er nog een euh minister die ook niet over onderwijs gaat die er ook iets over wilde zeggen. Want jij weet dat je misschien misschien FML heel diep. Dus buitenlandse handel lijkt me dan heel erg logisch. Ja, daarvoor is basisonderwijs ook K.G. Ja. Hij heeft het dan ook net gezegd. We hebben daar te weinig aandacht voor.

[00:14:32]

Ik. Ik vind dat we daar veel meer aandacht aan moeten geven en blijven geven en dat moeten doordenken. De maatschappelijke gevolgen depressie, leren, achterstanden, werkloosheid. Die zijn hier voor een veel langere tijd en daar moet een veel scherper focus op komen. Wat mij betreft.

[00:14:46]

Oh ja, dus zijn komt ook echt op voor het onderwijs. Tuurlijk. Ja ja, toen kregen we dat zo. Na dit gebeuren in die hal ook nog wel even de vraag van D66 van jullie doen toch niet alleen maar 1. Wopke Hoekstra in het achtuurjournaal? Ha ja, maar dat heeft verder niks met de campagne te maken. Nee, dan zeggen die partijen wel een beetje wie dat ook de hele tijd doet campagne voeren en. Hebben jullie helemaal niet eens door?

[00:15:10]

Nou, Mark Rutte. En nee, dat gaat hem heel soepel af, want hij probeert dan een beetje boven de partijen te hangen. Maar dat moet nou eenmaal je vrouw naar huis. Hij heeft het geluk dat sommigen zeggen zijn functie. Ja, hij hoeft niet goed uitpakt. Hij hoeft niet in die inloop of uitloop van de ministerraad, want hij heeft daarna gewoon een persconferentie. Ja dus. Hoekstra die dacht nou voor dat hij daar een beetje gaat staan zinspelen op de heropening van de scholen.

[00:15:35]

Doe ik het even lekker? Ja, maar hij heeft natuurlijk wel op aangesproken. Wopke Hoekstra Ja, en dan vonden mensen vonden dat tuurlijk wel vervelend. Dus tegen mij werd dan dezeweek verteld. Ja, maar weet je wat dat is? Arie Slob, die kan dat niet zo goed vertellen, dus dan is het misschien beter dat Wopke doet. De is ook. Hoe kwam dat nou gewoon ook voor het CDA? Ook omdat een beetje daarvan ja van het is gewoon.

[00:15:55]

Hij wil gewoon Arie Slob helpen. Het is wel het CDA en D66. Die zijn natuurlijk ook gebonden aan die coalitie. Zijn soms daardoor een beetje een nadeel, want ze moeten een beetje. Maar voorzichtig gaan ze niet te werk denk ik de komende weken. Die gaan af en toe gewoon net. Net als met dit voorbeeld knallen. We hebben vorige week geconstateerd dat net die aanvallen op het congres, die speech van Wopke Hoekstra, dat dat heel erg verkeerd viel, dat heel veel mensen dachten van ja waar jullie.

[00:16:21]

Jullie zijn samen crisis aan het bestrijden. Ja en ach. En dan ga jij zomaar zeggen de VVD en en en en Rutte aanvallen. Dus ja, dan moeten ze het maar op deze manier doen. Dus dat je niet de andere aanvalt maar zou zeggen successen claimt. Is dit dan niet al te doorzichtig? Dit heeft de kiezer toch ook door? Ik was er ook bij dat Wopke Hoekstra erop wordt aangesproken deze week door de pers van Jole. U was daar toch wel even raar aan te doen?

[00:16:43]

Ja, en dan krijg je een glimlach op zijn gezicht die nee kleurde. Echt binnen de lijntjes, zei ie. Ja ja, ik weet niet hoe hij vroeger met kleurplaten was. Ik denk dat ik toch niet veel goed in Nederland en dat helemaal groen is mij. Volgens mij was het goed v d Mader. De grote vraag is en dat is volgens mij waar mensen bang voor zijn is dat het echt wat er besloten wordt over Korona? Dat dat beïnvloed wordt door de verkiezingen?

[00:17:06]

Ja, daar heb ik geen aanwijzingen voor. Of denk jij? Dat denk ik niet. Nee, nee, want daarvoor is de boodschap toch eigenlijk ook echt te somber?

[00:17:13]

Ja, maar dat is wel een angst dat mensen denken van je. En je kan natuurlijk die succesjes claimen en zorgen dat jij in beeld komt, maar dat je ruzie ergens over creeren zodat je jouw punt duidelijker naar voren komt. Maar uiteindelijk sluiten de rijen zich weer.

[00:17:26]

Ja, maar het is namelijk. Sommige mensen denken ja. Misschien gaan de scholen wel open omdat die politici daarmee punten denken te scoren. En en daarvan, daar ben ik van overtuigd dat dat niet zo is, omdat ook de hele oppositie al wekenlang de hele Tweede Kamer zegt wij willen zo snel mogelijk het basisonderwijs weer open hebben. Ja. E. Ehm, een manier om ook campagne te voeren is. En voor de oppositie bijvoorbeeld om keihard dat korona beleid af te kraken.

[00:17:51]

En dat kon dan vaak via één persoon. Wie gewoon een jong dier. Je raadt dat het weer goed. A man, ik ben echt in vorm.

[00:17:57]

Ja ja dus die lachen erg onder vuur aan het begin van de week en op de persconferentie. Uhm, reageerde die een beetje kribbig op De Telegraaf journalist die hem een paar vragen stelde. Kun je je toch even vragen om nog te reflecteren op de laatste fout die is gemaakt? Je bent zo vriendelijk om mij daar ook even aan te herinneren. Ja, en welke fouten rekent u zichzelf eigenlijk? De meeste aan alle. Want ik ben voor alle dingen die gebeuren.

[00:18:22]

Ben ik verantwoordelijk. U bent de juiste man op de juiste plek. Nog steeds. Ja ja.

[00:18:28]

En toch geen fla. Het gaat vandaag natuurlijk ook over perspectief. Zou het ook bijna hopen dat die vaccinatie ook een beetje tegen al die negativiteit helpt? Laten we hopen, maar daar wil ik en daar heb ik nog een vraag over. Toch wel een goeie reactie. Je kan niet al te fel van je afbijten. Dat is dan het nadeel als je zo in het verdomhoekje zit. En je ziet af en toe een laatste soort ingehouden frustratie en woede bij hem.

[00:18:51]

Ja, het liefst zou ie er iets uitgesprokener op reageren denk ik. En t is ook wel een rare gewaarwording, zegt ie. Als je ziet dat je dagelijks zo ongeveer op de voorpagina staat en dat iedereen zoveel kritiek op jou heeft, maar toch, als ik heel veel, heel veel dingen zie, dan denk ik ook. Kijk, ze hebben al toegegeven van dat vaccineren. Had eerder op op gang kunnen komen. Maar ook heel veel dingen zijn gewoon eigenlijk communicatie blunders als hij vorige week vrijdag alweer naar buiten was.

[00:19:16]

Die extra, die die honderdduizend extra die ineens gevaccineerd hadden. Als hij nou naar buiten was gelopen van luister, het aantal mensen dat geprikt is. Er wordt niets zo goed doorgegeven. Of in ieder geval met vertraging dus. Er zijn veel mensen gevaccineerd dan dat de getal aangeeft. We gaan er dit weekend naar kijken. En dan komen we met een ander getal naar buiten. En als je dan op zondag dat in een brief aan de Kamer doet, staat iedereen te juichen.

[00:19:39]

Nou ja, dan weet iedereen het. En nu komt er een keer zo'n zo'n tweet van hen persoonlijk ook naar buiten. Ja, en dan denkt iedereen ja, je bent je eigen straatje schoonvegen. Jaja, waar komen denk je die honderd twintigduizend extra gevaccineerden vandaan? En dan blijkt de dag daarna ook nog een foutje in te zitten van 17.000. En ja, en dan? Dan gaat het wel allemaal ontzettend optellen natuurlijk. Nogal slordig beeld. Je levert dat op terwijl euh, ik volg een beetje van die van die data.

[00:20:03]

Mensen die dus heel erg met die vaccinaties bezig zijn. Die schatten het aantal gevaccineerden iedere dag hoger in. Dan het ministerie, dus dat het omhoog ging was voor mij geen verbazing. Maar als je het zo ongelukkig doet zijn zo laat begonnen omdat we alle systemen goed op orde wilden hebben, dan zou daar toch gewoon even een knop moeten worden ingedrukt en weet je hoe?

[00:20:22]

Nee, we zijn gewoon laat begon hebben ze toegegeven omdat ze rekening hielden met AstraZeneca en we kregen Pfizer. En toen moesten ze moesten de hele boel worden omgegooid. Dat heeft die vertraging voor gezorgd. Ja ja, daar is ook wat perspectief ge schetst in de persconferentie. Tenminste, dat was het verhaal. Viel heel erg tegen. Ja, nee. Het perspectief is dat als op een bepaald moment de de vaccinaties ervoor gaan zorgen dat de druk op de ziekenhuizen af.

[00:20:47]

Hebben we nu een routekaart gekregen? Ja, daar heb ik niet eens naar gekeken. Nou ja, dat is niet. En dat is niet om cynisch te zijn. Dat ik denk van het is nee, want zo ben je niet nee, maar gewoon ik. Ik heb nu zoveel routekaarten gezien. Ja, en dat blijkt gewoon iedere keer niet. Niet dat ze ons een loer willen draaien. Maar ja, je hebt.

[00:21:03]

Meestal moeten ze er wel iets van perspectief schetsen, maar in de praktijk blijkt het dan vaak weerbarstiger. Ja, het virus kijkt naar die routekaarten. Zeg nou nee, dan heb ik het andere kant op. Ja dus ja, nee, dan is dat. Ik vind dat mooie pogingen, maar ik ja en hecht er geen waarde aan. Aan het eind van de week hoorde je ook dat het kabinet nadenken is over hoe dan bepaalde sectoren weer kunnen opstarten. Dat ze dan niet voor één sector willen kiezen voor twee, maar eigenlijk verschillende sectoren.

[00:21:31]

Maar dan allemaal een beetje beperkt en met extra maatregelen. Toen dacht ik ja, dat klinkt dan allemaal leuk zo. Van de komt weer iets meer ruimte aan. Dat is echt nog weken van ons verwijderd. En het tekent natuurlijk ook gewoon dat we dus nog veel langer dan 2 maart met allerlei beperkingen zitten. Dat moeten ondernemers zich ook echt wel realiseren. Ja, zeker de horeca vrees ik.

[00:21:55]

Ja, even die debatten, want de jongen werd dus aan het begin van de week fel aangevallen. Daarna ging het misschien ook door hoe ze zichzelf tijdens de persconferentie al opstelden iets liggen. Rutte begon het debat donderdag ook met een soort verklaring. Ja, van wij werken als kabinet, als één team, wij met z'n vieren en niet alle ballen op Hugo. Zij die eigenlijk. Dat was de boodschap. Ha ja, en die 4. Wie zijn die?

[00:22:19]

Euh. Het kernteam Korona Rutte, De jongen, Grapje Grapperhaus en Van Ark en van Arie was ziek deze week. Maar geen korona. Oh gelukkig. Ja, daar vond ik ook wel grappig van. Die noemde die dus wij met z'n vieren en daarna zeiden ja en de 3 ministers die over de steunpakketten gaan en alle anderen werken natuurlijk ook, maar vond wel tekenend dat die 4 zo nadrukkelijk genoemd werd omdat die echt heel erg met elkaar optrekken en binnen de ministerraad toch ook af en toe wel met de problemen te maken hebben om die anderen daarvan te overtuigen.

[00:22:51]

Ja, ook nu weer nu. Zeker nu die totaal cijfers naar beneden gaan. Dan gaat toch iedereen uiteindelijk weer roepen in de samenleving, maar ook binnen het kabinet. Daar moeten weer meer. Ja, maar dat is natuurlijk mensen die die 1 heel erg naar de economie kijken, naar de ondernemers kijken en die oppositie in dat debat. Dan hadden ze die zich daar nou bij neergelegd. Zo van ja, dat gaat inderdaad af en toe wat fout. Deze minister hebben we.

[00:23:15]

Ze zijn al demissionair daar. Ze wilden er iemand naast zetten. Dat was het idee he? Dat is eigenlijk het beeld uitstralen. Hugo de jongen kan het niet aan en daar moet iemand naast gezet worden. Nada V. Daar verzet het kabinet zich heel erg tegen. Nou ja, die poging is niet gelukt. En ik denk misschien ook wel na wat ik wat wel wat we eerder zeiden dat ze misschien wel aanvoelde dat eindeloos kritiek hebben dat dat misschien ook niet zo goed werkt.

[00:23:36]

Ik denk dat daarmee de sfeer in het land ofzo. Nee, ik denk ook dat A. Als ik campagneleider was geweest had ik gezegd jongens, van welke partij. Maakt niet uit of er van willekeurig partijen als wij echt terecht is. Als je echt iets vindt dat er misgaat, moet je de kritiek op hebben. Als je het heel gaat uitvergroten en er een hele show van gaat maken omdat je denkt daar stemmen mee te trekken. Ik zeg echt vergeet het in.

[00:23:57]

Je kan op Corona denk ik geen geen geen winst halen, want we hebben we al vaker gezien. Of als je Mark Rutte heet. Ja, die wel wil. Je hebt geen. Je hebt geen linkse aanpak van het virus. Je hebt geen rechtse aanpak van het virus. Want wat zo opvallend was deze week hadden we al hadden we op maandag bij EenVandaag een item over de kritiek op Hugo de Jonge. Ja, en gisteren, dan hebben we zo'n mailbox.

[00:24:16]

Weet je politiek? Het EénVandaag? NL. Ja, lekker de de de. De connectie met de kijker houden.

[00:24:22]

En v voor t eerst dat over n item 6 mailtjes tegen binnenkwamen dat mensen zich gestoord hadden aan dat item omdat ze negatief vonden. Ja, en die waren allemaal op de hand van Hugo de Jonge Davoc. Heel opvallend. Bedoeld heb ik nog nooit meegemaakt dat je met over n onderwerp zoveel mailtjes binnenkrijgt en dat echte stemming was van al die kritiek. En soms moet je ook als journalist zeggen t kan ook wel wat positiever. Ja ja, jij voelde dat goed aan.

[00:24:47]

Ja, daar en bij op n dinsdagavond. Ja, sindsdien is de kritiek ook wel heel wat milder geworden. Nee, ik bij Nieuwsuur had donderdagavond dan weer een mooie reportage van de oppositie, die Jan soms met de handen in het wat te lange haar zit. En toen zei Klaver ook van ja, op Korona moeten we gewoon proberen de gelederen. Sloten te houden? Nou, ik denk dat dat die bocht gemaakt is, dat ze misschien zelf dachten van we gaan er misschien iets te hard in ja.

[00:25:14]

En je kan over zo'n vertelling of zo'n dubbeltellingen met die met die vaccinaties kan je een heel nummer maken, maar in die tent is dat natuurlijk gewoon een detail. Beetje uitvoering operatie, maar dat is gewoon een misrekening gemaakt. Ja dus ja dat. Helaas gebeuren dat soort dingen.

[00:25:28]

Eén ding uit de band wil ik nog even naar voren halen. Want uhm, wieberen van Haga, die valt vaak op in die korona debatten door z'n wat euh, opvallende euh, standpunten die een beetje buiten de rest staan. Van Forum voor Democratie. Maar nu had die vond ik ineens Mark Rutte redelijk te pakken. Ik weet niet of je dat stukje gezien hebt. Hij zei van euh, u komt nu met click en collect ha. Dus je moet het online bestellen en dan kan je bij de winkel gaan ophalen om die winkeliers die vier uur.

[00:25:58]

O ja, om de winkeliers wat meer ruimte te geven. En toen ze vroeg die aan Rutte. Waarom moet daar vier uur tussen zitten? En waar dat? Eigenlijk vond ik dat Rutte in een bizarre reactie aan dat tijd zeiden. Dat weet ik niet en doet de theorie zelfs met z'n vingers door de modder. Ja, als een vinger in de lucht. Nou verdachten. Daar moet iets van tijd tussen zitten. Hadden drie uur kunnen zijn, 5 uur waar.

[00:26:20]

Het is ook wel mooi meegenomen is om functie op het tegen te gaan. Dat jij eens zeggen iets besteld en 5 minuten later euh naar zo'n winkel gaat. Maar die 4 uur is inderdaad gewoon een willekeurig kosei van haha. Waarom doe je dan niet n uur? En dan geef je die ondernemer echt wat mogelijkheid? En met de kleine winkeltje H. En het is gewoon 4 uur. Want dat was een dag deel. Dat was logisch.

[00:26:39]

Af en toe is Rutte toch ook dat gevoel met de met die samenleving? Ja, wat Hoekstra dan met de gezinnen heeft? Heeft wieberen van Haaren met de kleine winkelier? Ja, dat mist anderen toch? Ja, zullen we eens een spelletje gaan doen? Ja, heb je zin in lekkere rader?

[00:27:04]

Laat de kandidaat. Daar is iemand aan de lijn Joost, ja, we gaan mee. Heb jij nou die persoonlijke hotspot aan geslingerd? Ja, ik had wat wifi problemen, maar nou kan ik gaan zoeken. En zo meteen de hulplijnen. Die doen het ook. Ja, dus dan kunnen we zo gaan raden wie het kandidaat-Kamerlid is dat we aan de lijn hebben. Ja, iemand die meedoet met de verkiezingen die staat op de lijst die deze week zijn ingeleverd.

[00:27:30]

Die lijsten hebben we iemand aan de lijn? Ja, ach, een vrouwenstem lijkt me dat Joos zeker. Deze week is er weer een routekaarten geïntroduceerd. Is die voor u duidelijk? Ja ja, waar gaat ie heen dan? Een goed goeie kandidaat, een vraag. Ja, bent u al gevaccineerd? Nee. Een redelijk jong iemand? Ja.

[00:27:52]

Euh, vindt u? Euh, K3 chairi ook zo streng? Nee, ook durft u durf zal straks met haar te vergaderen onder haar leiding. Ja, heeft u dat al eens gedaan? En eigenlijk? Of bent u? Dat moet ik even een beperkt vragen natuurlijk. Heeft u dat al eens gedaan? Onder haar leiding vergaderd? Nee, een mailing. Dit is echt een nieuweling. Ja ja, euh. Vindt u ook dat Hugo de Jonge niks kan?

[00:28:16]

Nee. Even de omgekeerde ontkenning.

[00:28:18]

Ja dus is die euh euh van uw partij?

[00:28:22]

Ja. Kijk eens eventjes. Vindt u op Kolkstraat ook zo'n familieman? Ja, wat goed dat hij zich hard heeft gemaakt voor dat euh onderwijs. Dat dat weer open is. Kent u Liselot? Ja. Oh oh ben ik persoonlijk niet? A.

[00:28:41]

Joost, ik ga in. Ik geef de vier jouw persoonlijke hotspot. Mag dat? Ja hoor, van mij wel. Goed even. Kijk even naar de kandidatenlijst van het CDA. Staat u in de. Nou toch maar meteen een vraag.

[00:28:53]

De top 10 ja, top 10 top 10 Joost. Ik denk de nummer 10. En weet je ja, ik moet even. Ik zie hier en leider jij even de bak.

[00:29:03]

Oh ja, ja. Woont u in Wijdemeren?

[00:29:07]

Ja anders. Gouden Bal denk ik. Lucille Werner. Zo waren het ook jongens.

[00:29:16]

Dit duurt tot 3 uur vanmiddag. Nee hoor, reuze mee. Nee, nee, nee. Leuk uit te leggen. Je kan deze podcast ook om tien voor drie starten en dan komt het nog precies goed uit.

[00:29:25]

Ja, precies daar komt het nog helemaal goed. Ja hè. Maar wat leuk je te spreken. Uhm, waarom wil je in de Tweede Kamer nu? Want je had al zo'n leuk leven?

[00:29:33]

Ja, ik had een heel erg leuk leven, maar ik denk dat ik straks in de Tweede Kamer ook nog steeds een ontzettend leuk leven heb. En het is niet iets wat ik zomaar eventjes dachten te gaan doen, maar iets wat eigenlijk al langer speelde. En het is toch een beetje mijn missie voortzetten, maar dan in de Tweede Kamer. En wat is die missie nou inclusie? Dat is nu een terrein waar ik al jarenlang mee bezig ben. En ook via de stichting FFO door het initiëren van tv programma's zoals de missverkiezing.

[00:29:59]

De Minister van Gehandicapten Zaken, Dramaseries, Kaatsclub waar inclusie en dan voornamelijk voor mensen met een handicap altijd centraal stond. En ja, en daar wil ik heel graag mee door.

[00:30:09]

Maar waar zie ik op het biota? Dat klinkt misschien zalvend. Ha, zegt jou over jezelf, maar dat vind je dus goed om een beetje Samphan te klinken?

[00:30:18]

Ja, nee, dat vind ik helemaal prima. Ja ok. Ik klink zoals ik klink en zoals ik ben. Ja nee. En als dat zo is, dan is het ook goed.

[00:30:24]

Kan de maatschappij wel een beetje gebruiken. Gewoon af en toe wat aardiger zijn voor elkaar. Weet je wat ik deze week heb geraakt? Ja, dat vind ik ook. Ik heb het gedaan. Vertel is een beetje uitgesproken in een talkshow voor Hugo de jongen. Dat ik vond dat ie een beetje hard werd aangevallen en gezien. Dan heb je toch gedoe op de social media twee dagen lang van mensen die vinden dat dat niet mag?

[00:30:43]

Ja, ja en nee, ik heb het gezien. Ik vond het nou maar goed. Ik vond t eigenlijk wel dat het ook terecht was wat je zei. Dus voor mij zou je echter alleen maar een duimpje omhoog hebben gekeken.

[00:30:50]

Even een steunbetuiging had je wel nodig. 7 jarig jongetje. Ja ja ja, fijn.

[00:30:56]

En hoe gaat jouw campagne eruitzien? Want ja, het land is ingewikkeld, is de slogan. Joost is.

[00:31:02]

Iedereen wordt gezien door nummer 10 10 en dan met zo'n beetje vergeleken met het Lingo balletje in het balletje met de Lingo balletje.

[00:31:10]

Dit was mijn slogan en daar hoor je nog niemand niet van dat iedereen alleen maar over Lingo begint. Nee, want dat weet je. Kijk, als ik op straat loopt dan is het nog altijd groen. Groen! Ik denk nou, in dit geval klopt dat ook helemaal niet. Dus die houden daar gewoon even lekker in. En nee, daar word ik zeker niet moe van.

[00:31:26]

Oh nee, maar alles was het leuk geweest he? Als we geen kroonen hadden gehad had je met een soort Lingo tour het land in gekund. Dat je gewoon zeggen met het spelletje. Nou, je wil niet weten. Mijn campagne zou dan compleet anders uitgezien hebben. En dan was ik met een grote karavaan met het hele Lingo decor. Als ik het land door getrokken met alleen maar groene ballen waar een 10 op staat, had iedereen het geluk compleet.

[00:31:46]

Echt anders geweest. Maar goed, dat is nu niet, dus we moeten origineel zijn. Nou, jammer op een andere manier. Nee, dank je wel.

[00:31:53]

Leuk dat we je even konden spreken en succes in de campagne, want dat zeggen we altijd tegen iedereen. Dus iedereen genuanceerd als we zijn. Dus zeker en ook van mij toch zeker succes. Ja ja, dank je wel joh. Ai ai nou Xander.

[00:32:08]

Grabbelen verder in de ballenbak van de verkiezingen komen bij de campagne uit hoe er heel veel balletjes in de bak zitten.

[00:32:16]

Heel veel balletjes in de bak.

[00:32:17]

Ja, ik kreeg van de week voor het eerst het verkiezings gevoel. Ja ja. Normaal heb je dat natuurlijk pas echt als je dat stembureau binnenkomt. En je krijgt het formulier in je hand en je ziet die Butts en die mensen met die keek en zo zitten. Maar ik had het nu ook al een beetje toen ik bij de kiesraad voor de deur stond en al die partijen die mee willen doen. Die kwamen daar met hele dozen en koffers, met handtekeningen, steunbetuigingen.

[00:32:40]

Heb je dat gezien? Nee, nee. Dat was natuurlijk ook weer. Feestweide Feys partij doet ook weer mee als partij. We gaan weer meedoen. Hoe gaat dit feestje in de Carrera tijd nou naar de kroon? Het is heel belangrijk om juist na de Korona feest te vieren. Ineffectief? Ja, we hebben wel wat tegenwerking gekregen. Hoe? Heeft u tips hoe we in de feeststemming? De inhoudingen kunnen altijd groot. Altijd blijven geloven. Aan het einde van de tunnel is er altijd leegt en wel blijven lachen.

[00:33:07]

Nou, dat hadden we even nodig. Johan Vlemmix. Ja, voor de zoveelste keer is het even nagekeken. Je moet dus al die steunbetuigingen hebben. Dan moet je een waarborgsom betalen van 11.250 euro die je alleen terugkrijgt als je 75 procent van de kiesdeler haalt. En de kiesdeler was vorige keer iets meer dan zeventigduizend stemmen. Dus je moet een flink aantal stemmen krijgen, dus ik denk dat Johan Vlemmix gewoon elke keer z'n geld kwijt is. Zal ie dan een sponsor voor hebben ofzo?

[00:33:36]

Feestwinkel ofzo? Ja, dat is een beetje het nadeel van dit soort. Partijen doen dan ook mee. En dan lijkt het net of dat allemaal maar een beetje voor de lol is. Maar er zijn ook gewoon partijen die bloedserieuze daar zich melden.

[00:33:47]

Dat is helemaal gelukt tussen de game The Ondersteuningsverklaringen en de eerste nummers. Verklaringen inleveren bij de Kiesraad.

[00:33:54]

Dat gaat nu allemaal inleveren. We hebben flink wat bij WIJland. Is het in alle kiesdistricten gelukt? Ja, als gaat het wel.

[00:33:59]

Nee, we hebben drie keer zoveel als nodig aan ondersteuningsverklaringen, dus ongelooflijk lokaal. Dit is echt een grassroots. En ja, doet nu voor het eerst mee aan landelijke verkiezingen.

[00:34:08]

Wij denken dat heel veel mensen in Nederland niet eerder gehoord zijn en dat wij dat nu de politiek in gaan brengen. Dus ik denk dat wij het nieuwe, het nieuwe alternatief zijn. Nou ja, wij hebben ook een hele goeie kandidatenlijst, dus we hopen met zoveel mogelijk euh, maar een aantal. Dus 1 2, 3 4 meer dan n zeker weten. Succes? Dank je wel.

[00:34:24]

Aan het eind ging het dan over zetels. Richard de Mos van code oranje die dacht dat hij meer dan één zetel gaat halen of denkt dat denk ik nog steeds.

[00:34:32]

Euh, we hoorden verder bij N. Euh. Ja, éénentwintig en Nidaa dat een beetje de partijen die kans maken. Hoe schat jij dat in? Maken dit soort nieuwe partijen kans? Ik ben die lijstjes langs gegaan. Ja, en er is gekeken waar. Waar staan al die nieuwe partijen voor? Dan kom je toch over het algemeen allemaal standpunten tegen die al vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer? Dus ja, echt iets compleet nieuws. Nou, dan kom je vlot uit bij Modern.

[00:34:58]

Dat is een soort GeenPeil. Dat is een partij die zegt je moet iedere keer op internet gewoon referenda organiseren. En Tweede Kamerleden moeten dan gewoon uitvoeren wat zo'n referendum. De Tweede Kamer opdracht? Nou, dat is echt heel anders. Voor de rest gaat zijn het allemaal. Partijen waarvan je denkt die bestaan eigenlijk al in. En A wellicht een andere vorm, bijvoorbeeld code oranje wil meer om Wurtz politiek alles een beetje laten bepalen door en door je achterban.

[00:35:22]

Maar ja, maar ik bedoel de SP is toch ook echt een partij van ombouwt politiek? Ja, maar code oranje. Misschien weer wat meer aan de rechterkant van het spectrum. Ja, maar om wat politiek is eigenlijk neutraal, want je. Je gaat gewoon klachten van mensen. Ja, je bent eigenlijk gewoon de organisator van de de peiling. Je gaat gewoon problemen oplossen. Dat zou dus beter zijn als grijzige Gijs van t Opiniepanel gewoon zijn eigen partij deed.

[00:35:44]

En dan gewoon alles. Zie je standpunt wat je vindt in de peiling. Ja, dat de partij grijs heeft het net niet gehaald. Nee weet ik vanwege die waarborgsom. Ja was te hoog. Hij wilde declareren bij de AVROTROS, maar dat mocht niet.

[00:35:56]

Weet ook is het toch altijd wel heel moeilijk voor nieuwe partijen om er tussen te komen. En daarom denk ik partijen die het gaan redden. Je redt het alleen. Dat heeft niet zozeer met de inhoud van je programma te maken, maar vooral heb je een lijsttrekker die op één of andere manier weet hoe de media werken. Dus hoe je daar in kan komen. Denk aan Richard de Mos, Joost Eerdmans, Sylvana Simons. Maar dat zijn precies de partij waarvan je denkt die maken misschien wel kans op een zetel, terwijl je dat bij modern of bij heel veel andere partijen dat niet denkt.

[00:36:26]

Modern, die partij ken ik eigenlijk nog niet. Is dat een euh, geen kanshebber? Zeg jij? Klinkt wel GL? Geen GMP geen pijl had? Had Jan Dijkgraaf. Dat was ook nog een bekende Nederlander alleen. Forum voor Democratie en denken te weten te halen, ook omdat ze de DA. Dan krijg je wat minder aandacht van de gevestigde media in de MSM. En dan euh ja. Als je dan online goed regelt maak je misschien tegenwoordig toch gewoon Jamaer.

[00:36:52]

Thierry Baudet was natuurlijk wel iemand die heel veel op radio tv was en ook wel wist hoe die in programma's kon komen. En denk kijk dat natuurlijk een ander podium is dat je een afsplitsing bent waardoor je dus al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd bent, waardoor je dus ook af en toe geïnterviewd wordt. En en dus zonder een podium wordt het heel lastig. Dus de partijen die je net noemde zijn de enige partij die echt kans maakt. Nidaa die zijn qua grassroots reisroutes die is.

[00:37:16]

Dat is ook hip toch? Waar dat dan kan, maar die hebben het congressen van Denk jij? Maar dat is wel een partij die iedereen daar druk, daar in dat hoekje. Ja, maar je kan natuurlijk ook nog toe. Connected front zit ook in die hoek. Doe jij eens effe zo'n Neals pingel? Weet je hoe dat moet? Ja, gewoon zoals de DA dat we de laatste nieuws hebben. Het beste luisteraars tijdens Het Laatste Nieuws van de Kiesraad.

[00:37:39]

Eerder in deze podcast zeiden we dat er eenenveertig partijen. Zouden doen aan de verkiezingen, maar dat zijn er zevenendertig, nog steeds een record. Toch zeker je die hard zorgen Nederland. Evert en de jongerenpartij, die hebben het allemaal administratief niet goed geregeld. Neem Evert. Daar heb ik me gisteravond in zitten verdiepen. Ja, da's wel leuk verhaal. Daar stond in de Volkskrant dat er een keer over geschreven. Ja, die man heet Evert, die lijsttrekker.

[00:38:06]

Maar toen was er een andere Evert die dacht ja, hallo mijn naam als alles wat partijnaam wil ik niet, dus die zijn. Bij de Hoge Raad heeft dat tot een procedure geleid. Maar de partij Evert mocht blijven bestaan. Toen kwamen de Evertz elkaar tegen, bleek ze dat de zaken goed met elkaar konden vinden. Maar inhoudelijk was Evert gewoon een SP. Opkomen voor de minima voor sociale rechtvaardigheid was ook niet echt heel vernieuwend. Gisteravond zaten we te piñata dus druk met Evert.

[00:38:30]

Maar ook over het CDA heb je nagedacht? Nou ja, het viel me op. Jij zat van de week. Zat jij op bijvoorbeeld? Ha ja, ja joh. Nee maar jij zat er de dag daarvoor. Ja, nee uh na. Euh ja voor mij. Ja, dat was een hele interessante discussie, vond ik. Tussen Chris Verdam en Jan Vlug heet die advocaat. Dat ging over een aangenomen motie in de Kamer. Nou vertel, nou ja, dat doe jij.

[00:38:51]

En jij hebt erover nagedacht. Nee, dat gaat. Het gaat erom dat dat als je als je dus geweld gebruikt tegen tegen hulpverleners politie dat je dan. De rechter kan nu kiezen tussen taakstraf en gevangenisstraf, maar dat die moet dan een gevangenisstraf opleggen. Ja hoor je, nu bedoel ik het. Zoals riep zeg ik ja ja. Ik vind dat ik er te lang over Denemarken terecht kunt. Het is gewoon dreigen. Ik heb kennelijk hetzelfde een beetje als de Kamervoorzitter, maar dat is inderdaad een interessante motie.

[00:39:20]

Het CDA heeft er heel lang, was er tegen, is er nu al een tijdje voor. En toen zei Jan Vlug tegen Chris van Dam. En dat is niet zomaar een Kamerlid, want die is ook meer geweest. Ja, maar een officier van justitie, maar ook voorzitter van de parlementaire ondervraging commissie. Ja nee. Ik zei als eerste en maar omdat dat vijftien jaar lang en meer geweest gaat knokken. Ja, ik ga ik nog niet. Ga ook wat voorzichtiger doen.

[00:39:43]

Ja nee. Maar kijk, een van de grote dingen met de kinderopvangtoeslag affaire was, was wetgeving die alles of niets was. Dus als je een klein foutje maakte was het boem. Alles weg. Ja. En de Raad van State is daar dus heel lang meegegaan. Sterker nog, we hebben eigenlijk jurisprudentie gemaakt die strenger is, zelfs dan de wet. En en en Jan Vlug zei vind ik best wel terecht. Ja, die kreet, die gooi je niet even keihard in het gezicht van Chris van Dam.

[00:40:05]

Nu doe je ook alles of niets. Wetgeving, want je moet als rechter dan een gevangenisstraf opleggen. En Anna en Jan Vlug, die die die veel mensen. Dit soort types verdedigen heeft. Ja, daar zitten ze vaak. Eigenlijk zijn die zitten vaak een hoop simpele zielen tussen die zich laten meeslepen en het vrkb heel veel cliënten gehad. En eigenlijk zijn ze allemaal te dom om de gevolgen in te schatten. Ja, dat, dat zegt hij. En hij zegt ook van ja.

[00:40:27]

Kijk, weet je, als je iemand twee weken laat zitten worden ze vaak niet niet niet ontslagen. Maar als je iemand wat langer laat zitten, worden ze ontslagen, komen ze in allerlei problemen terecht. En dat is toch waar je weet wat we niet wilden met z'n allen. En dat zie je dus dat eigenlijk. Wat ik wil zeggen dat in de campagne dat de deal De Standaard die Pieter Omtzigt heeft gezet voor zijn eigen partij. Dat je moet euh, zorgvuldig zijn met wetgeving.

[00:40:49]

Nee, maar voor iedereen eigenlijk. En en je moet de rechtsstaat moet beschermd worden en je moet tegenmacht geven dat daar heel veel partijen denken. Maar wacht eens even als we die Ladd langswaar gebruiken en wellicht het CDA onlangs. Dan valt het nog wel eens tegen dat we ook voor deze week zelfs de commissievoorzitter dus ook. Ja, deze week. In het debat over het datalek ging Kees Verhoeven ook eventjes Joop van den Berg confronteren. Voorzitter euh.

[00:41:13]

Dank. Ja euh. 20 20. Afgelopen jaar was 1 echt een slecht jaar voor de rechtsstaat met Siri dat verboden is door de rechter. Euh, de toeslagen affaire. Nu weer dit datalek. Allemaal gevolgen voor onschuldige burgers. Het CDA heeft terecht grote woorden daarover uit over Trias Politica over dualisme. Uh, en die woorden zijn terecht. Maar waar blijven de daden van het CDA? Want het CDA stemt tegen moties voor meer toezicht en meer geld voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

[00:41:42]

Het CDA stelt nog steeds voor hele risicovolle data wetten als de WGS. En bij dit debat neemt mevrouw Van den Berg toch een beetje de houding aan van ja, we moeten kijken naar de verschillende verantwoordelijkheden in de keten. Maar maakt ze niet heel concreet hoe het nou echt beter kan? Waar het nodig is, is het keihard aanpakken van privacyproblemen. Is het CDA eigenlijk veel milder dan op andere gebieden? Waarom is dat?

[00:42:03]

Ja, waarom is dat? Kwam er een beetje een vaag antwoord? Er is ook weer een motie ingediend die zes weken geleden ook is ingediend. Van daar moet meer geld naar die Autoriteit Persoonsgegevens. Dat die dienst is ten opzichte van alles en iedereen die data verzamelt. Superkleine. Als je t hebt over tegenmacht, als je het hebt over data, als dat gejat wordt. Dat maakt burgers bijzonder kwetsbaar. Dus als je als je dat echt belangrijk vindt, dan is het best logisch om die autoriteit meer geld te geven.

[00:42:29]

En dan is er toch altijd het CDA dat dat de hele kabinetsperiode tegen heeft. Ga in ieder geval als partijen dan nog meer geld zal maar denken zeiden ze tegen al die CDA'ers. Put your money serpieters mouth is. Ja en kijk. Sander Dekker zei ja, dat is wel 3K. Veel geld naartoe gegaan in deze kabinetsperiode, maar de oppositie wil al lange tijd meer. En dat ga je denk ik meer zien in deze campagne. Dat het CDA geconfronteerd wordt met De Standaard die Pieter Omtzigt heeft gezet en dat ze zeggen van ja, hetzelfde als met het mag, is dat straks ook mogelijk in de campagne?

[00:42:58]

Nu is er gewoon nog een debat in de Kamer over allerlei verschillende landen. Rocksteady wordt dan gewoon aangevallen op dingen van ja. U uw Pieter Omtzigt is hiervoor. Waarom doet dan voor het CDA zo moeilijk over die nieuwe wapenwet? Ja ha, dus dat Dee Dee Dee iort toch heel veel Kamerleden klagen van ja. Die zeggen van Jan. Pieter Omtzigt heeft het fantastisch gedaan en er zijn het ergens heel erg eens met zijn pleidooi. Maar die zijn ook gefrustreerd omdat ze zeggen ja wo komt nog heel vaak handelingen van het CDA tegen die niet in lijn zijn met de lat de standaard die Pieter Omtzigt heeft neergezet.

[00:43:26]

Dus ik denk dat het een k w dus daardoor zelfs een kwetsbaarheid kan worden. Bronco Hoekstra die ging er dus uh Kauwboy achtig in even in de campagne door te zeggen. Die scholen moeten open, een beetje voor de troep uit. Weet jij wat Pieter Omtzigt daarvan vond? Ja, we kwamen in tegen mij bij de koffiebar. Nou, ik weet het wel. Maar vroegen we nog van euh Pieter, wat vond jij daar nou van? Voor je dat nou wel keurig of netjes zoals het hoort?

[00:43:49]

Euh, zit je nou? Daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Ja, leuk grapje uit een standaard lijstje van de ministeries. Af en toe we ja frenk, dat dus een beetje. Ja zullen we zullen we voorspellen.

[00:44:05]

Ja, heerlijk. De voorspelling. Ja, Klaver, laten we eerlijk nu van de partij. Ik had veertig partijen gezegd. Uhm ja, maar ik heb dat opgeschreven. Want jij hebt gezegd jij had veertig. Ik had eenendertig, dus jij bent daarover. En dan? Ja, dan is het automatisch. Euh. Val je af.

[00:44:33]

En dat is nieuw leven van dichterbij dan je zou verwachten. Maar veel dichterbij dan ja. Ja ja. 89 partijen hadden zich gemeld. Daar blijven de zevenendertig over. Ze mogen nog wel in beroep, maar dan kunnen het er alleen maar meer worden. Dus ik verlies altijd en dat is de laatste weken en sowieso het geval. Ja, dus feliciteer ik mee. Ik ga gewoon een neutrale vrouw. Ik hoor van zo veel luisteraars dat ik dom speel. Nee, wat is nou eigenlijk de tussenstand?

[00:44:58]

Uhm, nou, je kruipt naar me toe. En nu dus al die laatste over mij. Ik doe wat ik wel van mijlenver over. Is dat nou ja, dat moet ik even de redactie vragen. Uhm, ik heb deze week Arie Slob in een talkshow gezien.

[00:45:15]

Ja, ik ga nu even zonder te binnenharken voor jou op zondag. Dus dat horen we nog bij de vorige week nog een punt van mij. Nou ja, ik had gezegd dat de jongen het debat zou overleven. Had ik ook? Ja, dat steunde jij toen. En we waren sowieso oh nee. Basisscholen open, zei ik heel stellig vorige week, omdat ik toen al op zoek te gaan naar binnen had zien gaan en in de ministerraad. Toen durfde ik het wel aan.

[00:45:37]

Ging jij uiteindelijk meegaan? Tuurlijk ha ja, avondklok te zijn. Het is nog te vroeg om te zeggen eigenlijk. Als je vorige week onze podcast had geluisterd hoefde je niet meer de persconferentie te luisteren.

[00:45:47]

Nee, maar ik doe ik. Ik zet nu in op verlengen van avondklok. Ja, dat had ik vorige week al gezegd. Dan ga je niet met me mee. Ik ga ook met je mee gehouden wat gezellig na. De eerste debatten komen eraan. Dagblad van het Noorden op maandag. Acht grote twee grootste partijen. Geert Wilders gaat meedoen. Die vindt het wel leuk, nu een aantal partijen die gaan wel nummers twee sterren van de VVD. Ja, Mark Rutte heeft natuurlijk nog veel te druk met de korona aanpak.

[00:46:11]

Ja, dat zou ook echt ongepast zijn om om nu campagne campagne te voeren voor hem en zijn rol is echt ongepast. Verkiezingen uitstellen willen veel burgemeesters. Wij zeggen nog steeds dat het niet gaat gebeuren. Nee, nee, zeker niet. Wilders we willen het ook niet he? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Die staat er lekker voor. Zat er goed voor. Die kan toch maar kijken? En daarmee is het wel zo gek. Als je de datum wil verschuiven moet je er een Kamermeerderheid voor hebben.

[00:46:35]

Het is een wetsvoorstel. Nou ja, dan heb je dus de VVD sowieso en de PVV die ze al tegen zijn. En dan? Dat telt al snel op. Ja goed, ik heb iets nieuws bedacht. Of ik heb iets bedacht waardoor ik misschien wat meer kans maak. Stel jij nou eens een nieuwe voorspelling voor. Ik kom altijd met dingen ja.

[00:46:54]

En de avondklok die eindelijk aan de avondklok had. Ik nog iets algemener iets met de cijfers. Waar we waar we op kunnen. Ja, je speelt de volgende week nog iets. Het is de laatste kamer week. Nou, we kennen vlot de motie over de Autoriteit Persoonsgegevens. Gaat het CDA toch voorstemmen? Nee. Nou, dan zeg ik ha, omdat jij echt een punt nodig hebt, zeg ik ja, ja, hij fijn. Fijn hoor dat dan.

[00:47:16]

Een mooie week volgende week. En aan het eind van die mooie week zijn we er dan weer zeker. Ik zit ook op Instagram. Jij ja ook. Zit erop. OK, daar zijn we te volgen. Bedankt voor het luisteren naar.