Transcribe your podcast
[00:00:05]

Welkom bij de wekelijkse Misdaad Podcast van nu Pieternel en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensink en vanaf nu gelukkig gewoon weer in de studio. Collega Marjan beschermen. We zitten achter glazen schermen veilig. Nu ook voor het eerst in deze studio en je hebt je eigen anti korona beschermings materiaal meegenomen in je eigen PopCap.

[00:00:26]

Voel je je daar veilig bij? Ik weet het niet, Harrie. Ik. Ik wil gewoon aan het werk.

[00:00:32]

Ja, fijn inderdaad. Goed dat je er weer bij bent, want het wordt tijd om weer op te starten. Want er is er nogal wat nogal wat gebeurd deze zomer. In het grote liquidatieproces Marengo. U weet wel, waarin onder meer de beruchte Ryde Wantij terechtstaat voor moorden, vlogen advocaten, journalisten en het OM elkaar de afgelopen weken in de haren. Maar Jan, jij hebt de feiten op een rijtje.

[00:00:56]

Ja, even heel kort. Er is natuurlijk altijd ruzie over de geloofwaardigheid van de kroongetuige Nabil B. In dit geval ook over een telefoon. De advocaat Nico Meijering, die M. Heeft. G. De rechter commissaris gewraakt. Vergeefs. Maar waar het eigenlijk allemaal om ging afgelopen weken was ja, de rol van de advocaten. En euh, ja, de advocaat of de journalisten van het AD. Jelle Tieleman en Koen Voskuil. Die kwamen met een mooie onthulling, namelijk dat de advocaten geschaduwd werden in Dubai.

[00:01:31]

Wel vijf dagen lang en dat was allemaal om opgezet om te kijken of ze op deze manier niet ridouane konden.

[00:01:41]

Het OM was op zoek, is op pauze op zoek naar Ryelandt. Ja, ze volgden deze advocaat die niet Widukind.

[00:01:47]

Als klanten hebben laten we dat even instellen, maar wel dachten de rechterhand van euh, van Riedewald staan ze wel bij.

[00:01:54]

Ja, maar ze gingen daar naartoe vanwege een euh. Een andere cliënt die kort daarna inderdaad ook nog is opgepakt. Goed dus.

[00:02:02]

Dus inderdaad, daar is van alles gaande in dat Marinko Aankoopproces, het OM en de verdediging staan tegenover elkaar. Uhm, nou dankzij zou je kunnen zeggen een scoop van het AD. Amada D. Uhm. Hij heeft meer gepubliceerd over zaken rondom dit proces die ook toch wel pikant waren. Uhm, Yelle Tieleman benoemde hem net al. Hij heeft samen met Jens Olde Kalter een interview gehad met de anonieme advocaat die voorheen de kroongetuige bijstond. Dat hebben ze gepubliceerd en dat veroorzaakte veel reuring.

[00:02:34]

Daarom hebben we Yelle uitgenodigd voor beide verhalen. Het nieuwe Vooral het overal. Eerst even dat oude verhaal. Jelle, waar ging dat ook alweer precies om, dat interview met die anonieme advocaat? Ja, goedemiddag. Goeie avond.

[00:02:45]

Goedemorgen voor wanneer dit luistert. Wij hebben inderdaad Jens en ik een interview gehad met de voormalige anonieme advocaat van de kroongetuige Nabil B. Nabil B. En daar zat eigenlijk gewoon een journalistieke vraag achter. Het is namelijk best bijzonder dat er een anonieme advocaat was opgetreden. Dat was voor het eerst, zeg maar in de Nederlandse strafrecht, geschiedenis dat dat was. Die stopte ermee. Daar. Euh, wij wilden graag weten wat is daar nou gebeurd? En op moment dat wij nou ja, achter zijn identiteit waren gekomen, heb ik deze advocaat gebeld, mijzelf voorgesteld en gevraagd of ik eens langs mocht komen met dit in euh euh in het achterhoofd.

[00:03:25]

En euh, de advocaten zei nou kom maar langs en vervolgens zijn we gaan praten en dan is hij leeggelopen. Euh, ja, zo zou het kunnen zeggen. Daar hebben we vrij lang gesproken en dat was eerst gewoon een een, een een off the record gesprekken en aan het einde van het gesprek. Euh ja, duizel door mijn oren en heb ik gevraagd of hij daarmee ons record wilde gaan. Euh. En hij stemde daarin toe. En vervolgens zijn er nog verschillende ja euh, nieuwe sessies geweest.

[00:03:55]

Uhm, waarin hij inderdaad een en ander verteld heeft. Uren gesprek gevoerd uit deze raadsman die afscheid had genomen van de kroongetuigen. En waarom? Hij heeft dat ertoe geleid dat De Vries jullie nu a beschuldigt van manipulatie van bedrog. Er is van alles voorbij gekomen. Wat? Wat is het in dat interview? Wat is daar gezegd? En wat hebben jullie gepubliceerd? Wat De Vries zo boos heeft gemaakt? Nou, de advocaat heeft heel veel gezegd. Uhm, en een van de punten waar De Vries boos over is, gaat erover dat de advocaat zegt dat hij niet meer de advocaat van de kroongetuige is vanwege de rol die De Vries gespeeld zou hebben.

[00:04:37]

Uhm. Hij zegt dankzij de Vries ben ik er niet meer. Uh, ben ik niet meer actief. Hij zou daarin gestoken hebben. Uh etcetera. Uh. De Vries ontkent dat en die zegt dat dat niet zo is. En wat voor ons wel belangrijk was is dat uh uh dat dit een interview was. Uhm. En dat dat uh een en een journalistiek genre is waarbij je iemand aan t woord laat over een bepaalde gebeurtenis. Uhm. En dat we dat heel nadrukkelijk.

[00:05:03]

Euh ja, wij kunnen bepaalde dingen niet controleren en zijn er namelijk niet bij geweest. Dus wij laten één iemand aan het woord en die komt met een bepaalde versie van van gebeurtenissen. En daar zetten we degene die daar dan een aantijging krijgt of iemand die daarheen wordt genoemd. Geef me de ruimte om daar op te reageren. Mag De Vries een dat dat dan? Dat je aan collega Jens Olde Kalter ook in een podcast gewoon echt letterlijk heeft gezegd van ja.

[00:05:28]

De Vries heeft lopen stoken. Dat is besnuffeld. A. D. D. D. Wij brengen dat b. Wij brengen dat dus niet als feiten. Kijk, wij hebben gewoon de advocaat aan het woord gelaten in een interview. En dat is wat het is.

[00:05:39]

En even na een kort. Het gaat om een lul.

[00:05:41]

Ja, mag ik dan ook opvallend veel? Hebben jullie het over een? Heeft deze advocaat het over een brief en exit brief aan het aan het OM? Daarin zou die gezegd hebben dat De Vries. Euh ja, de reden was ja. En vervolgens alle mailtjes in de Nexit mail. Ja, er is inderdaad een ex daar. En uiteindelijk staat de naam van de Vries. Dat feit er niet in klopt. Dus waarschijnlijk heeft die man dat wel. In zijn hoofd of vrouw klopt dat wel in z'n hoofd?

[00:06:06]

Maar dat staat niet in die brief. Dus om deze €15.000. Dat stond inderdaad in het interview en dat is nadien keurig rechtgezet. Uh, waar de Vries heel erg over valt is dat enkele feiten. Dat dat niet in die mail stond, maar waar je je dan aan voorbijgaat is dat. Die advocaat zegt in dat interview dat ie dat ook op meerdere momenten euh, nogmaals herhaald heeft op diezelfde dag, enkele uren na die exit mail. Tegenover het OM, tegenover het OM, zijn teken et cetera.

[00:06:31]

En tot op de dag van vandaag ook. Uh, uh uh, zeg maar. Percy citeert en zegt voor mij is dit de reden waarom dit is fout. Da's geen bewijs dat hij de waarheid spreekt. Nee, dat klopt. Maar klopt.

[00:06:42]

Maar goed. Maar dat wil als je als advocaat dat Eindeken schrijft dan. Dat betekent toch wel betekent toch wel iets. Je gaat ergens. Je zou je van liegen als advocaat en deken. Kijk, uiteindelijk zie ik het als een soort relatie die is uitgegaan. Uh. Na een bepaalde periode en daar zijn zegt altijd de ene ex zegt ten zo gegaan. Aan de andere ex zegt het zo gegaan. Het is heel moeilijk om vast te stellen wat daar nou precies gebeurd is.

[00:07:08]

En iedereen heeft daar wellicht ook een andere verklaring voor. Wij hebben de verklaring van de advocaat, voormalig advocaat van de kroongetuige, opgetekend. Daartegenover. De versie van De Vries aangeplakt en dat is wat het is.

[00:07:22]

En waarom maakt je hier nou zo'n schoonzoon zo'n nummer van? Heb je daar dan een verklaring voor? Wat is jouw idee daarbij? Nou ja, dat zou Jan Peter de Vries met een vraagteken. Maar waarom? Ja nou ja, hij. Euh hij. Euh. Wij hebben natuurlijk ook een verhaal gemaakt over zijn voormalige kantoorgenoot Gallica. Sem. Uhm, en dat zal ongetwijfeld daarin meespelen. Ja, want laten we dat maar waar.

[00:07:45]

Waar ging dat verhaal over? Want dat is ook één van de scoops die daarna kwamen. Het ging. En dat waren natuurlijk wel ernstige beschuldigingen dat daar eindigt. Wil eigenlijk onze vorige podcast ook mee. Daarom zou je ook nu komen van euh, advocaten die hun cliënten bijstonden en die zouden uit beperkingen hebben gelekt. Dat betekent dat je dat juist mag je niet doen. En nu is er ook nog naar buiten gekomen. Schreven jullie inderdaad dat dat euh. Ja, dat dat ook nog bij de hoofdverdachte Redouan T.

[00:08:14]

Terecht zou zijn gekomen. Maar informatie waarvan het justitie niet wilde dat dat naar buiten kwam. Klopt omdat ze hem wilden oppakken.

[00:08:21]

Klopt, was een verhaal van van 29 mei van dit jaar. Mag ik? Even voor de duidelijkheid dus eerst dit verhaal. En daarna komt het interview toch pas. Voor de duidelijkheid ja. 29 mei publiceren we een verhaal over Auva lidkaarten. Euh, wij schreven dat op basis euh, of dat politie en justitie ervan overtuigd waren dat euh euh. Qassem inderdaad. Informatie had gelekt. Euh. Euh, in de zomer van 2015 uit het beroemde Kooper onderzoek.

[00:08:49]

Dat is eigenlijk een soort van vooronderzoek dat voor Marengo liep. Uhm en wij schreven dat op basis van politie en justitie bronnen. En euh, dat is natuurlijk een hé. Ja, een heftige beschuldiging, maar gestaafd door gestaafd door door euh.

[00:09:04]

Na twee jaar lang en uitvoerig journalistiek onderzoek en inmiddels ook stukken die naar buiten zijn gekomen. PGP berichten die op z'n minst die kant op wijzen naar dat specifieke PGP bericht. Dat was al opgenomen in dossiers. Uhm, euh. En zeg maar de goede lezer. Kom daar al bepaalde conclusies uit trekken. Euh. Wij hadden zeg maar bronnen binnen politie justitie die die die conclusie ook voor ons trokken en jullie hebben. Ja, wij zijn ervan overtuigd dat dit uh uh gaat om meneer Kassem en nadien.

[00:09:36]

Begin augustus is er inderdaad een proces verbaal, euh, in het Marinko zich gevoegd in een document van 67 pagina's waarin nog veel meer advocaten in dit verband worden genoemd als het gaat om het lekken van vertrouwelijke informatie, maar ook over het aannemen van allerlei euh, maar betalingen. Daarin neemt het OM veel meer stelling en en komen ze ook naar buiten en zeggen dat bepaalde advocaten gelijk hebben. En Griet Kassem is een van de personen die daarin wordt genoemd. Marjan.

[00:10:03]

Nou ja, ik wil het er wel even over hebben. Want kijk, waar waar jij het over hebt dat euh. Proces verbaal. Daar is ook uitvoerig Greeven bij. De laatste zittingen is daar natuurlijk ook uitgeput door het OM. En dan staat er wordt gezegd dat er betaald moet worden. Vierduizend euro bij die advocaat, 4.000 bij die. Maar ja, advocaten doen hun werk niet voor niets. En nu? En ze zeggen daar niet dat ze met een tasje met cash naar die advocaten gaan.

[00:10:29]

Staat alleen dat ze een rekening hebben dat dat betaald moet worden. En euh ja. En je kent criminelen. Ze scheppen graag op dat ze graag het breed kunnen laten hangen, want ze kunnen een dure advocaat betalen. En ja, ze zeggen ook vaak dingen van die ze links en rechts hebben opgepakt. Van ja, dat heeft ie gezegd. Het is nooit helemaal betrouwbaar, zelfs niet als het in een pgb bericht uitgetikt wordt. Dan is het. Ja, het klopt wat er zou zijn, maar het hoeft.

[00:10:58]

Wat er in dit proces verbaal aan de hand is, is dat je eigenlijk twee zaken uit elkaar moet houden als het gaat om de lekken van van informatie. Dan kun je vaststellen dat bepaalde informatie nog niet naar buiten kon zijn, omdat er die beperkingen op zaten. En als het gaat om buiten mochten zijn. Mocht zijn. Precies, dat zeg je goed. En als het fout gaat in de de casus Kassem gebeurt dat twee dagen nadat de verdachten zijn aangehouden.

[00:11:25]

En dan is het zo dat alle feiten en omstandigheden in dit geval naar hem wijzen, namelijk en er wordt gesproken over dat iemand bij het broertje van Moussa is geweest. Dat is Caesaris Kassem. Uh uh. Hij was maar twee dagen. Ja, maar de kaart van één van hen klopt daar zeker.

[00:11:41]

Maar daar in die periode gebeurd gebeurt waar. En dat kan inderdaad zo zijn dat ie het niet is gedaan. Wat kan ik zeg ook niet dat ie dat gedaan heeft, maar politie en justitie, die zijn ervan overtuigd dat dat zo is gebeurd. En dat blijkt ook in het PV euh, waarin dat wordt gesteld. En het blijkt ook in Uhm. In de toelichting die bij het openbaar die het op ministerie op zitting heeft gegeven. Euh, daar neem ze dat ook voor eigen rekening.

[00:12:07]

Dat laten we zo even nog verder gaan op op, zeg maar de chauffeur die je altijd vergeven dat PVR. Die andere advocaat, ik wil toch nog even terug een Kassem en euh, de andere grieven van De Vries. Peter de Vries tegen jullie Kassem was kantoorgenoot van De Vries. Hij is teruggetreden uit dat kantoor. Dat liep allemaal tijd spelen, allemaal in dezelfde tijd. Ook het moment dat De Vries een persconferentie gaf waarin hij zei dat ie de nieuwe adviseur van de juridische adviseur van de kroongetuige was, zou worden.

[00:12:38]

Of dat hoe je, hoe je hoe je dat wilt noemen. Maar waarom? Nou ja, goed, je vertelt net wat welke rol dan Qassem zou hebben gespeeld. Die zou informatie hebben gelekt naar de organisatie van Radiant.

[00:12:49]

Waarom werd De Vries vervolgens weer boos op jullie? Want dat stond toch allemaal in stukken van het OM? Klopt?

[00:12:56]

Euh. En in een in eerste instantie viel dat ook wel mee. Euh, althans. Hij zou boos zijn geweest, maar dat dat. Dat uitte zich misschien nog niet zo op ons. Uhm. Vervolgens kwam uh, dat interview met de anonieme advocaat. En hij heeft niet alleen iets gezegd over De Vries, maar hij heeft ook iets gezegd over contact dat hij heeft gehad met de zaak zeeofficier. Hij heeft namelijk verteld dat op moment dat hij de zaak zeeofficier Duct de D.

[00:13:21]

De anonieme advocaat heeft, contact met de zaak zou verzinnen op 1 op 12 maart van dit jaar. Uh, belt hij deze officier en vertelt ik stop ermee. Uh uhm uh en hierom en hierom. Uh en noemt in dat verband de naam van De Vries. En volgens de anonieme advocaat heeft daarop de zaak zeeofficier gezegd dat dat problematisch zou zijn vanwege de banden die de kantoorgenoot van De Vries hem, Qassem banden zou hebben met Rilland. En dat was onwenselijk.

[00:13:51]

En dat was voor ons natuurlijk nieuwswaardig zeker? Dat kan je wel zeggen, gezien de publicatie die wij al al hadden op dat op dat moment. Dus daar hebben wij ook over gepubliceerd. Dat is ook een element geworden, maar vervolgens gaat het dus om. Er zou ook een brief vanuit het Openbaar Ministerie naar de deken van van van de Orde van Advocaten zijn gegaan. Ja, zou ik dat goed? De deken van de orde?

[00:14:14]

Ja, ik geloof. De Amsterdamse Amsterdamse meester Heinrichs is in dit geval. En D. In die brief. Hij heeft het doet het om wat ik dan maar zou zeggen zijn beklag over het gedrag van Kassem, die zou hebben gelekt naar de organisatie van Ryde. Want dat mag een advocaat niet doen. Die mag niet als dingen zaken in beperkingen zijn die informatie doorspelen. Aan een derde ja, dat is dat is wat jullie of wat je wat de anonieme advocaat zegt in het interview met jullie.

[00:14:43]

Euh, nee, de Attw die anonieme advocaat heeft. En niet per se over die brief. Nee daar, wij hebben. Dat is de grap. We hebben niet eens geschreven over die brief. Wij hebben daar alleen vragen over gesteld aan de Friezen. Euh. Dat is iets in een tv uitzending van Beau over gesuggereerd. Want dat kwam die avond ook al tot een soort van euh, kokend hoogtepunt tussen De Vries mijzelf en Jens Olde Kalter. En daarin heeft Jens.

[00:15:06]

Euh euh, iets gezegd van jij. Dus jij beweert dat zij die tegen de Vries? Dus jij beweert dat er niks licht bij de deken? Daar is een beetje mee begonnen. Uhm. En euh, daar hebben wij later nog een keer vragen over gesteld. En De Vries beweert dat er geen brief is bij het Openbaar Ministerie. Nou hij dat wij hem onder valse voorwendselen bepaalde uitspraken zouden hebben. Mag ik even tussendoor?

[00:15:30]

Kijk, De Vries. De Vries stuurt natuurlijk een persbericht aan al zijn collega's, want De Vries legt alles vast, al zijn ontmoetingen en hij heeft ons ook door. Ja en ja. En uiteraard, ik bedoel, hij is van hoor en wederhoor. En hij heeft het inderdaad over die brief. En nou, nou ben ik, begin ik de draad kwijt na die brief Marjan.

[00:15:49]

Euh, daar heeft hij na geïnformeerd bij bij het Openbaar Ministerie.

[00:15:54]

Daar staat nog heel snerende bij van jongens. Dat hadden jullie ook kunnen doen. En hij heeft dan als antwoord van het Openbaar Ministerie gekregen. Die brief bestaat niet, althans niet. Met de informatie die De Vries daarbij heeft gegeven wordt het niet.

[00:16:07]

Nu wordt het Mantis wel staat. In dat antwoord staat dus. Het Landelijk Parket heeft geen brief gestuurd aan de Amsterdamse deken met de aangehaalde conclusie.

[00:16:18]

Ik zou willen, dat is een woordspel, ja, want wat is het spel dan? Nou, het spel is dat wij euh. Wij citeren niet uit die brief, want die brief hebben wij niet. We hebben kennis van die brief. Onze bron heeft daar over verteld. Uhm, en wij parafraseren aan De Vries als wij hem een vraag stellen. Wat volgens mij ook gewoon mag. Als je journalistiek doet heet dat, dan doe je onderzoek dan. Stel je vragen en we hebben hem een geparafraseerd wat wij letterlijk op meerdere momenten van deze bron gehoord hebben in telefoongesprekken en fysieke ontmoetingen.

[00:16:50]

Uhm, en als hij dan die paar frasering kopieert, plakt en voorlegt, dan kan je wat voorstellen dat het Openbaar Ministerie zegt deze conclusie hebben wij niet gebruikt. Maar wat is dan die conclusie dat Qassem heeft gelekt? Ja aan jou, dat stupide.

[00:17:07]

Want die brief. Dus dat zou wel. Hij heeft gelijk. Nee. Maar de conclusie die je uit die brief kan trekken is dat Kassem degene is die die informatie gelekt. Dus het staat er wel in, maar is het niet te weten.

[00:17:19]

Ze vragen wel ja, maar is het niet een beetje gevaarlijk als je zo gevaarlijk als? Nee, maar als je zelf een brief niet in handen hebt. En dat ligt zoveel Mariaplaats in Assen.

[00:17:27]

Je maakt het wel en het verwaeren t m Z is dat wij vragen stellen. Ja, maar je zou alleen wel even, maar je moet een eerlijke vraag stellen aan aan iemand he?

[00:17:36]

Ja maar dan? Dan ben je nu aan t kwalificeren. Want daarmee zeg je dus dat die vraag niet eerlijk is. Wij hebben. Wij hebben een bron die ons zegt er is een brief die wij ze vertellen aan iemand, vragen aan iemand of die weten kennis heeft van die brief. En dan zegt hij dat dat niet zo is en trekt daar vervolgens allerlei conclusies uit. Dus dan weet ik dat is dat heeft niks met vast te maken. Dat is gewoon journalistiek werk.

[00:17:58]

Wij hebben we hem vragen gesteld en hij trekt aan bepaalde conclusies uit. En als het OM zegt dat er geen brief is. Uh uh, met die conclusie dan zou dat prima kunnen kloppen.

[00:18:08]

Dus daar ligt er een neutrale brief waarschijnlijk van. Maar goed kunnen zijn dat. Maar jullie hebben het aangevuld met informatie uit jij die nog niet gezien?

[00:18:16]

Nee. Heb je d. Je bent niet gelijk, je je je. Het is allemaal gepraat. Het is dus via een bron tot je gekomen. Ja, en we hebben er ook niet over gepubliceerd. Dat vind ik. Ik vind dat echt. Daarom zeg ik ja. Dit gaat over details die ook neem, maar details in die zin. Uhm Wijster. We hebben gewoon een vraag gesteld in een gesloten circuit en een e-mail wisseling. En en dan wordt ons dat verweten dat we vragen stellen.

[00:18:39]

Ja, ik vind dat het toch ja. Daarna gaan we erover ophouden. Ik snap dat je misschien klaar bent met deze Viti, maar het is wel een ding wat nou ja. Wij krijgen e-mails van De Vries waarin toch. Het is toch ook niet netjes? Nou ja, goed, als je allerlei e-mails doorstuurt als je gesloten conversaties hebt met iemand en je stuurt het allemaal door. Hetzelfde hoor je dan na twee maanden dat dat. Dat dat al een tijdje gebeurt is goed duidelijk.

[00:19:01]

Tja, daar wil ik geen kwalificaties aan verdienen. Maar het is op z'n minst vreemd dat ie daar zo. Het verbaast me dat het zo'n zo'n. Ophef veroorzaakte maandag al dat hij daar zo mee bezig is en dat deze Vidi dus wordt uitvergroot. Nou ja, het is die uitvergroting, die ligt niet. Euh. Dat is niet wat wij doen. Wij. Euh, wij? Euh eigenlijk. Dat laat ik daar op. Zo laat ik dat dit toch zeggen dat wij het wel vervelend vinden dat onze integriteit wordt aangevallen.

[00:19:28]

Want als je ziet dat euh euh. Uit de. Het interview met de anonieme kroon en anonieme advocaat gehaald wordt dat. Nou ja, dat kroongetuigen heeft gelogen. Dat is een feit. Wat we hebben geschreven over Gullit. Qassem is later in een proces verbaal bevestigd. We hebben dat proces verbaal Bovema niet boven water gehaald, maar wij waren wel samen met De Telegraaf een Parol die dat in handen kregen. We hebben een prachtig verhaal gehad over de Doebai.

[00:19:51]

Obscene observatie denk ja. Weet je, voelt het als een aanval op je integriteit. En hoe ga je daar dan mee om?

[00:19:58]

Nou, ik kan je eerlijk zeggen dat ik dat erg lastig vind. En het is niet de eerste de beste die je daarvan beticht. Nee en daarom. Euh. Dat ik misschien net op Marjanne ook wel een beetje euh. Euh euh prikkeling reageerde omdat.

[00:20:09]

Nee hoor, ik zeg alleen maar.

[00:20:15]

Weet je hoe? Het gaat dan over incident en dat gaat dan over een over een e-mail. En hij heeft daar een terecht punt dat het niet in die mail staat. Dat zetten we netjes recht. Maar dat lijkt me heel keurig en transparant. Euh. Maar de essentie van wat die van wat de advocaat zegt, dat wil ik nogmaals bedrukken te zien zit. Zijn visie ja, die is nog steeds dat De Vries oorzaak van u van de breuk is.

[00:20:38]

En als het dan gaat over incident 2, zoals De Vries dat noemt. We hebben hem gewoon een vraag gesteld. In ieder geval zijn voor mensen nee, een bron van ons en een zeer betrouwbare bron. Die vertelt ons dat er een brief is verstuurd met een bepaalde conclusie. Maar wij parafraseren dat vragen aan De Vries. Hoe zit dat? Weet jij daar iets van? Ja en nee. Hij doet en een beetje voorkomen alsof wij die vraag niet mogen stellen.

[00:20:59]

Alsof wij hem onder valse voorwendselen informatie willen ontlokken. Ja, daarvan kan ik gewoon zeggen dat t. Dat is gewoon niet waar. En als hij daar dan van maakt dat wij leugenaars zijn en uh uh. Nou ja, een onbetamelijke journalistiek doen etcetera. Vervolgens deze week ook nog onze hoofdredacteur. Uh uh vragen of daar dan niet consequenties uit moeten voortkomen. Uh ha. En dat zeg maar ook nog eens doorstuurt aan allerlei journalisten. Ja, daar voel ik me wel aangevallen.

[00:21:29]

En wat vind je dan de neiging om daar nou ja, je je gelijk staat?

[00:21:32]

Gebakken vis staat gewoon op de website. Peter R.

[00:21:35]

De Vries Of ik vind het lezen van het ultimatum ook toch deze week, want jullie moeten allemaal altijd volgens mij.

[00:21:42]

Nou ja, kijk, het feit dat jullie daar die mails kunnen citeren, dat vind ik het natuurlijk allemaal. Waar dat dat gaat. Laat ik het zo zeggen. Het is tijd voor een ander onderwerp. Nou wat ik zeg. Je hebt het wellicht voor.

[00:21:52]

Zullen we allemaal wat anders gaan? Het andere verhaal heb ik jullie natuurlijk hartstikke veel lof gehad. Want jullie hebben daar is de staat stond niks van op papier. Dan moesten jullie van scratchen om op basis van hun tips zijn jullie gaan zoeken hoe het zat met het verhaal? Wat rondzweven dat de advocaten door de politie in de gaten werden gehouden in Dubaere? De advocaten van de verdachten in het Marengo proces.

[00:22:22]

Collega Koen Voskuil en ik kregen een tip dat UNM Nico Meijering gevolgd zou zijn in de zomer van 2019 op een trip naar Dubai. De tip luidde dat hij daar een ontmoeting zou hebben met Ryelandt en de politie is daar op die tip gaan werken, in de hoop dat Meijering de politie tot zou brengen.

[00:22:45]

Was het dan wel met hem mee dat ik? Ik denk dat we wel meteen wie tip zoiets aan de politie? Wat dan wel? Nou ja, daar is geen bewijs voor gevonden. Nee. Heb je daarover nagedacht? Ja, dat gaat natuurlijk continu door mijn en door mijn hoofd. Die tip is van DTC. Dat heeft het Openbaar Ministerie de Criminele Inlichtingen ook verteld. Maar ja, waar die tip nou vandaan komt, ja, daar heb ik niet bij mijn gedachten over.

[00:23:09]

Je zou bijna denken dat er dat hun computer misschien gehackt is. Dat er wordt gekeken van wie nu? Wie koopt een vliegticket bijvoorbeeld?

[00:23:17]

Of dat het dan gaat inlichtingendiensten actief? Euh ja, maar met hun. We hebben het volgens mij kan deze nachtkastjes is het ook wel eens gegaan over Iran en de linken die we met de organisatie van zou zijn. Nou ja, Dubai en Iran zijn niet bepaald vrienden. Dus er staat ze politiek. Niveau 1 zijn er misschien allerlei. Of dat hoeft niet persé iemand in een donker kroegje geweest te zijn die dat een TCe rechercheur heeft ingefluisterd. Dat kan ook bij wijze van spreken via inlichtingendiensten zijn.

[00:23:43]

Dat is wel, dat is een gedachte die ik daarbij heb.

[00:23:45]

Ja, ja, ja, maar goed ook. Meijering en Van Kleef zijn kantoorgenoot reizen af naar Dubai om daar iemand te ontmoeten.

[00:23:52]

Niet zuinig rijden want, want ze hebben een cliënten en ze hebben daar uh inderdaad gesproken met een cliënt van hun Ghalid. J. Uh in ditzelfde dossier.

[00:24:02]

Nee, dat is iemand die wel wel door politie en justitie wil worden gelinkt aan een zijtak van Van Guarantee. Die wordt in de organisatie van Ricordi Silene gezien.

[00:24:14]

Maar, zei ze zei ja. Het blijkt dus euh, dat zij daar dus geschaduwd zijn. Euh. En dat is de informatie die wij kregen. Dat was een tip. En euh, die zijn wij gaan uitwerken. Euh, wij zijn euh. Bronnen gaan aanlopen, vragen gaan stellen. Bronnen gaan al over je praat als een rechercheur. Sorry. Nou, dat was dan wel het laatste wat ik wil. Wij zijn euh. Wij zijn met bronnen gaan praten.

[00:24:35]

En uhm, en wij kregen toch wel een beetje terug van ja dit. Dit is gebeurd. Uhm en vervolgens ja dan ga je daar. Ga je Meijering zelf benaderen en dan ga je ook je vragen bij het bij het Openbaar Ministerie neerleggen. En euh, ik kan je zeggen dat moment dat ik M. Euh Nico Meijering hiermee confronteerde. En hij euh ja, hij viel bijna van zijn stoel en z'n mond. Dat kan ik me wel iets bij voor de achthoek?

[00:25:00]

Hoe kwam deze gek nu he? Hoe kan hij dit weten? En maar hij wist het toch niet? Nou ja, maar hij is natuurlijk wel in Dubai geweest. Ja, dat ei is. Hij is bij die ontmoeting geweest. Die informatie had dat ik hem daarmee confronteerde dat hij in een hotel lobby met geluid heeft gezeten. Dat vond hij. Dat vond hij natuurlijk op z'n minst vreemd om op dat van mij te horen. Andersom zou ik het ook heel vreemd vinden als ik door iemand geconfronteerd zou worden die zegt jij bent met die en die bronnen in dat en dat café geweest.

[00:25:24]

Dat zou ik ook. Vervelend ik. Euh ja. Tuurlijk, jij gaat helemaal niet vertellen wie je bronnen zijn. Never nooit die. En terecht, maar ik denk dat ook. Wie gaat jou, want dat moet iemand vanuit de politieorganisatie zijn die je dit vertelt, want dat ligt niet bij de advocatuur. De advocatuur zal het al meteen naar buiten hebben gebracht dan als de wet wordt opsporings begonnen gebruikt. Nou ja dan. Dat betekent dus dat er binnen opsporings bronnen onvrede is over deze manier van handelen.

[00:25:50]

Dus dat binnen de eigen gelederen iemand is die denkt van dit.

[00:25:54]

Dit is hadden we Lebe niet kunnen maken om om deze advocaten op zo'n manier te volgen.

[00:26:00]

Ja, koordje zijn ook nooit meer waar het is. Het is gewoon wel een conclusie die je kan trekken natuurlijk. Je hebt het wel vaker gehad, rekkelijken en preciezen binnen politie en justitie.

[00:26:11]

Nee, dat ene vindt dat alles geoorloofd is en anderen denkt van ja dag. Dit wordt. Dit wordt me te gek, want als jullie die niet hadden gebracht dan was het wellicht nooit naar buiten gekomen omdat het niet in een proces verbaal is vastgelegd.

[00:26:25]

Het is niet in een proces verbaal vastgelegd.

[00:26:26]

En wat was daar de reden van? Het Openbaar Ministerie zegt daarover dat dat dit niet in het kader van S. Van het strafrechtelijke onderzoek is gebeurd en daarmee dus ook niet in dit Marengo dossier thuishoort, maar dat het echt ging om de opsporing. Nou ja, daar hebben Advocaat natuurlijk wel wat noten bij het kraken en die zeggen dat dat natuurlijk onzin is. Maar daar ligt natuurlijk wel de pijn. Het feit dat ze het niet hebben gedocumenteerd en euh. Het is natuurlijk wel een vergaande stap om om dit te doen.

[00:26:56]

Positionering was ook geen toestemming gevraagd.

[00:26:58]

Hem bijvoorbeeld wat voor vergaande opsporingsmethodes moet toestemming gevraagd worden aan superieuren? En vervolgens zie je als het naar buiten komt dekken die het ook nog een keertje toe.

[00:27:08]

Daarover heeft de hoofd. Officier John Lucas heeft daarvoor gezegd dat dat in dit geval niet nodig was omdat uh nou ja, in zijn woorden deze advocaat op dat moment gewoon burgers waren zoals wij 3 hier zaten en had daar dus uh aan.

[00:27:20]

Bekend was dat zij een gelezen maar ik steek alweer mijn vinger op, want wij zijn ook wij zijn geen gewone burger. OK, maar de mensen als jij hebben ook bronnen en verschoning.

[00:27:31]

Dan zou je zeggen dat zij gezien waren op dat moment als gewone burgers zonder speciale rechten.

[00:27:35]

Ja, maar ik vind het echt te gek. Ik bedoel kijk, we weten van processen in tegen journalisten die elk stiekem gevolgd werden door de politie, die ook hun daardoor met hun bronnen misschien wat ja misschien wat minder euh ja, gevaarlijk of gevaar zetten dan in Dubai. Maar die zijn vervolgens op de vingers getikt. De rechters hebben daar van gezegd dat dat echt niet mocht.

[00:27:58]

Journalisten die werden gevolgd en daar vervolgens verhalen over haalden en dat door de rechter gelijk krijgen van de rechter gelijk hebben gekregen dat ze a.

[00:28:05]

Ze waren er twee in Rotterdam. Als ik het goed heb, zo even uit mijn hoofd maar even advocaat van de duivel spelen Marjan. Uhm, wat is er zo erg aan dat twee advocaten als je zo bij Ryde van tkm komen is dat toch fantastisch al?

[00:28:20]

Kom op hij Harry, jij vragen naar de bekende weg. Maar ik wil wel. Maarin.

[00:28:24]

Ik wil wat mij wat overkomt, wil ik naar een advocaat kunnen stappen en om hulp kunnen vragen. En ik wil niet dat uh de staat de almachtige staat weet dat ik op dat moment naar mijn ryde, want hij was geen cliënt van deze advocaten.

[00:28:40]

Nee, maar je kan het zelf voor gesprek geweest kunnen zijn bij wijze van spreken. Misschien had hij overwogen om. Stel dat je had overwogen om niet bij zijn huidige advocaat te blijven, maar naar een andere te willen gaan, dan moet je dat moet toch kunnen? Ik vind het nogal ver gaan hoor. Euh, gezocht blijft uit. Nee, maar goed, ik. Nee, ik weet dat je het best. Maar ik ben er altijd boos over.

[00:29:02]

Ja, maar het is ook gevaarlijk. Het is dus ook gevaar, zegt de woordvoerster.

[00:29:06]

Maar als het toen was het gewoon geheim gebleven, was er zo'n verhaal gaat rondzingen. En vervolgens wordt een cliënt opgepakt. Daar gaat al snel het verhaal dat die advocaat een Schnetz is. En wat al is dat een snatchers?

[00:29:18]

Nadat jij bent samen moet, hing hadden is in februari 2020 toch Dubai aangehouden en uitgezet. Dus dat is gebeurd. En ja, was dat ook gebeurd als hij die ontmoeting niet hadden gehad? Dat is natuurlijk dat dat ga en daar ga je nooit achter. Kaassoort prettige bijvangst. Misschien? Ja, dat zou dat zou kunnen inderdaad. Tenminste voor het OM dan voor het OM en euh. In dit geval is het natuurlijk ook zo dat uhm. Daar is natuurlijk gewoon vertrouwelijk contact vastgelegd.

[00:29:44]

Want dat was. Dat is de informatie die ik al een zeg maar had dat zij daar met Galidi waren geweest. Uhm. Euh. Dus dat klantcontact is, euh. Of zeg maar dat vertrouwelijke contact is is vastgelegd. En uhm, zij zijn daar vijf dagen geweest. De. Ik denk niet dat ik onzin praat als ik zeg dat de politie in Dubai daar iets andere regels op naslaat dan wanneer in Nederland.

[00:30:11]

Maar het is de politiestaat is natuurlijk al eens gevallen, dus sorry, daarvoor wil de politie in Dubai. Heeft ie? Heeft die observatie gedaan? Ja, in om op verzoek van op verzoek van het is in Nederland begonnen. Ze hebben vastgesteld dat zij, euh, zeg maar goed, de vertrekplaats stonden en zijn ingestapt. Die informatie is doorgegeven en in Dubai is die ontmoeting vastgelegd. Dat is wat we weten. Maar ja, is het daarbij gebleven? Ze zijn daar vijf dagen geweest.

[00:30:36]

De tip was dat ze bij mij, bij mij bij meneer thee zouden uitkomen. Nou, dat is dan niet via Deze Galidi gelukt, maar ze hebben daar ongetwijfeld ook allerlei andere mensen gesproken. Zijn ze dan zijn ze dan daar achterna gegaan?

[00:30:49]

En hoe staat het er nu voor in die fusie tussen uhm. Of werd ik zeg steeds het woord 14, maar dit is nogal een serieuze kwestie tussen uhm, tussen de advocaten en het OM. Gaat er iemand wat van vinden?

[00:31:01]

Ja, tuurlijk gaat er iemand. Maar ik bedoel gaat er een officiele instantie? Gaat er een rechter of een WA wat? Nou ja, de rechters zijn nu wel gevraagd om om euh om onderzoek te doen. Het is nog niet bekend wanneer zij daar een beslissing over nemen. Maar ja, gezien alle commotie ook. Uh uh. En ook de naam van links tot rechts zou ik bijna zeggen in, in en in India. In de advocatuur. Uh, is daar woede over.

[00:31:24]

Dus niet alleen zeggen we bij deze Marengo mensen, maar ja, de gehele beroepsgroep is er boos over. Euh ja, daar ontkom je dan niet aan om. Om toch te gaan kijken van H. Wat is hier nou gebeurd? Zou die nacht van invloed zijn op op het proces? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Als je. De zaak zeeofficier zou vragen, dan zullen die zeggen nee, maar we weten. We weten gewoon simpelweg niet wat er is.

[00:31:46]

Uhm, ik denk uitdijend zal niet tot een niet ontvankelijkheid leiden van het OM dat dat zeker niet. Maar ik denk wel dat dit nogal een staartje gaat krijgen, ook omdat als het bijvoorbeeld uh ze die informatie is doorgegeven aan Doebai. Nou, daar zit dan een liaison officier. De vraag is of hij euh. De lokale politie mag een Nederlander die daar is is. Mag hij de lokale politie daar een opdracht geven? Dus je moet het spel natuurlijk ook als het gaat om iemand met alle verdenkingen die er liggen natuurlijk wel volgens de regels spelen.

[00:32:16]

Juist, zou ik zeggen als het gaat om zo'n belangrijke zaak waar ze zoveel van afhangt. Met alle belangen die er spelen. Maar ik zie nog niet meteen heel veel munitie voor Inez Weski om hier een euh, inderdaad, die niet ontvankelijkheid van het OM bewerkte een tweede rggy gebeuren. Nee, maar we weten ook nog steeds heel veel niet. En die hele aanhouding van Van Ryelandt. En ook is zeg maar de manier waarop hij hier naartoe is gebracht en de rol die de VVD daar ook en heeft gespeeld.

[00:32:41]

Dus opeens komt er een idee. Iemand die dan de de gegevensdragers, de iPhones en de PGP telefoons en ze MacBook. Dat gaat dan via de RVD. Komt dat in Nederlandse handen? Natuurlijk. Dat is vreemd en we weten daar gewoon te weinig van. Dus daar ligt nog een mooie reconstructie in het verschiet. Zeker? Uhm. Uhm, als je kijkt naar naar waar je t net over had, dat dat dat dan waar jullie beiden over hadden.

[00:33:06]

Dat pv van.

[00:33:07]

Want dat 67 pagina's waarin de zeg maar die advocatuur flink van langs gaat hier.

[00:33:13]

Hier lijkt het toch duidelijk dat de advocaten a uh te o o.

[00:33:18]

Onheus bejegend zijn. Op z'n minst door het OM op een verkeerde manier op een verkeerde manier behandeld zijn.

[00:33:23]

Maar H. De partijen van het stuk is toch wel dat het. In die advocatuur er toch niet zo heel netjes aan toegaat in die relatie met met cliënten.

[00:33:35]

Ja, je kat in je Dafalgan, maar je kan er twee dingen over zeggen. Uhm. Laat ik beginnen dat in dat pv. Uhm, zijn er. Is zijn een aantal zaken denk ik best duidelijk als het gaat over heeft er nou iemand gelekt en dat begint en dan gaat het weer over die beperkingen. En dat je dus op basis van die datum gewoon vast kan stellen dat bepaalde informatie daar helemaal niet kan zijn. En dat dan alle feiten en omstandigheden naar een bepaald iemand wijzen.

[00:34:03]

En het OM dan bepaalde conclusies. Ik denk dat dat zijn. Ja zeg maar de de wat makkelijkere zaken waar een deken bij wijze van spreken ook iets mee zou kunnen. Als het gaat over allerlei betalingen. Euh, dat is veel lastiger vast te stellen.

[00:34:18]

Laten we naar het leger kijken en wil uiteindelijk en zeker in die zaak van Kassem. Ik weet niet of dat zo hard is gezegt door het OM, maar werd er wel gesuggereerd dat daardoor uiteindelijk mensen misschien wel geliquideerd zijn. Die Bakker van van van der Spiegel op. Ja uhm, dat zou zijn omdat ze die stukken in handen hebben gekregen.

[00:34:37]

Dat is wel het OM daar over gezegd heeft. Ja kijk maar dat gaat toch wel heel ver. Dat gaat te ver. En daar wordt dus echt een hele beroepsgroep bijna wordt neergezet als zijnde althans advocaten in dit proces als handlangers van deze bende. Klopt.

[00:34:53]

En en en dat wordt eigenlijk via Brabantsche van de advocatuur.

[00:34:56]

Want als je dat. Als je met die stelling komt dat door lekker van advocaten! Misschien wel iemand is vermoord. Nou, dan moet je daar onderzoek naar doen. Dan moet je daar stevig op doorpakken en dat niet enkel in een proces verbaal stoppen. En H. En dan weet je wel dat dat dat m. Euh. Het is duidelijk dat het uitlekt en dat journalisten daarmee aan de haal gaan. Aan de andere kant is het zo dat die beperkingen in dat Cooper dossier al lang op zaten.

[00:35:19]

Euh. Zijn nog op 15 juli opgelegd tot 29 september. Hebben die erop gezet? Lang heeft het OM daar een verklaring voor gegeven. Nou ja, het was een tweede Oric vanwege een opsporen als natuurlijk heel belangrijk gevoelig onderzoek. En je ziet dat deze meneer Bakker euh begin september is vermoord. En hij? Waarom is ie vermoord? Omdat Redouan T. Althans, dat lees je namelijk BGP bedenking. De verdenking is dat uh boze is omdat deze euh.

[00:35:48]

Nou ja, de spiesen op meegewerkt heeft aan het politiewet. En dat kan die alleen. Dat kan die alleen maar hebben geconcludeerd uit gelekte stukken.

[00:35:55]

Precies is dat het om dat is waar het om daar gaat, maar dat wil ik wel zeggen van kijk, ik bedoel ik. Ik ken ook delen uit verleden boeven. Hoe ze redeneren? Het hoeft niet van een advocaat te komen en ze kijken zelf ook van he. Wat is er zaten bonnetjes? Wat hebben ze gedaan? Euh, wij hebben daar onze spullen laten corrigeer laten nakijken. Dat is niet gelukt. Oh, die vent deugt niet.

[00:36:18]

Zo simpel kan het wel zijn als het de bonnetjes en wat de inhoud voor in het koper onderzoek. Wisten ze dat bepaalde verdachte spullen hadden gekocht bij bij die spy shop? Ja, en de administratie van de Spaanse op is opgevraagd door justitie is de lag gewoon een bevel en dan moesten sweatshop aan meewerken. Dat zat in het voorgeleiding. Wat zegt dat dan? Nou ja, dat zegt je kan dan de conclusie trekken dat je hebt meegewerkt aan het politieonderzoek.

[00:36:46]

Ja, maar goed, in die conclusie kan, maar kan je als proef ook trekken op het moment dat je opgetrokken, dat je opgepakt wordt en je weet dat je je spullen hebt laten controleren bij die Spaanse op de gezinnetjes hebben werk. Daarom vind ik ook dat je niet dus daar zonder moeite kan, zelfs door te denken en informatie. D j. Je kan niet zonder meer zeggen dat een bakker is vermoord doordat er informatie is gelekt. Hij zegt wel die suggestie en dat doen ze vrij nadrukkelijk.

[00:37:09]

Laten we nog even Weeda zijn, die advocaten hier dus over.

[00:37:11]

Bij staat die identify gekleurd op, zou ik dan willen zeggen. Op dit moment. Maar als je wat verder uit is om toch toch even weer kijkt naar die wat jij, zegt Marjan. De groep advocaten is een grote groep en ik denk wel dat de teneur is. Dat hoorde ik ook al om me heen. Van mensen zie je wel die strafpleiters. Dat is toch een onbetrouwbaar zooitje bij elkaar en met name h v d. D. Lang niet alle zaken zijn even sterk zeg je net.

[00:37:33]

Het zit wel allemaal in dat pv. Het ligt gewoon op straat. Ja, dat is toch wel kwalijk? We hebben het natuurlijk in het verleden ook wel gezien, met name ook bij het kantoor van Meijering. Marjan. Weet jij ook? Heb je echt veel onderzoek naar gedaan? H. Ook rond Nico Meijering zelf, die op een bepaald moment werd beticht.

[00:37:48]

Daar werd ook. Dan werden daar zonder dat er staa zaken werden uitgezocht, werden er pv's in een elf a of de helft van een gratis tip, wantde uitgetikt bandje werden in het dossier gestopt. En als je daar naar kijkt zou je als journalist kunnen zij nou Meijerink? Goed, samen met die corrupte politiemensen, die werkt samen. Daarom wint ie als een proces omdat die mensen plat heeft, terwijl achteraf daar nooit een bewijs voor is geweest, terwijl die daarvoor eigenlijk ja.

[00:38:15]

Euh, ik bedoel, hij wordt alleen telkens zo neergezet. En als je dan denkt. Als je advocaat bent en van het niveau van een Meijering een Weski, dan ben je toch knettergek als je je laat lenen voor dit soort zaken waarvan het OM suggereert dat ze zich waar ze zich mee zouden inlaten? Dat doe je dan toch niet?

[00:38:36]

Euh, nee, dat dat. Dat zou je zeggen wat er natuurlijk kan. Het kan niet anders dan eens met je zijn. Wat? Wat natuurlijk wel meespeelt. En dat is ook. Uhm euh. Heel veel van die van wat er nu wat er nu aan bewijs ligt komt uit BGP berichten. Dat is natuurlijk wel derde. Verkeerde is niet dat die advocaat er wel zelf uit aan aan meedoen. Uhm. Uhm, maar in die periode dat. Dat deze berichten verstuurd zijn zomer van 2015 is er nog geen sprake van dat de overheid er mee zou kunnen lezen of bepaalde servers kunnen kraken.

[00:39:11]

In die periode gebruikte criminelen de PGP telefoon echt nog als een soort vrijhaven. Euh, die toestellen waren vertrouwd werden. Daarom is dit hele proces er omdat ze zich dan volledig los gingen. En daardoor hebben we weten wel verbeterd om alle O heeft al die informatie kunnen bezorgen. Precies. En dat. Euh, nou ja, daar. Daarom heeft het ontleent het OM hier ook zoveel. Zoveel zoveel waard. Maar maar de timing dan? Want dat krijg ik door Christian Volkstraat, een van de kantoorgenoot van Van Meijering die ook onder vuur is komen liggen die zij via de advocaten worden geskimd.

[00:39:44]

Uhm, kan jij een tactiek zien bij het OM dat ze dit gebruiken om de positie van de verdediging te ondermijnen in dit hele belangrijke proces voor de Nederlandse staat?

[00:39:56]

Nou ja, kijk, wat Phlox dan bedoelt.

[00:39:59]

Op dat moment heeft de uh in O in.

[00:40:03]

Tijdens die zitting zou er iets besproken worden, een element wat naar voren is gekomen in het interview met de anonieme advocaat en wat later ook. Uh uh bevestigd is. Uh dat dat de kroongetuige nog een telefoon had in zijn in zijn cel en een toestel waar hij euh nou ja over gelogen heeft. Dat heeft hij moeten toegeven. Dat is nou het onderwerp van die zitting worden. Daar zouden de advocaten hadden hun messen al geslepen. En D. D. De onbetrouwbaarheid van de kroongetuige zou.

[00:40:30]

Zou nog een keer in hun ogen onderstreept worden. Hij bleek een iPhone te hebben. En wat zou daar allemaal in kunnen staan? En daar zit geen heel kort over gegaan.

[00:40:39]

Nou ja dus. Dus dat zouden strategische afwegingen kunnen schooltuin.

[00:40:42]

Nou ja, dat is wel wat de naar de cynicus in mij euh ziet. Ziet dat ook wel. Ik vind het. Ja, ik kan er niet over oordelen. Ik ben er niet bij geweest. Maar uhm d. Als je dan ziet dat dat proces verbaal op 4 augustus uh zeg maar is ondertekend.

[00:40:56]

Volgens mij ligt het op 1. O nou ja, een paar dagen later wordt het aan het dossier toegevoegd. Euh. En die zitting is daar heel kort op, terwijl alle stukken daar vooral voor die zitting al verspreid waren. Ja dan. Dan vind ik het euh, dan dan dan.

[00:41:11]

Dan zou je dat zeker kunnen denken ja, dat het maar maar één doel heeft gehad. Zeker ook omdat ze die bewuste chatberichten al. Nou ja, best ja, meer dan een jaar bij wijze van spreken hebben. Een aantal van die chatberichten, die zaten bijvoorbeeld ook al in het in het Rudolph dossier. En wat is dit dossier? Nou ja, waar wij? Dat was het b n van de stukken waar wij uit werken als het gaat om de Kassem publicatie.

[00:41:31]

Ik dacht dat het dossier tegen Peter Rudolph de Vries was.

[00:41:34]

Het zijn jouw woorden. Nee maar goed. Uhm, wat zou je nu zeggen?

[00:41:39]

Euh, shit volgens mij. Marjan, is het genoeg voor vandaag? Volgens mij zijn we weer bij.

[00:41:44]

De zomer wel. Op het eind toch nog iets. Reil? Heel misschien helemaal out of the box voor jou. Toch nog even iets zeggen? Uhm. Ja, het gaat over euh. Een collega van ons wreker. Want ik bedoel breek je vuist Freek Vuist. Oud collega van Vrij Nederland.

[00:42:01]

Ja, die was eigenlijk de aanleiding om ooit Willem te beginnen. Voor mij was eigenlijk omdat Wrekers een mooie podcast maakte, samen met Reinout van Wagtendonk over Amerika, over Amerika. Een wreker is vorige week over een verleden. En ja, dat vind ik heel erg. En ik wou dat gewoon even zeggen. Ze is nog wel te horen op die podcast. En wie dan nog nooit naar geluisterd heeft. Het is eens wat anders dan euh misdaad. Maar wel euh.

[00:42:27]

En daar staat wel minstens net zoals iemand die zich opwindt over onrecht.

[00:42:31]

Ja, daar was ze goed in bij deze Marjan. Uhm, wat ik zei, volgens mij zijn we aandacht bij met het doornemen van van wat er deze zomer is gebeurd. Ik vermoed dat er toch wel wat wel wat gaat komen in dit dossier. YLE en we rekenen op je ik ook om mezelf ja, goed zo nauw bij deze uitgenodigd en bezoek van de deken naar al deze advocaten adventure.

[00:42:55]

Wanneer verwachten wordt dat verwacht. Dat vind ik moeilijk om te zeggen weet ik niet. Hij heeft de druk kastelein voor eerder. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat zegmaar als het gaat om de zaak Qassam dat al afgerond zou zijn. En er is natuurlijk nog wel iets bijgekomen. Euh, daar liggen ook stapels klachten tegen allerlei advocaten over en weer. Er rest nog een advocatenkantoor beschoten. Een paar weken geleden.

[00:43:19]

Ja, Jan Heijn wil zijn kopzorgen genoeg voor de deken. Ja dus ik ik maar goed, rijd hem niet.

[00:43:26]

Maar goed, één ding is gebleken die anonieme advocaat heeft in ieder geval bewezen dat de kroongetuige op één punt zeker liegt, namelijk van die telefoon. En hoe begon het gesprek eigenlijk met De Vries? En ik herinner me nog op oudejaarsdag dat De Vries op de radio was en daar onthulde dat hij eigenlijk al na de dood van de advocaat Wilsum gebeld was vanuit het huis van bewaring. Je gooit toch even weer de vriezer in? Want ja, nee, maar dan dat.

[00:43:53]

Ik vond het heel intrigerend, want daar vervolgens hebben we zou gevraagd zijn dan als adviseur door deze meneer die hem belde uit de gevangenis. En daarop had De Vries contact opgenomen met het OM. En vervolgens was het antwoord terug wat teruggekomen was van dat deze kroongetuige ontkende dat hij gebeld had met De Vries. Dus kennelijk had die kroongetuigen ook toen al die telefoon in zijn cel gehad en had dat nooit naar buiten mogen komen.

[00:44:16]

Ik vermoed dat ik vermoed dat de verdediging dit als element je zal meenemen in het betoog waarin ze de betrouwbaarheid van de kroongetuige gaan ondermijnen. A. Nu draait de knop om. Dank je wel allemaal allebei. Tot zover Willem. U kunt ondertussen een abonnement nemen via iTunes en hij heeft u vragen. Dan horen wij het graag. Ik ben het Harry Lensink op Twitter. Marjan is het Hüsker. Marjan Meijdam mag ook naar. Vragen het de Willem podcast punten.

[00:44:46]

Nou, dank voor het luisteren. En graag tot volgende week.