Transcribe your podcast
[00:00:00]

Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of Radio Broadcast hoofdcast. Hoofdcast. Radiotherapie tegen hips en hysterie. Welkom in de Nordqvist Fnrt luistert vandaag een gesprek met misschien één van de grootste denkers van ons taalgebied Wedekind. Kun je het bewijzen hebben als jij dat moet aantonen? Maar een man met een grote staat van dienst? Veel kloeke boeken ooit Zomergast geweest, al heel wat jaren geleden met de VPRO en filosoof verbonden aan vooral de Vrije Universiteit.

[00:00:42]

Doctor AD Verbrugge. Hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen. Hoor je ook wel een beetje. En daarnaast woonachtig in Leiden, runt hij een een soort bestuurder schools postdoc opleiding voor vooral de openbaar bestuur. Mensen leren nadenken en hij opende niet zo lang geleden een of herlanceerde zijn website in De Nieuwe Wereld, waarin die vrij lange, gedegen gesprekken met je buiten of achter gesprekken voert met allerlei mensen, artsen, mensen en bedrijfsleven. Denkers over vooral natuurlijk die korona crisis. Leidt dat nou tot een andere wereld?

[00:01:15]

Gaan we daar goed mee om? En altijd heeft een goed artikel lijkt mij een belangwekkend artikel. Misschien zelfs wel geschreven in Christen-Democratische Verkenningen. Normaal een titel die ik niet raadplegen. Dat is het wetenschappelijk bureau van het CDA. Zij zeggen ook wat nou wetenschappelijk bureau zich verhouden tot de politieke partijen. Dat vraag ik me dus ook wel eens af. Maar het artikel werd niet geplaatst in Trouw zonder te ingewikkeld. En dan komt dokter Kelder en co natuurlijk om de hoek en dan gaan we met Atuw praten.

[00:01:40]

Het artikel heet Maat houden is de kunst in tijden van Korona. AD vindt eigenlijk dat we overreageren op de hele korona crisis en ons grote vragen niet blijven stellen die wel gesteld moeten worden op het gebied van menselijke omgang en economische gevolgen. Natuurlijk ook medische effecten, niet alleen voor Korona patiënten, maar ook voor andere patiënten. Goed. Het gaat maar door. Dag in, dag uit in de wat tegenwoordig heet Minsky Media. Maar dan moet je wat zijn voor de Langelede tv station.

[00:02:09]

Dat je op YouTube dan de wereld. Een nieuwe wereld waarin al maandenlang gesprekken plaatsvinden over jou. Eigenlijk over de korona beleid heen onder andere heel veel. Waarom ben je dat eigenlijk begonnen? Vond je dat bij de publieke omroep allemaal niet beschikbaar was?

[00:02:22]

Nou, de aanvankelijk een jaar of drie geleden zijn we gestart met we samen met Paul van Liempt, met Voor de ommekeer. En dat was wel vanuit de idee dat er binnen enkele jaren een soort fundamentele verandering zou plaatsvinden. We dachten toen dat die er economisch van aard zou zijn, een soort omslag en dat. Daarom zijn we met die reeks begonnen. Voor de ommekeer en uhm ja, aan het begin van het jaar. Toen ik de de naam het virus zag komen, dacht ik vandaag.

[00:02:51]

Dit is eigenlijk wel een moment van een omslag. En toen hebben we ook gekozen voor een nieuwe nieuwe naam. En dat is dus de Nieuwe Wereld geworden. En we hebben dus relatief veel aandacht besteed aan Korona en de manier waarop we daar mee omgaan en wat de consequenties daarvan zal zijn. Het is maar een een onderdeel van onze programma.

[00:03:12]

Je hebt een kloek artikel geschreven in Christen-Democratische Verkenningen. Het blad van het CDA klopt niet bij. Bij kranten heb aangeboden, maar die vonden de ingeving. Je kan ook wel hele ingewikkelde dingen zeggen, soms ad doordenken, maar dat kun je wel.

[00:03:26]

Maar ik doe mijn best, maar ik zal even een stukje citeren en dan kunnen we daarover verder praten. DCX citaat uit jouw stuk onder de titel Maat houden is de kunst in tijden van korona. Citaat Door de mateloze wijze waarop met alle mogelijke middelen de korona crisis wordt bestreden, dreigen we in de ban te komen van een permanente noodtoestand die erger is dan de kwaal. De kunst van het Maaten houden ze uit het oog, verloren bij gebrek aan praktische wijsheid, leveren ons zo steeds meer uit aan een technologische beheersing.

[00:03:51]

Strang die onze eindigheid miskent en de menselijke waardigheid op het spel zet. En dat alles zonder dat er een wezenlijk politiek oordeel is geveld. Ja ja, je bent het niet eens met je citaat. Het is een prima, natuurlijk kernachtige. Nou, ik was, als ik maar goed herinner dat het einde van het artikel.

[00:04:12]

Nee, ik begin altijd aan het eind. Heb je de essentie te pakken? Meestal nee, maar uhm. Wat is het grote probleem met hoe wij als samenleving en ook de politiek deze crisis aanpakken wat jou betreft?

[00:04:23]

Uhm, nou, het gaat eigenlijk om een samenspel. Ze keek. Ik wijs er ook wel op dat ik. Ik begrijp de reactie van de politiek, maar in de periode maart, omdat er een grote onzekerheid is over wat er op dat moment op ons afkomt. Er zijn ook nog wat minder gegevens bekend. Je merkt dat men daar wel vanuit een soort na te denken. Bijna Hollandse nuchterheid kiest voor het idee van een groep, simuleerde uit en zegt en er min of meer wel accepteert dat we met dit virus moeten gaan leven om die reden van Rutte vanuit het Koninkrijk zelf echt wel van onder de indruk.

[00:04:58]

Vond het ook wel moedig en sterk. Je merkte dat Angela Merkel op een vergelijkbare manier en in Duitsland een nog indrukwekkender rede uitsprak, waarbij ook men niet simpelweg zuiver dader is. Dus een een op een oplossing voor dit probleem.

[00:05:16]

Je merkte dat dat het publiek daar heel snel op reageerde. Een deel van de medici ook aardig in actie kwam. En zeggen het is onverantwoord en uhm. Toen is dat besluit gevallen om ook die bijvoorbeeld te scholen toch dicht te gooien en dan een veel strikter beleid toe te gaan. Nou, ik heb daar begrip voor ook ook voor kabinet kabinet. Dat er zo'n commotie optreedt is een situatie van onduidelijkheid en je moet ook nog dat volkstuintje enigszins toch gerust zien te stellen.

[00:05:51]

Eén van die dingen was dat de scholen schoolhoofden wetenschappelijk gezien dicht. Rutte gooit toch dicht om eigenlijk de leraren te sussen.

[00:05:58]

Het was. Het was niet alleen een leraar en de ouders of medici die dat hadden. Ze dus. En je ziet op dat moment dat je een ja moet moet omgaan met maatschappelijke calamiteiten en onrust. Dus dat je nou wat er vervolgens is gebeurd dat wel en vanaf dat moment aankan en een bepaald parcour terecht zijn gekomen waarin je ziet dat de media op een bepaalde manier Janda dat om die onrust oppakt. Het uitvergroten is ook interessant. Dat is waar we leven en in die zin ook in een natuurlijk in de media.

[00:06:25]

Alles samen goed voor de kijkcijfers is zeer goed voor de kijkcijfers. Je merkt ook dat dat.

[00:06:31]

Mensen kijken tv blijven binnen over ons over ons heen spoelde in die periode en dat kabinet uhm nou ja, geconfronteerd werd met de beelden uit Italië. Vervolgens zien we dat Bergamo. We krijgen iedere keer die die schrikbeeld van de ICES en de die die volstromen en vervolgens lijkt. Dat draagt dat ook in Nederland gewoon gebeuren. Vanaf dat moment ontstaat er een enorme kramp en ook voor een deel ook weer begrijpelijk. Waarbij we nu stap voor stap zien dat dat het hele discours van het gaan een groepje militairen is veranderd van het verslaan van het virus, terwijl niemand mag besmetten.

[00:07:18]

Niemand mag en niemand mag ook doden zien omdat we nu eigenlijk en na nauwelijks een Agee probleem hebben, maar dat nog steeds een we doen om ons heen hangt. En. En dat betreft inderdaad nu het aantal besmettingen en A en ik.

[00:07:32]

Wat ik heb gezegd ook ik vind het eigenlijk dat die programma's in de algemeen die media best een slechte rol hebben gespeeld in deze crisis. Ja, ik snap dat ze het nieuws volgen. Dat zijn natuurlijk ook spannende gesprekken willen voeren, maar op de één of ander niet heb ik het gevoel dat ze de angst vooral aanwakkeren. Misschien onbedoeld. Uhm, ik zou zo ongelooflijk veel behoefte hebben aan een zekere Koenigs en een zekere afstandelijkheid en een analyse van wat is hier aan de hand?

[00:08:01]

Want wat is het gevolg geweest van die lijkt mij? Overreactie op het virus? Heel begrijpelijk hoor, in maart en april. Maar één van de gevolgen is geweest dat andere patiënten niet naar de dokter meer zijn gegaan. Dat er nu schattingen zijn dat er misschien wel vijfduizend kankergevallen niet gediagnosticeerd zijn, wat zeker tot een groot aantal doden gaat leiden. Euh, dat er honderduizenden levensjaren verloren zijn gegaan en maar enige duizenden korona slachtoffers bespaard zijn en dus gered zijn en misschien nog maar heel tijdelijk gered zijn.

[00:08:31]

Want misschien struikelen de mensen in de komende maanden alsnog over iets anders, omdat ze bijvoorbeeld oud in der dagen zat zijn. En die afstandelijkheid heb ik in het mediadebat echt gemist. En als ik daaraan. Tja, ik heb na drie keer bij Op n aan tafel gezeten als gast, maar ook bij Jinek. Ik moet altijd in de verdedigende rol. Omdat ik ooit ergens op een omroep in Friesland Omroep Friesland een uitspraak heb gedaan over. Kijken we niet teveel naar die ouwe zieke, rokende, vette uh 80 plus mannen?

[00:08:57]

Dat is nu een buitengewoon one elegante uitspraak. Had ik misschien ook niet moeten doen. Als ik had geweten wat het effect was geweest had ik het ook niet gedaan omdat het in productief is en dat je uit je punt niet kan maken. Want je bent alleen maar bezig om ja te pareren dat je daar je excuus voor zou moeten aanbieden. Wat ik absoluut niet van plan ben, maar waar het mij om gaat is en daarom denk ik ook die uitspraak. Kijk ook naar andere effecten van beleid en ik.

[00:09:19]

Wat ik heb gezegd ook in dat artikel is uh. Dit is wel het moment waarop je rustig de balans moet gaan opmaken. Het is de balans in de zin van OK. Wat is nu wat kalmer aan? In een toestand van angst en grote maatschappelijke onrust kun je niet goed nadenken, maar je moet nu wel kijken naar wat de consequenties gaan zijn op lange termijn. En dat is geen ideologisch vraagstuk. Het is ook geen psychologisch of sociologisch vraagstuk. Dat is een politiek vraagstuk en een filosofisch vraagstuk, voor zover het gaat over de waarden die wij met elkaar hebben en samen.

[00:09:55]

Wat vinden we belangrijk? Maar ook de de. Welke belangen staan op het spel? Hoeveel verliezen worden daar geleden? En en en en je de integraal verhaal gaan maken?

[00:10:05]

Maar politici reageren op incidenten. Liefst dat. Daar zijn ze goed in. Dus dinsdag in het vragenuurtje in de Kamer al incidentjes voorbij de grote lijn van kunnen wij met risico omgaan? Kunnen met. Angst omgaan, kunnen we met dood omgaan? Gaan altijd mensen dood? Maar nu ineens aan een virus dat we niet zo goed kenden. Een grote economische klap komt eraan. Lever ons inmiddels uit aan technologie. Die moet nu gaan oplossen. Wat is het hele grote voor jou als filosoof?

[00:10:29]

Probleem voor de samenleving?

[00:10:31]

Nou ja dus. Dus zijn angst is een slechte raadgever. Betekent dus dat het perspectief gaat vernauwen dat je steeds verrast zult worden. De komende tijd doen door de gevolgen niet goed. Eigenlijk onderkent wat er wat je aan het doen bent. En dus dat er vervolgens processen in werking treden waarin je wordt verrast en dat er bovendien nu een gedragsveranderingen gaan plaatsvinden die ACO heel fundamenteel in ons leven ingrijpt. Mogen geen fysiek contact. Bijvoorbeeld allerlei evenementen zijn een groot groot gedeelte is is geschrapt.

[00:11:11]

We vragen van jongeren nu mijn eigen studenten bijvoorbeeld die die komende half jaar weer geen onderwijs krijgen. We. We verwachten dat in toenemende mate mensen thuiswerken, online gaan werken en de hele vraag die je neemt het al als normale.

[00:11:26]

Ja, en dan hebben we geen onderwijsprogramma's. Absoluut. En de vraag die je dus nu moet stellen. En ik zeg dat als een filosofische. Dat is een politieke is. Wat voor samenleving willen we hebben met mekaar? Het is dus al zwaar, dus permanent ons door die angst laten voeden, die voor een deel ook. Wat ik zeg ook inmiddels toch ook cijfermatig sterk overtrokken blijkt voor de bescherming van kwetsbaren en voor de bescherming van de degenen die nou ja uh een hoger risico in.

[00:11:57]

In de discussie word je snel als je daar kritiek op hebt in de querulant de hoek geplaatst en wil je alles maar laten waaien en waarschijnlijk wel jou vermoorden enzo.

[00:12:05]

Nee, dat is niet het geval. Dan gaat het niet om. Je bent niet van vierders. Waanzin, of het nu? Nee, zeker niet. Maar ook die toon vind ik weer verkeerd. Het slaat ook door en je moet ook wel degelijk ook rekening houden. Ook qua toon ook.

[00:12:19]

Ook met wat er in de samenleving gaande is hebben wij KIJK hebben een andere belangwekkende reden waar natuurlijk AD Verbrugge vandaag te gast is, is dat deze week is je ongetwijfeld niet ontgaan. De 250ste geboortedag van Hegel, de grote Duitse filosoof en herdacht werd. En nou ja, ik weet niet of het echt herdacht werd. Karl Wilhelm Friedrich Hegel, 17:17 18:31 En ga ik het hele werk van Hegel hier citeren? Nee, maar wel één citaat. Hegel zei ooit nood met een D leert denken.

[00:12:51]

Dus in tijden van crisis is men wel gedwongen om na te denken wat nu iets interessant van deze tijd is. Dat je je afvraagt of we wel nadenken. Ik heb het idee dat we voornamelijk door mekaar heen praten en dat er vooral in hysterische termen naar hele COOVI probleem gekeken wordt. Kijk, we hebben zulk een enorm geloof in technologie kan niets oplossen. We hoeven niet naar kantoor. We kunnen zoemen. Maar ook de pharmacie komt de komende maanden wel met een oplossing.

[00:13:17]

Na grote stukken in de krant vooralle zeg maar vaccins die al heel ver in ontwikkeling zijn. We weten dat nog helemaal niet. Of dat. Maar dat denken we dan. En het is natuurlijk ook één van de onderdelen van die ziekte is. Het is een in feite welvaartsziekten. De oudere mensen krijgen een voorname attentie. Iedereen kan het krijgen, maar de oudere mensen overlijden bijvoorbeeld aan obesitas en daarvan daaraan verdient. Ik zal, ik denk niet in complotten, maar de farmaceutische industrie verdient natuurlijk aan onze volvette westerse levensstijl.

[00:13:45]

Nee zeker, maar goed dat natuurlijk ook n van de thema's in het. In het artikel. Je zou kunnen zeggen dit is ook het moment waarop je serieus de vraag moet stellen. Nou ja, wat is nou eigenlijk een ziekte? En en uhm, de ziekte voor een deel ook een rol bij het leven hoort. Ik moet denken aan die reclame van Jansen, die gezondheids magnaat die een onderdeel van Jansen en Janssen is. Ja, die uhm die adverteert met de werken aan een toekomst wat een ziekte tot het verleden behoren.

[00:14:16]

En dat is alsof ziekte dus iets is wat eigenlijk wat je uit kan bannen, wat je definitief kunt verslaan, terwijl dat hoort op een bepaalde manier bij het bij het leven. Ik zeg daar begint het al. En dat dat ziektes dus ook optreden. Bijvoorbeeld omdat jij op een bepaalde manier leeft. Of om omdat je als zelfs als gemeenschap op een bepaalde manier leeft. Het kan zelfs ook een waarschuwing zijn, het kan horen bij crisismomenten in je leven, enzovoort.

[00:14:41]

Je antwoord dat nou wat meer vrijheid gaan geven en dat we ermee moeten leren leven. Uiteraard kwetsbare mensen beschermen. Dat er nou eenmaal een virus is en dat er ook andere bedreigingen in leven zijn. Ketjes de wit.

[00:14:52]

Uhm, nou ja, dit is dat je m inderdaad een breder verhaal moet hebben. Dus we zijn nu heel erg. En dus een ziekte die moet worden opgelost. Ik kan ook zeggen ok. Wat is de aard? De omvang? Wie treft het dus om een veel breder verhaal? Wat zou je daar tegen kunnen doen? Misschien moet je wel wat gezonder leven en dat zou ook een boodschap kunnen zijn. Je moet veel meer bewegen, letten op je voeding.

[00:15:14]

Let op je. Wat je zegt welvaartsziekten is natuurlijk voor een deel ook ook het geval. Dus welvaart in in de zin van. Het is een. Het is voornamelijk een ouderdomswet ziektebeeld dat de hele ouderen wordt. Natuurlijk zijn zeker allerlei incidenten van jonge mensen wat treurig genoeg is.

[00:15:30]

Nee, maar ook daar zien we dat. Die kunnen soms ook heel na getroffen worden door zelfs door een griep dus. Dus je moet een redelijke verhaal gaan ontwikkelen. Dat moet ook door de media, maar ook door politiek denk ik ook naar buiten worden gebracht op een wat minder hijgerige manier. En doen we dat namelijk niet, dan gaan we inderdaad het traject dat jij zo schetste. En dan is het een probleem dat moet worden opgelost. We willen we terug naar normaal, zoals het altijd was.

[00:15:59]

Nu storten we vooral eventjes geld in de economie om de schade als gevolg van de lockdown niet zichtbaar. We waren wel wat. Nou, die is bij bepaalde groepen wel al heel erg, zeker ook een economie. Maar de overheid probeert het af te stoppen. Nu voorlopig met staken zeker. En ondertussen is er wel een gedrag fundamentele gedragsverandering aan het aftekenen. Wat ik al zo uit het leven van jonge mensen verandert. We stoppen ook heel veel geld nu in in er, in de gezondheidszorg.

[00:16:27]

En nogmaals, ik ben, ik ben een voordeel en mensen beschermen. Maar daarom zeg ik de kunst is Matthau. Je moet nog een heel verhaal. Wat betekent het voor onze toekomst? Wat betekent voor jongeren? Wat betekent voor de manier waarop we met elkaar leven? Als je dat niet doet, dan ga je dus naar een technische oplossing. Dat zien we nu. Verwacht je je heil van een virus en onderlijf zoals ik het ook wel zeg? We gaan steeds meer terug gedrongen worden in een technologische omgeving, met apps met schermen waarin we in toenemende mate eigenlijk het fysieke leven met elkaar als een bedreiging gaan zien.

[00:17:01]

Willen we dat?

[00:17:02]

Wil je op die manier leven om als je aandeelhouder van Facebook of Apple of goeroe bent? Is dat wel prettig? Zeker aan de koers.

[00:17:09]

Ik denk dus dat dat merk en een van de redenen dat ik deze week in de publiciteit zei dat wat mij betreft het mij voor de hand lijkt te liggen.

[00:17:17]

Dat Ferdinand Grapperhaus aftreedt als minister van Justitie is niet omdat ik mee wil doen aan al die consternatie de hele tijd, in tegendeel. Maar juist omdat hij de minister is die zo een autoritaire toon, onhebbelijke toon ook vooral naar de jeugd heeft uitgeslagen. En je bent een aso als je een feestje thuis gaf terwijl die zelf ging trouwen. Van harte gun. Maar waarom moest dat nu? Kan dat misschien volgend jaar? Moet je zelf weten. Maar dan is wel als je het doet de consequentie voor jou zelf.

[00:17:45]

En ik zou ervoor pleiten dat we de hele anderhalve meter de hele hysterie daaromheen anderhalve meter social dissen. Zien is een best een goed plan. Dat onderzoek bewijst gewoon eens een beetje afstand. Houden de mensen minder snel besmet, maar het worden zo rigide gebracht. Het wordt zo autoritair en ook fundamenteel antidemocratische weg om grondrechten onder druk komen te staan gebracht dat als iemand die daar zelf de d de spreker van is, de brenger van het slechte nieuws is. Ja dan zal ie toch zelf moeten bloeden als ie zegt en zelf ook niet?

[00:18:16]

Nou, dat is dan de consequentie. En dat is ongeveer de enige minister of staatssecretaris die ik dat aan zou denken. En misschien die jongen misschien Rutte. De rest heeft zich daar nou eens mee bemoeit en ook zeker niet in die termen gesproken. Grapperhaus denkt er nu mee weg te komen door even een gift van 2 keer 390 euro aan het Rode Kruis te doen. Sympathiek gebaar, prima. Maar dat is natuurlijk een aflaat. Naar goede katholieke traditie die volgens mij onvoldoende is, is ook nog zoiets als een rechtsstaat die zelf beschermt als minister van Justitie waar gewoon wetten zijn.

[00:18:44]

En die wetten zeggen nu dat als je dit doet wat hij doet, dat je een boete krijgt dat je naam gewoon anderhalf meter had overtreden. En dat is lullig, maar dat is ook een aantekening op een strafblad. En dan heb je dus een ministerie mee. Minister van Justitie met een strafblad volgens mij. Met mijn matige juridische kennis meester Van Gelder durf ik dat te stellen. En dan zou die dus ook exit moeten zijn. Dus wat ik nu zou willen adviseren wederom zonder het vuurtje op te willen stoken is dat mensen die in een huwelijk bijvoorbeeld hebben afgeblazen omdat ze dachten de maatregelen zijn zo streng.

[00:19:15]

We moeten het maar niet doen of die echt zo enorm verdriet hebben gehad door deze overheids maatregelen die ze houden. En als de T om hem niet vervolgd zouden een strafklacht moeten indienen tegen M. En moeten proberen om het voor mekaar te krijgen dat ze toch een boete komt. Kijk, dat is de rechtsstaat die zij hebben ingesteld. Voor mij hoefde dat niet. Voor mij mocht het allemaal wat zachter en wat meer op verantwoordelijkheid van mensen. Maar zij waren daar niet voor.

[00:19:40]

En zeker het CDA is altijd erg loyaal en order. Je gedraagt je maar als bijna zo. Nou, dan is dit dus de consequentie.

[00:19:47]

Ik denk dus dat dat merk ik ook op de zaken. Natuurlijk hebben de techbedrijven hier absoluut een voordeel bij en hoef je ook niet meer in de in de conspiracy. Nee maar is. Dat is evident omdat die beweging van afscherming. En nou ja, je zou kunnen zeggen onderleiding in het leven in een virtuele wereld. Dat is natuurlijk al volop gaande. En je hebt gewoon je Netflix. Je hoeft je niet te vervelen wanneer je thuis zit. Of of misschien is dat juist de verveling zonder dat je doorhebt wat ik ook merk in de media en ze sowieso overal dat er in de ontstane groepen voor tegen Loosduinse en dus ook een soort tegenstelling tussen mensen die deugdzaam zijn en zeg nou ja, ik.

[00:20:30]

Ik vind dat we best wat minder kunnen. Het is ook een beetje een brenger van het minder, minder minder. Dus we gaan dus eigenlijk. Je bent echt een deugdzaam mens als je voor een lockdown bent. En anders ben je een goeie die van de economie. Al die ondernemers maar weer rijk maken. Dat voel je ook.

[00:20:46]

Ik vind zo'n LAPD echt en dat is dan heb je ook helemaal gelijk in. Ik denk dat dat veel te kort door de bocht is. Dus natuurlijk al op gewezen dat sowieso economisch ook het gewoon het werk van mensen. Het is ook het levenswerk van mensen. Het is de een deel van de zin van hun bestaan en er zijn mensen die een prachtig café hebben opgebouwd, enzovoort, die werknemers in dienst hebben of die een groot evenementenbureau hebben. En ja, het feit dat dat door die maatregelen dus dus ook zo'n levenswerk stuk maakt, enorme spanningen teweegbrengt in huisgezinnen.

[00:21:24]

Zegt de politie.

[00:21:25]

Nou, dat ga je me omscholen en en de en en elk ook hier werd de vraag van jou. En dat stoort mij dus ook. Ga je me omscholen? De vraag is hoe. Als we nou naar de komende tien jaar kijken en wat voor soort wereld willen we bouwen? We leven met een AWG en een bevolking die vergrijst is waar die zogenoemde welvaartsziekten toenemen. Worden ze ook de kwetsbaarheid toeneemt? Het zal niet bij knooppunt 19 blijven. We zien nu al dat het muteert A en B.

[00:21:51]

Het is nog maar de vraag of een vaccin goed werkt. Het komt in een andere gedaante met een andere gedaante terug en wordt dan de manier waarop wij de komende eeuw omgaan met dit vraagstuk en steeds verder alle de metrix opsluiten en in een vé in een virtuele wereld. Wil je op die manier je kinderen een toekomst bieden waarin we eigenlijk een enorme druk opleggen, ook op op onze hele economie? Maar ook de uitgaven voor zorg exponentieel blijven toenemen. En dan denk ik ja, dat is een afweging.

[00:22:26]

Die moet je nu maken en dan moet je tot een reëel besluit komen bij de zwakkeren. Beschermd, maar wel degelijk ook. Zorg dat je bepaalde kernwaarden en vrijheden overeind houdt.

[00:22:35]

Ik hoop dat dat gesprek op gang kan komen met de hijgerig media en de hijgerige politici die allemaal toch op korte termijn gericht zijn. Misschien komt er een keurder, maar dankjewel dokter AD Verbrugge voor jouw toelichting.

[00:22:46]

Kijk, wat er nou prettig vindt van AD Verbrugge is dat hij niet op alle incidentjes meteen een pasklare oplossing heeft, wordt ook wel gezegd. Filosofen die tillen de complexiteit naar een hoger niveau zonder enige oplossing te bieden. Het kan, maar het zit wel aan tot denken, want dat is wat een filosoof zou moeten doen en wat hij doet is een veel breder beeld schetsen. Even afstand te nemen op de hysterie van alledag en te zeggen ok. Kijken we naar andere belangen?

[00:23:13]

Kijken we naar de lijfelijk heid die we hebben ingeleverd? De economische schade die wordt aangericht? De grondrechten? Laten we dat niet vergeten die stelselmatig worden ondergraven. En wel op een vrij gemakkelijke manier. Je moet je voorstellen dat wij en wij onze voorouders tientallen jaren, zo niet honderden jaren hebben gevochten voor een solide grondwet waarin de machtsverhoudingen werden gecodificeerd tussen burger en overheid. En die worden eigenlijk ampersand en met grote gretigheid door bepaalde politici buitenspel gezet. Het wordt allemaal maar gewoon gedaan en eigenlijk in een paniekgolf nemen.

[00:23:49]

Wij stappen ook op technologisch gebied, misschien met apps. Met het volgen van mensen waarvan je over een tijdje zal zeggen is dat het wel waard geweest en heeft het wel de oplossing gebracht? Het eeuwige geluk dat ons toch door die overheid beloofd werd in het begin van t gesprek was At heel lang in de opbouw voorzichtig.

[00:24:05]

En dat komt omdat hij bang is dat ie meteen bij zeg maar de querulant en virus waanzin zo wordt ingedeeld omdat dat alle discussie meteen dood slaat. Dus hij probeert er een beetje afstand van te nemen. Maar als we natuurlijk doorlezen in zijn werk naam luisteren naar een nieuwe wereld kijken ook instructie kritisch voorbeeld zien als onze politici zijn verwend en week geworden. Zij durven geen stevige beslissingen meer te nemen en zijn daardoor op langere termijn geen citaat van wantrouwen, maar de zachte heelmeesters.

[00:24:35]

Een spreekwoordelijk excuus dat niet direct vijf nieuwe beleidsmaatregelen heeft die in een persbericht gezet kunnen worden. Dat hoeft ook niet, want dat kan wel. Ik hoop dat je daar over nadenkt over de nuance. Lees eventueel zijn artikel terug via de onze Twitter account. Dat De Gelder en co kun je hem gewoon vinden. Leest dat eventjes. Daar zit ontzettend veel stof voor. Een goeie avond discussie in, aangezien jullie toch niet naar buiten met mijn ogen van de boven ons gestelden, vooral van Grapperhaus.

[00:25:04]

Heb je genoeg tijd om te lezen blijven denken? Ik heb gezegd hij gaat eraan desnoods bij te cristero door in de podcast daders komen tbs'ers, moordenaars en andere topcriminelen aan het woord. Wat ging er door hun hoofd op het moment dat ze hun gruwelijke daad pleegden? Toen kwam alle adrenaline en woede uit. Mijn leven kwam er uit en dat stak een. Hebben ze spijt? En ik ben een weg ingeslagen met de dood moeten bekopen, vindt de podcast.

[00:25:34]

Daders in je favoriete podcast app of op Radio 1 punt snel schuine streep podcasts.