Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast. Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of AVRO.

[00:00:15]

Oei, fijn dat je luistert naar de Jord kast. We gaan het nog eventjes. Duurt niet zo lang meer hoor, maar toch nog even een corona hebben. Liever kan het ook anders. En niet alleen over dat Corona beleid wel of niet goed. Vooral over verdord geld er enkel relevant.

[00:00:30]

Ja, mag je alles eigenlijk wel zeggen en denken en uitwerken? Of hebben we gewoon n lijn bepaald? En ja, daar moeten gewoon alle neuzen dezelfde kant op? En ik heb een zeer eminent econoom wetenschapper uitgenodigd. Prachtig CV. Zijn naam is Coen Teulings, hoogleraar geweest in Cambridge. Daar is ie nu weg. Maar hij is nog universiteitshoogleraar in Utrecht. Dat is bijzonder. Dan ben je eigenlijk vrijgesteld en kan je doen wat je wilt met je vrije rolde de de voorhoede.

[00:00:57]

De elite van de universiteit mag dat doen. En vaak als je dan econoom economen tafelpoot zeg je wat is het ergens? Een rechtse economist in Chicago, waar economen in Oostenrijk economische Kenyaan. Nou, ik denk dat die wel een beetje in die hoek zit van Kenyaanse denken heeft bij dat beroemde Tinbergen instituut gewerkt naar je weet. Tinbergen was de grote socialistische, sociaaldemocratische en Nobelprijswinnaar die eigenlijk de planmatige het planmatig denken economen in Nederland heeft ingevoerd. In de jaren dertig en veertig.

[00:01:24]

En dus uit die school komt hij.

[00:01:26]

Maar het leuke aan Coen Teulings is wel dat je wat jij kan ook wel hele liberale markt achtige standpunten innemen die niet echt op een partij gaan. Of dat die wel eens voor GroenLinks, een partijprogramma of ook een geloof. Een beetje Partij van de Arbeid, een beetje die hoek. Maar ik denk eigenlijk dat het alle kanten uit kan. En dat is ook precies de reden waarom hij hier vandaag zit.

[00:01:45]

Want en hij is eigenlijk tegen dat zeker door GroenLinks en partij Vooruit enzovoorts onverkort gesteunde lockdown Berlijn. Want hoe harder de lockdown, hoe beter natuurlijk.

[00:01:55]

Herstelpunten helden zijn met 15 wetenschappers, artsen, gezondheidseconoom en economen zoals jij. Uh, bij elkaar gaan zitten en die hebben gedacht. In het najaar november december. Jongens, ik ga niet goed. Er moet iets gebeuren.

[00:02:10]

Ja, euh, nee, dit weer, kopt de Hansweert. Wat er op moment gebeurde was topmensen bij mij. Ik had er al eerder met mensen zelf wat. Toen ik nog naar de kroeg mocht in de kroeg over zitten te praten.

[00:02:21]

Dat ik me verbaasde over het feit dat als je naar de korona crisis kijkt, het aan. Het aantal dodelijke slachtoffers is hoog, maar niet veel hoger dan de griep. Die van 2018. De griepepidemie van 2018. Jij en ik hebben daar nooit van geweten. Totdat Corona kwam en plotseling hoorde dat er in 2018 ook iets mis was gegaan. En nu vallen wordt bij de Pedro Corona crisis. Uiteindelijk denk ik ongeveer drie keer zoveel slachtoffers als in 2018. En hoe komt het dat we daar nu zo volstrekt van ontregeld raken?

[00:02:56]

Ja, en toen er eigenlijk helemaal niet verkwisten bedoel in de zorg heeft het toch ook gepiept en gekraakt?

[00:03:01]

En ja, ze hebben wel echt veel last gehad. Hebben te lijden hebben. Nee absoluut. Tuurlijk kan niet anders. Toen geloof ik 900.000 mensen in korte tijd besmet geraakt.

[00:03:09]

Waarom hebben we dat toen eigenlijk in het publieke debat? Niks van gemerkt. Dat nu zo ontzettend sterk dat.

[00:03:14]

Dat is een omdat we het idee dat er een griep vaccin was toen. En ja, dat kan je dan doen. En nu is er nu dan even een vaccin, maar dat is eigenlijk nog niks.

[00:03:23]

Nee dus. Dat, dat heeft De Groot. Je komt wel een beetje begrijpen en voorlopig met kwamen daarbij mijn medici langs en die zijn van euh meneer Teulings komen. Ik vertel ik bedoel dat ze aan u voorleggen, want wij denken dat het zo niet goed gaat en die begonnen dat heel besmuikt zou met verhuizen. En dan gaan maar gewoon vertellen ik ga gewoon luisteren, want je voelt je bijna dissident.

[00:03:42]

Als je dus die mensen komen met grote terughoudend kwamen ze dat toch maar v aanvragen en toe. Geleidelijk aan kwamen er mensen uit verschillende hoeken bij mekaar om. Zo is die discussie ontstaan. En laten we zeggen als je kijkt wat nu? Een situatie waar we nu zijn. Het verandert natuurlijk voortdurend. Uhm, onze grootste zorg is dat met dit beleid jongeren heel lang op achterstand gezet worden en dat dat eigenlijk maar beperkt bijdraagt aan het beperken van de crisis.

[00:04:14]

En misschien komt gewoon er was een regeringsbeleid en dan waren er wat critici, maar die critici werden al snel in de hoek van de gekkies gezet. Bij de 4e waanzinnigen met agressieve demonstraten, maar eigenlijk in het radicale midden in t in het midden van de denkers. Daar is nooit vind ik een heel zwaar geluid gekomen van jongens. Jullie zitten niet goed, moet je niet doen. Er is eigenlijk kamerbreed steun voor het regeringsbeleid. Het enige is dat er dan het gehakketak wordt dat Hugo de jongen te weinig spuitjes of zijn Tesch capaciteiten.

[00:04:44]

Er is altijd wel iets met Hugo, maar dat vind ik een beetje detail werkt. De grote lijn van de regering wordt gesteund, waarbij het grootste deel van de Kamer eigelijk wil dat harder dicht gaat. Nou en toen ineens stond er in november december een club denkers 15 in getal op en die richtte het clubje Herstel en EL op, een oproep om tot een beter korona beleid te komen. Nou, die mensen hebben een stuk geschreven waarin eigenlijk staat Jongens, wat jullie doen is voorkomen dat tieners en twintigers.

[00:05:13]

Nu besmet raken, maar dat schiet helemaal niet op, dat levert ook helemaal niet minder bezette ziekenhuisbedden op. Waar het om gaat is de mensen die 60+ niet dood kunnen gaan die die echt moet beschermen. En dat gebeurt kennelijk ook niet. Want euh, we horen meneer Kuipers en meneer Gommer zijn nog op televisie roepen dat de bedden vol liggen, dus is dat beleid. En we zijn ook maar vergis je niet. En we zijn ook drie maanden gewoon dicht en de laatste maand echt heel hard dicht.

[00:05:36]

Maar de restaurants zijn al sinds oktober niet meer open. En om nu te zeggen dat dit beleid fantastisch succesvol is? Nee, want deze week is aangekondigd dat het weer strenger zal worden. Dus hij ziet een zei wel op de goede weg. Nou en. Coen Teulings waagt het te betwijfelen en hij heeft het denk ik uitgewerkt. Maar ik zeg je nu al het is kansloos.

[00:05:57]

Onze grootste zorg is dat met dit beleid jongeren heel lang op achterstand gezet worden en dat dat eigenlijk maar beperkt bijdraagt aan het beperken van de crisis. En misschien noemt gewoon bedoelde dat. Op ieder moment zijn dat weer andere discussies waar je dan tegenaan loopt. Ik denk dat nu de discussie over het vaccinatie beleid een hele belangrijke is. Ik denk dat het heel goed is dat besloten is om nu te beginnen bij zorgverleners. Eén van de grote problemen waarom we vastlopen bij de kroning crisis?

[00:06:27]

Omdat er te weinig capaciteit is in de zorg. Nou, dan is het dus. Ligt het voor de hand om te zorgen dat je zorgt dat verpleegsters en dokters hun werk kunnen doen, hun werk kunnen doen?

[00:06:36]

Euh, soort gelijk zou ik eigenlijk denken dat je nu heel snel zou moeten zijn. En met onderwijzers en leraren in Twente. Uhm, als we niet uitkijken dan zijn straks leerlingen zeg maar een jaar gewoon een heel jaar verloren. We weten één ding heel zeker dat voor maatschappij onderwijs. Echt. Noem mij een onderwerp. En steeds blijft onderwijs daar het belangrijkste van. Waarbij ook altijd wordt gezegd de kinderen met hoogopgeleide ouders. Die komen dan wel die fiets het gat wil dichten, maar vind ik dat eerder met onderschatting.

[00:07:07]

Het is best zwaar, maar ook voor mijn kinderen van kinderen is het onderwijs uit. Maar ook voor mijn kinderen die echt hoogopgeleide ouders is gewoon goed onderwijs. Heel erg belangrijk dat er op school heel veel geleerd. Dingen die ik ze nog los van de sociale ellende natuurlijk. Maar goed, het is ongezellig, maar dat is het nou eenmaal even.

[00:07:25]

Dus ik denk dat we uhm met de huidige lockdown. Bijvoorbeeld als je nu gaat kijken naar de cijfertjes zie je eigenlijk dat. Wat er de afgelopen maand bereikt is, is vooral dat het aantal besmettingen tussen de 10 en 20 drastisch teruggelopen. Ja ja, dat is vanuit het doel he?

[00:07:42]

De scholieren zijn niet meer besmet.

[00:07:44]

Ja, met het doel het beperken van het aantal dodelijke slachtoffers, want die vallen allemaal boven de 60 of nagenoeg allemaal.

[00:07:51]

Is dat eigenlijk niet zo heel nuttig? Ja, en dus.

[00:07:54]

Maar ze dwingt om de ouders thuis te houden om ze niet naar kantoor te gaan. Ja, dat is een nogal omslachtige manier om dit doel te bereiken. En bovendien, dat blijkt eigenlijk niet zo heel goed te werken. Dus je ziet dat is wel terugloop in het aantal besmettingen na de tweede lockdown, maar dat zit echt vooral in in die jonge leeftijdscategorie. Dus ik denk dat we uhm ja ja, maar het zou goed zijn als het kabinet nu bedoelt.

[00:08:18]

Dus het feit dat we nu de sluiting van het onderwijs langer vol gaan houden. Dat is denk ik heel slecht heel. Dat heeft een heel hoge prijs en ik denk dat het goed zou zijn om zo snel mogelijk dus docenten en onderwijzers in te enten. Ik voorspel je dat ik.

[00:08:34]

Ik had in dat korona debat een botsing op hoger niveau van onderbouwde meningen verwacht. Dat schrijven de mensen in Herstel in NL ook in hun rapport. De kosten en baten van het korona beleid, ik citeer, zijn zeer ongelijk verdeeld. Nooit eerder over de zovelen zoveel op voor zo weinigen, dan bedoelen ze natuurlijk op. De jeugd betaalt hier eigenlijk de prijs voor in sociaal maatschappelijk economisch opzicht natuurlijk. Ze hebben geen bronvermelding gedaan, maar eigenlijk is dit natuurlijk een klein beetje gebuur van Winston Churchill, die op 20 augustus 1940 over de prestatie van de Britse piloot in Hurricanes en Spitfires h die de Duitse Luftwaffe die een invasie in Engeland wilde ontketenen tegenhielden.

[00:09:19]

En hij deed toen in in een beroemd geworden oorlog in een van zijn vele beroemde woorden oorlog, speeches. De volgende uitspraak, Never in the field of human conflict, was so much out bij So Many Sylvio. Ja, dat is gebaseerd op het moment dat Winston Churchill Ten Duinen ziet, het dak van zijn eigen ambtswoning staat en boven zich in de lucht zwermen. Al die Spitfire in die Hurricanes om om die Luftwaffe piloten tegen te houden. En dan staat er een blok naast hem zijn stafchef.

[00:09:48]

En dan zegt ie waarom zijn er zo weinig vliegtuigen in de lucht en een boek zegt te remmen?

[00:09:54]

Dus alles. Alle vliegtuigen waren in de lucht en dat was het. Alles of niets. Ja, ik weet niet of er op dit moment dit soort gesprekken in het Catshuis plaatsvinden.

[00:10:03]

Wat dan? Mark zegt tegen Hugo en Mark Rutte tegen Hugo de Jonge u gehad? Daarmee hebben ze weinig spuit in de arm op dit moment.

[00:10:10]

Mark is alles wat we hebben. Hugo. Marc bedankt in de. Ik voorspel je dat. Ik weet het niet hoor, zeg ik natuurlijk, maar ik voorspel je dat er van de week bericht naar buiten gaat komen, dat de loketten strenger gaat worden en dat bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek gaan. Euh, verboden gaat worden. Met andere woorden. Het antwoord wat jullie in het plan van herstelpunten EL of herstel een streepje 0 1 geven is eigenlijk 180. Aan de andere kant op het kabinet gaat doen.

[00:10:39]

En jullie zeggen eigenlijk we gooien de maatschappij gedeeltelijk open met echt kwetsbare mensen gaan we via allerlei technieken. Euh euh. Bescherm en misschien wel beter beschermen. Want dat lukt kennelijk helemaal niet zo goed, want opa en oma krijgen toch bezoek. Ergens gaat dat dus fout. Uhm nee, daar vallen de sterfgevallen en daar vallen de zware gevallen.

[00:10:59]

Dit kabinet gaat exact het anders doen. Jij bent zo invloedrijk, je hebt overal ingezet. Je bent een gerenommeerd hooggeleerde. Je bent directeur van CPB geweest. Ze luisteren niet naar jou en je bent niet erg. Je zit met veertien andere grote namen. En je kletst gewoon in er niet in de ruimte. Klets geen onzin, maar onzin van. Je praat echt tegen de muur.

[00:11:17]

Ja kijk ik. Ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Kijk, het gaat over vragen van leven en dood. Euh, een na ons leven. Allemaal heel veel waard dus het is een discussie die heel zwaar aan emoties raakt.

[00:11:29]

Dat is het eerste.

[00:11:31]

Een tweede weten we uit het moderne Heverl. Economisch gedrag, de economie?

[00:11:35]

Uhm, weten we dat mensen de neiging hebben kleines kansen zwaar te overschatten?

[00:11:39]

Waarom doe ik mee aan de loterij? Omdat ik denk dat ik echt kan winnen. En er kan theoretisch maar wel heel erg theoretisch normale mensen vinden niet. En ook al win je dan 50 miljoen, dat gebeurt toch niet dus. En we overschatten die kleine kansen. We overschatten ook de kansen dat we doodgaan. Corona Advanced. Euh, we hebben dus anders gezegd. Robin Fransman zegt iedere keer je je hebt een keer een op tv gehad van het risico voor mensen onder de zestig is vergelijkbaar met risico op een verkeersongeluk.

[00:12:05]

Dat klopt. Ja uhm. Nou, dan moet je kijken of verzint.

[00:12:09]

Daarna krijg je alle verhalen van ja, maar ik heb mijn reuk niet meer en ik heb mijn belt. Dat is jammer, maar dat is niet genoeg om het hele land dichtgooien. Tuurlijk.

[00:12:17]

Uhm, als je nou kijkt. Dus we hebben sowieso al die neiging. En sinds 1 oktober is zeg maar het journaal gaat iedere dag over Korona Op1.

[00:12:29]

Jouw programma iedere dag over Kaproenen. Dat versterkt.

[00:12:33]

Heel erg, zo'n gevoel. Uh, maar die kans is toch. Dit is echt een hele belangrijke grens dus.

[00:12:38]

En je zou eigenlijk denk ik toch? Ik denk het niet. Hoe dan ook een les voor een volgende keer dat zoiets zou mogen gebeuren. Ik denk niet dat dat snel weer gebeurt.

[00:12:48]

Maar euh, zou je moeten zorgen dat je dit toch matig, want dit heeft hele Granma kosterij.

[00:12:54]

Je kan niet ja tegen de redactie. Een op n kan ik misschien nog wat zeggen. Helpt ook niet trouwens. Maar ja maar ja, je kan niet zeggen de journalistiek mag geen bericht geven en het. Ik kijk het t. T uitzonderingen. Je haalt altijd nationaal. Zo hebben we. Iemand heeft een dubbele besmetting of het Engelse virus en daar gaan we weer. Het is één grote paniek.

[00:13:13]

En het lijkt eerder gezegd zeg ik of men er bijna van geniet.

[00:13:16]

Het is de soort gretigheid waarmee de uitzonderingsgevallen worden opgedist.

[00:13:22]

Ja, dat heeft. Ik denk ook daar wel van kunnen begrijpen hoe dat komt. Kijk wij langs de snelweg staan al die mooie borden samen tegen Korona.

[00:13:31]

En dus we hebben heel erg het gevoel dat het in de tank krijgen van Korona zoals Hugo om dat soort Choefoe mooi zegt dat dat iets is. Een opgave voor ons allemaal.

[00:13:44]

En dus als het ware een soort collectieve verplichting. Mensen zitten zo in mekaar dat ze die collectieve verplichtingen heel erg internationaliseren. Uh, die voelen dat als een morele plicht. Wij zijn geen homo economische. We zijn uh, vandaar de boze blikken op straat als je de boze blikken als je dingen doet. De woedende d20 linkse cultuur.

[00:14:05]

De woedende Twitter dingen die uh, die je ziet als iemand zich van zou het niet anders beter kunnen. Dat heeft begeven omdat je namelijk als het ware de gemeenschappelijke euh doelstelling die Onghena samen tegen een gemeenschappelijke vijand die je daar duidelijk.

[00:14:22]

Maar kun jij relativeren? Hij praat met topambtenaar, praat? Ja. En Teulings verwijst eigenlijk naar het werk van de beroemde Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, psycholoog die heeft gekeken naar die die economie. Dat is niet een pure, harde exacte wetenschap. Het feit dat de psycholoog daar hem en Nobelprijs in heeft kunnen winnen moet je geloof weliswaar van Princeton Naka dat er wel bij zeggen, niet de eerste de beste. Maar dat gaat dus eigenlijk over menselijk gedrag. En in dit geval dus over het overschatten van kleine kans.

[00:14:50]

Dus mensen denken dat ze iets krijgen, maar als je het statistisch gaat bekijken, de kans dat je een korona doodgaat is volgens de vrouw op dit moment ergens tussen de 0,2 en 0,5 procent. Misschien ligt een beetje aan welke categorie welk land je zit. Ja, dat is een. En je zou je zeggen toenemend risico waarbij ik het nog steeds niemand toewensen en ik ook ontzettend veel mensen de laatste tijd moet ik eerlijk zeggen in mijn omgeving hoor die echt wel.

[00:15:13]

Lang last hebben we geen conditie, geen smaak, noem maar op. Janes Lullig, maar dan ga je niet dood met topambtenaren.

[00:15:21]

Je praat met ministers, je praat met vakgenoten. Wat zeggen die dan in zo'n één op één gesprek zonder microfoon?

[00:15:28]

Hm, ik wist wel aardig.

[00:15:32]

Wat me opgevallen is de afgelopen weken is dat ik alle argumenten in de individuele gesprekken kreeg. Ik van twee verschillende kanten. Met andere woorden de argumenten worden in de Blitzkrieg kringen met elkaar gedeeld en zonder dat ze het weten krijg ik die van de. En wat de ander. En je praat gewoon op topniveau. Ik ga niet geen namen noemen. Laten we eerlijk zijn.

[00:15:52]

Dus ja, en mensen zijn dat, dus wilden ze eigenlijk.

[00:15:56]

Mee eens. Als je kijkt naar wat mensen van het comité bij jullie op 1 zeggen ik niet iedere dag op paar, zeggen filoloog en God, maar ook. Dus de mensen. Ik weet niet eens wie het allemaal zijn, maar dat o alle oom. Er zit toch ook veel mensen in die dondersgoed beheerst om Frans ontluikend Coopmans, maar allemaal ook meer sociaal psychologische mensen. Ja, die zijn ze donders goed bewust van de schade die het aanricht. En ik denk dus ja, het is vooral dus het feit dat Roj Elia.

[00:16:24]

Ja, het is het feit dat euh Cuijpers en Gommers nu geregeld hebben dat de zorg als eerst geprikt wordt is denk ik enorme bijdragen. Desomberg in het geheel niet met met Gommers en Cuijpers zijn gebeurd, maar dit vond ik heel goed.

[00:16:37]

Maar ik probeer er toch even iets breder naar. Wat is er in dit land gevaren met eigenlijk wereldwijd iets dat waar jij een wetenschapper bent waarbij je in dat plan van herstel? NL. Daar zijn echt wel berekeningen in, maar daar ligt wel een gedachte achter. Ja, het wordt eigenlijk het I.

[00:16:53]

Ik heb het volgens mij niet eens in die grote Volkskrant en NRC gelezen. Volgens mij wordt het is.

[00:16:59]

Het was buitengewoon komisch. De NRC heeft op dit moment om benaderd of er een stuk in de berichtgeving ons schrijft. De Volkskrant heeft nooit iets van zich laten horen.

[00:17:06]

Nee, voor zover ik weet. Die vinden dat kritiek eigenlijk niet wel nee is. De Volkskrant heeft heel erg te lijden dat je niet up mag. Azula niet. Geen twijfel mag ook bij de staatsschuld.

[00:17:16]

Discussie was precies hetzelfde, maar het team die dus juist harder ligt willen die krijgen alle ruimte. Ágnes vol.

[00:17:23]

Ja, omdat ik denk dat dat is omdat wat bijdraagt aan dat gevoel van we moeten samen. Nou ja, uhm, ik denk dat ik het kan, maar wel begrijpen. Dat zit er ook.

[00:17:32]

Om maar zijn misschien wel rare gedachten erin te gooien. Ook een verbinding met het vorige gesprek. Soort idee van bijna een vorm van socialisme. Jawel, dit is collectief. Dit moet. De overheid moet nu alles gaan op. Het is ook goed dat die markt even z'n mond houdt nu dat alles dicht kan, dat we lockdown zijn maar dat we ze zien. Zie je wel. Ze ziet ook iets van collectivisme in wat wat doorslaat volgens mij collectivisme valt.

[00:17:53]

Volgens mij zal Nederland eigenlijk ook allemaal pijn lijden, bedoelde ik. Ik kijk naar wat Mark Rutte daarover zegt en zegt ik ben geen politieman of zoiets. Eigenlijk weet u precies wat ie zei? In ieder geval. Ik ga niet. De samenleving moet het zelf doen, zal ik maar zeggen.

[00:18:04]

Ja, maar vervolgens staan er overal boa's. Maar goed. Ja, daar staat overal Bauhaus. Maar D. De voornaamste discipline is toch gewoon dat als je de winkel binnenkomt zonder mondkapje, dan word je aangekeken en bedoel jij dat begrijp ik ook je samensprekingen mondkapje helpen?

[00:18:16]

Dan moet je de mondkanker doen. Maar zou het kunnen zijn? Het is wel curieus dat ook in die persconferentie wordt altijd gezegd jij jongeren moeten zich uiten. We willen alles horen. We moeten met elkaar in gesprek blijven.

[00:18:25]

Dit leidt denk ik in wetenschappelijke kring tot een grote frustratie. Nou kun je zeggen jongens, hou nou je kop. Het duurt nog een half jaar. Laten we dit nou gewoon doen. We hebben dit nooit eerder meegemaakt. We proberen het nu gewoon zo door kan. En dat is ook wat er nu zou gebeuren denk ik. Maar Steinau voor over één of twee jaar komen al die onderzoeksrapporten naar buiten. Dan gaan we kijken. Wat hebben we nou gedaan?

[00:18:43]

Wat hadden we ook kunnen doen? En dan hebben we niet minder doden, maar wel veel meer economische en sociale en maatschappelijke schade. Ja, dan is een programma als Donkere Kelder een code voor om te zeggen ja, dat was dus niet goed. Er is dus niet goed genoeg over nagedacht. En dat komt bijvoorbeeld omdat de virologen en de artsen de baas zijn in Nederland. En dat is geen kritiek op die groep, want zij doen gewoon hun werk alleen.

[00:19:06]

Vervolgens gaan de politici alles uitvoeren. Wat? Wat? Wat zijn voorstellen?

[00:19:11]

Ik denk dat dit een van de Uhm ja, toch wel grootste blunders zou blijken in het beleid van deze eeuw.

[00:19:19]

Alleen ze zullen er nooit voor ter verantwoording worden geroepen. Want Merkel doet het fout maken donderdag en ze doen het allemaal. Dus ze zijn gedekt. Maar zou het kunnen zijn dat ik neem aan dat je ook collega's in Duitsland spreekt? Dat als die wetenschap die dus op het medi aan de medische kant zeker aan zet is? Die zien we inderdaad iedere dag op de A aan de aan tafel zitten. Euh, op de Tōkyō tafels. Dat we beter beleid zouden kunnen maken.

[00:19:40]

Dat we achteraf zullen zeggen van jongens. Dit is een gemiste kans en dit hebben we niet rationeel goed aangepakt.

[00:19:46]

Nou v d. Ik denk dat dit een hele belangrijke vraag is namelijk uhm. Dus één ding is hoe gaan we de komende half jaar, want dat zal nog de hoofddoelen van de kiezer daar nogal wat echt wel geleidelijk aan verdwijnen tenminste. Nu heb ik het verkeerd, maar als je gewoon rekent aan immuniteit dan is met het komende halfjaar komt er een enorme golf immuniteit bij door en doordat mensen besmet zijn geraakt en doordat mensen gevaccineerd worden. Dus ja, menselijke bewijs is met een halfjaar heb je het ergste gehad.

[00:20:12]

Maar dan komt natuurlijk gaan we. Nadenken over wat betekent dit nu? En wij kijken altijd naar het verleden door de bril van de nabije toekomst, door de bril van vandaag begroot te vergroten. Vandaag uit een zo mooi beeld van de toekomst. Ik kan dat zien, bijvoorbeeld aan de financiele crisis. Ik heb daar Nawal en manieren daarna nog een keer een boek over geschreven en veel met journalisten over gepraat. En in de tien jaar daarna was de vraag steeds.

[00:20:37]

Wanneer komt de volgende financiële crisis? Maar het wordt altijd een andere Vergotte, iets anders en hetzelfde. Nu ja, er is al ons eerder een een pandemie geweest. De Hong Kong griep van negenenzestig Cesar negenenzestig. Maar dat is toch ook weer veertig jaar geleden? Dus dat er morgen weer een pandemie is die het kan?

[00:20:56]

Een en een virologen hebben ook voorspeld dat er een keer zoiets zou komen, veel meer en een unicum in de privé. Het is een combinatie van economie en psychologie. Hoe gaat een samenleving met risico om en kan een rijke samenleving als de onze en over georganiseerde overheid die helemaal niet zo slagkrachtig blijkt te zijn, maar wel heel veel regeltjes heeft? Heel veel ambtenaren, maar ook hoe kunnen wij met risico omgaan? En deze samenleving vergrijst en rijk accepteert geen risico.

[00:21:20]

En Ruud moet gewoon zorgen dat iedereen gelukkig is.

[00:21:23]

Ja, maar dat is op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Kijk, als je vergelijkt hoe de samenleving omging met de achtenzestig negenenzestig riep Ik kan me dat niet eens herinneren eerlijk gezegd.

[00:21:32]

Volgens mij ging het grootste feest in Kralingen gewoon van start.

[00:21:35]

Gordo Ardi? Ja dus. In Parijs reed de metro niet. Niet vanwege een lockdown, maar omdat alle Metro chauffeurs ziek waren. Uhm, en nu reageren we heel anders.

[00:21:45]

Hoe komt dat? Dat komt voor een groot deel om een veel rijker zijn geworden. Wij geven heel veel om ons leven. We kunnen het ons veroorloven, ook omdat de wereld een plek is geworden, want te doen aan mensen. Kijk, Rutte wordt door iedere maatregel gedekt door zijn nog strengere buren. Dus eigenlijk wijs, want ze zullen niet zo ja maar Merkel. Kijk, als Merkel niks zou doen en Macron niks zou doen. Ja, dan staan wij een beetje voor gek.

[00:22:07]

Ja, het is anders gezegd het concept wat rond de de oud veel, dus de wereld helse organismes speelt wel een hele grote rol. Die heeft. Die heeft een vrij strikte lijnen ingezet. Ik denk niet altijd goed doordacht, ook gewoon in de teksten daarover. Als je op de wedstrijd gaat, dan als het ware de vooronderstelling dat het zo moet. En dan gaan we de analyse doen. Dat is niet verstandig. Je kunt beter gewoon toch eerst gewoon rustig naar de cijfertjes kijken voordat je zegt dat leeftijd gedifferentieerd beleid.

[00:22:33]

Euh, misschien wel of niet zou kunnen.

[00:22:35]

Natuurlijk wat autoritaire kant aan zitten. Want ga je dus de zestigplussers beschermen ze. Ze moeten misschien in quarantaine. Misschien vrijwillig hoeft dat, maar niet verplicht. Maar de enige vraag die altijd gesteld aan jou zal worden dan is ook Koen. Als jij dan met die veertien anderen je zin krijgt. Euh. Hebben we dan geen rijen voor het ziekenhuis staan? Kun jij dat redelijkerwijze calculeren dat dat goed gaat?

[00:22:56]

Hij kijkt dus de uitdaging, maar Rutten mee. Begon met Sensus speeches in bij de eerste golf in maart was ook precies waar we moeten zorgen dat die crisis goed gehanteerd worden.

[00:23:08]

Corona zal onder ons blijven en we moeten zorgen dat overbelasting belastingen zorgt, dat de zorg niet overbelast.

[00:23:14]

Vooral om andere ziektes ook te kunnen wijzen. Dus dat blijft de randvoorwaarden die heel belangrijk is. Euh, en dat geeft een enorme druk.

[00:23:21]

Dus dat er iets gebeurde, dat kan ik volgen. Euh, alleen. Je hebt er baat bij dat onder jongeren eigenlijk sneller immuniteit opgebouwd wordt.

[00:23:32]

Ja, en dat is eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Dus je had met wat meer leeftijd gedifferentieerd beleid te realiseren dat de risico's echt vooral bij 60+ liggen.

[00:23:43]

Uh, en dus ook niet communiceren dat dat anders is. Want dat is eigenlijk ook bij het Opentij veelvuldig. Anders gezegd dringt het toch in een veel beter resultaat te kunnen krijgen.

[00:23:52]

Ik help het je hopen. Ik ben Lemony geen gelijk krijgt em omdat het niet gaat gebeuren. Maar dat is nu eenmaal hoe de politiek in elkaar zit in de rapporten volgend jaar. Ga in de commissie zitten. Ik dank je zeer goed. Hebben zij nu gelijk?

[00:24:04]

We zullen het nooit weten omdat het beleid van herstel in NL nooit uitgevoerd gaat worden. Dus we kunnen het nooit en we kunnen ook niet in laboratoriumtesten dit. Ze weten het niet, wat we het ook niet weten. Ja, het antwoord op de crisis was de bankencrisis vorig crisis. Een jaar of tien geleden is nou heel veel belastinggeld naar die bank. We gaan die banken redden. Zorgen dat Griekenland niet failliet gaat. Uhm, ga je dat? Ik bedoel, is dat het stomste beleid?

[00:24:27]

Geeft Bas Jacobs. De economie zegt bijvoorbeeld wij hebben daar tientallen miljarden welvaart door verspeeld. We hadden dat helemaal niet zo moeten doen waar we zijn als een idioot gaan bezuinigen en dat daarmee maakt werken de economie en welvaart kapot. Ja, ook dat is natuurlijk onbewezen omdat. Ja, je kan gewoon niet opnieuw doen. En politici zullen altijd zeggen ja, dit was even op dit moment nodig en zullen altijd de publieke opinie volgen. De hysterie in de media, de ja gewoon wat het groepsdenken in hun omgeving voorschrijft.

[00:24:55]

Tot zover Coen Teulings. Wij wensen natuurlijk alle sterkte, geluk en wijsheid met z'n plannen. Ik hoop werkelijk dat de politiek gaat luisteren.

[00:25:04]

Ik heb niet heel veel vertrouwen eerlijk gezegd. Enfin.

[00:25:08]

En dan nog even dit Calder standje deze week. Ja, dan was ik even trending topic. Ik kan het zelf gelukkig nooit zien met niet op Twitter. Kijk zit er wel op, maar leest nooit. Maar ik was even trending topic omdat ik bij opeen. Donderdagavond 7 januari de Amerikaanse ambassadeur, de gaande Amerikaanse ambassadeur en natuurlijk Piet Hoekstra ontving.

[00:25:29]

En dat is, als ik de populaire pers mag geloven, ontaard in een onbeschofte vertoning van de reporter van mij van de interviewer.

[00:25:38]

Ik zou de ambassadeur hebben beledigd, maar als alles.

[00:25:41]

Ja wordt uolc. Jommeke. Als ze submerk ja, voor your Riyadh dan. Ik heb het al Harry voorjaars. Nou nou nou. Aan vaker de finish dus ja, ik denk je kamer. Hoe is extreem je rode kaart te zijn? Maar moet je voor je eerste Dudas? Hoe ik redux?

[00:26:13]

Nu denk je ach, was de verbinding weg? Nee, dit was dus vijf seconden stilte. En dan voel je dus hoe lang vijf seconden duurt. Vijf seconden niks. En denk je wachten is iets mis met de apparatuur. Als je dat op radio doet is lang. Als je dat met televisie doet, is het eeuwig. En hij keek mij aan en ik weet van wel. Moet die naast mij zat? Die laatste ja, ik wil niet te hulp schieten.

[00:26:32]

Had ik iets moeten zeggen? Had ik nou nee, doe maar niet. Ik kom er wel uit, want ik laat die stiltes ook vallen. Dat is een kwestie van ervaring op televisie. Ik durf dit te laten gebeuren. Heb je daar goed op gereageerd? Weet ik niet. Ik heb later zelfs een beetje mijn excuses aanbood. Ik dacht ik ben toch gastheer? Sorry voor de wet, ik het voor de tv. Voor de insulten.

[00:26:50]

Wat heb ik gezegd? En ik heb geen moment gedacht dat ik de man beledigde. Hij heeft iets gehoord. Kan ook zeggen dat hij een oortje in heeft waar iets anders op gezegd is. Ik heb geen idee. Hij heeft iets gehoord wat ik in ieder geval niet bedoeld heb.

[00:27:03]

Los daarvan vind ik wel dat hij als ambassadeur van het land klein beetje meer afstand had kunnen nemen van een president die zich niet neerlegt bij een democratische uitslag van een verkiezing. Maar goed, hij had niet de grootheid om dat te doen. Hoeft hij ook niet te doen. Alleen ik dacht ik wel. Waarom kom je dan naar de studio? Dan kom je dus eigenlijk naar de studio om niks te zeggen. Ja, dat mag ook. Dan hadden die vijf seconden beter vijftien minuten kunnen worden tot EVVA.

[00:27:29]

Dat was Piet Hoekstra.

[00:27:31]

Wij wensen hem alle goeds in Holland, Michigan, waar die naartoe teruggaat. Euh. Zijn geboorteplek op de in Middenwesten. En wij verheugen ons uiteraard op de. Of het aantreden van de jonge, charismatische, jeugdige, sportieve, krachtige president Biden en zijn team. Tot zo ver even denken blijf investeren. Jouw verzoek van de redactie net zo hard werkt en vindt dat ze ook wel eens een keer een beloning verdienen, namelijk een grote prijs. En er is een prijs festivalletjes in de omroep.

[00:28:03]

Zoals in ieder vak eigenlijk. Dat heet Gouden RadioRing. Die kan je winnen. Ieder programma had ons ieder radioprogramma. En als je nou naar de site gaat Gouden RadioRing, Pinel zou je kunnen stemmen op ieder programma, waaronder Doekte Gelder en co op het programma of op de podcast eerder Jort Kast. Je mag zelfs tot de presentator doet dat maar niet, want dan moet dat podium op een speech houden. En dan kan ik OFM lachen niet inhouden of ik ga iedereen beledigen of gaat sowieso bagatelliseren.

[00:28:31]

Dus doe maar niet. Doe maar even op de podcast De York's, want die lijkt mij toch het belangrijkste. Die maak ik voor jouw. Joe Biden is de nieuwe president van Amerika. Joseph Biden junior is Alasdair president Hadi Railsysteem. Na een lange en wrede politieke strijd volgt hij president Trump op. Hoe is de vrouw die eigenlijk begint? De strijd om de macht pas echt voor de verkiezingen vond plaats voor de schermen.

[00:29:00]

Onze selectie op basis van de. Nu verschuift hij naar achter de schermen is het nummer twee plaatsen Escartin lekker Moorland Country. Wat er gebeurt tussen nu en 20 januari is cruciaal voor de toekomst van Amerika. Kan president Biden het diep verdeelde land echt bij elkaar brengen? Carter is overleden.

[00:29:19]

Martin Jol sloot en ik Victor vlam en neem je in deze podcast mee in de strijd om de macht.