Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast. Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of AVRO.

[00:00:14]

Ahoy ventje luistert. We gaan het hebben over de vrolijke kanten van de Korona crisis. Want het gaat hier en daar wat beter met de natuur. Ik weet niet of dat dat met Korona van doen heeft. Sommige dingen gaan van zichzelf beter. Beter beleid en schoner water. Schonere lucht. Is dat echt wel zo? Nou weet je wat. Ik ga gewoon even vragen met Gast van de dag. Professor Dokter Louise Vet. Zij is emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie te Wageningen.

[00:00:40]

Euh. Is echt een van die bekende figuren uit de duurzaamste beweging dus betrokken bijvoorbeeld bij Urgenda? Ken je allemaal wel van de VAN? Vonden ze tegen de regering dat en dat die verduurzaming sneller moet gaan? En ze is euh, ooit nummer 1 geweest op de duurzame 100. Dagblad Trouw publiceert ieder jaar. Twee jaar geleden was hij nummer N. Dit is niet de eerste de beste.

[00:01:02]

En waar gaat het over hebben? Gaat het alleen maar slechter of gaat het ook om een aantal punten beter en om het nog beter te laten worden? Wat moeten we dan doen? Zowel met de vogels als met de vis? Als met de nee, gewoon met de hele biodiversiteit? Want dat schijnt nog wel van belang te zijn dat wij mensen niet alleen op deze aarde leven en zijn.

[00:01:21]

Maar wie was 20 20 goed jaar voor de biodiversiteit?

[00:01:24]

Nou, dat was heel erg droog en als een droogte is gewoon toch een groot probleem voor voer voor biodiversiteit in Nederland. Hebben we dan nog in Nederland? Ja en nee. Nou ja, kijk, was het een goed jaar? Euh. Daar kwamen heel veel data binnen en die vliegen ons om de oren van hoe slecht dat eigenlijk gaat.

[00:01:40]

Euh dus. Dus ja, en in die data zijn niet zo goed. Maar je kan ook verschrikkelijk goed kijken naar naar de natuur.

[00:01:48]

Wat we wel hebben daar is het glas is halfvol of het is half leeg. En ik denk dat we het heel veel voller kunnen maken met euh. Dus dat is de positieve Crolla van Völler in de zin van dat wij die biodiversiteit die we nu alleen maar zien dalen al 50 jaar lang. Ha ha. Als je kijkt naar de Living Planet Report van het Wereldnatuurfonds, dan dan zie je dat. Sinds 1970 zijn er 68 procent van onze. Euh ja, ik zal maar zeggen belangrijker 400 000 soorten kwijt.

[00:02:15]

Ja en dan vind je de tijd zo belonen kan mij al die soorten schelen. Ja dat. Dat is nou kan komen in het belang van diversiteit laagveen. Maar ja, die diversiteit is belangrijk. Kijk uiteindelijk die diversiteit. Dat is dat. Geeft een een systeem veerkracht en. Want ja, weet je als het een dreun krijgt, er is altijd wel een soort. Jij zegt zelf in gevaar. Als wij minder diversiteit hebben? Ja, absoluut, want wij zijn afhankelijk van ecosystemen en een goed werkend ecosysteem die allerlei functies voor ons doet van schoonmaken van water en lucht en vruchtbare bodem zou nemen.

[00:02:51]

Dus het is niet alleen. Biodiversiteit is niet alleen zachtheid euh. Begrip voor het dierenrijk, maar het zo. Het is ook welbegrepen eigenbelang voor de mens. Absoluut absoluut.

[00:03:00]

Zonder dat het interessant is met zo'n hoogleraar als Louise Vet is dat zij nou ja, ook met een soort helicopter view naar de aarde kijkt, even de boven gaat hangen en ook dingen kan relativeren. Dus niet alleen ons afzet tegen dat virus. Wat ons nu even tackelt, maar ook zegt zij vaak. Uhm, die aarde, dat is zo'n fijn systeem van van. Nou ja, mens en dier. Euh. Fauna flora die met elkaar samenwerken in een in een ecosysteem wat gewoon moet kloppen.

[00:03:27]

En dan zegt ze 3,8 miljard jaar research en development zit haar in. Dat kan je natuurlijk niet op één keer slopen en in feite zijn wij nu bezig om het in 150 200 jaar in één keer naar de bliksem te helpen. Op zich wel een prestatie trouwens. Kluut? Absoluut.

[00:03:41]

Zonder bijen gaan we ervan. Ik denk aan biodiversiteit, is eigenlijk gekoppeld aan klimaatverandering en en je je hebt van die mooie plaatjes van kroonlijsten een probleem. Een veel groter probleem is klimaat nou nog veel groter. Probleem is dat wij dat er niet meer voor ons gezorgd wordt op deze planeet omdat het een kale planeet is en al die functies verdwijnen.

[00:04:00]

Ja, Menno de Jong en de drivers voor het gebrek aan dieop biodiversiteit zijn eigenlijk ook de drivers voor het risico op pandemie. Absoluut, want urbanisatie? Klimaatverandering? Ja, euh. Dus het GRECT allemaal in elkaar. Precies.

[00:04:14]

Dus er zijn ook lichtpuntjes. Gaat op sommige of gaat alles beter? Nee, nee, daar zijn wel licht. Ik heb in de inleiding de otter en de bever in het water en de bever en de ooievaar enzo. Nou, dat is eigenlijk al een heel mooi voorbeeld. Want toen wij dus uhm en de rivieren die die leidden tot overstromingen en toen dan moet er wat aan doen. Nou, ruimte voor de rivier? Hebben we gezegd. Dat ging om droge voeten krijgen die steden niet meer overspoelen.

[00:04:37]

En in de kielzog hebben we daar dus fantastische biodiversiteit gegenereerd. Nou, bij die bever terug die overwinterden bij Nijmegen.

[00:04:44]

Grootschalige Daans ziet er schitterend uit. Wat is dat nou aan de natuur bij de Wageningse Wageningse uiterwaarden en de blauwe craemers?

[00:04:51]

En wat levert dat aan extra natuur op? En natuurlijk van dieren. Dat levert heel erg veel op aan een veelheid van soorten. En die soorten hebben weer allemaal functies met elkaar. Je hebt natuurlijk gewoon een strak Maasheggen bio. Diverse plantengroei en een organisme groeien in het water, nodig om bijvoorbeeld schoon water te krijgen. Ha. Om waterkwaliteit. Nou, we hebben natuurlijk een enorme stiksel probleem, maar we hebben ook een waterkwaliteit probleem nog steeds. Dat is door de jaren heen 70 jaar.

[00:05:18]

Wat is je aan dat gesprek met Louise Vet? Voeren wij dus op een moment dat er net een rechterlijke uitspraak Raad van State is gekomen dat de grootste megastal van Nederland gewoon door mag gaan? Uhm, in Gemert in Noord-Brabant wordt een stal gebouwd. Ik geloof dat die verdubbeld wordt ten opzicht van de oude stal 38 140 biggen, achtenveertig 100 zogenaamde vleesvarkens. Subtiel? Uhm, dus het idiote is dat. Aan de ene kant zeggen we ja, er moeten een paar dingen veranderen en dit klopt gewoon weer in.

[00:05:46]

Tegelijkertijd zullen de eco modernisten zeggen juist wel goed zo megastal. Uhm, en zolang de mensen dus ook jij luisteren en vlees eten moet je ook gewoon je mond houden.

[00:05:55]

Jouw schuld in 70 jaar. Wat is er mis met ons water? De kwaliteit van ons water. Ik hoor dat er zo goed water hebben, maar nee.

[00:06:02]

Nou nee.

[00:06:03]

Nou ja, voor ons drinkwater kan je nog nog wel mooi water bakken en dat doen we ook heel veel hebben het goud goud binnenkort kort maar. En uiteindelijk onze waterkwaliteit. Dus op grond van de eisen die wij stellen aan aan ons water, zodat er organismen in kunnen leven dat het niet vervuild is. Geen zware metalen in zitten. Dat er nou, dat is gewoon niet goed. En in 2027 moeten wij daar verantwoording niet de goeie kant op, want dat gaat dit de jaren 70.

[00:06:29]

PCB's en verschrikking is gewoon één grote corput in de QALY mijnen in Frankrijk en zo dus redelijk steeds minder zout en proberen die ze over de Rijn op te krijgen et cetera.

[00:06:40]

Maar de waterkwaliteit gewoon volgens de.

[00:06:43]

De.

[00:06:44]

De normen die gesteld zijn de aan moet voldoen is voorlopig nog echt helemaal niet op orde. Denk aan alle stikstof uitspoeling. De nitraat uitspoeling van overmatig mest gebruik je eigenlijk over de grote intensieve landbouw waar het nog steeds meer misgaan? Las een bericht in de krant deze week. Verbaast mij nog al dat er minder bioboeren zijn gekomen. Ja, dat zit een beetje in de regels. Geloof me omdat ze de eerste drie jaar dan echt helemaal zuiver moeten produceren. O ja, dat vond ik een deprimerend bericht eigenlijk.

[00:07:12]

Ja, dat vond ik ook een deprimerend bericht. We zien dat de grootschalige landbouw natuurlijk toch eigenlijk heet en we krijgen minder boeren, maar wel grotere boeren. En en en ja, dat dat gaat nu ten koste van toch wel ook de biologische boeren aan de andere kant. Ik zie ook ontzettend veel boeren die wel willen veranderen.

[00:07:33]

Die die innovaties ook omarmen om die zelfs industriële landbouw veel minder hem emissie te laten uitstoten. Maar ook meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld door stroken teelten, door combinatie van functies op het bedrijf, waardoor je gewoon ook zowel goed kan boeren.

[00:07:52]

Er wordt vaak gezegd die grote boerenbedrijven zijn eigenlijk groene industrieterreinen. Het heeft niks met natuur van doen. De bodem wordt kapot gemaakt. De d. D. D.

[00:08:00]

De grutto wordt eventjes in de Maine machine heel anders. En en dat is natuurlijk iets waar wat wij als maatschappij vragen aan die boeren waarvan ik ook vind dat wij als maatschappij dan ook moeten regelen dat die boeren dat kunnen doen. Dus je kan niet van een boer vragen. Ha ha van nou gaat maar even heel anders die al in de. Rabobank.be enorme leningen? Nee dus. We zien nu dat we heel hard werken aan nieuwe verdienmodellen voor boeren. En die moeten uit verschillende takken van die maatschappij komen.

[00:08:26]

En dan beginnen we bijvoorbeeld met de melkveehouderij. Doen we dat al in Brabant en in Drenthe? Dat je zegt van nou, ook jij gaat wat minder intensief boeren. Maar misschien niet eens dat, maar je gaat zorgen voor een bloemrijke akkerranden. Je gaat zorgen voor cruiserweight rijk grasland, niet alleen maar dat Engels raaigras. Dat is meer dan een garnering, dat hè. Dat helpt echt zeggen. Nou ja, dat. Daar zitten bepaalde dingen in waarvan wij al weten dat dat biodiversiteit bevordert.

[00:08:53]

Nou, dus is een gebied van die biodiversiteit best iets goeds aan de hand ook. Dus we hebben genoemd. De otter is terug 400 50 otters in Nederland. De bever gaat heel goed. Ooievaars zie je overal vliegen. Wat dat betreft misschien interessante tip. Kijk naar de documentaire die Hilko Jansma heeft gemaakt. Vijf jaar lang is die over aan waterkanten. Hij heeft die zich ingegraven om de otter gade te slaan. Hij heet de otter. Een legende keert terug is heel aardig om te zien.

[00:09:19]

Het gaat niet alleen met de otter goed, er zijn ook andere soorten die terug zijn in Europa, bijvoorbeeld de bizon en de bizon. De Europese bizon was uitgestorven. En dan moet ik toch een kleine correctie maken op een eerdere Jort Kast waarin we spraken over dierentuinen, moeten die dierentuinen niet helemaal stoppen. Op het gebied van fokprogramma is zo'n beest instandhouding en instandhouding. Hebben die dierentuinen wel degelijk een functie? De bizon was nooit teruggekomen in Europa. Als we geen dierentuin hadden gehad en kruiden rijk grasland hebt.

[00:09:47]

Kijk, Engels raaigras is biodiversiteit. N. H. D. D. D. Dat is eigenlijk een biljartlaken.

[00:09:53]

Dat is dat industriële grassen jaarin en. En we weten dat bijvoorbeeld alle landschapselementen, de heggen, de hagen, de struweel, de sloten, de randen, de kijk die die natuur houdt van diversiteit, ook landschappelijke diversiteit, heterogeniteit.

[00:10:06]

Als jij je tuinen een een heuveltje maakt, dan heb je een noordkant, aan de zuidkant een west. De Oostkantons. 4. Zo makkelijk is het. En dat doen we niet. We in Nederland zijn we zo aan geharkt. Alles moet, alles maar kort gemaaid. Het moet rechtgetrokken en de steden zijn van beton nemen en is verboden. Daar moet je met een andere plaats gebruiken we natuurlijk ook toch nog veel bestrijdingsmiddelen. En dus dus al die druk factoren.

[00:10:31]

Die hebben ertoe geleid dat we in ieder geval in ieder geval echt in het agrarisch gebied.

[00:10:37]

Natuurlijk die denken aan de boerenland, vogels etc. Tweederde van je grutto's staat bijna negentig procent weg.

[00:10:43]

De veldleeuwerik die je niet meer hoort.

[00:10:45]

Terwijl het kan echt anders. En evenmin proberen zoveel enthousiasme daarvoor. En en en dus ook de financiele kant ervan, proberen we toch echt aan te werken met het Deltaplan Biodiversiteit Herstel Deltaplan weer meer.

[00:11:01]

Het is ook leuke projecten zaten erbij, zoals je bent volop met stroombedrijven gaan praten. Van die hebben. Die hebben kennelijk veel grond in bezit. Ja Vennet, TenneT is al na al die hoogspanningsmasten. Heb je daarmee? Zo ja, die lelijke hoogspanningsmast kunnen die Stobbe maar ook. Nee, nee, maar die hebben onder de grond. Ja, en dat doen ze altijd keurig aan geharkt en gemor. En daar mag je niks aan doen. Gemaaid. Nou, de Vlinderstichting heeft dat dus een paar jaar geleden samen met TenneT gezegd.

[00:11:24]

Jongens, dat kan toch anders. En die hebben dus meer dan 400 van die hoogspanningsmasten in Nederland en Duitsland. En binnen drie jaar hadden we dus 70 procent van de insecten terug. En en dat betekent omdat ze nu een sinas milieubeleid doen. Dus als je maait moet je niet alles in één keer weghalen en dan moet je dus stukken weghalen. Stukken niet. Nou, dat ie TenneT was zo enthousiast is is op hun jaarverslag en foto's en de spoorwegen dit ook doen allemaal tot schrijven.

[00:11:50]

En ProRail zijn we bezig en en je kent ook de fauna, tunnels en de en de ecoducten.

[00:11:56]

En in die infra kunnen we heel veel doen.

[00:11:59]

Maar bloemrijke dijken.

[00:12:01]

Hartverwarmend enthousiasme waar we leven op een postzegel met 17 18 miljoen mensen. Het is vechten om de grond, bedoya natuur en het is vecht om de grond. En als je dan de plannen negenhonderd 000 huizen bouwen. Nou, ik weet wel wat er gaat gebeuren. Die worden niet van kwalitatief bouwen.

[00:12:18]

Kijk. Een gebouw is te gast in het landschap en als je kijkt hoe mooi dat kan doen. Het is echt super gaat. Je zet ook al omhoog, maar op je trouwens.

[00:12:27]

Ja ja, iedereen is er nu 3 hoog zitten met 3 kinderen in een betonnen blok.

[00:12:31]

En ga na waar ik zelf vind dat er toch altijd te weinig over gaat is dat we gewoon teveel mensen hebben. En dan kan je zeggen ja, maar dat mag je niet doen, want je kan niemand het recht ontzeggen om kinderen te krijgen. Moeten mensen of mensen ook zelf weten? Maar wij wonen hier met 718 miljoen mensen op een heel klein stukje aarde. En dat houdt dus in dat er altijd druk op de natuur zal zijn, maar dit soort taboe.

[00:12:55]

Dan krijg je namelijk groepen tegen als christenen die vinden dat je. En dat het dus een schepping moet doorgaan. Mensen moeten zoveel meer kinderen krijgen. Je krijgt allerlei onvermoede groepen tegen, terwijl ik denk van meer, meer, meer. Ook op het gebied van meer Homo sapiens is natuurlijk niet een doel op zich. Waarom moeten er meer mensen komen? Dit betekent niet dat ik individueel ook iemand weg wil hebben, maar als groep. Waarom moeten we groeien?

[00:13:18]

En wat?

[00:13:19]

Dat zou ik ook willen verwijzen naar een rede die Louise Vet heeft gehouden net aan het begin van de Corona crisis in euh, in april 2020. Wat wij citeren? Wat wij als duurzaamheid strekken is een dudes. Ondanks decennia aan inspanningen nooit voor elkaar hebben gekregen, wordt door dit kleine monstertje. Ze heeft het over. Binnen een paar maanden geregeld. Weg met de vervuiling, weg met de doorgeslagen groei en globalisering. Maar de harde realiteit is ook weg. Weg met de mensen, weg met banen.

[00:13:47]

Nou ja, en dat veroorzaakt weer heel veel leed. Dat zegt zij dan. En dan zegt ze elders. Uhm, Homo sapiens. Ik citeer wederom. Paar weken later Homo sapiens. De meest destructieve en invasieve soort op deze planeet is de afgelopen maanden door een simpel virus op zijn plaats gezet. En dat is wel zo. Het relativeert wel. Het maakt ons nederig.

[00:14:09]

Dan kunnen we. Kunnen we ruimte winnen? Kunnen we natuur winnen? We hebben er zoveel meer, zeg maar. Druk is op woningen en je kan misschien zeggen minder kantoren nodig trouwens. Maar nou ja, ook ook. Ook daar kan je een hele hoop mee doen. Bedrijventerreinen zijn gaan we ook vergroenen?

[00:14:24]

Waarom kijk je op een plastic dak van een fietsenstalling? Waarom is niet een groendak waar je? Waarom kan je geen tomaten kweken langs de hekken van je bedrijventerrein? Waarom staan die dozen zowiezo niet onder vreselijke dood? En waarom mogen die dozen daar staan zonder groene daken? Groene gevels? Ja, eigen energieproductie. Ik bedoel, we moeten gewoon eisen stellen. We moeten gewoon zorgen dat het geen optie is, maar een eis met de Jong. Jij wil iets vragen.

[00:14:48]

Nou, ik wil de vraag ik was eigenlijk wel. Dit gaat om Nederland. Euh. Hoe verhoudt Nederland zich qua aandacht aan biodiversiteit? Geselt de rest van Europa?

[00:14:57]

Euh. Ja, daar hangen helemaal onderaan. Ook het dichtstbevolkte wezen voor dat kamp. Je mag je niet met met Oekraïne vergelijken als niet eerder. Nee nou, we hangen helemaal onderaan. En euh, wat dat betreft. Terwijl wij natuurlijk toch. Prat gaan op dat we een mooie. We zijn altijd met Love Ago! Euh ja, bedrijf heet en. En dat. En dat kan ook. En ik wil ook niet alleen maar dus de schuld bij boeren leggen of zo helemaal niet.

[00:15:22]

Ze zijn trouwens dé oplossing en niet de schuld, maar wij. Wij hebben natuurlijk inderdaad heel veel gevecht om ons euh grondgebruik.

[00:15:30]

En daar zullen wij dus juist moeten leven, zodanig dat wij die natuur een plek geven. En dat kan ook heel erg creatief. Je hebt gelijk, je moet niet denken dat je alles minder moet doen, het wordt gewoon veel leuker.

[00:15:43]

Maar ja, je moet natuurlijk ook de denkers van de eco modernisten bijvoorbeeld die zeggen weet je wat we doen? We gaan hele intensieve landbouw doen. Laten we zeggen de varkens vlet. Om maar even een beeld scheppen dat zoiets natuurlijk niet gezellig uit. Maar dat dan win je dus heel veel ruimte. Heel veel grond terug op wat nu eigenlijk boerenbedrijven zijn in dichtbevolkte stukje Europa. Koeien laten grazen. Ik vind het heel charmant, maar natuurlijk wel een beetje raar.

[00:16:04]

Ruimtegebruik voor vervolgens. Melk waar niemand geld aan verdient. En dat weet je dus. Het is een beetje raar, wij irrationeel waar we mee bezig zijn. Dat levert natuur op, want zij zeggen dan heb je uiteindelijk als je ja, dat is het, dat is je schijt daar.

[00:16:18]

Natuur en landbouw op het echte platteland. En nu loopt alles en verfrommeld een beetje door mekaar.

[00:16:25]

En ja, het moet niet verwonderen als het door mekaar loopt, maar het moet wel gecombineerd worden, want dat kan het ook. Die boer is ook afhankelijk van die biodiversiteit die die heeft. De bestuivers nodig heeft. De bestrijders van zijn plagen nodig die hij heeft. Die kan samenwerken met die natuur. Vaak is dat ook kostje verlagend en dat maakt het erg leuk.

[00:16:45]

Laat zien welk dier. Kijk bekentenis, ik ben van de afdeling Groen Rechts. Dus van mij mag er best stringent euh euh, milieubeleid gevoerd worden. En dan wel graag zo dat er ook nog wat welvaart overblijft en dat kan ik wel gecombineerd worden. Maar er is toch ook altijd iets van somberheid in die zin. Want ook als de aarde opwarmt. Even los van de mens zou je gaat alle menselijke factoren eruit grimme. Dus we zetten onze. Onze footprint wordt eigenlijk naar nul teruggebracht en zijn compleet circulair, noem maar op.

[00:17:14]

En dan toch wordt het warmer is, dan is het éénentwintig 30. En dan is de aarde gewoon 2 3 4 graden warmer geworden waardoor alsnog alles naar de bliksem gaat. Wat hadden dan voor zin? Of zeg je nou ja, dan hebben we 3 4 generaties euh, een nieuwe kans gegeven op euh, op toekomst. Ja nu gaat struikelen alsnog. Ja, jammer dan. Of moeten we dan zeggen en dan gaan we nu gewoon leuk feestje oppakken.

[00:17:37]

Ha, tot het op is in de veertiger vijftiger jaren kan ons het verrotte laatste. Welk diertje moet het mens nou eens even op geweest worden en gaan we redden? Komende jaar gaan we redden vogeltje.

[00:17:47]

Nou ik ik zeg als je het makkelijk wil maken, begin dan bij de basis van voedselketens. En dat is in feite de diversiteit aan planten en daarmee de diversiteit aan insecten. Vooral de insecten zijn zo erg dat je dat op je eigen balkon, in je eigen tuin, in je eigen gemeente, je eigen bedrijventerrein. Dat kun je allemaal met de Heemse. Planten hebben we nodig.

[00:18:06]

Ja, antwoorden en dan gaan we.

[00:18:08]

De mensen kunnen hun eigen balkonnetje zelfs nog van alles. We doen dat met heel erg veel partijen. OK, ik dank je zeer. Uhm, je bent positief en dat das goed in deze tijd. Louis Fed. Tot zover euh.

[00:18:21]

Nou ja, emeritus hoogleraar Louis Vitse zei me niet zegt die vrouw emeritus is, want ze is nog ontzettend actief in die groene beweging. Blijft er toch nog wel even. Dus dank. Uhm. Euh.

[00:18:30]

Daarvoor en dan nog even deze een kelder standje van de week zag ik een leestips. Euh, een boek uitgekomen nieuwe biografie over Hans van Mierlo.

[00:18:38]

En natuurlijk een van de meer inspirerende politici van de afgelopen honderd jaar, geschreven door Hubert Smeets, oud redacteur van NRC Handelsblad en heel vaak Painters journalist van die jaren. Zo heeft een gouden pennetje en dat. Dat heb je wel nodig bij zo'n boek natuurlijk. Nou vertelt het Vanmierlo verhaal zich altijd wel vanzelf. Is zo'n romantische figuur? Uhm. Dat we een biografie op dit punt verneuken lijkt me nog een behoorlijke opdracht. De titel is een wonderbaarlijk politicus. Mijn conclusie over Vanmierlo voeding de biografie heb gelezen moet ik er dus bij zeggen is.

[00:19:08]

Uhm. Volgens mij heeft D66 zijn doelstellingen nooit bereikt en meer democratie en noem maar op. Dat is nooit gebeurd. Is gewoon een partij geworden en ook wel een beetje een machtspartij omdat ze altijd in de regering zitten. Nou ja, dat kan gebeuren. Neem een man me niet kwalijk. Maar wat was nou zijn grote kracht? Zijn grote kracht? Dan moet je echt gewoon luisteren en dan niet wat ie zegt. Want ook als minister van Defensie was die man allemaal niet zo effectief.

[00:19:28]

Daar gaat het niet om een vrouw die het zegt. Dus laten we even luisteren naar het grootste wapen van D66 en van Hans van Mierlo zijn te temperen.

[00:19:37]

Ik zou het liefste bekend. Ik zou het liefste zou ik in een keer verandering in Nederland willen hebben dat je uh eens een keer zou kunnen regeren zonder het CDA, maar niet tegen het CDA. Maar dat is voor een verandering.

[00:19:51]

Maar hoe ziet u uw eigen rol na de verkiezingen als daar?

[00:19:55]

Geert gaat worden door D66, de VVD niet of dat laatste het geval zal zijn? Dat zal afhangen van de VVD en van de Partij van de Arbeid. Of zij eindelijk eens die stap zouden durven kunnen en willen maken.

[00:20:09]

Wat is. Stem mooie. Nou, ik moet het niet te kort doen. Natuurlijk één ding wel voor mekaar gekregen handelspolitiek. De doorbraak in jaren negentig, waarbij niet meer christendemocrate vanzelfsprekend de de lakens hier uitdeelde. De macht? Euh. Hadden maar socialisten en liberalen. Paarse kabinetten van Kok zijn geregeerd. Dat danken we echt aan Van Mierlo. En eerlijk gezegd heeft het ook niet zo heel veel gescheeld of ook die kabinetten waren niet gekomen. Ook weer door Van Mierlo.

[00:20:38]

Want dat is in de tijd dat er met Frits Bolkestein werd onderhandeld namens de VVD en Frits Bolkestein.

[00:20:44]

En iedere avond zijn chauffeurs heer van Mierlo was weer lang.

[00:20:49]

Aan het woord schijnen zware onderhandelingen te zijn geweest.

[00:20:53]

Maar goed, we missen een Mansen Mierlo. Lees dat boek blijven denken.

[00:20:57]

Blijven luisteren in dit geval. Blijf ook vrouw lezen.

[00:21:04]

Joe Biden is de nieuwe president van Amerika. Joseph Biden junior is al lang derde president. Dirigent Steen. Na een lang en wrede politieke strijd volgt hij president Trump op Election. Hoe is de vrouw eigenlijk? Begint de strijd om de macht pas echt?

[00:21:20]

Voor de verkiezingen vond hij plaats voor de schermen van de uitstekende selectie voor de Solesmes, nu verschuift hij naar achter de schermen is het nummer twee plaatsen Escartin Walker World Country.

[00:21:32]

Wat er gebeurt tussen nu en 20 januari is cruciaal voor de toekomst van Amerika. Kan president Biden het diep verdeelde land echt bij elkaar brengen? Carter is overleden. Martin Jol sloot en ik Victor vlam.

[00:21:45]

Neem je in deze podcast mee in de strijd om de macht?