Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast. Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of AVRO.

[00:00:13]

Ontwaak, kom uit uw neoliberale liberale slammer, ja, dat is niet mijn gedachtes. Dit is de boekte de De v d omslag, de tekst van Ewald Engelen, professor Ewald Engelen, hoogleraar financiele geografie aan de Universiteit van Amsterdam. En die engelen? Die heeft een euh. Ja, je mag wel bijna zeggen Filipina echt een aanklacht geschreven tegen wat hij noemt het neoliberale systeem waar wij in beland zijn. En hij vindt eigenlijk dat een groot gedeelte van Ellens kiezers volk uh in een soort sluimerde.

[00:00:44]

Ze denkt dat het wel redelijk met ze gaat, maar ondertussen worden ze natuurlijk gepiepeld door de hoge heren.

[00:00:49]

Daar zit een populistische tendensen in.

[00:00:51]

Dit boekje met Engelen is een echte intellectueel en haalt in zijn. Nou ja, je krijgt bijna zeggen pamflet van dik 200 pagina's ontzettend veel relevante literatuur aan en maakte er vervolgens een vlammend betoog van.

[00:01:04]

Uitroepteken, kom uit uw neoliberale sluimerde.

[00:01:06]

Ik dacht meteen dat gaat over mij, maar dat was ook zo. Ik had jou als ideale Publi-T voor ogen toen ik het schreef.

[00:01:13]

Het is een UJM en Filipina tegen het liberalisme van tien jaar na het neoliberalisme. Laat je iets agressies zijn? Ja, ja, dat is een vorm van liberalisme dat vooral na de Tweede Wereldoorlog in opkomst is geweest. Dat gaat niet over vrije markten. Dat gaat over een hele specifieke rol van de staat, de overheid bij het creëren en het beschermen van markten tegen met name democratie. Daar komt bijvoorbeeld onze hele Europese Unie. De Europese interne markt, de ECB, de Europese monetaire unie, vrijhandelsverdragen komt er allemaal uit de koker van het neoliberalisme.

[00:01:45]

Dat is niet het liberalisme van Thorbecke. Nee, lekker traditioneel. Zeg nergens aan ik.

[00:01:50]

We hebben ons centrum om over de spekt gaan we ook zeker doen. Straks geef je ook alle kans om uit te leggen wat je bedoelt. Uhm. Eén citaat op pagina 204 Als de expert de waarheid in pacht heeft. Waarom moet hij dan op het schild worden gehesen? Kennelijk zit er een luchtje aan. Je bent heel kritisch op experts, op technocraten, de types waar wij nu toch een beetje door geregeerd worden.

[00:02:09]

Ik heb inderdaad erg veel problemen met de wijze waarop op dit moment academische expertise ingezet wordt om de democratie monddood te maken. Dat hebben we eerder gezien in 2008 met economen. Dat was destijds de expertise die aangeroepen werd om het land uit de ellende te helpen. En we hebben dat nu met virologen en epidemiologen. Ja, die in Nederland gewoon in Nederland regeren. En wat mij betreft moet dit altijd onderworpen blijven aan een democratisch debat.

[00:02:37]

En dat gebeurt er niets. Wat wat onze eigen gekozen politici in de regering kiezen we niet met een Tweede-Kamerleden, wel zelf toestaan? H. Ze hoeven niet te doen wat Van Dissel wil.

[00:02:47]

Het is ook zo. En wat dat betreft kijk ik dus ook met toenemende verbijstering en verbazing naar wat er in de Tweede Kamer gebeurt en het gemak waarmee allerlei parlementariërs die inderdaad namens ons daar zitten zich toch op de een of andere manier voor het karretje laten spannen van de virologen, de epidemiologen en zij het gewoon eens.

[00:03:03]

Misschien zijn ze overtuigd.

[00:03:05]

Ik heb niet het idee dat dat helemaal het geval is en dat heeft heel veel te maken met het feit dat er dus inderdaad gewoon geen debat is. Dus men loopt aan achter een consensus. En men zou natuurlijk veel meer de oren te luisteren moeten leggen bij critici of andere standpunten over hoe je met zo'n virus om moet gaan.

[00:03:21]

Akkoord, Ewald Engelen is ter informatie. De sympathisanten, ook vaak lijstduwer van de Partij voor de Dieren, heeft ook amoureuze betrekkingen met Marianne Thieme, oprichter van die partij natuurlijk. Maar goed, dat mag. En dan kan je trouwens nog steeds op de echtelijke sponde kan je verschillend denken over dingen.

[00:03:40]

Ik zou als ik zijn boekje lezen eerder in de een soort groene marxistische hoek plaatsen. Euh. A veel in zijn boek wijst naar opheffen van eigendomsrechten. Is eigenlijk niet meer in eigen huis hebben en zo.

[00:03:53]

Hij is een groot aanhanger van van Piketty en Piketty is natuurlijk herkend door zichzelf. Ook een communistische hoogleraar. Dat mag allemaal. Dus ik zeg niet dat je dan dus meteen een zwarte lijst moet, maar hij zit een beetje in die hoek. Euh. Tegelijkertijd heeft ie ook wel weer liberale trekjes. Zeker in zijn manier van leven denk ik zo ja, dat neoliberaal, dat wordt op vanalles en nog wat geplakt.

[00:04:14]

Maar jij kunt het goed definiëren. Toch? Eerste vraag. Ik heb het uiteraard gelezen met aandacht. Je schrijft ja, je bent polemisch. Tuurlijk heel sterk. Je bent absoluut een intellectueel, maar ben tegelijkertijd ook een demagoog tot en met OK.

[00:04:28]

Nou ja, is dat een compliment of niet? Euh, deels? Dat vind ik heel mooi. Sterker dan bij. Nee. Maar kijk, ik dacht van D. Het is een. Kijk, je bent hoogleraar. Euh vooral. Je kijkt naar die financiele wereld. Je hebt natuurlijk veel getoucheerd of financiele crisis waar we in zaten misschien nog wel inzitten. Wel niet dat het nu door. Ja maar uhm. Dit is eigenlijk een oproep voor de verkiezingen om mensen bij die middenpartij die nu een middenpartij definieer vrij breed.

[00:04:53]

Zeker? Euh, dat is niet alleen CDA, VVD, Partij van de Arbeid, maar ook eigenlijk GroenLinks D66.

[00:05:00]

Uhm, die mensen die zitten in een soort uhm. Sinds begoochelingen die denken dat het goed gaat met Nederland. Relatief. Maar ze zien het helemaal verkeerd. En jij wil ze?

[00:05:09]

Het wordt inderdaad een soort neoliberaal. Droom waarin men zich bevindt, maar dat is een nachtmerrie. Maar het is inderdaad voor heel veel mensen in Nederland is dat een nachtmerrie. Wat mij opvalt bij het doen van het onderzoek voor dit boek is dat je moet constateren dat ongeveer één derde van de Nederlanders is hoogopgeleid of theoretisch geschoold. Een hbo en wo hebben ze gedaan en voor het merendeel van die mensen heeft de afgelopen 10 15 20 jaar vrij redelijk uitgepakt. Men heeft toegang gekregen tot de woningmarkt.

[00:05:38]

Men heeft het inkomen redelijk zien stijgen en men heeft allerlei perspectieven. Maar er is ook 60 tot 70 procent waar dat niet voor geldt. Praktisch geschoold hebben, mbo gedaan of vmbo gedaan, op school niet afgemaakt. En voor die mensen is het allemaal veel minder prettig geweest. Vaak inkomens, stagnatie of misschien zelfs wel inkomensdaling behoren vaak tot de flexibele schil. Dus ongeveer één derde tot is dat 40 procent van de jajah.

[00:06:03]

Want de meeste mensen hebben toch in Nederland nog steeds een vaste baan? Nee, dank je wel.

[00:06:07]

Ja zeker. Merendeel heeft een vaste baan of Fillion zzp. Ongeveer 40 procent heeft dus een niet standaard arbeidscontract. Wordt dus in toenemende mate toch geconfronteerd met een onzekere toekomst. Heeft het inkomen niet of nauwelijks zien stijgen? Staat dat wel in de verkiezings programma's, zelfs van die VVD dat ze een beetje van het neoliberalisme terugkomen?

[00:06:26]

Dat zei dat het niet is of het zou moeten worden. Dat is sinds 1. De wat is het? De begroting? De Algemene Politieke Beschouwingen van niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor is dat een beetje de teneur geworden dat men vindt dat marktwerking is doorgeschoten, dat de overheid er teveel bij heeft laten zitten. Maar tegelijkertijd als je kijkt wat naar beleid wordt gevoerd wordt. Ja, dat is gewoon rechtdoorzee. Neoliberaal beleid. Wat?

[00:06:49]

Wat is nou dat neoliberale kijk? Mijn idee zou zijn als ik gewoon naar de rijksbegroting kijk en het nationaal inkomen wat we met z'n allen uitgeven. Ongeveer de helft, iets minder dan de helft wordt gewoon via de collectieve sector uitgegeven door een groter publiek.

[00:07:01]

We hebben een enorme gezondheidszorg, meer dan 100 miljard per jaar. Dit. Dit jaar. We hebben 80 miljard een uitkering in Nederland. Je kan toch niet hard maken dat dit een liberaal land is dan een socialistisch land?

[00:07:12]

Nee, als je kijkt alleen al naar EUSSR. Als je alleen maar kijkt naar de publieke uitgaven als percentage van de bruto binnenlands product, dan moet je inderdaad constateren dat we te maken hebben met een grote overheerser 43 procent.

[00:07:21]

Ja, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar indicatief. Of je nou wel of niet neoliberaal bent, want dat neoliberalisme zit m vooral in de risico overdracht niet. En heel veel risico's die voorheen collectief gedragen werden, zijn ook bij een grote publieke uitgaven uiteindelijk individueel geworden. Kijk naar onze gezondheidszorg, waarin je dus inderdaad gewoon moet constateren dat het er is een hoog eigen risico. De kosten per maand zijn hoog geworden. Er is een vorm van quasi marktwerking geïntroduceerd met allerlei ja toch winst georiënteerde bedrijven die daar e-land toch actief gezondheidszorg bij en niet allemaal ontruimd en de woning de woningbouw zelf door de vormen even gezond is.

[00:07:59]

Door Volkshaard 15 procent van de kosten van de gezondheidszorg voor de door mensen individueel gedragen uiteindelijk 4 belastingen wel, maar maar 15 voor de rest is echt collectief. Volgens mij wordt die 15 procent dit misschien heel veel mis en misschien is die marktwerking helemaal wat anders.

[00:08:12]

Het wordt gelijk bedoel 15 procent is het eigen risico.

[00:08:15]

De rest wordt natuurlijk toch gewoon gedaan via de premies waar op die 100 miljard wordt, maar zo'n 15 miljard door de mensen direct via eigen risico en premies opgehoest.

[00:08:23]

Nou, een vergunning. Volgens mij is dat mijn eigen risico en de rest heb grotendeels gewoon via premies betaald en in en op wereldschaal.

[00:08:31]

Binnen de OESO is Nederland wat dat betreft het meest socialistisch land. Maakt niet uit, maar D. H. H. Is een van de meer dan we zeggen collectief georganiseerde landen. Maar je mag dat vinden. En ik snap dat die Marktweg die idiote concurrentie zie die nep concurrentie tussen toen zelf en zeggen dat het vliegtuig helemaal nergens op dat slaat. Ook nergens is ook niet een markt. En een ziekenhuis is geen markt, dat snapt iedereen.

[00:08:50]

Maar we laten ze wel failliet. Woningbouw. Ander voorbeeld woningbouw daar. Ontzettend woningbouw.

[00:08:54]

Nou, dat is op zich fascinerend om te zien. Vanaf het einde van de jaren 70 was pakweg 70 procent van de Nederlandse huishoudens had een sociale huurwoning. Dat is nu tussen de 40 en de 30 procent en het merendeel is koopwoning geworden. Dat betekent niet dat daar minder staat bij zit, want o alle garanties, Nationale Hypotheek Garantie en allerlei andere artiesten, allemaal via de overheid. Maar het is wel een totaal ander model van allocatie van schaarse woningen. Stond het zo maar te noemen bedacht en het mondt uit in individuele risico's, het individualisering van de risico's.

[00:09:28]

En dat is bij uitstek neoliberaal. Daar heeft Nederland enorm kwetsbaar gemaakt. Dat zagen we in 2008. Dat komt omdat geleend geld is en omdat geleend geld is absoluut waar. Nee, dat is helemaal waar. En dat is natuurlijk duidelijk de uitkomst geweest van een hechte lobby uh, en een hechte samenspraak tussen overheid aan de ene kant en de drie Nederlandse grootbanken aan de andere kant. Want die hebben in feite gewoon een gigantische markt gecreëerd gekregen waarbij ze eigenlijk zonder al te veel risico's gigantische hoeveelheden geld kunnen uitlenen aan Nederlandse Reekers met een hele mooie risicovrije rente opslag.

[00:10:02]

OK.

[00:10:02]

Maar als we nu de statistiek ja bekentenis, ik mag Ewald Engelen wel. Ik heb veel meegemaakt in de vergaderingen van Buitenhof. Daar zat bij zitten te.

[00:10:11]

Redactielid Daar is die op een gegeven ogenblik wel uitgezet door de hoofdredacteur, die toen we even een jaartje binnenstapten omdat die nogal sturend is, dus hij deed de eerste helft van zijn betoog, is altijd ijzersterk, verwijst naar allerlei relevante literatuur in de tweede helft, gaat dan altijd eindigt altijd bij. En dus moeten we Partij voor de Dieren stemmen. Het is een gedrevenheid die hem die weinig ruimte laat voor andere opinies en daarom is hij ook een moeilijke studiogasten. Dat kan ook tegen wat zich nou microfoons staat open.

[00:10:42]

Ik ga even plassen. Ik ben over twintig minuten terug. Dan heb jij de uitzending erop zitten. Dat zou die prima kunnen, want hij kan ontzettend goed praten. Maar dat is niet een. Hij heeft wel in die zin een beetje gesloten wereldbeeld. Hij weet hoe het zit. De mens is in verwarring en moet door hem erbij getrokken worden. Hij heeft een pamflet geschreven en hij hoopt dat wij ontwaken. En als je dus zegt ja maar ja maar ja, maar wat ik toch wel vaak probeer is interviewer, komt dat toch nooit aan denk ik.

[00:11:11]

En dat hoeft ook niet vlug. OK. Maar als we nu de statistiek jes bekijken wereld statistieken. Mathijs Bouman houdt ze vaak bij een financieel dagblad. Vindt hij dat? Ja, het centraal plan noem ik ook in het boek als een van de voorbeelden die eigenlijk een heel serie economen die allemaal een beetje in de Chicago School indeelt. Of Niva. Dan zeg je Kijk Youri. Die neoliberale revolutie als jij definieert begint zo rond 1989. En daarna wordt het steeds neoliberale.

[00:11:38]

En jij zegt eigenlijk al die economen zitten in datzelfde paradigma. Die denken eigenlijk allemaal hetzelfde. Kijk op servetje naar die markt. Uhm. Zij zeggen Mathijs maakt altijd van die van die van die sommetjes in in welke statistieken we het goed doen. In Nederland zit altijd ongeveer op alles in de top. Ja zelfs in welzijn. Ik bedoel ze gelukkig. Kinderen, noem maar op. Ik zou dat niet welzijn noemen, maar inderdaad geluk. Ik bedoel maar een Surface.

[00:12:04]

Je kan gewoon harde euro's of geluk, dat zijn er zelfs helemaal.

[00:12:07]

Maar kijk, ik bedoel maar wat is daar onzin aan? Want hij Metis niet mee. Het is niet onzin, dat zeg ik ook niet. Wat ik alleen laat zien is dat het ontzettend eenzijdig is. Het merendeel van die lijstjes. Je moet altijd nagaan als je die lijstjes zien. Vanuit welk perspectief worden die lijstjes opgesteld? Maar in dit geval veel van die lijstjes niet allemaal. Geluk is een andere, maar als het gaat om meest innovatief, meest ondernemersvriendelijk dus allemaal gedaan vanuit de factor kapitaal is Nederland een aantrekkelijk vestiging land.

[00:12:34]

Als je dan een Amerikaanse multinational bent om je hier te gaan vestigen. En het is natuurlijk duidelijk dat, want Nederland is gewoon een groot belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals. Maar het gaat over de en levensstandaard in Nederland is behoorlijk hoog op wereldschaal absoluut. Maar als je kijkt naar het netto besteedbaar inkomen gemiddeld, dan moet je constateren dat het in Frankrijk beter is. In België is het beter, in Scandinavische landen is het beter. Zelfs in Noord Italie is het veel beter toeven dan in Nederland.

[00:13:01]

En dat heeft weer heel veel te maken met wat ik in mijn boek constateer. Leuk land, een waanzinnig Graafland om premier Rutte te citeren. Voor als je hoogopgeleid bent, maar een veel minder mooi land. Als je laag en midden opgeleid bent. En dat is wel iets wat we mee moeten nemen, al die mooie lijstjes. Daar zit een keerzijde aan. En die keerzijde is wel zijn ontwikkeling is eigenlijk vanaf het einde van de jaren zeventig gestagneerd. We hebben te maken met een toenemende qari sering op de arbeidsmarkt carriëre.

[00:13:30]

Ja Groom, veel meer risico's die individueel gedragen moeten worden. Geen vast arbeidscontract meer. En we krijgen geen toegang tot de woningmarkt. Geen leven is niets waard, want er te zitten. Je hoeft niet het hele boek voor te hebben, maar 60 minuten.

[00:13:41]

Nee, tuurlijk mag je nooit natuurlijk zeggen ja, daar horen wij de zoetgevooisde stem van dokter Peter Klossen, smaak onderzoeker en oprichter van de Academie voor Gastronomie.

[00:13:52]

Dat is zit er heel wat passage die mij ook in de weg interesseert. Dat is nou dat de juist ook de lager opgeleiden de b minderen keuzes maken en dat je kijkt naar de levensverwachting. En kijk maar eens naar de druk en de druk op de gezondheidskosten. Dan is obesitas is die juist ook in die groep.

[00:14:09]

Maar dat is die enorme kloof laag. Hoogopgeleiden overal in terug. Wat ik een beetje mis tussen jullie komt in jullie geratel een beetje sorry. Dat is één ding. We moeten veel systemische kijken naar oplossingen. Dat wordt veel te enkelvoudig, vind ik. Of nu ook Peter, jij hebt het boekje ook gelezen dat toen jij binnenkwam zei je ook interessant zit. Prachtige. Maar wat is de oplossing?

[00:14:30]

De oplossing is dat we ten eerste wakker worden uit de gedachte dat het beste van alle mogelijke werelden. Maar kijk, iedere politieke handeling begint uiteindelijk met het besef dat het anders moet en anders kan. En we weten dat het anders kan. Ik bedoel de zijn de afgelopen jaren boekenkasten vol geschreven van Joseph Stiglitz tot aan Thomas Piketty, die aangeven hoe je bijvoorbeeld op belasting gebied en mensen ertoe kunt verleiden om hele andere keuzes te maken dan we op dit moment doen.

[00:14:54]

Toch ging het wel goed met de politiek. Eerlijkheid dat ook dat dit niet door kan gaan. Die gezondheidskosten, die gaan we door het dak. Absent Broccoli is toch een stuk goedkoper dan pillen dus. Ik zou zeggen we moeten provincialers gaan.

[00:15:05]

Andere? Anders ja, maart. Als je naar de verkiezings programma's leest. Even los van of ze het dan gaan uitvoeren. Staat dat bij al die grote partijen wel zo'n beetje in die verkiezing? Kwam alleen niet in op de radicale manier die hij wilt. En als we nu peilingen voor wat ze waard zijn moeten geloven, dan gaat Rutten met twee vingers in de neus. Ik bedoel de grootste partij worden. Dat is toch heel deprimerend stoïcijnen en dat worden.

[00:15:26]

Uiteindelijk hoop ik erop dat CVTY maar toch een soort wondertje gaat gebeuren en dat de VLD moet je ogjz leven gekomen. Maar dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar het. T. T. T. Het punt is dat uhm dit inderdaad zoals je zegt geconfronteerd worden met een systeem dat langzamerhand tegen zijn einde aanloopt. En we moeten anders gaan kiezen. We moeten andere andere andere keuzes gaan maken. Het boek is een oproep om dat te doen.

[00:15:49]

Ik hoop dat het gebeurt. Euh, maar. En daar is ook de rol van de media daarin. Ik bedoel wat we zien. De afgelopen jaren is dat we ons de blaren op de tong ouwehoeren als het gaat om Zwarte Piet, als het gaat om genderneutraal poppetjes, om de bijzet, om de islam en de christenen. Christelijke waarden, om de bijzaken en een goede politiek economische analyse die ik in dit boek probeert te plegen. Die vind je eigenlijk in de media ook niet terug.

[00:16:13]

En dus weten we dat in die partij programma's staan. Die dingen wel, maar waar het in de politiek en in de debatten over gaat, dat is diversiteit. Dat is het onderwerp waardoor iedereen wordt doorgelicht op de op z'n diversiteitsprijs persoonlijke leus. Leuke bezigheidstherapie. En het is er dan voor. Daar word ik depressief van. Jij wel? Wat je ook ergens in je boek aanhaalt, dat vond ik wel interessant. En uhm, ik weet niet of je ermee wil vergelijken, maar je zegt ik heb echt de rol van de intellectueel publiek van de publieke intellectueel.

[00:16:41]

En je vergelijkt het dan met de beroemde J'accuse van Emile Zola dan niet dat ik hem zelf in die voetsporen wil zetten hoor.

[00:16:46]

Nee maar, maar je vindt eigenlijk, want dat natuurlijk een vraag die dan wel te stellen valt. Jij bent hoogleraar. Uhm, er zit natuurlijk niets van objectiviteit in dit boek. Dit is echt een vlammende oproep. En nee, het is niet. Dit is een zeer gekleurd, activistisch pamflet. Eigenlijk ben dat mag, maar k vind je dat hogelijk?

[00:17:04]

De vraag is is het dan beledigend zoals ik zeg? Het is een pamflet is een boekje van iets meer dan 200 pagina's waar ontzettend veel verwijzingen in zitten naar het liberalisme neoliberalisme Chicago's QHL. Nou ja, allerlei literatuur, dat is prachtig. Dat staat normaal gesproken niet in een pamflet, maar de hele opmaak. Ontwaak met een uitroepteken, kom uit uw neoliberale sluier. Maar ja, dat heeft natuurlijk toch iets van een ja, een pamflet This is us geschrift.

[00:17:29]

En hij spiegelt zich ook een beetje aan de. En de grote pamflet disten aan de grote. Uh in het publieke intellectuelen. En daarvoor noemt die verwijst die bijvoorbeeld in zijn boek Laat negentiende eeuw naar Emile Zola, die natuurlijk de hele drijfijs affaire heeft aangezwengeld met zijn J'accuse, waarbij die een grote misstand in de Franse en openbaar systeem aanwees. En ik denk dat Engle dat eigenlijk ook ambieert. Ja, anders zou die nooit zo politiek zijn. Hij is.

[00:17:55]

Hij is denk ik negentig procent politiek, 10 procent wetenschap.

[00:17:59]

Ik vind je dat hoogleraren die taak hebben. Ik vind dat wij. Het boek is wel degelijk gebaseerd op feiten. Het is gebaseerd op heel veel literatuur en alleen probeert t uhm t p. T probeert een evenwicht aan te brengen die op dit moment in het publieke debat ontbreekt. Ik denk vervolgens dat we in de gigantische problemen die we voor ons hebben, dat we last hebben van wat. Wat ik dan noemen hyper specialisme hebben. We hebben heel veel mensen, mannen en vrouwen die gespecialiseerd zijn in een heel klein deel onderwerp en in veel nemende vraagstukken.

[00:18:33]

Kijk, kijk naar koffie thee 9/10. Koffie Thee 9.2 wordt volledig gedomineerd door virologen en epidemiologen, terwijl we eigenlijk weten dat het de uitvloeisel is van samengaan. De vraagstukken. Daar zit natuurlijk onze omgang met natuur met dieren zit daarin. Dat heeft enorme sociaal-economisch. Mag ik u staat hebben? We hebben generalisten nodig. Ik vind dat ik vind dat de hoogleraren uitstak de G. De G. V. Hebben om dat te doen.

[00:18:57]

Ja, ik wou net zeggen ik vind het ook bijzonder dat je zegt dat dat hoogleraren hun stem niet mogen verheffen bijna niet wou zeggen het was een vraag die ik opwerpen, maar het is toch juist de rol van alleen maar worden natuurlijk best wel politiek ingedeeld. Hij heeft ook nog wel Liefsoons met de Partij voor de Dieren allemaal. Dat mag ook allemaal natuurlijk, maar prima toch. Maar even een vraag uit je boek nog als het mag. Want we hebben nog een minuutje of twee denk ik.

[00:19:18]

Max! Uhm, ergens schrijft op pagina 202 dat t m nou ja, de neoliberale doel bij uitstek is. De staten gebruiken hem eigenlijk een markten te verder te verdiepen en eigendomsrechten verder te zekeren en mensen echt rijker te maken, althans een bepaalde groep. En dan zeg je citaat Het neoliberale moment bij uitstek is dat van een ramp. Geen beter moment om de democratie te knevelen en de politiek te onttronen. En dan tijdens momenten van crisis, wanneer het lot van het volk en de staat in de handen kan worden gelegd van experts die dit soort uitzonderingstoestand over bevoegdheden beschikken waar ze normaal alleen van kunnen dromen.

[00:19:51]

Dit ruikt bijna naar een complot.

[00:19:54]

Nee, het is een euh. Het is niet een complot. Alhoewel de zittende citaten van Milton Friedman en de Chicago Booi bij uitstek een soort aartsvader van het neoliberalisme, die dus zelf expliciet aangeeft van jou. Een crisis is de mogelijkheid om uiteindelijk dat neoliberaal. Programma in die agenda verder uit te voeren. Wat ik in dat hoofdstuk laat zien is dat als je kijkt naar netto besteedbare gelden op de balans van een overheid op jaarbasis. Nieuw beleid, daar is eigenlijk niet of nauwelijks ruimte voor.

[00:20:25]

Alles ligt eigenlijk al vast in langlopende programma's, behalve als er een crisis is. En dan blijkt er ineens toch onvermoede hoeveelheden geld beschikbaar te zijn om dingen te doen die daarvoor volstrekt ondenkbaar zijn. Dan gaat het conflict 19. En kijk naar alles kan. En kijk daar 2008 dat alles ook nieuwe bevoegdheden voor de Europese Unie nodig heeft. Dat gebeurt dat om ons heen? Ja, neen, dat is waar. Nou en de jongere generatie gaat bonnetje betalen.

[00:20:50]

Absoluut. Euh ja, ik heb zelf een dochter van 24 en ik vrees met grote vrezen voor haar toekomst en seeding klinkt dramatisch.

[00:20:57]

Demonstreren niet althans. Misschien is een keer individualist, maar heb ze allemaal. Ik roep ze op om dat te doen. Contra's, demonstreren. Dankjewel professor dokter Ewald Engelen over de financiële geografie te Amsterdam.

[00:21:10]

En dan nu natuurlijk de vraag.

[00:21:11]

Ewald Engelen heeft dit boek geschreven. Dit pamflet, geschreven met de bedoeling dat de mensen die nu van plan zijn om op middenpartij te stemmen. Dat is eigenlijk 80 procent van de partij. Daar zit GroenLinks ook bij voor hem. Dan ziet D66 bij VVD, CDA iedereen. En die worden dus. Nou ja, een beetje voor het lapje gehouden door de UM. Door hetsysteem, door de politiek, door Rutte en co en kornuiten en trawanten. Gaan zij zich nou laten ompraten door zo'n boekje.

[00:21:34]

En ik denk dus absoluut niet dit. Dit bedient een publiek dat eigenlijk al een beetje intellectueel publiek dat hier al wel in gelooft en toen misschien ook wel mee eens is. Maar de tragiek voor Engelen en consorten is natuurlijk dat links waarschijnlijk kleiner en versnipperaar wordt dan ooit met de komende verkiezingen. Als het een beetje gaat zoals het nu lijkt met de peilingen en dat Rutte met twee vingers in de neus. Nou 35, 40, 45 zetels gaat halen en dus precies gaat bewerkstelligen dat Engelen niet wil.

[00:22:03]

Dus heeft hij nu het goeie middel gekozen. Kijk, Ewald Engelen gaat wel gelijk krijgen.

[00:22:08]

Misschien ook met z'n IQ. Ecologische crisis, maar vooral met zijn dodelijke omhelzing. Dus wat gaat Rutte doen in een nieuwe formatie? Gaat verschijnen over links regeren en met Klaver zitten en noem maar op. En uiteindelijk gaat ie een stukje van het ideeëngoed van Ewald Engelen vergroening van fiscale systeem bijvoorbeeld overnemen. En maken ze eigenlijk oppositie monddood, zegt ze. Nou, we hebben toch gedaan wat je wil doen ze nooit helemaal doen ze nooit puur. Maar dat is natuurlijk de enorme absorptievermogen van ons systeem en dat zal wederom bewezen worden.

[00:22:39]

Euh, iets taaier te zijn dan het meedogenloze idealisme van perversie engelen.

[00:22:46]

En dan nog even dit. Nou ja, de verkiezingen zijn als ze doorgaan over een week of 6 en 5 6. Hoe lang duurt dat half maart? En euh, daar zijn 37 partijen aangemeld. Daar zitten wel curieus verschijnselen tussen bekende partijen die ik ken. Ook wordt code oranje wel interessant voor Richard de Mos. Kansrijk lijkt mij.

[00:23:06]

En ook weer een partijnaam die steeds weer meedoet. Al sinds 2014. Of je denkt. Die nog zien en geloven die er nog in. In dit geval zeer letterlijk te nemen.

[00:23:17]

En dat is Jezus leeft. Want die zijn er sinds 2014 met alle verkiezingen aanwezig en grijpen altijd ruimschoots naast een zetel. En dat terwijl ze natuurlijk door de hand van God richting het parlement worden gewezen. Lijsttrekker van Jezus Leeft sinds jaar en dag is dat Florence van der Spek. Hij heeft er werkelijk alle vertrouwen in. Logisch, door God gezonden. Uhm, ik heb hem net even gebeld.

[00:23:38]

Luister mee foos. Heb ik je aan de lijn Florence.

[00:23:41]

Ja hallo, goedemiddag. Ehm, hoe hou jij de moed erin?

[00:23:46]

We hebben altijd wel de moed erin Racour en dat is nog steeds zo. We geloven juist gewoon omdat wij hier aan meedoen en omdat we heel duidelijk onze stem laten horen. Dat mensen toch een beetje steeds meer gaan begrijpen wat het betekent om radicaal achter Gods Woord te gaan staan. En wat een zegen daar ook inlicht.

[00:24:07]

Wat is wat betekent radicaal achter Gods Woord staan eigenlijk voor jou?

[00:24:12]

Nou je dat je leest wat er staat en dat je gelooft wat er staat en dat je het ook doet. Ja, nou ja, jullie.

[00:24:17]

Ik heb jullie partijprogramma gelezen. Daar zitten wel pittige standpunten in. Hub uit de EU geen 0 naar euro en niets naar Europa. De seksindustrie, pornosites, alles moet stoppen. Ja, laat ik zeggen principieel.

[00:24:31]

Klopt absoluut. Dat is ook zo, maar je ziet toch wel dat in deze maatschappijen meer ze vragen om een kompas. Voor ons is dat Gods Woord. We hebben ook nog een paar christelijke partijen, maar je ziet toch altijd dat wat daar mist is dat mensen radicaal achter het woord gaan staan.

[00:24:49]

Ik dacht dat de SGP al redelijk steil was, onze laatste en is misschien zei ze niet voor een theocratie. Dat geloof ik niet dat je dat mag zeggen, maar de oudste partij in Nederland. Maar jullie zijn nog iets prefer andere prints. Veel Thann standpunt. Wat mij opviel. Jezus leeft is tegen een fax en zegt overbodig, want jullie zeggen Jezus redt helemaal niet nodig om van zijn.

[00:25:12]

Het is namelijk zo dat al duizenden jaren gaan er mensen dood. Dat klinkt heel euh, al miljoenen jaren zelfs. En nou ja, goed, waarom mogen we dan in de Bijbel en de dood is gekomen door een zonde, de zonde van een mens? Adam en alle mensen hebben last van zonde en daardoor is er dood. Daardoor is de ziekte daardoor ellendig. En wat nu wordt gedaan wordt. Uh. Wordt er geregeerd op een manier alsof wij dat moeten gaan uitsluiten?

[00:25:40]

Alsof we moeten uitsluiten dat de mensen uberhaupt kunnen sterven. En dan moeten wij enorm veel offers voor brengen. Alle vrijheden worden afgepakt van Nederlandse burgers onder het mom van we moeten de mensen beschermen ja, terwijl de ware bescherming geloof ik licht in het voordeel van Gods Woord en zijn principes. Het is namelijk zo inderdaad. Ieder mens gaat een keer sterven. Tien op de tien mensen sterft.

[00:26:02]

Ik kijk hoe je het nog tussen haakjes staat is nog lang niet zeker en moet nog maar zien. Ik was echt van plan te leven. Hij maar. Uhm.

[00:26:10]

Dat kan u dat gelooft. Ontvangt u uw leven? En dat is zo mooi en onze boodschap. En we hopen natuurlijk ook dat mensen tot geloof komen. En dat kan alleen als je ze vertelt. Ik geloof kon door het horen van het Woord van God, dus daarom zullen we altijd blijven spreken over het Woord van God.

[00:26:26]

Ik de Florens intenties. Daar schijnt zelfs een boek over uitgekomen zijn, een paar duizend jaar geleden. Dat kunnen we allemaal lezen.

[00:26:31]

Ik dank je zeer. Florens van der Spek, lijsttrekker van. Jij kijkt eens een bizarre sektarische club die ook heel letterlijk de bijbel uitlegt. Ik dacht dat we de SGP al hadden die toch al vrij?

[00:26:40]

Euh, nou ja, letterlijk zijn in de in toepassing van de Schrift.

[00:26:45]

En maar toch vind ik het leuk van de veelkleurigheid van onze democratie dat dit soort partijen steeds weer een poging waagt. Bedoel 37 partijen.

[00:26:53]

Nederland is een land van vele denominaties, van vele kleurtjes, in toenemende mate om regeer baar.

[00:27:00]

Maar wel zo vrolijk democratisch gezien en alles beter dan de dommen. Twee partijen systeem van de Engelsen en Amerikanen. Maar je ziet waar dat toe leidt. Blijf denken, blijf luis en voor één keer voor de jongere podcast. Luister! Blijf nou niet in je nest liggen als er de zeventiende gestemd moet worden. Maar wat ons vooral er echt helemaal nooit iets in dit land te.

[00:27:20]

Joe Biden is de nieuwe president van Amerika. Joseph Biden junior is al lang derde president Hadi Railsysteem. Na een lange en wrede politieke strijd vroeg hij president Trump op Election. Hoe is de vrouw? Eigenlijk begint de strijd om de macht pas echt.

[00:27:37]

Voor de verkiezingen vond hij plaats voor de schermen van zijn selectie op basis van de. Nu verschuift hij naar achter de schermen is het nummer twee plaatsen, Escartin, Walker lekker voor elkaar. Wat er gebeurt tussen nu en 20 januari is cruciaal voor de toekomst van Amerika. Kan president Biden het diep verdeelde land écht bij elkaar brengen? Carter is overleden. Martin Jol sloot en ik Victor vlam.

[00:28:02]

Neem je in deze podcast mee in de strijd om de macht?