Transcribe your podcast
[00:00:00]

NPO Radio 1 podcast. Dit is een podcast van de algemene vereniging Radio Omroep, ook wel de Algemene of AVRO. Ojy Fenati en luisteren naar de Jord cast. Op veler verzoek weer eens een keer een stevig economisch onderwerp en dat gaat dan over het geldsysteem. Want jongens, gaat het wél goed met de financiële wereld. Kijkt naar de grafieken, kijk naar de koers, kijkt naar de overheidsschulden. Het geld is tegenwoordig gratis. Hoelang kan dat? Euh, wanneer klapt deze zeepbel?

[00:00:30]

Nou weet ik niet. Dat gaan we vragen aan een meneer die daar al tientallen jaren inmiddels mee bezig is. Zijn naam is Edin Mujahid.

[00:00:40]

Hij is bezig met een boek over het geldsysteem. Uhm werkt zelf bij een vermogensbeheerder en heeft een interessante persoonlijke geschiedenis, waarover later meer. Maar eerst even dit. Deze week was er natuurlijk, zoals altijd in deze weken, veel te doen over Korona. En een van de relletjes die weer losbarstte was het gedoe rond herstel en al. Dat is dat clubje die willen dat we open gaan. En dan wel op intelligente wijze met allemaal zones en leeftijden, differentiatie en noem maar op.

[00:01:09]

En daar heeft Arnoud Boot zich als gast bij op én mee bemoeit. Euh, die vond het eigenlijk een euh woeste afslacht die de die die de heren en dames van herstellen en Eller hebben genomen. Onhaalbaar verhaal ook. En daarop kwam weer een tweet van een Mujahid die zei nou is prima dat Aira aan dat bootje gerenommeerde hoogleraar ooit. Geloof ik ook, onderdeel van zo'n adviesraad van de Engelse bank die zich bezighoudt met de korona crisis. Maar misschien kan u zich ook even bezighouden met de centrale banken en met geld.

[00:01:38]

Crisis die eraan zit te komen, want die is minstens zo serieus. En dat vonden we echt wel een leuke aanleiding om te zeggen.

[00:01:44]

Eny misschien niet even Oscarceremonie dus wel aan hem, maar ik stoor me er meer aan. Kijk, wij euh. We zitten nu met het korona probleem en maatregelen die de overheid heeft genomen om dat probleem op te lossen. Mee eens zijn de volgende eens. Dat is ook heel gezond. Uhm, waar ik me aan stoorde is. We hebben al 10 jaar lang een ander groot probleem voor onze samenleving. Dat is het beleid van de Europese Centrale Bank. Dat zijn burgers niet als een dagelijks probleem.

[00:02:10]

Nee, en dat is het. Uhm. Het ontzetten naderde van hem. Uhm. Je ziet het pas als een groot probleem als het een groot probleem is geworden en dan is het te laat om het aan te pakken. Jaja. Uhm. En het zijn juist economen die euh. Die zich dus hun hele leven daarmee bezighouden. En die zijn in staat. Die zijn de beste gecoupeerd om dat probleem vroegtijdig te signaleren en daar iets aan te doen. Dus ik zou willen dat er ergens een groep opstaat zoals herstel en helmaal dan herstel normaal monetair beleid.

[00:02:42]

Ja ja ja, want laten we maar ze even terug in de geschiedenis gaan hebben. B. B. Als we nu het afgelopen jaar kijken die andere artsen enorm mogen kan dus die overheden. Die centrale banken pompen geld in de markt. Dat gaat in de huizen zitten en in de aandelen en in de bonussen van bankiers in New York en in Londen. Reciteert jongens genietenvan, want die krijgen gewoon comissie natuurlijk. Uhm, iedereen is bang van zo'n Bruun Minsky moment.

[00:03:04]

Ja, dat het allemaal fout gaat. Leg even uit wat dat is. Minsky moment uh, kun je het beste uitleggen aan de hand van de cartoon While I uh "ik? Ik denk dat dat heel veel mensen niet zegt dat is dat het daar is. Een coyote die in elke aflevering probeert een hele snelle vogel te vangen ren vogel. En dat lukt nooit. En in elke aflevering is er een moment dat hij in z'n haast euh euh. Komt die over de rand van een ravijn en blijft hangen in het luchtledige.

[00:03:34]

Oh, en is er niks aan de hand. Totdat die naar beneden kijkt en merkt ik heb niks onder mijn voeten. Zodra hij zich dat realiseert, valt hij naar beneden. Nou, dat is het Minsky moment op de financiële markt en Minsky is gebaseerd dat beroemde Harmen Minsky, beroemde econoom. Die actie om een moment dat we er achterkomen. Jongens, dit klopt niet. Dan ineens valt het hele. Dan valt huizen in elkaar. Inderdaad. Nou oké, maar wanneer?

[00:03:54]

En dan gaan we even opbouw. Even terug in geschiedenis. En dat is jouw boek waar je mee bezig bent. Waar het over gaat over dat 1971 moment 15 augustus. Wanneer is het eigenlijk met dat geld zelfs uit de klauwen gelopen? Dan gaan we echt terug naar dat moment. Nou, ik denk dat het heel goed.

[00:04:08]

Uhm, om om om te begrijpen is het volgende. Tot aan 1971 konden overheden natuurlijk ook rood staan. Dat gebeurde ook regelmatig, maar die kon niet elk jaar. Rogier kon niet structureel op de pof leven als het ware. Nou, waarom kon dat niet? Omdat het geld gedekt was, dus door goud. Dus om meer geld in omloop te brengen moest je meer goud hebben? Ja nou in. Op 15 augustus 1971 hebben de Amerikanen gezegd die koppeling tussen dollar en goud.

[00:04:39]

Die gaan we doorbreken. En vanaf dat moment werden dus voor het eerst sinds het ontstaan van het geld bij wijze van spreken mogelijk voor de overheden op de pof te leven, elk jaar meer uit te geven dan wat er binnenkomt. Dat zie je dus vanaf dat jaar zie je aan de schulden van de overheid. Je ziet de welvaartsstaat ook vanaf dat moment ontploffen. Je ziet de welvaartsstaat op o ontploffen. De mensen zullen zeggen dat die nu kapot is gemaakt.

[00:05:03]

Dat geeft dus ook aan. Dat geeft dus ook aan. Er is niks mis met die schulden. Kijk als je als je als je schulden aan. Gaat om te investeren in beter onderwijs, betere infrastructuur? Niks aan de hand. Dat is ook in eerste instantie gebeurd. Daarom ging het zolang zo goed. Maar vroeg of laat wordt het gewicht van die schulden te zwaar. En je gaat aan het eind van van die rit. Ga je nieuwe schulden aan?

[00:05:28]

Niet om te investeren, maar om euh, lonen door te betalen van mensen die bij de overheid werken.

[00:05:33]

Dat is niet productief. Dat lijkt mij niet zo handig. Maar ze even naar het moment gaan luisteren naar Richard Nixon is dan president. Euh, dan nog een paar jaar daarna gaat ie ook smadelijk met pek en veren worst en uit. Maar goed, we gaan luisteren naar het moment dat Nixon aankondigt de dollar. De wereldmunt gaat losgekoppeld worden van het goud.

[00:05:52]

Vorige week heb je al eerder mijn waardering en Orla voor Armonea Maagdendale naar beneden. Beter dan de Spronken blijft natuurlijk hangen en die Amarok en ik ga daarmee maar Parijs-Bourges verloren. Kortom, je hebt wel wat vaker net over de Dipendra Balaur agent, dus pak je alleen Arbowet.

[00:06:16]

Iedereen heeft wel een aparte band met die euh. Met dat moment dat Nixon die die de goudstandaard eigenlijk loslaat omdat hij zich voor zijn boek helemaal heeft laten voor sprekenden Paul Volcker. En misschien weet je nog wie Paul Volcker was? Was mannenstemmen geleden overleden. Dit was de voorzitter van het stelsel van Amerikaanse centrale bank van de Fed. Maar daarvoor, in 19 eenenzeventig, was ie een hoge ambtenaar. En hij heeft eigenlijk voor niks en misschien een beetje tegen zijn zin omdat ie niet helemaal niet gelooft.

[00:06:44]

In mij heeft ie die goudstandaard losgekoppeld. Dus die die dollar dan eigenlijk niet langer de wereldmunt in was. Althans niet meer die stabiele munt die op goud gebaseerd was. Dat hele technische proces daar omheen heeft Paul Volcker in gang gezet. Destijds in opdracht van de regering en Edin is meerdere maanden met hem bij hem thuis geweest, heeft geïnterviewd en keek het torenhoog deze tegen deze torenhoge meneer op. Want Paul Volcker. Nou ja, God hebben zijn ziel. Maar als deze man ging staan dan stond iedereen in de schaduw.

[00:07:14]

En die man was in de over de twee meter een zeer imponerende man. Daarna weet je misschien wel, kregen we die Alan Greenspan en die heeft de hele balon waar we nu in zitten in de jaren negentig opgeblazen. En niemand heeft de belon nog doorgeprikt. Maar dat gaat toch echt wel gebeuren. Maar Paul Volcker was nog een mooie kerel. Daar begint het boek over Again.

[00:07:32]

Dus pak je alleen Arbroath. Ik ben een beetje bij Balaur in de bodem uit bed extra. Paramount erkende dat BMW in de markt door de Bleri en een cabriolet uit te besteden. Nou in de Action wordt is, buitmaakten co. Ja, die vraag kunnen we nog steeds aan.

[00:07:57]

Hij gaf alles in t begin even, dus de speculanten de schuld had waarschijnlijk de reden dat er dat het fout ging. Hij heeft het meesterlijk gedaan, want hij noemt in zijn speech speculanten de oorlog tegen Amerikaanse dollar, een Weymans Defender. Dus dat landgoed bij de Amerikaan. Hij koos ook het mooiste moment op die zondag 15 augustus dit dit aan te kondigen. Negen uur s avonds. Uhm, in e in energielevering. De jaren was het moment waarop miljoenen Amerikanen in een woonkamers zaten en die wachtten op een razendpopulaire westernserie.

[00:08:30]

Die begon altijd. Watsons is Bonanza.

[00:08:32]

Negen uur s nachts. Nou, hij dacht hoe kan ik de meeste mensen aanzetten? Nou, om negen uur zitten ze daar tv aan. En ineens in plaats van Bonanza zit daar niks in. Richard Nixon kondigt dit soort dingen tegen Gus wording. Ik denk dat dat heel veel Amerikanen toen ontzettend boos waren. Dat die die dachten waarschijnlijk ook. Ga nou maar door. Ik wacht op mijn serie. Ja, laat maar zitten die gaan.

[00:08:55]

Hij kwam met zijn Spiez dus met oorlog tegen dollar en vrede. En wat je hier niet hoort is dat. Dat vind ik eigenlijk het mooiste stuk van zijn toespraken zijn. Nou. Wat betekent dit nu voor jou? Nou zegt ie. Als je uhm, als je je dollars gebruikt er spullen uit andere landen te kopen. Die worden misschien wat duurder. Maar zolang je Amerikaanse spullen koopt mede in Amerika en maakt er nog niks aan de hand. Patriottistisch. Vijftig jaar later is de inflatie zeven, acht negenhonderd procent.

[00:09:24]

Dus dat die belofte van hem is niet helemaal duidelijk.

[00:09:27]

Zou je kunnen zeggen dat de T. Uhm, de val van Amerika. Euh daar begonnen is? Want Amerika is natuurlijk in de twintigste eeuw dominante economie, nog steeds een dominante en nog steeds. Ja, binnenkort de tweede. Niet meer de eerste economie, maar goed. Maar is het daar eigenlijk? Beginnen met het afkalven van universiteits? Of kun je dat niet zo zeggen?

[00:09:46]

Ik vind van wel, omdat daar uhm de de kiemen als het ware zijn gezaaid voor de problemen die we sinds 2007 meemaken. Kijk, het tendinitis is teveel geld in de markt. Teveel geld in de markt. En dat is mogelijk gemaakt door dat besluit van 15 augustus 71. Uhm. Uh in in 19 71 heeft. Uh uh Nixon ook in het geheim. Ook de band. Met China aangehaald wat China in staat heeft gesteld om 18u in achtenzeventig te zeggen Jongens, wij doen weer mee met de wereldeconomie.

[00:10:16]

Nou, als je die twee dingen samen pakt, besluit van 15. Gust 71 verzwakt op termijn Amerika. En hij heeft de redder van de wereld. Hij geeft China de kans om te groeien. Die twee ontwikkelingen komen nu als het ware samen.

[00:10:31]

We hebben toch allemaal weer aan niets te danken? T Was toch een groot?

[00:10:34]

Lijkt wel een interessante parallellen te trekken tussen die dat loslaten van die gouden standaard. En dus eigenlijk wordt het geld vanaf dat moment virtueel en zijn politici. Uhm ja, zijn los. Politici hoeven dus niet meer als ze een beleidsmaatregel die veel geld kost.

[00:10:51]

Uhm, we nemen dan te zeggen nou, ook daar moeten we een paar blokken goud kopen omdat dat natuurlijk gestuurd moet worden. En dat er dus onderpand moet zijn. Dat hoeven ze niet meer. Ze kunnen eigenlijk gewoon tegen de centrale bank zeggen joh. Druk en geld bij. Officieel kunnen ze dat niet, want deze bank is onafhankelijk. Maar dat zijn politieke benoemingen en dat is natuurlijk toch allemaal dicht bij elkaar. Dat is één groot complex waarin ze ongeveer elkaar de hand boven het hoofd houden.

[00:11:12]

Bedoel ACB Draghi. De Europese Centrale Bank is natuurlijk voornamelijk gedaan wat de Italiaanse regering goed uitkwam. Dat weten we allemaal in dit geval Zuid-Europa goed uitkwam. Dus wat je ziet is als je vanaf 1971 lijn trekt. Toen hadden wij het kabinet-De Jong en daarna het kabinet Biesheuvel. En toen kwam een paar jaar later dat het het meest linkse kabinet tennisgeschiedenis het kabinet-Den Uyl, wat natuurlijk in de mode van de jaren zeventig de verzorgingsstaat verder uitbouwde, die dan in de jaren 80 een beetje klapt en daarna weer verder groeit.

[00:11:40]

En hoewel heel veel politici in de PvdA in de campagnes op dit moment zeggen nee, die verzorgingsstaat is helemaal afgeschaft en de overheid is veel te klein. Dit mensen overheid groter dan die ooit geweest is alleen. Misschien krijg je niet precies voor je belastinggeld wat je had gehoopt, maar wat je het misschien vroeger voor gekregen had. Bijvoorbeeld omdat we meer dan 100 miljard aan zorg uitgeven. Dat is het monster dat alles opvreet. Maar je kan dus eigenlijk zeggen dat omdat er geen gouden goud meer onreglementair geniet, mijn echte onderpand is.

[00:12:07]

Zijn politici niet meer erg geneigd om zich ja beperkt te voelen?

[00:12:11]

En er komt een moment en dat merk het. Alle brieven die we bij dit programma krijgen? Ja, dat natuurlijk ergens spaak gaat lopen. Gratis geld bestaat niet. Geen enkele rem op de rijksbegroting bestaat ook niet. Dat kun je even doen, maar dan op een gemend, zegt het boem. En wie gaat het dan betalen? Nou, dat zou niet wat willen weten. Ik niet in ieder geval. Maar we zullen mensen zeggen luisteraars heeft ja, weet je, het is lang geleden.

[00:12:34]

T Is ingewikkeld. Wat is de relevantie voor mij?

[00:12:37]

De relevantie is uhm zit hem in het volgende. Wij zitten nu met dat economische probleem. Heeft dus overigens heel weinig tot niets met Corona te maken. Corona heeft het alleen maar geaccentueerd en versneld, maar niet veroorzaakt. Uhm, zoals voor elk probleem geldt ook hiervoor. Als je een probleem wilt oplossen, moet je eerst erkennen dat je een probleem hebt en vervolgens begrijpen hoe het zover is gekomen. Nou, dit boek vangt eigenlijk vraag 2 op. Ja, begrijpen hoe het zo ver is gekomen.

[00:13:11]

Want pas als je dat weet kun je een lijstje met Peter wat wel en niet te doen.

[00:13:16]

Vrij eenvoudige mensentaal. Sinds er geen goud meer onder ligt, kunnen politici hun begrotingen oppompen en dan zetten ze de centrale bank weer onafhankelijk instituut. Gewoon even aan tot het scheppen van geld. En ja, dat zien we dus nu gebeuren als de overlevenden zijn afgelopen jaar. In de westerse wereld met 20 procent gestegen.

[00:13:33]

Is het trouwens ooit mogelijk om weer terug te draaien om de munt weer aan een goud te kopen? Kijk maar naar van het geld.

[00:13:40]

Nee uhm, want daar is ondertussen is natuurlijk 50 jaar verstreken. Die economie van nu is niet te vergelijken met de economie van toen. Niet alleen de economie, maar de hele geopolitieke situatie. Stel dat je nu zou zeggen het is dus fout gegaan omdat er geen rem meer was op hoeveel geld bijgedrukt kan worden. Er moet weer een rem op komen. Het antwoord is bitcoin. Nou, daar kunnen politici niet tussen zitten. Dat moeten we dus. Dat is een van de sterke punten dat voordat jullie nou denken dat ik ineens reclame voor Bitcoin zit te maken.

[00:14:08]

Integendeel eigenlijk. Kijk, als je mijn kop ergens voorbij ziet komen met Jort Kelder, hadden we in een interview met Matthijs van Nieuwkerk en adviseert om in Bitcoin te stappen. Ze allemaal gelul. Fraude. Oplichterij, mede mogelijk gemaakt door de firma Gugel. Euh, niet waar dus? Absoluut niet intrappen. Maar dat laat onverlet dat crypto valuta bijvoorbeeld bitcoin waar politici niet met hun tengels tussen kunnen zitten, die dus een beperkte hoeveelheid hebben die niet uit te breiden zijn, die niet met een druk op de knop in Frankfort, Washington of Tokio op te blazen zijn?

[00:14:41]

Ja, daar geloof ik wel een beetje in. Want zoals het nu doen in handen van politici en centrale bankiers vertrouw ik het in ieder geval niet.

[00:14:49]

Maar als als het probleem is dat dat dat er geen rem meer is. Dat zou je kunnen zeggen. Laten we teruggaan naar de stand van 14 augustus 71 goudstandaard en dat is een groot probleem, onder andere omdat je met zo'n goudstandaard herintroductie zou je. Landen die heel veel goud hebben, hetzij in. In de kluizen of in de grond met enorme macht op het wereld toneel Gent. Welke landen zijn dat? China, Rusland, China. Toevallig of niet aartsvijanden van Amerika in Europa, dus dat ligt niet zo voor de hand.

[00:15:20]

Even laatste stukje van dit gesprek. Eigenlijk is het ook goed nieuws. We krijgen nu de kijk. Die ballon van geld blaast zich op bij iedereen, zal aan zijn waterviolier maar gratis geld. En die huizenprijzen, die aandelen dat schieten? Dat kan. Dat kan niet altijd zo doorgaan. Dus dat klapt een keer. Waarom is dat goed nieuws voor jou?

[00:15:38]

Nou uhm, het is goed nieuws onder kijk. Natuurlijke gedrag van een economie is euh euh. Opeenvolgende periodes van groei en krimp. En vergelijk het met een bos. Bos heeft bosbrand nodig om jong, sterk en vitaal te zijn. Als je alles op alles zet om kleine bosbranden te voorkomen, dan vierde succes op korte termijn. Maar dat betekent wel dat allemaal droge bladeren zich ophopen. Oude bomen die. Die worden steeds ouder, dichter bij mekaar op. Die krijgen onvoldoende voeding.

[00:16:10]

Het hele bos is zwak en zodra er dan een was een bosbrand ontstaat, is het meteen breaking news op CNN. Nou, zo moet je economie ook zien recessies voorkomen. Klinkt ontzettend leuk, maar wat je daarmee doet is uw eigen schoonmaak mechanisme van de economie. Kwamen. Die lui vindt u op radio niet helemaal aan toe, omdat het ook wel weer best een lang hadden.

[00:16:35]

Maar wat bedoelt die nu met uh vernieuwingen met eigenlijk zo goed als de zaak in de fik gaat? Roept die ruïnes op die humuslaag van fan van dode bomen en van lavas steen en noem maar op. Daar zal weer iets gaan opbloeien. Hij doet namelijk voornamelijk druk op de technologische revolutie. Is het de derde, de vierde industriële revolutie? Ik weet het niet, maar dat ze daar al een enorme vernieuwing geven versnelling, efficiency en zou uiteindelijk meer welvaart gaan opleveren.

[00:17:00]

Maar eerst gaan er wel even een paar mensen plat. De komende jaren bijvoorbeeld de ouderwetse winkeltjes die het nu al doen. Crooners en moeilijk hebben. Die gaan natuurlijk omvallen. Je zal maar winkelier zijn, dus daar. Daar zullen we wel pijn voelen. Maar he. De vernieuwing versnelt eigenlijk door deze crisis. Uiteindelijk komen er waarschijnlijk wel weer beter uit. Ik ben ook wel hoopvol in verantwoord antwoord.

[00:17:21]

We hebben heel weinig faillissementen omdat iedereen zoveel subsidie gegeven moment de de lekker duidelijk is. Dat betekent niet dat de patiënt niet ziek is. We hebben nog niet dood verklaard. Nee en. En de politici schrijven gewoon die hele schulden bal voor zich uit door de rente gemanipuleerd op nul te zetten en door uiteraard gewoon de aflossing termijnen. Dat is het spel wat dus begonnen is in de jaren zeventig. En het kon zo lang doorgaan omdat toen we dat spel begonnen.

[00:17:45]

Bedroeg de rente 20 procent? Nou, dan kun je heel lang, maar dat is dat van nog altijd.

[00:17:49]

Het gaat altijd weer om meer rente en dan gaan allemaal Mensink en rente. Ingewikkeld technisch. Maar dat is uiteindelijk hangt alles aan rente. Het is de belangrijke centrale bank. Ik had er van de week ook weer een paar economen thuis. Nee, maar die rente blijft wel laag. Maar in Amerika zijn retinol tendensen dat je eigen is. Dan weet je niet. Historie wijst erop dat de rente zomaar uit niet kan stijgen. Is meermaals gebeurd. Ik zou niet weten waarom dat nu niet zo.

[00:18:10]

En het begint misschien nu al. Uh uhm. Maar in een kapitalistische economie is de belangrijkste prijs de prijs van het geld. En dat is de rente. Die is nu negatief. Als je die gaat manipuleren, dan kun je niet verwachten dat dat mechanisme wordt voor welvaart zorgt, z'n werk kan doen. Centrale bankiers krijgen eigenlijk gewoon opdracht zn rente op nul af te ronden, want er kan de minister van Financiën zijn schulden afbetalen. Ja of alweer niet meer.

[00:18:35]

Dan blijft de schuld voor de overheid draagbaar. Dat is wat ze manipuleren toch? De markten gaan dan al uit van de hoge rente, want voor een van de verwachtingen nu is. We hebben nu zo ontzettend veel geld gespaard in Nederland alleen al 40 miljard. Dat gaat als we iets mogen. We gaan dat uitgeven. Dan krijg je inflatie, want daar gaan we. Dan is zijn er niet genoeg spullen beschikbaar te zien. Want n van de bizarre dingen van afgelopen jaren.

[00:18:56]

Uh, vond ik, vind ik nog steeds dat naarmate de spaarrente lager werd tot aan nul zakte. Zijn wij meer gaan sparen. Dat geeft dus aan dat dat, hoe belangrijk rendement mensen ook vinden. Dat is iets anders wat belangrijker is geweest. En in mijn boek is dat angst. Je bent gewoon bang voor de toekomst en dat allemaal voor de dorst. Euh, ja dan dat het nu is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dan maar 0 procent, maar toch meer geld opzij.

[00:19:22]

En dan is natuurlijk altijd de vraag der vragen. Wanneer klapte dan? Als je met tien jaar geleden had gevraagd, had ik gedacht dat nu al geklapt zou zijn, want toen was het ook al raar. Na de financiële crisis werd ook al de schuld over ons uitgeschoven uitgerold en de rente ging naar nul of bijna nul. Volgens mij weet niemand dit. En politici kunnen dit ontzettend lang rekken. We hebben. 19:44 Voor t laatst Bretton Woods had hij zo'n grote conferentie waar een nieuw geldstelsel besproken werd.

[00:19:47]

Wanneer krijgen we dus weer een nieuw soort Bretton Woods, waarin die enorme schuldenberg op dit moment meen ik 280 duizend miljard, dus drie keer het inkomen wat we met z'n allen in de wereld verdienen per jaar. Ja, dat kan nog best wel jaren duren hoor. Dus ik weet niet of het binnen tien jaar plaatsvindt. Maar ja, weet je. Ik kan ook binnen binnen drie jaar een. Het zijn dus. We zien het wel. Ik zou zeggen gewoon doorleven en vooral dat is belangrijk, want dat is ook de volgende podcast.

[00:20:15]

Neem het er van deze zomer.

[00:20:19]

En dan nog even een kelder is dan ook de kelder. Maar ik wil het maar even overnemen, want ik wil bij deze graag alle lieve luisteraars van de Jord kast bedanken voor het zijn van de beste luisteraars. In het hele land denk ik. Ik denk dat er misschien elke podcasting wel een beetje beweerd door zijn luisteraars, maar ik denk dat het wel echt voor onze luisteraars hoort. Ik denk het wel.

[00:20:41]

Is sowieso de slimste en we hebben het samen gemaakt de laatste drie jaar. Want dat is de treurige mededeling van vandaag. Maar ook de vrolijke is dat jij voorwaarts gaat. Ja, ik ga door.

[00:20:52]

Ze hebben jou gevraagd om priester Tretton te natuurwetten in de nacht. Ja, dat klopt van één tot twee s nachts. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Donderdag mag ik even gewoon slapen? Dan heb ik heel veel zin in op NPO Radio 1 en ik mis podcast, dus ik mag me wel een beetje aan de lijn voortzetten. Die nieuwe reeks podcast J.J.M. Is een podcast geworden. Ik zal je missen en jou ook. En het was ontzettend leuk om met jou te maken.

[00:21:17]

Ik denk ook dat we iets over mensen plezier maken. Hoeveel luisteraars hebben we tegenwoordig? Wat jij dat hoort kan? Ik zie allemaal van die grafiekjes waar we enorm goed scoren, maar kan nooit controleer. Ik voel dat nooit zo.

[00:21:29]

Weet je nog dat je het in het begin echt dikke onzin vond? Deze hele podcast komen vertellen? Ik kom uit de televisiewereld en als er dan een paar duizend luisteraars of kijkers zijn, dan ben je dus werkloos. Meteen dan stopt het programma. 100.000 is ook een drama en tweehonderdduizend ook om onderaan, maar pas vanaf 4 500 000. Begin je iemand te zijn, dan doen we het beter met de zorgkas dan alleen radioprogramma. O ja, ja ja, dat kan ik al even.

[00:21:54]

120.000 honderdvijftigduizend 160.000. Nu wil het niet meer. 170.000. Het radioprogramma Live heeft iets van iets meer dan 200 000 luisteraars. De laatste maanden en de podcast heeft iets meer dan 200 000 abonnees, maar ook meer luisteraars en abonnees. Niet iedereen zou maar een half miljoen per maand naar goed. Volgens mij komt er een enorme shake out in de podcast met podcast. Wat denk jij? Iedereen begint, de podcast is rond maar wat aan. Maar wij hebben.

[00:22:21]

Euh, wij hadden Milo. Jammer, maar we hebben vooral alle proffen van dienst doctoren en dat maakt het verschil uiteraard. Het gaat er zo mag ik aan mijn gezin blijven denken. Blijf luisteren aan.

[00:22:42]

Punto Radio 1 is gevonden na de vraagsteller, niet persoonlijk uiteraard dokter Kelder en co. Het is een nulde paradijs, nu met niemand meer contact hebben. Je kunt alleen via laptop.

[00:22:51]

Jort Kelder prikt samen met gasten het hijgerige nieuws door het anderhalve meter kantoor.

[00:22:56]

Dat wordt ook een drama. Ik denk dat het mensen wel eens behoorlijk kan tegenvallen. Radiotherapie tegen hypes en hysterie zit je in Meilen met de ding dat ik toevallig niet alle vieze knoppen ervaar. Ook ter zake dokter Kelder en co had die handjes een natte, kleffe handen. Ik ben zo blij dat we daar vanaf zijn.

[00:23:12]

Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 op NPO Radio 1 het nieuws van waterkanten.