Transcribe your podcast
[00:00:00]

Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de half slaap van mijn dochter en ik bel met Maddelein van de nieuwe huis. Ik heb er ook al ooit in mijn kast ontvangen. Ze Instragram vooral onder de naam Zeitschrift, waarin ze op superieure manieren het seksisme en racisme in de media onder de loep neemt. Streng maar rechtvaardig, dat wil zeggen. En ze gaat nu naast haar Zeitschrift account een nieuwsbrief beginnen.

[00:00:31]

De eerste editie is net geweest. Het is heel persoonlijk.

[00:00:35]

Daarin zal ze weer een heel andere manier naar de wereld kijkt, gewoon met meer tijd tot haar beschikking. En ik ga nu met de billen. Luister naar mijn gesprek met Maddelein van de nieuwe huizen. Maddelein Goedenavond, goedenavond avond is vandaag de dag dat de Nieuwdreef gelanceerd is, gister is sinds zaterdag onze stuurt. Elke middag lag die al lang op je op je maag.

[00:01:08]

De inhoud van een nieuwe gitaar, daar was ik twee weken ofzo een beetje op aan het kauwen geweest. Maar het idee voor het concert nieuwsbrief, dat was al een aantal maanden in de maak.

[00:01:21]

Wat is eigenlijk? Wat is eigenlijk het wezen van de nieuwsbrief? Wat is een nieuwsbrief eigenlijk?

[00:01:29]

Nou ja, ik weet ook niet in hoeverre de naam nieuwsbrief recht aan op het einde. Al gaat het beter bij je. Zeker in Amerika. Het is het best wel een groot fenomeen. En dan heb je het allemaal deskundigen op onderzoeksplicht die een eigen onder een eigen nieuwsbrief hebben met een heel specifiek thema liever verborgen lobbygroepen en grote bedrijven en waarop zij het politieke leven corrumperen. Dan is er één expert.

[00:02:01]

Die heeft daar overigens een journalist, een journalist gespecialiseerd in in. In een lobby in de lobby industrie werkt Weta als vanaf een Suda wekelijkse nieuwsbrief over dat.

[00:02:14]

En dat zal het niet bij mij niet zijn. Kind is er deze week gebeurd en dit is er een en dit gebeurd. Daar gaat het nu allemaal over hebben. Zal misschien wel een beetje. Ik denk dat het wel een beetje Frieling zal hebben met met wat er speelt, maar het gaat niet persé extreem actualiteit gedreven. Dus ik denk dat we eigenlijk meer brief dan nieuwsjes in in mijn geval. En waarom heb je daar zin in? Omdat ik. Ik heb nu mijn media kritische in zwemkuip, Rijksmunt, onguur, hier en daar plaatwerk.

[00:02:52]

Media analysis ook en bij wordt verder uit over over thematiek. Maar ik miste eigenlijk al wat langer op een manier waarop ik nog wat meer uit. Weet je al die kapsones? Die hebben maar een beperkt aantal apotheken en historisch verdwijnen na 24 jaar. Dus ik was op zoek naar iets waar ik wat uitgebreider kon op laten en misschien ook wel idealen. Ik zou niet zeggen dat ik Belg ben op op Instagram, maar die capuchons gaan wel per definitie. Nou ja, wat ik daar eigenlijk toe is?

[00:03:33]

Ik lichten een artikel uit uit de media en omcirkelen aan iets als ik aan de kaak. Dit kan niet anders de Bram adv. En dat is toch uiteindelijk wat eendimensionale dan wanneer je meer ruimte heb om uit te wijden over mij om aan ideeën tegen het licht te houden. En dat kan wat makkelijker.

[00:03:54]

In een in een email warrior waarin je de ruimte waar je soms ook een beetje moe van de stelligheid waarmee ze dingen moet poneren.

[00:04:05]

Nee, want die denk ik nou ja, ik kan wel moet worden. Fan van van Annaba stelligheid. Ik denk dat veiligheid hoor je nooit. Kan ik geen genoeg negeren. Maar ik denk ik denk niet dat ik heel erg. Maar ik ben wel wie je bent ook.

[00:04:27]

Je bent ook niet ons stellig nee, maar ik ben. Ik ben gekomen wat korter dan ik. Het valt altijd weer als je heel genuanceerd en vaak gaat zitten doen.

[00:04:38]

In zo'n account is er natuurlijk ook zijn zaak.

[00:04:40]

Je moet er zijn, maar je moet ook wel een beetje altijd de is nog geschil tussen stelling nemen en stellig zijn. Volgens mij kun je een stelling nemen en zeggen van uiteindelijk kom ik uit bij dit voorbeeld. Ik kom uiteindelijk uit bij het feit dat we niet naar vrouw repareren als dit Palm Parkies. Denk je dat je maar stellig zou zijn om te zeggen op elke journalist je iemand schrijft? Is dat immers je? Je neemt dus stelling ergens tegen en wat ik graag heb gedaan.

[00:05:22]

En die nieuwsbrief is blij dat dat Talpa ook in staat om een iets persoonlijker koers ook ook te varen. Dus de eerste robot die gisteren de deur uitstuurde was ronduit emotioneel.

[00:05:38]

Ja, die was die was heel erg persoonlijk. Ja, dat ging echt ook over Auger bij iemand die heel belangrijk iets in Bijlevelt had aangespoord om. Om hardtop na te durven denken ik heb. Ik heb in opgroeiend in Oldenzaal niet lekker dezelfde bewaarschool en heel veel spijbelen. Toch wel lang het gevoel gehad dat ik niet echt iets had. Iets zeggen had ik dat. Dat weet je wie spijbelgedrag geodetisch? Wat zeg je dat je er echt toe deed? Dat gevoel had je niet.

[00:06:13]

Nou, misschien niet dat ik er wel of niet toe deed, maar meer. Dat weet je als je als je in plaats van naar Engels en Alexander gaat drinkt. Broodje bij de bakker. Bart eet dan tam tam. Dat laat het zeggen niet. Denk je dat je iets zeggen hebt over ISACA? Ik denk ook wel enigszins, want kalkarme. Ik kon in die tijd wel heel erg lang uit bij de opening. Broodjes nemen wat ik wat ik. Wat?

[00:06:39]

Wat ik bedoel is dat ik wel erg lang het gevoel had ja, wat weet ik nou? En er was toen een man en een oud docent Nederlands bij Ikea. Privé najaarsweer bijlessen ging ging ook omdat ik heel graag Nederlands wel Periodico wilde afsluiten. En die heeft mij één jaar lang Groom voor uren bijles gegeven per week. U dat voor nop?

[00:07:07]

Ja, omdat hij. Hij kende mijn toenmalige echtpaar Nederlands aanbieden, gepocheerd als mama. Les van haar gehoord dat ik eigenlijk dat ik Nederlands heel erg leuk vond. In tegenstelling tot alle Paccar spijbelde en en Jader. Er lag geen systeem klaar waar waardoor je dat waardoor je één vak op Celio kon afsluiten. Zeildoeken oppert Misschien kan ik haar bijlessen geven, omdat ik dat zelf ook leuk zou vinden om nog eens 72 uur in de tijd. En ik was 16, dus hij vond dat heel leuk en en ik vond er ook fantastisch placentadieren, literatuur.

[00:07:49]

Door hem ben ik echt haar, glo van Alliade. Er valt zoveel te lezen op de badzout Del Naja na te denken over dingen dat ik de carriére op de hielen begon te krijgen en de reden dat ik hem aan de haal. In de eerste nieuwsbrief is eigenlijk omdat ik op een gegeven maar op mijn zeventiende vuistdik weg uit Oldenzaal en heb ik een blauwe maandag op de toneel gezeten, naar Parijs verhuisd en vanaf daar ben ik met hem brieven gaan schrijven.

[00:08:21]

En die eerste nieuwsbrief gaat eigenlijk over het feit dat ik al zoveel nieuwe dingen meemaakte. Wel ik daar Bonera en het gevoel had dat ik niet de perfecte woorden kon Peeta om te vatten wat er wat er allemaal door me heen ging. En dat ik dus eigenlijk hem niet zo vaak schreef als dat ik eigenlijk had had willen doen. En hij moedigde mij ook wel eens aan in in zijn brieven van John noggeen George schoolleider in de poging om dingen te praten in woorden.

[00:08:52]

Hij was altijd super aanmoedigend of om het toch te proberen om toch te proberen om iets op papier te krijgen. En nee, hij eist niet lang erna vrij onverwacht overleden aan prostaatkanker. En ik kreeg toen die brieven die ik hem dus had geschreven in een soort bundeltje terug van zijn vrouw. En ik was heel erg blij met onze briefwisseling. Maar ik was tegelijkertijd ook ontzettend gefrustreerd en huilde echt van frustratie omdat het echtpaar met nog meer brieven geschreven. Waarom?

[00:09:24]

Waarom heb ik daar toch maar één gehouden van wat ik nou van hoorde? Wat weet ik nou van dingen op papier te krijgen?

[00:09:32]

Of was het gewoon uit het leven van verbazing dat je gewoon even vergat om een brief te schrijven? Nee, was een gebrek aan discipline van het echt. Was het echt angst om de goede woorden te vinden?

[00:09:43]

Ik denk dat het voornamelijk wel tweede was dat ik, als ik dan maar dit probeerde te zetten dat het waar je je bent. Ik was. Ik was toen 18 inmiddels. En als je, als je een beetje een ouwe puber bent tam tam, dan zit je in een fase van je leven waarin er waarin Joden ontwikkelingen doormaakt en waarin het leven zo geweldig kan, je kan toeschrijven dat je allemaal geen chocola van kan maken. Ik voelde me constant overweldigd door alle dingen die ik meemaakte en dat ik het jaar dat het me gewoon niet lukte om om het met woorden te gieten.

[00:10:18]

En daar had ik achteraf. Ja, ik wil niet zeggen spijt van geluk, want dat is nou eenmaal ook toegang. Maar ik heb het wel als een later als een aanmoediging ervaren, ook in deze discussie. Om het wel te proberen op te proberen om ergens ergens te komen. Ook zonder dat er ook in dit geval door de wacht geen deadline, gelikte eindversie of een prepare. Conclusie aan de horizon. Als het met zo'n Jeffry pijnlijk is, kan ik kan schrijven wat ik wil en ik zou graag over maatschappen gebaseerde thema's schrijven, maar ik wil een beetje af van het gevoel dat je alleen maar eet, je alleen maar iets moet schrijven of publiceren.

[00:11:02]

Wanneer en wanneer het af is, wanneer het perfect is en wanneer het niet heel duidelijk verkondigt.

[00:11:10]

Ja, dat ook. Ja, ik denk ik denk dat het heel mooi zit aan aan ook openlijk durven, durven, twijfelen en durf. Daar kijk ik opzij. Het gaat, het gaat komen. Passeerden thema's zoals seksisme, racisme, misinformatie, alle allerlei dingen die per spel. Stuk voor stuk ontzettend gelaagd zijn er waar, waarbij ik ook heel vaak een soort grote eindconclusie heb over zorgde ik. Ik ben ook maar aan rommelen met ideeën en aan het onderzoeken, net als iedereen.

[00:11:47]

En ik vind het zo jammer dat stelligheid een beetje gecultiveerd wordt in het huidig maatschappelijk discours. En ik denk dat het juist goed is als we wat meer openlijk durven te onderzoeken en de twijfel niet schuwen.

[00:12:01]

Dus hoe outrage ik Maddelein? 65 jaar was namelijk wel de leeftijd waarop mensen heel genuanceerd begint.

[00:12:13]

28. 30 uit 46. Oké, maar dit geheel terzijde. Ben jij?

[00:12:22]

Ben jij voor jij jezelf als een genuanceerd denker?

[00:12:28]

Ik zie mezelf hoegenaamd niet als een denker.

[00:12:32]

Neen, maar ik wil iedereen bedanken. Ik wil denk ik denk wel nee.

[00:12:36]

Dat is ook heel flauw van mijn te zeggen. Want iedereen die denkt hij zal zijn gedachten over dingen. Nee, maar ik vind het interessant wat je zegt, want ik vind het nog even over je leraar, je bijles leraar en vriend dat af te ronden. Want hij is dus eigenlijk de eerste soort persoon aan wie je de nieuwsbrief wil opdragen. En in nieuwsbrief moet. Een soort verslag van je, van je leven of van je denken of van je.

[00:13:04]

Daar weet ik veel wat er in je hoofd omgaat worden door derden.

[00:13:08]

Het wordt een medium, een mengeling van onderzoeken van bepaalde maatschappelijke thema's naar meer inhoudelijke media analyse, maar ook dingen. Ype die ik mooi vind. De artikelen, passages uit boeken, podcast, ik noem maar wat en jargon een soort van kladblok, kladblok van mijn hoofd daarin. Maar ik zou het juist ook leuk vinden. Wijst naar wat wij hebben gevraagd. Het wordt geen egodocumenten, mag kopen.

[00:13:41]

Nee, het wordt ook weer wat anders dan een Facebook pagina. Maar goed, of ik er nu een genuanceerd denker ben, dat weet ik. Dat weet ik niet, maar het is het enige dat je omdat zei van ik wil wel stelling nemen, maar ik wil niet zo stellig zijn door mensen die iets seksistisch schrijven of iets waar jij seksistisch. Wat? Wat? Wat misschien bedoeld of onbedoeld seksistisch is, omdat de schrijver daarvan meteen tot een seksist te bombarderen, omdat een beetje het ding met de grote geadverteerd wordt.

[00:14:13]

De cancel cultuur heet is om mensen meteen te categoriseren en uit te schakelen ook gewoon.

[00:14:24]

Kijk op het moment dat je zegt. En dat vind ik ook valide hoor. Ik bedoel ik. Het is helemaal niet zo dat iemand kwaad oude seksist over uitput mag noemen, maar het is meer. Dat is vaak. Dat is vaak een soort eindconclusie dat het gesprek ermee stopt.

[00:14:41]

Maar denk je dat het nogal zwaar middel is, dan moet je wel echt. Moet je echt aan het eind van een traject zijn? Wil je iemand van Carousel, seksist of racist uitmaken?

[00:14:54]

Na het weekend of aan het eind van een Hajek? Ik denk dat het soms ook belangrijk is om op echte baaitjes bij de naam te noemen, ook op zak kan hebben. Maar het is gewoon iets anders. Het dient een ander doel als bijvoorbeeld ik. Ik zat laatst met mij in een andere podcast door twee mannen en die zeiden tegen mij dat zij kritiek hadden gekregen over dat tijd. Zo weinig dat er zo weinig vrouwelijke gasten voorbijkomen in hun podcast en vervolgens ze aan mij uitleggen werd van haar.

[00:15:37]

We kregen een aantal luisteraars waarop jij kwam, Ajax en PSV het uit over. Vind jij? Inderdaad vind jij ons inderdaad problematisch, dat van mij? Ik ik, ik denk niet in termen van vind ik jullie problematisch? Ik denk meer in plaats daarvan. Wat is het vertrouwen? Is het systeem problematisch of het waterleidingnet?

[00:16:03]

Het patroon is vaak dat maar 50 procent van de bevolking bestaat uit vrouwen, maar daar zijn zij dit proportioneel onder gerepresenteerd. Dus bijvoorbeeld. Onderzoek wijst uit dat slechts 28 procent van de deskundig rabiate actualiteitsprogramma's vrouw zijn. Er zijn in Nederland meer videosites, algemeen directeuren van bedrijven die Peter heten dan vrouw zijn. En zo kun je best wel wat opnoemen. En dan kom ik nog even afgezien van op individuele neigingen hebben en daarom alleen maar mannen uitnodigen. Ik weet dat ik dat niet voor lijmde beantwoorden.

[00:16:49]

Niet voor jullie om jezelf die vraag te stellen of er iets van waarheid. Wat ik in antwoord op het kijken van ook ik pas. Dit is niet een op zichzelf staand fenomeen, dit past in een patroon. Ik ben niet geïnteresseerd in. Of ik ik als individu daar het label wel of niet seksistisch op zou plakken? Ik ben geïnteresseerd in of jullie jezelf de vraag durven te stellen of er meer aan de hand is dan een toevalligheid. Dus dat is misschien ook een beetje het verschil tussen iemand sexes Agassiz noemen en dat nemen als eindconclusie ook nemen als sterkte.

[00:17:29]

Maar daar wil ik gelijk achteraan voeren dat ook heel erg van de mensen begrijpt dat wij vanuit historisch gevormde woede en frustratie gewoonlijk wel uitkomen bij waar iemand zijn dromen. En dat mag ook bestaan als het terecht is. En zit er enig schot in de zaak?

[00:17:51]

In de vrouwenzaak en de zoiezo in La Louvière zijn met seksisme te houden.

[00:17:59]

Ik denk dat ik denk dat er. Dat het ontzettend geagendeerd wordt de laatste tijd dat is, dat is alleen al lovenswaardig en voor sommigen zal dat betekenen dat ze dat vermoeiend vindt. Op dat idee, want zo gaat het nog steeds over blijkbaar leesbaarder. In plaats van Beke gaat. Waarom bestaat racisme nog na na na eeuwen? Maar goed, ik begrijp dat er bij sommige als vermoeidheid element optreedt. Maar ik ben persoonlijk ontzettend blij dat het eerst voor het eerst in lange tijd en een aantal van dit soort zaken tegelijkertijd ook serieus besproken worden.

[00:18:42]

En als je het vergelijkt met vijf jaar geleden dat echt hoe. Maar het is inmiddels een beetje en een en een veelgebruikt voorbeeld. Maar die Zwarte Pieten discussie of het Zwarte Piet dossier Zwarte Piet gewoon even kijkt naar 4 jaar geleden kersjes nu al hier dus wat gewoon stelselmatige agendering van een kleine groep mensen kan kan ze te weeg brengen. Ik vind dat wel hoopvol. En kijk, ik snap ook dat jij. Jij noemde net cancel Kalter. Waarom noem je dat?

[00:19:28]

Is dat omdat? Ik vind dat griezelig? Ja, ik weet uit meer. Ik ben. Ja, ik weet niet, ik vind het altijd een beetje angstaanjagend. Ik hou nooit zelf of ik vind het een beetje eng van euh. Euh, iets bevalt ons niet. Dus het moet weg en dat vind ik bij extreem rechts ook altijd heel eng. En dat? Euh, dat zit er ook. Dat zit ook. Dat zit soms ook een beetje in.

[00:19:58]

Euh, bij wat dan de kantel cultuur heel heet. Alhoewel ik eigenlijk ook weer niet precies weet wat daar nou eigenlijk de definitie van is. Misschien kan me dat nog uitleggen zo. En ik vind dat dat hele euh radicale. Of als je iets niet aan iets mee doet. Dan ben je fout en dan moet je wel dat dat daar gaat. Daar word ik een beetje ongemakkelijk van.

[00:20:23]

Ik heb wel een. Waarvan je doet het niet goed genoeg of je doet niet genoeg? Of ben je wel echt dit of dat?

[00:20:36]

Nee, dat is nooit hard op tegen mij gezegd. Wat bedoel je eigenlijk? Of ik kritiek heb gekregen na afloop? Laat ik het zo zeggen. Zij aan zelfcensuur op sommige onderwerpen. Ik had het dus met die twee mannen.

[00:21:00]

Na die podcast uitspraak over media neem ik aan het medium met Alexander Klöpping en Ernst-Jan Facial.

[00:21:09]

En dat ik over zijn erg leukere, geen kwaad woord over.

[00:21:16]

En over dat gesprek. Ja hoor.

[00:21:19]

Ik zegt geen kwaad woord over die Postelse of over dat gesprek, maar je zat met hem te praten na afloop, wat het na afloop nog even over en toe gaat en zei ook dat hij ook echt spannend vonden om het over dat onderwerp te hebben op papier. Ik durf stellig wel een beetje bang waren dat dat ze iets verkeerd zouden tussen aanhalingstekens verkeerd zouden zeggen. Over over over feminisme of seksisme. Dat soort dingen. Ik bemerk bevriezing op een soort van lichte mate van zelfcensuur.

[00:21:57]

Ik wil opnieuw dat jij dat ook aan het ervaart als je het over gevoelige onderwerpen hebt. Zeker bij deze podcast. Ik denk hoe spannend eigenlijk?

[00:22:05]

Nou, ik vind het lastig. Want kijk, het is natuurlijk zo dat als ik het heb over die kennis cancel cultuur, die vind ik. Dat vind ik soms tegen die manier van redeneren, van als je iets doet wat ons niet welgevallig is. Dan ben je fout en dan moet je uitgeschakeld worden. Als ik de redeneer trant is het toch relatief.

[00:22:26]

Even tussendoor. Dat is relatief een kleine groep mensen die op die manier inbreken. Ik vind het soms een beetje jammer en overdreven. Ik begrijp waar je hier op doelt. En persoonlijk noem ik het liever Callebout Kalter dan Kenzo. Volgens mij gaat het weer over dat prevelt van mening. Verschillen over op het recht is dat iemand op z'n plek wordt gezet of dat iemand kritiek ontvangt.

[00:22:53]

Daar kun je ook oneindig veel aandacht voor. Een betrekkelijk beperkt aantal mensen dat er zo in staat.

[00:23:00]

Ik vind het heel erg een uiting van het feit dat de AEX de meest extreme emoties of uitingen de meest relatief meeste aandacht krijgen in onze media maatschappij. En dat dus op het moment dat je een relatief kleine groep heb die inderdaad soms wat hard en snel naar conclusies springt overkomt. Overigens de woede waar, waarvan de woede overigens vaak gegrond is in een hele legitieme maar oorzaken aan ervaringen, ervaringen is. Het inzicht krijgt wat disproportioneel veel aandacht en gaat het disproportioneel deel over.

[00:23:43]

Maar dat mag niet doorslaan. Denk je wel. Net als dat toen Akwasi die uitspraken deed op de Dam. Het is gewoon een week lang nergens anders over gegaan en Charade mogen het hebben over of dat ging of niet. Die uitspraak alleen. Ik vond het echt jammer om te zien hoeveel tijd en energie daar ging zitten. In die 5 seconden is gewoon decennia van onderaf Chanel, maar ook sociaal racisme er nog nooit iets met diezelfde mate van aandacht en ener en media energie tijd in was gestoken.

[00:24:24]

Dan denk ik hier is iets aan de hand en hetzelfde heb ik een beetje bij, zeg maar het verhaaltje van Kenzo Couture. Het is wel heel erg aan het doorslaan. Is dat is het, dat ben je. Ben je een beetje nerveus over de finish of ergens aan het einde van het spectrum, terwijl je ogen sluit voor het grotere mainstream probleem proberen aan te kaarten? Ja, dat weet ik niet. Ik weet ik ook niet, maar ik denk wel dat er soms een beetje opnametechniek, dat soms inderdaad heftig wordt gereageerd.

[00:25:06]

Alleen niet in die mate van aandacht.

[00:25:15]

Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ja, ik weet het gewoon niet. Ik geloof dat toch een heel genuanceerd denker Ben Maddelein de man als je als je me weer zou vragen. Ik vind het.

[00:25:30]

Ik vind het maar goed, dat is toch toch goed? Toch mooi als je als vanaf enerzijds dit anderzijds. Ik denk dat het belangrijk is om op te zitten kijken.

[00:25:43]

Want als je bijvoorbeeld ook over seksisme hebt, ja, je had het net over die deskundigen. Ik ben opgegroeid in het feminisme omdat mijn moeder daar nogal actief in was. Dus dat is wat dat was. Dat was voor mij het. Het ABC zou ik maar zeggen. En het feminisme van de jaren tachtig was dat. En. Maar heel vaak dingen ook van ja. Kijk, ik ben bijvoorbeeld zelf een barthels van Nahet en ik ben dol om te Beatles.

[00:26:12]

En ik hou heel veel van de Beatles en ik wil alles weten over The Beatles en ik lees boeken over The Beatles en ik wil heel veel feitjes kennen over The Beatles.

[00:26:22]

Al naar het nummer over de Bikel.

[00:26:27]

Een heel gek feitje over The Beatles. Ja, ik ken zoveel feitjes over de Beatles. Ze hebben. Ze hebben op. Op 11 februari 1963 hebben ze hun hele eerste, bijna hun hele eerste elpee opgenomen in Abbey Road. Dat is een krankzinnige opnamedag. Is dat gebeurd? Toen hadden ze alle vier geslachtsziekte op dat moment al gek? Ja, dat is toch ook al mijn of helemaal niet almen, maar heel veel van mijn soortgenoot Biton. Nerds zijn allemaal mannen.

[00:27:07]

Dat is gewoon dat is. Dat is gewoon een een mannen ding. En daarmee wil ik niet zeggen dat alleen maar mannen zijn, want er zijn ook huisvrouwen die het hebben. Maar het is grosso modo als je naar een beetje als fanclub dag zal gaan. Dan zie je daar allemaal mannen met volwassen T-shirts van de wortels die eerste persingen willen hebben en die die muffe boekjes aan elkaar verkopen en die allemaal gekke details willen weten. Dat kan je seksistisch vinden, maar dat is dan.

[00:27:37]

En natuurlijk zijn er ook vrouwen. En ze slepen ook vaak hun echtgenotes wel mee. Maar dat is een soort. Een soort surman, een soort mannen die op zo'n rare feitjes fetish te hebben, of iets al helemaal. Ik noem dat altijd mannen en hun hobby's. Ik vind het ook heel kinderachtig, want ze zitten ook vol. Ze zitten ook op zolder suiker zakjes te verzamelen en ze zitten ook auto's met elkaar te verzamelen.

[00:28:02]

En er lijken gekke hobby of geobsedeerde hobby is niet iets voor mannen alleen. Misschien over het algemeen iets bij mannen en vrouwen, maar om even om.

[00:28:16]

Ik vind het wel iets voor mannen, meer meer dan voor vrouwen. Ik vind dat vrouwen zich met veel nuttiger dingen bezig houden door vind ik helemaal geen pre. Maar ik vind dat ik vind dat gewoon. Ik vind dat grosso modo. En natuurlijk zijn ook heel vrouwen met een fijn vind ik dat een verschil tussen man en vrouw. Misschien zijn er daarom meer mannelijke deskundigen, omdat er gewoon meer mannen zijn voor de tv die zich als een bezetene in een dom onderwerp storten.

[00:28:43]

Dat zit ik dan te denken, terwijl je dat zit te zeggen. Misschien helpt me dat dat ze stiekem een stiekeme gedachte het kijk.

[00:28:51]

Wat wat ik wel interessant vind is dat volgens mij op het moment dat ik zo'n discrepantie aanhaalt zijn mannelijke en vrouwelijke deskundige in die tijd programma's. Hoe? Als ik het goed heb? Hoor jij daar dan in dat ik zeg dat is? Dat heeft te maken met seksisme. Toch? Ja, maar dan is er nog een verschil in in. Op wat voor manier? Ik bedoel dus als je bijvoorbeeld zegt de redacteuren bij de actualiteitsprogramma. Wat vragen mannen die liever mannen en veel vaker mannen op de universiteiten zijn?

[00:29:29]

Succes seksistisch? Autisten laten mannen blijkbaar makkelijker carrière maken in dit gebied.

[00:29:36]

Dat zou je kunnen zeggen. Je kan ook zeggen wat er nog meer aan de hand kunnen zijn. Er zou aan de hand kunnen zijn bijvoorbeeld dat over het algemeen vrouwen worden opgevoed met het idee dat ze bescheidenheid meer moeten cultiveren dan mannen. Dat zou een sociale vorm van conditionering zijn, waarvan je zou kunnen beargumenteren dat die geworteld is in seksistische ideeën over hoeveel voor een Engelman. Je kan ook zeggen. En trouwens, dat is over het algemeen vaak waar. Als ik het met redacteuren van televisieprogramma's wel eens hierover heb gezegd.

[00:30:14]

Het is veel moeilijker om een vrouw te overtuigen dat jij verplicht is om. Schuif je dan mannen? Dat is gewoon heel raar. Daar loopt ook nog eens doorheen dat. Ja, dat klopt als je kijkt naar parttime, dus in deeltijd werken. In Nederland werkt 60 procent van de vrouwen deeltijds werken, 20 procent van de mannen. Stel je zou correleren, zou deskundigheid en zegmaar dus in een positie om aanschuift bij actualiteitsprogramma correleren met een Stoltzenberg persie versus deeltijd.

[00:30:52]

Dan zou je kunnen stellen dat kan ook meespelen. Als je kijkt naar hoe komt het nou dat zoveel vrouwen parttime werken? Is dat soort van seksisme? Of is dat omdat van nature vrouwen meer de zorgtaken op zich willen nemen? Of is dat omdat tot 1956 in Nederland volgens het Burgerlijk Wetboek getrouwde vrouwen handelingen onbekwaam waren, niet in overheidsdienst mochten werken en er een sociale cultuur is gecreëerd waarbij vrouwen inderdaad meer thuis zitten in plaats van dat het een soort van biologische kernwaarde is van vrouwen?

[00:31:24]

Wat ik hier allemaal met wilde zeggen is als ik zo'n feitje erop. Ik wilde daar in mijn hoofd allerlei mogelijke lagen over het onderzoeken waard zijn.

[00:31:38]

Simpel als het alleen maar mannen en vrouwen zijn verschillende wezens, dan dan misschien toch iets.

[00:31:50]

Dat zit namelijk wel ten diepste in mijn hoofd.

[00:31:52]

Maar heel eerlijk zeggen oké, maar ik bedoel als ik als ik die dingen noem dan dan zeg je toch ook niet van ouder? Sowieso allemaal onzin.

[00:32:00]

Nee, dat is allemaal geen onzin. Maar ik denk ook. Ik denk ook weten ik val ook op vrouwen, dus allicht dat ik het andere andere wezens vind dan dat mannen.

[00:32:11]

Die dingen kunnen naast elkaar bestaan. En je kunt het toch een historisch sociologische redenen zijn van verschillen tussen mannen en vrouwen. En natuurlijke verschillen zijn. Hoewel ik denk dat die relatief klein zijn.

[00:32:25]

Maar dat kan toch maar zeker niet naast elkaar bestaan, maar die kunnen elkaar ook in de hand gewerkt hebben. Dat wil zeggen dat ook de natuurlijke verschillen kunnen de sociologische verschillen in de hand hebben gewerkt. In de loop der eeuwen. Maar ik denk ik denk dat ze van mening verschillen over hoe klein die verschillen precies mogelijk mogelijk.

[00:32:47]

Maar dit kijk dit zijn. Dit zijn dus dingen die als je me vraagt wat het verschil op Instagram zou nieuwsbrief zijn. Een jongen die je niet in een interview kation kunt zetten of in het story van vonden, maar waar je eventueel wel wat meer kan uitwerken in en in een wat langere mail. En ik vind het. Ik vind het heel mooi dat ook die dingen naast elkaar kunnen bestaan. Over sommige dingen kan je best partner zijn. En en en over andere dingen kan je wat langer uitweiden.

[00:33:18]

Net als dat ik sommige tweets super gevat vindt en heel erg populair vind komen en dat ik ook een boek kan lezen en daarbij ook kan denken van wauw, zou ik dit ooit in één week kunnen samenvatten? Dingen bestaan gewoon naast elkaar.

[00:33:33]

Ik vind het fascinerend. Ik vind het gewoon het hele mannen. Vrouwen, ik vind het. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik mannen en vrouwen verschillend vind. Ik geniet er heel erg van. Ik kan die helpen, maar ik ben heel erg tegen seksisme. Ik vind het heel erg verkeerd om mensen daarop te beoordelen, dus ik vind het heel erg voor het Zweedse team. Verschillen doen en heel erg tegen om daar dan vervolgens conclusie conclusies uit te trekken.

[00:34:00]

Je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat er een denkfout lijkt. Ik zou zeggen een misvatting. Veel mensen hebben over feministen, feministen en ik. Ik ga sowieso niet spreken namens alle FML, maar namens jezelf, namens mezelf, als feministe in mijn. Mijn zienswijze is niet dat ik gelijkheid als exact gelijke uitkomsten voor mij. Voor mij het niet verkapte berenpak. Gelijkheid als exact 50 procent om het predicaat Paris. Op exact 50 procent van het zorgpersoneel pakt 50 procent.

[00:34:43]

Carnaval bij media actualiteitsprogramma's Pauw&Witteman is. Voor mij vrijheid. Gelijkheid voor gelijke kansen, niet gelijke uitkomsten.

[00:34:54]

Nou, dat ben ik helemaal niet eens. En dat is waar.

[00:35:02]

Ja en ja, ik denk dat dat waar, dat we misschien inderdaad van mening verschillen over hoeveel daarvan naar Irak gaat verschillen.

[00:35:14]

Want ik denk dat dat de wet de weg naar die kansen toch door door mannen weer anders bewandeld wordt dan door vrouwen. Het feit alleen al dat een vrouw een kind moet werpen of meer dingen in haar leven. Als ze dat wil.

[00:35:33]

Ik heb er al een beeld bij. Werkelijk Kerpen, beenkern lakwerk uit.

[00:35:41]

Die komt er met heel veel kracht uit geknald kan ik je vertellen. Maar goed, als alleen dat simpele gegeven al en alle alle hormonale rompslomp die daarbij komt kijken.

[00:35:54]

Onderzoek toont wel stelselmatig aan dat het wel meevalt hoe een enorme impact is van hormonale verschillen op verschillen tussen man en vrouw en de manier waarop we ons leven inrichten.

[00:36:08]

Dus. New Kush. Die verschillen zijn misschien kleiner dan je denkt. Maar daar zijn we zeker van. Ik heb ook mijn eigen leven geleid. Madeleine, ik heb 2. Ik heb. Ik heb bij twee vrouwen kinderen en zijn allebei carrièrevrouwen. Ze hebben allebei fantastische carrières, maar Jezus Christus en zijn kinderen baren, dat is nogal wat. Dat is een ingrijpende gebeurtenis in leven. Dat ontken ik ook niet. Nee, nee, maar goed, alleen dat simpele gegeven.

[00:36:45]

Al maakt het je dat je je dat je levenspad heel anders is. In feite is. Is het eigenlijk? Is het oké om in algemene VRT eigenlijk ook als zoals ik, dat ik een beetje in algemeenheden over mannen en vrouwen praat? Of is het is dat?

[00:37:07]

Is het eigenlijk niet, dan mag je het ook zelf weten. Op de Gouden Horde zou gebruiken om dingen te zeggen waarschijnlijk niet. Nee. A. Heini Templar NW, Erkens, Olmo, maar vind ik ook wel weer eens leuk om mee te maken. Kijken hoe ik daarmee omga.

[00:37:35]

Hoe ga je daarmee omgaan?

[00:37:37]

Ja, euh. Het lijkt me verschrikkelijk. Eigenlijk best wel pittig. Ik weet het niet. Wat zou je doen als je mij zou weer? Als je mij zou willen ken? Hoezo zou? Hoe? Hoe Kinsella je actief? Al stel ik ik zou kunnen stellen dat degene die laat bedenken niet kent, maar gewoon stevig bekritiseerd. Dat eigenlijk wat ik in de praktijk. Kijk ook om mijn. Waarom zou je iemand kernspeler? Wat is de reden dat iemand wordt gerechtvaardigd en hevige kritiek over zich heen krijgt?

[00:38:15]

Dan leg je de focus elders in plaats van bij start van het concept. Een radicale activist die disproportioneel kwaad wordt.

[00:38:27]

De vraag is natuurlijk van wat is is de reden waarom iemand een flinke bak kritiek over zich heen krijgt?

[00:38:32]

Is dat terecht of is die reden gerechtvaardigd dat dat verder onderzoek?

[00:38:40]

Ik zou het eigenlijk ook kunnen dat die hele nieuwsbrief van jou een soort zooi binnen laat vallen die dit jouw hele nieuwsbrief een heel soort heel persoonlijke zoektocht wordt. En dat je eigenlijk het hele maatschappelijke debat ook een beetje laat voor wat het is. Of zou je daar nooit zonder kunnen? Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik kan me ook voorstellen als je in die nieuwsbrief hebt waarin je gewoon euh, je goddelijke gang kan gaan en de ruimte hebt. Ja, weet je dat je gaat schrijven over de liefde of over je angst voor de dood?

[00:39:15]

Of dat je door de stad stadsfietsen is, door een door een door een door een grauw gevoel werd overvallen ofzo? Ik denk dat ik er best wel persoonlijke beslommeringen in zal, het doorheen zal wegen. Het is wel de bedoeling of wat ik al zei om het geen egodocumenten laat zijn. Waarmee ik trouwens niet bedoel dat mensen die Hudiksvall hele persoonlijke dagboekfragmenten delen dat het per definitie egodocumenten zwaar is. Het is mijn bedoeling om het wel met HKZ maken en dan zou ik juist niet geneigd zijn om er daar uit te ontdekken.

[00:39:49]

Maar daar gaan we mee in dialoog te treden. Dat wil ik eigenlijk. Kan je de laatste zin nog een keer zeggen? Wacht even, je ging in dialoog treden. Ik heb soms, soms heb ik een zin die kan ik niet. Die kan, die kom niet samen in mijn hoofd halen.

[00:40:09]

Mijn fout dat het mijn bedoeling is. Het is mijn bedoeling met die nieuwsbrief maar niet te onttrekken aan de markt. Nee hoor, nooit meer om erbij in dialoog te treden. Met het maatschappelijk discours ja, dus juist juist om persoonlijke gedachtes daarin in te verweven.

[00:40:35]

Maar het maatschappelijk het zal altijd maatschappelijk blijven bij jou.

[00:40:39]

Ik bedoel niet altijd. Maar dat is voor mij ook een experiment. Ik ken nog nooit een insmeert geschreven. Soms zal het persoonlijker zijn en soms zal het meer op de actualiteit gericht zijn. Ik vind het juist heel bescheiden en daarmee vrij schift voordeel, omdat het heel erg makkelijk de connotatie van vrijspelen. Op de basisschool. Ik zie het als een mogelijkheid om juist beter te spreken van een hele reeks formats die zeggen het is ons maatschappelijk geëngageerd of het is persoonlijk om dit op de adres door elkaar heen lopen.

[00:41:14]

En als mensen dat leuk vinden, dan mogen ze meelezen. En als ze denken laat iets, verwijder dan dan taboe dat het niet gaat zitten.

[00:41:23]

Kijk wat er ons zoiets. We kunnen je steunen.

[00:41:30]

De reden voor keelkanker? Dat wilde ik doen. Ik heb de sijx heeft nu vier jaar en dat is het werk wat ik daar heb gedaan. Er 15 uur per week. Is altijd onbetaald geweest en er zijn wel plussen. Zo nu en dan uitgerold. Schrijf klussen bijvoorbeeld dan wel betaalbare, maar eigenlijk is die media analyses heb ik nooit iets voor. Daar heb ik nooit iets mee verdiend. En daar sta ik ook helemaal achter. Alleen dat is simpelweg veel moeilijker op dit moment.

[00:42:04]

Omdat ik heb een hele hoge studieschuld en ik verdien heel weinig bij de universiteit waar ik werk als onderzoeker. Dus het is voor mij niet langer duurzaam om om het onbetaald te doen, elk roj in een kantoortje ergens geld te verdienen om rekeningen te kunnen betalen. Maar ik wil heel graag een manier vinden waarop ik wel die onafhankelijkheid kon bewaken, dus niet met naam. Onder grote andere media paraplu te schuilen dus wel die onafhankelijkheid omdat het vaak erg kritisch ben.

[00:42:38]

Ik onafhankelijkheid en autonomie. Echt een kern streven in mijn werk. Dacht ik. Dat zou ook kunnen doen door een donatie mogelijk een donatie op site te lanceren. Dat heb ik ook gisteren gedaan. En ja, hoe bescheiden ook al is het maar als mensen dat doen, dan betekent dat dat ik dat werk kan blijven.

[00:43:01]

Madeleine Winterbar Ja, zo gaat het goed met je overal. Ja, ik zit dus heel onverwacht Corona echt langere tijd in Nederland basaltische. Ja, eigenlijk wel even een vöcklabruck. Moet ik via Zoem gaan lesgeven als ik dat al een beetje beter opbellen? Maar ja, ik ben ook mijn woning verloren tijdens de crisis, omdat die mensen dat gebouw Bingerden failliet zijn gegaan. Blijkbaar gingen er 300 procent over de kop. Dus ik heb daar ook geen poging meer op.

[00:43:42]

Dit moment zit best wel weer geworteld opeens in Nederland, in Nederland. En ik moet zeggen je wil nergens liever zijn ter wereld in crisistijden dan in Nederland. Het is echt echt goed voor elkaar. Hier ben ik heel dankbaar voor.

[00:44:00]

We leven in een wassenaars van de wereld. We leven in het wassenaars van de wereld, zegt een vriendin van mij altijd. En dat is dan ook geen Maddelein tijdschrift. Nieuwsbrief? Hoe kunnen al? Hoe kunnen we ons erop abonneren?

[00:44:19]

Handig om naar reizen met een hard dorpsbeeld op een winst per pagina tijdschrift. Er staat een link ook video alleen maar je e-mailadres op te voeren. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er zal komen. Leuk, ik hou je in de gaten. Leuk om te doen. Waardoor.

[00:44:47]

Dit was met Groenteman in het nieuwe Normaal met Maddelein van de nieuwe huis. Mijn naam is Gijs Groenteman, maakte Sobotka samen met Daan Hofstede. Kunt u zich abonneren? U kunt dus lekker veel sterretjes geven? Kunnen ze een e-mail sturen?

[00:44:59]

Podcast Het Volkskrant.nl en u kunt het met goed. Ik lees de Volkskrant dat kennis van zaken hebben mijn geruststelt daardoor sterker in mijn schoenen staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.

[00:45:32]

Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar Volkskrant.nl slagzinnen en leest de krant tot acht weken voor. Maar vier euro stopt vanzelf volgens de actie Voorwaarden.